طرح پیشنهادی پایان نامه و گزارشی کار

طرح پیشنهادی

اولين مرحله در روند تهیه پایان نامه، تهیه و ارائه طرح پیشنهاد پایان نامه (PropOSal) به شورای تحصیلات تکمیلی گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است

. اهمیت طرح پیشنهادی از آن رو است که دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی قرار است پژوهش مستقلی را به عنوان پایان نامه تحصیلی انجام دهد. وی با ارائه ء طرح پیشنهادی پژوهشی، نقشه و برنامه خود را برای انجام پژوهش به صورت روشن ارائه میکند و هر چه این نقشه یا برنامه دقیق تر، روشن تر و علمی تر باشد، انجام پژوهش را ساده تر و روشن تر خواهد ساخت. ارائه یک طرح پیشنهادی مبهم، غیردقیق و شتاب زده، مشکلات زیادی را در انجام پژوهش و اجرای آن نقشه یا طرح به وجود خواهد آورد که موجب اتلاف وقت، نیرو و هزینه خواهد بود و از کیفیت پژوهش خواهد کاست.

هر چه در تهیه طرح پیشنهادی پژوهش، وسواس و دقت بیشتری به کار برده شود، این اطمینان به وجود میآید که فرد قادر است پژوهش خود را به نحو احسن انجام دهد و دقت و ظرفیت نشان داده شده در طرح تحقیق را در انجام پژوهش هم رعایت کند. طرح های پیشنهادی مبهم و شتابزده، نتیجه ای جز سردرگمی محقق و ایجاد انبوهی از اطلاعات اضافی و غیر لازم و یافته ها و نتایج غیر علمی نخواهد داشت. موارد فوق دلایلی هستند که مشخص میسازند چرا شورای تحصیلات تکمیلی قبل از تصویب و انجام هر پژوهش، دانشجو یا پژوهشگر را ملزم به ارائه طرح پیشنهادی پژوهش میکنند.