با استفاده از عملگرهای بولی نیز می توان در نشانی سایت وب ها جستجو کرد. چون جستجو در این قسمت نیز براساسی AND است، نیازی به تایپ این عملگر نیست. مثلا اگر محقق به دنبال نشانی سایت وب های دانشگاهی ایران باشد، میتواند با تاییپ عبارت allinurl:acir جستجو را انجام داد.

جستجوی عبارت

برای جستجوی عبارتی و واژه های با هم، علائم و نام های اختصاری می توان از علامت نقل قول )”( در قبل و بعد از آنها استفاده نمود. در این کار نباید بین علامت و واژه ها یا نام دستیابی به منابع علمی اختصاری، در ابتدا و انتها هیچ فاصله ای باشد. برای جستجوی آدرس سایتهای دانشگاهی ایران کافی است که قبل و بعد از آن علائم مانند مثال قبلی، علامت (“) گذاشته شود.

allinurl: “ac ir” همچنین به منظور بازیابی هر کدام از واژه ها یا علائم و نام های اختصاری، باید از عملگر ORکه با حروف بزرگ تایپ شده باشد استفاده کرد. اگر محققی به دنبال سایتهایی است که واژه Iranian یا*۱ ۱–T .T ran در ادرسی انها باشد، باید به صورت زیر عمل کند:

allinurl: iran ORIranian

نمود. برای این منظور باید قبل از واژه یا نام هایی که نباید بازیابی شوند، علامت منهتا (-) را بدون فاصله تایپ کرد. مثلا برای جستجوی آدرس سایتهایی که علامت “ac.ir در آنها به کار رفته، ولیعلامت ut در آنها نباشد، باید به صورت زیر عمل کرد.

allinurl: “ac.ir”-ut

امکان های جستجو در سایت خاص به منظور جستجوی موضوعی خاص در یک وب سایت می توان از موتور جستجوی گوگل استفاده کرد. مثلا اگر محققی به دنبال صفخات وبی باشد که در سایت وب- marshall.breeding.comقرار داده شده است و حاوی یک واژه breeding در عنوان آن باشد ابتداجستجوی عبارتی یا جستجو در عنوان) در کنار کلمه alliutitle در خانه خالی مخصوصجستجو تایپ شود. سپس بعد از یک یا چند فاصله خالی، نشانی سایت مورد نظر بعد از عبارت(site) به شکلی که در زیر بیان می شود، تایپ گردد تا موضوع مورد نظر محقق جستجو شود. allintitle: breeding site: marshall.breeding.comهمچنین گوگل دارای قابلیت عدم جستجو در یک سایت خاصی میباشد در مثال قبل کافی است که قبل از عبارت site علامت منها (-) بدون فاصله تایپ شود. این بدین معنی است که. در مورد موضوع breeding در سایت مذکور جستجو نشود. allintitle: breeding-site: marshall.breeding.com از طریق موتور جستجوی گوگل می توان سایتهایی را که نشانی سایت وب یک شخصی، دانشگاه یا سازمان، و غیره را آوردهاند و به آن پیوند link شدهاند بازیابی نمود.