فواید مراجعه به Hand Book کتاب ها و مراجع الکترونیکی :

یکی از بخش های دیگر کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی کتاب ها و مراجع الکترونیکی است. در این زمینه می توان به منابع زیر که حاوی بیش از ۴۰۰ کتاب و مرجع الکترونیکی در تمامی زمینه های علوم میباشد اشاره نمود.

John Wiley E-Book (Over 400 E-Books and

 References in all Subjects and 4 E-Library)

 SmartDOC (Smart Documents Access

Ordering Center)&

 

مرکزهوشمند تامین اطلاعات علمی  (smart Document Delivery Center

 در شبکه ROSe-Net با هدف عرضه متن کامل اطلاعات سفارش شده از سوی متقاضیان، این امکان را برای واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد نموده است تا بتوانند بر حسب نیاز به متن کامل برخی از اطلاعات که در کتابخانه دیجیتال به صورت خلاصه عرضه شده اند (نظیر بانک های اطلاعاتی) دسترسی یابند.

لازم به یادآوری است این مرکز با همکاری بزرگترین کتابخانه ها و مراکز تأمین اطلاعات در دنیا نظیر Linda Hall Library که دارنده ۹۵٪ مجلات و کتب مهندسی می باشد تأسیس شده است. همچنین با استفاده از خدمات SmartDOC دسترسی به منابع و مدارک علمی از طریق کتابخانه ملی بریتانیا ISI ، British Library Document Solution و UMI نیز امکان پذیر میباشد.

 دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه آزاد اسلامی جهت استفاده و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس WWW.rose-net.co.ir/iaudl مراجعه نموده و یا از طریق کتابخانه دیجیتال واحد نجف آباد اطلاعات بیشتر را دریافت نمایند.

دفتر کتابخانه دیجیتال واحد نجف آباد در ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه اول قراردارد.

 

پیوست شماره۸

untitled-2

3