کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی شامل بخش های زیر میباشد:

بانک های اطلاعاتی:

بانک های اطلاعاتی قلب کتابخانه دیجیتال را تشکیل میدهند. هر تحقيق ابتدا از رجوع به یک بانک اطلاعاتی مرتبط شروع میگردد. در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی دسترسی نامحدود به حدود۱۰بانک اطلاعاتی معتبر در قالب بانک های اطلاعاتی مرکزی،هسته و تخصصی فراهم گردیده است تا تمامی نیازهای اطلاعاتی و تحقیقاتی دانشگاه راپوشش دهد

Web of Science

بزرگترین بانک اطلاعاتی دنیاست که به شکل استنادی امکان دسترسی به منابع و مراجع یک مقاله را در یک زنجیره نامحدود فراهم نموده و مقالات مرتبط و تاریخچه تحقیقی را در اختیار محقق قرار میدهد. این بانک اطلاعاتی، خلاصه مقالات بیش از ۸۵۰۰ ژورنال معتبر علمی را پوشش میدهد. WOS در قالب سه بانک اطلاعاتی زیر عرضه گردیده است تا در تمامی موضوعات نیازهای محققین دانشگاه را برآورده نماید

science Citation Index with Abstracts

, Social Science Citation Index with Abstracts

Art Humanities Citation Index a

THOMSON ISI تولید کننده و ناشر این بانک اطلاعاتی معتبر میباشد.

ProQuest Digital Dissertation

بانک اطلاعاتی پرمصرف و مهم های دنیا، شامل خلاصه تزهای دکتری و پایان نامه های فوق لیسانس در دانشگاه های معتبر آمریکا، اروپا و ژاپن است. پوشش جامع موضوعی و زمانی (to Present 1861) این بانک اطلاعاتی، آن را به تنها منبع قابل دسترس در این زمینه تبدیل کرده است. محققین دانشگاه پس از دیدن خلاصه پایان نامه و ۲۴ صفحه اول آن میتوانند از طریق SmartDOC.اصل پایان نامه را نیز دریافت نماید

. Engineering Information Village 2

شامل El CompendeX مهمترین و معتبرترین بانک اطلاعاتی دنیا در زمینه مهندسی دنیا در کلیه رشته های مرتبط با مهندسی را در بر گرفته و دارای ۶میلیون رکورد است. ۲ EIVillage بیش از ۵۰۰۰ ژورنال معتبر را در کلیه تخصصی های مهندسی پوششں میدهد۔ سالانه ۲۰۰/۰۰۰ رکورد جدید به این بانک اطلاعاتی اضافه میگردد. از طر.۲۳ EI Village دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی به بانک های اطلاعاتی خلاصه استانداردها، Hand Book های مهندسی و نیز مدارک ثبت اختراعات دنیا (Patents) نیز دسترسی خواهند داشت

MathSciNet .

بانک اطلاعاتی MathSciNet در زمینه ریاضی و از مهمترین بانک های موردنیاز دانشگاه ها است. MathSciNet که توسط انجمن ریاضی آمریکا منتشرمیگردد، منبع جامعی است که خلاصه مقالات جهانی، کنفرانسی ها و کتاب های ریاضیات را از ۹۱ سال پیش پوشش میدهد. این بانک اطلاعاتی شامل بیش از ۱/۱۰۰/۰۰۰ خلاصه مقاله از ۱۷۰۰ ژورنال در کلیه موضوعات مرتبط باریاضی بوده و سالیانه ۷/۰۰۰ رکورد جدید به آن اضافه می شود.

CAB Abstracts

 CABI بزرگترین تولید کننده اطلاعات حرفه ای و بین المللی در زمینه کشاورزی، دامداری، جنگلداری، علوم زیستی، شیلات و منابع طبیعی است. این بانک اطلاعاتی شامل : میلیون رکورد از حدود ۱۱/۰۰۰ ژورنال، کتاب، مقالات ارائه شده در کنفرانسها و … می باشد و سالیانه ۱۸۰/۰۰۰ رکورد به آن اضافه میگردد.

Medlin

بانک اطلاعاتی Medlin از مهم ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی است که توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا منتشر میگردد. Medline بیش از ۴۴۰۰ژورنال در زمینه پزشکی بالینی، بیهوشی، دندانپزشکی، علوم بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، علوم زیستی، پرستاری، روانشناسی، بهداشت عمومی، تحقیق و توسعه و دامپزشکی را پوشش می دهد و شامل بیش از ۱۱ میلیون رکورد اطلاعاتی است که سالیانه ۵۲۰/۰۰۰ رکورد جدید به آن اضافه می شود.

Dialog Web

با توجه به تنوع بانک های اطلاعاتی معتبر و نیز کم مصرف بودن برخی از آنها و همچنین نیاز جدی واحدهای دانشگاه به این بانکهای اطلاعاتی، سرویس ارزشمند Dialog Web برای آن دسته از پژوهشگران در نظر گرفته شده است که مایل هستند به صورت سفارشی (Transaction Base) به مجموعه بانک های اطلاعاتی کم مصرف دسترسی داشته باشند. Dialog Web شامل حدود ۹۰۰ بانک اطلاعاتی است که بیش از ۲۰۰/۰۰۰ منبع (Source) را مورد توجه قرار داده است و امکان دسترسی به مهم ترین منابع علمی و بانک های اطلاعاتی در آن وجود دارد. از مزیت های قابل ذکر این سرویس امکان انتخاب بانک اطلاعاتی مورد نظر و پرداخت هزینه به میزان استفاده از هر یک از آنها میباشد.

برخی از بانک های اطلاعاتی مهم dialog webبه شرح زیر می باشند:

11111111111