مراحل شکل گیری و تصویب طرح

 برای ارائه ء یک طرح پیشنهادی دقیق و روشن لازم است مراحل زیر را طی کرده و نکات مربوط به هر مرحله را به دقت رعایت کنید:

۱- ابتدا موضوع مورد علاقه را انتخاب کرده و در خصوص آن با استاد راهنمای مورد نظر خود مشورت کنید. همچنین میتوانید جهت انتخاب و تعیین موضوع از نظرات و پیشنهادهای استاد راهنما استفاده نمایید. با نظر و صلاح دید استاد راهنما، استاد مشاور خود را تعیین کنید.

تبصره :

در صورت لزوم یک پایان نامه میتواند بیش از یک استاد راهنما و مشاور داشته باشد، تشخیص نهایی این امر به عهده شورای گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

 ۲- پس از روشن شدن موضوع کار و کم و کیف آن و انجام مطالعات اولیه، با کمک استاد راهنما و مشورت با استاد مشاور فرم طرح پیشنهادی را کامل کرده (به صورت تایپ شده) و جهت طرح و تأیید در شورای گروه مربوطه به مدیر گروه تسلیم نماید.

 در نوشتن طرح پیشنهادی به نکات زیر توجه کنید:

 عنوان پایان نامه را دقیق و گویا انتخاب کنید. عبارت مورد نظر برای مدیران باید بدون ابهام و بیانگر موضوع بوده و در عین حال فاقد توضیحات اضافی و غیر لازم باشد. به عبارت دیگر عنوان باید جامع و مانع باشد.

 بخشهای بیان مسأله و مروری برسابقه تحقیق را طوری بنویسید که در عین مختصر بودن بیانگر احاطه نسبی شما بر موضوع مورد بحث باشد.

 قسمتهای فرضیه (یا سؤال ها)، نوع و طرح تحقیق، و روش اجرای تحقیق باید چشم اندازی را از کل کار شما ترسیم کند. در این قسمتها باید واژهها و اصطلاحات به شکلی مناسب و صحیح به کار برده شوند به طوری که خواننده طرح بتواند برداشت درستی از کار شما داشته باشد. از این رو باید درباره مسایل مرتبط با این بخشها مطالعه کافی انجام گرفته و پیش از نگارش نهایی، متن را به دقت با استاد راهنما مرور کنید.

 

4

۳- چگونگی نگارش منابع چه در متن و چه در بخش منبع علمی، در بخش چهارم این راهنما آمده است. سعی کنید الگوهای مورد نظر را به طور دقیق رعایت کنید. همچنین سعی کنید علاوه بر منابع فارسی (اعم از ترجمه و تألیف) حتماً از منابع خارجی (به زبان اصلی) نیز استفاده کنید.

۴- چنانچه طرح پیشنهادی شما در شورای گروه تأیید شود. طرح شما مطابق جدول A به یکی از سه نتیجه زیر خواهد رسید:

الف – طرح پیشنهادی شما کاملاً تأیید شود. در این صورت می توانید پژوهش خود را به طور جدی و رسمی آغاز کنید.

ب – طرح پیشنهادی شما به طور مشروط تأیید شود. در این حالت باید نظرات وپیشنهادهای شورا را مد نظر قرار داده و پس از اصلاحات لازم کار خود را آغاز کنید.

ج – طرح پیشنهادی شمارد شود. در این صورت باید یا موضوع دیگری انتخاب کنید یا در موضوع و روش کار خود اصلاحات بنیادی به عمل آورید. در هر دو حال مراحل پیش گفته بایستی تکرار شود.

۵- تصویب طرح پیشنهادی شما در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منزلهء ثبت پایان نامه شماست. پس از آن مراحل اداری مربوطه انجام گرفته و برای شما حکم پژوهشی صادر خواهد شد. در این مرحله باید فرم (الف) سازمان مرکزی را تکمیل و تایپ کرده و پس از امضای استادان راهنما و مشاور و مدیر گروه به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهید. تحویل نمونه کامل شده این فرم جهت دریافت کد شناسایی پایان نامه که برگزاری دفاعیه منوط به آن است، الزامی است. (برای ملاحظه فرم های خام به پیوستها مراجعه شود).