ارزیابی مجازی: به منظور ارزیابی مراکز آموزشی آنلاین، دانشجویان به طور معمول به چهار نکته اصلی توجه می کنند:

اعتبار، عوامل تکنولوژیکی، نام دانشگاه یا مرکز آموزشی و هزینه. اعتبار و امتیاز یک مرکز آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است که هر چقدر یک مرکز آموزشی از اعتبار بیشتری برخوردار باشد، دارای سیستم آموزشی بالاتری نیز خواهد. عوامل تکنولوژیکی از دیگر عوامل مهمی است که به آنها توجه می شود. دانشجویان بیشتر خواهان سیستمهایی هستند که بتوانند در آن با استادان و سایر دانشجویان ارتباط برقرار کنند، نه سیستم های خشکی که فقط دارای مطالب درسی بوده تا دانشجو بتواند آنها را چاپ کند و به خاطر بسپارد و یا جلسات بحث یک طرفه ای که دانشجو میتواند سؤالات خود را در آن مطرح کند.

در این جاست که مسئله آنلاین بودن غیرهمزمان و همچنین نوع سیستم ارتباطی اینترنتی که یک مرکز آموزشی طلب می کند مطرح می شود . اعتبار نام دانشگاه بسته به انواع رشته هایی که هر مرکز به طور آنلاین ارایه می دهد و همچنین جامعیت مدارک آنها تعیین می شود. در نهایت یکی از عوامل اصلی جهت ارزیابی دانشگاه های آنلاین هزینه آن هاست. عوامل فرعی دیگری نیز در این ارتباط مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال تعداد دانشجویان هر کلاس چند نفر است که در پاسخ

 مزایای یادگیری الکترونیکی

مزایایی که می توان برای آموزشی و یادگیری الکترونیکی نام برد عبارتند از:

۱در هر زمان می توان فرایند یادگیری و آموزشی را پیاده و اجرا نمود.

۲- در هر مکانی امکان یادگیری وجود دارد؛ بدین معنا که در آموزش الکترونیکی محدودیت جغرافیایی وجود ندارد و دانشجویان در هر کجا که باشند این امکان را دارند که از امکانات تحصیلی استفاده کنند.

۳- هزینه های یادگیری کاهش می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این روش هزینه های این نوع موسسات تقریبا به نصف کاهش مییابد.