آموزش الکترونیکی

امروزه اينترنت به خاطر صرفه جويي در هزينه ، زمان ، رفت و آمدها و … در اكثر كاربردها نظير تجارت ، ارتباطات ، آموزش و غيره جايگاه ويژه اي پيدا كرده است ، بطويكه استفاده از اينترنت در اكثر كاربردها امري اجتناب ناپذير مينمايد .

در حال حاضر انقلاب تكنولوژي عميقاً نحوه تفكر عمل و بسياري از فرآيندهاي كاري را در زندگي ما تغيير داده و تحولات بزرگ جامعه بشري ، ما را به سويي مي كشاند كه آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذير خواهد شد و گاهاً ميتوان در اين عرصه فرصتهايي را يافت كه نتيجه فرآيند آموزش را غني تر نموده و چه بسا با در اختيار گرفتن امكانات كمك آموزشي ديداري و شنيداري پيشرفته در اين نوع آموزش ، دروس و ارائه مطالب را بسيار جذاب تر كرد . آموزش الكترونيكي (E-Learning)

عبارت است از ارائه محتواي آموزشي و تجربيات اساتيد مجرب هر رشته از طريق تكنولوژي الكترونيك به دانشجويان علاقه مند ، كه اين دانشجويان ميتوانند در هر نقطه جهان از اين آموزشها بهره مند گردند .
از نگاهي ديگر يك سيستم آموزش از راه دور كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جامع ميباشد

كه به موسساتي كه خواهان حركت در مسير تكنولوژي روز و تغيير روشها و محيط هاي آموزشي خود هستند ، امكان دستيابي به شيوه هاي نوين آموزشي را فراهم مينمايد.
اصطلاح آموزش الكترونيكي، شامل ليست بزرگي از كاربردها و عملكردها از جمله آموزش مبتني بر وب (web based training)، آموزش مبتني بر كامپيوتر، كلاسهاي مجازي (Virtual claaroom)، و همكاريهاي الكترونيكي (Digital cooperation) است.
آموزش از راه دور هم اكنون سالها است كه در دنيا متداول و رايج است . اما تركيب اين نوع آموزش با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از نحوه تدريس به نام e-learning شده است ، اين آموزش الكترونيكي در عين حال كه بسيار موثر و كار آمد است از لحاظ تجاري نيز مقرون به صرفه بوده و به سرعت قابل دسترسي براي تمامي افراد از هر قشر و موقعيتي مي باشد .
در اين روش با استفاده از ارتباط دو طرفه در اينترنت مشكل محدوديت زماني مرتفع شده و ارتباط ميان استاد و دانشجو و همچنين همكلاسيها مستقل از زمان و و مكان خواهد بود . در اين سيستم آموزشي دانشجويان ميتوانند از طريق اينترنت در مركز ثبت نام نموده ، از ميان دورس ارائه شده انتخاب واحد نمايند ، جزوه درس مورد نظر را مطالعه نموده و از جلسات

درس استاد استفاده نموده و در آخر دوره نيز امتحان بدهند .
همچنين ميتوانند هر روز و هر لحظه كه اراده نمايند با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيله اينترنت بپردازند .

در اينجا به تعريف بيشتر آموزش الكترونيكي به گفته كارشناسان مختلف ميپردازيم:
Howard block ميگويد : “ آموزش الكترونيكي توجه به يادگيري از طريق اينترنت است”

Elif trondsen ميگويد: “ آموزش الكترونيكي نيروي شبكه را به كار ميبرد براي كسانيكه به تكنولوژي هاي اينترنتي تكيه دارند كه در ضمن كار با شبكه آنها را قادر به يادگيري نيز مي كند.”
Elliott masie ميگويد: “ آموزش الكترونيكي، تكنولوژي شبكه را براي طراحي، انتخاب، اداره كردن و بسط دادن آموزش به كار مي برد.”
دست اندركاران سيستم هاي cisco اينگونه معتقدند كه : “ آموزش الكترونيكي يك يادگير

ي اينترنتي است كه ميتواند شامل رساندن مطلب در چندين شكل ، مديريت آموزش و يك مجموعه شبكه شده از دانش آموزان و تعدادي توسعه دهندگان و كارشناسان خبره باشد. همچنين آموزش الكترونيكي يادگيري را سريعتر و با هزينه اي كمتر ميسر ميسازد. بعلاوه دستيابي به آموزش براي همه و شركت همگان در فرآيند يادگيري را فراهم مي سازد.”
Cornelia weggen ميگويد: “ آموزش الكترونيكي رساندن مطلب از طريق تمام رسانه هايي كه اينترنت، اكسترانت ها، به همراه broadcast ، نوار صوتي/ تصويري، تلويزيون محاوره اي و CD-ROM فراهم مي كنند ، مي باشند.”
“Greg priest” از شركت آموزش الكترونيكي “Smat Force” موارد زير را در تعريف E-Learning بيان مي كند:
“ آموزش الكترونيكي پوياست. امروزه محتواي آن كاملاً به روز و Real Time است كارشناسان خبره بصورت on-line، بهترين منابع در دسترس هستند.
آموزش الكترونيكي بصورت real-time عمل مي كند، شما نيازتان را ميگيريد هر زمان كه بخواهيد.
آموزش الكترونيكي نوعي تشريك مساعي است، زيرا افراد از يك آموزش چندين نفر ياد مي گيرند و نيز دانش آموزان را با افراد حرفه اي و خبره يك علم آ

شنا ميكند.
آموزش الكترونيكي متعلق به تك تك افراد است، هر دانش آموز فعاليت مورد نظرش را انتخاب ميكند و سپس ميتواند ساعاتي در آن مورد اطلاعات كسب كند.
آموزش الكترونيكي جامع و فراگير است، زيرا يادگيري را از منابع بسيار زيادي فراهم مي كند و دانش آموز را قادر به انتخاب مدل آموزشي خاصي مي سازد.”

 

مزاياي مهم آموزش الكترونيكي چيست ؟
امروزه با پيدايش آموزش الكترونيكي ، تصورات قبلي در زمينه نياز به وجود امكانات فيزيكي بسيار براي امر آموزش و يادگيري در سطح عمومي و آموزش عالي دچار تحول ودگرگوني جدي شده است.
اكنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراكز آموزش الكترونيكي ، امكان يادگيري در هر زمينه اي ، براي هر فردي در هر زمان و مكاني به صورت مادام العمر فراهم شده است.
در شرايط جديد ، نياز به تاسيس ساختمانهاي و امكانات فيزيكي و صرف هزينه هاي گزاف نبوده و دانشجويان و مدرسان نياز به ترك منزل و يا محل كار خود براي حصور در كلاسها ندارند.

افزون بر اين ، ساعات شروع و خاتمه كلاسها ثابت نبوده و دانشجويان هر زمان كه بخواهند ميتوانند وارد كلاس شده و تا هر زمان كه لازم باشد حضور در كلاس را ادامه دهند .
در اين روش شما ميتوانيد هر روز و هر لحظه كه اراده نماييد با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيله اينترنت بپردازيد .
يكي از نكاتي كه در اين روش از آموزش توجه افراد بسيار زيادي را به خود جلب كرده است ، آزادي در انتخاب موضوعات و سر فصلهاي مورد علاقه افراد است . در اين روش هيچ كس داقل زمان ممكن دسترسي پيدا كند.
به طور خلاصه ميتوان گفت كه مراكز آموزش الكترونيكي ، محدوديتهاي مراكز آموزش سنتي را نداشته و در بسياري از جهات مزاياي زيادي نيز نسبت به آنها دارند .

به طور كلي ميتوان اين مزايا را بصورت زير برشمرد
۱ – عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كلاس درس:
از آنجا كه در اين نوع دانشگاه كليه ارتباطات از طريق اينترنت انجام مي شود، لزومي به حضور استاد و دانشجو در كلاس نيست، تنها كافيست دانشجو يا استاد از طريق يك دستگاه كامپيوتر از منزل يا نزديكترين مركز متصل به اينترنت، به سايت متصل شوند و از امكانات آن استفاده كنند. اين امر خود سرمنشاء مزاياي ديگري است، چرا ه با اين اوصاف ديگري نيازي به صرف هزينه براي ساختمان سازي مجتمع هاي آموزشي نيز نخواهد بود. از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ منجر به كاهش رفت و آمد در شهر و در نتيجه كمتر شدن ترافيك شهري و آلودگي هوا مي شود.

۲- عدم وابستگي كلاس درس به زمان خاص :
هر چند كه اين سيستم آموزشي از تكنولوژيهاي Teleconferencing و مانند آن را نياز به حضور در پشت كامپيوتر در زمانهاي خاصي دارد، پشتيباني مي كند، ولي قسمت اعظم سيستم آموزشي مبتني بر دروسي است كه هر زمان دانشجو اراده كند مي تواند به سايت مركز متصل شود و دروس را دريافت كند. بنابراين اين سيستم براي افراد شاغل كه وقت آزاد محدودي براي تحصيل دارند كاملاً مناسب است، چرا كه در هر ساعتي از شبانه روز مي توانند به سايت مراجعه و دروس مورد نظر را دريافت كنند.

۳- كيفيت بالاتر ارائه دروس آموزشي :
در روش سنتي ، درس توسط يك استاد ارائه مي شود كه اين امر مطلوب نيست، چرا كه كيفيت مطالب ارائه شده در كلاس به پارامترهاي زيادي وابستگي پيدا مي كند. به عنوان مثال اگر جلسه اي استاد درس كسالت داشته باشد اين مساله مي تواند بر كيفيت مطالب ارائه شده در آن جلسه تاثير منفي بگذارد. همچنين پارامترهاي محيطي از قبيل سرما، گرما و …. نيز مي تواند بر كيفيت آموزش تاثير منفي بگذارد . در حالي كه در سايت اين مشكلات وجود نداشته و در اين  شوند و با استفاده از تكنولوژيهاي مدرن و متنوع چند رسانه اي بنحو مطلوبي ارائه مي شوند. علاوه بر آن ممكن است دانشجو در كلاس سنتي بر اثر مسائلي، گيرايي خوبي نداشته باشد و چون مطالب فقط يكبار ارائه مي شود، بنابراين كيفيت آموزش پايين مي آيد، در صورتيكه در سايت اين محدوديت وجود ندارد و دانشجو مي تواند به كرات مطالب ارائه شده در جلسه را مشاهده كند و از اين لحاظ كيفيت آموزش بهبود مي يابد.
۴- پشتيباني از تعداد زياد دانشجويان در يك كلاس :

در مراكز آموزشي معمولي معمولاً به خاطر محدوديت ظرفيت كلاسها و همچنين بازدهي اين مشكل وجود دارد كه دانشجويان ممكن است به خاطر تكميل ظرفيت كلاسها نتوانند در دروس مورد علاقه خود ثبت نام كنند. اين مشكل طبعاً در سايت آموزش الكترونيكي وجود ندارد و دانشجويان ثبت نام شده در يك كلاس درس مي تواند هزاران نفر باشد كه تحقق آن نيازمند سخت افزارهاي فوق العاده پيشرفته است.

۵- بالا بردن سطح علمي جامعه بخصوص نسل جوان :
در دانشگاههاي واقعي معمولاً بخاطر محدوديت امكانات از لحاظ مكان، اساتيد و …. هر ساله تعداد محدودي از طريق آزمونهايي كه برگزار مي شود موفق به ورود به دانشگاه مي شوند كه بدين ترتيب خيل عظيمي از كساني كه در آزمونها شركت مي كنند شانس ادامه تحصيل در دانشگاه را از دست مي دهند. ولي در مراكز آموزش الكترونيكي اين محدوديتها وجودندارد. بنابراين تمامي افراد علاقمند به تحصيل شانس ادامه تحصيل را در آنها پيدا مي كنند كه اين امر مطمئناً در بالا بردن سطح علمي و فرهنگي جامعه جوان كشور ميتواند بسيار مؤثر باشد.

۶- دسترسي Online به كتابخانه ديجيتال :
در مراكز آموزشي واقعي بخاطر محدوديت ، معمولاً نسخه هاي محدودي از يك كتاب به خصوص در كتابخانه ها براي استفاده دانشجويان نگهداري مي شود كه اين امر مشكلاتي ايجاد مي كند. فرضاً اگر چندين دانشجو نسخ هاي كتاب بخصوصي را براي استفاده از كتابخانه به امانت گرفته باشند مابقي دانشجويان شانس استفاده از آن كتاب را در زماني كه به امانت برده شده است را از دست مي دهند كه اين امر در مورد كتابهاي كمياب حادتر است. علاوه بر به مرور زمان كتابهاي

 

موجود در كتابخانه به دليل استفاده نامناسب دانشجويان از آنها از بين مي رود يا كيفيت خود را از دست مي دهند. تمامي مسائل گفته شده براي مقالات و مجلات نيز صادق است. ولي در سايت آموزش الكترونيكي با استفاده از كتابخانه ديجيتال، تمامي كتب ، مقالات بصورت Online در اختبار دانشجو است و مشكلات مطرح شده در مورد محدوديت استفاده از آنها زمان خاص يا از بين رفتن آنها به مرور زمان در اينجا صادق نيست. البته اين امكان قبلا بصورت بسيار محدود در كالج بوجود خواهد آمد .

۷- بالا رفتن ميزان اثر بخشي و بازده آموزشي :
در اين روش چون فرايند آموزش و يادگيري به صورت گروهي ميباشد و همچنين بخاطر ارتباط هميشگي بين خود دانشجويان و يا بين دانشجويان و اساتيد دوره ها و مباحث گروهي و انجام تكاليف بصورت گروهي و جمعي ، طبيعي است كه بازده آموزشهاي داده شده بيشتر از حالت آموزش فردي بوده و دانشجو رغبت بيشتري به يادگيري و تمرين از خود نشان بدهد. در اين سيستم چون كليه مباحث درسي و پرسش و پاسخها در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره ميشوند ، بنابراين حتي اگر دانشجويي در اين مباحث گروهي شركت نداشته باشد ، باز هم ميتواند از نتيجه اين مباحث انجام گرفته بهره مند شده و مطالب زيادي را آنها ياد بگيرد.

۸- هزينه دوره هاي آموزشي :
با توجه به جديد و نو بودن روش آموزش الكترونيكي و نا آشنا بودن اكثر كاربران و دانشجويان با اين نوع آموزش در ايران و همچنين پايين بودن هزينه هاي آن نسبت به آموزش سنتي ، ما در اين مركز تصميم داريم كه هزينه هاي تحصيل را به حداقل ممكن برسانيم .
از طرف ديگر چون ۹۰ درصد دانشجويان مراكز آموزش الكترونيكي در ايران و جهان را جوانان زير ۳۰ سال تشكيل ميدهند ، بنابراين بايد سيستمي پياده سازي مي شد كه هزينه هاي آموزش در آن مركز فشار زيادي به قشر جوان دانشجو و دانش آموز وارد نساخته و حتي در صورت امكان مجاني باشد . در اين راستا ما يك طرح بنام طرح جامع توسعهIT كالج مجازي راه اندازي كرده ايم تا دوستاني كه مايل به ثبت نام در كلاسها بصورت رايگان هستند ، بتوانند در اين شركت كرده و با كمي سعي و تلاش ، اين سايت يا دوره هاي آموزشي آنرا به چندين نفر معرفي كرده و خودشان با استفاده از كارمزدي كه دريافت ميكنند ، بصورت رايگان ثبت نام نمايندو يا ايجاد درآمد كنند .
بطور خلاصه ميتوان هزينه هاي آموزش در اين مركز را بصورت زير بيان كرد:
۱- هزينه حق عضويت دركالج : عضويت در اين كالج هيچ گونه هزينه اي ندارد اما براي عضويت بايد حداقل يك كد اعتباري آموزش داشته باشيد كه مي توانيد از تمام مبلغ آن در كلاسهاي كالج شركت كنيد ، لذا براي عضويت در كالج شركت در كلاسها لازم است و هيچگونه هزينه از بابت حق عضويت پرداخت نمي شود .
۲- هزينه ثبت نام در دوره ها : هزينه هاي ثبت نام در دوره هاي اين مركز تقريبا يك دهم هزينه هاي كلاسهاي آموزش سنتي در گرفته شده و براي دوره هاي مختلف با توجه به تعداد مخاطبان و دانشجويان كلاس و همچنين تخصصي بودن مباحث كلاس ، مختلف خواهد بود. براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه نماييد :
• – يك دوره آموزش ASP.NET (مقدماتي
• – يك دوره آموزش ASP.NET (پيشرفته)
• – يك دوره آموزش OpenGL (مقدماتي)

• همانطور كه در مثالهاي بالا قابل مشاهده است ، هزينه ثبت نام تقريبا يك دهم هزينه هاي ثبت نام در يك كلاس درس سنتي در نظر گرفته شده تا امكان آموزش را براي همه بخصوص قشر جوان و بي پول جامعه ايران فراهم كرده باشيم تا جواناني مثل خود ما مجبور نباشند براي آموزش يك دوره تخصصي هزينه هاي زياد و كمر شكني را متحمل گردند ويا قيد ادامه تحصيل را بزنند. البته اين

پايين بودن هزينه هاي آموزشي در اين مركز دلايل ديگري هم دارد كه در زير آورده شده است:
• – پايين بودن هزينه هاي جانبي براي راه اندازي مراكز آموزش اللترونيكي : در اين نوع مراكز برخلاف مراكز آموشي سنتي ، احتياجي به ساخت ساختمانهاي بزرگ با هزينه هاي چند ميلياردي ، استخدام پرسنل اداري و ستادي ، فراهم كردن تجهيزات آموزشي گران قيمت مانند كامپيوتر و تجهيزات آزمايشگاه و …… نبوده و ميتوان كلاسها را با حداقل هزينه برگزار نمود .

• عدم محدويت تعداد دانشجو: در مراكز آموزش الكترونيكي محدوديتي از نظر تعداد دانشجويان ثبت نام كرده در يك كلاس وجود نداشته و ميتوان در يك دوره آموزشي از چندين هزار دانشجو ثبت نام كرد.
• عدم نياز به اساتيد زياد: در اين سيستم چون ميتوان در يك كلاس آموزشي حتي چندين هزار دانشجو را آموزش داد ، بنابراين احتياجي به استخدام تعداد زيادي استاد و تحميل هزينه هاي اضافي به مركز آموزش نيست .
۳- هزينه اتصال به اينترنت : اين هزينه در مقابل هزينه هاي رفت و آمد خصوصا در تهران بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است و بالاخره براي بدست آوردن هر چيز ارزشمندي بايد هزينه كرد .
امكانات آموزشي دوره هاي مركز

با توجه به عدم وجود زير ساختهاي مخابراتي مطلوب ، بديهي است كه برگزاري كلاسهاي مجازي با امكاناتي مثل ويديو و …. در اين بستر ارتباطي ، عملا غير ممكن بوده و يا خيلي مشكل ميباشد . اما كالج مجازي پارس با استفاده از پشتكار و نوآوري پرسنل خود توانسته است كلاسهاي آموزشي را در اينترنت مشابه سازي كند و در كنار ساير امكانات منحصر بفرد آموزشي مجازي براي شما بهترين امكان آموزش را فراهم سازي خواهيم كرد .

بطور مثال : امكان تبادل نظر و پرسش و پاسخ در اين روش يكي از بهترين امتيازات آن محسوب ميشود ، بطوري كه برخلاف آموزش سنتي دانشجويان در طول تمام زمان برگزاري دوره (مثلا دو ماه) بوسيله اينترنت هميشه باهم ارتباط داشته و در مورد مطالب مطرح شده در كلاس و يا تمرينهاي ارائه شده از طرف استاد به بحثهاي گروهي ميپردازند تا به بهترين نتيجه ممكنه برسند

.
در حالي كه در روش “يادگيري جمعي” فرايند يادگيري بصورت گروهي و دسته جمعي اتفاق افتاده و دانشجويان با هم از طريق Forum هاي اختصاصي هر كلاس ، در مورد مطالب درسي به تبادل نظر و گفتگو پرداخته و يافته ها و تجربيات خود را در اختيار بقيه همكلاسيها قرار ميدهند كه خود اين تبادل نظرات و بحثهاي گروهي ، از لحاظ بالا بردن بازده آموزشي از اهميت بسزايي برخوردار

ميباشد .
با توجه مطالب بالا ، امكانات آموزشي در نظر گرفته شده براي بالا بردن بازده آموزش و استفاده بهينه تر از امكانات موجود را ميتوان به صورت زير بيان نمود :
۱- جزوات درسي: جزوات درسي اين مركز اكثرا بصورت فايلهاي PDF طراحي شده و بصورت فايلهايي قابل دانلود كردن ، در اختيار دانشجويان قرار ميگيريد.
با توجه به كاربردي بودن دوره هاي آموزشي اين مركز ، اكثر جزوات آموزشي با استفاده از تصاوير راهنما و مثالها و تمرينهاي مختلف و همچنين امكانات صوتي ارائه ميگردد . البته با توجه به نوع دوره ها ، امكانات موجود در جزوه ها متغيير بوده و مثلا در جزوات مربوط به برنامه نويسي تاكيد اساتيد بيشتر بر روي تهيه مثالها و تمرينهاي خوب و قابل فهم معطوف شده و از حجم فايلهاي صوتي و انيميشن كاسته شده است .

۲ – حضور استاد دوره : با توجه به كاربردي بودن دوره ها ، سعي شده است كه از اساتيدي در اين مركز استفاده گردد كه تجربه كارهاي عملي و انجام پروژه هاي كاربردي را داشته و بجاي آموزش مطالب صرفا تئوري كه در هر كتابي پيدا ميشود ، تجربيات و آموخته هاي خود را بهمراه مطالب تئوري جذاب در اختيار دانشجويان دوره ها قرار دهند تا شركت كنندگان بتوانند هرچه بيشتر به نتيجه مطلوب برسند .

در سيستم آموزشي در نظر گرفته شده ، سعي ميشود كه دوره ها از حالت يكنواخت و بي تحرك كلاسهاي سنتي در آمده و بيشتر بر روي كارهاي گروهي تاكيد ميگردد و همچنين اساتيد بيشتر نقش يك راهنما و مدير را بازي كرده و در هرجلسه آموزشي سعي ميكنند كه تمرينهاي جديدي را در قالبها گروههاي كاري ارائه نموده و و در آخر هرجلسه نيز جوابهاي صحيح و بهترين روش را معرفي نمايند .

البته يكي از بزرگترين وظايف اساتيد دوره ها ، جواب دادن به سوالات متعدد دانشجويان بوده و سعي ميشود كه هيچ سوال بي جواب نمانده و به همه پاسخ قانع كننده اي داده شود.
۳ – تشكيل گروههاي كاري : در اول هر دوره استاد سعي ميكند كه دانشجويان را به گروههاي كاري مختلف تقسيم بندي نمايد تا در طول دوره تمرينهاي مختلفي به اين گروهها داده شده و يك رقابت سالم بين آنها برقرار گردد تا گروههاي براي يافتن بهترين جواب و نتيجه براي مسايل و تمرينهاي مطرح شده سعي بيشتري بكنند.

در خاتمه بهترين گروه هر دوره مشخص شده و به اعضاي آن گروه جوايزي از طرف مديريت مركز اهدا ميشود.
۴ – امكان بحث و تبادل نظر : در اين مركز براي هر دوره يك Forum اختصاصي در نظر گرفته شده و فقط دانشجويان آن دوره به آن دسترسي داشته و ميتوانند بحثهاي درسي خود را در آن مطرح نمايند . اينجا همان محلي است كه اعضا گروههاي كاري تعريف شده ميتوانند در آن باهمديگر بحث و تبادل نظر داشته و نتايج يافته ها و تحقيقهاي خود را آن بنويسند .
در حقيقت اين Forum ها محيط ارتباطي بين اعضا گروهها و همچنين دانشجويان و اساتيد را در طول كل دوره ها بر قرار نموده و با مراجعه به آن ميتوان براحتي كليه مباحث و سوال و جوابهاي انجام گرفته را در آن مشاهده نموده مطالب مورد نظر را از آنها استخراج نمود.
به بيان ديگر ميتوان گفت اين Forum ها همان نقش جزوه هاي نوشته شده در سر كلاسهاي سنتي را بعهده دارند ، فقط با اين تفاوت كه همه دانشجويان يك كلاس ميتوانند از اين جزوه با هم استفاده كرده و از نتايج كارهاي همديگر مطلع شده و مطالب زيادي را از همديگر ياد بگيرند.
۵ – گفتگوي آنلاين (چت نوشتاري) : در اين قسمت دانشجويان ميتوانند بصورت نوشتاري با هم و يا با اساتيد دوره ها ارتباط مستقيم داشته و به گفتگو بپردازند . اين گفتگو در زماني كه استاد آنلاين ميباشد (زمان برگزاري كلاسهاon line) اكثرا در اختيار استاد بوده و در بقيه زمانها دانشجويان ميتوانند از آن براي گفتگوي انلاين با همديگر استفاده نمايند.
۶ – سوال و جوابهاي درسي: در اين قسمت دانشجويان ميتوانند سوالها و مشكلات درسي خود را مطرح نموده و اين سوالها از طرف استاد دوره جواب داده شود . البته سعي ميشود كه سوال و جوابهاي با ارزش و مباحث خوب مطرح شده در Forum هاي اختصاصي دوره ها در انتهاي دوره جمع آوري شده و در اين بخش (سوال و جوابهاي درسي) ثبت گردند تا بتوان با مراجعه به اين سوال و جوابها در جريان كلي مباحث انجام گرفته در دورهاي قبلي قرار گرفت.

يكي ديگر از مزايا اين قسمت ، جلوگيري از اتلاف وقت اساتيد دوره هاي براي جوابگويي به سوالات تكراري ميباشد ، چرا كه استاد با ارجاع دادن دانشجويان به اين قسمت ، مي تواند از جوابگويي چندين باره به سوالاتي كه در دوره هاي قبلي جواب داده شده است ، بپرهيزد.
۷- بانك سوالات امتحاني: در اين قسمت كليه سوالات امتحاني دوره هاي برگزار شده بهمراه پاسخهايشان ذخيره ميگردد تا دانشجويان با مراجعه با آنها از سطح سوالات امتحاني مطرح شده ، مطلع شده و هم اينكه ميتوانيد با جواب داده به آنها و مقايسه پاسخهايشان با جوا

ب هاي درست ، اطلاعات خود را محك زده و سطح معلومات خود در آن زيمنه را بسنجند.
اين سوالات در انواع “چند جوابي ، تشريحي ، بدون جواب” طراحي شده و بهمراه جوابشان در اين قسمت ذخيره ميشوند . و به مرور زمان به گنجينه اربي بديل تبديل مي شود .
۸- كتابخانه الكترونيكي: در اين قسمت سعي شده است كه كليه Reference هاي لازم براي دوره هاي مركز ، گرد آوري شده و در اختيار دانشجويان قرار گيرد . فايلهاي موجود در اين كتابخانه اكثرا به فرمت PDF بوده و به زبان اصلي ميباشند . البته در فاز دوم برنامه اي براي متون و غني كردن منابع فارسي وجود دارد .
در طول دوره ها اساتيد سعي ميكنند كه براي كساني كه مايل به مطالعه بيشتر ميباشند ، منابعي را معرفي نمايند كه قبلا در كتابخانه الكترونيكي مركز قرار داده شده اند ، البته امكان اضافه نمودن كتاب به اين كتابخانه توسط خود دانشجويان مطابق مقررات نيز در نظر گرفته شده است .
با توجه به اينكه تعداد دوره ها در اين مركز خيلي متنوع خواهد بود ، بنابراين طبيعي است كه تعداد كتابهاي موجود در كتابخانه بسار زياد باشد ، بنابراين براي راحتي دانشجويان براي يافتن كتاب مورد نظرشان ، امكانات مختلفي براي جستجو بر اساس فيلدهاي هاي مختلف در نظر گرفته شده است .
۹- بانك نرم افزار هاي مرتبط : در اين قسمت سعي ميشود كه جديدترين نسخه كليه نرم افزار هاي لازم براي برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين ديگر نرم افزارهاي مرتبط را جمع آوري شده و در اختيار دانشجويان و ديگر علاقه مندان قرار گيرد . با توجه به اينكه نرم افزارهاي مركز آموزش مانند نمايشگر جزوه و نرم افزار مسنجر براي ارتباط آنلاين در كلاسها ، هميشه در حال تغيير و بهينه شدن ميباشند ، بنابراين شما ميتوانيد جديدترين نسخه هاي اين برنامه ها در اين قسمت پيدا نموده و دانلود نماييد.
همچنين كليه برنامه هاي و مثالهاي آماده شده توسط دانشجويان كلاسها در اين قسمت معرفي شده وقابل دانلود شدن هستند . به بيان ديگر دانشجويان ميتوانند نرم افزارهاي مفيد

خود را نيز در اين قسمت قرار داده و بدين وسيله تخصص و تجربه خود را به اشتراك بگذارند.
۱۰- پيشنهادات آموزشي دانشجويان : در اين قسمت دانشجويان ميتوانند انواع پيشنهادات آموزشي خود را مطرح نموده انجام آنها را در بين دانشجويان به راي بگذارند . اين پيشنهادات ميتوانند پيشنهاداتي مانند تاسيس يك دانشكده جديد يا برگزاري يك دوره آموزشي جديد و استفاده از اساتيد ديگر موسسه ها و يا ميتوانند اضافه نمودن امكانات آموزشي جديد به مركز باشند .