اتحاديه شرکت هاي تعاوني روستايي

معرفي شرکت:
اين اتحاديه به منظور تهيه و تدارک کالاهاي مورد نياز شرکت هاي عضو، اعم از لوازم خانگي، بهداشتي، مصرفي،آرد، کالاهاي کوپني، نهادهاي کشاورزي از قبيل کود شيميايي، سموم دفع آفات نباتي و بذرهاي اصلاح شده تاسيس شده است.
اين اتحاديه در سال ۱۳۴۵ با سرمايه اوليه ۴۶۰۸۷۰۰۰۰ ريال و تعداد پرسنل ۱۰ نفر بنا نهاده شد. مرکز اصلي اين اتحاديه شهر اردستان و حوزه فعاليت آن شهرستان اردستان مي باشد. تعداد شرکتهاي عضو در اين اتحاديه، ۴ شرکت بوده و تعداد اعضاي اين شرکتها ۸۸۶۹ نفر مي باشد.
اين اتحاديه از امکانات تاسيساتي زير جهت نگهداري کالاهاي مورد نياز برخوردار است :

 

۱- انبار ۵۰۰ تني به منظور نگهداري کالاهاي اساسي
۲- انبار ۱۰۰۰ تني
۳- انبار ۲۵۰۰ تني که جهت نگهداري محصولات و کودهاي شيميايي که بصورت استيجاري در اختيار اتحاديه مي باشد.
اتحاديه شرکت هاي تعاوني روستايي اردستان طرحهاي توليدي ذيل را در برنامه کار خود قرار داده است.
۱- واحد پرورش مرغ گوشتي:
اين واحد توسط اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستايي اردستان در سال ۱۳۷۹ به منظور ايجاد اشتغال و توسعه امر توليد، خريداري گرديده است.
ظرفيت اسمي: ۳۰۰۰۰ قطعه
مساحت کل: ۵۰۰۰۰ متر مربع
مساحت هر سالن: ۱۰۰ متر مربع
تعداد سالن : ۳ دستگاه
سرمايه اوليه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
تعداد دوره پرورشي در سال: ۴ دوره

۲- مرکز جمع آوري شير
اين مرکز در سال ۱۳۸۱ توسط اتحاديه شرکت هاي تعاوني روستايي اردستان به منظور ايجاد اشتغال و جمع آوري شير توليدي دامداران منطقه تاسيس گرديد.
ظرفيت اسمي جمع آوري در روز: ۵ تن
مساحت کل : ۹۵۰ متر مربع

سرمايه اوليه : ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
ظرفيت پليت کولر : ۱ تن در ساعت
ميزان شير تحويلي در سال: ۵۰۰ تن
حمل و نقل : توسط يک دستگاه وانت نيسان با تانکر دو جداره استيل

تهيه و توزيع نهادهاي کشاورزي:
تهيه و توزيع انواع نهادهاي کشاورزي شامل کودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و بذور اصلاح شده بين کشاورزان از جمله امور محوله به اتحاديه در رشته خدمات فني کشاورزي مي باشد.

تهيه و توزيع کالاهاي مصرفي جهت شرکت هاي تعاوني روستايي:
اين اتحاديه اقدام به تهيه و توزيع کالاهاي مصرفي ، بهداشتي ، کالابرگي شامل قند و شکر کالا برگي، برنج کالابرگي ، روغن نباتي کالابرگي ، پودر پاک پاک کننده ، آرد روستايي و ساير کالاها نموده است .

اعتبارات:
اتحاديه تعاوني روستايي اردستان به منظور خريد نهادهاي کشاورزي اقدام به جذب اعتبارات ابلاغي نموده است.
۱- اعتبارات تبصره ۳ قانون بودجه (قرض الحسنه)به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
۲- اعتبارات منابع مالي بانکها به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال
۳- اعتبارات ساير منابع به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال

شرح اهداف :
ماموريت سازمان(misson):
خدمت رساني به روستاييان و محروميت زدايي از روستاها

اهداف اصلي:
۱- ساخت يا خريد و تهيه و آماده نمودن هر نوع مواد و کالا و لوازم و ماشين آلات مورد نياز حرفه اي شرکت هاي عضو و اعضاي آنها از بازار هاي داخلي يا خارجي و توزيع و فروش آنها به شرکت هاي عضو و يا به طور مستقيم به اعضاي شرکت هاي مذکور .
۲- جمع آوري، طبقه بندي، بسته بندي، نگهداري،تبديل، حمل و نقل و خريد و فروش محصولات توليدي کشاورزان، دامپروران، پرورش دهندگان زنبور عسل، کرم ابريشم، ماهي،طيور و صاحبان صنايع دستي تعاوني زنان روستايي حوزه عمل اتمستقيم از توليد کنندگان مذکور بنا به موافقت هيئت مديره.
۳- ايجاد و تهيه سردخانه هاي ثابت و سيار و هر نوع تاسيسات لازم براي حفظ و نگهداري محصولات توليدي شرکتهاي عضو و اعضاي آنها
۴- ايجاد کارخانجات و کارگاههاي صنايع روستايي و دستي
۵- تضمين شرکت هاي عضو
۶- انجام خدمات فني و مشورتي به منظور تهيه و اجراي طرح هاي توليدي
۷- احيا و همچنين بهره برداي از اراضي کشاورزي و ايجاد مجتمع هاي دامداري، پرورش آبزيان، مرغداري و ساير حرف کشاورزي جهت بهره برداري جمعي و مشترک اعضاي اتحاديه در حوزه عمل اتحاديه
۸- کمک به پيشرفت امور شرکتهاي عضو

اهداف فرعي
۱- انجام خدمات عمومي شرکت هاي عضو و اعضاي آنها مانند حمل و نقل، تهيه مسکن،تامين آب شرب و آب مصارف زراعي، ايجاد و نگهداري کانالهاي آبرساني، زهکشي، پيش بيني وسايل بهداشتي و بهداري وآموزشي،تاسيس مرکز توزيع نيروي برق، ايجاد شبکه تلفن، تلقيح مصنوعي دامها، مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني، تهيه خوراک دامها و طيور.
۲- تهيه ماشين آلات کشاورزي و صنايع روستايي براي استفاده مشترک شرکتهاي عضو و اعضاي آنها.
۳- بازاريابي، حق العمل کاري، تهيه ميدان يا بازار براي محصولات توليدي شرکتهاي عضو و اعضاي آنها.
۴- تهيه بذر هاي مختلف، نهال، نشا، کودهاي حيواني و شيميايي، سموم دفع آفات نباتي و حيواني براي شرکتهاي عضو و اعضاي آنها.
۵- ساختمان دفتر کار، انبار، فروشگاه و هر نوع تاسيسات ديگر مورد نياز شرکتهاي عضو

۶- تبليغات و تاسيس نمايشگاه ها و اقدامات مشابه به منظور ازدياد فروش محصولات توليدي اعضاي شرکتهاي تعاوني عضو
۷- پرداخت وام يا اعتبار به شرکتهاي عضو
۸- نظارت بر تهيه و توزيع سوخت زمستاني روستاييان، پرداخت وامهاي معيشتي، تهيه و توليد کالاهاي يارانه اي
۹- ايجاد تعميرگاه هاي ثابت و سيار براي وسايل و لوازم و ماشن آلات حرفه اي

نمودار سازماني اتحاديه تعاوني روستايي شهرستان اردستان

 

سيستم زير در كارخانه اجرا مي شود :

سيستم دستي
سيستم دستي سيستم مورد استفاده فعلي مي باشد و نقايص زير را در بردارد.
نقايص سيستم اطلاعاتي موجود:
۱-کارکردها و وظايف از قلم ا فتاده
۱-۱-اولويت دهي تامين کنندگان
۱-۲-درصدي از مواد که بايد از تامين کنندگان خريداري شود
۱-۳- پيش بيني هاي آماري تقاضا
۱-۴-تعيين زمان بهينه فروش با توجه به قيمت فصلي و قيمت پيش بيني شده آينده و ضريب تبديل
۱-۵-تعيين نقطه بهينه سفارش ( زمان و مقدار… )

۲ -عملکرد بد و غير رضايت بخش
۲-۱- تعيين نكردنن نوع خوراک بهتر با توجه به ميزان گوشت و کود توليدي و قيمت آنها و فصول پيش رو
۲-۲- مقايسه نكردن تلفات در دوره هاي مختلف و نيز تعيين بازه زماني اين تلفات از نظر چند روزگي جوجه ها
۲-۳- مقايسه نكردن ميزان سوخت مصرفي و ملزومات در دوره هاي مختلف
۲-۴- تعيين نكردن نقطه سر به سر

اهداف سيستم اطلاعاتي مورد نياز
ماموريت: تهيه مرغ گوشتي
اهداف اصلي
۱- کنترل موجودي اقلام موجود در واحد ، در طول دوره
۱-۱-دسترسي به ميزان موجودي هر قلم در طول دوره
۱-۲-تعيين مقدار بهينه سفارش و تعداد سفارشات لازم در هر دوره
۲- افزايش سود و فروش توليدات با توجه به وضع موجود هر دور
۲-۱- پيش بيني آماري تقاضا
۲-۲– تعيين نقطه سر به سر
۲-۳ تعيين زمان بهينه فروش
۲-۴-تعيين نوع خوراک بهتر با توجه به ميزان گوشت و کود توليدي و قيمت آنها

و فصول پيش رو
۳- ارزيابي تامين کنندگان
۳-۱- اولويت دهي تامين کنندگان
۳-۲- تعيين درصدي از مواد که بايد از هر تامين کننده خريداري شود
۴- تعيين علت تلفات
۴-۱- مقايسه تلفات در دوره هاي مختلف
۴-۲- تعيين بازه زماني اين تلفات از نظر چند روزگي جوجه ها
۵-۱-مقايسه ميزان ملزومات در دوره هاي مختلف
۵-۲- مقايسه مواد اوليه در دوره هاي مختلف

شرح وظايف سرپرست واحد مرغداري :
۱- کليه پرسنل واحد مرغداري شامل تکنسين ، حسابدار ، انباردار و کارگراني که در واحد مرغداري انجام وظيفه مي نمايند بايستي با پيشنهاد سرپرست و طبق مقررات داخلي اتحاديه تعاوني روستايي انتخاب و مشغول به کار شوند.
۲- سرپرست واحد مرغداري ، مسئول کنترل کليه امور واحد بوده و مي تواند با تعيين برنامه و شرح وظايف مشخص با در نظر گرفتن شرايط و جوانب امر قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به کارکنان واحد تفويص نمايد. بديهي است در اين صورت نيزمسئوليت کلي به عهده سرپرست واحد بوده و در هر مورد سرپرست مذکور با حفظ مسئوليت هر يک از کارکنان مربوط، مستقيما در مقابل اتحاديه تعاوني روستايي پاسخگو خواهد بود. ليست پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مرغداري بايستي به وسيله سرپرست مرغداري تاييد و امضا و سپس پرداخت شود.
۳- کادر سرپرستي واحد مرغداري ( سرپرست و کمک سرپرست ) موظف است براي امور جاري خريد جوجه يک روزه و مواد اوليه و دان و دارو و واکسن و نيز کارهايي که در آينده بايستي در رابطه با پرورش طيور و تعميرات و مرمت ساختمانها ، وسايل و تجهيزات و نيز ماشين آلات در واحد مرغداري انجام گردد برنامه مدون و مشخص را با توجه به اولويت ها تهيه و ارايه نمايد.
۴- لازم است به منظور انعکاس نظريات بازديد کنندگان و مسئولين ، دفتري به عنوان دفتر بازديد براي واحد مرغداري تهيه گردد و در صورت تشخيص بيماري و نحوه معالجه به وسيله مسئولين اداره دامپزشکي تاريخ تشخيص بيماري و نوع آن در دفترمزبور ثبت و نتيجه مربوط در کلاسور بيماري ها و درمان طيور واحد بايگاني و نگهداري شود.

خروجي هاي سيستم :
– صورت حساب سود و زيان ( صورت درآمدها و هزينه ها به تفکيک )
– تعداد و درصد تلفات دوره ، علت بيشترين مرگ و ميرها
– ميزان مصرف مواد اوليه و ملزومات ( نظير دان و سوخت و …) در طي دوره
– ميزان توليد هر دوره
– تعيين ضريب تبديل هر دوره
– تعيين شاخص توليد

 

ورودي هاي سيستم :
– داده هاي مربوط به خريد مواد اوليه و ملزومات در طول دوره ( نظير مقدار ، نوع ،
تامين کننده ، هزينه واحد )
– داده هاي مربوط به خريد جوجه و مشخصات جوجه
– داده هاي مربوط به فروش مرغ
– داده هاي مربوط به هزينه هاي کارگران نظير خوراک ، حقوق و…
– داده هاي مربوط به هزينه هاي مشاوره ها و اقدامات پزشکي

– داده هاي مربوط به هزينه هاي گندزدايي و ضد عفوني سالن ها
– تلفات روزانه

پردازش داده ها در سيستم:
۱- هيئت مديره
۱-۱ تعيين مدير عامل
۱-۲ بررسي عملکرد واحد درهر دوره
۲- مدير عامل
۲-۱-بررسي وضعيت ضد عفوني سالن ها ، عمليات دارو درماني، تقويم پرورش و مصرف دان
۲-۲- تعيين سفارش اقلام مصرفي و جوجه
۲-۳- تاييد صورت حساب سود و زيان
۲-۴- دريافت سفارش و استعلام قيمت
۲-۵ –تاييد تلفات دوره براي بيمه
۲-۶- تاييد گزارش عملکرد دوره
۲-۷- تعيين نرخ تبديل دوره و شاخص توليد دوره
۲-۸- ثبت سفارشات تامين کنندگان و خريداران
۳- واحد مرغداري

۳-۱- محاسبه ساعات کار
۳-۲- مشاوره، تهيه سابقه و انجام امور پزشکي گله
۳-۳- پر کردن کارت مشخصات جوجه
۳-۴- تهيه فرمهاي تقويم پرورش، عمليات دارودرماني، وضعيت ضد عفوني سالنها و مصرف دان
۴- انبار و تدارکات
۴-۱- ثبت موجودي اوليه و تعيين موجودي فعلي
۴-۲- دريافت سفارشات
۴-۳- تعيين تلفات بين راهي
۵- امور مالي

۵-۱- محاسبه صورت حساب تامين کنندگان و خريداران
۵-۲- دريافت و تاييد فرم تلفات بين راهي و دريافت خسارت و پرداخت هزينه ها و تهيه فرم وجوه دريافتي از خريداران و وجوه پرداختي به تامين کنندگان
۵-۳- تنظيم صورت حساب سود و زيان و تهيه گزارش عملکرد دوره
۵-۴- تهيه فيش حقوقي پرسنل
۵-۵- چک کردن صورت حساب هاي دريافتي
نمودار جريان مستندات

ديکشنري يا فهرست داده ها:
ديکشنري يا فهرست داده هاي سيستم در واقع شامل نمودار جريان داده ها و اجزاي تشکيل دهنده آن است . دو قسمت اصلي ديکشنري داده ها ، يکي جريان داده ها و ديگري ذخاير داده ها ست.
جريان داده ها در واقع خط لوله اي است که بسته يا بسته هايي از اقلام داده از آن عبور مي کنند . محتويات يک جريان داده تشکيل يک ساختار داده بزرگ را مي دهد ، مثل سفارش ها ، برگشتي ها و نظاير آن .
اين ساختار به نوبه خود از چندين ساختار سطح پايين تر تشکيل شده است که هرکدام ممکن است شامل داده هاي جزء ديگري باشد به همين دليل در تشريح جريان داده در ديکشنري داده ها ، ساختار اصلي داده هاي آن را نيز تعيين مي کنيم .
هر يک از فرمها ، گزارش ها و فايل هاي سيستم با توجه به محتواي آن داراي ساختار يا ساختار هايي است که بر اساس آن اقلام مختلف داده سازماندهي مي شوند.
ذخاير داده به صورت پرونده هاي دستي و کامپيوتري نشان داه مي شود و در واقع محلي است که اقلام داده تا زماني که مجداد به آن نياز باشد در آن ذخيره مي شود.
منظور از داده گروه هايي از داده هاست که در جايي و به منظور دستيابي يا استفاده، جمع آوري مي شوند.

ت

 

۱- تقويم پرورش و عمليات جاري

جريان داده
نام : تقويم پرورش دوره
نام مستعار : تقويم پرورش و عمليات جاري

 

شرح :
به منظور کنترل دقيق و اشراف بر عمليات فني و مالي واحد مرغداري به طور روزانه براي هر يک از سالن ها توسط سر پرست واحد تکميل مي شود . اين فرم در سه برگ براي هر سالن تهيه مي شود .

پردازش مبدا : پر کردن فرم مربوطه
پردازش مقصد : تاريخ شروع دوره و تعداد تلفات بين راه و تعداد جوجه ها ي يک روزه وارد شده به سالن، ذکر مي شود . همچنين با توجه به ميزا ن تلفات ، عمليات واکسيناسيون را در تاريخ هاي مختلف شرح مي دهد.

ساختار داده
نام مستعار : تقويم پرورش و عمليات جاري

شرح:
اين ساختار معرف ميزان تلفات است که براي کنترل تلفات از طريق واکسيناسيون و دارو به کار برده مي شود .

ترکيب:
نام واحد
+ نام سرپرست واحد
+ نام کارشناس دامپروري واحد
+ شماره سالن

+ مرکز تحويل دهنده جوجه
+ تعداد اوليه
+ ابعاد سالن
+ تاريخ تحويل دهنده جوجه
+ تلفات بين راهي
+ تاريخ نگهداري
+ سن ( روز)
+ تلفات و حذف
تعداد تلفات + تعداد حذفي
+ درجه حرارت سالن

+ خوراک
نوع دان + ميزان مصرف به گرم
+ ميانگين وزني جوجه
+ واکسن ودارو

س

۱- سابقه تامين کنندگان (مخزن داده )

نام مستعار : سابقه تامين کنندگان
شرح : ورودي اين مخزن توسط تدارکات و انبار تکميل مي شود و قسمت ميزان بدهي نيز توسط امورمالي تکميل مي شود.
خروجي : امور مالي طبق اطلاعات اين مخزن به تامين کنندگان امتياز مي دهد. همچنين مدير عامل نيز به اين مخزن دسترسي داشته و مي تواند گزارشي مبني بر اولويت دهي تامين کنندگان بگيرد و سفارش مورد نياز را بدهد.
ترکيب : کد تامين کننده
+ شماره سفارش
+ نام تامين کننده
+ تلفن
+ آدرس
+ ميزان سفارش
+ ميزان تاخير از موعد تحويل

+ ميزان بدهي به تامين کننده
+ امتياز

س

 

۲- سابقه خريداران(مخزن داده )

نام مستعار : سابقه خريداران
شرح : اين مخزن بر اساس مشخصات خريداران و ميزان تعهد آنان نسبت به پرداخت بدهي ها تکميل مي گردد. سپس امور مالي پس از دريافت پول از خريداران بر اساس اين مخزن، سابقه خريداران را بررسي و صورت حسابهاي پرداخت نشده را به مدير عامل گزارش مي دهد.

ترکيب :
+شماره سفارش
+کد خريدار
+نام خريدار
+تلفن
+آدرس
+ميزان سفارش
+ ميزان بدهي
+ميزان تاخير در پرداخت

ع

۱ – عمليات دارو درماني

جريان داده ها
نام : دارو درماني

نام مستعار : عمليات دارو درماني

شرح :
اين فرم در هنگام شيوع بيماري در بين جوجه ها توسط دامپزشک پر مي گردد و به

سرپرست واحد مرغداري تحويل داده مي شود.

پردازش مبدا : پرکردن فرم مربوطه
پردازش مقصد : تعيين نوع و ميزان دارو مصرفي و مشخص شدن عملکرد دامپزشک و تاثير اين دارو درماني

ساختار داده
نام مستعار : عمليات دارو درماني

شرح :
اين ساختار معرف نوع دارو و ميزان دارو مصرفي و تاثير آن بر دارو درماني مي باشد.

ترکيب :
دارو درماني
تاريخ شروع درمان + تاريخ قطع دارو
+ سن گله
+ نوع دارو
+ دوزاژ دارو
+ طرز استفاده از دارو

ف

۱- فرم تلفات بين راهي

جريان داده

نام : ميزان بين راهي
نام مستعار : فرم تلفات بين راهي
شرح : تدارکات در هردوره پس از تحويل گرفتن سفارشات با توجه به ميزان تلفات بين راهي ميزان خريد و تعداد تلفات را در اين فرم وارد ميکند و براي امور مالي ارسال ميکند . امور مالي نيز ساير قسمتها را تکميل کرده و تاييد مي کند و براي تامين کننده ارسال مي کند .

پردازش انبار وتدارکات : پر کردن قسمتهاي ميزان خريد و تعدادتلفات
پردازش امور مالي : پرکردن ساير قسمتها و تاييد و ارسال براي تامين کننده
پردازش تامين کننده : پرداخت خسار

ساختار داده

نام مستعار : فرم تلفات بين راهي

ترکيب :
نام واحد مرغداري
+نام مدير عامل
+نشاني واحد مرغداري
+ نام تامين کننده
+ نشاني تامين کننده
+ ميزان خريد دوره
+تعداد تلفات بين راهي
+ قيمت واحد
+ جمع خسارت
+ تکميل کننده
+تاييد کننده
شرح: اين ساختار ميزان تلفات بين راهي در هر دوره را نشان ميدهد که براي دريافت خسارت از تامين کنندگان براي آنها ارسال مي شود.

ف

۲- فرم تلفات هر دوره

جريان داده
نام : ميزان تلفات هر دوره
نام مستعار : فرم تلفات هر دوره
شرح : در هر به منظور تعيين دريافت خسارت بابت تلفات ، اين فرم توسط مدير عامل از روي فرم تقويم پرورش تکميل و براي اداره بيمه ارسال مي شود.
پردازش مبدا :تکميل فرم از روي فرم تقويم پروش
پردازش مقصد : براساس تعداد تلفات دوره و ميزان دريافتي خسارت که به ازاي هر جوجه توافق شده است .خسارت تعيين و براي امور ارسال مي شود.

ساختار داده
نام مستعار: فرم تلفات دوره
شرح : اين فرم معرف ميزان تلفات در هر هفته و در نهايت در هر دوره مي باشد .
ترکيب :
نام واحد
+ نام مدير عامل
+دوره
+تاريخ
+ نشاني واحد مرغداري
+ تعداد اوليه
+ هفته
+ تلفات در هر دوره
تعداد تلفات +تعداد حذف
+ توضيحات

 

+جمع تلفات د رهر دوره

ف

۳-فرم ساعات کار

نام مستعار : فرم ساعات کار
شرح : اين فرم به صورت روزانه توسط نگهبان جهت محاسبه حقوق کارکنان تکميل مي گردد سپس به امور والي فرستاده مي شود و در آنجا بر اساس نرخ دستمزد ميزان حقوق محاسبه مي شود.
پردازش مبدا : تکميل فرم
پردازش مقصد : محاسبه حقوق
ساختار داده :
نام مستعار : فرم ساعات کاري
شرح : اين فرم معرف ساعات کاري کارکنان است که جهت محاسبه حقوق استفاده مي شود .
ترکيب :
شماره نگهبان
+نام نگهبان
+تاريخ
+شماره پرسنلي
+نام
+نام خانوادگي
+نام بخش
+تعداد ساعات کاري
عادي
اضافه کاري

گ

۱- گزارش عملکرد واحد پرورش مرغ گوشتي

جريان داده

نام :وضعيت پرورش مرغ گوشتي
نام مستعار : گزارش عملکرد واحد پرورش مرغ گوشتي

شرح : به منظور اطلاع هيئت مديره ار وضعيت عملکرد واحد پرورش مرغ گوشتي و بررسي آن اين گزارش توسط مدير عامل تهيه مي شود.
پردازش مبدا : پر کردن گزارش
پردازش مقصد: بررسي گزارش

ساختار داده

نام مستعار : گزارش عملکرد واحد پرورش مرغ گوشتي
شرح : اين گزارش وضعيت توليد گوشت و مصرف دان و درآمد و هزينه هاي آن را نشان مي دهد .

ترکيب :
نام واحد
+تاريخ جوجه ريزي
+تاريخ پايان دوره
+تعداد جوجه
+تعداد تلفات
+ميزان دان مصرفي
+گوشت مرغ توليدي
+درآمد ها
+هزينه ها
+ سود بازيابي

گ

۱- گواهي بهداشت جوجه

جريان داده

نام : وضعيت سلامتي جوجه ها
نام مستعار : گواهي بهداشت جوجه

شرح : اين فرم توسط تامين کننده تکميل و همراه جوجه ها به مرغداري داده مي شود .
پردازش مبدا : پر کردن فرم
پردازش مقصد : بايگاني مشخصات مر بوط به جوجه ها براي استفاده دامپزشک ( براي تجويز وتزريق واکسنها و…)

ساختار داده

نام مستعار :
شرح: شامل مشخصات جوجه ها و وضعيت سلامتي آنهاست .
ترکيب :
تاريخ
+شماره
+شماره واحد
+ تعداد
+نژاد
+مقصد ( محل مرغداري )
+ سن گله
+متوسط عيار انتي بادي عليه بيماريهاي ويروسي و مرغهاي مادر
+ وضيعت گله مادر از نظر Mg ، ,ST,SP,AL ميانگين وزن جوجه هاي گوشتي + شماره کاميون +ساعت تحويل جوجه+نام راننده+نام خريدار

ل

۱- ليست سفارشات تامين کنندگان (مخزن داده )

نام مستعار : ليست سفارشات تامين کنندگان
شرح :
ورودي: اين مخزن توسط مدير عامل پس از هر سفارش که به تامين کننده ها داده مي شود تکميل ميگردد .
خروجي :از اين مخزن تدارکات و انبار براي تحويل سفارش و امور مالي جهت محاسبه صورتحساب تامين کنندگان استفاده مي کنند .
ساختار داده : کد تامين کننده
+ شماره سفارش
+ قلم کالا

+ مقدار سفارش
+قيمت واحد
+قيمت کل
+ تاريخ تحويل

ل

۲- ليست سفارشات خريداران(مخزن داده )

 

نام مستعار : ليست سفارشات خريداران
شرح:
ورودي: اين مخزن داده توسط مدير عامل پس از هر سفارش که از طرف خريداران مي آيد تکميل ميگردد.
خروجي : از اين مخزن تدارکات و انبار براي تحويل سفارشات خريداران استفاده مي کند و امور مالي جهت محاسبه صورتحساب خريداران استفاده مي کند. خود مدير عامل نيز بر اساس سفارشات دريافتي از خريداران ميزان جوجه لازم را به تامين کنندگان سفارش مي دهد .
ساختار داده :
کد خريدار
+شماره سفارش
+مقدار
+قيمت واحد
+تاريخ تحويل
+ قيمت کل