الفباي مديريت زنجيره تامين (كالا و خدمات)
مديريت زنجيره تامين چيست ؟
نرم افزار شبكه تامين چه مي كند ؟
آيا من نياز دارم كه قبل از نصب نرم افزار زنجيره تامين ، نرم افزار ERP را نصب كنيم ؟
هدف نهائي نرم افزار مديريت زنجيره تامين چيست ؟
همكاري زنجيره تامين با شما چيست ؟
موانع سر راه نصب نرم افزار زنجيره تامين چيستند ؟
آيا از نرم افزاري استفاده كنم كه تغييرات B2B ارائه مي كند يا نرم افزار خودم را نصب مي كنم ؟

آگهي دهندگان :
مديريت زنجيره تامين چيست ؟
مديريت زنجيره تامين تركيبي از هنر و علم است كه بدنبال ارتقاء و بهبود راهي است كه شركت شما مواد خامي را كه براي ايجاد محصول يا انجام خدمت به آن نياز دارد ، پيدا مي كند ، توليدكنندگاني كه محصول را توليد مي‌كنند يا خدمتي ارائه مي دهند و آن را به مشتريان تحويل مي دهند . موارد زير پنج مورد از اجزاء اساسي مديريت زنجيره تامين هستند .

طرح (پلان) – اين بخش استراتژيك مديريت زنجيره تامين است. شما به يك استراتژي براي مديريت تمام منابعي كه براي برآورده كردن تقاضاي مشتري خواهان دريافت محصول يا خدمات شما ، نياز داريد . يك بخش اعظم از كار برنامه ريي (طرح ريزي) تهيه و توسعه يكدسته معيار براي نظارت و كنترل زنجيره تامين به نحوي است كه مقدار آن كافي بوده ، كم هزينه بوده و تحويل آن با كيفيت بالا باشد و دريافت آن براي مشتريان ارزش داشته باشد .
منبع : تامين كنندگاني را انتخاب كنيد كه كالاها و خدماتي را ارائه خواهد كرد كه شما براي ايجاد محصول يا انجام خدمت تان به آن نياز داريد . مجموعه‌اي از روندهاي قيمت گذاري ، تحويل و پرداخت مربوط به تامين كنندگان را تهيه و توسعه دهيد و معيارهايي براي نظارت و ارتقاء روابط ايجاد كنيد . و همه اين روندها را با هم يكجا جمع كنيد تا ليست كالاها و خدماتي كه از تامين كنندگان دريافت مي كنيد را مديريت نماييد ، كه اين موارد شامل دريافت كردن محموله ها ، بازبيني آنها ، انتقال آن

ها به محل تسهيلات كارخانه اي خود و صدور اجازه پرداخت به تامين كنندگان مي باشد .
ساخت : اين مرحله ساختن (كارخانه اي)است . فعاليت هاي لازم براي توليد ، تست كردن ، بسته بندي و‌آمده سازي جهت تحول را در يك برنامه زمان‌بندي قرار دهيد . به عنوان بخش كه داراي بيشترين معيارهاست براي زنجيره تامين است ، در اين بخش سطوح كيفيت بازده توليد و ميزان توليد و بهره وري كاركنان را اندازه گيري كنيد .
تحويل : اين مرحله بخشي است كه افراد دست اندركار آن به عنوان لجستيك ياد مي كنند (اقدامات تهيه و توزيع) دريافت سفارشهاي مشتريان را متناسب و تعديل كنيد ، شبكه اي براي انبار

مشتري را چيده و مرتب نمائيد و يك سيستم صدور فاكتور رابراي دريافت پرداختهاي مشتريان تنظيم كنيد .
بازگشت : بخش مسئله ساز زنجيره تامين . شبكه اي براي دريافت كردن محصولات معيوب يا اضافي بازگشت شده از سوي مشتريان و جهت پشتيباني كه با محضولات تحويل شده مشكل دارند ، ايجاد كنيد .
براي آگاهي از طرح مشروح تر (داراي جزئيات بيشتر) مربوط به اين مراحل ، به وب سايل مربوط به هيئت C زنجيره تامين در آدرس
http:www.supply-chain.org مراجعه كنيد .

نرم افزار مديريت زنجيره تامين چه كاري انجام مي دهد ؟
نرم افزار مديريت زنجيره تامين احتمالاً گروه نرم افزار عملياتي مي باشد در سطح كره زمين ، داراي بيشترين اجزاء خرد و تقسيمات زياد است . هر يك از پنجگام زنجيره تامين كه پيش از اين به آن اشاره شد از چندين دو جين وظايف خاص تشكيل شده اند ، كه بسياري از آنها داراي نرم ازار خاص خود مي باشند . برخي از فروشندگان بزرگ هستند كه اقدامات به گردآوردن و جفت و جور كردن قطعه هاي مختلف نرم افزاري با هم و زير يك سقف هستند ، اما هيچكدام داراي يك بسته نرم افزاري كامل نيستند . تلفيق و تركيب قطعات نرم افزارهاي مختلف ، با هم مي تواند يك كابوس آزاردهنده باشد . اتفاقاً بهترين راه فكر كردن درباره نرم افزار زنجيره تامين اين است كه آنرا به دو گروه نرم افزاري كه بتواند به شما در سطح ريزي زنجيره تامين كمك كند و نرم افزاري كه به

شما در جهت اجراي خود مراحل زنجيره تامين كمك مي‌كند ، جدا كنيد .
نرم افزار طرح ريزي زنجيره تامين (SCP) از الگوريتم هاي رياضي ذهني و تخيلي استفاده مي كند تا به شما كمك كند كه رواني و كارايي زنجيره تامين كم كردن حجم دفتر دارايي خود را ميسر ساخته ، بهبود و ارتقاء دهيد . نرم افزار طرح ريزي زنجيره تامين در مورد ميزان دقتش به وجود اطلاعات بستگي دارد . مثلاً اگر شما يك سازنده كالاهاي مصرفي بسته بندي شده هستيد اگر نتوانيد عمليات طرح ريزي تان را به دقت تغذيه اطلاعاتي كنيد ، و نتوانيد اطلاعات روز آمد شده اي درباره سفارش هاي مشتري مربوط به مشتريان جزء خود را داشته باشيد ، يا از داده هاي مربوط به فروش از فروشگاه هاي مربوط به مشتريان جزء تان ، ظرفيت ساختن و توليد و توانايي تحويل ،

داشته باشيد‌ ، انتشار نداشته باشيد كه عمليات طرح ريزي تان خيلي دقيق باشد . براي تمام پنج مرحلة عمده زنجيره تامين كه پيش از اين شرح داده شدند ، عمليات طرح ريزي ، موجود و در دسترس مي باشد . با ارزش‌ترين مورد از نظر استدلالي (و پيچيده ترين و مستعدترين براي ارتكاب خطا) ، مورد طرح ريزي تقاضاست ، كه تعيين مي كند چه مقدار محصول شما براي برآورده كردن تقاضا هاي مشتريان مختلف خود توليد خواهيد كرد .
نرم افزار اجرايي زنجيره تامين (SCE ) براي اتوماتيك كردن گامهاي مختلف زنجيره تامين در نظر گرفته شده است . كاربر با اين نرم افزار به اندازه مسيريابي الكترونيكي سفارشها از واحدهاي توليدي شما به سوي تامين كنندگان كالايي كه براي توليد محصولات خودتان به آن نياز داريد ، ساده و آسان است .

براي بدست آوردن يك ديد كلي وسيع از اين موضوع اصلي ، خلاصه مورد اجرايي زنجيره تامين را مطالعه كنيد .

آيا پيش از نصب نرم افزار تامين به نرم افزار ERP نياز دارم ؟
اين يك موضوع بسيار بحث برانگيز است . اگر قصد داريد كه نرم افزار عمليات SCP (طرح ريزي زنجيره تامين) را نصب كنيد به دليل آنكه اين عمليات به نوع اطلاعاتي بستگي دارند كه در كميت زياد در درون نرم افزار ERP ذخيره شده اند ، شما ممكن است به نرم افزار ERP نياز پيدا كنيد . از نظر

تئوريكي شما مي توانيد اطلاعات مورد نيازتان براي تغذيه عمليات برنامه‌ريزي زنجيره تامين (SCP) را از سيستمهاي قبلي تامين كنيد (براي بيشتر شركتها اين مورد يعني استفاده از ورقه هاي گسترده نرم افزار Excel كه سراسر محل را پوشش مي دهند ) ، اما باز هم كاري خيالپردازانه و كابوس وار خواهد بود كه تلاش كنيد اطلاعات ناشي از يك مبناي سريع و مرتبط در مورد تمام زمينه ها (بخشهاي) كارخانه فراهم كنيد . ERP يك ram ضرباني است كه تمام اطلاعات را در كنار يكديگر و در قالب يك عمليات جمع مي كند و عمليات طرح ريزي شبكه تامين SCP از داشتن يك منبع عمده كه آنرا قادر به روز آمد شدن مي كند ، سود مي برد . بيشتر CIO ها كه تلاش كرده اند عمليات طرح ريزي زنجيره تامين SCP را نصب كنند مي گويند كه از اينكه ابتدا كار خود را به ERP شروع كرده اند ، خوشحالند . آنها از پروژه‌هاي ERP عنوان «خانه اطلاعاتي خود را مرتب كنيد» ياد مي كنند . البته ، ERP گرانقيمت و كار با آن دشوار است ، بنابراين شما مي توانيد در پي كشف و يافتن راههايي باشيد كه عمليات SCP (طرح ريزي زنجيره تامين) خود را بدون اينكه در ابتدا از ERP استفاده كرده باشيد ، از اطلاعاتي كه اين عمليات به آن نياز دارند ، تغذيه كنيد .
عملياتت اجرائي زنجيره تامين SCE بستگي كمتري به جمع آوري اطالعات از محيط اطراف شركت دارند ، بنابراين اين عمليات به سمت مستقل بودن از تصميم ERP گرايش دارند . اما گاهي از روي اتفاق و شانس ، شما نياز خواهيد داشت كه عمليات SCE (اجرائي زنجيره تاميني داشته باشيدكه به نوعي با ERP در ارتباط باشد . اين نكته مهم است كه به قابليت (توان نرم افزار SCE (اجرايي زنجيره تامين) در تلفيق و تركيب با اينترنت و با ERP يا عمليات SCP (طرح ريزي زنجيره تامين) ، توجه داشته باشيد زيرا اينترنت تقاضاي مطرح شده براي اطلاعات يكجا جمع شده ، را اداره و هدايت

خواهد كرد . براي مثال ، اگر بخواهيد كه يك وب سايت خصوصي (شخصي) بسازيد تا با مشتريان و تامين كنندگان كالا و خدمات مورد نيازتان ارتباط داشته باشيد ، در واقع شما ميخواهيد كه اطلاعات ناشي از عمليات SCE (اجرايي زنجيره تامين ) ، SCP طرح ريزي شبكه تامين) و ERP را با هم جمع كرده و همسو نماييد تا يك مجموعه اطلاعات روز آمد شده درباره سفارشها ، پرداختها و وضعيتهاي ساخت محصول و تحويل آن را ارائه دهيد .

هدف نهايي نصب نرم افزار مديريت زنجيره تامين چيست ؟

قبل از آنكه اينترنت در اين زمينه به كار گرفته شود ، آرزوها و آمال هواداران نرم افزار زنجيره تامين به اصلاح و ارتقاء توان پيشگوي تقاضاي مشتريان و هموارتر ساختن روند كاركرد زنجيره هاي تامين خودشان ، محدود مي شد . اما ماهيت ارزان و موجود در همه جا (دسترس گسترده در همه جا) اينترنت در كنار استانداردهاي ارتباطي ساده و پذيرفته شده جهاني باعث شد كه راههاي گسترده بر روي اين موضوعات باز شود . در حال حاضر ، به هر حال از نظر تئوريكي مي تواند زنجيره تامين

خود را به زنجيره هاي تامين ، فراهم آورندگان كالاو خدمات مورد نيازتان و نيز زنجيره هاي تامين مشتريتان در يك شبكه وسيع واحد كه هزينه ها و فرصتها را براي هر فرد عضو آن بهينه مي كند ، متصل كنيد . اين دليلي بود كه باعث از هم پاشيدن و كنار گذاشته شدن B2B (تبادل الكترونيكي محصولات و خدمات بين تجار ، بدون دخالت مصرف كنندگان) شد ، و ايده اصلي اين بود كه هر كسي كه شما با او وارد معامله مي شويد بتوانيد به جمع يك خانواده بزرگ خوشحال و تعاوني مانند ، متصل شد ، و در آن وارد شود .

البته ، حقيقن پنهان پشت اين ديدگاه اين است كه سالها طول مي كشد تا اين كار به محصول و ثمر برشد .