انواع مدلهای هواشناسی

مدلهای وضعیت یخی

۲- مدلهای وضعیت برفی

۳- مدلهای وضعیت تشعشعات خورشیدی

۴- مدلهای شرایط اقلیمی منطقه ای

۵- مدلهای حرکت تدریجی برف کنار جاده ای به درون جاده

کار FORTELLTM ، انتخاب راههای صحیح ، انتخاب روشهای اثبات شده همسو ردن آنها با شرایط مربوطه ، ادغام کردن مدلهای موفق با یکدیگر و اضافه ردن هر گونه اطلاعات موثر تازه برای موفق تر شدن هر چه بیشتر برنامه ی باشد. در مبحث ، مدلهای پیش بینی وضعیت جاده ای بر پایه تعادل انرژی و نتایج آماری برای پیش بینی دما و رطوبت سطح جاده ها و احتمال تشکیل یخ و یا پوشیده

شدن جاده با برف ، برای حفظ پایداری سطح جاده جهت افزایش ضریب اطمینان استفاده کنندگان جاده می باشد. (جهت انجام چنینی کاری سالیانه بیش از ۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی زمینه می شود) برای پیش بینی دما و رطوبت سطح جاده و احتمال تشکیل یخ و…در جهت حفظ پایداری سطح جاده ها ، در کنار ITS ، از سیستم های پیش بینی هوا با مدلهای میان مقیاس (MESOSCALE) نیز استفاده می شود. هدف FORTELLTM یکپارچه ردن مدلهای وضعیت جاده ای با مدلهای پیش بینی میان مقیا ونشان دادن بهبود بسیار زیاد در نتایج حاصل از این عمل می

باشد. برخی از کارهای انجام شده در خلال این برنامه عبارتند از: مدلهای وضعیت جاده ای ، مدل سازی امواج خورشیدی یا طول موج کوتاه ، ورود و خروج امواج با طول موج بلند ، عمل همرفت و انتقال حرارت ، بحث درباره مسئله ترافیک و مدل سازی وضعیت جاده ای ، بحث و بررسی در زمینه وضعیت جاده در زمان حرکت تدریجی برف به درون جاده و نیز زمان انباشته شدن جاده با برف.
(RCM) ROAD CONDITION MODEL
مدل وضعیت جاده ای در دانمارک بر مبنای ۲۵۰ ایستگاه جاده ای که در هر ساعت ، پی

ش بینی ۵ ساعت آینده رال ارائه می نماید انجام می گیرد. سیستم عملی پیش بینی عددی برای پیش بینی وضعیت جاده ها ارایه می شود. مرکز این اقدام از طریق پیش بینی RCM انجام می پذیرد. در طول بروز وضعیت های جوی بحرانی می توان تفاروتهایب شگرف را در فواصل کم چند صد یاردی ملاحظه کرد در یک چنین وضعی تنها تفاوتهای جغرافیایی مکانی نظیر کوه و پستی و بلندی و درخت و… دخالت ندارند، بلکه خود مواد تشکیل دهنده جاده ها و پلها و تفاوت این مواد در جاهای مختلف نیز در این مسئله دخالت چشمگیری دارند.
مدل کامپیوتری HS4CAST باید میان ایستگاه حسگر کنار جاده ای و نمایشگری که مقادری اندازه گیری شده و پیش بینی ها را نمایش می دهد قرار داده شود. پیش بینی ها براساس داده های حسگرها “، می تواند در دستگاه پیش بینی همانجا تجزیه و تحلیل شود و یا در یک ساختمان مرکزی که توسط ارسال کننده های بیشتری تغذیه می شود، می تواند پیش بینی های بیشتری را برای سایتهای مختلف ارایه دهند. برای دقت هر چه بیشتر در پیش بینی ها ، مطالعه و تحقیق درباره وضعیت دمای جاده ای به همان میزان ، شبیه سازیهای چندین هزار کامپیوتر مورد نیاز است. بایستی توجه داشت که مطالعات هر یک از سایتها باید جداگانه انجام شود. هر الگوی هوا همانند پیش بینی ها ، روش پیش بینی خاص خود را می طلبد. برای مثال ، روش پیش بینی ۳۰ دقیقه ای با روش پیش بینی ۳ ساعته متفاوت است. اطلاعات ارسالی از ایستگاه کنار جاده ای براساس نوع هوای آن زمان طبقه بندی می شود. استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده، ترکیب صحیح مدلهای حرارتی یا دمایی ، مدلهای احتمالات برای محاسبه پیش بینی بکار برذده می شود. HS4CAST ، مشخصات ویژه یک سایت اندازه گیری در همان روزهای اول شروع کار قرار گرفته و پارامترهای دیگر را جدا بررسی می کند و این کار نیاز به دخالت انسان ندارد. پیش بینی های جاده ای معمولا برای مدت یکساعته ، سه ساعته ، شش ساعته ، و ۲۴ ساعته صادر و اعلام می گردد. HS4CAST به دو طریق انجام می گیرد:

۱- پیش بینی مرگکزی توسط یک PC که توسط سایتهای اندازه گیر انجام می گیرد.
۲- پیش بینی منطقه که توسط یک سایت اندازه گیری که همان میکرو کامپیوتر است انجام می گیرد. در اینجا منظور از میکرو کامپیوتر ، یک میکروپروسسور است که با یک تبدیل A/D و تجهیزات ارسال اطلاعات در ارتباط است. از این رو یک سایت دریافت و ارسال دارنده اطلاعات به یک سایت پیش بینی تبدیل می شود. اطلاعات حاصل و پیش بینی های بدست آمده، می توانند به یک پایگاه مرکزی نیز ارسال شوند. مدلهای پیش بینی ارایه شده نیاز به پروتکول انتقالی خاصی ندارند.
http://www.ggmch1386.blogfa.com/post-20.aspx

هواشناسي‌‌ به‌ كمك‌‌ صفر ‌‌و‌ يك‌‌ها
مطالعه و پژوهش درباره همه جنبه هاي جو زمين كه به طور كلي از سطح زمين تا سطح بالايي جو را در بر مي‌گيرد، امروزه تحت عنوان هواشناسي ناميده مي‌شود. نخستين بار سال ۱۶۸۸ ادموند هالي اسنادي را در زمينه پديده‌هاي جوي و نقشه‌هاي مربوط به بادهاي متواتر در سطح اقيانوس‌ها، براي بخشي از سطح زمين منتشر كرد و سال هوري نقشه بادهاي اقيانوس‌ها را ترسيم و توان و جهت وزش آنها را مشخص ساخت و بدين ترتيب در رفع نياز دريانوردي گامي برداشته شد.
در اواخر قرن ۱۹ مطالعات جوشناسي در سطح زمين به ويژه در زمينه اندازه‌گيري باران ها توسعه پيدا كرد و از سال۱۹۱۶ مطالعه پديده‌هاي جوي در زمينه پيش‌بيني هوا شكل گرفت و اين بررسي‌ها بر مبناي ويژگي هاي سيستماتيك صورت مي‌ پذيرفت. در سال‌هاي بعد، توسعه هوانوردي پيش بيني هاي دقيقتري را در وسعت گسترده‌اي به وجود آورد و آگاهي هوانوردان از حالات احتمالي آزمايش هاي مربوط به هوا در ناحيه معين و براي يك لحظه از زمان الزامي به نظر مي‌رسيد. به منظور رفع همين نياز است كه سازمان‌هاي هواشناسي در سرارسر جهان به‌وجود آمدند.
به تدريج و به موازات توسعه شناسايي هاي علمي، براي بهره‌گيري منطقي از منابع اقتصادي زمين به آگاهي‌هاي بيشتري از پديده‌هاي جوي احساس نيز مي‌‌شد، به گونه‌اي كه براي شناخت قدرت هيدروليكي ناهمواري ها و كوهستان ها به عنوان منبع زايش آب ها، تعيين حجم متوسط آب رودخانه‌ها در رابطه با نوسان ميزان بارندگي سالانه حوضه‌ها، مورد توجه قرار گرفت. همچنين پيشرفت علم كشاورزي به منظور كاشت و برداشت محصولات كشاورزي، مهندسان زراعي را به كسب اطلاعاتي در زمينه آب و هواشناسي واداشت و همين نياز به عنوان انگيزه ديگري در پيشرفت تحقيقات هواشناسي موثر بود.
هواشناسي و تكنولوژي اطلاعات‌ مطالعه در زمينه هواشناسي در طول سال‌ها همچنان ادامه داشت و به تدريج گسترش يافت. اين توسعه با گذشت زمان زمينه را براي ورود تكنولوژي اطلاعات به اين حوزه فراهم كرد. امروزه سيستم هاي اطلاعاتي، هسته اصلي هر سازمان هواشناسي مدرن را تشكيل مي دهند. اين سيستم ها با هدف اجراي مدل‌ها به صورت مستقل از نظر مديريت داده‌ها، افزايش دقت پيش‌بيني، ايجاد امكان توسعه در زمينه سرويس به كاربران و اجراي برنامه‌هاي كاربردي خاص شكل مي گيرند.

با توجه به پيشرفت تكنولوژي مخابراتي و سيستم‌هاي اطلاع رساني و افزايش روز افزون تعداد كاربران و ادوات و تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي هواشناسي از جمله ايستگاه‌هاي خودكار، رادار، ماهواره‌هاي RِD و به وجود آمدن مشكلات اساسي جهت جمع‌آوري بموقع كليه اطلاعات، سازمان هواشناسي جهاني WMO را بر آن داشته كه نسبت به ايجاد روش مناسبي اقدام كند