بدمینتون

تاريخچه بدمينتون
پيدايش بازي بدمينتون بطور روشن و دقيق مشخص نيست . ميگويند براي نخستين بار در كشور چين ابداع شده و حدود بيش از يك قرن در شهر پونا كه از شهرهاي كوچك هندوستان مي باشد بازي مي كرده اند و به همين نام پوناهه معروف است .
از آنجاييكه كشور هند مستعمره انگلستان بود اين ورزش بوسيله افسران انگليس به بريتانيا برده شد و در آنجا گسترش پيدا كرد .
چرا به اين بازي بدمينتون مي گويند ؟
آنچه در اين باره گفته شده چنين مي باشد :

دوك بيوفورت ضيافتي در قصر خود برپا كرده بود ،كه در بين دعوت شدگان چندتن از افسران انگليسي كه قبلا در هندوستان خدمت كرده بودند حضور داشتند ، آنها به ميزبان خود پيشنهاد انجام بازي جديدي را كه همان پوناهه بود را نمودند ، پيشنهاد آنان مورد استقبال قرار گرفت ، بازي در سالن آن قصر كه بدمينتون نام داشت انجام گرفت ، انگليسيها نام اين بازي را بدمينتون گذاشتند ، اولين فدراسيون بدمينتون در سال ۱۸۸۷ ميلادي در انگلستان تاسيس شد . اولين مسابقه رسمي انگلستان در سال ۱۹۰۳ برگزار گرديد .
فدراسيون بين المللي بدمينتون (IBF) در سال ۱۹۳۴ تشكيل شد . اولين رئيس أن سرجرج توماس نام داشت . در سال ۱۸۹۹ اولين مسابقه (ALL-ENGLAND) در شهر لندن برگزار شد تا كنون ادامه دارد . از سال ۱۹۴۸ مسابقات تيمي مردان جهان بنام توماس كاپ برگزار گرديد . اين مسابقات تا سال ۱۹۸۴ هر سه سال يكبار انجام مي گرفت و از سال ۱۹۸۴ به بعد هر دو سال يكبار انجام مي شود و تا كنون ۲۱ دور برگزار شده است .
از سال ۱۹۶۵ مسابقات تيمي زنان جهان به نام يوبر كاپ نيز برگزار گرديد اين مسابقات تا سال ۱۹۸۴ هر سه سال يكبار انجام مي گرفت و از اين سال به بعد هر دو سال يكبار انجام مي گرفت .
از سال ۱۹۸۹ مسابقات تيمي به نام سودرمن كاپ برگزار شده است كه مجموعه اي از بازيهاي زنان و مردان مي باشد . اين مسابقات نيز هر دو سال يكبار انجام مي شود .
به غير از مسابقات فوق نيز هر سال در دنيا جام جهاني هر دو سال يكبار قهرماني جهان در قسمتهاي يكنفره و دو نفره خانمها و أقايان و مختلط انجام مي شود .
بدمينتون در اكثر كشورهاي جهان بخصوص در آسياي شرقي و اروپا خيلي پيشرفت نموده و اين توسعه هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي بوده است . در بازيهاي آسيايي ۱۹۶۲ كه در اندونزي برگزار گرديد رشته بدمينتون براي اولين بار وارد بازيها گرديد ، و در سال ۱۹۹۲ بدمينتون بطور رسمي وارد بازيهاي المپيك در بارسلون اسپانيا شد .
تاريخچه بدمينتون در ايران :
قبل از اينكه فدراسيون بدمينتون در سال ۱۳۵۱ در ايران تاسيس گردد ، اين ورزش در استان خوزستان بخصوص در شهر مسجد سليمان رواج داشت . علت اين امر حضور كارمندان انگليسي نفت در آنجا بود . از آنجاييكه مسابقات بازيهاي آسيايي ۱۹۷۴ در تهران برگزار ميشد مسئولين وقت فدراسيون يك مربي خارجي بنام ديپو گوش را به خدمت گرفتند .

اولين رئيس فدراسيون بدمينتون ايران آقاي امير نويدي بود سپس آقاي اسماعيل كدخدازاده ، آقاي منوچهر ياوري ، آقاي رضا حمزه لو ، آقاي محمد حسن عالمي ، آقاي غلام حسين نوريان و … . بدمينتون بطور روز افزوني در كشورمان در حال گسترش كمي و كيفي است ، بطوريكه هر سال مسابقات قهرماني كشور در ۴ رده سني ، مسابقات آموزشگاهها و مسابقات دانشجويان كشور برگزار مي شود . همچنين تا كنون چندين دوره مسابقات شهداي هفتم تير در زنجان و مسابقات بين المللي دهه فجر در كشورمان انجام گرفته است .

بدمينتون چيست ؟
بدمينتون بازي است كه با راكت و توپ پردار يا پلاستيكي در زميني كه بوسيله تور به دو قسمت مساوي تقسيم شده است انجام مي شود . اين بازي در هواينيز انجام مي گردد . بايد توجه داشت توپ بدمينتون سبك مي باشد در نتيجه در مكانهائيكه باد مي وزد بطور دلخواه نمي توان بازي را انجام داد . هرگاه در هر قسمت زمين يكنفر قرار گيرد آن بازي را يكنفره يا سينگل و هر گاه دو نفر قرار گيرند آن را بازي دونفره يا دوبل مي گويند .
در اين بازي تا مادامي كه توپ در فضاي بين زمينها قرار دارد بازي ادامه مي يابد ولي زماني كه توپ به زمين يا موانعي برخورد كند و بازي قطع شود بازي از جريان خارج مي شود . در ضمن بازيكنان هر بار نمي تئانند بيش از يك ضربه به توپ وارد نمايند .

وظايف مربي قبل از مسابقه :
كاهش اضطراب و دادن اعتماد بنفس به بازيكنان يكي از وظايف مهم مربي مي باشد . تجربه آموخته است كه قبل از مسابقه بازيكنان داراي هيجان زيادي هستند اگر مربي بتواند بازيكن خود را آرام و اعتماد به نفس لازم را در او ايجاد نمايد گام اول بسوي پيروزي برداشته مي شود .
سپس مربي راهنمايي هاي لازم را از نظر روش بازي و نكات مهم ديگر ، را به بازيكن خود يادآور مي شود و همچنان به بازيكن خود مي گويد : برو و دليرانه بازي كن ، تمرينها نشان مي دهد كه خيلي آماده هستي و اين دليل خوبي است كه مي تواني برنده شوي ، ايجاد انگيزه براي پيروزي اهميت بسيار مهمي دارد كه بايد در بازيكن خود با توجه به شناخت او ايجاد شود .
وظايف مربي در زمان مسابقه :
مربي بايد با خود دفترچه اي براي يادداشت برداري همراه داشته باشد ، تا بتواند در جريان مسابقه نقاط ضعف و مثبت بازيكن خود و حريف او را تجزيه و تحليل نمايد تا در فرصت مناسب به بازيكن خود آنها را گوشزد كند ، اگر مربي بتواند ار عهده اين كار برآيد و نقاط ضعف حريف را به بازيكن خود تفهيم كند ، اين راهنمايي ها سبب پيروزي در بازي خواهد شد ، مگر اينكه بازيكن شما بخاطر پائين بودن در تكنيك يا عدم آمادگي جسماني و عوامل ديگر نسبت به حريف نتواند حرفهاي مربي خود را انجام دهد و بازي را به حريف واگذار كند ، از طرفي ديگر در بازي بدمينتون مربي مي تواند بين گيم اول و دوم ۹۰ ثانيه و بين گيم دوم و سوم ۵ دقيقه بازيكن خود را راهنمايي كند . مربي طبق مقررات نمي تواند مانند واليبال ، فوتبال و بسكتبال در جريان بازي بازيكن خود را ارشاد كند . بنابراين بازيكنان در بدمينتون بايد به گونه اي تعليم داده بشوند كه فقط متكي به مربي نبوده بلكه خود بتواند با اعتماد به نفس كامل تصميمات لازم را در جريان بازي اتخاذ نمايند .

 

وظايف مربي بعد از مسابقه :
يك مربي دانا و آگاه اتفاقاتي كه در جريان مسابقه رخ داده است را در مغز و دفترچه خود يادداشت مي نمايد ، تا بتواند ارزشيابي درستي از بازي انجام شده داشته باشد . اگر بازيكن او برنده شده باشد بايد علت باخت حريف و پيروز شدن بازيكن خود را با دليل و استدلال پيدا كرده تا از آن بتواند در بالا بردن سطح بازي بازيكنهاي خود استفاده نمايد ، و اگر بازيكن باخته باشد بايد بعد از مسابقه ، اول بازيكن را آرام و ايجاد آرامش براي او نمايد ، تا در وقت مناسب با او در مورد عواملي كه باعث باخت او شده است بحث و گفتگو گردد.

گرم كردن :
گرم كردن يا تمرينهاي مقدماتي فعاليتهايي هستند كه باعث افزايش درجه حرارت بدن و عضلات و افزايش فعاليت آنزيمها شده ، بر سرعت گردش خون مي افزايد و اكسيژن بيشتري در اختيار عضلات قرار مي دهند ، در نتيجه واكنشهاي سوخت و سازي و توليد انرژي تسريع مي گردد . همچنين سرعت انقباض عضلاني و عكس العمل آن سريعتر مي شود . از طرفي گرم كردن و حركتهاي گششي احتمالا از بروز صدمه ها و آسيبهاي ورزشي همچون پارگي تارهاي عضلاني_ تاندوني و كوفتگي جلوگيري مي كنند .
شدت و مدت گرم كردن :
شدت و مدت گرم كردن بايد مطابق با درجه حرارت محيط ، نوع پوشاك و سطح آمادگي ورزشكار تنظيم گردد .شروع تعريق ( افزايش درجه حرارت حدود ۲-۵/۱ درجه ) نشانه خوبي براي گرم كردن بدن و عضلات مي باشد . بنابراين شدت تمرينهاي مقدماتي بايد در حدي باشد كه باعث تعريق نسبي شده ، ورزشكار را خسته نكند . مدت گرم كردن نيز بين ۳۰-۵ دقيقه متغيير است .
بهتر است فاصله بين گرم كردن تا شروع فعاليت اصلي از چند دقيقه تجاوز نكند ( ۱۵-۳ دقيقه ) . تاثير مفيد گرم كردن بعد از ۴۵ دقيقه استراحت غير فعال از بين ميرود .
تاثيرات گرم كردن :
تاثير رواني _ اصولا ورزشكاران در حين گرم كردن تمركز روحي ، رواني و فكري بر اجراي بهتر فعاليت اصلي ( مسابقه ) دارند . همچنين تمرينهاي مقدماتي سبب مي شوند تا ورزشكار بدون ترس از بروز صدمه در مسابقات شركت كند و چون از روحيه بالايي برخوردار است ، اجراي فعاليتهاي جسماني او بهتر خواهد بود .
تاثير فيزيولوژيك _ افزايش سرعت انقباض و شل شدن عضله ـ افزايش كارآيي مكانيكي به علت كاهش مقاومت و چسبندگي عضلاني ـ تسهيل در انتقال و مصرف اكسيژن ـ افزايش فعاليت آنزيمي و افزايش واكنشهاي متابوليكي ـ افزايش جريان خون بافتهاي فعال ـ تسهيل انتقال عصبي عضلاني ـ كاهش صدمه ها و درد عضلاني تاندوني .
سرد كردن :
معمولا پس از پايان تمرين اصلي انجام مي شود ، همچون تمرينهاي مقدماتي گرم كردن ، تمرينهاي ملايم و سبكي هستند كه بين ۱۵-۵ دقيقه صورت مي گيرند . البته فعاليتهاي سرد كردن برعكس فعاليتهاي گرم كردن صورت مي گيرد بدين روش كه پس از پايان فعاليت اصلي همان فعاليت با شدت متوسط ادامه مي يابد سپس نرمشهاي ملايم و در پايان حركتهاي كششي اجرا مي شود .
هدف از سرد كردن :
در تمرين اصلي سطح اسيد لاكتيك عضله و خون افزايش مي يابد ورزشكار براي كاهش دادن سطح اسيد لاكتيك نياز به برگشت به حالت اوليه فعال دارد زيرا در اين صورت اسيد لاكتيك زودتر از محيط دفع مي شود . فعاليت ملايم و سبك پس از انجام تمرينها ، سبب بازگشت وريدي بيشتر خون شده ، از تجمع خون در اندامها بويژه پاها جلوگيري مي كند ، اين مسأله از كوفتگي

عضلات و ضعف و سرگيجه نيز مي كاهد . با انجام حركتهاي كششي پس از فعاليت اصلي مي توان انعطاف پذيري عضلات ، مفاصل و دامنه حركتي آنها و همچنين انعطاف پذيري عضلات را افزايش داد . زيرا عضلات و بافتهاي عمقي بدن كاملا گرم شده ، تسهيل عصبي عضلاني نيز بهتر صورت مي گيرد . براي اين منظور مي توان حركت هاي كششي را در مرحله سرد كردن براي مدت بيشتري انجام داد ( هر حركت ۲۰ تا ۳۰ ثانيه ) .

درصد درگيري سيستمهاي درگير :
ATP ـ اسيد لاكتيك ۷۰%
اسيد لاكتيك ـ اكسيژن ۲۰%
اكسيژن ۱۰%

برنامه تمريني پيشنهادي ويژه بدمينتون :
با توجه به اينكه مسابقات بدمينتون مورد نظر در سال دوبار انجام ميگيرد برنامه را به سه قسمت يا مرحله: پيش فصل ـ فصل مسابقه ـ خارج از فصل تقسيم شده است .
پيش فصل ارديبهشت ـ خرداد ـ تير
فصل مسابقه ۲ هفته ( مرداد )
خارج فصل شهريور ـ مهر ـ آبان
بعد از اينكه مسابقات به اتمام رسيد قبل از شروع دوره پيش فصل بعدي يك ماه استراحت غير فعال به بازيكن داده مي شود تا بتواند از نظر روحي و جسمي به آرامش لازم دستيابي كند .