ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی ( (ICFپانلی

درکشورهای پيشرفته سال هاست که مسائل مربوط به دوام مصالح، سرعت اجرا، کاهش پرت مصالح، جلوگيری از اتلاف انرژی و مقاوم بودن ساختمان ها در برابر سوانح طبيعی مورد توجه و تحقيق دائم قرار گرفته که منجر به نوآوري ها و تکنيک های مدرن در زمينه صنعت ساختمان شده است.

از جديدترين سيستم های فوق الذکر، استفاده از ترکيب بتن آرمه بعنوان عضـو باربر و پانل های پلی استايرن (EPS) بعنوان قالب بتن و عايق حرارتی مي باشند که با نام سيستم های بتني ICF- INSULATING CONCRETE FORMWORK معروف گشته اند.
سيستم “ICF پانلی” از جديدترين و کامل ترين نوع سيستم های فوق الذکر می باشد که کمبودها و اشکالات روش هاي قديمی تر در آن برطرف شده است. این سیستم توسط کمپانی ® LASTEDIL سوئیس ابداع و تولید آن در ایران تحت لیسانس شرکت مذکور انجام خواهد شد. از این روش تاکنون در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آلمان، ایتالیا، ترکیه، کانادا ، آمریکا، امارات متحده، بحرین ، عربستان سعودی، روسیه ، ایرلند استفاده گردیده است.

اساس اين سيستم استفاده از سازه بتن آرمه باربر در سقف و ديوار ساختمان و پارتیشن های پلی استایرن مسلح سبک، جهت تیغــه های غیرباربر مي باشد. ديوارها در داخل قالبی از پانل های مسلح پلي استايرن بتن ريزی می شوند و قالب سقف ها نيز از پلي استايرن مسلح بصورت مجوف و شبيه به سقف های اسپايرول بتني ساخته مي شوند. به عبارت ديگر ساختمان در دولايه از پلی استايرن پيچيده مي شود که از لحاظ عايق بندی بيشترين بازدهی را دارا مي باشد. کل قطعات ديواری و سقفي و پارتیشن پلي استايرن مسلح در کارخانه آماده وجهت نصب به محل اجرا حمل می شود.
۱- مشخصات فنی

سیستم
۱-۱- پانل سقفی: این پانـــل ها در عرض ۶۰ سانتیمتر و در ضخامت ۱۶ تا ۳۲ سانتیمتر و طول مورد دلخواه تولیــد می شوند. مطابق شکل شماره ۱-۱، در قسمت زیرین این قطعه ۲ عدد پروفیل از ورق خم شده به شکل ناودانی یا Z وجود دارد که مقاومت مناسبی جهت بارهای وارده در هنگام نصب و ساخت به سیستم می دهند ضمن آنکه در مرحله نازک کاری می توان از آن به عنوان تکیه گاه، جهت گیر مکانیکی هر نوع سیستم نازک کاری از جمله پانل های گچی کناف استفاده نمود. لبه های پایین مقطع به صورت فاق و زبانه با پانل های مجاور درهم قفل می شوند و در بالا، فضای

لازم جهت میلگردگذاری به شکل متداول سقف های تیرچه بلوکی و یا هر شکل دیگر فراهم می نماید. در این سیستم نیازی به تیرچه جهت اجرای سقف نمی باشد و بتن سقف و تیرچه همزمان ریخته می شود که درنهایت به افزایش سرعت و کیفیت کار منجر خواهد شد. فاصله شمعهای ساپورت در هنگام بتن ریزی تا ۲ متر قابل اجرا می باشد. جهت گچکاری سنتی می توان در زیر سقف با استفاده از مش فلزی یا پلاستیکی و مهار آن به سقف، عملیات نازک کاری را انجام داد.

۱ -۲- دیوار باربر: دیوارهای باربر واصلی سیستم از دولایه پلی استایرن به ضخامت ۵ سانتیمتر در طرف داخلی و ضخامت متغیر از ۵ سانتیمتر به بالا در لایه بیرونی می باشد که ضخامت لایه اخیر بستگی به میزان عایق حرارتی خواسته شده قابل افزایش است (شکل ۱-۲). این دو لایه توسط بلت های دوسر رزوه به قطر ۵ میلیمتر در فواصل ۲۰ سانتیمتری به همدیگر متصل می شوند. بلت

ها درکارخانه توسط جوش نقطه ای به آرماتورهای قائم وصل و توسط مهره های پلاستیکی به پانل های پلی استایرن محکم می شوند. نقش بلت ها، هم نگهداری پانل های طرفین و تحمل بارناشی از بتن ریزی و هم تکیه گاه میلگردهای لازم افقی وقائم دیوار می باشند ضمن آن که مقاومت بالائی در برابر کمانش دیوار در جهت عمود برصفحه دیوار فراهم می نماید. فاصله بین دو پانل با تغییر طول بلت ها تا ۳۰ سانتیمتر قابل افزایش می باشد. میلگردهای قائم دیوار از قطر ۸ تا ۱۲ میلیمتر در

کارخانه به همراه بلت نگهدارنده در دیوار قرار گرفته و پس از نصب در جای خود مطابق پلان طراحی بتن ریزی می شوند. با توجه به اینکه ضخامت بتن و آرماتورگذاری دیوار با محاسبات سازه ای قابل تغییر می باشد، لذا محدودیت خاصی در تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم وجود ندارد. جهت حفاظت در برابر آتش، اجرای لایه گچی یا سیمانی مطابق آئین نامه های بین المللی بر روی سطوح داخلی وخارجی دیوار می بایستی اجرا گردد.

۱-۳ : دیوار پارتیشن: پارتیشن سیستم از جنس پلی استایرن و به عرض ۶۰ سانتیمتر و ضخامت از ۶ تا ۲۰ سانتیمتر و در طول دلخواه تولید می شود. در داخل هر مدول ۲ عدد پروفیل از ورق خم خورده پانچ شده کار گذاشته شده است که در ارتفاع دیوار ادامه دارد و ضمن فراهم آوردن مقاومت ایستایی، جهت اتصال مکانیکی پارتیشن به سقف وکف و پوشش نازک کاری مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های برق و تأسیسات نیز به سادگی از داخل مقطع پروفیل و سوراخ های پارتیشن قابل عبور می باشند.

۲- مزایای عمده سیستم:
سرعت نصب صرفه جويي در مصرف انرژی افزايش دوام و محافظت جوی سازه ساختمان
استحکام و قدرت باربری قابليت نصب تخته گچي کاهش مصرف مصالح نازک کاری
صرفه جویی در هزینه حمل کاهش وزن ساختمان برگشت سريع تر سرمايه ساخت
کاهش پرت و دوباره کاری عايق صدا قابليت عبور لوله های تاسيساتی
عدم محدودیت معماری و طراحی
پرسش های رایج
¨ دماي بتن ريزي و تعداد طبقات در اين سيستم به چه صورت است؟
حداقل گرماي مخلوط بتن بالاي ۴-۵ درجه است. در صورتي که در دماي زير صفر بتن ريزي انجام شود، عمليات سخت شدن بتن با همان حرارت ناشي از گيرش اوليه ادامه مي يابد. در مورد بتن ريزي در هواي گرم، قالب پلي استايرن اجازه خروج آب بتن را به صورت تبخير از مخلوط بتن نمي دهد و اين رطوبت تا سخت شدن کامل بتن باقي مي ماند.

¨ عکس العمل سیستم در برابر آتش به چه صورت است ؟
گازي که بر اثر سوختن متصاعد مي شود، گاز کشنده به مفهوم سيانور نيست. گاز۲co و هايت گازco . ولي چون از نظر جرم، جرم يک مترمکعب قالب سازه ۲۰-۲۵ کيلوگرم است مقدار گاز هم آنچنان زياد نيست که فرد را در ساختمان محبوس کند و يا آن را وادار به فرار کند.
¨ آيا اين سيستم قابليت استفاده در ساختمان هاي اسکلت فلزي را دارد؟
مي توان آن را به صورت ديوار برشي در بين ستون ها و يا المان هاي سقفي و براي پوشش کف ها استفاده کرد. پارتيشن ها را مي توان با تمهيداتي در روي نماي ساختمان ها استفاده کرد، که هم مسئله عايق صدا و هم عايق حرارت و اتصال به عناصر نما را جوابگو باشد.

¨ قابليت هاي سيستم در سطوح منحني به چه صورت است؟
المان هاي ديوار باربر قابليت ايجاد در مدول هاي کمتر از ۲۰/۱ را دارد و سطوح منحني در حد قوس دور پله شدني است.
¨ ويبره کردن بتن در اين روش به چه صورت است؟
ويبرۀ بدنه شدني است. به شرطي که لوله اي دور قالب بگردانيم که با ايجاد ويبره حرکت به طول ۴-۵ متر منتقل شود. ويبره به صورت موضعي هم با توجه به اينکه فضايي حدود ۱۵-۱۶ سانتيمتر در وسط داريم، شدني است. البته استفاده از بتن روان و بتن خود تراز شونده که مقاومت هاي سازه اي هم مي دهد مناسب ترين راه ها است.
¨ گردش ماشين در پارکينگ اجرا شده با اين سيستم به چه صورت است؟
با توجه به اين که در سقف قابليت اجراي تير موجود است، مي توان طراحي پلان را طوري انجام داد که حجره هاي پارکينگ در جهت طولي ديوار باشد و دهانه لازم را براي گردش ماشين فراهم کرد. در صورتي که اين راه ها جواب نداد مي توان در چند نقطه از ستون استفاده کرد. با توجه به اين که سيستم قابليت عبور لوله ها را از داخل سقف دارد، احتياج به بردن لوله ها در کف و پوشاندن آن با پوکه نيست.

¨ مشکلات ناشی از وجود پلی استایرن در برابر حرارت به چه صورت است؟
پلي استايرن در دماي ۱۱۰ درجه ذوب مي شود. ريزش پلي استايرن ذوب شده وقتي اتفاق مي افتد که لايه معدني رويه آن از بين رفته باشد و تا آن زمان ساکنين ساختمان از آنجا خارج شده اند و حدود ۱۰۰ دقيقه گچ از ريزش پلي استايرن جلوگيري مي کند

ديوارهاي (Icf) قالبهاي ماندگار بتن
ديوار ICF در واقع به معناي قالبهاي ماندگار بتن هست كه به اختصار نوشته ميشه. استفاده از اين نوع قالبها كهEPS نام دارن تحول شگرفي رو در صنعت ساختمان سازي ايجادكرده به طوري كه يه سازه پايدار مستحكم باقابليت ساخت سريع و همچنين سبك و عايق هستش. اين ديوار ازنوع بلوكي وازجنس پلي استايرن منبسط شده با بعد داخلي ۱۵cmهستش كه توسط رابط هايي ا

ز جنس پلي استايرن مقاوم در برابر ضربه دو سمت قالب رو نگه مي داره . اين قالبها به دو صورت بلوكهاي ديواري با ضخامتهاي مختلف ۱۵-۳۰ cm و بلوكهاي سقفي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستم بدون هيچگونه محدوديت طبقاتي اجرا مي شه .اين سيستم بصورت يكپارچه اجرا ميشه و علاوه بر تحمل بارهاي زنده و مرده قائم مقاومت خوبي در برابر بارهاي جانبي هم داره .فوم پلي استايرني كه توي اين قالبها استفاده شده نسوز و سبك هست، اين سيستم عايق مناسب در برابر حرارت ، برودت ، رطوبت و صوت بوده و مي تونه در گرمايش و سرمايش حداقل ۷۵ درصد انرژي رو حفظ كنه.

نحوه اجرا :
بعد از اجراي پي ساختمان و رها كردن ميلگردهاي انتظار ،قالبهاي EPS رو جايگذاري مي كنيم (يادم رفت بگم كه اين قالبها شكلهاي مختلفي دارن يعني كنج ها و نعل درگاه ها بصورت آماده توي كارخونه درست شده اند،و در هنگام اجرا توي جاهاي خودشون جاي گذاري مي شن)بعد آرماتورهاي افقي به فاصله هاي مشخص شده توي جزئيات ،روي رابط ها قرار داده مي شن و به

همين ترتيب تا رديف آخر اجرا ميشه . بعد ازاينكه كارگذاري قالبها تموم شد ديوارها رو براي بتن ريزي آماده مي كنن و ميله هاي محافظ قالبها رو نصب مي كنن بعد از محكم شدن قالبها بتن ريزي شروع ميشه توي اين بتن بخاطراينكه كاهش بدن ميزان آب رو و مقاومت بتن را زياد كنن از فوق روان كننده استفاده مي كنن ،ماكزيمم قطر دانه هاي اين بتن ۴/۳ اينچ هستشاسلامپ مورد نظر هم ۱۵cm .
مزاياي سيستم ICF:
1- مقاومت بالا در برابر نيروهاي جانبي مانند زلزله ،باد و سيل و …
۲- عايق حرارتي، برودتي ،رطوبت و صوت
۳-حمل و نقل آسان
۴-ساخت سريع در عين حال با سهولت( اجرا فقط با سه مرحله: چيدمان قالب – تراز ديوار- پر كردن بتن)
۵- ساخت و ساز كاملا يكپارچه
۶-صرفه جويي بيش از ۷۵ درصد انرژي مصرفي (گرمايش و سرمايش)
۷-قابل اجرا در زمينهاي با مقاومت كم
۸-توليد شده از مواد اوليه غير قابل اشتعال.
مفهوم جدید در بتن تشکیل دهنده سیستم های ICF

به عنوان یک ساز با ۳۰ سال تجربه ریختن دیوارهای بتنی به حال من می دانستم که باید راه ساده تر وجود دارد بیش از کار گران و سیستم های فشرده در دسترس است. سیستم ما استفاده یک قاب پلاستیکی است که کار را در داخل دیوار باقی می ماند. من در ابتدا نگران بود که روابط پلاستیکی به اندازه کافی قوی خواهد بود. سپس متوجه شدم که روابط پلاستیکی که در استفاده از بیش از ۲۰ سال در ICF (بتن عایق فرم ها) صنعت شده است. سیستم ما این است که قادر به استفاده از حدود نیمی از میزان روابط پلاستیکی در مقایسه با ICF ، و هنوز هم حفظ همین قدرت اگر نه بزرگتر از ICF بیشتر است.
شریک زندگی من و با فن آوری جدید با نام تجاری ا

ست که باعث آسان به این فرم و ریختن دیوارهای بتنی در آمد فقط در باره هر اندازه و شکل. است ، بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده در سراسر جهان برای دیوارهای حائل ، پایه و زیرزمین دیوار و در بالا خانه ها دیوار کلاس را برای کامل است.