بررسی ساختمان يك شبكه با مثال Lan , wanو
شبكه های اينترنت

در محدوده زماني كه انفورماتيك براي خدمت در شبكه ها قرار گرفته بهترين موضوع بحث همان شبكه هاي محلي و جهاني anxan است. لازم به توضيح است كه براي برقراري و نصب شكبه و راه اندازي آن الزاماً PC يا طراحي شبكه مي تواند برقراري ارتباط را تحقق بخشد كه ارتباطي به وسيله lan يا اتصال Lan ها يعني wan داشته باشد.

PC هاي خانگي كه براي ارتباط هستند به آنها تكيه مي كنيم از سخت اقزارهايي تشكيل شده كه به صورت ديجيتال (صفر و يك داده ها را پردازش مي كند كه چندين خروجي و ورودي دارد. براي پردازش داده ها كه از طريق ورودي هاي نرم افزارهاي برنامه نويسي پردازش را موثر مي سازد. براي پردازش پردازشگري نياز است كه همان CPU است. CPU در واقع با مچ ودن روي mother

board پردازش داده ها را عملي مي سازد. بعد از پردازش اطلاعات را به صورت صفر و يك به وسيله mother board كه همان فقط خواندني اطلاعاتي را كه بر روي آن رايت شده (نوشته شده به وسيله ماشين) را در هر زمان ممكن به اجرا مي گذارد تا سيستم عامل نصب ب رروي هارد ديسك بتواند عمل كند و با خروجي هايي مثل Manitor- user (مصرف كننده) ارتباط برقرار كند. User با موس و كي بورد و يا وسيله ورودي ديگر كه در اختيار دارد و با دادن فرمان خروجي دلخواه

خود را مي گيرد. البته تمامي قطعات يك كامپيوتر خانگي فقط قطعات نام برده شده نيست. بلكه اصلي ترين حافظه كامپيوتر كه همان Ram است روي mother board سوار است. Ram كه از كلمات Read .. تشكيل شده است كه دقيقاً متضاد حافظه ROM است حافظه Rom كه از كلمات Read only mamory كه حافظه فقط خواندني نام دارد. كه نام او گوياي وظيفه اوست كه حافظه آن مثل Ram قابل تغيري نيست.
براي اندازه گيري سرعت يك قطعه مثل Cpu، Ram، …، واحدهايي وجود دارد كه براي خلاصه كردن مطلب فقط به قطعات ذكر شده مي پردازيم.

CPU ها كه دو شركت مهم توليد كننده آن هستند و بازار را در دست دارند. AMD , microsoft به هر حال هر دو از يك واحد پيروي مي كنند.
بعد از آشنايي مختصر با يك PC خانگي بحث اصل مي پردازيم. قطعه اي كه از ان نام نبرده شده بحث ما را ادامه مي دهد. چيزي نيست جز يك modem= مودم ها به دو صورت (اينترنال) internal و (اكسترنال) External روي سيستم ها قرار دارد. مدل internal يا داخلي بيشتر مورد استفاده قرا رمي گيرد. تا مدل هاي ديگر كه به صورت External اي خارجي وجود دار.د مدل داخلي به صورت Pci بر روي motherboard قرار مي گيرد. سيستم تلفن را كه با سيستم سوكت دار به آن متصل است به حالت ديجيتال در مي آورد و CPU برابر پردازش مي فرستد. Modem در واقع هم يك خروجي است و هم يك ورودي كه از سيستم تلفن هم آنالوگ را دريافت مي كند و هم بعد از پردازش اطلاعات به وسيله تبديل گر به server (wan tan) اصلي متصل مي كند.
حال كه lan , wan صحبت شده جايز است كه بدانيم wam , cam چيست؟

شبكه يا network يك اصطلاح عمومي است و به مجموعه اي از ابزارهاي پردازش اطلاعات اطلاق مي شود كه با يكديگر در ارتباط هستند. التبه اين ارتباط از نوع فيزيكي و منطقي است. كه از طريق سخت افزار و كابل برقرار شده و با يك روش نرم افزاري استاندارد مديريت مي شود. Lan شكبه محلي يا (Local Area Network) شبكه اي است با تعداد محدودي از كامپيوترهاي شخصي به طوري كه در سطح يك مكان محدود با هم كار مي كنند و از منابع يكديگر مشترك استفاده مي شود.

Wan شبكه اي گسترده تر از lan كه در سطح بزرگتري تا حد اينترنت وجود دارد. Wan در واقع مرتبط شده در چند lan است و مفهوم وسيعي را شامل مي‌شود.
اجزاي اصلي شبكخه عبارتند از ايتسگاه كاري كارت هاي رابط شبكه كابل بندي- سرويس دنده ارتباط داده ها در ابتدا در انحصار كمپاني خاصي قرار داشت از قبيل IBM اما در حال حاضر شركت هاي زيادي دست اندر كار اين قضيه هستند.
به طوري كه تمام اجزاي مورد نياز يك شبكه از نرم افزارهاي سطح بالا تا رابطه هاي سطح پايين را ارائه مي دهد.

ايستگاه كاري
ايستگاه كاري در شبكه معناي يك پايانه هوشمند است.
كارت هاي رابط شبكه. صفحه ۴- ۵- ۶ و ۷ دفتري.
كارت هاي شبكه رابطي كه جسم جدا از شبكه را به lan متصل مي سازد و آن را راه اندازي مي كند كارت رابط شبكه يا آداپتور (Network Interface Adaptor- NIC) ناميده مي شود. يك NIC از شكاف هاي (SLOT) موجود بر روي برد اصلي كامپيوتر ها استفاده مي كند و باعث برقراري يك اتصال فيزيكي با رسانه انتقال يا كابل مي شود. كارت شبكه باعث برقراري ارتباط مابين اجزا شبكه از طريق سيگنال هاي خاص مي شود. هر عنصري از شبكه محلي كه داراي يك كارت شبك به عنوان يك گروه يا node شناخته مي شود به طوري كه هرگز از يك آدرس واحد براي مسيريابي اطلاعات استفاده مي‌كند.

اتصال فيزيكي گره هاي شبكه را كابل بندي شبكه مي نامند.
سرويس دهنده (Server) سرويس دهنده، يك كامپيوتر است كه عمليات دسترسي به فايل و انواع سرويس هاي ديگر را شبكه فراهم مي سازد.
ابزارهاي اتصال به شبكه ابزارهاي اتصال به دستگاه هاي اطلاق مي شود كه قطعات يا گره هاي يك شبكه را به هم متصل مي ك

ند. و ساده ترين حالت ممكن است وسيله اي باشد كه كابل ها و اتصال گره ها را مديريت كند.
هاب، Hub
هاب در يك شبكه به عنوان نقطه متمركز كننده و محل اقتصادي را براي گره‌هاي آن شبكه محلي مي باشد به آن دسته از هاب هايي كه براي اتصال فيزيكي چندين قطعه كابل كوتاه به كار مي رود هاب هاي انفعالي (passive) و به هاب هايي كه براي اتصال كابل هاي طويل استفاده مي شود هاب هاي فعال (active) گفته مي شود.
حال از شبكه و چگونگي و چگونگي اتصال شبكه بخصوص شبك هاي محلي معلوم شد.
ولي مفهوم از اينكه يك شبكه كه نصب و راه اندازي مي شود چيست؟

شبكه اي كه به هم lan يا wan است. در واقع همان طور كه گفته شد براي سهولت استفاده از منابع يكديگر و مشترك استفاده كردن از برنامه هاي كاربردي و فايل ها و وسايل جانبي است.
پست الكترونيكي هم يكي ديگر از خصوصيات شبكه است.
پست الكترونيكي Email
در ساده ترين حالت پست الكترونيكي به مهفوم نقل و انتقال رشته هاي متني (اطلاعات) بين شبكه هاي محلي و ياگسترده است. نرم افزارهاي جديد تر حتي اجازه مي دهند تصاوير گرافيكي و فايل هاي اطلاعاتي را هم بتوان به متن منتقل شده متصل كرد. امروزه در بيشتر اداره هاي پست الكترونيكي جاي مكاتبات ادراي پر دردسر را گرفته است.

اينترنت چيست؟
اينترنت از ميليون ها كامپيوتر كه توسط خطوط تلفن يا ساير خطوط ارتباطي به يكديگر مرتبطند تشكيل مي شود. هر يك از كامپيوترهاي موجود در شبك اينترنت حاوي اطلاعاتي هستند كه به كمك تجهيزات مناسب يك كامپيوتر يك مودم يك خط تلفن و يك نرم افزار مناسب مي تواند به آن دست يابند. به محض اتصاف مي توان به اطلاعات موجود در كامپيوتر هاي مختلف نگاهي بياندازيم. و حتي اين اطلاعات را به طور دائم بر روي كامپيوتر خود انتقال دهيم.
خادم و مخدوم
Host يا Server در اينترنت هنگامي كه با يك كامپيوتر كه به اينترنت متصل مي شويم نبايد اين باور غلط را داشته باشيم كه خود يكي از اجزاي اينترنت هستيم. بلكه اينترنت شبكه اي است كه بين كامپيوترهاي Host يا server وجود دارد و ما فقط به عنوان يك كلانيت (Client) متصل هستيم و يك server در واقع كامپيوتر هايي هستند كه به طور دائم به هم متصل مي باشند و ما مي توانيم با اتصال به شبكه از اطلاعات آنها استفاده كنيم. ولي ديگران نيم توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند. پس در واقع د راينترنت دو نوع كامپيوتر وجود دارد.

گان است (Server) لازم به توضيح است كه نرم افزارهاي خاصي روي اين كامپيوترها وجود دارد كه باعث شده قابل دسترسي براي همگان باشند.
۲- نوع ديگر همان كامپيوتر (استفاده كننده يعني من و شماست (client) است.
آن لاين
سرويس هاي online. فرق آن با اينترنت
سرويس هاي online چيست؟ سرويس هاي on line عبارتند از كامپيوترهاي ويژه و حاوي اطلاعات كه تنها از سوي اعضاي آن سرويس قبل دورتري است. مثل Compusera Aol (كامپيوسرد) مثل يك باشگاه خصوصي- البتهدر سرويس هاي On-line فقط اعضا مي تواندن سود ببرند. ولي در اينترنت در دسترس همگان است. لازم به توضيح است كه بر اينكه اخيراً بسياري از سرويسهاي online راه خروج از اينترنت را دارند ولي بايد بدانيم كه با اينترنت فرق مي كند.

دسترسي به اينترنت
و تشريح به نامه اينترنت اكسپلورر Internet Explorr
منوي Explorer.
منوي Explorer طبق معمول بر روي تمامي كارهاي Windows وجود دارد كه به اجراي برنامه با دو بار كليك كردن امكان پذير است. كه اين برنامه در شكل توصيف شده است.
ولي قبلاً بايد بدانيم كه كامپيوتر ها به اينترنت متصل است. پس به نام اين با برنامه اصلي Dial- up connection شروع به كار مي كنيم.
نام كاربر و شماره سريال كه همان password است را به برنامه مي دهيم و connect (كانكت)را كليك مي كنيم. هنگامي كه موفق به اتصال به اينترنت شديم با برنامه Explorer مستقيماً به سايت ماكروسافت www.microsoft.com متصل مي شويم.

كاربرد اينترنت
Electrionic mail- word. Wide web News Groups- همان طور كه گفته شد اطلاعات زيادي روي كامپيوترهاي server است. ولي چگونه در اينترنت به آنها دسترسي داشته باشيم. در واقع انباري كه در اينترنت وجود دارد را چگونه به كار بريم.
يكي از انبارهاي مهم و شناخته شده جهان wordwide web است كه كلمه web مترادف اينترنت است ولي در واقع بخشي از آن را تشكيل مي دهد. Web اطلاعات را در قالب web page (صفحات شبكه) نگاه مي دارد. صفحات web مي توانند متن، عكس، صدا و حتي تصاوير ويدئوئي را در خود جاي دهند. در ضمن به محض دسترسي به يك صفحه web مي توان براي انتقال اطلاعات به طور دائم استفاده كرد.
مفهوم wardwide web بسيار شبيه به internet است. يعني بسياري از كامپيوترها كه به وسيله خطوط تلفني به هم متصل مي باشد و پيامهايي به طور كامل word wide web زير مجموعه اي است از تمامي كامپيوترهاي موجود در عرصه internet.
Webbage (صفحه وب)

صفحه هاي وب در واقع همان طور كه به معني لغوي شبكه تار عنكبوتي است همين كار را انجام مي دهد. يعني به تمامي صفحات ديگر متصل مي شود. يك صفحه web ها مي تواند ما را به ساير مكان هاي موجود در notout پيوند دهد. ديگر خصوصيات web page توانايي نمايش تمامي فايل ها و فهرست هاي مختلف از قبيل عكس و صدا و تصاوير متحرك و حتي فيلم را دارد.اينترنت براي استفاده از E-mail هنگام كسب اشتراك كه از يك موسسه ارائه دهنده خدمات (ISP) يك حساب E-mail افتتاح مي شود. حساب E-mail كه براي ما اختصاص داده شده است يك فضاي خالي است. كه از طريق ISP براي ما تعيين شده است كه اين فضاي خالي روي كامپيوتر ISP براي ذخيره موقتي پيام هاي ارسالي و دريافتي مي باشد.
نرم افزار E. mail

با اكتساب يك حساب E.mail براي استفاده از پست الكترونيك نرم افزار خاص خود را نياز خواهيم داشت در واقع علاوه بر داشتن يك حساب E-mail يك نرم افزار ويژه ارسال و دريافت E-mail نيز لازم است.
Explorer يك برنامه خارجي براي E.mail را ارائه مي دهد. كه به
outlook Express معروف است و اين برنامه مختصري است از
microsoft outlook كه براي ارسال و دريافت ساخته شده است.