چكيده :
تحقيق اصلي ما بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت بتن مي باشد كه اين تحقيق شامل سه قسمت مي شود :
۱٫ كيفيت مصالح سنگي ۲٫ وضعيت سيمان

وآب
۳٫ چگونگي اجرا ونظارت بر آن
قسمت اول (كيفيت مصالح سنگي )رادر اين مقاله مورد بحث قرار داده ايم .
عنوان طرح : “کنترل کیفیت مصالح سنگی در سطح استان “

مراحل مختلف کار:
*جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوطه
*نمونه گیری از کارهای مختلف
* انجام آ زمایشات لازم

* نتیجه گیری از موارد فوق
تو ضیح طرح :
در این طرح با توجه به اهمیت سنگدانه در بتن ابتدا به جمع آوری داده ها از
مراکز مختلف (صنعت و معدن ، استانداری ، استاندارد ) پرداخته و لیــــست
کامل سنگ شکن های استان را تهیه نمود . ما در این طرح چون بیشترین
تقاضا برای ساخت و ساز و همچنین بیشترین جمعیت نسبت به سایر شهر ها
در گرگان میباشد بنابر این سنگ شکن های اطراف گرگان مورد مطالعه
قرار داده و در نهایت نتایج آن را به کل استان تعمیم میدهیم.

بعد از تهیه لیست به نمونه گیری از سنــــــــــــگ شکن ها پرداخته و محصولات
نمونه گیری را تحت آزمایشهای دانه بندی و سایش (لوس انجلس) قرار داده و
نتایج را در جدول های مربوطه آورده .
در جدول شماره یک سنگ شکن های گرگان درج شده است همچنین در جدول
شماره ۲ ویژگیهای سنگ شکنها ذکر شده است .
نتایج آزمایش به صورت نمودارهای دانه بــــــــندی و سایش و عددهای بدست
آمده از سایش در انتهای طرح ذکر شده است.

مقدمه :
در دنياي امروز با توجه به بالا رفتن سطح آگاهي مردم و تقاضا براي
برخورداري از امكانات مدرن شهري ،جمعيت شهرها روز به روز افزايش
مي يابد و با افزايش جمعيت شهر ها ، بايد امكانات شهر نشيني را مهيا
ساخت .مهمترين فاكتور در شهر نشيني امكان برخورداري از مسكن
ميباشد.
انتظار مي رود ساختمان هاي امروزي علاوه بر داشتن معماري مدرن و
زيبا داراي سازمان دهي مستحكم و اقتصادي باشند كه صد البته در ساخت

و ساز هايي كه در كشور ما مشاهده ميشود عامل استحكام فداي عامل
سود جويي برخي از پيمان كاران مربوطه شده است .
كشور ايران يكي از كشورهاي زلزله خيز است و سالانه بر اثر زلزله
هاي شديد و مخرب تعداد زيادي از هموطنان ما جان خود را از دست مي دهند .
و نيمي بيشتر از اين تلفات مربوط به آمار بالاي مرگ و مير در اثر ريزش
آوار مي باشد كه مستقيما ساخـت و ساز هاي انجام شده در كـشور را زيـر
سوال مي بـرد .
اين امر باعث شده است تا مسولين توجه و كنترل بيشتري به سا خت و سازها
نموده و ضعف را در مصالح كاربردي وعوامل اجرايي و نظارتي بدانند.
در اين پروژه سعي بر اين شده است تا به عامل كيفيتمصالح سنگي پرداخته
با فرض اينكه عوامل اجرايي در بهترين شرايط ممكن باشد .
در اين طرح كيفيت مصالح سنگي كه توسط سنگ شكن هاي استان تامين

مي شود بررسي نموده و آنرا با استاندارد هاي مربوطه مقايسه مي كنيم
تا مشخص شود چه تعداد از ساخت و ساز هاي استان با توجه به تقاضاي
بالاي مسكن ، از نظر مصالح سنگي غير اصولي بوده و چه راهكارهايي را
بايد براي بهتر شدن كيفيت مصالح سنگي انديشيد .
مختصري در موردقوانين استاندارد در نظارت بر سنگ شكن ها:
۱- شرايط گرفتن پروانه استاندارد و كاربرد آن براي توليدات سنگ شكن ها

به اين صورت است كه هر فراورده اي كه مشمول استاندارد اجباري است بايد يك سري موارد را رعايت بكند بعضي از اين موارد بايد مطابق با قانون باشد ياكميته علايم تشكيل مي شود و موارد مورد نياز بررسي مي شود و اگر موافق بود پروانه استاندارد خدمتشان داده ميشود.
اين موارد به اين صورت است كه اول به صورت شركتي ثبت شده باشد و
پروانه تاسيس و بهره برداري از ارگان هاي زيربط مثل صنايع و معادن داشته باشد و بعد از آن اگر در حيطه قضايي باشد بايد از وزارت بهداشت هم پروانه داشته باشد . سنگ شكن ها نياز است كه يك نام و يك علامت تجاري را ثبت كرده باشند و در روزنامه رسمي كشور آگهي داده باشند و فتوكپي آن را براي موسسه استاندارد بياورد و يك آزمايشگاهي مربوط به آن توليد در آن واحد طراحي شده باشد .
وبايد مسول كنترل كيفيت به ما معرفي كند كه در موسسه استاندارد دوره آموزشي را خواهد گذراند و پروانه مسول كنترل كيفيت خدمتشان داده
شود .

و مورد ديگر اين كه سه مورد نمونه قبول متوالي را از آن فراورده بايد براي توليد داشته باشد و نتايج آزمون را ارسال نمايند و تعهد جبران خصارت مشتري را هم از طرف توليد كننده بايد زمينه اين پرونده باشد.
۲- در حال حاضر استانداردهايي براي توليدات سنگ شكن ها وجود دارد،
استاندارد سنگ دانه مورد مصرف در بتن به صورت كتابي و به طور دقيق

خودشان را با اين استانداردها وقف دهند سنگ دانه مورد مصرف در بتن
و شن و ماسه بايد منطبق بر استاندارد هاي ۴۹۷۷(دانه بندي) و ۴۴۶ (مواد ريزتر از ۷۵ميكرون )و ۴۹۷۸ (آزمون كلوخ هاي رسي و ذرات خورد شونده) و آزمون ۴۴۹ (سلامت سنگ دان)،۴۴۸( لس آنجلس) كه بايداین موارد را به آزمايشگاه برسانند و نتايج را با استاندارد ۳۰۲كه به عنوان ويژگي است مطابقت بدهند .

۳-هدفمان از اينكه مسول كنترل كيفيت آنجا هست اين است كه آنها روزانه
كنترل داشته باشند و با مقايسه توليدات شان (از طريق آزمون هايي كه انجام مي دهند) با كل كشور،كه اگر خطايي در توليدات شان است و منجر به عدم انطباق مي شودمتوجه شوند و از ابتداي خط توليد آن عدم انطباق را بر طرف كنند . مؤسسه استاندارد و كارشناس استاندارد كه ماهي يك بار نمونه برداري مي كند ومي آورد وآزمون انجام مي دهد آن عدم انطباق در نمونه برداري استاندارد ديگر رويت نشود . يعني اگر آن شخص بيايد وتقلبي را انجام دهد که نمونه کاری را از

جایی دیگربیاورد و آزمونی برای آن انجام دهد وبرای استاندارد بفرستد درست است كه توانسته برای آن ماه نتایج قابل قبولی را ارائه بدهد ولی برای ماه های بعد یا همان ماه که استاندارد می آید نمونه میگیردو عدم تطابق دو نمونه را می بیند که این خود ضرر است برای یک تولید کننده، در حقیقت نه تنها کاری را پیش نبرده بلکه باعث رسوایی خود شده است .

۴- برای مجوز گرفتن باید سه نمونه ی متوالی از طرف استاندارد داشته باشد اگر آن تولید کننده دو نمونه ی قبولی که ما بردیم و نمونه دیگري صورت جلسه مي شودبه اداره براي آزمون برده مي شود تا آزمون شود و ما برایشان می فرستیم اگر درنمونه سوم جواب ردّی بگیرد این تیتر دوباره تکرار می شود .
۵- آزمایش ها ماهانه انجام می شود وعملا نیاز نیست که در بازه زما

ني كمتر اين كار را انجام شود
۶- با توجه به استاندارد ۳۰۲ که تیترش نوشته سنگدانه موردمصرف در بتن، واحد هایی را که حتما تولید ماسه شسته دارند تحت پوشش قرار میدهیم بعضی از واحد های استان هستند که به دلیل نداشته آب کافی یا نداشتن آب اصلا ماسه شسته ندارند و به طب اين واحد ها را تحت پوشش خود نداريم البته تعدادشان از تعداد انگشتان و دستتان بيشتر نمي باشد .
ولي بدون انتصاب آنها به تعداد ۳۳ سنگ شكن در استان وجود دارد كه
تحت پوشش اداره كل استاندارد در تحقيقات صنعتي گلستان هستند
۷-در حال حاضر هیچکدام موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد نشداند.

۸- مؤسسه استاندارد میتواند به صورت جداگانه این سنگ شكن ها را بعد از یک مدتیکه نمره منفی گرفتند به صورت حقوقی اقدام کنند و از طریق دادگاه وارد عمل شوند ولی ما میخواهید به صورت تشویقی به این مرحله برسند و
خیلی از آنها نمره منفی گرفتند اما اگر ارگان های دیگر ماننددفتر فنی استانداردی که معاون شان از طریق آن ها داده میشود با ما بیشتر همکاری کنند كه آنها راحتتر به طرف استاندارد می آیند ما سعی کردیم که با ارگان های زیربط هماهنگ باشیم که به ما کمک بکنند تا بتوانیم اینها را به یک جایی برسانیم و به خاطر عدم همکاری دوستان نتوانستیم کاری بکنیم اگر چه شاید علاقه به این کار هم داشتند.

۹- از وقتی این واحد زیر نظر استاندارد شدند وضعیت بهتر شده ،از لحاظ ما این ها هنوز مقاومت می کنند ولی تا حدودی آن عدم کیفیتی را که در ابتدای سال های ۸۲ و کلا سال ۸۰ داشتند خیلی بهتر شده هم از لحاظ مواد خاکی که مضر است که در ماسه شسته و هم از لحاظ دانه بندی ولی آن چرا که استاندارد میگوید نتوانستند کاملا پیدا کنند .

۱۰- کلا برنامه تدوین استاندارد ها در کشور مرجع آن ایزو است .
۱۱- معادن مورد نیاز با کمک محیط زیست ، دفتر فنی و …. ایـن مـعادن را از ما دریـافت مـی کنند .
شايدعدم تولید مصالح مرغوب برای این است که آن ها معادن خوب ندارند ولي ما عامل نظارت بر تولید هستیم حالا شاید منابع اول معادن آن ها مشکل داشته ولی مامجری مثلاسنگدانه مورد مصرف در آن هستیم یعنی روی آن میتوانیم نظر بدهیم قسمت اولیه جزوکار ما نیست .
۱۲-پروانه های استاندارد اعتبار آن ها یک ساله است فقط در این مدت میتوانند آن پروانه را حفظ کنند از لحاظ مدت اعتبار اگردر سال بعد به همین ترتیب عمل کنند تمدید می شود .

۱۳-کیفیت سنگ در بعضی از قسمت های روش آزمون فرق می کند .
مثلا در آزمون شماره ی ۴۹۷۹ بر می گردد به نا خالصی های آلی، این ناخالصی های آلی همان معدن است که دارد تعیین میکند تا به حال اکثر
معادنی که از سنگ شکن ها از نتیجه محصولاتش نمونه برداری کرده ایم
جواب داد ، حالا اگر چنین موردی پیش بیاید خوب به طبع می آید وارد تولید
می شود و آن تولید در داخل بتن استفاد ه می شود و این مضر است پس
باید این مشکل را بر طرف کنیم به هر ترتیبی که هست .

مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
(graning size)دانه بندی*
یکی از مهمترین آزمایشات مکانیک خاک ، آزمون دانه بندی میباشد که با انجام
آن بسیاری از خواص فیزیکی و مکانیکی و مهندسی خاکها قابل ارزیابی
میباشد .
این آزمون به منظور بررسی میزان و نحوه توزیع دانه بندی خاک انجام میشــــــود
این آزمون به دو روش دانه بندی با الک و هیدروتری انجام می گیرد به طوری
که برای مصالح درشت تر از ۷۴ میلیمـــــتر توسط الک و ریز تر از آن با روش

هیدروتری انجام میگردد.
ارزش ماسه ایse :
این آزمون یکی از با اهمیت ترین آزمایشات است که بر روی مصالح رد شده از
الک نمره ۴ انجام میگیرد . ارزش ماسه ای از نســــــــبت ارتفاع ماسه به کــــل
ارتفاع مصالح حاوی محـــــــــــــلول استوک در یک استوانه به دست میآیـــــــد.
عدد ارزش ماسه ای نشان دهنده میزان ذرات ریز و متورم شونده رسی در
نمونه میشود و مقدار آن از ۰ تا ۱۰۰ در صد متغیر میباشد و با افزایش آن
کیفیت مصالح بهبود می یابد .
چنانچه مقدار آن پایین باشد، میتوان با استفاده از شستشو مقدار آن را افزایش داد و کیفیت مصالح را بهبود بخشید .
*لوس انجلس:
در این آزمایش اصطکاک و سایش در هم ادقام گردیده و نتایج نه تنها رابــــطه
خوبی با سایش واقعی سنگدانه هایی که در بتن مصرف شده اند ، نشان میدهد

بلکه همچنین با مقاومتهای فشـــــــاری و خمشی بتن ساخته شده با سنگدانه های
معین نیز رابطه دارد .با اینکه آزمایش لس انجلس را میتوان بر روی انـــــــــدازه
های مختلف سنگدانه ها انجام داد و لیـــکن این آزمایش برای ارزشیابی عملکرد سنگدانه های ریزی که در اثرمخــــــــــــــلوط نمودن به مدت طولانی در معرض
سایش قرار میگیرند مناسب نمی باشد.

((لیست سنگ شکن ها))

۱- سنگ شکن سپید راه کیان
آدرس : آق قلا –روبروی روستای قرن آباد تلفن : ۲۲۳۲-۵۳۵-۰۱۷۳

۲-سنگ شکن سالخورده
آدرس : کیلومتر ۱۲ جاده مشهد – نرسیده به مرزن کلاه سمت راست تلفن : ۳۴۰۷-۲۸۷-۰۱۷۳

۳- سنگ شکن رحمت پور
آدرس : نصر آباد تلفن :

۴- سنگ شکن غفار نژاد
آدرس : کیلومتر ۱ – جاده سعد آباد تلفن :۳-۱۳۰۰-۴۴۱-۰۱۷۳

۵- سنگ شکن پرتوی
آدرس : جاده مشهد – پایین تر از شرکت گواه سمت راست تلفن:

۶- سنگ شکن مرادی
آدرس: روستای جعفر اباد – ایستگاه دوم تلفن:

۷- سنگ شکن نودهی
آدرس: گرگان- کیلومتر۲ جارمان فومل تلفن: ۳۳۳۱۷۳۰

۸- سنگ شکن حسینی (شهیدی)
ادرس: سراه امیر آباد – کیلومتر ۲ جاده سرخنکلاه – اق قلا تلفن: ۶۶۴۲۶۹۴

۹- سنگ شکن سید فرخ
آدرس: اول جاده گرگان – فاضل آباد تلفن:

۱۰- سنگ شکن پرتوی (مهندس پرتوی)
ادرس: توسکستان تلفن:

ویژگی سنگ شکنها:
سنگ شکن پرتوی
ماشین آلات : ۳ عدد کامیون برای اوردن بار _ محوطه سیلو _ لودر _ کوبیت ۱۲۰
محصولات: شسته ، فیلر ، نخودی ، بادامی
میزان تولیدی در روز: ۸۰۰ تن در کل و در بهترین شرایط :
منابع تغذیه : معدن سرخنکلا ، معدن مرزنکلا
اندازه الک ها : فیلر- ۰۶
۲- سنگ شکن نودهی
ماشین آلات : لودر ، کوبیت ، کامیون اجاره ای
منابع تغذیه : فاضل اباد ، توسکستان، سه کوثر
اندازه الک ها: فیلر ۰۶ ، شسته ۰۱۰ ، نخودی و بادامی بصورت سفارشی تولید
میشود .
محصولات: شسته ، فیلر

۳- سنگ شکن پرتوی ( توسکستان) مهندس پرتوی
منابع تغذیه : فاضل آبا د ، توسکستان ، سه کوثر
ماشین آلات: لودر ، سنگ شکن ، کامیون
اندازه الکها : ۰تا۸ میلیمتر
محصولات : شسته ، فیلر ، ریز دانه

۴- سنگ شکن مرادی ( جعفر آباد)
محصولات : شسته ، بادامی، فیلر
منابع تغذیه : فاضل اباد ، گوزن فارس

میزان تولی روزانه: ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن
اندازه الک ها : شسته- ۰۸ ، فیلر – ۰۸ ، بادامی – ۲۴
قیمتها : فیلر تز ۲۰۰۰ تومان ، تخودی ، بادامی ۱۳۰۰ تومان ، شسته ۳۱۰۰
ماشین الات : هیدروکن مخروطی ، سرند سنگ شکن ، فک روسی ۹۵*۶۵

۵- سنگ شکن رحمت پور
منابع تغذیه: جلین ، فومل ، نصر اباد
محصولات : نخودی ، بادامی ، شسته، فیلر
اندازه الک ها :
ماشین الات: هیدرو کن

۶- سنگ شکن سالخورده
ماشین الات: هیدرو کن ، کوبیت ۱۲۰
اندازه الک ها : فیلر ۰۸ ، شسته ۰-۱۰
منابع تغذیه: آهنگر محله ( زمینهای غیر کشا ورزی )
محصولات : شسته ، نخودی ، بادامی ، فیلر
قیمت : شسته ۳۳۰۰ ، نخودی و بادامی ۱۶۰۰ ،
تولید روزانه: تقریبا ۳۰۰ تن شسته ، ۱۰۰ تن نخودی و بادامی
۷- سنگ شکن سپید راه کیان
محصولات : فیلر ، نخودی ، بادامی ، شسته
منابع تغذیه: آهنگر محله
ماشین الات: هیدرو کن ، کوبیت
اندازه الک ها : ۰۶-۰۱۲-۰۲۰-۰۱۶
قیمت : ¬¬¬______

۸- سنگ شکن غفار نژاد
محصولات : فیلر ، شسته، دور چاهی
منابع تغذیه : _______
اندازه الک ها : فیلر ۰۶ ، شسته ۰۸ ،
ماشین الات : کوبیت ندارد از دستگاهای قدیمی استفاده میکند
قیمت : فیلر ۳۵۰۰ ، شسته ۴۰۰۰ ، دور چاهی ۱۱۰۰۰ ،

۹- سنگ شکن حسینی
محصولات : شسته ، تخودی ، بادامی ، فیلر

اندازه الک ها : شسته ۰۸ ، فیلر ۰۸ ، نخودی ۰۱۶ ، بادامی ۰۲۵
منابع تغذیه: _______
ماشین آلات: لودر ، کوبیت ، کامیون

Se = 6.4 * 100 ______ se = 76.19 % ____رحمت پور
۸٫۴
Se = 6.4 * 100 ______ se = 70.32 % ____سید فرخ
۹٫۱
Se = 6.5 * 100 ______ se = 81.25 % ____حسینی
۸
Se = 7.0 * 100 ______ se = 93.33 % ____مهندس پرتوی
۷٫۵
Se = 6.4 * 100 ______ se = 91 % ____غفار نژاد
۷
Se = 6.5 * 100 ______ se = 90 % ____ سپید راه کیان
۷٫۲
Se = 6 * 100 ______ se = 77 % ____مرادی
۷٫۷
Se = 6.5 * 100 ______ se = 86.67 % ____نو دهی
۷٫۵
Se = 7.2 * 100 ______ se = 84.7 % ____سالخورده
۸٫۵
Se = 7.2 * 100 ______ se = 93 % ____پرتوی
۷٫۷

Se(AV) = 84.34%

درصد جمعيت شهري

 

گرگان: % ۱۷/ ۲۹ مراد تپه: % ۷۳/۰
گنبد: % ۶۱/۱۶ سرخنکلاته: % ۹۷/۰
علی اباد کتول: % ۳۲/۶ فاضل آباد: % ۵۸/۱
بندر ترکمن : % ۰۳/۶ انبارالوم: % ۹۴/۰
کرد کوی : % ۹۲/۳ سمین شهر: % ۸۸/۱
بندر گز : % ۴۶/۲ نوده خاندوز: % ۳۱/۰
مینو دشت : % ۴۷/۳ نگین شهر: % ۸۰/۱
گالیکش : % ۷۳/۲ اینچه برون : % ۲۳/۰
آزاد شهر : % ۵۲/۵ دلند : % ۰۶/۱
آق قلا : % ۶۲/۳ نو کنده : % ۳۰/۱
کلاله : % ۹۱/۳ خان ببین: % ۵۰/۱
رامیان : % ۷۷/۱ کمیشان : % ۰۵/۲

 

ردیف نام شهرداری سال تاسیس درجه شهرداری جمعیت طبق
سرشماری سال۷۵ بر آورد سال ۸۱
۱ گرگان ۱۳۰۴ ۱۰ ده ۱۸۸۷۱۰ ۲۲۶۲۸۶
۲ گنبد کاووس ۱۳۱۳ ۸ هشت ۱۱۱۲۵۳ ۱۲۸۸۵۱
۳ علی آباد ۱۳۳۲ ۷ هفت ۴۱۳۹۷ ۴۹۰۷۸
۴ بندر ترکمن ۱۳۱۴ ۷ هفت ۳۸۷۸۲ ۴۶۷۹۵
۵ کرد کوی ۱۳۲۹ ۶ شش ۲۶۴۹۲ ۳۰۴۴۲
۶ بندر گز ۱۳۱۴ ۶ شش ۱۵۷۲۷ ۱۹۱۴۲
۷ مینو دشت ۱۳۳۳ ۶ شش ۲۱۰۱۱ ۲۶۹۱۴
۸ گالی کش ۱۳۶۲ ۶ شش ۱۶۸۲۲ ۲۱۲۰۵
۹ آزاد شهر ۱۳۴۲ ۶ شش ۳۳۰۸۲ ۴۲۸۳۳
۱۰ آق قلا ۱۳۳۲ ۶ شش ۲۲۲۰۰ ۲۸۰۸۱
۱۱ کلاله ۱۳۳۳ ۶ شش ۲۳۵۸۶ ۳۰۳۲۹

۱۲ رامیان ۱۳۳۳ ۵ پنج ۱۱۰۰۱ ۱۳۸۰۲
۱۳ خان ببین ۱۳۴۲ ۵ پنج ۹۶۶۲ ۱۱۶۶۰
۱۴ کمیشان ۱۳۰۹ ۵ پنج ۱۴۱۷۵ ۱۵۹۰۱
۱۵ نوکنده ۱۳۷۴ ۵ پنج ۸۳۳۹ ۱۰۱۵۰
۱۶ دلند ۱۳۷۵ ۴ چهار ۶۷۴۶ ۸۲۴۷

 

۱۸ مراوه تپه ۱۳۷۹ ۱ یک ۴۳۲۱ ۵۷۲۰
۱۹ سرخنکلاته ۱۳۸۰ ۱ یک ۶۳۰۴ ۷۵۵۹
۲۰ فاضل آباد ۱۳۸۰ ۱ یک ۱۰۳۵۷ ۱۲۲۷۸
۲۱ انبارالوم ۱۳۸۰ ۱ یک ۵۷۸۲ ۷۳۱۴
۲۲ سمین شهر ۱۳۸۱ ۱ یک ۱۲۵۶۶ ۱۴۶۲۰
۲۳ نوده خاندوز ۱۳۸۲ ۱ یک ۲۰۸۲ ۲۴۵۷
۲۴ نگین شهر ۱۳۸۳ ۱ یک ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۲۵

نوده خاندوز ۹۷ هکتار مراوه تپه ۲۴۳هکتار ”
آزاد شهر ۳۹۸ ” کلاله ۳۳۳ ”
نگین شهر ۱۰۵ ” سرخنکلاته ۷۵ ”
انبارالوم ۱۵۰ ” گرگان ۲۵۶۲ “
آق قلا ۱۱۴۰ ” اینچه برون ۶۱ “

نوکنده ۱۶۱ ” گنبد کاووس ۲۰۰۰ “
بندر گز ۱۹۵ ” گالی کش ۲۸۳ “
سمین شهر ۶۶۰ ” مینو دشت ۲۹۸ ”
کمیشن تپه ۵/۳۳۹ ” علی آباد ۹۷۵ ”
بندر ترکمن ۹/ ۹۳ ” کرد کوی ۲۶۵/۱ ”
دلند ۱۳۵ ” رامیان ۲۵۴ ”
خان ببین ۵/۱۰۳ ” فاضل آباد ۳۷۰ ”