بررسی کليماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل ۴ ستاره در این منطقه

سپاسگزاری
سپاس می گویم خداوند مهربان را که توانائی مقابله با مشکلات را در طول دوران تحصیل به خصوص دوره کارشناسی را به من ارزانی نمودند. بدون شک به اتمام رساندن این مقطع تحصیلی و انجام این پایان نامه بدون الطاف خداوند مهربان و خانواده بسیار عزیز و دوستان خوبم کاری بس

مشکل و غیر ممکن بود.لذا جا دارد در اینجا از تمام مراحل اجرا تنظیم و تدوین پایان نامه خالصانه به این جانب کمک نمودند بی نهایت سپاسگزارم. مراتب تقدیر و قدردانی خود را خدمت سایر اساتید محترم گروه که چه در طول دوران تحصیل و چه در انجام این پایان نامه از وجود این بزرگواران استفاده نمودند را ابراز می دارم.

فهرست مطالب
– مقدمه
فصل ۱: اکولوژی منطقه مازندران
۱-۱- جغرافیای منطقه
۱-۲- بررسی کلیما تیکی
۱-۲-۱- آب وهوا
۱-۲-۲- میزان بارندگی سالانه
۱-۲-۳- تغییرات روزانه دمای هوا
۱-۲-۴- وضعیت سالانه دمای هوا
۲-۵- میانگین و حدود نهایی آب ودما و رطوبت نسبی
۱-۲-۶- جدول بیو کلیما تیکی ساختمان بابلسر
۱-۲-۷- نمودار جهت و سرعت باد

۱-۲-۸- بادهای غالب بابلسر
۱-۳-۱- جمعیت
۱-۴- موقعیت اداری – سیاسی – اجتماعی بابلسر
۱-۵- مسکن و معماری منطقه
۱-۵-۱- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
۱-۵-۲- شکل کلی ساختمانها در منطقه
۱-۵-۳- مصالح
فصل ۲
۲-۱- تاریخچۀ هتل داری در جهان
۲-۲- انواع هتل ها
۲-۳- بررسی نمونه های مشابه
۲-۳-۱- انواع پلانهای طبقات
۲-۴- فضاهای طراحی هتل
۲-۴-۱- اتاقهای خواب و سوئیت ها
۲-۴-۲- فضاهای عمومی
۲-۴-۲-۱- دسترسی ورودی و خروجی
۲-۴-۲-۲- لابی
۲-۴-۲-۳- رستوران و نوشیدنی
۲-۴-۲-۴- سالنهای چند منظوره
۲-۴-۲-۵- فضاهای ورزشی رفاهی
۲-۴-۲-۶- فضاهای خدماتی ، تدارکاتی و پشتیبانی ( دور از دید)
– انبار آذوقه
– آشپزخانه اصلی

۲-۵- بررسی دو نمونه هتل ساخته شده در منطقه – معتدل و مرطوب ایران
– هتل قدیم رامسر
– هتل قدیم بابلسر
فصل ۳: طراحی پروژه
۳-۱- ضرورت نیاز به هتل د رمنطقه بابلسر
۳-۲- برنامه فیزیکی
۳-۳- کانسپت طراحی

مقدمه
هتلها از نوع ساختمانهای بسیار پیچیده و مشکل می باشند. پیچیدگی طرح هتلها به دلیل ارتباطات و استانداردهای لازم برای فضاهای مختلف آن می باشند. از فضاهای در معرض دید و قابل استفاده برای مشتریان هتل گرفته تا فضاهای در معرض دید و قابل استفاده برای مشتریان هتل گرفته تا فضاهای دور از دید و خدماتی آن، که هر یک به نوبۀ خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین آسایش میهمانان وجلب رضایت آنان نقش زیادی دارد. این راهنمایی طراحی، در مورد برنامه ریزی، طراحی و موضوع طرح که برای موفقیت یک هتل بسیار اساسی و حیاتی است، بحث خواهد نمود علاوه بر آن نکات مهمی در مورد تصمیم گیریهای مالی و اداری هتل را که در معماری و طراحی داخلی هتل تأثیر خواهد داشت، بررسی خواهد کرد. راهنمای طراحی شامل بخشی در مورد نکات مختلف مربوط به مطالعات پیش از طراحی است که به ابعاد فضا محدود نمی گردد. فصول بعد در مورد طرح استانداردهایی برای اتاق های خواب، فضاهای عمومی اداری و نواحی خدماتی پشتیبانی، بعلاوۀ بحثی در مورد ساختمان سازی و سیستم های ساختمانی خاص است که در احداث هتلها حائز اهمیت می باشند.

فصل ۱

۱- اکولوژی منطقه مازندران
۱-۱- جغرافیای منطقه
استان مازندران از شمال به دریای مازندران، از جنوب به استان‌های تهران سمنان و قزوین، از غرب به استان گیلان و از شرق به استان گلستان محدود است.

قسمت جنوبی مازندران کوهستانی و شمال آن جلگه ای و ساحلی است. مساحت آن ۳/۲۴۰۹۱ کیلومتر مربع و ۴۶/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
سلسله جبال البرز همچون سدی رفیع مازندران را به دو قسمت جلگه ای و کوهستانی تقسیم نموده و آن را از قسمت داخلی ایران جدا می سازد. قسمتی ازالبرز غربی و تمام البرز مرکزی و بخشی از البرز شرقی در محدوده این استان قرار دارد و شیب زمین از منطقه کوهستانی به سوی جلگه و دریا کاهش می یابد. سلسله جبال البرز دارای رشته کوه های فرعی است که از جنوب به شمال و یا به موازات دریا کشیده شده است.

۱-۲- بررسی کلیماتیکی
۱-۲-۱- آب وهوا
آب هوای مازندران با توجه به وجود دریا، کوه و جنگل به دو نوع معتدل مرطوب و کوهستانی تقسیم می شود.
۱- آب وهوای معتدل و مرطوب: وجود دریای مازندران و رشته کوه های البرز و نزدیکی این دو مظهر طبیعت به یکدیگر در نواحی جنگلی تا کوهپایه های شمالی البرز آب وهوای معتدل و مرطوب را به وجود آورده است. زمستان های این نواحی معتدل و مرطوب و به ندرت یخ بندان می شود.
۲- آب و هوای کوهستانی : شامل آب وهوای معتدل کوهستانی وآب وهوای سرد کوهستانی است. دوری از دریا و افزایش تدریجی ارتفاع در اراضی جلگه ای، تغییرات خاصی را درآب وهوای این استان پدید آورده است. به طوری که در ارتفاعات ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متری، آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان های سرد ویخبندان طولانی و تابستان های کوتاه ومعتدل وجود دارد.
در ارتفاعات بالای۳۰۰۰ متر که دمای هوا به شدت پایین می آید، دارای زمستانهای سرد همراه با یخ بندان طولانی و تابسان های کوتاه و خشک است. در این نواحی هوا غالبا برفی است و در

ارتفاعات مهم چون تخت سلیمان و دماوند، یخچال های کوهستانی و طبیعی ایجاد شده است.
میانگین میزان ریزش باران در این استان کمتر از گیلان است.

۱-۲-۲- میزان بارندگی سالانه
۱-۲-۳- تغییرات روزانه دمای هوا در نقاط مختلف کشور
۱-۲-۴- وضعیت سالانه دمای هوا در نقاط مختلف کشور
۱-۲-۵- میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی در ایستگاه
۱-۲-۶- جدول بیوکلیماتیک ساختمانی بابلسر

۱-۲-۷- نمودار جهت و سرعت باد بابلسر
۱-۲-۸ بادهای غالب و حداکثر سرعت باد. طبق آمار ایستگاههای سینوپتیک از تاریخ تاسیس
۱-۳ . جغرافیای انسانی
جمعیت استان مازندران، بر اساس نتایج سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۷۵ برابر۲۶۰۲۰۰۸ نفر است. از این تعداد ۱۲۰۲۴۶ نفر( ۲/۴۶ ) ساکن در نقاط شهری هستند. از کل جمعیت مذکور ۱۲۹۶۸۴۱ نفر (۸/۴۹ درصد) را مردها تشکیل می دهند.
متوسط نرخ رشد جمعیت استان در فاصله دو سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ برابر ۳۵/۱ درصد و بعد خانوار کل استان ۷۵/۴ نفر- در نقاط شهری ۴/۴ و روستایی ۷/۴ نفر- بوده است.
جمعیت استان در سال ۱۳۷۹ ، ۰۱۴، ۷۴۸، ۲ نفر برآورد شده است.
۱-۴ موقعیت اداری سیاسی اجتماعی بابلسر
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان مازندران دارای ۱۵ شهرستان ۳۶ شهر، ۳۸ بخش و ۱۰۴ دهستان است.
شاهراه های هزا، کندوان و فیروزکوه به طرف تهران و جاده کیاسر به طرف سمنان و راه آهن سراسری شمال و فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری، نوشهر و رامسر، مازندران را به تهران و سایر شهرهای ایران مرتبط می سازد، به علاوه این استان از طریق راه آبی دریایی مازندران با کشورهای آسیایی در ارتباط است.
شهرستان بابلسر

این شهرستان از شمال به دریای مازندران، از مشرق به شهرستان جویبار، از جنوب به شهرستان های قائم شهر و بابل از غرب به شهرستان های محمود آباد و آمل محدود است.
بابلسر در گذشته (مشهد سر) خوانده می شد و(محمد حسن خان اعتماد السلطنه) معتقد است این مکان را از آن جهت مشهد سر می نامند که رأس امامزاده ابراهیم بن موسی الکاظم (ع) ملقب به ابوجواب در این مکان مدفون است. این شهر در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی به بابلسر تغییر نام یافت. بابلسر یکی از شهرهای ساحلی و زیبای مازندران است که نقش تاریخی وچشمگیری ندارد، اما نقش توریستی و تفریحی آن، این شهر را به یکی از جاذبه های گردشگری جدید تبدیل کرده است.

مراکز دیدنی: امامزاده ابراهیم(ع) ، هتل قدیم بابلسر، مجموعه میدان اصلی شهر و ساختمان های شهربانی قدیم و بهداری و ساحل زیبای آن.
۱-۵- مسکن و معماری منطقه
۱-۵-۱ ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب
معماری بومی اینگونه مناطق، که بیشتر کرانه های دریای خزر و دامنه های شمالی کوههای البرز را شامل میشود، بطور کلی از ویژگیهای ذیل برخوردار می باشد.
۱- درنواحی خیلی مرطوب، کرانه های نزدیک به دریا، برای محافظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین ،خانه ها بروی پایه های چوبی ساخته شده اند اما در دامنه کوه ها که رطوبت کمتر است، معمولا خانه ها بر روی پایه های چوبی ساخته شده اند اما در دامنه کوه ها که رطوبت کمتر است، معمولا خانه ها برروی پایه هائی از سنگ و گل و در پاره ای موارد برروی گرپه روهائی بنا گردیده اند.
۲- بمنظور حفاظت اطاقها از باران، بالکن های عریض و سر پوشیده ای در اطراف اطاقها ایجاد گردیده اند. این فضا ها در بسیاری از ماههای سال برای کار و استراحت و در پاره ای موارد برای نگاهداری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند.
۳- اکثر ساختمانها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی بنا گردیده اند. و در صورت استفاده از مصالح ساختمانی سنگین، ضخامت آنها در حد اقل ممکن نگاهداشته شده است( استفاده از مصالح ساختمانی سبک در این مناطق بسیار منطقی است.)
۱-۵-۲ شکل کلی ساختمانها در منطقه
تهیه مسکن در هر منطقه با شرایط اقلیمی، وضعیت زمین و پیشه افراد رابطۀ تنگاتنگ دارد. کشاورزان، دام داران و افراد خوش نشین هر یک مسکن خود را دارند و به شکل مورد نیازشان از فضاهای خانه استفاده می کنند.
مسکن ثابت ، مسکن متحرک

از آنجا که در ناحیه مازندران اساس زندگی بر پایه کشاورزی است، سکونت به صورت دایم و ثابت است وتنها گروهی کولی دوره گرد جهت امور آهنگری و گروهی دیگر با نام (جوکی) که ریشه در هندوستان دارند و از نقاط مختلف می گذرند. بعضی از دامداران صاحب، رمه فصلی از سال به ییلاق می روند و برای مدت کوتاهی در آنجا در چادر یاکومه (کلبه چوبی) سکنی می گزینند.
انواع خانه های ثابت شامل خانه های گلی، چوبی و لارده ای است. دیوارهای خانه های گلی با چینه گلی یا خشت خام ساخته می شود. و سقف آنها پوششی از چوب دارد. دیوارهای خانه های چوبی از چوب است ودیوارهای خانه های لارده ای که به آنها زیگالی هم می گویند.با چوب و گل ساخته می شود.
به طور کلی بیشتر خانه ها دو طبقه است. طبقه همکف به دام انبار و علوفه اختصاص دارد وطبقه بالا محل زندگی افراد خانواده است. دربرخی خانه ها که یک طبقه است ، فضای مورد نیاز در نقاط مختلف حیاط جا گرفته است. مهمترین این فضاها عبارتند از :
ایوان : خانه معمولا دارای ایوان های سراسری چوبی است که نرده ها و درهای زیبا با ارسی، زیبایی و جلوه خاص به خانه های مازندرانی می دهد.
اتاق مهمان: یا مهمونی اتاق جهت پذیرایی از مهمان به کار می آید.
مطبخ: یا تش گرخنه به پخت و پز اختصاص دارد.
اتاق نشینمن : جهت استراحت و استفاده عمومی اعضای خانواده است.
تندیرخانه : محلی که در آن اجاقهایی از گل (کله) می سازند و برای پخت وپز از آن استفاده می کنند.

نفار یا نپار: در حیاط از خانه ها، با چوب و گل وساقه های برنج، بنایی به نام نفار به صورت درطبقه می سازند، از طبقه اول نفار به عنوان انبار علوفه و یا غلات و ازطبقه دوم آن برای استراحت و خنک شدن در فصل تابستان استفاده می شود.
بیشتر ساختمان ها در این ناحیه رو به قبله است زیرا علاوه بر جنبه های اعتقادی، اتاق ها از نور کافی بهره مند می شوند و درها و پنجره ها به سمت کوه های سرسبز و انبوه درخت گشوده می شود. سقف ها در این منطقه شیب دار و از شیروانی یا سفال است. سقف بنای ماهیگیران در قدیم عموما ازخشت خام، نی وچوب بود و برای پوشش بام ها از گیاه مردابی به نام ملج استفاده می کردند.
بعضی از حمام های قدیمی دارای سقف های گنبدی است، به ط

ور کلی بارندگی بسیار سبب ایجاد سقف های شیب دار و سفالین شده است. معمولا روستاییان فضای خانه و حیاطشان را توسط پرچینی از نی های بلند از همسایگان جدا می سازند.
۱-۵-۳ به علت رطوبت هوا و معیارهای زمین شناسی بیشتر خانه های سنتی بر پایه اسکلت چوبی و کاه گل بنا می شد.
امروزه مساکن جدید این ناحیه از مصالحی چون آهن، گچ و سیمان استفاده می شود اما در اماکن سنتی مصالح زیر به کار می رفت:
– چوب، بیشتر در پوشش سقف، ستون های سکو و داخل دیوار.
– گل، سنگ: در چیدن پی و بالا آوردن دیوار.
– گاله: نوعی گیاه برای پوشش سقف.
– نی: برای پوشش سقف و درست کردن پرچین.
– سفال: جهت پوشش سقف و بام.
– کنف: گیاهی همانند گاله برای پوشش سقف.
– کاه: به همراه گل در پوشش دیوارهای اتاق.

فصل دوم

۲-۱ـ تاريخچه هتل‌داري در جهان يكي از شغل‌هاي پردرآمد و پرطرف‌دار و جذاب، كار هتلداري و يا خدمت در تأسيسات جهانگردي است. مديريت هتل و كاركردن در چنين محيطي نياز به آموختن صحيح و پي بردن به چگونگي انجام وظايف به بهترين شكل دارد. نخستين گام در زمينه كسب اطلاعات راجع به هتل و هتل‌داري، دانستن تاريخچه هتلداري مي‌باشد. بنيان‌گذاري هتل‌ها در

جهان به تأسيس مراكزي ميهمان‌پذير موسوم به ً اين ـ Inn ً باز مي‌گردد. واژه ً اين ـ Inn ً در زبان انگليسي به مفهوم كاروان‌سرا، مسافرخانه، ميهمان‌خانه و گاه بمعني منزل بكار برده مي‌شود. اين كلمه از زمانهاي پيش به مكانهايي اطلاق مي‌گردد كه بصورت اقامتگاههايي براي مسافران تهيه و برپا شده است. پذيرايي از ميهمانان در مكان‌هايي بدين نام تا چندين قرن پردوام بود تا آنكه با

احداث خطوط راه‌آهن و اختراع و تكميل كشتي‌هاي بازرگاني و مسافرتي و تجهيز آنها با موتورهاي بخار، دگرگوني بزرگي در مسافرت‌هاي مردم و رفع مشكل آنها در زمينه گشت و گذار ايجاد گرديد.(ژيان دربندي، اصغر، ۱۳۶۹، ص ۲۹) صنعت هتلداري به صورت كنوني حيات خود را مديون كشورهاي اروپايي بويژه سويس است. در ابتدا دارندگان اين هتل اشخاص ثروتمند و طبقه اشراف جامعه

بودند. واژه هتل (HOTEL) از حدود سالهاي ۱۷۶۰ ميلادي براي ناميدن اين مراكز بكار گرفته شده ريشه اين كلمه واژه هاستل (HOSTEL) مي‌باشد كه در كشور انگلستان براي ناميدن مراكز اقامتي استفاده مي‌شد. (عظيمي، پوپک، ۱۳۷۶، ص ۱۱۹) همزمان با اينگونه اماكن در اروپا، در آمريكا نيز مكان‌هايي به همين منظور به نام ً اين ـ Inn ً و يا در موارد مشابه از عبارت ً COFFEE HOUSE ً استفاده مي‌شود ولي رشد واقعي و تكامل يافته اين صنعت در آمريكا با گشايش محلي بنام ً سيتي هتل ً در نيويورك و در سال ۱۷۹۴ آغاز گرديد و از آن زمان بود كه ارائه خدمات هتلداري به صورت معني اخير آن درآمد. فعاليتهاي اين هتل به ايجاد و انگيزش رقابت در ميان شهرهاي ديگر انجاميد بطوري كه سرمايه‌داران متعدد به اين صنعت روي آورده و هتلهاي زيادي تأسيس شد. از اين تاريخ ببعد روزبروز بر تعداد هتل‌ها افزوده شده و رقابت بين سرمايه‌گزاران بالا گرفت. (همان منبع) گسترش واقعي و روزافزون اين صنعت در واقع از سال‌هاي آغازين قرن بيستم شروع شد و در سالهاي پس از آن همچنان حرفه هتلداري با رونق روبرو بود ولي در فاصله سالهاي پس از سال ۱۹۳۰ تا شروع جنگ جهاني دوم ركودي بزرگ بر حرفه هتلداري پديد آمد و رونق آن از بين رفت. ولي در سالهاي جنگ جهاني دوم و پس از آن باز بازارهاي هتل‌داري و انواع حرفه‌هاي وابسته به اين مورد رونق گرفت و شكوفا شد. بعدها به منظور گسترش سرمايه و ارائه بهتر خدمات و

سرويس به مشتري‌ها، هتلهاي زنجيره‌اي تأسيس گرديد كه اينگونه هتل‌ها، بازار بزرگ و سود حاصل از آن را به خود اختصاص داد و دارندگان هتلهاي كوچك و منفرد در مبارزه و رقابت با هتل‌هاي زنجيره‌اي و همراه با سرمايه كلان اغلب به نفع اينگونه اماكن زنجيره‌اي بازار را خالي كرده و صحنه رقابت را ترك مي‌كردند و يا از روي ناچاري و براي بقا، به هتلهاي زنجيره‌اي همچون شرايتون،

هيلتون، هايت و … مي‌پيوستند. اين هتلهاي زنجيره‌اي در ساير كشورها مخصوصاً در كشورهاي پرجاذبه و توريستي چون ايران داراي نمايندگي بودند و همانطور كه روشن است در شهر تهران نيز هتلهايي به همين نامهاي شرايتون، هيلتون و هايت و … وجود دارند. (ژيان دربندي، اصغر، ۱۳۶۹، ص ۳۰) گسترش هتلهاي بزرگ و همچنان كوچك در گوشه و كنار جهان روزافزون است بطوري كه هيچ پاياني براي آن نيست. در اينگونه هتلها ارائه خدمات و برآوردن نياز مشتريان و ميهمانان به بهترين وجه صورت مي‌گيرد و همواره سعي در اين است كه سرويس و خدمات بهتر و كاملتري در اختيار ميهمانان قرار گيرد و رضايت آنها بيش از پيش فراهم شود. امروزه در بسياري از كشورها قسمت اعظم درآمد ملي از محل هتلها و ارائه خدمت به مسافران حاصل مي‌شود و بسياري از

كشورها تنها داراي صادرات جهانگردي و خدمات تأسيسات جهانگردي مي‌باشند و از اين راه كمبودها را جبران مي‌كنند. ايجاد گسترش و بهره‌برداري از تأسيسات جهانگردي لوكس و متوسط، نظير هتل، متل، مهمانسرا، رستوران، چايخانه، استراحتگاه، تأسيسات كنار دريا، حمامهاي

آبمعدني و هر نوع محل مناسب ديگر براي ايرانگردي و جهانگردي و همچون تأمين وسايل لازم براي مسافرتهاي فردي و جمعي جهانگردان ايراني و خارجي و تأمين خدمات جهانگردي و انجام عمليات بازرگاني و تبليغات براي شناساندن كشور بايد سرلوحه برنامه‌هاي دولت قرار گيرد تا بدينوسيله بتوان بيش از پيش جهانگردان خارجي را به اين سوي مرزهاي ايران جلب نمود.
۵
– ۲ – ۲ – انواع هتل‌ها
• هتل‌هاي كوچك داراي ۲۰ الي ۷۰ اتاق و به چند درجه تقسيم مي‌شوند.
(۱- معمولي، ۲- درجه ۳، ۳- درجه ۲، ۴- درجه ۱، كه امروزه با علامت ستاره درجه هتل معلوم مي‌شود.)
• هتل‌هاي تعطيليها معمولاً در جاهاي ديدني و خوش آب و هوا ايجاد شد و وسعت آنها بستگي به شلوغ بودن منطقه و اماكن ديدني دارد معمولاً داراي سالن‌هاي رقص بزرگ باغ و استخر شنا و مكانهاي ورزشي مختلف مي‌باشند.
• هتل‌هاي لوكس : در شهرهاي بزرگ پرجمعيت ايجاد مي‌شود و بيشتر به پذيرايي توريست‌هاي خارجي مي‌باشد داراي اطاقهاي مخصوص و سالنهاي ميهمانيهاي اجتماعي و خصوصي مي‌باشد.
• هتل‌هاي تجارتي : در شهرهاي اقتصادي و تجاري كه داراي بازارهاي بزرگ كالا و مراكز توليد كالا مي‌باشد ايجاد شود و در صورت نياز فراوان اطاق‌هاي كنفرانس بزرگ و كوچك را دارا مي‌باشند.
• هتل‌هاي چند منظوره : در شهرهاي كوچك و بزرگ يا اماكن تفريحي احداث شده و داراي

اطاقهاي متعدد براي اجاره و پذيرش مسافران و سالنهايي براي جشنها ميهمانيها كنفرانسها سمينارها و داراي رستوران تريا استخر و فروشگاهها و نمايندگي فروش و غيره مي‌باشد. كليه وسايل راحتي مسافران در آن مهيا مي‌باشد. لازم به تذكر است كه ايجاد اينگونه هتل‌ها و امكانات آنها بستگي به موقعيت منطقه و وضعيت اقتصادي اجتماعي سياسي دارد.
• هتل پانسيون : معمولاً اينگونه هتل‌ها در شهرهاي دانشگاهي و غيره ايجاد مي‌شوند و بزرگي

سالن غذاخوري بستگي به تعداد اطاق دارد و درصدي است كه بتواند غذاي ساكنين اين هتل را تأمين كند. كتابخانه و سالنهاي مطالعه و نشيمن و تلويزيون از فضاهايي مي‌باشد كه در اين چنين هتلهايي پيش‌بيني شده است. مسئولين اتاقها را بصورت ماهانه و سالانه اجاره داده و دانشجويان و افراد مجرد و غيره از پانسيون استفاده مي‌كنند. پانسيونها مشتريان ديگري را از خارج براي صرف غذا نمي‌پذيرند و روي همين اصل است كه سالن غذاخوري آنها فقط به اندازه احتياج اتاقها

مي‌باشد. در پانسيون مقررات خاصي وجود دارد و در ساعت معيني بايد براي صرف صبحانه و نهار و شام سر ميز حاضر باشند و تا ساعت مشخصي هم در پانسيون باز است.
• متل‌ها : در خارج شهرها در شاهراه‌هاي بزرگ نزديك شهرهاي بزرگ خارج مراكز و محل‌هاي تعطيلي قرار مي‌گيرند. علاوه بر كليه وسايل موجود در يك هتل داراي پمپ بنزين، فضاي سبز

وسيع، ساندويچ فروشي و سوپر ماركت نيز مي‌باشند. ساختمانهاي اين متل‌ها معمولاً يك طبقه ويلايي است. موقعيت قرارگيري آنها نسبت به جاده طوري بايد باشد كه روشنايي زياد بر ساختمان نتابد و فاصله ساختمان با جاده به اندازه مناسبي باشد، تا صداي تردد و ترمز خودروها شنيده نشود. گستردگي متل‌ها به دليل ارزاني زمين باشد. در اتاقها حمام و آشپزخانه كوچكي وجود دارد و در بعضي متلها از آشپزخانه مشترك و عمومي استفاده مي‌شود.
در قسمتي از متل محوطه بزرگي به كساني كه چادر همراه آورده‌اند، اختصاص داده شده است. از افرادي كه در اين محوطه چادر مي‌زنند و ايامي را مي‌گذرانند، مبلغ كمي بعنوان كرايه وصول

مي‌شود و آنها مجازند از امكانات ديگر متل استفاده كنند. در متلها علاوه بر ساندويچ فروشي، رستوراني هم با نرخ مناسب و ارزان داير مي‌كنند. وسايل تفريحي از قبيل ميز پينگ پنگ، بازي تنيس و نظير اينها در متل‌ها وجود دارند.A