برق

________________________________________
مقدمه:
امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.
انرزی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است شامل:
۱- محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع آن وجود ندارد.
۲- انتقال آن برای فواصل زیاد به آسانی انجام پذیر میباشد.

۳- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای بازده زیاد میباشد.
۴- تبدیل آن به سایر انرزی ها به آسانی ممکن است.
سیستم انرزی الکتریکی در حالت کلی شامل ۳ جزء زیر میباشد:

۱- مركز توليد نيرو
۲- خطوط انتقال نيرو
۳- شبكه هاي توزيع نيرو
انرژی الکتریکی در نیروگاه در رنج ۲۰ کیلو ولت تولید میشود .از آنجا که نیروگاه هابه دلائل ایمنی و اقتصادی وبا توجه به نوعشان ( آبی- بخاری- گازی- دیزلی ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده میباشد برای رساندن انرزی تولید شده به مصرف
کننده ها از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود. به دلیل طویل بودن خطوط انتقال تلفات انرزی زیاد میباشد .
برای کم کردن تلفات- سطح ولتاز انرزی تولید شده در نیروگاه را از طریق ترانسفورماتورقدرت افزایش داده به رنج ۴۰۰ کیلو ولت میرسانند. این ولتاز برای انتقال مناسب می باشد.
خطوط انتقال نیرو انرزی الکتریکی را از نیروگاه با ولتاز ۴۰۰کیلو ولت به پست۶۳/۴۰۰ کیلو ولت منتقل می کنند. در این پست ولتاز ۴۰۰ کیلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ ۶۳ کیلو ولت کاهش می یابد. انرزی الکتریکی با ولتاز ۶۳ کیلو ولت توسط خطوط انتقال نیرو به پستهای ۲۰/۶۳ کیلو ولت منتقل می شود. در این پست نیز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از ۶۳ کیلو ولت به ۲۰ کیلو ولت کاهش می یابد.انرزی الکتریکی با ولتاز ۲۰کیلو ولت به پست های توزیع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهای توزیع به ولتاز ۳۸۰ ولت کاهش می یابد.

رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران عبارتند از:

الف- ۴۰ولت-۱۲۰ولت ( فشار ضعیف)
ب- ۳۳کیلوولت-۲۰کیلوولت-۱۱کیلوولت (فشار متوسط )
ج- ۱۳۲کیلوولت-۶۳کیلوولت ( فوق توزیع )
د- ۴۰۰کیلوولت-۲۳۰کیلوولت ( فشارقوی )
به طوریکه برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها معمولا ازجریان متناوب سه فاز و فشارضعیف ۳۸۰ولت و۲۲۰ ولتی استفاده میشود و برای تغذیه پست های فشار ضعیف ازفشار متوسط ۲۰ کیلو ولتی و برای تغذیه پست های فشار متوسط از ۶۳ کیلوولت استفاده میشود.
از فشار قوی نیز جهت ارتباط نیروگاه ها استفاده می شود.در هر شهر یا هر مجتمع بزرگ صنعتی باید حداقل یک شبکه فشار قوی جهت تغذیه شبکه توزیع ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.
یک شبکه توزیع باید برق مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین کند. به عبارت دیگر شرکت توزیع نیروی برق موظف است در طول شبانه روز میزان قدرتی که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختیارش قرار دهد. پس باید در انتخاب میزان قدرت ونوع شبکه دقت زیادی شود.
همچنین یک شبکه توزیع باید طوری باشد که در مواقع خرابی یک قسمت از شبکه وقفه ای در تغذیه مصرف کننده ها ایجاد نشود و عیب یابی شبکه باید سریع انجام شود .
در صورتی که موارد فوق رعایت نشود اشکالات زیادی از قبیل: افت ولتاز های زیاد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روی ترانسفورماتور ها به وجود می آورد که منجربه خا موشی های
طولانی مدت در سطوح وسیع می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده میتوان به اهمیت نقش شبکه توزیع پی برد که آخرین و مهمترین وظیفه یعنی تغذیه مصرف کننده ها را بر عهده دارد.
اینجانب محمدامین مشیری دانشجوی رشته کاردانی قدرت با گرایش توزیع دوره کارآموزی خود را در شرکت الوان مهرافاق که همکار شرکت توزیع برق جنوب شرق تهران است گذرانده و از نزدیک با فعالیت این شرکت در زمینه توزیع برق آشنا شدم. حال در پایان دوره کارآموزی – عملکرد خود در این دوره را درقالب گزارش کارآموزی ارائه می کنم.

شبکه توزیع:
شبکه توزیع الکتریکی عبارتست از یک سیم کشی که جریان برق را به چند ین مصرف کننده میرساند .
یک شبکه توزیع باید از حداکثر درجه اطمینان مصرف – درجه اطمینان حفاظتی خوب- قابلیت عیب یابی سریع- ضریب بهره بالا برخوردار باشد.
شبکه های توزیع انواع مختلفی دارند:
۱- شبکه باز ( شعاعی )- برای مصارف خانگی و روشنائی در نواحی شهر ها و روستاها
۲- شبکه از دو سو تغذیه شونده – برای بالا برد ن ضریب اطمینان
۳- شبکه حلقه ای – برای تغذیه نقاط با تراکم زیاد (تغذیه پست های ترانسفورماتور )هادی هایی که در یک شبکه توزیع به کار می روند عموما از مس ( با ضریب هدایت بالا )
وآلمینیوم ( با وزن سبک ) میباشند .
توزیع انرزی الکتریکی به ۲ شیوه صورت میگیرد:
۱- سیم های هوایی با متعلقات مربوطه
۲- کابل های زمینی با متعلقات مربوطه
انتخاب شیوه توزیع با توجه به مسیر شبکه- ولتاز شبکه – تراکم جمعیت – عامل اقتصادی وزیبایی محیط صورت میگیرد.

شبکه توزیع هوایی:
یک شبکه توزیع هوایی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱- قدرت مورد نیاز را انتقال دهد.
۲- دچار افت ولتاز زیادی نشود.
۳- لوازم شبکه بخصوص مقره ها متناسب با ولتاز شبکه باشند.
۴- فاصله بین هادی های هر فاز متناسب با ولتاز شبکه باشد .
۵- فاصله بین سیم ها طوری باشد که در اثر وزش باد و بروز یخبندان روی آن مقدارش از حد مجاز کمتر نشود.
۶- فاصله بین دو پایه متوالی ( اسپن ) آن قدر زیاد نشود که شکم ( فلش ) از حد مجازش تجاوز کند.
۷- محاسبه و حفظ حدود تعین شده شکم سیم.
۸- رعایت فاصله ازاد سیم ها.
۹- رعایت حریم مجاز ( حریم درجه یک و حریم درجه دو ).
لوازم و وسائل وتجهیزات شبکه های توزیع هوایی :
الف- سیم هوایی و متعلقات مربوط به آن
ب – لوازم حفاظتی شبکه
ج – پست های توزیع .
سیم های هوایی و متعلقات آن:
الف- هادی هایی که در یک شبکه توزیع هوایی سیم های تابیده شده از جنس مس
ب – آلمینیوم آلیازی ویا آلمینیوم مغز فولادی هستند که بصورت بدون روکش یا روکش دار به کار می روند.
هادی های روکش دار برای کاهش اتصالات و خاموشی های ناشی از برخورد سیم های به یکدیگر و یا عوامل خارجی بکار برده می شوند.
تکنیک هادی روکش دار برای بالا برد ن ضریب اطمینان وایمنی خطوط هوایی شبکه های توزیع بکار برده می شود. این هادی ها با پوشش عایقی
الف- حفظ محیط زیست
ب – پیشگیری از مرگ پرندگان
ج – جلوگیری از قطع درختان و شاخه زنی آنها ونیز افزایش ایمنی خطوط
د– کاهش خطرات سالیانه برق گرفتگی وهمچنین جلوگیری از دزدی آسان برق در سیمهای لخت هوایی
ه – بکار برده شوند.
همچنین با توجه به ماهیت کابلی این نوع هادی ها – جایگزین نمودن آنها می تواند مبنایی جهت تجدید نظر در قوانین واستاندارد های حریم خطوط هوایی اعمال تخفیف در فواصل گردد.
اخیرا برای مقاصد مشابه از کابلهای خود نگه دار (Aerial Bounded Cables)
در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط استفاده میشود.کابل های خود نگه دارمشتمل بر پنج کابل است که به هم پیچیده شده به صورت یک کابل درآمده اند. سه کابل آن که دارای سطح مقطع بزرگتری میباشند مربوط به فازهای R-S-T میباشند. کابلی که سطح مقطع کوچکتری دارد مربوط به فاز شب میباشد. کابل مربوط به سیم نول با نوار سفید رنگی مشخص شده است.
استفاده از کابل های خود نگه دار علیرغم مزایایی که دارد بخاطر وزن سنگین آنها و نیاز به آرایش های خاص در سر تیر- یراق آلات خاص و پیچیده آنها و نیز مشکلات اجرایی- به موارد خاص محدود می گردد.
با توجه به مطالب گفته شده استفاده از هادی های روکش داردر شبکه های موجود با استفاده از کراس آرم ها و یراق آلات فعلی شبکه های توزیع ایران مناسب تر میباشد.
متعلقات سیم های هوایی در یک شبکه توزیع هوایی عبارتند از:
۱- پایه ها : در سه نوع
الف- چوبی
ب – بتنی
ج – فولادی در ارتفاع های مختلف
پایه چوبی برای فشار ضعیف وفشار متوسط تا اسپن ۱۰۰ متر- پایه بتنی برای کشش های (۱۲۰۰ – ۲۰۰) کیلو گرم در ارتفاع های (۱۴-۷) متر- پایه فولادی از لحاظ ارتفاع محدود نمیباشد.
۲- کراس آرم ها: در انواع
الف- چوبی و فولادی ب
ب– در شکل های افقی
ج- جانبی(پرچمی)
ه – جناقی
۳- مقره ها:
الف- از جنس چینی یا شیشه
ب – در انواع سوزنی
ج– آویزی(بشقابی)
ه – چرخی
لوازم حفاظتی شبکه توزیع:

۴- رله ها و کلید های حفاظتی:
(انواع رله ها – کلید های خشک (هوایی)- کلیدهای روغنی)
۵- فیوز ها:
(اتوماتیک تند کار و کند کار- فشنگی- کتابی – کت اوت فیوز)
۶- برق گیرها:

(برق گیر با مقاومت غیر خطی – برق گیر دفعی )
۷-شاخکهای جرقه گیر:
(درقسمت بالا و پائین بوشینگ های ترانسفورماتورهای توزیع)
کلید های فشار قوی بر دو نوع کلید های خشک و کلید های روغنی میباشند.
کلید های خشک :
الف- سکسیونر قابل قطع زیر بار
ب – سکسیونر غیر قابل قطع
الف- دیزنکتور(کلید قدرت)
ب – رکلوزر(کلید وصل مجدد
رکلوزر(Recloser):

رکلوزر برای قطع و وصل اتوماتیک مدارهای جریان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالی قطع می کند و بلا فاصله مجدد وصل میکند ودر صورت رفع نشدن اتصالی دوباره مدار را قطع می کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام می دهد و بعد از آن در صورتیکه اتصالی هنوز برطرف نشده بود بطور دائمی مداررا قطع می کند.
معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدی میباشد.
عمل قطع و وصل اولی هر کدام دو سیکل طول می کشد و طی این مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالی در انشعابی که توسط فیوز کت اوت حفاظت می شود مانع از سوختن فیوز کت اوت شود.
در صورتیکه اتصالی برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدی که هر کدام پنج سیکل طول میکشد به کت اوت فیوز این فرصت داده می شود که بسوزدو انشعاب معیوب را جدا نماید.
از رکلوزر در قسمت هایی از شبکه توزیع اتصالی های موقتی بوجود می آید استفاده می شود اتصالی های موقتی بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بین هاد یهای
برق دار و زمین – زدن رعد وبرق – بوجود می آید.
مزیت رکلوزر بر فیوز اینست که رکلوزر می تواند اتصالی موقتی را از اتصالی دائمی تشخیص دهد و به آن این فرصت را دهد که برطرف شود یا توسط فیوز یا سکشنالایزر ازشبکه جدا گردد.
پست های توزیع:
هر پست توزیع حداقل از یک ترانسفورماتور توزیع ورودی فشارقوی(۲۰ کیلو ولتی) و تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) تشکیل شده است.
ورودی فشار قوی تشکیل شده از یک سکسیونر قابل قطع زیر بارو سه فیوز فشار قوی- قدرت قوی HH .
تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) یک سری وسایل اندازه گیری(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل های جریان – کنتور) و ۳۰ عدد فیوز فشار ضعیف برای قدرت زیاد NH تا رنج KVA 630 تابلوی خروجی فشار ضعیف یک تابلو در پست های بزرگ و در بعضی موارد در پستهای KVA 630 وKVA 400 دارای دو تابلو می باشد.
تابلوی توزیع اولیه شامل تقسیمات اصلی فشار ضعیف موسوم به خط NHV میباشد.
تابلوی توزیع ثانویه شامل تقسیمات فرعی فشار ضعیف موسوم به خط UV میباشد.
تجهیزات خط NHV :
1- شینه(به عنوان هادی خط)

 

۲- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت
ب – وسائل اندازه گیر
ج – خازنها
تجهیزات خط UV :
1- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت
ب – ولت متر
ج- آمپرمتر
۲- قسمت خروجی: دارای انشعابات متعدد برای مصارف روشنائی و موتوری پست های توزیع را میتوان در فضاهای بسته وباز ایجاد نمود.
البته بهترین وضعیت آنست که ترانسفورماتورهای توزیع در اتاقی مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.
در یک پست توزیع هوایی ترانسفورماتور توزیع بر روی دو پایه بتنی یکی بطول ۹ متر و دیگری بطول ۱۲ متر نصب می شود.
خدمات:
پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا و معايب بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.
در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.
پس از توجيه موارد فوق الذكر موارد موثر در طبقه بندي مشاغل و احيانا سابقه كار خارخ از شركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت به دسته هاي :
الف- مشاغل يكسان
ب- مشاغل مشابه
ج- مشاغل مرتبط عنوان گرديد كه نحوه امتياز بندي و امتياز ات شخصي پيش بيني شده در طرح طبقه بندي مشاغل موجود در شركت متذكر گرديد كه نهايتا با ارائه فرمهاي مربوط به طبقه بندي جلسه پايان يافت.
امور مالي شركت:
در اين روز با مراجعه به امور مالي شركت و ابراز مشكل كمبود جا نهايتا جلسه مربوط به امور مالي در اتاق معاونت فني شركت تشكيل گرديد كه جلسه با حضور رئيس دايره حسابداري شركت رسميت يافت كه اطلاعات جامع و كافي در ارتباط با اسناد موجود در قسمت مالي و نحوه تنظيم اين اسناد مشروحا توضيح داده شد
كه در اين ارتباط مراحل تنظيم اسناد به شرح زير ميباشد :
۱- جمع آوري اطلاعات و اسناد :
اعمم از فاكتورها و رسيدهاو…..
۲- طبقه بندي اطلاعات و تفكيك اسناد بند يك:
هزينه اياب و ذهاب – هزينه غذا- حق جذب ……
۳- ثبت اطلاعات طبقه بندي شده در زمان مناسب:
انباشته شدن بيش از ده روز اسناد و و ثبت آنها پس از بيست روز خلاف قانون بوده و قابل پيگرد ميباشد كه لزوما تاريخ اسناد و تاريخ ثبت نبايد اختلاف فاحشي داشته باشد.
۴- نگهداري اطلاعات :
از حيث ارجا به مراجع ذيصلاح اعمم از ديوان محاسبات –حسابرسان قوه قضائيه و سهامداران و ثبت آنها بصورت مكانيزه (كامپيوتر) يا دستي (دفاتر) حائز اهميت ميباشد.
كنترل هزينه ها با تهيه تراز صورت ميگيرد كه اين تراز از روي دفاتر مربوط صورت مي گيرد كه دفاتر موجود اعمم از :
الف- دفاتر كل : مثلا پرداخت وام به كليه پرسنل و مبلغ كلي وام كه از روي دفاتر معين تهيه و تنظيم مي گردد.
ب- دفاتر معين : تفكيك وامها و هزينه ها مپلا تفكيك وام مسكن از وام ازدواج كه
ريز نمودن اطلاعات دفاتر كل ميباشد.
ج- دفاتر تفضيلي : مثلا چند فقره وام ازدواج و چند نفره وام مسكن كه ريز نمودن
اطلاعات دفاتر معين مي باشد.
ترازشركت:
الف- تراز كل : مبلغ كل مانده
ب- تراز معين : شركتهاي طرف معامله ج-تراز تفضيلي :ريز حساب هر شركت
ثبت اسناد در دفترروزنامه صورت مي گيرد كه توسط اداره ثبت شركتها پلمپ گرديده كه اگر دفاتر روزنامه معهور به مهر اداره ثبت شركت ها نبوده و يا پلمپ آن مخدوش يا ورق دفتر روزنامه مخدوش گردد.
اعمال فوق الذكر منجر به جريمه خواهد شد كه در صورتي كه صفحات دفتر پاره گردد ويا خط خوردگي زياد و خرابي پلمپ منجر به علي راس شدن ومردود شدن دفتر از طرف وزارت دارائي مي گردد.
در صورتي كه دفاتر از لحاظ دارائي مورد قبول باشد ، مواردي كه ماليات تعلق نميگيرد حذف و به بقيه آن ماليات تعلق مي گيرد و اگر دفتر مردود باشد به كل حساب گردش موجوددي ماليات تعلق مي گيرد.
۵- تلخيص:
نتيجه گيري از عمليات جهت مديران و سهامداران با توجه به آمار و ارائه گزارشات مديريتي و سهامداران و ساير ارگانها اعم از بانك و قوه قضائيه صورت مي پذيرد.
مراجع وعملكرد مالي عبارتند از:
الف- حسابرسان و بازرسان قانوني هر سازمان :
كه حسابرس به بررسي دفاتر و بازرسي به بررسي گزارشات مديريتي مي پدازند و نهايتا اقدام به گزارش مي نمايند.
ب- دارائي و ميزان آنها:
با بررسي دفاتر و گزارشات و مخدوش بودن آنها اقدام به جريمه مي نمانيد.
قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:
۱- اساسنامه شركت: شامل حوزه فعاليت مديران و سهامداران و درصد سهام آنها كه توسط اداره ثبت شركتها،تاييد مي گردد.
۲- آئين نامه معاملات : در چار چوب تعيين شده جهت انجام هر گونه داد و ستد بايد عمل نمود كه شامل موارد استعلام قيمت و … مي باشد
۳- آئين نامه استخدامي: نحوه استخدام و تخصص ها و ويژگيهاي مورد نياز ذكر مي گردد.
۴- آئين نامه ترفيع و تنبيه: در زمينه ترفيع و تنبيه و موارد مطرحه و نحوه انجام هريك تبيين شده است.
۵- آئين نامه مسافرتها و ماموريتها: در مورد تعريف ماموريت و مسافرتهاي شغلي و چار چوب آن تعيين شده است.
۶- آئين نامه فني: در مورد نحوه انجام عمليات فني و موارد فني و مهندسي پيش بيني شده، ميباشد.
ثبت شركتها:
۱- نام شركت
۲- سرمايه شركت: كه ميزان ۳۵% سرمايه ميبايست توسط سهامداران پرداخت گردد.
۳- سهامداران و نسبت سهم آنها
۴- اعضاي هيئت مديره
۵- رئيس هيئت مديره و قائم مقام هيئت مديره و دو نفر منشي
۶- مدير عامل شركت ومشخصات وي كه از بين سهامداران يا هيئت مديره مي تواند باشد.
۷- حق امضاء اوراق بهادار
۸- حدود اختيارات مدير عامل
۹- حدود گردش كار و ماهيت كار شركت
۱۰- بازرس قانوني از شركتهاي حسابرسي
۱۱- روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۱۲- سال مالي شركت
تداركات و پشتيباني:
بامراجعه و پذيرش مسئولين امور تداركات و انبارها با نحوه تامين جنس جهت انبار مركزي و همچنين نحوه انتقال جنس از انبار مركزي به انبار منطقه آشنا شديم، در اين ارتباط با نحوه تاييد حواله تهيه شده در منطقه،توسط مدير امور تداركات و نهايتا با موجود بودن جنس منجر به تحويل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خريد صورتمي پذيرد كه اين خريدها مستند به آئين نامه معاملات شركت مي باشد،پس با اعزام به انبار مركزي شركت با اقلام موجود در انبار از نزديك آشنا شديم.
لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي :
الف- كابل:

كابلهاي موجود در انبار شامل كابلهاي فشار متوسط پروتولين با عايق كراسلينك با مقاطع ۱۸۵*۳، ۱۸۵*۱ و كابلهاي فشار ضعيف پرتو دور با عايق PVC (پلي ونينيل كلرايد) در مقاطع ۱۰*۴ ، ۱۶*۴ ،۱۶+۲۵*۳ ،۱۶+۳۵*۳ ،۲۵+۵۰*۳ ،۳۵+۷۰*۳ ،۵۰+۹۵*۳ ،۷۰+۱۲۰*۳ ف۷۰+۱۵۰*۳ ،۱۲۰+۲۴۰*۳ ،با هادي مس و كابل ۴*۱۸۵ با هادي آلومينيوم مي باشد،جهت مقره كابل مي دانيم كه در طول كابل ارقام مقره ذكر گرد

يده كه با قرائت ابتدا و انتهاي كابل ميتوان طول كابل را بدست آوريم.
ب- سيم:
سيمهاي موجود درانبار شامل سيم هاي آلومينيومACSR جهت جهت خطوط هوائي فشار متوسط با مقادير ۷۳٫۶ مينك و ۱۲۶٫۲ هانيا كه با مغزي فولادي تقويت گرديده اند و سيمهاي مسي با مقاطع۱۶و ۵۰و ۷۰ ميليمتر مربع مي باشند كه مثلا وزن هر يك متر از سيم نمره ۱۶ به ميزان ۱۴۳ گرم مي باشد كه جهت بر آورد وزن سيم مورد نياز جهت اجراي پروژه و يا بر آورد سيم مصرفي در پروژه با داشتن طول شبكه مقدور ميباشد.
ج- ترانسفورماتورهاي توزيع:
ترانسفورماتورهاي توزيع عمدتا ساخت كارخانه ايران ترانسفو بوده كه در رنج هاي۵۰، ۱۰۰ ،۱۶۰ ،۲۰۰ ،۲۵۰ ،۳۱۵ ،۴۰۰ ،۵۰۰ ،۶۳۰ ،۸۰۰ ،۱۰۰۰ ،۱۲۵۰ كيلو ولت آمپر موجود استاندارد گرديده اند، ترانس هاي فوق عمدتا داراي سه تپ با شماره هاي ۱و۲و۳ مشخص گرديده اند، ضمنا جهت ارتباط محفظه انبساط روغن ترانس با هواي بيرون جهت استمداد از فشار هوا در تنظيم شطح روغن و عدم انتقال رطوبت هوا به داخل ترانسفورماتور جهت جلوگيري از بروز آرك و نالخصي در روغن از فيلتر رطوبت گير سيليكاژل استفاده گرديده است كه سيليكاژل مروب به رنگ آبي لاجوردي ميباشد و سيليكاژل مرطوب به رنگ سبز در مي آيد.
د- انواع فيوزهاي و محدود كننده هاي جريان:
فيوزها و محدود كننده هاي فشار متوسط شامل دژنكتور با حجم كم روغن كه در داخل سلول دژنكتور جهت ارتباط به ترانسفورماتور توزيع موجود در پستهاي زميني تعبيه گرديده اند كه آمپر از اين دژنكتورها ۶۳۰ آمپر و عمدتا ايران سوئيچ ميباشند كه با توجه به قدرت ترانس و يا قدرت قرارادي مشترك، جريان اوليه ترانس توسط رله پريمر با تنظيم جريان و زمان محدود مي گردد كه رله پريمر دررنجهاي ۱۶و۲۰و۵۰و۱۰۰ آمپر در انبار موجود ميباشند.
فيوز كات اوت جهت حفاظت ترانسفورماتورهاي هوائي تعبيه ميگردد كه با توجه به قدرت ترانس و جريان اوليه مربوط به ترانس فيوز المان كا اوت قابل تعويضميباشد.
فيوزها و محدود كننده هاي فشار ضعيف شامل كليد اتوماتيك با عملكرد مغناطيسي ،حرارتي جهت قطع جريانهاي اتصال كوتاه و جريان بيش از تنظيم(اورلد)ميباشد كه رنج هاي A200،۴۰۰ ، ۱۶۰ ،۵۰۰ ،۶۳۰ ،۸۰۰ ،۱۰۰۰ ،۱۶۰۰ ،۲۰۰۰ آمپرموجود ميباشد كه معمولا داراي دو تنظيم ميباشد كه اعداد اعشاري ۰٫۵ و۰٫۷ و۰٫۹ و۱ مربوط به تنظيم جريان بار با توجه به قدرت كليد ميباشد (عملكرد حرارتي ) و اعداد صحيح شامل ۲و۲و۷ مربوط به تنظيم و تعيين جريان اتصال كوتاه با توجه به قدرت كليد ميباشد.(عملكرد مغناطيسي) فيو

 

ز هاي فشار ضعيف كاردي موجود جهت تغذيه خروجي پستها عم از هوايي يا زميني ميباشند كه در رنج هاي ۶۳و۸۰و۱۰۰و۱۶۰و۲۰۰و۳۱۵و ۴۰۰ آمپر موجود ميباشد كه در رنج هاي زير ۱۶۰ آمپر هم پايه كوتاه و هم پايه بلند داريم و در رنجهاي بيشتر از ۱۶۰ آمپر فقط پايه بلند موجود ميباشد كه كليه خروجيهاي پست و فيوزها كاردي تحت ساپورت كليد اتوماتيك و تنظيم مربوط ميباشند.
ه- ترانس هاي كوران يا CTها:
در دو نوع فشار متوسط و فشار ضعيف با نسبت تبديل هاي/s200،/s300، /s400موجود.
و- تابلوها:
تابلوهاي موجود در فشار متوسط شامل تابلوهاي سلولي متشكل از دو سلول سكسيونر قابل قطع زير بار و سلول سوم،سلول دژنگتور جهت ارتباط به اوليه ترانسفرماتور يا ارتباط به پست پاساژ داخلي متقاضي تعبيه گرديده است كه در ارتباط هر سه سلول توسط شينه و رنگ بندي صورت پذيرفته است،دو فقره سكسيونر موجود جهت ورود و خروج خط جهت ارتباط مانوريو ايجاد نقطه مانور در پستها ي زميني منظور گرديده كه معمولا اولين سلول مربوط به ورودي پست بوده و سلول دوم خروجي پست ميباشد ولي جهت بدون برق كردن كامل پست حتما ميبايست از پست قبل مانور نموده و خروجي پست ما قبل قطع گردد.
ارتباط سكسيونر ها با شبكه حتما توسط سر كابل(سر كابل پرتولين يا سر كابل روغني) صورت مي پذيرد.
ز- مفصل:
مفصل هاي موجود شامل مفصلهاي دو راهه ميباشد كه با توجه به مقاطع كابلها در رنجهاي ۳۵و۷۰و ۹۵و۱۸۵ جهت هر يك از كابلهاي فوق الذكر موجود ميباشد.
ح- پيچ و مهره:
پيچ و مهره هاي موجود در انبار جهت استفاده در خطوط هوائي فشار متوسط با فشار ضعيف با قطرهاي ۱۴و۱۶ ميليمتر موجود ميباشد كه در رنجهاي ۲۵۰و۲۷۵و۳۰۰و۳۲۵و۳۵۰ با يكسردنده وپيچ نمره ۵۲۰ دو سر دنده موجود ميباشد كه با توجه به تعبيه راك يا كنسول بر روي نري يا مادگي تير و نوع پايه ها ميتواند هر يك از پيچها مورد استفاده قرار گيرد.
ط- پايه ها:
پايه هاي مورد استفاده در فشار متوسط عمدتا پايه هاي بتوني ۱۲ متري و در فشار ضعيف پايه هاي ۹ متري در قدرتهاي ۲۰۰و ۴۰۰ و۶۰۰و۸۰۰و۱۲۰۰ كيلو گرم نيرو موجود ميباشد كه در صورت نياز ميتوان با دوبله نمودن هر يك از نيرو هاي فوق به صورت H يا چسبيده و جفت قدرت بالاتر بدست آورد.
ي- مقره ها:
ايزولاتورها يا مقر ه هاي فشار متوسط در دو نوع سوزني و بشقابي با ولتاژ جرقه ۱۱ كيلو ولت موجود ميباشد كه ملاح

ظه ميگردد براي استفاده در ولتاژ ۲۰ كيلو ولت ميبايست حداقل از دو دامن مقره بشقابي استفاده نمود كه در اماكن و مناطق مرطوب تعداد دامن ها افزايش ميابد.
مقره هاي فشار ضعيف شامل مقره چرخي دو شياره و تك شياره كه بر روي راكها توسط ميل مقره و پيم آن نصب مي گردد و جهت ارتباط مانوري در فشار ضعيف و عدم ارتباط دو شبكه ميتوان از شيارهاي مجزاي مقره دو شياره استفاده نمود و در مواقع لزوم با استفاده از جمپر ارتباط هر دو شيار را با هم بر قرار ساخت.