ترمز

به ابزاری که برای بازداشتن یک وسیله از حرکت بکار می‌رود تُرمُز گفته می‌شود. واژه ترمز از زبان روسی وارد فارسی شده‌است.
گونه‌های ترمز
ترمز (ABS(Anti Block Brake System به معنی سیستم ضد قفل ترمز
ترمز در خودروها به چند صورت وجود دارد ۱- ترمزهای سیمی ۲- ترمز‌های هیدرولیکی ۳-ترمز‌های پنوماتیکی / ترمزهای سیمی در خودروها کاربرد زیادی ندارند و در ترمز دستی خودرو کاربرد دارند نوع هیدرولیکی بیشترین کاربرد رادارد و رایج ترین ترمز مورد استفاده در خودرو‌های سبک وسنگین می‌باشد ترمز‌های پنوماتیکی در خودرو‌های سنگین بکار میرود و به وسیلهٔ فشار هوا عمل ترمز

گیری صورت میپذ یرد//طرز کار کلی ترمز‌های هیدرولیکی به این صورت است که بر اثر فشار وارده به پدال ترمز به وسیلهٔ اهرم بندی نیرو به پمپ اولیهٔ روغن وارد شده و پیستون موجود در پمپ روغن مقابل خود رابافشار به داخل لوله‌ها می‌فرستد و روغن به داخل دستگاه ترمز می‌رود و دستگاه ترمز با توجه به نوع خود که ممکن است کاسه‌ای یا دیسکی باشد عمل ترمز گیری راانجام می‌دهد .

ترمز دستی
تُرمُز دستی یکی از اجزاء خودرو است.

دسته ترمز دستی در خودروی سواری
برای اینکه خودرو در توقفگاه‌ها در اثر شیب محل به راه نیفتاده خطری ایجاد ننماید ترمزی به نام ترمزدستی در آن پیش‌بینی نموده‌اند که این ترمز ممکن است روی چرخ‌ها قرار داده شده چرخ‌ها را از چرخیدن بازدارد و یا روی میل گاردان تعبیه شود و مانع گردیدن آن شود.

بوستر ترمز چگونه کار می کند؟
اگر تا به حال کاپوت ماشین خود را باز کرده باشید،احتمالا بوستر ترمز را دیده اید.قوطی گرد سیاه رنگی که در پشت موتور و معمولا طرف راننده قرار گرفته است.

در گذشته،وقتی بیشتر خودرو ها ترمز طبلی داشتند نیازی به بوستر ترمز نبود ،ترمز های طبلی به طور طبیعی بخشی از نیروی مورد نیاز خود را فراهم می کنند، اما از آنجایی که امروزه بیشتر خودرو ها ترمز دیسکی دارند(حداقل در چرخ های جلو) بوستر ترمز اهمیت بیشتری دارد.بدون این وسیله رانندگانی با پاهای خسته خواهیم داشت!

بوستر ترمز از خلا تولید شده توسط موتور استفاده می کند تا نیروی وارد شده به سیلندر اصلی ترمز توسط پای شما را چند برابر کند.در این مقاله به درون این قوطی سیاه نگاهی خواهیم انداخت.
قدرت ترمز دستی به مراتب کمتر از ترمز پایی است و کاربرد آن تنها در مواقعی است

که می‌خواهند یک خودروی ایستاده حرکتی نکند.
به طور کلی متوقف شدن خودرو به وسیله ترمزها در حین سرعت به واسطه اصطکاک بازوهای ترمز با کاسه چرخ‌ها است. اصطکاک طولانی تولید گرمای زیاد نموده و ممکن است فلزات و لنت را سرخ نموده و حتی ذوب نماید، ازاینرو کاربرد ترمز باید کوتاه و متناوب باشد.

بوستر خلا
بوستر خلا قوطی فلزی است که شامل یک سوپاپ هوشمندانه ویک دیافراگم است.میله ای که از مرکز قوطی می گذرد از یک سو به پیستون سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است.

یکی دیگر از بخش های اصلی بوستر،سوپاپ یکطرفه است

عکس بالا سوپاپ یک طرفه را نشان می دهد که به هوا فقط اجازه به بیرون کشیده شدن از بوستر را می دهد.اگر موتور خاموش باشد یا نشتی درلوله های بوستر ایجاد شود سوپاپ یک طرفه اجازه ورود هوا به بوستر را نمی دهد.این مهم است چون بوستر خلا باید بتواند تا چندین بار پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند(بی شک نمی خواهید وقتی در بزرگراه بنزین تمام کردید ترمز هایتان را از دست بدهید!) در بخش بعد خواهیم دید که بوستر ترمز چگونه کار می کند .
شیوه کار بوستر
بوستر خلا طراحی زیبا و ساده ای دارد.این قطعه نیاز به منبع خلا ای دارد تا بتواند کار کند.در خودرو های بنزینی موتور خلا مناسبی را برای بوستر ایجاد می کند. اگر لوله ای را به محل مناسبی از موتور متصل کنید می توان هوا را به بیرون از محفظه کشید و خلا نسبی ای ایجاد نمود؛اما از آنجایی که موتور های دیزل نمی توانند خلا مناسبی ایجاد کنند در خودرو های دیزلی باید از پمپ خلا مجزایی استفاده کرد.

در خودرو هایی با بوستر خلا، پدال ترمز میله ای که از میان بوستر به سیلندر اصلی متصل می شود را فشار می دهد.موتور خلا نسبی را در هر دو سوی دیافراگم ایجاد می کند.هنگامی که پدال را فشار می دهید میله سوپاپی را باز می کند که به هوای بیرون اجازه ی ورود به پشت دیافراگم را می دهد در حالیکه سمت دیگر دیافراگم خلا می ماند.به این ترتیب فشار وارده بر یک سوی دیافراگم بیشتر می شود که این به فشرده شدن پیستون در سیلندر اصلی کمک می کند
هنگامی که پدال رها می شود ارتباط هوای بیرون با پشت دیافراگم قطع شده و دو سوی دیافراگم به هم مرتبط می شوند.در نتیجه در هر دو سوی دیافراگم خلا ایجاد می شود و همه ی شرایط به حالت اولیه باز می گردد.
بوستر ترمز چگونه کار می کند ؟
اگر تا به حال کاپوت ماشین خود را باز کرده باشید،احتمالا بوستر ترمز را دیده اید.قوطی گرد سیاه رنگی که در پشت موتور و معمولا طرف راننده قرار گرفته است.
در گذشته،وقتی بیشتر خودرو ها ترمز طبلی داشتند نیازی به بوستر ترمز نبود ،ترمز های طبلی به طور طبیعی بخشی از نیروی مورد نیاز خود را فراهم می کنند، اما از آنجایی که امروزه بیشتر خودرو ها ترمز دیسکی دارند(حداقل در چرخ های جلو) بوستر ترمز اهمیت بیشتری دارد.بدون این وسیله رانندگانی با پاهای خسته خواهیم داشت!
بوستر ترمز از خلا تولید شده توسط موتور استفاده می کند تا نیروی وارد شده به سیلندر اص

لی ترمز توسط پای شما را چند برابر کند.در این مقاله به درون این قوطی سیاه نگاهی خواهیم انداخت.
آشنايي با عملكرد بوستر در خودرو
بوسترهاي قرمز
نيروي پاي راننده، به تنهايي فاقد توانايي ايجاد فشار موردنياز در مدار هيدروليك ترمز است. براي ايجاد فشار مطلوب، از تقويت‌كننده استفاده مي‌شود. تقويت‌كننده را در زبان انگليسي بوستر مي‌گويند. براي استفاده از بوستر، دو عامل به كار گرفته مي‌شود: يكي خلا موتور و ديگري فشار جو.
بوستر، پيستون بزرگي دارد كه هنگام استفاده از ترمز، طرف جلوي آن (سمت سيلندر اصلي) به خلا موتور و طرف عقب آن، به فشار جو، ارتباط پيدا مي‌كند. بر اثر اختلاف فشار بين طرفين پيستون، بوستر عمل كرده و فشار موثري بر سطح پيستون وارد مي‌شود و نيروي قابل توجهي به وجود مي‌آيد. اين نيرو، براي فشردن روغن ترمز به ميله فشاري پيستون بوستر، اعمال مي‌گردد.
شكل ۱: طرز كار بوستر

اجازه بدهيد كار بوستر معلق در خلا خودروي پيكان را، در پنج حالت بررسي كنيم:
الف- حالت غيرفعال بودن سيستم ترمز
وقتي پدال ترمز به هنگام روشن بودن موتور آزاد باشد، نيروي فنر (۹) آزاد شده، پيستون و ديافراگم بوستر (۱۲ و ۳) را به درپوش (۱۴) مي‌فشارد. خلا موتور، هواي بوستر را از طريق سوپاپ يكطرفه (۸) جذب مي‌كند. در اين هنگام در مناطق O.N.M.L خلا وجود دارد، زيرا پيستون سوپاپ هوا (۵) و ديافراگم هوا (۳) در پايين و سوپاپ هوا (۱) به وسيله فنر، بسته است و اجازه عبور هوا از خارج را نمي‌دهد. بنابراين، خلا موتور مي‌تواند از قسمت جلوي پيستون (N) به پشت آن (O) نفوذ كند.
ب- حالت نيمه ترمز
اگر به پدال ترمز، فشار كمي وارد شود، در سيلندر اصلي نيز فشار كمي توليد مي‌شود. روغن سيلندر اصلي، از مجراي نشان داده شده با فلش در شكل ۷، وارد مدار روغن سيلندر بوستر مي‌شود. سپس، از همين

شكل ۲: اجزاي بوستر پيكان

مشخصات شكل ۲:
سوپاپ هوا
فيلتر هوا
ديافراگم هوا
تكيه‌گاه ديافراگم هوا
پيستون سوپاپ هوا
سيلندر ثانويه ترمز
پيستون سيلندر ثانويه

اتصال لوله خلايي و سوپاپ يك‌طرفه
فنر برگردان پيستون بوستر
بدنه بوستر
ميله فشاري
ديافراگم پيستون
پيستون بوستر
درپوش
شكل ۳: BRAKES& CONTROLS-FRONT BRAKES

شكل ۴: BRAKES & CONTROLS- REAR BRAKES

شكل ۵: بوستر در حالت غيرفعال

شكل ۶: بوستر در حالت نيمه ترمز

مدار و با همين فشار، سيلندر ترمز بوستر را ترك كرده، وارد لوله‌هاي ترمز و سيلندر چرخ‌ها مي‌شود و نيروي كمي در لنت‌ها توليد مي‌شود. همين نيروي كم، سوپاپ هيدروليك (۵) را بالا برده، آن را به ديافراگم هوا (۳) مي‌فشارد و آمادگي لازم را براي مرحله ترمز كامل فراهم مي‌سازد. در اين

مرحله، هنوز خلاء در طرفين ديافراگم هوا (۳) وجود دارد، ولي ارتباط، موقتا قطع مي‌شود.
شكل ۷: بوستر در حالت ترمز كامل
پ-‌‌‌‌‌حالت ترمز كامل
هر گاه پدال ترمز فشرده و تقريبا ثابت نگه داشته شود، نيروي زياد پدال، فشار نسبي زيادي در سيلندر اصلي توليد مي‌كند. فشار روغن، در سيلندر ترمز بوستر هم، تاثير كرده، در نتيجه پيستون هيدروليكي هوا (۵) را به بالا حركت مي‌دهد. حركت ۱ اين سوپاپ، ديافراگم هوا (۳) را بلند كرده، باعث تحريك سوپاپ هوا (۱) مي‌شود. سوپاپ هوا، به صورت دو طرفه عمل مي‌كند، يعني از يك

طرف، مجراي روي ديافراگم را مي‌بندد تا خلاء موتور از ديافراگم (M) به قسمت بالا (L) نفوذ نكند و از طرف ديگر، مجراي هوا را مي‌گشايد تا هواي محيط بتواند به پشت پيستون بوستر راه پيدا كرده و فضاي روي ديافراگم (L) و طرف راست پيستون بوستر (O) را پر كند. فشار جو در پشت پيستون (O) و خلاء موتور در جلوي آن (N)، باعث ايجاد نيروي نسبتا زيادي در پيستون و ميله فشاري آن

(۱۱) مي‌شود. اين نيروي زياد، وارد پيستون سيلندر ثانويه (-) مي‌شود و روغن جلوي

پيستون، به‌شدت تحت فشار قرار مي‌گيرد. فشار اين روغن فشرده كه بسيار بيش از فشار روغن سيلندر اصلي است، از خروجي سيلندر بوستر به لوله‌هاي ترمز و سيلندر چرخ‌ها ارسال مي‌شود و در آنها نيروي ترمزي نيرومندي ايجاد مي‌كند.