ترمز Abs

________________________________________
***سيستم ترمز ضد قفل (ABS)***
سيستم ترمز ضد قفل براي اولين بار در سال ۱۹۳۰ در هواپيما به شكل مكانيكي مورد استفاده قرار گرفت در همان زمان تحولات زيادي در توسعه اين سيستم در صنعت هوانوردي بوجود آمد . اما جالب بود كه بررسي اين سيستم براي چندين سال متوقف شد تا اينكه در سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ براي اولين بار اين سيستم در كاميونهاي سنگين در آمريكا براي كاهش تصادفات به خاطر از دست دادن پايداري كاميون در جاده ها مخصوصا” جاده هاي لغزنده مورد استفاده قرار گرفت . در سال ۱۹۸۰ در تكنولوژي ايمني خودرو تحول عظيمي رخ داد و سيستم Abs به شكل امروزي (الكترونيكي ) در خودروهاي سواري مورد استفاده قرار گرفت .

يکي از مهمترين عواملي که باعث از دست دادن کنترل خودرو مي گردد ترمز کردن ناگهاني در جاده هاي لغزنده مانند جاده هاي مرطوب ،برفي، يخي و … است که اين عمل بعلت قفل شدن چرخها بر روي سطح جاده مي باشد براي جلوگيري از اين امر سيستم ترمز ضد قفل (abs) استفاده مي شود . در اين سيستم از طريق يک سيستم هدايت الکترونيکي کنترل شده و با دريافت اطلاعات لازم از وضعيت سرعت هر چرخها از طريق سنسورهاي سرعت نيروي ترمز بر روي چهار چرخ را کنترل و تنظيم ميکند . دراين سيستم مقدار نيروي ترمز بر روي هر يک از چرخها

ميتواندمتغير باشد بدين ترتيب چرخي که داراي سرعت کمتري نسبت به چرخ ديگر باشد به همان نسبت فشار روغن ترمز در آن کاهش ميابد ، اين کاهش فشار به صورت مقطعي بوده و تا زماني ادامه مي يابد که دور چرخها يکسان شود

.
سيستم Abs از سرعت ۶ کيلومتر در ساعت به بالا شروع به کنترل سيستم ترمز مي نمايد و در صورتيکه به هر نحوي دچار اختلال و اشکال گردد سيستم Abs از مدار خارج شده و ترمز خودرو به صورت عادي عمل مي نمايد .

 

قطعات اصلي تشکيل دهنده اين سيستم عبارتند از :
*-واحد هيدروليکي : اين واحد شامل شيرهاي کنترل جريان،سولونوييدها ، محفظه ذخيره روغن،پمپ ،موتور Abs و محفظه ارتعاش گير مي باشد که مجموعه اين قطعات با دريافت سيگنال از واحد کنترل الکترونيکي، کار تنظيم و تقسيم نيروي ترمز را بر روي هر کدام از چرخها به صورت مجزا انجام ميدهد

*-واحد کنترل الکترونيکي : اطلاعات بدست آمده از سنسور به اين واحد آمده و اين واحد مجموعه واحد کنترل هيدروليکي را کنترل و هدايت مي نمايد .
*-سنسور سرعت چرخ : با چرخش يک چرخ دنده به نام روتور در مقابل سنسور ، پالس هاي الکتريکي در آن ايجاد ميگردد که تعداد اين پالس ها در واحد زمان ميزان سرعت چرخ را مشخص مي نمايد .
*-رله Abs : چنانچه ولتاژ برق ورودي را قطع نموده و سيستم ترمز به صورت معمولي عمل خواهد نمود .

طرز كار ترمز ABS
نگه داشتن خودرو در مواقع اضطراري کار بسيار سختي است. سيستم ضد بلوکه همانند يک سيستم عصبي در اين گونه موارد وارد عمل ميشه. در حقيقت در سطوح لغزنده رانندگان حرفه اي هم نمي توانند بدون ترمز ABS مثل رانندگان آماتور با ترمزهاي ABS خودروي خود را متوقف کنند.

عملکرد ترمز ABS بسيار ساده است. وقتي شما روي يخ رانندگي ميکنيد اگر به آرامي ترمز کنيد بخوبي متوقف ميشويد. اگر ترمز شديد بگيريد ممکن است چندين متر ليز بخوريد ضمن اينکه کنترل

خودرو از دستانتان خارج ميشود .ممکن است با خودرو هاي ديگر تصادف کنيد. يکي از روشهايي که رانندگان ماهر استفاده ميکنند اين است که وقتي ترمز را روي يخ فشار ميدهند مواظب اين هستند که چرخها قفل نکنند بمحض اينکه اين عمل اتفاق افتاد لحظه اي پا را از روي ترمز بر ميدارند. سيستم ABS اين کار را براي شما بطور اتوماتيک انجام ميدهد. در نتيجه زمان توقف کوتاه تر ميشود و ديگر اينکه در هنگام ترمز شما توانائي هدايت ماشين بوسيله فرمان خودرو را داريد.

سيستم ABS از چهار قسمت اصلي تشکيل شده:
۱- حسگرهاي سرعت
۲- پمپ
۳- سوپاپها
۴- کنترلر

۱- حسگرهاي سرعت: که کنترل سرعت چرخها را جهت بررسي اينکه آيا چرخ دارد قفل ميشود را بر عهده دارد
۲- سوپاپها: که در مسير هر ترمز هر قرار دارد. و در سه وضعيت قرار ميگيرند و فشار ترمز را کنترل ميکنند. سوپاپها مستقيما بوسيله سيستم ABS کنترل ميشوند
۳- پمپ: در صورتيکه سوپاپ فشار روي ترمز را کم کند پمپ نيروي اضافي را برميگرداند و هرگاه سوپاپ فشار روي ترمز را بخواهد افزايش دهد پمپ اين نيرو را بازيابي ميکند.
۴- همان کامپيوتري است که روي خودورها نصب ميشود اين کامپيوتر همواره وضعيت سنسورهاي سرعت را پردازش و سوپاپها را کنترل ميکند.

(قابل توجه اونهايي که ميخوان رو ماشينهاي معمولي ترمزهاي ABS ي رو که تو روزنامه تبليغ ميکنن بندازن. اين ترمزها فقط حالت مکانيکي دارند و هوشمند عمل نمي کنند و در مواردي موجب خطرناکتر شدن کنترل خودرو ميشوند)

روش کار سيستم به اين طريق است:
سنسورها مداواما بوسيله کنترلر چک ميشوند در صورتيکه شتاب چرخش چرخها کاهش پيدا کند سيستم کنترل وضعيت سوپاپها را به حالت آماده در مياورد. اگر کنترلر ضريب اين کاهش شتاب را زياد ارزيابي کند و چرخها را در آستانه توقف کامل ببيند، سوپها رامي بندد تا فشار ترمز کمتر شود سپس بمحض اينکه احساس کرد شتاب چرخش چرخها زياد شده دوباره سوپاپها را باز ميکند.

اينقدر اين کار را ادامه ميدهد تا يا راننده پا را از روي ترمز بردارد يا خودرو کاملا متوقف شود. اين عمل بسيار سريع انجام ميشود. در اين هنگام شما زير پايتان تپشهايي احساس خواهيد کرد.
اين تپشها بخاطر باز و بسته شدن سريع سوپاپهاست. بعضي از سيستم هاي ABS ميتوانند در هر ثانيه ۱۵ بار اين سيکل را تکرار کنند.

انواع ABS
1- چهار کاناله: براي هر چرخ يک سنسور سرعت و يک سوپاپ وجود دارد اين بهترين نوع ABS است
۲- سه کاناله: براي هر کدام از چرخهاي جلو يک سنسور و يک سوپاپ و براي دو چرخ عقب يک سنسور و يک سوپاپ وجود دارد که معمولا داخل اکسل عقب نصب ميشود در اين نوع ممکن است يکي از چرخهاي عقب قفل کند. مثلا در شرايطي که يک چرخ روي گازوئيل و چرخ ديگر روي زمين خشک است.

۳- تک کاناله: که براي دو چرخ عقب يک سنسور و يک سوپاپ وجود دارد.

يکي از مزاياي ديگر سيستم ABS عدم گرم شدن لنتهاست.

نکته: با خودروهاي داراي سيستم ABS ديگر تلمبه‌ زني‌ پدال ترمز لازم نيست. اين روش مربوط به خودروهاي معمولي است. تلمبه زدن با ABS منجر به طولاني تر شدن زمان توقف ميشود.

سوال: آيا ABS واقعا کار ميکند:

Insurance Institute for Highway Safety در سال ۱۹۹۶ گزارشي منتشر کرد که نشان ميدهد تعداد خودروهاي داراي سيستم ABS در تصادفات مهلک از تعداد خودروهاي فاقد اين سيستم کمتر نيست. (به نسبت تعداد خودروها). همين گزارش حاکي است اغلب اين خودروها بيشتر در تصادفات انفرادي نقش داشته اند. اما خودروهاي معمولي و رانندگان آنها بيشتر در تصادف با يکديگر دچار خسارت شده اند.
علت بسيار جالب است:

۱- رانندگان اين خودروها بخاطر وجود اين سيستم جسارت خاصي پيدا ميکنند و با سرعتهاي بالاتري رانندگي ميکنند و اعمال خطرناکتري انجام ميدهند.
۲- بعضي از رانندگان وقتي در يک حالت واقعا اضطراري و براي اولين بار ترمز شديد گرفته اند حالت عجيب تپش پدال ترمز آنها را به اشتباه انداخته . پس ناخودآگاه پا را از روي پدال ترمز برداشته اند.
۳- بسياري از رانندگان بخاطر اينکه توانسته اند در حاليکه پا را روي ترمز داشته اند از فرمان خودرو استفاده کنند خودرويشان چپ شده يا از جاده خارج شده اند در صورتيکه رانندگان خودروهاي فاقد اين سيستم بعد از ترمز شديد ليز خورده اند و با ماشين جلويي برخورد کرده اند.

 

پيشنهاد ميشود کساني که بتازگي اين نوع خودروها رو خريداري ميکنن در يک مکان خلوت با سرعتهاي متفاوت و در شرايط مختلف با کمال خونسردي عملکرد ترمز اي بي س را آزمايش کنند تا در شرايط واقعا خطرناک دچار حادثه نشوند.
سيستم ترمز (A.B.S) :

.

هر روز شاهد تصادفات رانندگي بي شماري در سراسر دنيا، كشور و تهران هستيم كه علاوه بر ضرر و زيان مادي متاسفانه موجب خسارات عديده جاني و جسمي نيز مي شود و در اين ميان بي راه نگفته ايم كه اگر ترمز وسائل نقليه بدرستي عمل نمايند شاهد كاهش قابل توجهي از آمار تصادفات خواهيم بود.

اين سيستم با تكنولوژي پيشرفته و با بهره گيري از فن آوري صنعتي، سبب جلوگيري از قفل شدن ترمز و فرمان شده و بصورت پيوسته نيروي ثابت و يكساني را در تمام سطح ترمز فراهم مي كند و اساسا” موجب بهبود در عملكرد كلي ترمز شده و علاوه بر تامين ايمني و مراقبت از سرنشينان از وسيله نقليه نيز محافظت مي كند.

فوائد نصب A.B.S در مسيرهاي مختلف جاده:
۱- در مسيرهاي پر پيچ و خم: قابل كنترل و بدون لغزش
۲- در مسيرهاي لغزنده: ايمن با مؤثرترين عملكرد ترمز

۳- در مسيرهاي برفي و يخ زده: با لاستيك يخ شكن،مؤثرترين سيستم
۴- در سرعتهاي بسيار بالا: افزايش ميزان كنترل فرمان و كاهش لغزش
۵- در سرعت متوسط و كم: قابل اتكا و مطمئن براي ايستايي
سيستم الکترونيکي ترمز Abs
________________________________________
در رابطه سيستم الکترونيکي ترمز ABS ) ABS = سيستم ترمز ضد قفل شدن)

اول در رابطه با اصل کار توضيح مي دهم ( با توجه به اين که مطالب دوستمان بسيار کامل و جامع بود)

در هنگام ترمز گرفتن دو نوع اصطکاک وجود دارد

• اصطکاک جنبشي
• اصطکاک لغزشي

زماني که نيروي اصطکاک جنبشي در اثر سر خوردن به اصطکاک لغزشي تبديل مي شود نيروي نگه دارنده هم کاهش مي يابد (اصطکاک جنبشي > اصطکاک لغزشي ) در نتيجه مدت زمان بيشتري براي ايستادن ماشين نياز است . اين اولين موضوع . موضوع بعد اين است که اگر اتومبيلي به ترمز ABS مجهز باشد در هنگام ترمز کردن نيروي گشتاوري که باعث منحرف شدن ماشين مي شود به وجود نمي آيد فکرش را بکنيد که براي يک تريلي ۱۸ چرخ چقدر مي تواند ضروري باشد .( مثل کاميون Volvo vh12 )

سيستم الکترونيکي :

يک سنسور هال افکت ( سنسور هاي حساس به مغناطيس ) روي هر چرخ قرار دارد دقيقا مثل چيزي که درون موس هاي قديمي وجود داشت يک صفحه ي پره پره که يک سنسور مادون قرمز در کنار آن قرار دارد و چرخيدن صفحه باعث مي شود امواج (IR = مادون قرمز ) موجود در بين پره ها

قطع و وصل شود و اين قطع و صصل شدن وارد يک پردازنده شده و ميزان و جهت چرخش مشخص مي شود . فقط در سيستم هاي هال افکت جاي امواج IR از مغتاطيس استفاده مي شود و جاي يک صفحه ي پره پره يک صفحه ي اي با زايده هاي توپي فلزي وجود دارد عبور اين زايده هاي نوپي از کنار سنسور هال افکت باعث قطع شدن خطوط ميدان هاي مغتاطيسي مي شود و در نتيجه مي توان ميزان چرخش و جهت آن را برآورد کرد .

يک سيستم پردازنده ي مرکزي سرهت چرخش تمام چرخ ها را اندازه گيري مي کند به محض ترمز گرفتن بايد سرعت چرخش تمام چرخ ها يکي باشد اگر سرعت يکي از آنها هماهنگ نبود يعني آن چرخ در حال سر خوردن است و اين سر خوردن هم باعث اصطکاک جنبشي مي شود و هم باعث انحراف ماشين از خط اصلي مي شود در اين حالت سيستم فشار روغن يا فشار باد
( فشار باد = نيوماتيک و فشار روغن = هيدروليک ) آن ترمز را تا جايي کم مي کند که سرعت آن هماهنگ با سرعت ساير چرخ ها شود .

 

سيستم پردازنده اين گونه ترمز ها نبايد هيچ گونه تاخيري در پردازش داشته باشد از اين رو به آنها ( بدون تاخير) Real Time مي گويند و عمليات پردازشي آنها توسط کنترل کننده هايي به نام DSP انجام مي شود . ( DSP = پردازنده ي ديجيتال سيگنال ها )
سيستم ترمز ABS *
________________________________________
ABSدر جادهاي مرطوب ولغزنده ممکن است که چرخها از مسير خود خارج شوند سيستم ترمز . فرمان و و چرخ را محصور کرده و در مسير مستقيم نگه ميدارد.
در وسيله نقليه اي که به سيستم ترمز ضد قفل مجهز نيست راننده از ترمز پمپي زير پاي خود براي ترمز گرفتن استفاده ميکند ولي در وسيله نقليه اي که مجهز به ترمز ضد قفل است پاي شما بايد بطور ثابت روي پدال ترمز باشد در اين حالت دستگاه ضد قفل ترمز را براي شما پمپ مي کند و شما مي توانيد با خيال راحت تري به رانندگي بپردازيد .

کار ويژه اين سيستم ضد قفل اين است که با فشاري متغيير بر سيستم ضد قفل به طور اتوماتيک بر روي هر چرخ وارد شده و به مدت بسيار کوتاهي چرخها را محصور کندو در حالتي که جاده تغيير حالت مي دهد ترمز با تغيير حالت هندسي جاده خود را تنظيم مي کند.

بيشتر ماشينهاي جديد داراي سيستم ترمز ضد قفل استاندارد و اختياري هستند.تا در مکانهاي مختلف آب و هوائي ماشين شما و همچنين خودتان را در مقابل حوادث ناگهاني حفظ کند بر روي داشبورد چراغ زرد رنگي وجود دارد که در صورت فعال بودن ترمز ضد قفل روشن است.
تفاوت وسايل نقليه داراي ترمز ضد قفل در اين است که اين سيستم بر هر چهار چرخ وسيله نقليه اثر ميگذارد و باعث محصور کردن چرخها و در مسير نگه داشتن اتومبيل مي گردد.

وقتي که ترمز ضد قفل فعال است شما ممکن است يک لرزش ناچيزي را در زير پدال ترمز احساس کنيد که نتيجه فعال بودن ترمز ضد قفل و پمپاژ کردن آن به پدال است و يک صداي وزوز ناچيزي هم شنيده مي شود.

شايد اتومبيلهاي داراي ترمز ضد قفل سريع تر از بقيه اتومبيلها باشند ولي تفاوت عمده آن با وسايل ديگر در اين است که در موقع ترمز گرفتن وسيله نقليه را سريع تر و در زمان کوتاهي متوقف مي کند حتي در مکانهايي که سطحي يخ زده وليز دارند. پس اين سيستم با تعداد دفعات زياد با فاصله هاي کم بر روي چرخ تاثير مي گذارد.

ترمزهاي A.B.S
طراحي و توليد اين سيستم جديد بسيار خوب بود ولي هنوز قانع کننده بنظر نمي رسد چرا که در اينصورت ايجاد شکستگي در لوله هاي ترمز جلو و قفل يا بلوکه کردن چرخهاي عقب , اتومبيلها بشدت به دور خود چرخيده و از کنترل خارج مي شدند .
● سيستم ترمز
سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي بود , بدين ترتيب که اگر هرگاه بدليلي شکستگي جزئي در يکي از لوله هاي ترمزها بوجود مي آمد , در اثر نشت مايع ترمز و يا

وارد شده هوا در سيستم کلي , تمام سيستم ترمز از حالت فعاليت خود بيرون آمده و خطرآفرين مي شد .براي از ميان برداشتن اين عيب , خودروسازان و يا شرکتهاي توليد کننده سيستم هاي ترمز مجبور به تقسيم کردن نيروي ترمز در دو مدار يا کانال جداگانه بودند بدين ترتيب که نيروي ترمز ( از طريق فشار هيدروليک ) به دو بخش يکي براي چرخهاي جلو و ديگري براي چرخهاي عقب تقسيم شدند.

طراحي و توليد اين سيستم جديد بسيار خوب بود ولي هنوز قانع کننده بنظر نمي رسد چرا که در اينصورت ايجاد شکستگي در لوله هاي ترمز جلو و قفل يا بلوکه کردن چرخهاي عقب , اتومبيلها بشدت به دور خود چرخيده و از کنترل خارج مي شدند .در اينجا بود که سوئدي ها راه حل اين مشکل را پيدا کردند بدين ترتيب که کمپاني ساب SAAB ترمزهاي هيدروليکي دو کاناله بصورت

ضربدري را طراحي و توليد نمود بدين صورت که چرخ سمت راست جلو بهمراه چرخ سمت چپ عقب از يک کانال و چرخ سمت چپ جلو بهمراه چرخ سمت راست عقب از کانال ديگر تغذيه مي شدند و کمپاني هاي اتومبيل سازي ولوو و ب ام و بر روي طرح نسبتاً بهتري کار کردند بدين ترتيب که هر دو چرخ جلو هر کدام از يک کانال ديگر تغذيه شده و دو چرخ عقب نيزهرکدام با کانال مستقل خود مرتبط مي شدند . بدين ترتيب در صورت بروز اشکال و يا شکستگي در يکي از لوله هاي هيدروليک چرخها تنها همان چرخ بود که قابليت ترمزگيري را از دست مي داد و کنترل اتومبيل بسيار راحت و مطمئن مي شد .

● ترمزهاي چندکاناله و ضدبلوکه ABS
بدون شک پيشرفت و بهينه سازي سيستم ترمز اتومبيل ها با سرعتي نه چندان سريع صورت گرفته است و خوشبختانه امروزه ترمزهاي سه وچهار کاناله ضد بلوکه ABS در بيشتر اتومبيل ها بصورت استاندارد وجود دارد . طرز کار ترمزهاي ABS نيز به بيان ساده بدين صورت است که يک دستگاه الکترونيکي در هنگام ترمز گيري با کنترل فشار ( قطع و وصل کردن فشار ) هيدروليک در جذري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسک و يا کاسه برقرار و قطع ميکند و تکرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوکه کردن يا قفل کردن ترمزها ميشود .اهميت اينگونه ترمزها نيز بيشتر

در سطوح خيس و لغزنده و يا ترمز گيري در سرعتهاي بالا بيشتر نمايان ميشود و در اينگونه موارد نيز راننده از کنترل کامل بر روي وسايل نقليه خود برخوردار است و شايد تنها نکته منفي در مورد ترمزهاي ABS صداي نسبتاً شديد آنها در هنگام ترمز گيري بر روي سطوح بسيار لغزنده باشد .
اين صداي لرزان که به درون کابين نفوذ ميکند و دقيقاًدر زير پدال ترمز حس و شنيده مي شود

رانندگاني را که تجربه ترمز گيري در اين شرايط را ندارند به اين اشتباه مياندازد که احتمالاً قسمتي از سيستم ترمز أنها در حال خرد شدن است وبه همين دليل اين رانندگان به اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز مي کاهند , در صورتي که رانندگان با تجربه تر مي دانند که شنيدن و حس کردن اين لرزش دليل بر سلامت سيستم ترمز ABS اتومبيل است و در اين شرايط بايد بر فشار پا بر روي پدال ترمز افزود . به تازگي استفاده از سيستم هاي کمکي و تقويت کننده الکترونيکي و مکانيکي نيز براي هر چه بهتر کردن فعاليت ترمزها بر روي انواع اتومبيل هاي جديد بصورت استاندارد وجود دارد . اين سيستم ها با وارد آوردن اندک فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي دهند.

● سيستم ترمزهاي هيدروليک و ABS
ترمزهاي هيدروليک از سيستم‌هاي مطمئن‌ ترمز محسوب مي‌شود. اما اين سيستم در ابتدا داراي عيب‌هاي بزرگي بود. اگر هر گاه به دليلي، شکستگي جزئي در يکي از لوله‌هاي ترمزها به وجود مي‌آمد در اثر نشت مايع ترمز يا وارد شدن هوا در سيستم، تمام سيستم ترمز از حالت فعاليت خود بيرون آمده و خطرآفرين مي‌شد.

براي از ميان برداشتن اين عيب، خودروسازان و شرکت‌هاي توليد‌کننده سيستم‌هاي ترمز مجبور به تقسيم کردن نيروي ترمز از طريق فشار هيدروليک به دو بخش شدند. يکي از اين بخش‌ها به چرخ‌هاي جلو و ديگري به بخش‌هاي عقب فشار وارد مي‌آورد طراحي و توليد اين سيستم جديد بسيار مثبت بود، ولي به نظر مي‌رسيد آنچنان از خطرات احتمالي آن نمي‌کاست، چرا که در اين صورت ايجاد شکستگي در لوله‌هاي ترمز جلو و قفل يا بلوکه‌کردن چرخ‌هاي عقب، خودرو به شدت به دور خود چرخيده و از کنترل خارج مي‌شد. اما سوئدي‌ها راه‌حل اين مشکل را پيدا کردند.
کمپاني (ساب) SAAB ترمزهاي هيدروليک دو کاناله به صورت ضربدري را طراحي و توليد کرد به اين صورت که چرخ سمت راست جلو به همراه چرخ‌سمت چپ عقب از يک کانال و چرخ سمت چپ جلو به همراه چرخ سمت راست عقب از کانال ديگر تغذيه مي‌شدند.
ولي کمپاني‌‌هاي خودروسازي ولوو و بي‌ام‌و بر روي طرح نسبتا بهتري کار کردند به اين ترتيب که با هر دو چرخ جلو هر کدام از يک کانال تغذيه مي‌شدند چرخ‌هاي عقب نيز از کانال مستقلي بهره

مي‌بردند. در اين صورت در اثر بروز اشکال يا شکستگي در يکي از لوله‌هاي هيدروليک چرخ‌ها تنها همان چرخ بود که قابليت ترمزگيري را از دست مي‌داد و در کنترل خودرو اشکال عمده‌‌اي پيش نمي‌آمد اما سيستم ترمز در خودروها نيز در دنيا به سرعت ديگر بخش‌ها رشد داشت و خوشبختانه در حال حاضر ترمزهاي سه و چهارکاناله ضد بلوکه ABS در بيشتر خودروها به صورت استاندارد وجود دارد.
● طرز کار ترمز ABS
ترمزهاي ABS در بيان ساده دستگاهي الکترونيکي هستند که در هنگام ترمزگيري باکنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هيدروليک در کسري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسک يا کاسه برقرار و قطع مي‌کنند و تکرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوکه کردن يا قفل کردن ترمزها مي‌شود.
اهميت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري در سرعت‌هاي بالا بيشتر نمايان مي‌شود. در اين گونه موارد راننده از کنترل کامل بر روي وسائل نقليه خود برخوردار است و اما شايد بتوان گفت تنها نکته منفي در مورد ترمزهاي

ABS صداي نسبتا شديد آنها در هنگام ترمزگيري بر روي سطوح بسيار لغزنده است.
اين صداي لرزان که به درون کابين نفوذ مي‌کند و زير پدال ترمز حس و شنيده مي‌شود راننده‌اي را که تجربه ترمزگيري در اين شرايط ندارد به اشتباه مي‌اندازد که احتمالا قسمتي از سيستم ترمز خودرواش در حال خرد شدن است و به همين دليل راننده ممکن است به اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز بکاهد. به تازگي استفاده از سيستم‌هاي کمکي و تقويت کننده الکترونيکي و

مکانيکي نيز براي هر چه بهتر کردن فعاليت ترمزها بر روي انواع خودروهاي جديد به کار گرفته مي‌شود اين سيستم‌ها با وارد آوردن اندک فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي‌دهد.
● ترمزگيري صحيح با ABS
در شرايط بحراني (مواجه شدن با موانع) فورا پدال کلاچ را گرفته و با تمام نيرو به طور مداوم روي پدال ترمز فشار دهيد.در اين زمان ABS شروع به کار کرده و شما قادر خواهيد بود خودروي خود را در مسير دلخواه هدايت کرده و از برخورد با موانع جلوگيري کنيد.
● دو قانون مهم هنگام ترمزگيري با سيستم ABS

۱) فورا کلاچ را بگيريد و با تمام نيرو روي پدال ترمز به طور مداوم فشار دهيد.
۲) با وجود ترمزگيري کامل، خودرو را در مسير دلخواه هدايت کنيد.
● لامپ هشدار دهنده ABS
از ويژگي‌هاي اصلي سيستم ABS اين است که دايما خود را به صورت الکترونيکي کنترل مي‌کند. روي صفحه نمايش دهنده‌ها مقابل راننده يک لامپ هشدار دهنده وجود دارد که روي آن کلمه ANTI-LOCK نوشته شده است. هر گاه اشکالي در عملکرد سيستم ABS ايجاد شود اين لامپ روشن خواهد شد. هنگام روشن شدن خودرو اين لامپ حدود چهار ثانيه روشن خواهد شد که در اين زمان سيستم مشغول کنترل کردن خود است. در صورت خاموش شدن لامپ سيستم عملکرد صحيح خود را داشته و در غير اين صورت روشن ماندن لامپ هشدار دهنده چه قبل از حرکت و چه هنگام حرکت خودرو راننده را از بروز اشکال آگاه خواهد کرد.

● مزاياي سيستم ABS
سيستم ترمز مجهز به ABS قادر است وضعيت ايمن‌تري را براي خودرو ايجاد کند.
کاهش خط قرمز افزايش پايداري خودرو در جاده‌هاي لغزنده افزايش کنترل فرمان کاهش اثر شرايط متفاوت جاده بر روي لاستيک‌ها، کاهش‌ مقدار لرزش لاستيک و سيستم تعليق در ترمز و پايداري خودرو در جاده‌هاي ناهمگن به هنگام ترمز شديد از فوايد اين سيستم است.
● نکات ايمني
با اين که سيستم ABS داراي ايمني بالايي است، ولي وجود آن در خودرو نبايد باعث سرپيچي راننده از رعايت مقررات رانندگي به خصوص سرعت‌هاي غيرمجاز، رعايت نکردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ‌ها شود.به عبارت ديگر بهره‌مندي از سيستم‌هاي ايمني به معناي ناديده گرفتن ايمني نيست. انجام تغييرات شخصي در خودرو (مثلا ترمز، بدنه‌ها و يا چرخ‌ها) مي‌تواند بر

عملکرد سيستم ABS تاثير منفي بگذارد. با وجود اين در حال حاضر سيستم ترمز ABS مطمئن‌‌ترين ترمزي است که تکنولوژي آن در صنعت خودروي ما وارد شده است و شايد روزي شاهد باشيم که با بالا رفتن تقاضاي عمومي براي خودروهاي مجهز به ترمز ABS اعمال فشار از سوي راهنمايي و رانندگي ديگر خودرويي بدون ترمز ABS توليد و عرضه نشود.