تعمير و نگهداري سيستم های روغنكاري

پمپ هاي روغن روغنكاري
پمپ هاي روغن روعنكاري را از نظر ارزش بيش از حد، چك كنيد. ياتاقانهاي تراست و سيل ياتاقان را از نظر سايش چك كنيد. كليرنس رينگ سايشي (Wear-Ring) چك كنيد. اگر سايش، اين كليرنس را افزايش داده و به رسانده باشد، رينگ سايشي مي بايست تعويض شود.

تانك روغن روغنكاري
لوله كشي (PIPING) و تيوبينگ (TUBING) داخلي تانك روغن را از نظر پوسته شدن (PEELING) رنگ و شلي فيتينگ ها، چك كنيد. هنگرهاي لوله ها را از نظر فقدان سخت افزار يا شلي سخت افزار، چك كنيد. توري مكش هر پمپ (خصوصاً در مورد پمپ اصلي را بدقت از نظر مواد خارجي و شلي سخت افزار بازرسي كنيد. لجن در آورده شده از ته تانك را از جهت وجود مواد غير معمولي چك كنيد. قبل از پر كردن مجدد تانك، اطمينان حاصل كنيد كه داخل آن بخوبي تميز باشد.

خواص روغن روغنكاري
جهت دستورالعمل هاي لازم براي تعيين خواص فيزيكي روغن روغنكاري و نمونه گيري دوره اي و تست كردن، به متن سيستم روغن روغنكاري در اين دستورالعمل تعميراتي مراجعه كنيد.

مبدل هاي حرارتي
مبدلهاي حرارتي را از نظر نشتي، كاركرد مؤثر و آلودگي با مواد خارجي، چك كنيد.
مبدلها در معرض رسوب گيري (پوسته، رسوبات لجني، و غيره) بوده و مي بايست با توجه به شرايط خاص خود، بطور دوره اي تميز شوند. پوششي سبك از لجن يا پوسته در هر يك از دو سمت تيوپ، ميزان مؤثر بودن (EFFECTIVENESS) آنرا تا حدود زيادي كاهش مي دهد. افزايش قابل توجه در افت فشار و (با) كاهش عملكرد معمولاً دلالت بر لزوم تميز كردن مي كند. چون در موقعي كه

رسوب ضخيم تر شده يا افزايش مي يابد، شكل تميز كردن بسرعت زياد مي شود، فواصل زماني بين تميز كردنها نبايد خيلي زياد باشد. جهت بازرسي يا تميز كردن داخل تيوبها، فقط در پوششهاي بدنه (CHANNEL-COVERS) يا كلاهكهاي (BONNETS) سمت تيوب را كه لازم باشد (بسته به نوع ساختمان مبدل) در آوريد. جهت تميز كردن يا بازرسي سمت خارجي تيوبها، ممكن است لازم شود كه دسته تيوبها (TUBE-BUNDLE) در آورده شود(دسته بنديهائي كه در آنها صفحه تيوبها فيكسن باشد، قابل در آوردن نيستند).
اگر يك تيوب مبدل داشته باشد، مي توان تيوب راكور (PLUG) كرده و به استفاده از دسته تيوب ها (پاندل) ادامه داد. جنس در پوشش مخروطي (TAPERED-PLUG) كه انتخاب مي شود بايد با جنس دسته تيوب ها سازگار باشد. درپوشهاي ضد زنگ با تيوبهاي مبدل از جنس ضد زنگ سازگار هستند. درپوشهاي برنجي جهت تيوبهاي مس-نيكلي (۹۰-۱۰) يا جهت تيوبهاي برنجي يا تيوبهاي از جنس آدميرالتي توصيه مي‌شود.
مجموعه هاي رادياتور و هدر (HEADER)
جهت دستيابي به حداكثر ميزان تأثير كل سيستم خنك كاري، فين هاي (FINS) مجموعه هاي رادياتوري يا تيوبهاي فين دار بايد از حشرات، ضايعات اليافي، قشر روغن و ديگر آشغالها تميز نگه داشته شود. فين ها بايد در جهت مخالف جريان نرمال تميز شوند (در بيشتر پكيجها، توربين گاز، جريان نرمال از خارج به داخل مي باشد). شستن با آب يا يك تميز كننده فين رادياتور كه در بازار موجود باشد، كافي خواهد بود.
هيترهاي غوطه ور در روغن روغنكاري
اين هيترهاي داراي غلاف فولادي، جهت روغن غير گردشي (NON-C

IRCULATING) يا دانسيتة وات (WATT-DENSITY) برابر ۲۰ وات در اينچ مربع، طراحي شده اند.
هيترها وقتي برق دار هستند، بايد كاملاً (حداقل دو اينچ) در يك سيال غرق شده باشند. اگر هيترها در معرض شرايط غير نرمال قرار گرفته كه سبب مقاومت عايقي كم (LOW INSULATION RESISTANCE) شود، يك ولتاژ نامي (حداكثر ۲۵۰ ولت) بمدت ۱۵ دقيقه به هيتر داده و تست را تكرار كنيد. سيكل گرم كردن، تا موقعي كه عايقي (INSULATON) به ۵۰۰۰۰ اهم برسد يا از آن تجوز كند، مي بايست تكرار شود. (مقاومت عايقي مي بايست توسط يك ولتمتر با مقاومت زياد، با استفاده از يك مدار جريان مستقيم ۲۵۰ ولت، اندازه گيري شود.

كوپلينگهاي (DRESSER)
كوپلينگ ها را از نظر نشتي روغن ناشي از فرسودگي (AGING) و حرارت، چك كنيد بولتها را از نظر سفت بودن چك كنيد. در صورت نياز سيل ها را تعويض كنيد (جنس VITON “A” بكار بريد) هر موقع كه كوپلينگ ها مونتاژ مجدد مي‌شوند، سيل هاي واشرها را روغنكاري كنيد.

سيستمهاي آب خنك كننده
چكهاي سيستم خنك كننده:
رسوب گيري سيستم خنك كننده كه متعاقباً همراه با تنزل كاركرد مي باشد، حتي در صورتي كه سيستم بطور صحيح بر عليه زنگ زدگي تجهيز شده باشد، بايد بطور دوره‌اي چك شود. بايد بطور دوره اي چك شود. برداشتن درپوش طرف آب در مبدل حرارتي روغن روغنكاري و بازرسي تيوبها، مقدار كلي رسوب گرفتن در كل سيستم را نشان خواهد داد. رسوب گرفتن رادياتورها يا تيوبها فين دار شايد بدترين مورد باشد، زيرا تيوبها كوچكترين اجزاء سيستم مي باشند. حداكثر ده درصد تيوبهاي هر مبدل حرارتي را جهت رفع نشتي هاي آب مي توان كور كرد. كور كردن مبدلهاي حرارتي، كارآئي سيستم را كاهش داده و منجر به افزايش تميز كردن مي شود. نش

ت هاي موجود در رادياتور گرمائي آب به هوا (WATER-TO-AIR) در (ON-BASE) را مي‌توان تعمير كرد. اين روش به كور كردن تيوبها ترجيح دارد، زيرا كارآئي سيستم بطور جدي تحت تأثير واقع نمي شود.
تميز كردن سيستم آب خنك كننده را مي توان بشرح ذيل انجام داد:
A- از اسيد فورميك (Formic acid) دو يا سه درصد حجمي، يا اسيد سولفوريك ۳ تا ۴ درصد حجمي براي پر كردن سيستم آب خنك كننده استفاده كنيد. اسيد كلريدريك (muriatic-acid) مجاز نمي

باشد.
B- به مدت دو ساعت، محلول را از داخل سيستم آب خنك كننده، سيركوله كنيد، سپس سيستم را درين (DRAIN) دهيد.
C- سيستم را كاملاً با آب فشاردار شستشو (Flush) دهيد. اگر هر نوع تغيير رنگي باقي مانده باشد، مراحل تميز كردن را تكرار كنيد.
D- پس از آنكه سيستم بخوبي تميز شد، آنرا با آب مقطر distilled-water و مقدار توصيه شده از كرومات منيزيم (magnesium-chromate) يا مخلوط اتلين گليكول (ETHYLENE-GLYCOL) دوباره پر كنيد.

چكهاي فلو (ميزان جريان)
سيستم بسته آب خنك كننده، داراي چندين اريفيس لبه تميز كه در فلنجهاي اريفيس دار مستقر شده مي باشد. اين اريفيس ها جهت بالانس كردن افت فشار در مدارات موازي بكار مي رود. ضمناً آنها جهت اندازه گيري فلوسيستم ممكن است بكار روند. در صورت وقوع مشكلات، اندازه گيري فلوهاي سيستم جهت عيب يابي (TROUBLE SHOOTING) بسيار مهم مي باشد. فلوهاي طراحي
(DESIGN-FLOW-RATES) جهت مدارات آب، در موقعي كه والوهاي تحريك شونده توسط درجه حرارت.
(TEMPERATURE- ACTUATED- VALVES) در موقعيت باز باشند، در (دياگرام شماتيك لوله كشي آب خنك كننده) در دستورالعمل تعميراتي توربين، داده شده اند. اين مقادير فلو طراحي، بر اساس سرعت ۱۰۰% توربين مي باشند. اگر توربين در سرعت نامي كار نمي كند، فلوي صحيحي را مطابق روش ذيل محاسبه كنيد:

فلو در سرعت نامي * ـــــــــــــــــــــــــ = فلو در سرعت واقعي

در هنگام انجام چك فلو، پيشنهاد مي شود كه يك گيج تست جهت قرائت، فشارهاي بالادست (UPSTREAM) و پائين دست (SOWNSTRAM) اريفيس، نصب شود. گيج بايد طوري با والو بسته شود كه هر فشار را بتوان بطور جداگانه قرائت كرد. اين روش، خطاهاي گيج را كه در صورت استفاده از گيج جداگانه پيش مي آيد، حذف خواهد كرد. انشعابات از خطوط فشاردار، بايد تا

حد امكان كوتاه باشد. استفاده از مانومتر جيوه اي توصيه نمي شود. اگر جيوه تصادفاً بداخل سيستم خنك كننده داخل شود بطور مخرّبي با مس و برنج موجود در اجزاء سيستم تحت شرايط خاصي فعل و انفعال برقرار مي كند.

فلو نسبت به افت فشار FLOW VERSUS PRESSURE DROP
منحني هاي فلوي آب (يا سيال خنك كننده) نسبت به افت فشار، براي هر سايز اريفيس را با استفاده از معادله زير مي توان تهيه كرد:

كه سمبولها (نشانه ها) بدين شرح مي باشند:
ـــــــــــــــــــــــ =B و

مساحت اوريفيس
rho دانسيته آب
ضريب تخليه اريفيس
ضريب فلو (k) سوراخهاي فلنج دار (Flange-taps) بطور تجربي معين مي شود. بنابراين مي توان آنرا از جداول در دسترس در مراجع متعدد، استخراج كرد.

تانك آب
سطح داخلي تانك را از نظر تميزي و وجود جلبك يا مواد خارجي، امتحان كنيد. اگر آب به طور مداوم از سوراخ پر كردن تانك (tank-fill-opening) نشت مي‌كند (در حالي كه تغييرات ناچيزي در شرايط جوي وجود دارد)، درپوش فشاري:
(pressure cap) را از نظر ستينگ صحيح فشار باز كردن، چك كنيد. ضمناً از نظر فقدان واشر درپوش، بدي سطح استقرار واشر، يا آسيب ديدگي سطح سيل كنندة گلوگاه پركننده، چك كنيد. ستينگ فشار بايد در محدودة مقدار نامي درپوش فشاري باشد. والو واكيوم (خلاء) بايد بين صفر PSIG و خلاء، باز كند. در مورد واحدهاي مراتع در (Off- Base) نشتي در درپوش و واشر تانك را چك كنيد.
فن هاي رادياتور آب خنك كننده واقع در On-Base بطور سالانه، فن هاي رادياتور آب خنك كننده، محفظه هاي (Housoings) استقرار فن، و موتورها را از نظر تميزي، لرزش، صدا، آسيب ديدگي پره، زنگ زدگي و كوروژن، و محكم بودن بولتهاي استقرار، چك كنيد، اطمينان حاصل كنيد كه در كانالهاي ورودي و خروجي، هيچ نوع گرفتگي (obstruction)وجود نداشت و توريها (screens) تميز باشند.

پمپ آب خنك كننده كه با گيربكس بكار مي افتد Gear- driven
پمپ را، چه در حالت كاري و چه در حالت توقف، از نظر نشتي سيل چك كنيد. نشتي معمولاً در طول شفت پمپ و (يا) از مجراي درين در روي فلنج استقرار سيل، قابل مشاهده مي‌باشد. اگر نشتي غير عادي وجود داشته باشد، علامتي از آن است كه مواد خارجي بين لبه هاي سيل جا گرفته است. اين اشكال، قبل از كاركرد متعاقب پمپ ها مي بايست اصلاح شود. اگ

ر نشتي خيلي زياد باشد، علامت خوبي از سائيدگي سيل بوده و سيل مي بايست تعويض شود. تميزي قسمت داخلي خط سيركولاسيون آب خنك كننده، سيل مكانيكي را چك كنيد. اگر اين خط (لوله) مسدود شود، امكان اورهيت شدن مسيل وجود داشته و در نتيجه خرابي پمپ (pump failure) حاصل مي شود. ضمناً تميزي جدا كنندة مواد خراشنده (Abrasive- separator) در خط خنك كنندة سيل را، چك كنيد. هر زمان كه پمپ به هر دليل دمونتاژ شود، لقي بين پروانه و رينگ سايشي (wear- ring) مي بايست چك شود. اگر لقي از دو برابر مقدار توصيه شد

ه توسط سازندة پمپ تجاوز كند، رينگ هاي سايشي مي بايست تعويض شده و مقادير لقي توصيه شده توسط سازندة پمپ رعايت شود. اين كار، در ارتباط با لقي، راندمان پمپ را اعاده خواهد كرد. هر موقع كه پمپ دمونتاژ مي شود، همه قطعات پمپ، خصوصاً پروانه، بوش شفت (shaft-sleeve) و قطعات سايشي سيل مكانيكي (mechanical-seal) بايد چك شده و در صورت فرسودگي تعويض شوند.

سيستم فورواردينگ سوخت مايع
پمپ سانتريفيوژ ۸۸FD:
فشار تخليه پمپ را با مقدار مشخص شده در دياگرام شماتيك لوله كشي، چك كنيد. پمپ را از نظر صداي غير عادي يا اضافي در حين كار كردن، چك كنيد. سيلهاي مكانيكي شفت را از نظر نشتي بيش از حد چك كرده و در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد. شفت را از نظر آزادي چرخش، بدون مالش (rubbing) يا گيرپاژ (Binding)، چك كنيد. فيت بين شفتهاي پمپ و موتور از نظر محكمي

(tlightness) و نداشتن ارتعاش، چك كنيد. نقاط اتصال پوسته را از نظر نشتي سوخت چك كرده و در صورت نشت بيش از حد، واشرها را تعويض كنيد. در توقف سالانه توربين، خط سوخت خنك كننده سيل و فيتينگ هاي اتصال را از نظر تميزي داخلي، توسط در آوردن و تميز كردن، چك كنيد.
هيترها (۲۳FH) و سوئيچهاي درجه حرارت (۲۶FH) گازوئيل جهت اطمينان از اينكه گازوئيل در محدودة درجه حرارت مشخص شده در چك هاي لازم را انجام دهيد. در صورتي كه هيترها بط

ور صحيح كار نمي كنند، يا اگر درجه حرارت سوخت ثابت باقي نمي ماند، مدارات برق و كنترل را چك كنيد. در صورت لزوم، المان هاي حرارتي را تست كرده و هر كدام را كه سوخته باشد تعويض كنيد. ستينگ سوئيچهاي حرارتي را چك كرده و در صورت نياز آنها را تنظيم كنيد. ترموستات ها مي بايست در حمام روغن گرم شده يا خنك شده، با استفاده از يك ترمو متر دقيق بعنوان استاندارن اين موضوع مي تواند سبب سوختن المان شود.

سيستم گازوئيل
كليات:
نشتي سيستم گازوئيل در صورت وجود يك منبع احتراق، ممكن است سبب آتش سوزي يا انفجار شود. منابع احتراق، ممكن است سطوح داغ (حدوداً يا داغتر) جرقه ها يا شعله جريان باشد لوله كشي گازوئيل در اطراف محفظه هاي احتراق و سيستم هواي اتمايزينگ خصوصاً در معرض خطر مي باشند.

استاپ والوگازوئيل
اتصالات خطوط روغن مداران تريپ و گازوئيل را از نظر وجود نشتي چك كنيد. استم (Stem) والو را از نظر علائم گير، كندي، يا عدم توانائي حركت در محدودة سيلكهاي زماني تعيين شده در مشخصه هاي كنترلي، چك كنيد.
پمپ اصلي سوخت
شفت محرك پمپ اصلي سوخت را از نظر نشتي سيل چك كرده و در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد. كاليبراسيون (باي پاس والو) (Bypass) پمپ سوخت را چك كنيد. نشتي سيل گازوئيل به (Sump tank) را توسط مشاهده دريچه چشمي درين سيل، چك كنيد.

مقسم سوخت (Flow Divider)
مقسم جريان سوخت را از نظر صداهاي غير عادي و نشت هاي بيروني، چك كنيد. فشار خروجي مقسم جريان را طبق مشخصه هاي كنترل، چك كنيد.

سلكتور والو (والو انتخاب كننده (selector-valve) نوزل سوخت
اتصالات تيوبهاي اطراف مجموعه سلكتور والو نوزل سوخت را از نظر نشتي بيش از حد چك كنيد. فيتينگها را در صورت لزوم سفت كنيد. با چرخاندن سلكتور به همه وضعيتها، والو را از نظر كار

والوهاي درين استارت ناموفق (False start)
در طي استارت و شات دان، كاركرد صحيح والو را چك كنيد. در هنگام كار توربين، والو نبايد در حال ونت كردن باشد. والو بين ۱۹، ۲۲PSIG شروع به بستن و در فشار بين ۲۹، ۳۲PSIG كاملاً ببندد. اتصالات تيوبينگ و را از نظر نشتي گازوئيل و هوا چك كنيد. وضعيت ديافراگم در بكار اندازنده (Actuator) والو را سالانه چك كرده و در صورت فرسودگي آنرا تعويض كنيد.

 

 

سيستم سوخت گاز (در صورت مصداق)
كليات: خرابيهاي لوله كشي در صورت وجود يك منبع احتراق ممكن است سبب آتش سوزي يا انفجار شده و يا مانع از كار توربين شود.

والو Stop ratio و كنترل والو سوخت
از نظر نشتي بينش از حد گاز در استم هاي والو، خطوط نشتي (Leak off) و ونت پكينگ، چك لازم را انجام دهيد. (موقعيت كورس مؤثر صفر كنترل والو را چك كنيد) براي اين كار، يك ديلم (Pry bar) در محل بازوئي كه به استم كنترل والو متصل شد، بكار بريد. به استم والو فشار وارد كرده و مطمئن شويد كه والو بسته باشد. به متحرك (travel pointer) در مقر هادي، بايد صفر را نشان دهد. در صورت مظنون شدن به ليك والو، سطوح ست (seating surfaces) را از نظر آسيب ديدگي يا وجود مواد خارجي چك كنيد. در حالي كه استم در مكان خود قرار گرفته باشد، تماس بين والو و سيت مي بايست چك شود. سيل ها و جاروبكهاي (wipers) سيلندرهاي هيدروليك را از نظر نشتي چك كرده و در صورت فرسودگي آنها را تعويض كنيد. فشار شارژ اوليه (precharge) آكومولاتور را چك كرده و در صورت نياز آنرا تصحيح كنيد. رله تريپ را از نظر تميزي و آزادي كاركرد، چك كنيد. مقدار كمي از كثافت هاي، مي تواند سبب چسبيدگي رله شود. در صورت نياز آنرا دمونتاژ و تميز كنيد. اگر مشاهده شود كه هسته جابجا شونده در LVDT با كويل ثابت ميس الاين است و به كويل ماليده مي‌شود، آنرا دوباره الاين (Realign) كنيد.
سيستم روغن كنترلي فشار قوي- تغذية هيدروليك
پمپ اصلي تغذيه هيدروليك (Shaft-Drivern):
پمپ را از نظر نشتي سيل در شفت و فلج استقرار، بطور چشمي بازرسي كنيد. پمپ را از نظر صدا و لرزش چك كنيد. اتصالات ورودي و تخليه را از نظر نشتي و (يا) شلي اتصالات چك كنيد. براي اطمينان از كاركرد بدون اشكال پمپ و سيستم هيدروليك، نگهداري سيستم در وضعيت تميز، حائز اهميت مي‌باشد. لجن، آب، كثافت يا هر نوع آلوده كننده اي، از عوامل بالقوه ايجاد اشكال مي باشند.

پمپ كمكي تغذية هيدروليك
تعمير و نگهداري محدود به كاركردهائي از پمپ مي شود كه نياز به ايزوله كردن كل سيستم يا پمپ نداشته باشند، مثل نشت ها يا والوهاي گيرپاژ (Sticry). قبل از هر چيز، تمام پيچ ها يافتينگهاي اطراف محل نشتي را سفت كنيد. اگر هنوز پمپ نشت دارد، تعويض يك واشر يا اورينگ ممكن است ضروري باشد. اگر پمپ بطور صحيح كار نمي كند، يا شواهدي از آسيب ديدگي موجود باشد، بايد تعمير شوند قبل از مونتاژ مجدد، اطمينان حاصل كنيد كه همة قطعات تميز و عاري از نخ پنبه (INT) يا مواد خارجي ديگر باشد. تمام قطعات مي بايست در مايع تميز كننده مثل (Stoddard- solvent) يا معادل آن، شسته شوند. همة اورينگ ها و واشرها بايد تميز شده و از نظر بريدگي ها و ديگر آسيب ها بدقت امتحان شوند. همه قطعات صدمه ديده را تعويض كنيد.

مانيفولدهاي تغذيه هيدروليك
مشكلات نشتي در مانيفولدها عموماً از اورينگ هاي صدمه ديده بين اجزاء و پليت مانيفولد، ناشي مي شود. در اتصال مجدد يك قطعه به مانيفولد، بايد دقت شود تا ازله كردن (Pinching) يا ديگر آسيب ها به سيل ها، اجتناب شود. كليه اتصالات تيوبينگ و اتصالات ادوات نيز مي بايست از نظر نشتي چك شوند. مانيفولد بايد تميز و پاك شده باشد. اين موضوع در كشف كردن نشتي هاي احتمالي، كمك خواهد كرد.

والوهاي هواگيري (Air bleed valves)
والوهاي هواگيري بايد بطور اتوماتيك كليه هواي موجود در خطوط تخليه را، به مجرد استارت پمپ، تخليه دهد. همينكه سيستم به ۳۵ PSIG رسيده و جريان متداومي از روغن برقرار شده والو بايد ببندد.

آكومولاتور (انباره)
ديسك ايمني اكومولاتور را بطور سالانه تعويض كنيد. جهت اطمينان از اينكه فشار پيش شارژ در دسترس بوده و آكومولاتورها مي توانند جريان گذراي (‏Transient) لازم و مشخصه هاي جذب شوك را براي سيستم فراهم كنند،