تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها

كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي در مورد:

تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها
روز به روز سازي در سال ۲۰۰۲
اكتبر سال ۲۰۰۲لي برنامه:
ارتباط بين جلب توجه راننده و ايمني بزرگراهها مساله قابل توجهي براي قانونگذاران در ايالات متحده مي باشد. هر سال بيش از ۰۰۰/۴۲ نفر كشته مي شوند و بيش از ۳ مليون تصادف رانندگي زخمي مي شوند. سازمان ملي ايمني بزرگراهها (NHTSA) تخمين مي زند كه ۲۰ درصد از ۲۰ درصد تمامي تصادفات وسائط نقليه – يا حدود ۱٫۲ ميليون تصادف به عنوان يك عامل اصلي از طريق حواس پرتي راننده انجام مي گيرد.
توجه اينكه خيلي از چيزها مي تواند باعث حواس پرتي راننده شود موضوع چراغ روشنايي براي قانونگذاران محلي ارتباطي بين استفاده تكنولوژي هاي داخل ماشيني مخصوص تلفنهاي بي سيم را براي قانونگذاري مشخص مي كند. از سال ۱۹۹۹ هر ايالت قانونگذاري را با توجه به ا

ستفاده تلفنهاي بي سيم در نظر گرفته است. در همين وضعيت كنگره از شرايط خاصي را بر روي اين قضيه صحه گذاشت است. بسياري از آژانسهاي فدرال و ايالتي تاثيرات تكنولوژي بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار مي دهند و تخمين زده اند ۳۰۰ شهر شهرستان و يا بخش داراي موارد خاص استفاده ازتلفنهاي همراه هستند.
علاقه مندي به استفاده از تلفنهاي همراه و امنيت بزرگراهي با افزايش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره اي و ارتبات اينترنتي (CTIA) بيانگر اين است كه بيش از ۱۳۷ ميليون و در حال حاضر از سرويسهاي بي سيم در ايالات متحده ا

ستفاده مي كنند كه بيشتر از ۶۰ ميليون مشترك در سال ۱۹۹۸ بوده است.
ميانگين زيادي از مشتركين بي سيم و نيمي بيش از ۱۳۰ فرد از ابزارهاي پرتابل كه قابليت استفاده در داخل و خارج از ماشين را دارند استفاده مي كنند.
افزايش در تعداد تلفنها به همراه پيچيدگي عملكردهاي تلفني و پتانسيل بيشتر براي حواس پرتي رانندگان مي باشد. تلفنهاي مدرن به افراد اين اجازه را مي دهند كه از بازار بورس خبردار شوند شرايط جديد رويدادهاي ورزشي را بدانند و يا تصاوير ديجيتال بفرستند.
قابليت جابجائي پذيري تلفن همراه به اين معني است كه افراد مي توانند از تلفن ها در هنگام رانندگي استفاده كنند:
NTHSA تخيمن زده است كه در حدود ۷۳ درصد از مشتركين از تلفن هاي خود در هنگام رانندگي استفاده مي كنند. بقيه حدس زده اند كه بين ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد از تمامي تلفن هاي موبايل در ماشين مورد استفاده قرار مي گيرند.
تلفن هاي موبايل تنها تكنولوژي مورد استفاده در جاده نيست. توليد كنندگان اتومبيل اطلاعات متنوع و يا سرگرمي هاي مختلف در زمينه تلفن هاي همراه در ماشين قرار مي‌دهند. در حال حاضر در اكثر ماشين هاي رانندگان و مسافران مي توانند e-mail چك كنند در اينترنت گشت بزنند، سيستم هاي اطلاعاتي را پي گيري كنند و از ابزارهاي مختلفي استفاده كنند كه تا به حال تنها از طريق يك خط ثابت امكان پذير بوده است.
متخصصين پيش بيني مي كنند كه اين گونه تكنولوژي هاي داخل ماشيني مي توانند احتمالاً تا حدود ۳۰$ بيليون دلار تا S5 بيليون در صنعت تا سال ۲۰۱۰ رشد كند.
با تمامي اين وسايل جديد و وسائط نقليه موتوري قانون گذاران ديدگاه جديد تري از اين كه چگونه امنيت راه را در نظر بگيرند دارند. موارد جلوگيري اين بحث را پيش كشيده اند كه اين موارد از ابزارهاي موجود حالت جالب تري را در نظر مي گيرد. ابزارهاي جديد در ماشين معمولا به طور خطرناكي توجه راننده رامنحرف كرده و باعث ايجاد خطر مي شوند. ابزارهاي مربوط به اينترنت احتياج به اين دارند كه راننده درگير دستگاه هاي مربوط شود و از اين طريق قابليت كاركرد راننده را به وظيفه خود يعني رانندگي، كاهش مي دهد.
افراد مخالف بر اين باورند كه تكنولوژي ها ناقص امنيت در رانندي نيستند و باعث جلب توجه

مسافران نمي شوند در حالي كه مسافران مي توانند بدليل آگاه بودن بيشتر از شرايط رانندگي مي توانند رانندگان را از خطرات موجود در راه آگاه كنند اين گونه شرايط همچنين داراي مواردي است كه باعث ايجاد احتياج براي قانون گذاري مي شود.
مخالفان محدوديت بيانگر ارزش تلفنهاي بي سيم وديگر ابزارها هستند كه به عنوان شرايط عمومي مناسب مي باشد. بيش از ۱۳۷ ميليون فرد از تلفن هاي بي سيم استفاده مي كنند. علي رغم الكل براي مثال تلفن هاي بي سيم فراهم آورنده مورهائي براي راننده هستند. افراد از تلفن هاي خود براي كار استفاده مي كنند و هنوز با برخي موارد مورد علاقه درگير هستند. بر طبق C

TIA، بيش از ۱۵۶۰۰۰ تماس ضروري از طريق تلفن هاي بي سيم يا موبايل انجام مي شود. بعلاوه مخالفان بر سر اين مساله بحث دارند كه كمي موجود است كه صحبت كردن تلفن هاي بي سيم و موبايل نسبت به ديگر فعالتي هاي معمول در ماشين مثل خوردن و آرايش كردن و يا استفاده از راديو و ايجاد حواس پرتي مي‌كند.
در حقيقت آمار كمتري از تصادف و اين مورد وجود دارد. مگر در حال حاضر كه تعدادي از ايالت، كاليفرنيا- فلوريدا- مينوسوتا اوكدها يا پنسيوانيا و تنسي اطلاعاتي را از تعدادي از تصادفات كه در آنها تلفن هاي بسيار يا راديوهاي CB به عنوان عامل اصلي بوده است انتشار دادند. اطلاعات موجود نشان دهنده اين است كه تلفن هاي بي سيم داراي فاكتورهاي كمتر از ۱ درصد از تصادفات وسائط نقليه را تشكيل مي دهند. (جدول ۱ را ببينيد). منتقدان بر اين باور هستند كه اطلاعات نشر داده شده به طور صحيح نشان دهنده مساله مورد بحث نيستند. با مقايسه ديگر فاكتورها در ديگر تصادفات وسائط نقليه مثل الكل يا كمربند ايمني استفاده از تلفن همراه براي شناسائي محدوده خطر شكل مي باشد. محققان در زمينه تصادف معمولا بايد متكي به شواهد و اطلاع رساني رانندگان باشند تا دريابند آيا يك تلفن همراه در زمان تصادف عامل اصلي بوده است يا نه. در نتيجه برخي محققان مدعي هستند كه اطلاعات حال حاضر تصادفات وسائل نقليه مثل الكل يا كمربند ايمني استفاده از تلفن همراه براي شناسائي محدوده خطرناك شكل مي باشد. محققان درزمينه تصادف معمولا بايد متكي به شواهد و اطلاع رساني محققان باشند تا دريابند آيا يك تلفن همراه در زمان تصادف عامل اصلي بوده است يا نه. در نتيجه برخي محققان مدعي هستند كه اطلاعات حال حاضر تصادفات اغراق آميز است.
جدول ۱٫ اطلاعات تصادفات ايالتي در ارتباط با تلفن هاي همراه و رانندگي.
Calif Minn. Fla. Okla. Pa. Tenn.
تصادفات كلي ۲۳۷۷۸۰ ۱۲۶۴۷۰ ۱۰۲,۲۹۰ ۷۹,۱۲۰ ۳۲,۷۲۳ ۳۰,۹۹۴
تصادفات ناشي از تلفن سيار يا CB 341 174 140 107 139 48
تصادفات ناشي از تلفن سيار به عنوان درصدي از كل ۰٫۱۴% ۰٫۱۴% ۰٫۱۳ ۰٫۱۳% ۰٫۴۲% ۰٫۱۵%

اطلاعات متعددي تلفن هاي همراه و ديگر تكنولوژي هاي در ارتباطات را با خلل هاي ديگر موجود 
مطالعات گسترده سال ۱۹۹۷ كه به وسيله محققان در دانشگاه تونتو انتشار يافته است كه در ژورنال: New England Journal of medicine به چاپ رسيده است بيانگر اين است كه رانندگاني كه از تلفن هاي همراه در حين رانندگي استفاده مي كنند ۵ برابر بيسشتر از نسبت به ديگر رانندگان در معرض خطر هستند. اين ميزان تقريباً برابر ميزان تصادفات رانندگان در معرض خطر مي باشند.
تحقق جديد نشر يافته شده توسط دانشگاه يوتا در سال ۲۰۰۱ بيانگر اين است كه مكالمات موبايل سطحي از حواس پرتي را ايجاد مي‌كند كه بسيار بالا تر از فعاليت هايي مثل شنيدن راديو و يا كتابهاي صوتي مي باشد.
اگر مطالعات بر اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط كمتري بين تلفن هاي بي سيم و تصادفات ناشي از حمل و نقل كننده هاي موتوري وجود دارند تحقيقي كه در سال ۲۰۰۱ وسيله دانشگاه امنيت تحقيقاتي بزرگراهي كاروليناي شمالي ارائه شده است استفاده از تلفن هاي بي سيم را به عنوان هشتمين فاكتور در ميان فاكتورهايي كه باعث حواس پرتي رانندگان تصادفات مي شود اعلان

داشته است. بر طبق اين مطالعه با استفاده از يك تلفن بي سيم كه ۱٫۵ درصد از تصادفات كاروليناي شمالي ايجاد شده است كه محدوده كمتري از فعاليت هاي ديگر داخل ماشيني مثل تنظيم راديو يا خوردن و آ‌شاميدن مي باشد.
فعاليت ايالتي:
كمترين ايالتي استفاده از تلفن هاي بي سيم يا ديگر تكنولوژي ها را در هنگام رانندگي قانونمند مي كنند (جدول ۲ را ببينيد).نيويورك از تمهيد محدود كننده تري استفاده مي‌كند به طوري كه با محدود كردن رانندگان با استفاده از تلفن هاي بي سيم در هنگام رانندگي آنها را كنترل مي‌كند.
لينو مري از رانندگان زير ۲۱ سال كه تنها اجازه نامه نگهداري تلفنهاي بي سيم تبعيت نمي كنند ممانعت به عمل مي آورند. آريزونا، ايلينويس ها سا چوست و جزيره رود (Rhode) از استفاده از تلفن همراه براي رانندگان سرويس هاي مدرسه در هنگام سرويس دهي ممانعت به عمل مي آورد مگر اينكه مورد اضطراري پيش بيايد. فلورايدا ايلينويس تنهابه صورت استفاده از گوشي و دهني استفاده از تلفن همراه را مجاز مي دادند. در كاليفرنيا اجاره دهندگان خدمات اتومبيلي را ملزم به قرار دادن اطلاعيه هائي گزينه استفاده صحيح از تلفنهاي همراه و ملزمات آن در اتومبيل هاي كرايه اي مي‌كند.
همچنين ايالتها نقش فعالي در ارتقا صحيح اطلاعات دارند. ۱۷ ايالت در حال حاضر احتياج به شرايط بازرسي ويژه دارند تا از اطلاعات معرف تلفن همراه در ايالت ها بگيرند. (جدول ۱). بعلاوه قانونگذاران در ۶ ايالت- دلوار، لوئزيانا، نيوجرسي، نيويورك، پنسيلوانيا و ورجينا- تمهيداتي را در نظر گرفته اند تا تاثيرات تلفنهاي بي سيم از لحاظ قانون گذاري اعمال كرده است.
در سال ۲۰۰۲ قانون گذاران در سال ۳۱ ايالت حدود تقريباً ۱۰۰ قبض جريمه در مورد حواس پرتي صادر كردند. طوري كه در ۴۳ ايالت بيش از ۱۴۰ قبض جريمه در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است. يك موضوع انحرافي ديگر اين است كه قانون گذاري تلفني بي سيم استفاده از تلفن ها را در ماشين ممنوع كرده است. در حقيقت در سال ۲۰۰۲ تنها ۵ ايالت جلوگيري هاي مناسبي در تمامي تلفن هاي همراه بي سيم و ديگر تكنولوژي ها در هنگام رانندگي ايجاد كردند. يازده ايالت تمهيداتي را براي پيشبرد اطلاعاتي و جمع آوري آن و ارتباط بين حواس پرتي رانندگان و تصادف ارائه كردند شش ايالت در زمينه جلوگيري از رانندگان مدرسه اي از استفاده از تلفن هاي بي سيم اذعان داشتند. در حالي كه ۵ ايالت تمهيداتي را كه تمامي موارد پرت كننده حواس را كه شامل تلفن همراه مي شود اما آن را محدود نمي كند را ارائه داده است.
جدول ۲٫ قوانين ايالتي موجود در ارتباط با استفاده از تلفن موبايل در حين رانندگي
ايالت موارد ممنوعه قانون يا بند قانوني جريمه ها
آريزونا قانون ايالتي قابل اجرا استفاده رانندگان سرويس هاي مدارس را از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي باز مي دارد. سند ۱۷، A.A.C
بخش

۶- تبصره۱
R 17-9-104 هيچ جرعه‌اي ذكر نشده است.
كاليفرنيا احتياج به اين دارد كه ماشين هاي اجاره اي با ملزومات تلفن ماهواره‌اي شامل دستورالعمل هاي نوشتاري در استفاده سالم از تلفن در هنگام رانندگي استفاده كنند. California
Veh.Code 28090 حداكثر ۱۰۰ بار براي اولين خطا، ۲۰۰$ براي خطاي ثانويه، ۲۵۰$ براي سومين و يا چندين خطا كه در عرض يك سال انجام شود.

جدول ۲٫ قوانين ايالتي موجود در ارتباط با استفاده از تلفن موبايل در هنگام رانندگي
ايالت موارد ممنوعه قانون يا بند قانوني جريمه ها
فلوريدا بايد رانندگان از يك دستگاه گوشي با تلفن همراه استفاده كنند كه صدا را از طريق يك گوشي منتقل كند و صداي اطراف از طريق گوشي ديگر شنيده شود.
بايد گزارش ساليانه در مورد رانندان داراي حواس پرتي ارائه شود. F ls 316.304
2002 5B
358 30$ براي هر خطا با خطاي غير متحرك قابل اجرا نيست.
ايلينويس استفاده از يك گوشي جداگانه يا يك هديست جداگانه با موبايل در هنگام رانندگي مجاز است از رانندگان سرويس مدرسه اي از استفاده از موبايل مگر جز موارد ضروري جلوگيري مي‌كند. تبصره عمومي
۹۲-۰۱۵۲
۹۲-۷۳۰ هيج جريمه اي
جرايم ثابت شده از ۱۰۰$ تا ۲۵۰$ مي باشد.

جدول ۲٫ قوانيني ايالتي موجود در ارتباط با استفاده از تلفن موبايل در هنگام رانندگي
ايالت موارد ممنوعه قانون يا بند قانوني جريمه ها
ماساچوست استفاده از تلفن سيار را تا حدي مجاز مي داند كه كاركرد وسيله نقليه تداخل نداشته باشد و يك دست راننده بايد در تمامي حالات بر روي فرمان باشد. GLA 90-13 $35 حداكثر براي اولين بار،۳۵$تا۷۵$ براي دومين بار، ۷۵$تا ۱۵۰$ براي سومين بار و تخلفات يكسان كه در طول يك سال به اجرا گذاشته مي شود.
مي سي سي پي از محدود ساختن عمومي استفاده از تلفن همراه بهره مي برد. ۲۰۰۲
HB 1551 قابل اجرا نيست
نيويورك از رانندگان به هنگام رانندگي وسيله نقليه از استفاده از تلفن همرا جلوگيري مي‌كند. Veh &traffica Code 5 1225 بيشتر از ۱۰۰$ نيست.
جدول ۲٫ قوانين ايالتي موجود در ارتباط با استفاده از تلفن موبايل در هنگام رانندگي
ايالت موارد ممنوعه قانون يا بند قانوني جريمه ها

 

نيوجرسي از رانندگان كمتر از ۲۱ سال سن كه تنها اجازه نامه يادگيري از استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگي دارند جلوگيري مي‌كند P.L.2001 chapter
كد شده به صورت ۴۲۰
N.j.R.S39:3-13 100$ جريمه يا تعليق ۹۰ روز
اوكلاهاما از لحاظ محلي از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند ۲۰۰۱HB
2987 قابل اجرا نيست
اورگون از لحاظ محلي از محدوديت استفاده تلفن همراه هنگام رانندگي جلوگيري مي كند ۲۰۰۱HB
2987 قابل اجرا نيست
جزيره Rhode تغيير از حالت اضطرار از استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگي به وسيله رانندگان سرويس جلوگيري مي‌كند. ۳۱-۲۲-۱۱٫۸ هيچ جريمه اي ذكر نشده است

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
آلباما HB 527 استفاده از تلفن هاي بي سيم دستي را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند. در كميته تصويب نشد.
آلباما HB-295 استفاده از تلفن هاي بي سيم دستي را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند در كميته تصويب نشد.
آريزونا SB 1003- استفاده از تلفن هاي دستي يا بي سيم را هنگام رانندگي به غير از موارد ضروري جلوگيري مي كند در كميته تصويب نشد.
كاليفرنيا AB 1783- جريمه كلي نهايي جريمه اي را براي رانندگي يك وسيله نقليه در حالت غير مطمئن در نظر مي گيرد كه نتيچه از اين هر گونه فعاليت حواس پرت كننده كه تبادل با عملكرد وسيله نقليه دارد مي‌كند. در كميته حل و نقل در ۲۲ آوريل سال ۲۰۰۲، اجرا نشد.
كاليفرنيا AB 1911- استفاده از تلفن هاي ماهواره اي را در هنگام رانندگي وسيله نقليه جلوگيري مي‌كند و اين احتياج دارد كه مركز كلي حمل و نقل كاليفرنيا اطلاعاتي را در رابطه با درگيري تلفن هاي همراه در تصادفات به كار گرفته شود. در كميته حل و نقل در آوريل سال ۲۰۰۲، اجرا نشد
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
كاليفرنيا AB911-از رانندگان از استفاده تلفن هاي دستي در هنگام راهبرد وسيله هاي نقليه موتوري جلوگيري مي‌كند. به موازات ساخت و ساز ايالتي تصويب نشد.
كلرورادو HB-1200 استفاده از تلفن هاي دستي را هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند. در كميته تصويب نشد.
دلوير HB 360-استفاده از تلفن هاي ماهواره اي را د رهنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند. تماس ها از اين لحاظ قابل اجرا است. موارد ضروري مثتثني است. در كميته تصويب نشد.
دلوير Hb 408- باعث ايجاد جريمه براي رانندگاني مي شود كه تلفن موبايل، DDA يا كامپيوتر استفاده مي كنند همزمان يا بعد از استفاده تصادف مي كنند. در كميته تصويب نشد.
دلوير HCR 30- باعث ايجاد شرايطي مي‌شودكه حواس پرتي از طريق استفاده تلفن موبايل‌در آن نقش بسزائي دارد. در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۲ تصويب شد.

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
فلورايد HB 15- شرايطي را مهيا مي‌كند كه فردي كه وسيله نقليه موتوري اي را كه مرتكب خطاي حواس پرتي هنگام درگيري در كارهاي ثانويه شوند دوبرابر جريمه كنند در كميته تصويب نشد.
فلورايد HB 1367- استفاده از تلفن هاي همراه را در هنگام رانندگي وسيله نقليه در محدوده مدرسه در هنگام ساعات محدود جلوگيري مي‌كند در كميته تصويب نشد.
فلورايد HB 206- قبض كلي حواس پرتي براي دو برابر كردن هزينه ها براي رانندگي وسيله نقليه موتوري براي حركت دادن در ترافيك اگر در فعاليت شركت داشته باشد. در كميته تصويب نشد.
فلورايد HB- 9 استفاده از تلفن بي سيم دستي را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند براي يك خطاي غير متحرك ۵۰$ جريمه در نظر گرفته مي شود. از لحاظ شدن بيشتر رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
فلورايد HB 233- احتياج دارد كه سازمان امنيت بزرگراهي و حمل و نقل موتور اطلاعات را از تصادف در معرض رانندگي در حواس پرتي جلوگيري كند. اين بخش بايد اطلاعات را به صورت فصلنامه پخش كند رد شد.
فلورايد SB 167- احتياج دارد بخش امنيت و حمل و نقل موتوري اطلاعات را در ارتباط با رانندگي دريافت كند. همانند بخش HB 233
بدون اجرا
جئورجيا SB 358- نقاط دسترسي و اطلاعاتي كه استفاده از تلفن هاي موبايل منجر به تصادف مي شود در كميته رد شد
جئورجيا HB 1353- تغيير دهنده ديدگاه رانندگي در ديدگاه موجود به وسيله استفاده از راديو، CD با تلفن و موبايل انجام مي شود كه در حال حاضر مشهود نيست. در كميته رد شد
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
جئورجيا HB 1589-استفاده از تلفن هاي موبايل را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند. در كميته رد شد.
جئورجيا Sb 440- رانندگي را با ديدگاه قانوني اجرا مي‌كند و استفاده از تلفن هاي بي سيم را در هنگام رانندگي ممنوع ميكند. در كميته رد شد
جئورجيا HB 1093- استفاده از تلفن هاي دستي را هنگام به كار گرفتن وسيله نقليه موتوري جلوگيري مي‌كند. موارد مطالعاتي و جمع آوري اطلاعات موجود مي‌باشد. در كميته رد شد.
هاوايي SB405از استفاده از تلفن ماهواره اي دستي هنگام رانندگي يك وسيله نقليه موتوري جلوگيري مي‌كند و استفاده از فعاليت با تلفن همراه را با استفاده از Hands free يا سيستم بلند گويي در هنگام رانندگي صورت بگيرد مگر در شرايط اضطراري در كميته رد شد.

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲

هاوايي SB 2173 از استفاده از تلفن ها ماهواره اي دستي هنگام رانندگي يك وسيله نقليه موتوري جلوگيري مي‌كند و استفاده از فعاليت با تلفن همراه را با استفاده از hands free يا سيستم بلند گوئي در هنگام رانندگي صورت گيرد. مگر در موارد اضطراري در كميته رد شد
هاوايي SB 2372- از استفاده از تلفن ماهواره اي و همراه را در حين رانندگي ممنوع مي‌كند. حداكثر ۲۰۰$ جريمه دارد. در كميته رد شد
ايلينويس SB 1795- از رانندگان زير ۱۸ سال كه تنها يك مدرك تحصيلي بالا دارند از استاده از تلفن همراه باز مي دارد. در كميته رد شد
ايلينويس SB 1795- از رانندگان سرويس هاي مدرسه از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي وسيله نقليه جلوگيري مي‌كند مگر در موارد خاص و ضروري در كميته رد شد
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
اينديانا SB 120 – استفاده رانندگي از تلفن هاي بي سيم جلوگيري مي‌كند. موارد جداگانه اي را براي شرايط اضطراري مد نظر قرار مي دهد در كميته رد شد
ايووا HB 2026-در شرايط قابل توجهي از عدم در نظر گيري رانندگان وسايل نقليه موتوري تصادفات ناشي از تلفن همراه بهره مي برد. در كميته رد شد
ايووا HB 64- جرايم براي رانندگان كه درگير تصادفات در هنگام استفاده از همراه هستند را افزايش مي دهد با شراطي جداگانه استثنائي در كميته رد شد
كنتاكي HB 128- از عملكرد وسيله نقليه موتوري در هنگام استفاده از تلفن موبايل وقتي وسيله نقليه در حال حركت است. شرايطي ايجاد شده است كه هرگاه راننده تلفن را به گوش خود نزديك مي‌كند يعني در حال صحبت كردن با تلفن است استافده از hands free بلامانع است. در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
كنتاكي H 71- از استفاده از تلفن بي سيم hands free جلوگيري مي‌كند مگر در موارد ضروري يا به وسيله افراد اصلي. استفاده شامل تماس اوليه به طرف نمي شود. اين باعث ايجاد جريمه اي نه بيشتر از ۱۰۰% دارد در كميته رد شد
فاريلند HB 31 رانندگي در وسيله نقليه از استفاده از تلفن دستي را در هنگام حركت را منع مي‌كند. مگر در موارد ضروري در كميته رد شد
مينه سوتا HB 2677 – استفاده از تلفن هاي بي سيم را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند در كميته رد شد
مينه سوتا HB 2677 استفاده از تلفن هاي همراه در هنگام رانندگي منع مي‌كند در كميته رد شد
مي‌سي سي‌پي HB 1009- موارد قضائي جديد را از شرايط جديد براي استفاده رانندگان از تلفن همراه مي باشد. در كميته رد شد
مي‌سي سي‌پي HB 1193- استفاده از تلفن هاي سلولي در هنگام رانندگي جلوگي

ري مي‌كند در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
مي‌سي سي‌پي HB 1551- شرايط استفاده قواي اجرايي را از تلفن همراه حذف مي‌كند پس از وتوي دولتمردان غير قابل اجرا شد و سپس به وسيله كاخ سفيد دوباره از مارس ۲۰۰۲ تصويب شد
مي‌سي سي‌پي SB 2915- قانون گذار استفاده از تلفن همراه ماهواره اي را در هنگام رانندگي منع مي‌كند. در كميته رد شد
مي‌سي سي‌پي HB 818- در نظر مي گيرد كه يك راننده كه از يك تلفن همراه استفاده مي‌كند يك جرم اجرائي شده است اگر ثابت شود كه عامل تصادف بوده است در كميته رد شد
ميسوري HB 1763- استفاده از تلفن هاي همراه را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند مگر اينكه شرايط اضطراري پيش بيايد

در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
براسكا LB 42- باعث ايجاد شرايطي مي شود كه به صورت مشروط در صورتي كه راننده از تلفن همراه در هنگام رانندگي استفاده كند از آن صرف نظر شود. در تاريخ ۱۱۹ آوريل سال ۲۰۰۲ به تعويق انداخته شد.
نيوجرسي SB 1251- استفاده از تلفن هاي ماهواره اي را در هنگام رانندگي اتوبوس مدرسه اي منع مي‌كند از لحاظ سنا و موارد عمومي Veterans و كميته مربوطه در ۱۷ اكتبر سال ۲۰۰۲ قبول شد.
نيوجرسي SB 1487- قانون گذاري عمومي تلفن ماهواره اي را در وسيله نقليه عمومي موتوري را منع مي‌كند. احتياج به اين دارد كه بخش وسيله حمل و نقل موتوري اطلاعاتي را در زمينه درگيري تلفنهاي بي سيم در تصادفات ترافيكي جلوگيري كند. از لحاظ سنا و موارد عمومي است Veterans در سال ۲۰۰۲ قبول شد.
نيوجرسي AB 1531- از رانندگان رانندگي تلفن هاي دستي در هنگام رانندگي وسيله نقليه جلوگيري مي‌كند. كميته حمل و نقل در اكتبر سال ۲۰۰۲
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
نيوجرسي AB 3241- دارنده موجوز آزمايش از استفاده از هرگونه ابرار بي سيم در هنگام انجام رانندگي را جلوگيري مي‌كند. باعث ايجاد شرايط اضطراري مي شود در ژانويه سال ۲۰۰۲ غير قابل اجرا شد.
نيوجرسي AB 391- بايد موارد حواس پرتي در خبرهاي تصادف گزارش شود. فرد گزارش دهنده بايد بگويد آيا راننده حواسش پرت شده است و نوع حواس پرتي را هم بگويد. حواس پرتي شامل تلفن هاي بي سيم، پخش CD، راديوها، ماشين هاي فاكس، غذا آرايش يا حيوانات بسته نشده باشد در ژوئن سال ۲۰۰۲ در كنگره قبول شد. از طرف قانون سنا و امنيت ملي و كميته موارد vetram در ژوئن سال ۲۰۰۲ قبول شد.
نيورجسي AB-445- استفاده از بي سيم ماهواره اي هنگام رانندگي اتوبوس مدرسه جلوگيري مي‌كند در ژوئن سال ۲۰۰۲ قبول شد در سنا مطرح خواهد شد

 

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
نيوجرسي AB664- استفاده از يك تلفن همراه را در رانندگي جلوگيري مي‌كند در كميته حمل و نقل در ژانويه ۲۰۰۲ مطرح مي شود
نيوجرسي AB 338- استفاده از يك تلفن بي سيم را در هنگام رانندگي يك وسيله نقليه موتوري منع مي‌كند. كه باعث ايجاد يك روند جرم ثانويه مي شود. احتياج به اين دارد كه بخش وسيله نقليه موتوري اطلاعات را در مورد استفاده تلفن بي سيم جمع آوري كند. از رشد اقتصادي سنا و كميته كشاورزي در تورليسم در اكتبر سال ۲۰۰۲ رد شد.
نيوجرسي AJR 37- شرايط قابل توجهي را ايجاد مي‌كند كه موارد حواس پرتي رانندگان و امنيت بزرگراهي و اطلاعات مربوطه را در نظر بگيرند به جاي SJR 21 در ژانويه سال ۲۰۰۲ جايگزين شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
نيوجرسي SJR2798- بر اين باور است كه رانندگان حواس پرت به واسطه رانندگي بي توجه يا نامطمئن اين كار را انجام مي دهند. رفتار حواس پرتي شامل استفاده از تكنولوژي حمل و نقل مي شود مثل تلفن هاي بي سيم، پيجر، ماشين هاي فكس، راديوهاي An/Fm يا پخش كنندگان DC و راديو ها و ابزارهاي پخش اما محدود به آنها نمي شود به مجمع كميته حمل و نقل ارجاء داده شده در سپتامبر سال ۲۰۰۲٫
نيوجرسي ABR 21 – از شرايط اجباري تحقيق در شرايط تصادفات و عدم حواس پرتي رانندگان بحث مي‌كند و به آنها اجازه مي دهد فعاليت كنند. در ژانويه سال ۲۰۰۲ مطرح شد
نيويورك AB4339- از هر شخصي كه يك وسيله عمومي متعلق به مدارس را رانندگي كند از استفاده از تلفن همراه منع مي‌كند مگر در موارد اضطراري در كميته حمل و نقل در سال ۲۰۰۲ مطرح شد
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
نيويورك AB 5321- از رانندگان سرويس هاي مدرسه از استفاده از تلفن موبايل در رانندگي جلوگيري مي‌كند مگر در موارد اضطراري. در كميته رد شد
نيويورك AB 3898- باعث ايجاد جرم جنايي براي رانندگاني مي شود كه باعث ايجاد تصادفاتي مي شوند كه از طريق تلفن همراه ايجاد مي شود. اين ممكن است به واسطه صدمه فيزيكي يا مرگ باشد كه در هنگام استافده از تلفن همراه صورت مي گيرد. شرايط جرم باعث ايجاد جريمه هاي يكساني مي شود همان طور كه براي رانندگاني كه باعث ايجاد تصادف شدند كه باعث مرگ يا زخمي شدن در هنگام مصرف داروي مخدر يا الكل بوده است در كميته اسمبلي در طي سال ۲۰۰۲
نيويورك AB 9386- در هنگام رانندگي مجاز به شماره گيري با تلفن همراه نمي باشيد. در كميته حمل و نقل در ژانويه سال ۲۰۰۲ در حال بررسي است

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
نيويورك AB 9649- استفاده از تلفن Hands free را به وسيله اپراتور زير سن ۱۸ جلوگيري مي كند در كميته حمل و نقل در ژانويه سال ۲۰۰۲ در حال بررسي است
داكوتاي جنوبي HB 1055- احتياج به گزارش تصادفات دارد تا اطلاعات را راجع به استفاده از تلفنهاي سلولي و ابزارهاي اطلاعاتي در نظر بگيرد. در كميته از بين رفت
داكوتاي جنوبي HB 1061- استفاده از تلفن را در هنگام عملكرد با وسيله نقليه جلوگيري مي‌كند مگر در موارد تلفنهاي hands free و شرايط اضطراري در كميته از بين رفت
تنسي HB 186- استفاده از تلفنهاي دستي سلولي را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند مگر در شرايط اضطراري در كميته از بين رفت
تنسي HB 3200- استفاده از تلفن هاي دستي بي سيم را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند مگر در موارد ضروري. به صورت مشترك باSB 685 در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
تنسي HB 2142- استفاده از تلفن بي سيم دستي در هنگام رانندگي را جلوگيري مي‌كند. شرايط اضطراري مثتثني است. به صورت مشترك با HB 3200 در كميته رد شد
تنسي HB 2142- استفاده از تلفن بي سيم دستي در هنگام رانندگي را جلوگيري مي‌كند. شرايط اضطراري مستثني است. به صورت مشترك با HB 3200 در كميته رد شد
تنسي HB 2345- احتياج به موارد تصادفي دارد تا اطلاعاتي را در رابطه با استفاده از تلفن بي سيم را مجاز بداند در كميته رد شد
تنسي SB 3158- استفاده از تلفن بي سيم همراه را در هنگام رانندگي جلوگيري مي‌كند مگر در موارد اضطراري. شرايطي را در نظر مي گيرد كه اگر راننده بي سيم استفاده كند ممكن است تصادف باعث‌ آن شود. همانند HB 3200 در كميته رد شد
ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
يوتا HB 194- باعث جلوگيري از رانندگي اوليه مي شود. هنگامي كه وظايف رانندگي از حالت اين به وسيله استفاده از تلفن، كامپيوتر و فكس مسائل بهداشت شخصي، خوردن و آشاميدن و يا ديدن تلويزيون مختل شود. در كاخ سفيد رد شد
يوتا HB 67- رانندگي غير اجباري را به وسيله جريمه جبران مي‌كند. مگر شرايط جداگانه خطرناك اجباري استفاده از تلفن ماهواره اي در هنگام رانندگي در توضيح رانندگي اوليه به كار مي رود در كاخ سفيد دفاع شد
ويرجيانا ۵B 87- استفاده از تلفنهاي موبايل دستي را در هنگام رانندگي وسيله نقليه جلوگيري مي‌كند. مگر در موارد ضطراري و شرايط خطرناك. تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشته است
ويرجيانا -HB 796استفاده از ابزارهاي بي سيم ارتباطاتي را براي افراد كم سن و سال تر از ۱۸ سال در هنگام جلوگيري مي‌كند. در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
ويجريانا HB808 از راننده وسيله نقليه موتوري استفاده از ابزار دستي ارتباطا

تي هنگامي كه وسيله نقليه در حال حركت است جلوگيري مي‌كند تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشته است
واشنگتون SB 100- استفاده از تلفن بي سيم دستي را هنگام رانندگي منع مي‌كند. در كميته رد شد

ايالت توضيحات وضعيت اجرا در اكتبر۲۰۰۲
واشنگتون SB 6101 – احتياج به فرمهاي تصادفي دارد كه اطلاعات را از طريق موارد مربوط به تصادفات وسايل نقليه گزارش دهد در كميته رد شد
ويرجنوب غربي HB 4266- استفاده از تلفن بي سيم دستي را هنگام رانندگي منع مي‌كند در كميته رد شد
ويرجنياي غربي HB 4266- استفاده از تلفن همراه موبايل را در هنگام رانندگي منع مي‌كند. مگر در موارد اضطراري در كميته رد شد
ويرجنياي غربي HB-10 استفاده از تلفن هاي بي سيم دستي را در هنگام رانندگي منع مي‌كند مگر در موارد اضطراري رد شد