تلفن

مقدمه، تاريخچه و مباني تلفن
تلفن از نظر لغتي مركب از دو كلمه يوناني، تله به معني دور و فون به معني صوت است تلفن بوسيله آقاي وينستون ساخته شده و از ۱۲۵۶ استفاده از آن بعمل آمده است. تلفن از جهت تاريخ مقدم بر آنست ايرانيان در ۵۵۸ سال قبل از ميلاد مسيح گروهي از مرداني كه داراي صداي قوي بودند در بالاي ساختمان ميگماردند تا مطلب لازم را دهان به دهان بمقصدهاي منظور برسانند.
كشيشي در سال ۱۱۹۷ ميلادي براي ارتباط اطاقهاي صومعه خويش چاره‌اي انديشيد نقشه خود را به آكادمي علوم فرانسه تسليم نمود و اظهار داشت كه با اين وسيله ممكن است از فاصله ۵۰ فرسنگ دو نفر با يكديگر صحبت نمايند.

در سال ۱۸۷۵ ميلادي گروه زيادي از دانشمندان و مهندسين در راه تكميل تلفن و اختراع مسائل زحمت كشيدند و انواع مختلفي از تلفن ساخته شده مانند شيمياوي كه طرحش بوسيله مون ريخته‌شد، تلفن بلوري بوسيله نيكولسون، تلفن با كندانسور نيمه هادي بوسيله رالك و جونسون،

بالاخره تلفن حرارتي و … ولي هيچكدام از اين اختراعات مورد توجه مردم قرار نگرفت تا زماني كه يك جوان آمريكايي قدم به ميدان نهاد و اين افتخار را نصيب خود كرد اين جوان الكساندر گراهامبل بود. كه پس از خاتمه تحصيلات در سال ۱۲۸۷ به كانادا رفت و از همان راه به اختراع تلفن موفق گرديد. روزي واتسون كه يكي از همكاران گراهامبل بود در اطاق جداگانه برابر دستگاهي كه بدست گراهامبل ساخته شده‌بود قرار گرفت و دستورهاي استاد خويش را به كار بست ناگهان از آن

دستگاه صداي دوست خود را شنيد كه مي‌گويد آقاي واتسون بياييد با شما كار دارم، وي فوراً از جاي برخاست بسوي اطاق بل دويد و فرياد زد صداي شما را شنيدم به اين ترتيب نخستين عبارت تلفني دنيا در روز دهم مارس ۱۸۷۶ ميلادي برابر با دهم فروردين ماه ۱۲۵۵ در شهر بوستون بر روي سيمي رويين از اطاقي به اطاق ديگر منتقل شد. تلفن اختراعي بل خيلي ساده بود و گفتگو با آن بايستي به تناوب صورت گيرد بعلت اينكه گوشي و ميكروفن آن بايد يك نفر سخن بگويد و ديگري

گوش كند بعدها تلفن بسرعت زياد در تمام دنيا رايج گرديد و در حدود سال ۱۳۰۴ به ايران وارد شد. البته اولين تلفن در تبريز مورد استفاده راه‌آهن قرار گرفت كه بعدها بصورت شركت تلفن در آمد كه با شركت زيمنس آلمان قرار داد بست كه هم‌اكنون بصورت فعلي بنام وزارت پست و تلگراف و تلفن در آمده‌است.
تلفن به مفهوم لغوي عبارت است از دستگاهي كه در دو عمل مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۱٫ ارسال اطلاعات لازم به مراكز براي وصل دو مشترك.

۲٫ فرستادن و گرفتن اطلاعات موجود در مكالمه از طريق جريان برق.
عناصر اصلي تشكيل‌دهنده تلفن
عناصر اصلي تشكيل‌دهنده تلفن عبارتنداز:
۱٫ گوشي و دهني شامل گوشي وسيله‌اي براي شنيدن و دهني وسيله‌اي براي ارسال پيام.
۲٫ زنگ و مدار زنگ وسيله‌اي براي خبر شدن.
۳٫ شماره‌گير عامل اصلي ارسال اطلاعات لازم به مركز.
برخي مشخصات تلفن‌ها:
۱- NSR براي ايجاد فاصله زماني كافي بين شماره‌ها در نمره‌گيرهاي جديد تعداد ايمپولزهاي صادره از NSI به تعداد دو ايمپولز بيش از رقم موردنظر ميباشد كه اين دو ايمپولز نبايستي بمدارهاي بعدي متصل گردند براي اين منظور كنتاكت NSR را بموازات كنتاكت NSI اتصال داده‌اند اين كنتاكت هنگام كار كنتاكت NSI همواره باز است و فقط در آخر كار دو ايمپولز اضافي NSI را اتصال كوتاه و حذف مي‌نمايد در طي اين زمان چون چرخ فرمان هنوز بحالت آزاد خود باز نگشته است ما بين سري نمرات حداقل به اندازه دو ايمپولز فاصله زماني بوجود آيد كه در صورت نمره‌گيري عجولانه اشكالي در صحت ارتباطي پيش نمي‌آيد.
۲- نمره‌گيري
هنگام نمره‌گيري با گرداندن چرخ فرمان ابتدا كنتاكت NSA ما بين دو خط La,L1 را اتصال كوتاه ميكند تا حداكثر جريان بتواند بدون مانع بگذرد پس از آنكه چرخ فرمان رها شد متناسب با رقم گرفته شده بوسيله كنتاكت NSI مدار جريان قطع و وصل مي‌گردد و كنتاكت NSR نيز كه در اين هنگام باز است در آخر كار براي محو كردن دو ايمپولز اضافي بسته ميشود پس از اينكه چرخ فرمان بجاي خود بازگشت كنتاكت NSA را باز مينمايد تا جريان تغذيه ميكروفن مجدداً برقرار شود.
۳- جرقه‌گير
وقتي كنتاكت NSI قطع و وصل مي‌شود جرقه توليد مي‌كند كه براي رفع مضرات آن بموازات كنتاكت، خازن زنگ را با مقاومتي(معمولاً ۱۰۰ اهم) به كنتاكت U1 متصل نموده‌اند.
۴- مكالمه دو جانبه
در دستگاههاي تلفن داخلي دگمه‌دار مي‌توان مكالمه با مشترك شهري را بوسيله فشاردادن دكمه زمين(T) موقتاً قطع و با گرفتن نمره همكار اداري ديگري با او مذاكره و شور كرد(چنانچه امتياز مكالمه دو جانبه در مراكز تلفن خودكار داخلي جهت مشترك با مشتركين منظور شده باشد عمل مكالمه دو جانبه امكان‌پذير خواهد بود) در اين مدت مشترك شهري بدون اينكه از مكالمات داخل

ي مطلع شود با دستگاه مركز تلفن خودكار داخلي ارتباط برقرار مينمايد.
۵- مكالمه مجدد
با فشاردادن دكمه زمين(T) ميتوان مكالمه با همكار اداري را قطع و دوباره با مشترك شهري مكالمه را ادامه داد و همچنين همكار اداري ميتواند با فشاردادن دكمه زمين خود مذاكره شهري را به تلفن خود مرتبط نمايد.

۶- ختم مكالمه و قطع ارتباط
با نهادن گوشي بر روي قلاب بر اثر وزن گوشي و فشرده‌شدن فنر قلاب كنتاكت U1 باز شده و مدار جريان كه بوسيله U1 برقرار شده‌بود قطع مي‌شود. اصول شش‌گانه فوق براي مكالمه كار مراكز تلفن و چگونگي برقراري ارتباط اتوماتيك كمال اهميت را دارا مي‌باشد. ضمناً در مدار گوش

ي تلفنهاي مدرن يك عدد دياك قرار دارد تا صداهاي اضافي و تقه‌هاي كار رله‌ها و غيره را حذف يا تضعيف نمايد تا باعث ناراحتي گوش نگردد.
خود شنوايي
با توجه به نقشه ساده دستگاههاي تلفن ملاحظه مي‌گردد كه چون هنگام مكالمه جريان ميكروفن نيز از مدار گوشي ميگذرد لذا گوينده سخنان خود را از طريق گوشي نيز ميتواند بشوند.

چنانچه تمامي جريان ميكروفن از مدار گوشي بگذرد در تحت شرايط خاصي ممكن است بعلت هم پيوستگي صوتي گوشي و ميكروفن(از طريق هوا) باعث سوت‌كشيدن در گوشي شود و همچنين بلند بودن صداي گوينده در گوشي نيز سبب ناراحتي ميگردد براي رفع اين نقيصه كافي است كه بجاي تمامي جريان ميكروفن فقط مقداري از آن در مدار گوشي القاء گردد.
براي اين منظور ترانسفورماتور مخصوصي كه به بوبين انديكسون معروف ميباشد كه داراي دو پيچك(سيم‌‌پيچ) ۹۵ و ۳۵ اهمي است كه براي خود شنوايي فقط پيچك ۳۵ اهمي آن در مدار

ميكروفن قرار دارد و پيچك ۹۵ اهمي بانضمام مقاومت ۴۰۰ اهمي بطور موازي با ميكروفن اتصال داده‌شده‌است.
تعمير تلفن
نكاتي چند در مورد تعمير تلفن:
۱٫ زمانيكه صدا از گوشي شنيده نميشود ولي صدا از طريق ميكروفن منتقل ميشود.
* يكي از سيمهاي مربوط به گوشي(زرد يا سبز)از داخل پاره شده كه بايستي كابل‌ گوشي دهني كلاً تعويض گردد.
*كپسول گوشي سوخته بايستي تعويض شود.
*كپسول گوشي در محل خود كنتاكت نميكند.
۲- صدا از گوشي شنيده مي‌شود ولي صدا از طريق ميكروفن منتقل نميشود اغلب اين عيب در اثر زدن تلفن به پريز برق پيش مي‌آيد.
* يكي از سيمهاي مربوط به ميكروفن(سفيد- قهوه‌اي)از داخل قطع است كه بايد كابل گوشي دهني بطور كلي تعويض شود.

*كپسول دهني سوخته است بايد تعويض شود.
* كپسول دهني در محل خود بخوبي كنتاكت نميكند.
* بوبين انديكسون سوخته است بايستي تعويض شود. چنانچه صدا ضعيف منتقل شود علت در خرابي بوبين انديكسون و يا دهني ميباشد بايستي تعويض شود.
۳- تلفن سالم است زنگ نمي‌زند.
*سيمهاي اتصالي(قهوه‌اي سفيد) مربوط به زنگ در محل خود وصل نميباشد.
*بوبين زنگ سوخته است بايستي زنگ تعويض شود.
* خازن يك ميكروفارادي در مدار قرار نگرفته است.
*چكش زنگ با آزادي حركت نمي‌كند بايستي تنظيم شود.

۴- چنانچه شماره‌گير داراي عيب باشد.
* شماره‌ها اشتباه گرفته مي‌شود بايستي قسمتهاي متحرك شماره‌گير تحت نظر متخصص تنظيم گردد.
۵- چنانچه به تلفن زنگ بخورد و ارتباط كامل داشته‌باشد اما شماره‌گير نتوانيم با اين تلفن انجام دهيم.
*در اتصال سيم تغذيه به خط سيم سبز شده كه بايستي تعويض شود و سيم سفيد و قهوه‌اي به خط وصل گردد.
۶- تلفن خوب قطع و وصل نمي‌كند.
*كنتاكتهاي كثيف شده بايد تميز گردد(نبايد از سوهان يا سمباده استفاده كرد).
۷- صداي تق‌تق‌ از گوشي شنيده مي‌شود.
*ديود قطع يا خراب است بايد تعويض شود.
دستگاههاي مراكز تلفن خودكار داخلي
تاريخچه
تلفن مهمترين وسيله ارتباط جمعي است كه در سال ۱۸۷۶ ميلادي توسط الكساندر گراهامبل آمريكايي اختراع شد و ديري نپاييد كه مراكز مغناطيسي براي ارتباط مشتركين داير گرديد.
استقبال روزافزون مشتركين تلفني از طرفي و عدم توجه تلفنچي‌ها يه خواسته‌هاي آنان از سوي ديگر موجب گرديد كه مخترعين و دانشمندان سيستمي را بوجود آورند كه به تنهايي قادر باشد كليه امكانات ارتباطي تلفني در اختيار متقاضيان قرار داده و دست تلفنچي را از مدار ارتباط قطع نمايد.
در سال ۱۸۸۹ ميلادي سنگ بناي اصلي مراكز تلفن خودكار(سلكتور) توسط شخصي بنام استروجر امريكايي نهاده شد و پس از آن قدمهاي موثري در راه پيشرفت اين صنعت برداشته شد و كليه دگرگونيهايي كه در سيستم مراكز تلفن خودكار بوجود آمده‌است نتيجه اقدامات اوليه استروجر ميباشد.
در جنگ جهاني اول تايمن كادر تلفنچي مراكز مغناطيسي براي مؤسسات اشكال بزرگي بوجود آورده كه براي رفع اين مشكل سازندگان مراكز تلفن دست به ساختن مراكز تلفن خودكار داخلي با مقياس بسيار وسيع و گسترده‌اي زدند.

در سال ۱۹۲۰ مراكز خودكار داخلي كراسبار در سال ۱۹۴۴ مراكز تلفن خودكار XY در سال ۱۹۴۵ مراكز تلفن خودكار EMD و بالاخره در سال ۱۹۵۷ سيستم ESK به بازار عرضه گرديده.
تاريخچه تلفن در ايران
در سال ۱۳۱۷ هجري شمسي شخصي بنام دوست‌علي‌خان امتياز تلفن را از دولت موقت گرفت و اولين مركز تلفن مغناطيسي با تغذيه محلي(مركز سانترال) در خيابان اكباتان نصب و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و پس از اندكي مدتي بر اثر كثرت متقاضيان تلفني و تشويق آقا

ي داور بودجه آن از ۱۰ ميليون ريال به بيست ميليون ريال افزايش يافت.
استقبال مردم از تلفن دولت را بر آن داشت كه شركت سهامي تلفن ايران را كه بعدها به شركت مخابرات ايران تغيير نام داد تاسيس و ابتدا ارتباط تلفني را در تهران و سپس در شهرستانها برقرار كند و امروزه شبكه ارتباط تلفني خودكار در تمام نقاط ايران داير و مشتركين ميتوانند علاوه بر ارتباط شهري و كشوري از ارتباط با كشورهاي مختلف بهره‌مند گردند.

سيستم مراكز تلفن خودكار
تعريف
مراكز تلفن خودكار شامل وسايل و تجهيزاتي ميباشد كه فرامين صادره از نمره‌گير را(در سيستم خودكار تلفنهاي مشتركين داراي نمره‌گير است كه بوسيله آن مي‌توان ارقام شماره موردنظر را گرفت و در تلفنهاي جديد دكمه‌داري كه به بازار آمده‌است بجاي نمره‌گير ده دكمه(صفر تا نه) وجود دارد كه با فشار روي هر يك از آنها رقم موردنظر گرفته خواهد شد) و به حركات مكانيكي تبديل شده و در پايان عمل شماره‌گيري مشتركين را بدون دخالت تلفنچي به يكديگر مربوط مينمايد.
* انواع مراكز تلفن خودكار
الف) مراكز تلفن خودكار شهري
مراكز تلفن خودكار شهري براي ارتباط تلفني خودكار مشتركين شهر، منطقه و كشور طرح‌ريزي و ساخته شده‌است.
اينگونه مراكز با ظرفيت ۱۰۰۰۰ شماري ساخته ميشود و در صورتي كه يك شهر يا يك منطقه به بيش از ۱۰۰۰۰شماره نيازمند باشد از دو يا چند مركز كه با كابل بين‌المركز به يكديگر مربوط شده‌اند استفاده ميشود.
ب) مراكز تلفن خودكار داخلي
مراكز تلفن خودكار داخلي مراكزي هستند با مقياس وسيع كه براي ارتباط داخلي اعضاء

مؤسسات، ادارات، هتلها و … مورد استفاده واقع ميشوند.
ظرفيت مراكز خودكار داخلي بين ده تا ده‌هزار شماره و حتي نامحدود ساخته ميشوند و ساختمان آنها از نظر كاربرد با سيستم شهري كاملاً متفاوت ميباشد.
* اصول كار مراكز شهري
اساس ساختمان مراكز تلفن خودكار شهري را دو سيستم راه جوي(VW) و جستجوكننده (

AS) تشكيل ميدهد.
الف) سيستم راه‌جوي
در اين سيستم دستگاه تلفن هر مشترك به يك سلكتورگردان به نام راه‌جوي يا مقدم كه در مركز تلفن قرار دارد مرتبط است.
(شكل ۳) ساختمان يك مركز تلفن خودكار شهري پنج رقمي را در سيستم راه‌جوي تلفن مشترك صداكننده(متقاضي) تا تلفن صداشونده(مورد تقاضا) را نشان ميدهد كه ذيلاً بشرح كار و وظيفه هر يك از طبقات مدار مي‌پردازيم:
۱- تلفن مشترك متقاضي صداكننده
تلفن هر مشترك با دو رشته سيم روپوشدار(كابل) و از طريق جعبه تقسيمهاي مختلف به زير زمين در مركز تلفن وارد ميشود و از آنجا به تقسيمات اصلي MDF هدايت مي‌گردد.
۲- آلات محافظت
براي محافظت دستگاهها و متصديان مراكز تلفن خودكار از خطرات احتمالي برق‌هاي هوايي (صاعقه) و شهري(۲۲۰ ولت) خطوط تلفن مشتركين را مجهز به فيوز برق‌گير مينمايد. علاوه بر مسايل حفاظتي فوق هر قسمت از دستگاه مجهز به فيوزهاي اصلي و فرعي ميباشد كه قسمتهاي مختلف دستگاه را از خطر نابودي بر اثر افزايش ولتاژ و يا اتصالي‌هاي داخلي محافظت مينمايد.
۳- TA(خط مشترك)
دو سيم خط مشترك پس از عبور از TA وارد دستگاه مركز تلفن كه معمولاً در طبقه بالاي MDF قرار دارد وارد شده و به قسمت(خط مشترك) ميرود.
در مراكز تلفن خودكار مجموعه دو رله T و R به خط مشترك يا TA معروف است كه وظيفه هر يك از دو رله را مورد بررسي قرار ميدهيم:

 

توجه:
قبل از تشريح قسمتهاي بعدي دستگاه ذكر اين نكته ضروري است كه برابر آمار و ارقامي كه مهندسين طي سالهاي متمادي و بر اثر تجربه بدست آورده‌اند در شلوغترين موقع ارتباط(معمولاً بين ۱۰ تا ۱۲ صبح) از صد مشترك تلفني بين ده تا دوازده مشترك گوشي‌هاي خود را بمنظور عمل شماره‌گيري از روي تلفن برميدارد و بنابراين نيازي نيست كه براي هر مشترك تلفني يك را

ه ارتباطي منظور و مخارج تلفن را چند برابر افزايش داده و به علاوه هر چقدر تجهيزات يك مركز تلفن بيشتر باشد نگهداري و مراقبت از آن مشكل‌تر خواهد شد.
۴- سلكتور مقدم يا راه‌جوي(VW)
همانطوريكه گفته شد در مراكز تلفن خودكار براي هر صد مشترك تلفني دوازده راه ارتباطي پيش‌بيني شده‌است كه با برداشته‌شدن گوشي از روي تلفن يكي از راههاي مذكور(در صورت آزاد بودن راه) در اختيار مشترك قرار مي‌گيرد تا بتواند با عمل شماره‌گيري به مشترك موردنظر دست يابد.
براي آنكه هر مشترك قادر به انتخاب راه جهت عمل شماره‌گيري باشد به هر يك از مشتركين يك سلكتورگردان كه از رله R فرمان ميگيرد داده‌شده‌است. خروجي سلكتور راه‌جوي كه ده تا دوازده خط ميباشد به ده يا دوازده راه ارتباطي موجود متصل است كه با برداشته‌شدن گوشي از روي تلفن رله R به كار افتاده و به سلكتور راه‌جوي مشترك فرمان گردش خودكار را براي پيدا كردن راه آزاد مي‌دهد و اين سلكتور قدم‌به‌قدم حركت كرده و خروجي خود را آزمايش مي‌كند تا به خروجي آزادي (راه آزاد) برسد.
بمحض رسيدن به آن متوقف شده و بوق آزاد را براي مشترك ارسال مي‌دارد چنانچه در يك دور گردش نتواند راه آزادي پيدا كند عمل را مجدداً تكرار مي‌كند و آنقدر به گردش خود ادامه مي‌دهد تا راه آزادي بيابد. و در فاصله‌ايكه سلكتور به دنبال راه آزاد مي‌گردد مشترك هيچ علامتي را دريافت نمي‌كند و بايد منتظر بوق آزاد بماند.

۵- IGW(سلكتور نخستين گروه يا ثبت‌كننده رقم اول)
پس از آنكه سلكتور راه‌جوي با گردش خود يكي از سلكتورهاي نخستين گروه را كه در حقيقت همان راه آزاد ارتباطي مي‌باشد در اختيار مشترك قرار دهد و با ارسال بوق آزاد او را متوجه مي‌سازد كه مي‌تواند رقم اول شماره موردنظر خود را بگيرد.
در اين هنگام مشترك متقاضي اولين رقم شماره‌ را مي‌گيرد و با فرمان نمره‌گير سلكتور نخستين گروه(IGW) تا قدم يا دكاد(حركت عمودي يا كلي) موردنظر بطور عمودي رانده شده(بطور مثال براي رقم شش، شش قدم براي رقم ۹، ۹ رقم و …) و بوق آزاد قطع مي‌گردد. در فاصله زم

اني دو رقم(در تمام نمره‌گيرها ۲۰۰ ميلي ثانيه براي اين زمان پيش‌بيني شده‌است).
بازوهاي اين سلكتور حركت افقي خود را براي جستجوي گروپ سلكتور بعدي آغاز مي‌كند و همانند سلكتور راه‌جوي قدم‌به‌قدم پيش مي‌رود تا به اولين گروپ سلكتور آزاد بعدي رسيده و روي آن متوقف گردد ولي چنانچه سلكتور نتواند در ۱۰ رقم افقي خود به نتيجه برسد روي قدم يازدهم ( قدم آخر) مي‌ايستد و بوق اشغال را براي مشترك متقاضي ارسال ميدارد تا از ادامه عمل شماره‌گيري خودداري نمايد.
۶-IIGW(گروپ دوم سلكتور)

پس از آنكه سلكتور اول يكي از سلكتورهاي گروه دوم را انتخاب و روي آن متوقف گرديد با علامت سكوت مشترك متقاضي را متوجه ادامه عمل شماره‌گيري مي‌كند و پس از آنكه مشترك رقم دوم از شماره موردنظر را گرفت اين سلكتور همانند سلكتور نخستين با فرمان نمره‌گيري بطور عمودي تا به دكاد(قدم) معين پيش رفته و سپس در حركت افقي بطور خودكار براي پيداكردن يكي از سلكتورهاي گروپ سوم بازوهاي خود را بر روي نگين‌ها مي‌راند تا اولين سلكتور آزاد را در اختيار بگيرد و در صورتي كه سلكتورهاي گروپ سوم را پيدا نكند روي قدم آخر توقف نموده و بوق اشغال براي مشترك متقاضي ارسال مي‌دارد.
۷- IIIGW(گروپ سلكتور سوم) و IVGW(گروپ سلكتور چهارم) و…
عمل كليه گروپ سلكتورها نظير يكديگر مي‌باشد بطوريكه هر گروپ سلكتور براي ثبت يك رقم بكار ميرود و تعداد گروپ سلكتورهاي يك مركز برابر با تعداد ارقام شماره منهاي دو. گروپ سلكتور آخر پس از ثبت رقم بدنبال سلكتور آخر يا سلكتور خط(LW) ميگردد.
۸-LW(سلكتور خط يا سلكتور آخر)
ثبت دو رقم شماره مشترك مورد تقاضا از وظايف اين سلكتور است.
گروپ سلكتور آخر پس از پيدانمودن سلكتور خط(آخرين سلكتور) آنرا به خط مشترك اتصال داده با علامت سكوت او را متوجه ادامه عمل شماره‌گيري ميكند. مشترك رقم ماقبل آخر را ميگيرد.
با فرمان نمره‌گير سلكتور خط بازوهاي خود را در حركت عمودي بالا ميرود تا به دكاد(قدم) رقم گرفته شده برسد و بر روي آن مي‌ايستد و منتظر ميماند تا مشترك رقم آخر را بگيرد و با گرفته‌‌شدن رقم آخر بازوهاي سلكتور در حركت افقي قدم‌به‌قدم جلو ميرود تا به نگين موردنظر برسد و با يك لحظه توقف روي خط مشترك مورد تقاضا اشغال يا آزاد بودن خط مشترك مورد تقاضا را آزمايش ميكند.
الف) سلكتور خط از آزمايش خط مشترك مورد تقاضا و آگاهي از اشغال مشترك بدون درنگ بطور خودكار تا قدم يازدهم(در حركت افقي) پيش رفته و متوقف ميگردد و در همين موقع با ارسال بوق اشغال مشترك متقاضي را از اشغال مشترك مورد تقاضا آگاه ساخته و به وي ميفهما

 

ند بايد مدار ارتباطي را قطع و مجدداً عمل شماره‌گيري را از سر بگيرد.
ب) چنانچه خط مشترك مورد تقاضا آگاه باشد سلكتور خط بازوهاي خود را روي نگين مشترك متوقف ساخته و جريان زنگ را براي مشترك مورد تقاضا و شبه زنگ را براي مشترك متقاضي ارسال داشته و آنان را از برقراري يك ارتباط تلفني آگاه ميسازد.
۹- TA(خط مشترك مورد تقاضا)
فرمان TA مشترك مورد تقاضا از LW(سلكتور خط) صادر ميشود و به همين دليل اس

ت تا زماني كه مشترك متقاضي گوشي را روي تلفن بگذارد مشترك مورد تقاضا قادر به انجام عمل شماره‌گيري نخواهدبود.
۱۰- ماشين سيگنال
علائم سمعي كه براي آگاهي مشتركين از مركز تلفن خودكار فرستاده مي‌شود بوسيله ماشين سيگنال تهيه و زمان آنها تنظيم مي‌گردد.
الف) بوق آزاد
بوق آزاد با فركانس ۴۲۵ سيگنال در ثانيه و بطور ممتد براي مشتركين متقاضي فرستاده مي‌شود تاآنان را از وجود راه آزاد جهت شماره‌گيري آگاه سازد.
ب) بوق اشغال
بوق اشغال با فركانس ۴۲۵ سيگنال در ثانيه و بطور منقطع( با زمان قطع و وصل مساوي) براي مشتركين متقاضي ارسال مي‌دارد تا آنان را از عدم سلكتور آزاد بعدي جهت ادامه عمل شماره‌گيري و اشغال مشترك مورد تقاضا آگاه سازد.

پ) شبه زنگ
شبه زنگ با فركانس ۴۲۵ سيكل در ثانيه و همزمان با زنگ( با زمان يك ثانيه وصل و چهار ثانيه قطع) براي مشترك متقاضي ارسال مي‌گردد تا وي را از ارسال زنگ براي تلفن مشترك مورد تقاضا مطلع سازد.

ت) تيكرتين
تيكرتين با فركانس ۴۲۵ سيكل در ثانيه و با آهنگ تيك‌تاك زماني براي دو مشترك درحال مكالمه ارسال مي‌گردد كه تلفنچي يا اپراتور روي خط آنان وارد شده‌باشند.
زنگ
زنگ با فركانس ۲۵ سيكل در ثانيه و با آهنگ يك ثانيه وصل و چهار ثانيه قطع براي تلفن مشترك مورد تقاضا ارسال مي‌گردد.
كنتور مكالمه
براي ثبت تعداد مكالمات مشترك تلفني كنتور مكالمه‌اي پيش‌بيني شده‌است تعداد مكالمات مشتركين متقاضي را ثبت مي‌نمايد. در مكالمات تلفني داخلي كنتور مكالمات مشترك متقاضي يك شماره ثبت مي‌كند و درمكالمات مسافت راه دور( از شهرستاني به شهرستاني ديگر) برحسب بعد مسافت در هر چند ثانيه يك شماره ثبت مي‌كند.
زماني كنتور مكالمه براي مشترك متقاضي يك شماره ثبت مي‌كند كه مشترك مورد تقاضا گوشي را از روي تلفن بردارد و در مكالمات مسافت راه دور كنتور مكالمه به دستگاه زمان‌سنجي متصل مي‌گردد كه خود مسئول تهيه و ارسال پالس برحسب بعد مسافت مي‌باشد.
سيستم جستجوكننده
در سيستم راه جوي ديديم كه به هر مشترك تلفني يك سلكتور گردان به نام VW داراي ده يا دواده نگين آن به يكي از راههاي ارتباطي مربوط مي‌گردد تخصيص داده شده‌است كه با برداشته شدن گو.شي از روي تلفن سلكتور راه‌جوي وظيفه دارد با فرمان خودكاري كه از مركز تلفن دريافت مي‌كند بدنبال راه ارتباطي آزاد جهت عمل شماره‌گيري بگردد.
وجود سلكتور گردان راه‌جوي براي هر مشترك تلفن معايب زير را د رسيستم بوجود مي‌آورد:
۱٫ افزايش قيمت مركز
بعلت كاربرد وسايل و تجهيزات اضافي مسلماَ قيمت مركز هم افزايش مي‌يابد.
۲٫ بالارفتن هزينه نصب
با افزايش وسايل اضافي قيمت نصب خودبخود بالا خواهد رفت.
۳٫ مشكل سرويس و تعمير و نگهداري
هر چقدر وسايل و تجهيزات مراكز اضافه شود سرويس و تعمير و نگهداري مركز مشكل‌تر خواهد شد.
۴٫ جاي‌گيري بيش از حد
بر اي نصب سلكتورهاي راه‌جوي بايد محل مناسب و جاي بيشتري در نظر گرفته شود.
۵٫ خرابي بيش از حد معمول براي بعضي از سلكتورها بعلت كار مداوم
بعضي از مشتركين تلقني بعلت كار زياد و استفاده مكرر از تلفن باعث گرديده كه سلكتورهاي گردان آنها زودتر از ساير سلكتورها خراب و نياز به سرويس پيدا مي‌كند.
۶٫عدم استفاده از بعضي از سلكتورهاي تلفني راه‌جوي

بعضي از مشتركين تلفني بعلت آنكه از تلفن در حد معمول استفاده نمي‌كنند سلكتورگردان راه‌جوي آنها بدون استفاده خواهد ماند.
براي رفع معايب فوق سيستم خودكار ديگري بنام جستجوكننده(AS ) جانشين سيستم راه‌جوي VW گرديده است كه در اين سيستم بجاي يكصد سلكتورگردان راه‌جوي براي صد مشترك تلفني فقط ده يا دوازه سلكتور جستجوكننده كه هر سلكتور داراي يكصد نگين و سرنگين آن به خط ارتباسطي يك مشترك منتهي مي‌گردد نصب گرديده است.
هر سلكتورگردان AS معمولاَ يكصد مشترك تلقني را در خود جاي مي‌دهد و بازوهاي آن به يك راه ارتباطي مربوط مي‌گردد.
براي آنكه يكي از سكلتورهاي جستجوكننده(AS ) كه خود داراي يك راه‌ ارتباطي مي‌باشد در اختيار مشترك متقاضي قرار گيرد دو سلكتور ديگر به نام AO پيش‌بيني شده كه وظيفه آنها قراردادن يكي از سلكتورهاي آزاد AS به مشترك مورد تقاضا مي‌باشد. به هر سلكتور AO ، ۵۰۰ مشترك و شش سلكتور AS داده شده‌است تا به ترتيب تقدم( مشتركي كه زودتر گوشي را از روي سلكتورهاي AO خراب شود سلكتور دوم طبقه اول را بعهده خواهد گرفت.