دهه فجر

سر مقا له
اکنون پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب پرشکوه اسلامی ، دنیا ، عظمت آن را درک کرده و نام ایران ، در دورترین نقاط جهان ، امید بخش قلبهای تمام ملتهای آزاده است و این ثمره خون هزاران شهید است که ، چه در زمان انقلاب و چه ، در طول هشت سال دفاع مقدس شرافتمندانه در برابر صدام خون خوار بر پهنه ی این سرزمین مقدس ، ریخته شده است .

انقلابی که در۲۲ بهمن ۵۷ ، به وقوع پیوست ، تا این زمان ، راه بسیار پرفراز و نشیبی را ، پشت ، سر گذاشته است و در تمام طول این راه باد کمک خداوند متعال و با ایثار و فداکاری فرزندان غیور این مرز و بوم ، نه تنها در برابر تمام توطئه ها ایستادگی کرده بلکه توانسته ، ضربه های مهلکی ، بر پیکر کفر و ظلم ، وارد کند و هر روز پرشتاب تر از قبل به راه خود ادامه دهد ، به این امید که ادامه دهندگان راستین این انقلاب شکوهمند باشیم و پرچم سرخ آن را ، به دست توانای حضرت صاحب الزمان (عج) بسپاریم.

 

خواندنی تاریخی
همه بر خاسته ایم . این روزها همه بر خاسته ایم !
این روزها در خیمه ی خورشید غوغایی است و این امام است که لحظه به لحظه ما را به رهایی می خواند . این روزها دل ها و هم چشم هامان در پی اوست . این روزها همه بر خاسته ایم و ایران رستاخیز دیگری است . این روزها بر زبان ها مان مژده آمدن اوست . آن شکوه جاودانه ، آن روح خدایی و آن خورشید مهاجر که می خواهد بیاید .
امروز آخرین مرحله از هجرت خورشید است . امروز امام مان خمینی ، پس از شانزده سال دوری به سرزمین خویش می آید . امروز ۱۲ بهمن ۵۷ است و اینجا فرودگاه مهر است . این جا محشری بر پاست ، پابرهنگان مظلوم را می بینی که سر از پا نمی شناسند . گویی تمام مستضعفین خاک ، امروز همه با هم و در اینجا سرافراز و پر افتخار ایستاده اند . امروز شادی بزرگ ایران پس از قرن ها تاریکی ، قرن ها آه و درد ، ناله و رنج است . امروز باید از هر بلندی بالا رفت ، تنه درختان ، بناهای نیمه کاره و هرجا که بتوان خورشید را بهتر دید . این روزها سخن از قیامی است که باید به پیروزی برسد . این روزها به هر کوچه و خیابانی که نگاه می کنی ، فرزندان خورشید سنگر گرفته اند و چه بسیار نوجوانان که از پناهی به پناهی دیگر می دوند تا پادگان های ستم را یکی پس از دیگری در هم بکوبند . و بی گمان تصویر آن جوان شانزده ساله را شما هم دیده اید . که از زیر سیمهای خاردار می گذرد تا پادگانی را هدف بگیرد این روزها چهئ بسیار سربازان که به جبهه خورشید می پیوندند ! این روز ها شهیدان مظهر پیوند با خورشید خواهند بود و هم نوید آن پیروزی بزرگ که در راه است . و به شهادت تاریخ ، ۲۲ بهمن ، معجزه ای بزرگ بود که پرچم خورشید را بر بام جهان برافراشت .
طلوع خورشید دوباره در ا نقلابیان ما نیست . امام خمینی پس از حدود سی سال مبارزه خستگی ناپذیر ، در عصری که سردمداران کفر جهانی کمر به نابودی اسلام عزیز بسته بودند ، پرصلابت و پر شکوه ، هنری قیام بزرگ اسلامی را در ایران بعهده گرفت و جمهوری اسلامی را در ایران بنیانگذاری فرمود . خمینی بت شکن ، در راه عظمت بخشیدن به مسلمین و حیات دوباره اسلام ناب محمّد (ص) تا آخرین لحظات عمر شریف و پر برکتشان ، لحظه ای از پای ننشستند . بسیار بجاست که شماره ی مخصوص بهمن ماه را با جملاتی از وصیت نامه ی امام خمین

ی (رضوان الله تعالی علیه ) مزّین کنیم :
«. . . ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخوار و ستمکاران را از ایران بزرگ کوتاه کرد ، تأییدات غیبی الهی پیروز گردید . اگر نبود دست توانای خداوند ، امکان نداشت یک جمعیت ۳۶ میلیون نفری با آن تبلیغات ضد اسلامی و ضد روحانی ، خصوص در این صد سال اخیر و آن تفرقه افکنی های بی حساب قلم داران و زبان مردان در مطبوعات و سخنرانی ها و مجالس و محافل ضد اسلامی و ضد ملّی به صورت ملیّت و آن همه شماره ها و بذله گویی ها و آن همه مراکز عیّاشیر راه پیشرفت و تعالیم و ترقی میهن عزیز خود فعالیت نمایند ، فساد و بی تفاوتی در پیشامدهای

خائنانه ای که بدست شاه فاسد و پدر بی فرهنگ اش و دولتها و مجالس فرمایشی که از طرف

سفارت خانه های قدرتمندان بر ملت تحمیل می شد و از همه بدتر وضع دانشگاه ها و دبیرستان ها و مراکز آموزشی که مقرّرات کشور به دست آنها سپرده می شد ، با بکار گرفتن معلّمان و استادان غرب زده و یا شرق زده صد در صد مخا لف اسلام و فرهنگ اسلامی بلکه ملی ص

حیح با نام ملیّت و ملی گرایی گرچه در بین آنها مردانی متعهد و دلسوز بوده اند لیکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار داد نشان کار مثبتی نمی توانستند انجام دهند . . . »
به امید اینکه با عمل به فرمایشات گهر بار امام خمینی ادامه دهندگان راستین راه پر افتخار امام عزیزمان باشیم .

گلچین
به نام او
«به نــام آنکه جان را فکرت آموخت»
همــان که عشق را با حسرت آموخت
همــــــــــان که آفرید آب و هوا را
همان که آفــــــــــرید این روزها را
به نام مهربـــــــــــــــان مهربانان
به نام خوش زبـــــــان خوش زبانان
به نـــــــــــــام عشق الله و خدایم
که نام او شد ورد زبـــــــــــــــانم

 

زمستان
زمستان چه خوب است وقتی بعد آن بهار می آید . گرمای تابستان چه خوب است وقتی جای خود را به خنکی دلچسب پاییز می دهد . اما می شود گفت که جنگ هم خوب است و هم بعد از صلح می آید . . . !
دنیا چه جای کوچکی است وقتی که پرنده ی صلح برای پر و بال گشودن به نیاز دارد . دنیا چه چهره ی درهمی دارد وقتی که شیفتگان صلح باید پوتین ه

ای رزم به پا کنند .

زمان بی تفاوتی
گذشته گذشت و آینده در راه است . سال ۱۳۸۷ به سر می رسد و سال ۱۳۸۸ از راه می رسد . آینده مال شماست ، مهلتی است ارزنده که تنها به شما نسل تازه تعلق دارد . از تجربیات گذشته ی خود و بزرگتر هایتان توشه ای کافی برای سفر به آینده آماده کنید ، آینده چیزی نیست جز آنچه که شما آن را به یاری خدا خواهید ساخت و برای درست ساختن هر چیز باید درست فکر کرد و درست عمل کرد .

دفتر شعر
«آن روز»
وقتــــی که تو آمدی دوباره از هر طرفی سپیـــده سر زد
در باغ ، شکوفــــــه شکوفا پروانه بــه سوی غنچه پر زد
در خانه و کوچـــه و خیابان گلهــای قشنگ خنده رویید
از شـــادی دیدن تو آن روز هم غنچه و هم پرنده خندید
گیسوی قشنگ سبزه آن روز با دست نسیـم شانه می شد
باغ دل ما ز دیـــــــدن تو سرسبز و پر از ترانـه می شد

زیبایی چیست ؟
زیبایی چیست ؟ زیبایی ، شادی است ، آزادی است ، امید است و افتخار . دنیا پر از زیبایی چیزهای کوچک و بزرگ است که دیدن آنها یا شنیدن آنها به ما احساس شدی آزادی ، امید و افتخار می دهد . حالا اگر چیزی باشد که همه ی این احساس ها را با خود به همراه بیاورد ، می تواند نزد ما شبیه به همه ی چیزهای زیبایی که می شناسیم به نظر بیاید روز پیروزی انقلاب چنین روزی بود . بزرگ روزی که همه ی زیبایی ها ، شادی ها ، آزادی ها ، امیدها ، افتخارها را در خود داشت .

شعر
مثل هر چه زیباست !
مثل یک رعـــــد مثل یک فریاد
مثل یک آذرخــــــش مثل سحر
مثل جیک جیک مرغکی دلشــاد
مثل یک ریشه مثل یک گلــبرگ
مثل شمشــــــاد مثل یک شبدر
مثل برخاستــــــن ز بستر مرگ
مثل یک اوج مثل یک پـــرواز
مثل یک موج مثل یک دریـــا
مثل شور و نشــــاط یک آغاز
مثل لــــبخند مثل خوشحالی
مثل یک قصه مثل یک رؤیـــا
مثل گلهای قرمز قـــــــــالی

 

استکبار جهانی
امروزه در جهان کلمه ی استکبار جهانی را زیاد می شنویم . پس بهتر است کمی به این موضوع بپردازیم . استکبار جهانی یعنی چه و چرا ؟
ما وقتی با کلمه ی استکبار مواجه می شویم و به یاد آمریکا می افتیم خوب باید هم این گونه باشد . امروزه جهان به دو عرصه ی سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم شده است که کشور آمریکا در این میان نقش سلطه گر را ایفا می کند و این کشور به گونه ای سلطه گری می کند که حتی اروپائیان نیز نمی توانند در مقابل او حرفی بزنند ، اما کشور ایران با اقدامات و موضع گیری های خود مسلمات و اصول این قدرت سلطه گر را زیر سئوال برده است و با این کار بسیار عظیم تماشاگران این مجادله ی سیاسی بزرگ یعنی ملت ها را تحت تأثیر قرار داده و این موقعیت برای دولت متکبر آمریکا از هر زهری تلخ تر است . حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در آرایش عرصه ی سیاسی – بین المللی فرمودند : عرصه ی سیاسی جهان امروز میدان پیچیده جنگ عظیم اراده ها و تدبیرهاست . واقعیت این است که ملت جمهوری اسلامی ایران در این عرصه نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد و داشته است ، به گونه ای که می توان گفت : نظام اسلامی بمبی قوی در دنیای سیاست منفجر کرده است که قدرت آن هزاران برابر بیشتر از بمبی است که آمریکائی ها در هیروشیما به کار بردند . پس بدانیم که همه ما فرزندان این مرز و بوم هستیم ، پس باید راه پیشینیان را ادامه داده و با این قدرت بزرگ استکبار جهانی به مبارزه برخیزیم . مبارزه با استکبار جهانی با شعار تحقق نمی یابد . اصلی ترین هدف استکبار ، حفظ قدرت و گسترش آن در منطقه ی ما و دیگر مناطق دنیاست و با در نظر گرفتن این دو موضوع باید متوجه شد که نظام های اقتصادی انحصاری کشور ما هم سو با نظام اقتصادی آمریکاست . پس اگر می خواهیم نظام اقتصادی انحصاری را در ایران از بین ببریم باید اقتصاد

اسلامی تدوین و به مردم معلوم و توضیح داده شود . مفسدان اقتصادی کشور هم با استکبار جهانی عمل می کنند . پس باید جوانان متعهد و انقلابی که به عدالت اجتماعی اسلامی اعتقاد دارند ، باید الگوی اقتصاد بر اساس مالکیت خصوصی و تشکیل شرکت های کوچک نه انحصاری را فورموله کرد و برای تحقق آن کنفرانس های با ارزشی را ترتیب دهند .
بیایید با هم بکوشیم تا کشوری آباد ، آزاد و سربلند داشته باشیم .

چراغ مطالعه
امام می آید !
گل ها رخ بپوشانید که زیباترین گل عالم می شکفد . . .
سروها به تعظیم درآیید که سرافرازترین سرو به پا می ایستد . . .
نسیم ها بایستید که از ملکوت خدا نسیمی دیگر می وزد . . .
ستاره ها خاموش شوید که خورشید غروب ناپذیری امشب به آسمان ایران طلوع می کند . . .
اشک ها لبخند شوید که نیکوترین مژده به گوش می رسد . . .

نادانی ها بمیرید که فصل دانایی آغاز می شود و ظالمان خاموش شوید که «امام» باز میگردد .
معرفی مجموعه کتاب های «تاریخ پهلوی» برای جوانان و نوجوانان
مجموعه کتاب هایی که با عنوان «تاریخ پهلوی» منتشر شده است ، نسل جوان و نوجوان کشور را با کارنامه ی برخی چهره ها و بخشی از جریان ها و رویدادهای آن دوران آشنا می کند و چگونگی پیدایی ، شکل گیری و زوال پهلوی ها را برای آنان ترسیم می نماید . علاقه مندان به تاریخ معاصر با مطالعه ی این کتاب ها ، به پاره ای از دلایل خیزش فراگیر مردم علیه سلطنت پی می برند و برخی از زمینه های وقوع انقلاب اسلامی را در می یابند . از این مجموعه تا کنون عنوان های زیر منتشر شده است :
۱٫ حکم می کنم / نگاهی به اخلاق و رفتار رضا شاه
۲٫ ما شما را آدم کردیم / خاطراتی از خود بزرگ بینی های محمدرضا پهلوی
۳٫ کوروش قرن بیستم / خاطراتی از رواج تملق و چاپلوسی در عصر پهلوی دوم
۴٫ روزگار با ما چه کرد / خاطراتی از روزهای پایانی زندگی محمد رضا پهلوی
۵٫ مسابقه غارتگری / خاطراتی از غارتگری های خاندان پهلوی

۶٫ تیمور تاش و بازی قدرت / وطن فروشی ، مال اندوزی و جنایت وزیر دربار شاه
۷٫ چکمه های پدرم / خاطراتی از باورها و رفتار مستبدانه محمدرضا شاه
۸٫ مرگ در مرداب / خاطراتی از روزهای تبعید شاه
۹٫ قشون پهلوی / نگاهی به ارتش رضا شاه
۱۰٫ شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه
چند نمونه از این خاطرات را برای شما ذکر می کنیم :

شاه برای هیچ کس امنیت قائل نبود !
«رضا شاه برای هیچ کس امنیت قائل نبود . شاه به احدی به جز چاپلوسان و چاکران ، رحم نمی کرد و مخالفان سیاسی خود را با حربه های مختلف از میان بر می داشت و یا به خانه نشینی و تبعید ناچارشان می کرد و حتی به دوستانش رحم نکرد .»
حسادت شاهانه !
«کسی که در مجلسی برای رضا شاه ، لقب کبیر پیشنهاد کرد و کسانی که در تصویب پیشنهاد کمک کردند ، از چشم او ]شاه[ افتادند و ]شاه[ چنان بر آنان سخت گرفت که تا آخر سربلند نکردند و تا به خودش لقب آریامهر ندادند ، اجازه نداد قانون مربوط به پدرش اجر شود یا کسی آن را بر زبان بیاورد !
جانوار تاجدار !
«در سال ۱۳۱۶ وقتی جنون زمین خواری رضا شاه در دنیا آوازه افکند ، یکی از روزنامه های فرانسوی نوشت : در ایران ، جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می کند ! با این تفاوت که شته برگ درختان را می خورد ، ولی این جانور تاجدار ، زمین خوار است و هر چه قدر هم املاک مردم را می خورد ، باز هم سیر نمی شود .»
شاه ، حقوق بگیر آمریکا بود !
«اسنادی که اخیراً از طبقه بندی سرّی خارج شده ، نشان می دهد که شاه مخلوع سال ها حقوق بگیر آمریکا بوده و سالانه یک میلیون دلار دریافت می کرده است .»
مرتباً شلوارش پائین می آمد !
«دخترم ]فرح[ تعریف می کرد که شاه در پاناما چنان لاغر شده بود که از فرط لاغری مرتباً شلوارش پائین می آمد ! به همین خاطر عمر توریخوس ]رئیس گارد ملی پاناما[ وقتی شاه

را دید ، با بی ادبی گفت : شاه ، شاه که می گویند ، همین است ؟! »

نوقلم ها
خمینی ای امام ، خمینی ای امام (۲)
ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
هر زمان می رســـد از تو این ندا ای اسیران و مستضعفـــــــــــان بپا
زیر بار ستم زنــــدگی بس است نزد طاغوتیــــــــان زندگی بس است
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام (۲)
ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
چون نجات انسان شعـــار توست مرگ در راه حق افتخــــــــار توست
این توئی ، این توئی پـاسدار حق خصم اهریمنـــــــــان دوستدار حق
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام (۲)
ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
چون تو عزم صف دشمنــان کنی ترک سر ، ترک تن ، ترک جــان کنی
نازم آن عزم دشمن شکـــــار تو خشم تو قهر تو اقتــــــــــــــدار تو
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام (۲)
ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
لرزد از نام تو پــــــــــایه ستم پشت اهریمنــــــــان گشته از تو خم
مرز توحید را چون تـــو سنگری حافظ ملت و دین و رهبـــــــــــری
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام (۲)

نوقلم ها
«چشمه ی پاک»
پـــــــای آن کوه بلند

هست یک چشمـه پاک
چشمه ای صاف و زلال
سر زد از دل خـــــاک
تـوی این دره ی سبز
قریه ی آبـــادی است
مردمــــــانش خوبند
خانه ها پر شــادیست
آب آن چشمه ی پـاک
هر زمان می جــــوشد
دره ی سبــــز به خود
رخت نو می پـــــوشد
نام این چشمه ی پاک
انقلاب ، ایمــان است
نام این دهکــــده هم
کشور ایــــران است .

بزرگراه

۱٫ قرآن بزرگراهی است که گم شدن در آن نیست . (امام علی علیه السلام)

گل واژه ها
قرآن مانند ستاره قطبی است که در تاریکی ها می توان به وسیله آن راه را پیدا کرد .
آنانکه در فضای قرآن تنفس نمی کنند ، مردگان متحرکند . باید مانند گل «قرآن» را بوئید ، بوسید و از آن محافظت کرد .
اگر سرزمین وجودمان را شخم بزنیم و درآن حرف حرف قرآن را بکاریم ، حتماً گلهای خوشبو همه ی وجودمان را فرا می گیرد .

 

امام از نگاه دیگران
امام خمینی توانست با تلاش های مردم ایران ، سلطنت ۲۵۰۰ ساله شاهان را با خاک یکسان کند ، . . . امام خمینی در داخل ایران به عنوان ریسمان عشق و محبت ، تا زنده بود برای ایرانی ها افتخار آفرید و رحلت او پنجاه میلیون ایرانی را در ماتم فرو برد .

بدرود مردم ایران با آیت الله خمینی ، شایسته رهبری بود که بر حمایت توده ها متکی بود .

انقلاب اسلامی ایران ، بوسیله ی نسلی هدایت خواهد شد که تعالیم و رهنمودهای روشنگر و جاودانه امام خمینی در زوایای قلب و روح آنان ریشه دوانیده است .

. . . به جرأت می توان گفت که رهبری امام خمینی ، متابعت ملت از ایشان و نفوذ رهبر در دلهای مردم و عمق رابطه بین آنان ، در تاریخ معاصر باور نکردنی و منحصر به فرد است .

رمز توفیق امام خمینی در خلوص عقیده و تقابل عقیدتی با آلودگی های غرب بود و این رمز توفیق وی ، احساس افتخار پیروان اوست .

چند سخن گهر بار
همراهی و شرکت فعالانه زنان در نهضت ، پیروزی اسلام را بیمه کرد . (امام خمینی)
ما می خواهیم که مملکت ، مملکت قوی باشد ما می خواهیم که ملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد .
فرار محمدرضا پهلوی را که طلیعه پیروزی ملت و سر لوحه سعادت و دست یافتن به آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم .
مردم عزیز ایران حقاً چهره منور تاریخ اسلام در زمان معاصرند .
آنچه اینجانب به آن رأی می دهم جمهوری اسلامی است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم .
پیوستن ارتشی به صفوف الهی ملت ، لحظه ای موجب شادی بندگان خدا و یأس و ناامیدی ستمگران گردید .
آمریکا دشمن شماره ی یک مردم محروم و مستضعف جهان است .

نمکدون
ماشین بدخلق !
خانمی که به تازگی ماشین خریده بود ، به تعمیرگاه مراجعه کرد و گفت : «لطفاً ببینید این ماشین چه مرگش است ، چجون موقع رانندگی به در و دیوار می خورد .»
تربیت !
یک روز دو آدم خالی بند به هم می رسند ،
اولی می گوید : «من سگ خانه ام

را طوری تربیت کرده ام که وقتی میخواهد وارد اتاق شود ، در می زند .»
دومی می گوید : «این که چیزی نیست ، سگ خانه ی من کلید دارد !»