روستای برسیان

توانمندیهای طبیعی و انسانی روستای برسیان
توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد.

قرارگرفتن روستای برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز سهمیه کمی از رودخانه زاینده رود) در این مناطق از توانائیهای طبیعی آن کاسته است. ولی با این حال استعداد و توانائی های روستای برسیان را درزمینه کشاورزی و تنها در شاخه زراعت می توان مورد بررسی قرار داد. زیرا بنابر دلایلی چون عدم وجود امکانات فنی و تخصصی و عدم سرمایه گذاری در شاخه های دیگر. کشاورزی در این منطقه تنها در زمینه زراعت و آن هم بصورت سنتی انجام می گیرد.

میزان اراضی قابل کشت در این روستا حدود ۱۵۰۰ هکتار می باشد که تنها سالانه ۵۰ هکتار آن زیر کشت مجدد می رود. و آن هم در صورت وجود آب کافی شیوه کشت اراضی این روستا به علت کمبود نزولات آسمانی قاعدتاً بصورت آبی می باشد. و همه این موارد حکایت از ضعف توانمندیهای این روستا در تنها زمینه مهم فعالیت اقتصادی مردم این روستا یعنی زراعت دارد.

محصولات کشاورزی روستا شامل گندم، جو، ذرت، و به میزان کمی سیفی جات می باشد. باتوجه به نیاز مردم کشور به این محصولات و نیز وجود زمینهای قابل کشت دراین روستا واضح است که می توان با جذب سرمایه های داخلی و ایجاد امکانات تخصصی و تخصیص بودجه های دولتی به میزان کشت این محصولات افزوده و بر توانائیهای کشاورزی این روستا رونق دوچندان داد.

البته در سالهای اخیر طرح های توسعه کشاورزی از جمله اصلاح اساسی شبکه آبرسانی( کانال کشی) فعالیتهای اساسی ترویجی و آموزشی و طرح مشارکت مردمی در این فعالیتها صورت گرفته است.
روستای برسیان از نظر دامداری بر دو نوع تقسیم می شود:
الف) دامداری سنتی: که هر خانه روستایی چند رأس اعم از گوسفند، بز، گاو، گوساله و نیز تعدادی که جنبه اقتصادی مهمی ندارند و تنها جهت رفع مایحتاج ساده و اولیه هر خانوار در روستا از آنها استفاده می شود.
ب) دامداری متمرکز یا صنعتی: که در اطراف روستای برسیان وجود دارد و تعداد آن حدود ۱۰ واحد می باشد. و شامل ۲ واحد مرغداری، ۲ واحد گاوداری و ۶ واحد آن مربوط به پرورش گوسفند است. باید متذکر شد که این دامداریها مربوط به اهالی روستا نبوده و توسط افراد دیگر اداره می شوند. این روستا در سال ۱۳۶۵ دارای ۴۲۰۰ رأس گوسفند و بز و حدود ۳۰۰ رأس گاو و گوساله بوده که درسال ۱۳۷۵ این تعداد به ترتیب به ۴۶۰۰ و ۳۲۰ رأس افزایش یافته است. با احتساب موارد فوق در سال ۱۳۸۰ این روستا به دو صورت دارای دام می باشد. اول بصورت انفرادی و سنتی و دوم بصورت صنعتی که مربوط به افراد غیرروستایی است.
سطح کل باغات روستا ۱۴۰ مترمربع است که بصورت باغچه ای و اطراف جاده اصلی واقع شده است .
توانمندیهای انسانی روستا:
روستای برسیان شامل ۴۸۵ خانوار می باشد که غالباً به فعالیت در زمینه کشاورزی مشغولیند و در سایر موارد ۵ خانوار از کارهای دولتی ۱۰۰ خانوار از کارگری و حدود ۳۰ خانوار از کار آزاد و خرید و فروش ارتزاق می کنند. جمعیت روستا طبق آخرین سرشماری ۱۵۵۷ نفر می باشد و حدود ۲۵% اهالی هم اکنون بیکار و در جستجوی شغل می باشند.

زنان و دختران غالباً خانه دارند و بخشی از آنها در زمینه هنرهای دستی از جمله قالیبافی فعالیت می کنند.
همانطور که در مقدمه این بخش ذکر شد توامندیهای انسانی هر منطقه متأثر از جمعیت و میزان تخصص وسواد آنان می باشد.
از لحاظ کثرت نیروی جوان روستای برسیان در موقعیت خوبی قرار دارد. ولی بنابر دلایلی چون عدم بروز امکانات آموزشی و تخصصی کافی این نیروی بالقوه به نیروهای فعال و بالفعل و مؤثر در اقتصاد و رونق روستا تبدیل نشده است. جمعیت بی سواد روستا خیلی کم است ولی افراد باسواد نیز تنها در حد دیپلم به تحصیل پرداخته اند.
نسبت جنسی در روستا در سال ۱۳۷۵ از مجموع ۷۹۵ نفر مرد و ۷۵۲ نفرزن حدود ۹/۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۸۰ از مجموع ۷۸۷ نفر مرد و ۷۷۰ نفر زن در حدود ۲/۱۰۲ بوده است.
در مورد سایر توانمندیها در روستای برسیان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

صنایع: در روستای برسیان دو نوع صنعت موجود است:
الف: ساختمان سازی و کارگری ساختمان: که در این روستا تعداد حدود ۳۵ نفر را بخود مشغول داشته است و در ساخت وساز ساختمانهای نوساز روستا و نیز روستاهای اطراف مشغول به فعالیت می باشند.
ب: صنعت قالیبافی: که اکثریت زنان روستایی( اعم از خانه دار، محصل، پیر و جوان) را به خود مشغول نموده و تعداد انها در حدود ۳۴۴ نفر می باشد و برروی ۳۱۷ دار قالی فعالیت دارند. دارهای قالی اکثراً بصورت منفک و جداگانه در خانه های روستایی موجود است و روستا به صورت متمرکز دارای کارگاه مشخصی نمی باشد اما آنچه مورد توجه است تأثیر بسزایی است که این صنعت در وضعیت اقتصادی هر خانوار بازی می کند زیرا تمامی خانه ها و اهالی خانه ترجیح می دهند در کنار امور کشاورزی و یا خدماتی به امر قالیبافی نیز بپردازند و از آن بعنوان یک منبع اقتصادی بهره مند گردند.

عمده قالیهای بافته شده در این روستا در ابعاد هشت تایی و ۱۲ متری با کچک ترنج و نقشه نائینی است که درآمد بسزایی را عاید هر خانوار می کند اکثریت قالیهای را افراد غیرحرفه ای و قالیهای ۱۲ متری را قالیبافان مجرب می بافند.
خدمات:
اهالی روستای برسیان در ۱۸ واحد خدماتی مشغول به فعالیت هستند که مجموعاً ۶۲ نفر در این واحدها به کار می پردازند.
اول) خدمات مربوط به امور کارمندی و دولتی که ۸ نفز از اهالی آنجا کارمند هسند و در ارگانهای دولتی داخل روستا و چه در خارج از روستا مشغول بکار هستند.

دوم) امور مربوط به خدمات راه و ترابری که ۱۵ نفر راننده در این روستا وجود دارد و از این افراد بیشترین تعداد افراد شاغل در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.
سوم) امور مربوط به خدمات بهداشتی چون حمامی، آشپز، قصاب، آرایشگاه، که مجموعاً ۱۰ نفر در این گروه قرار دارند.

چهارم) امور مربوط به خدمات ساخت وساز که ۳ نفر بنا در این روستا وجود دارد.
پنجم) امور مربوط به سایر خدمات که ۲۶ نفر دیگرر ا شامل می شود و عبارتند از: برقکار، تعمیرکار، جوشکار، بقال، عکاس، نقشه کش، سرایدار مدرسه ، جاشور، کفش فروشی و مکانیک می باشد. حال با توجه به آنچه که گفته شد طبق جدول ذیل مشخص می شود که ۷۱۲ نفر شاغلین در بخشهای عمده فعالیت ۱/۳۸ درصد بخش کشاورزی، ۲/۵۳ در بخش صنعت و مابقی در بخش خدمات فعالیت دارند.

کاربری تجاری:
روستای برسیان با داشتن ۹۴ واحد تجاری در امور مختلف مشغول فعالیت می باشند که شامل جوشکاری، مکانیکی، تعمیرکار، بقالی، آرایشگری، کفاشی، عکاسی، می گردد و سطحی معادل ۱۵/۳۲۷۹

مترمربع از سطح روستا را دربرمی گیرد و ۶۳% درصد از این سطح کل روستا را شامل می شود.
کاربری اداری:
روستای برسیان دارای ۴ نوع کاربری اداری به نامهای مخابرات واقع در غرب روستا و در کنار جاده اصلی، شرکت تعاونی روستایی در مرکز روستا جنب مدارس روستا، شورای اسلامی در مرکز روستا واقع در کنار جاده اصلی، شرکت خدماتی حمایتی کشاورزان گندمکار در شرق روستا و در کنار جاده اصلی شر

کت خدماتی حمایتی کشاورزان در کنار جاده اصلی روستای برسیان واقع شده است.
باغات و مزارع داخل محدوده:
سطح کل باغات روستا ۱۴۰ مترمربع است که به صورت باغچه ای در زیر جاده اصلی واقع شده است و سرانه آن ۰۹/۰ مترمربع و سطحی معادل ۰۳/۰ درصد از سطح کل روستا را دربرمی گیرد. سطح مزارع داخل محدوده روستا معادل /۳۴۱ مترمربع است که ۳۰/۶ درصد از سطح کل روستا و سرانه ای معادل ۹۵/۲۱ مترمربع را دربر دارد.
دامداری داخل محدوده:

۲ واحد دامداری در سطح روستا واقع شده و یک گاوداری که سطحی معادل ۶۷۴۴ مترمربع را اشغال نموده از سطح کل روستا ۳۷/۱ درصد و سرانه آن معادل ۳۳/۴ مترمربع است.
نام کاربری سطح( مترمربع) سرانه( مترمربع) درصد نسبت به کل روستا
گورستان
مزارع و باغات
دامداری و گاوداری
جمع ۶۶/۷۲ ۶۶/۴ ۴/۱
۱۱/۳۴۱۷۲ ۹۵/۲۱ ۳/۶
۶۷۴۴ ۳۳/۴ ۳۷/۱
۵۳۴۷۲۶ ۴۳/۳۴۳ ۱۰۰

نام روستا کشاورزی – دامداری صنعت – صنایع دستی خدمات جمع کل

برسیان تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد
۲۷۱ ۱/۳۸ ۳۷۹ ۲/۵۳ ۶۲ ۷/۸ ۷۱۲
« تعداد افراد شاغل در گروه های فعالیت»
این مطالعه نشاندهنده اهمیت بخش صنعت و بخصوص صنعت قالیبافی در روستا است که شاید به عنوان شاخص مهم اقتصادی باشد لذا میزان درآمد در خانوارها به شرح زیر قابل مقایسه است:
اول) خانوارهایی که تنها به کشاورزی می پردازند دارای درآمدی حدود ۵۵ هزارتومان می باشند.
دوم) خانوارهایی هستند که دارای کشاورزی- دامداری و قالیبافی هستند( با احتساب کار مداوم قالیبافی در سال) دارای درآمد ماهیانه حدود ۱۰۰ هزارتومان می باشند.

سوم) خانوارهایی هستند که علاوه بر موارد فوق دارای یک کارمند نیز هستند که درآمد ماهیانه ۱۸۰ هزارتومان می باشد و نهایتاً بطور متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار چهار نفره روستایی در حدود ۱۲۰ هزارتومان می باشد. با احتساب اینکه این خانوارها هرکدام یکی ازبخشهای کشاورزی، دامداری، صنعت قالیبافی، خدماتی، مشغول به فعالیت باشند یا چند فعالیت را با یکدیگر انجام دهند.

سال جمعیت جمعیت ۱۰+ درصد نسبت به کل شاغل درصد نسبت ۱۰+ درصد نسبت به کل
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۰ ۱۳۹۵ – – ۳۹۵ – ۳/۲۸
۱۵۱۱ ۱۲۰۴ ۷/۷۹ ۶۳۰ ۳/۵۲ ۷/۴۱
۱۵۵۷ ۱۲۹۷ ۳/۸۳ ۷۱۲ ۹/۵۴ ۷/۴۵
بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق
آب آشامیدنی:
آب آشامیدنی برسیان از طریق چاه و منبع هوایی تأمین می شود و سطحی معادل ۲۰ مترمربع از سطح روستا را آب در برمی گیرد و آب آن از طرق انشعاب از لوله انتقال آب کهرنگ به نیک آباد تأمین می گردد. تمامی منازل مسکونی واحدهای تجاری و کارگاهی، اداری و آموزشی دارای انشعاب آب هستند تأسیسات کلرزنی از دیگر تأسیسات آبرسانی روستا است که توسط جهادکشاورزی عملیات کلرزنی صورت می گیرد و هیچگونه آلودگی یا فعالیت غیرطبیعی در امر آبرساانی در روستا مشاهده نمی شود.

برق:
روستای برسیان دارای برق است برق آن از طریق شبکه سراسری تأمین و کلیه ابنیه های روستا از نعمت روشنایی بهره مند هستند.
سیستم فاضلاب:

روستا فاقد سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلابهای خانگی وصنعتی است فاضلابهای خانگی و واحدهای صنعتی و تجاری و آموزشی از طریق حفر چاه دستی دفع می گردد.
بررسی منابع آب آشامیدنی و کشاورزی روستا:
الف) منبع تأمین آب آشامیدنی:
منبع اصلی تأمین آب روستای برسیان از یک چاه نیمه عمیق تأمین می شود که به منبع هوایی منتقل و توسط لوله به سرتاسر روستا منتقل می شود. این منبع دارای حجمی معادل ۴۲/۹ مترمکعب می باشد البته بنابراین اطلاعات حاصله قسمت عمده آب آشامیدنی روستا از طریق لوله انتقال آب کهرنگ به نیک آباد بوسیله لوله انشعاب تأمین می گردد.

 

ب) منبع تأمین آب کشاورزی:
آب کشاورزی روستای برسیان از طریق ۲ چاه عمیق و ۱۰۰ چاه نیمه عمیق و انتقال آب رودخانه زاینده رود (از طریق کانالها و انهار) تأمین می شود. میزان آبدهی چاههای نیمه عمیق روستای برسیان برابر ۷۲۰ لیتر در ثانیه می باشد و میزان برداشت از ۲ چاه عمیق ۱۲ لیتر در ثانیه بوده است و همچنین میزان برداشت از رودخانه زاینده رود در حدود ۷۰ لیتر در ثانیه است که در مجموع میزان آبدهی روستا معادل ۸۰۲ لیتر در ثانیه می باشد.

روستاهای تحت نفوذ برسیان
روستای مارچی:
روستای مارچی یکی از روستاهای دهستان امامزاده عبدالعزیز از بحش جلگه است که در۱۲ کیلومتری در شمالشرقی برسیان وشمالشرقی روستای جمیزه حدفاصل شمالشرقی جمیزه و جنوب شرفی قلعه عبدالله در ۳۲و۷و۵ طول شرقی و ۲۸و۳۲و۳۲ عرض شمالی واقع شده است که بوسیله یک جاده فرعی به جاده اصفهان – اژیه متصل می گردد. این روستا با جمعیت ۱۳۹ نفری در سال ۱۳۷۵ می باشد. این روستا در واقع دورترین روستای حوزه نفوذ به روستای برسیان می

باشد و همین فاصله زیاد استفاده از خدمات و مراکزی همچون برسیان ویا حتی از خود دهستان را سخت تر می نماید. از نظر امکانات زیربنایی این روستا دارای آب و برق است آب آن از طریق شیر برداشت از لوله آب کهرنگ و مسیر اصفهان – نیک آباد استفاده می شود. از نظر برق این روستا تحت پوشش شبکه برق سراسری بوده و از شبکه استانی تغذیه می گردد. از نظر تجاری و اقتصادی وجود تعداد اندکی از مراکز فروش مایحتاج عمومی نیازهای اساسی روستائیان را برطرف

می سازد و جهت رفع نیازهای بعدی که در روستا وجود ندارد می بایست به روستاهای بزرگتر و همجوار مراجعه نمایند.
روستای جمیزه:
یکی از روستاهای امامزاده عبدالله العزیز در بخش جلگه است که در مسیر ارتباطی اصفهان- اژیه واقع شده است و یکی از روستاهای حوزه نفوذ روستای برسیان می باشد. این روستا در ۶ کیلومتری شرق روستای برسیان واقع شده است این روستا یکی از کم جمعیت ترین روستاهای

حوزه نفوذ برسیان می باشد. این روستا با جمعیت ۴۱ نفری در سال ۷۵ دارای امکانات زیر می باشد که نسبت به سال ۱۳۶۵ تغییراتی را نشان نمی دهد. از نطر امکانات زیربنایی این روستا دارای آب و برق می باشد و از نظر اقتصادی و تجاری وجود تعداد اندکی مراکز فروش مایحتاج عمومی نیازهای اساسی روستائیان را برطرف و جهت رفع نیازهایی که در روستا موجود نیست می بایست به روستاهای همجوار مراجعه کنند.

روستای جور:
یکی از روستاهای دهستان برآان شمالی بوده که در مسیر ارتباطی اصفهان- اژیه واقع شده است یکی دیگراز روستاهای نفوذ روستای برسیان است این روستا در ۲ کیلومتری غرب روستای برسیان و در ۲۰ و ۳۲ درجه عرض شمالی و ۲/۵ و ۵۲ طول شرقی قرار دارد و یکی از پرجمعیت ترین روستاهای حوزه نفوذ روستای برسیان می باشد این روستا با جمعیت ۵۱۵ نفری درسال ۱۳۷۵

دارای امکانات زیادی بوده از نظر سیاسی و اداری و انتظامی روستای جور تنها یک شورای اسلامی روستا است از نظر امکانات زیربنایی این روستا دارای آب و برق می باشد که آب آن به صورت یک شیر برداشتی از لوله کشی کهرنگ است از نطر ارتباطات و مخابرات دارای اتوبوس رفت و آمد به اصفهان می باشد از نظر امکانات و خدمات تعمیرگاهی این روستا دارای یک مرکز تعمیر ماشین

آلات کشاورزی می باشد از نظر اقتصادی و تجاری این روستا جهت تأمین مایحتاج ساکنین دارای چندین باب مغازه فروش از قبیل: سوپر موادغذایی، خواروبار، لوازم التحریر، ودیگر امکانات می باشد.

مهاجرت در روستای برسیان
مهاجرت یکی از عوامل مؤثر در تغییرات جمعیتی در منطقه است اهمیت مهاجرت را می توان در تأثیر آن بر میزان رشد با کاهش جمعیت و دگرگونی ساختار سنی و جنسی جمعیت ترکیب و اندازه نیروی کار و چگونگی جمعیت در سکونتگاههای مختلف جستجو کرد. روند مهاجرت نقش تعیین

کننده ای در پیش بینی برآورد و تعیین خطوط سنی وجمعیتی نقاط دارد. براساس اطلاعات حاصله از برداشت میدانی و خانه بهداشت روستای برسیان در سال ۱۳۷۸ این روستا دارای ۱۹ نفر مهاجر به داخل بوده که در مقابل ۳۱ نفر مهاجرت به خارج از روستا نموده اند. این مهاجرت در سال ۱۳۷۹ باعث کاهش نرخ رشد روستا و در نتیجه افزایش کم جمعیت به دهه های قبلی خود شده است در سال ۷۹ نیز ۵۸ نفر مهاجر بداخل روستا داشته و ۵۴ نفر مهاجر به خارج از روستا ثبت شده است

نرخ رشد طبیعی روستا در سال ۸۰-۷۹ با احتساب ۵۴ نفر مهاجر به خارج و ۵۸ نفر مهاجر بداخل و ۷ نفر مرگ ومیر و با احتساب میزان موالید در سال ۸۰ که معادل ۳۷ نفر می باشند. نرخ رشد طبیعی روستا طی سالهای ۸۰-۷۹ در حدود ۹۵/۲۱ در هزار است به عبارتی نرخ رشد طبیعی روستا برابر ۱۹/۲ درصد ونرخ مهاجرت خالص در روستا ۵/۲ در هزار است.

سال جمعیت تعداد افراد بالای ۶ سال درصد باسواد درصد نسبت به کل
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۰ ۱۳۹۵
۱۵۱۱
۱۵۵۷ ۱۰۳۹
۱۴۰۶
۱۳۸۳ ۵/۷۴
۰۵/۹۳
۰۰/۸۹ ۶۹۵
۱۱۵۴
۱۲۶۱ ۲/۴۷
۶/۷۶
۰۰/۸۱
تعداد باسوادان روستا در سالهای ۸۰،۷۵،۶۵

بسمه تعالی
پرسش نامه آبادی
نام و مشخصه پاسخ دهنده: حاج منصور زارع عضور شورای روستای برسیان
۱- نام آبادی: برسیان و برآان شمالی
۲- آخرین وضعیت آبادی از نظر تقسیمات سیاسی مربوط به سال ۴۲
برآان شمالی
جنوبی
۳- محل بیشترین رفت و آمد اهالی: به سمت اصفهان
۴- فاصله تا محل بیشترین رفت و آمد: km 35 طبق کیلومتر راه و ترابری ا

ز بینارت تا برسیان km 25 تا فلکه احمد آباد km 35
5- در روستای شما چند خانوار زندگی می کنند؟ ۴۸۵ خانوار آمار ۲ سال گذشته بهداشت
۶- با توجه به این تعداد خانوار، سرپرست خانوارهای روستا از نظر شغلی در چه وضعیتی قرار دارند؟
( لطفاً حتی الامکان به ترتیب تعداد) اکثر شغل کشاورزی
۱-۶) چه تعداد از سرپرست خانوار در بخش کشاورزی( در روستا) فعالیت می کنند؟ زنان قالیباف- اکثر کشاورزی
۶-۱ الف) زراعت ۶-۱ ب) باغداری ندارد ۶-۱ ج) دامداری ۴-۳ خانوار بیشتر ندارد.
۶-۲ چه تعداد به فعالیتهای غیرکشاورزی در داخل روستا مشغول هستند؟
۶-۲- الف) صنایع روستایی: ندارد ۶-۲-ب) کارگری ۱۰۰ خانوار و رانندگی ۱۰ نفر
۶-۲- ج) کار دولتی: ۵ خانوار ۶-۲- د) کار آزاد و خریدو فروش: حدود ۳۰ خانوار
۶-۳) چه تعداد به فعالیت غیرکشاورزی د رخارج از روستا اشتغال دارند؟
۶-۳- الف) کارمند ۵ خانواربیرون ۶-۲- ب) کارگری خیر ۶-۳- ج) کار آزاد خیر

۶-۴ – چه تعداد هم اکنون بیکار و در جستجوی شغل هستند؟ ۲۵% جدید
۷- جوانان فعال و آماده برای کار( غیرسرپرست) که برای کمک به خانواده و یا برای آینده خود فعالیت می کنند، در جه وضعیت شغلی قرار دارند؟( لطفاً حتی الامکان به صورت تعداد). شغل ندارند و کار کشاورزی می کنند
۷-۱) فعال در بخش کشاورزی پسر در هفته ۴ ساعت کمک می کند و بقیه بیکار

۷ -۲)فعال در بخش غیرکشاورزی دختر کار نمی کند – خانه دار
پسر بیکار

دختر کار نمی کند
۷-۴) بیکار و جویای کار دختر: ندارند
پسر: کار ندارد
۸- همکاری زنان و دختران آبادی( گذشته از خانه داری) در کمک به اقتصاد خانواده چگونه است؟( لطفاً به ترتیب اهمیت بیان کنید) قالیبافی – کار نمی کنند
۸-۱) اصلاً همکاری خاصی ندارند
۸-۲) در اغلب فعالیتهای کشاورزی به صورت مؤثر همکاری دارند؟ ۸-۳) در امور کشاورزی و دامی به صورت جزئی همکاری می کنند.
۸-۴) از طریق صنایع دستی و خانگی همکاری می کنند.
۹- وضع تحصیلات افراد فعال( اعم از شاغل و بیکار) روستا چگونه است؟( حتی الامکان به صورت تعداد پاسخ خود را بفرمائید)
۹-۱) بی سواد یا در حد خواندن و نوشتن خیلی کم ۹-۲) تا قبل از دیپلیم
۹-۳) دیپلم اکثراً ۹-۴) بالاتر از دیپلم تا لیسانس ۲ تا ۹-۵) بالاتر از لیسانس بیش از ۲ تا ندارد
۹-۶) روخوانی زنانی سالمند در نهضت
۱۰- آیا افراد تخصیلکرده و متخصص در بخش کشاورز

ی روستا فعالیت دارند؟
۱۰-۱) بلی * ۱۰-۲) خیر
۱۱- اگر بلی چندنفر؟ حدود ۲۰ خانوار ۱۲- با چه تخصصهایی؟ لیسانس و دیپلم
۱۳- چه تعداد از سرپرستان خانوار کشاورز زارع و باغدار روستا در کنار کشاورزی به فعالیت اقتصادی دیگری نیز اشتغال می ورزند؟
۱۳-۱) ۲۵-۰ درصد * ۱۳-۲) ۵۰-۲۵ درصد
۱۳-۳) ۷۵-۵۰ درصد ۱۳-۴) ۱۰۰-۷۵ درصد
۱۴- مهمترین فعالیتهایی که زارعین و باغداران روستا علاوه بر کشاورزی به آن می پردارند چیست؟( لطفاً به ترتیب اهمیت)
۱۴-۱) دامداری ۱۴-۲) کارگری
۱۴-۳) فعالیتهای جنبی همان کشاورزی* ۱۴-۴) کار آزاد