معرفي:سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور در سال ۱۳۷۳ براساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور با ادغام وظايف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابري و شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي تشكيل شد . در سال ۱۳۸۳ معاونت راهداري وزارت راه و ترابري نيز در سازمان ادغام

گرديد و نام سازمان به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تغيير يافت. سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين در سال ۷۶ پس از استان شدن ايجاد و سازماندهي شد .اين سازمان وظيفه سياست گذاري و نظارت بر حمل و نقل جاده اي استان در بخشهاي مختلف كالا و مسافر , ايمني و ترافيك و ترانزيت را بعهده دارد . تعداد كاركنان سازمان ۳۴ نفر بوده كه در قالب ۲معاونت و ۱۰ اداره و واحد فعاليت مي نمايند .
اهم فعاليتهاي سازمان در سال ۸۳:
– اجراي طرح آمارگيري مبدا و مقصد جاده اي .
– اجراي طرح فراخوان كارت هوشمند .

– اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها.
– صدور كارت سلامت .
– نوسازي ناوگان.
– واگذاري صدور حواله بارنامه به بخش غير دولتي.
– راه اندازي شوراي حل اختلاف ويژه حمل و نقل .
– برگزاري نشست منطقه اي حمل و نقل ويژه مديران شمال كشور .
– اجراي طرح تكريم ارباب رجوع .
– اتوماسيون اداري .

– شناسايي نقاط حادثه خيز استان و تحليل تصادفات.
– برگزاري كلاسهاي آموزشي ويژه كاركنان و رانندگان .
– تهيه سالنامه آماري.
– راه اندازي سايت اطلاع رساني سازمان.
– برگزاري سمينار توجيهي بهبود مستمر استقرار نظام پيشنهادها .
– حذف ثبت ساعت اتوبوس ها درپاسگاههاي پليس راه .
– برگزاري اولين دوره آموزشي مقدماتي بهبودفرآيندويژه مديران وكارشناسان مجموعه ادارات تابعه وزارت راه
– برگزاري نمايشگاه.
– برگزاري جلسه كارگروه طرح ITS محور پايلوت قزوين – رشت .
– حائز رتبه سوم تحول اداري سازمان در هفتمين جشنواره شهيد رجائي .
– عضو شوراي اداري استان .
– عضو كميته حوادث غير متقربه.
– عضو كميته مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
– عضو كميته خريد گندم.
– عضو كميته حمل سيمان.
– عضو شوراي حمل استان.
– عضو كميته كارگروه امداد و نجات.

– عضو كميته كارگروه گردشگري.
– عضو كميته كارگروه امور زيربنايي.
– عضو كميته كارگروه ترافيك شهرداري.
اهداف سازمان :
 اصلاح ساختار تشكيلاتي حمل و نقل جاده‌اي
 زمينه‌سازي براي تشكيل شركتهاي مقتدر ( با توان سرمايه‌گذاري بالا) در حمل ونقل جاده‌اي
 ارتقاء فرهنگ بهره‌وري و ترويج مديريت مشاركتي
 اصلاح ساختار نيروي انساني
 ايجاد هماهنگي در دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با حمل و نقل
 استفاده از فن‌آوريهاي جديد به ويژه در زمينه اطلاعات
 فعال نمودن هر چه بيشتر كريدور شمال جنوب

 ايمن‌سازي عبور و مرور
 تقويت كمي و كيفي چگونگي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات
 توسعه استانداردها در حمل و نقل جادهاي به ويژه در زمينه ايمني
 فرهنگ‌سازي در زمينه رعايت مقررات و ضوابط ايمني
 نوسازي ناوگان
 ايجاد زمينه‌هاي لازم براي افزايش رقابت در ارايه خدمات حمل و نقل
 ايجاد زمينه‌هاي لازم براي افزايش سطح خدمات حمل و نقل جاده‌اي
 ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه سرمايه‌گذاري غير دولتي
 استفاده از فن‌آوريهاي جديد
 توسعه IT
 توسعه شبكه‌هاي فعال اطلاع‌رساني
 بهره‌گيري از سيستم‌هاي رايانه‌اي در كليه عمليات اجرايي
 ترويج فرهنگ استفاده از فن‌آوريهاي جديد
عمده فعاليتهاي اجرايي سازمان:
 نظارت و بازرسي مستمر از شركتها و موسسات حمل ونقل.
 صدور حواله و معرفي شركتهاي حمل كالا به بانك جهت دريافت بارنامه .
 صدور حواله و معرفي شركتهاي مسافربري به بانك جهت دريافت صورتوضعيت مسافري.
 صدور، تمديد و تعويض دفترچه كار رانندگان بخش حمل ونقل .
 صدور و تمديد پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقلي.
 صدور مجوز جهت كاميونهاي خارجي حامل كالاهاي صادراتي.
 تاسيس و تكميل ساخت پايانه عمومي بار قزوين واقع در كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا .
 نظارت بر پايانه بار عمومي قزوين و نظارت بر عملكرد سالن اعلام بار.
 آموزش مسئولين شركتها و رانندگان بخش حمل و نقل از طريق تهيه، توزيع و پخش فيلم هاي آموزشي، برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي مانند امداد و نجات وآشنايي با قوانين راهنمايي با همكاري ارگانهاي ذيربط.
 اخذ و جمع آوري آمارهاي بخش حمل و نقل و تدوين سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي استان.
 اجراي طرحهاي مختلف آمارگيري در بخش حمل و نقل .
 نوسازي ناوگان حمل و نقل و اعطاي تسهيلات به دارندگان وسائط نقليه فرسوده .
 اعلام نرخهاي مصوب حمل و نقل مسافر و نظارت بر حسن اجراي آن.
 تجهيز ، تعمير و نگهداري پاسگاههاي پليس راه استان.
 اجراي طرحهاي مختلف ايمني و ترافيكي جهت كاهش تصادفات و تلفات جاده اي .
 تهيه گزارشات تصادفات و تجزيه و تحليل تصادفات جاده اي .
 صدور پروانه عبور بارهاي ترافيكي.
 اخذ جريمه تخلفات اضافه بار .
 نصب، راه اندازي و نگهداري دستگاههاي ترافيك شمار مكانيزه در محورهاي استان جهت اخذ آمار تردد در محورهاي استان.
 برداشت و به روز رساني اطلاعات شناسنامه راههاي استان .
 برگزاري جلسات امداد و نجات جاده اي استان با همكاري ارگانهاي ذيربط و تهيه و توزيع دفترچه امداد و نجات جاده اي.
 راه اندازي پايگاه اطلاع رساني سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين.
 ساخت و توسعه مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي عمومي.
 صدور مجوز تاسيس مجتمع هاي خدمات رفاهي خصوصي و نظارت بر عملكرد آنها و نيز نظارت بر كليه ساخت و سازهاي بين راهي و برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز.
 تقويت بخش خصوصي و انجمن هاي صنفي در جهت واگذاري امور تصدي گرايانه به بخش حمل و نقل
عملكرد ۷ ساله جايجايي كالا و مسافر
رديف موضوع ميزان واحد
۱ جابجايي كالا از سال ۸۲-۷۶ ۰۳۵/۳۵۹/۱۷ تن
۲ جابجايي مسافر از سال ۸۲-۷۶ ۹۴۴/۳۵۱/۲۳ نفر
۳ تعداد پروژه هاي عمراني ۲ پروژه

با توجه به عدم امكان تفكيك آمارهاي استاني سال ۱۳۷۶ عملكرد سازمان از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲(۶ساله) ارائه گرديده است.

عملكرد ۹ ماهه حمل و نقل كالا در سال ۸۳
رديف موضوع ميزان واحد

۱ كالاي جابجا شده ۳۲۹۵۹۹۲ تن
۲ جابجايي در درون استان ۴۳۵۵۸۸ تن
۳ جابجايي برون استاني ۲۸۶۰۴۰۴ تن
۴ سفر انجام شده ۳۶۱۰۷۸ تن
۵ سفردرون استاني ۴۸۶۰۸ تن
۶ سفر برون استاني ۳۱۲۴۷۰ تن

عملكرد ۹ ماهه حمل و نقل مسافر در سال ۸۳

رديف موضوع ميزان واحد
۱ مسافر جابجا شده ۲۶۳۶۹۷۳ نفر
۲ جابجا شده درون استان ۱۰۳۹۳۵۴ نفر
۳ جابجا شده برون استان ۱۵۹۷۶۱۹ نفر
۴ سفر انجام شده ۱۲۵۵۹۵ نفر
۵ سفر درون استان ۶۳۸۰۹ نفر
۶ سفر برون استان ۶۱۷۸۶ نفر
ايمني وترافيك
رديف موضوع تعداد
۱ صدور موافقت اصولي تاسيسات جانبي ۱۹
۲ صدور پروانه عبور ۷۲۴
۳ اضافه تناژ ۲۰۶۰۸۹۰ kg

ناوگان ورانندگان
رديف موضوع تعداد واحد
۱ رانندگان مسافر ۱۲۰۰ نفر
۲ رانندگان كالا ۹۱۳۹ نفر
۳ كاميون ۵۰۶۷ دستگاه

۴ اتوبوس ۲۲۰ دستگاه
۵ ميني بوس ۳۸۰ دستگاه
۶ سواري ۸۵ دستگاه

 

عمده ترين كالاي حمل شده استان آجر – سبزيجات – كاشي – مواد پاك كننده – انواع نخ – خاك كاشي – گندم – سليس – انواع شيشه جام و موتور سيكلت – بوده است