سرطان يا معماي قرنهاي زندگي بشر

سرطان چيست؟ از كجا به وجود مي آيد؟ براي جلوگيري و درمان آن چه بايد كرد؟
سرطان از بيماريهائي است كه روز به روز عده ي بيشتري از ابناء بشر در چنگال هاي وحشتناك و دردانگيز آن جا ميسپارند. با اين هم توسعه و وسايل و مكاشفات و كشف هم نوع ميكروبها و دامنه وسيع امروزي در علم پزشكي هنوز موفق به يافتن را درمان قطعي انواع اين بيماري نشده اند و هم چنين اطلاعات مردم هم در اين باره نيز بسيار محدود و اندك است. اخيرا يكي از مجلات معتبر

امريكائي سوالاتي درباره سرطان طرح كرد و براي دريافت جواب نزديكتر«هارولدوبل» معاون اول قسمت تحقيقات پزشكي انجمن سرطان امريكا و دكتر«جان هلر» مدير كل موسسه ملي سرطان آمريكا و دكتر«ردوين» استاد جراحي در دانشكده پزشكي دانشگاه پنسيلوانيا فرستاد كه اينجا متن اين سوالات و جوابهاي آنرا ملاحظه ميكنيد.
س) سرطان چيست و چه چيز باعث آن ميشود؟

ج) دكتر«رودز» سرطان مجموعه بيماريهائي است كه بر اثر رشد و نمو غير طبيعي سلولها بوجود ميآيند سلولهاي بدن دائم در حال رشد و نمو هستند و سلولهاي نو و تازه بطور طبيعي جاي سلولهاي فرسوده و از بين رفته را مي گيرند، اما بعضي وقتها يك قسمت از سلولهاي بدن بدون اينكه جاي سلولهاي فرسوده و از بين رفته را بگيرند رشد و نمو ميكند و به ميزاني كه از حساب خارج است تقسيم مي شوند، در نتيجه وضعي در بدن بوجود مي آورند كه ما آنرا سرطان مي ناميم فعلا دانش پزشكي موفق به يافتن جواب قطعي براي اين سوال نشده است كه چرا

سلولهاي بدن بطور غيرمستقيم و غيرطبيعي رشد و نمو ميكنند و سرطان بوجود مي آورند بعضي از پزشكان معتقدند كه سرطان از ويروسي كه بشر هنوز موفق به شناختن آن نشده بوجود مي آيد و دليل ايشان آنستكه غدد سرطاني كه در برخي از حيوانات ديده شده ويروس مخصوصي داشته است، اما آنچه مسلم است اينستكه هنوز عامل مولد سرطان كشف نشده و بشر نتوانسته است كه از اين راز پرده برگيرد.

س) چرا سرطان باعث مرگ ميشود؟
ج) دكتر، ردوين، سرطان معمولا بچند طريق در كار تغذيه نقصان پديد مي آورد و منجر به مرگ ميشود بعبارت ديگر وجود سرطان باعث ميشود كه غذاي مصرفي تكافوي احتياجات روز افزون سلولهاي طبيعي و غيرطبيعي را كه مرتب در حال رشد و نمو هستند نكند و قواي فعاله بدن را از كار بيندازد، بعضي وقتها سرطان در كار دستگاه گوارش اختلال پديد مي آورد و ايجاد بي اشتهائي و دل بهم خوردگي و استفراغ مي كند و در نتيجه بيمار مبتلا به سرطان وزن و قدرت جسماني خود

را از دست مي دهد و مستعد براي استقبال از مرگ ميشود. در مواردي نيز سرطان پنجه هاي خود را بدرون ديواره شريانها فرو ميبرد و ايجاد خونريزي دروني ميكند. گاهي ممكن است كه پنجه هاي خود را به مغز قلب و كليه و يا ريه ها بيفكند و اين اعضاء حساس بدن را از كار بيندازد اگر در اثر رشد و نمو غير طبيعي سلولها و نفوذ ريشه هاي سرطاني در شريانها و مغز و كليه و قلب و ريه

كار بمرگ ميانجامد بيمار بقدري ضعيف و نحيف خواهد شد كه در برابر دردهاي شديد سرطان دامن تحمل از كف خواهد داد و جان تسليم جان آفرين خواهد كرد.
س) آيا سرطان رو به افزايش است؟
ج) دكتر«رودين»- بعضي از انواع سرطان از قبيل سرطان معده- رو به كاهش است و اما بعضي ديگر از انواع آن بخصوص سرطان ريه و سرطان خون با شدت رو به افزايش است. به هر حال با توجه به تعداد بيماراني كه به انواع مختلف سرطان مبتلا هستند، ميتوان گفت كه اين بيماريها با شدت در جهان رواج مييابد.

دكتر ديل- ميگويد: در سال ۱۹۳۵ تلفات سرطان امريكا از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۰۸ نفر بوده اما فعلا اين رقم به ۱۴۷ نفر ترقي كرده و در حقيقت تعداد تلفات سرطان ۳۶ درصد افزايش يافته است، البته دو عامل را در اين مورد نبايد نديده گرفت. يكي آنكه در سابق بودند كسانيكه در اثر ابتلاي سرطان فوت ميشدند بدون اينكه دكتر علت بيماري ايشان را تشخيص بدهد در صورتيكه فعلا بسهولت بيماري سرطان را تشخيص ميدهند و ديگر اينكه بر اثر پيشرفت هاي بهداشتي حد متوسط طول عمر

افزايش يافته و در نتيجه بر تعداد كسانيكه جواني را پشت سر ميگذارند و بيشتر مستعد براي ابتلا سرطان ميشوند افزوده شده است. با وجود اين علت رواج سرطان را فقط اين عامل نبايد دانست و بايد توجه داشت كه عوامل ديگري نيز در اين مورد دخالت دارد.
س) چه عقايدي درباره بروز سرطان وجود دارد؟

ج) دكتر هالر- درباره علت بروز سرطان حرفهاي فراواني زده ميشود بعضي ميگويند كه سرطان يك بيمار واگيردار است اما تاكنون در يك مورد نيز ديده نشده است كه شخص بر اثر تماس و مراوده و آميزش با يك بيمار سرطاني مبتلا سرطان شده باشد. عده اي الكل را در ايجاد سرطان معده موثر ميدانند و بعضي ميگويند كه طبخ غذا در ظروف آلومينيومي توليد سرطان ميكند اما هيچ دليل علمي در تاييد اين عقايد وجود ندارد و نمي توان آنها را قبول كرد. اين عقيده نيز رواج دارد كه سرطان موثري است، در صورتيكه در بعضي از انواع سرطان چشم وراثت دخالت دارد.
اما در مورد انواع مختلف سرطان كه رواج فراواني دارد هيچگونه آثار و شواهدي كه وراثت

دارد ابتلاي بآنها موثر نشان دهد تاكنون ديده نشده است.
س) براي جلوگيري از سرطان چه ميتوان كرد؟

ج) دكتر ديل- كسانيكه در كار خانه هاي مولد شيميائي كار ميكنند بايد دقت بيشتري براي حفظ سلامتي و نيرومندي بدن خود بعمل آورند و اصول بهداشتي را كاملا رعايت كنند، سايرين نيز خود را از دود سيگار و ساير دخانيات كه ظاهرا در توليد سرطان موثر هستند دور بدارند و بعلائم و نشانه هايي كه مربوط به بروز سرطان است بي اعتنائي نكنند علائم سرطان معمولا از اين قرار است:

خون ريزي غير عادي، ورم پستان يا قسمتي از بدن، زخمي كه بسهولت التيام پيدا نميكند، تغيير وضع ادرار، سرفه و گرفتگي سينه بطور دائمي، سوء هاضمه مزمن، تغيير پيدا كردن خال يا زگيل كه در بدن وجود دارد، البته وجود هر يك از اين عوامل را نمي توان دليل بر سرطان دانست، اما در چنين صورتي بايد فورا باقدام پرداخت و بدكتر مراجعه كرد، علاوه بر اين كسانيكه جواني را پشت سر

گذاشته اند و سي سالي از عمرشان گذشته است بايد لااقل سالي يكبار معاينه پزشكي شوند، بعضي ديگر از اشخاص مثل افرادي كه زياد سيگار مي كشند بايد هر شش ماه يكبار سينه خود را با اشعه«ايكس» مورد آزمايش قرار دهند، اگر چه اثرات و علائم ناچيز هم باشد بايد درصدد معالجه و جلوگيري برآمد كه شخص مبتلا نگردد و از چنگال اين عفريت خانمانسوز نجات يابد. اين بود جوابهائيكه بزرگان و متخصصين و پيشوايان و دكترهايي اين مرض نظريه داده اند.

مورد معالجه سرطان
مدعيان معالجه سرطان زياد و پول هاي هنگفتي از اين راه بجيب ميزنند و هنوز با اين مرض جانسوز و خانمان برانداز مشغول نبرد ميباشند و علاج قطعي آنرا بشر هنوز نتوانسته بدست بياورد. در چند سال قبل هراتي نامي مدعي كشف داروي ضرسرطان شد و هوو جنجالي هم به راه انداخت و طرفداران زيادي هم پيدا نمود ولي پس از تحقيقات علمي معلوم شد نتيجه قطعي نبوده و استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر غياث الدين جزائري كه از مفاخر ايران است و حقا بايد اسم ايشان را به عظمت و بزرگي بزبان آورد و كتب ايشان مورد استفاده توده مردم دنيا ميباشد كتابي بنام سرطان و هراتي در همان روزها بطبع رساندند و جواب ايشان را در حدود ادب و منطق با ادله علميه دادند و سر مجهول را معلوم نمودند.

خلاصه:
اطباء و دانشمندان اگر هم روزي به موفق به كشف داروي قطعي سرطان بشوند از راه معالجات قدما و متقدمين بايد دنبال روي نموده با روش آنان هم گام شوند تا بتوانند نتيجه مثبت بدست بياورند. الغرض براي روشن شدن مطلب و طرز معالجات قديم ناگريزم مقدمتا قدري شرح در اطراف پيدايش سرطان بدهم تا برسيم به معالجه ي آن. بدن ما از اجتماع موجودات ريز كه با چشم قابل

رويت نيستند تشكيل شده است همانطور كه فلزات از اتمهاي بسيار ريز ساخته شده اند همانطور كه املاح از ملكولهاي بسيار كوچك بوجود آمده اند، بدن آنان و حيوان هم نيز از موجودات بسيار ريز كه سلول نام دارند تركيب شده است معمولا حيوانات يك سلولي يا چند سلولي هستند. حيوانات يك سلولي مانند ميكروبها معمولا خلق الساعه ميباشند يعني قدرت ميباشند يعني قدرت تكثير آنها

زياد است وقتي يك ميكروب وارد محيط مناسبي شود و غذاي كافي داشته باشد آنقدر رشد مي كند و زياد مي شود كه بصورت توده هائي تمام محيط را پر مينمايد. كپك كه در روي غذاي مانده مخصوصا ماست مانده مي بينيد چيزي جزء رشد و نمو موجودات يك سلولي نيست هر قطره از يك

غذاي مانده مخصوصا ماست مانده مي بيند چيزي جزء رشد و نمو موجودات يك سلولي نيست هر قطره از يك غذاي كپك زده داراي هزارها موجود زنده است كه تمامي آنها از يك موجود متولد شده است. رشد و نمو سلولها تحت قيد و شرايط معيني است و يك سلول نمي تواند مانند افراد خودسر بي بند و بار باشد يك سلول حق ندارد از حد خود خارج شود و وارد مرز و بوم همسايگان گردد يك سلول نميتواند بيش از حد خود رشد كند و پاي خود را وارد گليم ديگران نمايد. سلولي كه قوانين و مقررات كشور بدنه ناديده بگيرد و بيش از حد معين رشد كند و جاي سلولهاي ديگر را

غضب نمايد اين چنين سلول را سلول سرطان مينامند سرطان چون به سلولهاي ديگر چنگ آن هم مانند خرچنگ ميباشد و نام عربي خرچنگ سرطان است تا اين سلول متعدي و چنگ انداز را سرطان نام نهاده اند و آنكسانيكه مدعي هستند كه علت آن سرطان هنوز كشف نشده در اشتباه مي باشند. ساختمان تمام سلولهاي بدن يكسان نيست. و احتياج روزانه آنها هم يكي نميباشد. هر يك از اعضاء و جوارح بدن شما بغذاي مخصوص احتياج دارند و جيره معيني خواهند داشت اگر در مملكت بدن عدالت اجتماعي رعايت شود و جيره هر يك را نسبت با احتياج او بدهند يعني غذاهائي بخورند كه محتواي كليه احتياجات بدن باشد هرگز بسرطان مبتلا نخواهند شد. اگر ميخواهيد به

مرض سرطان مبتلا نشويد از زياد خوردن گوشت خودداري نمائيد و گفته حضرت علي(ع) را كه فرموده: شكمهاي خود را مقبره حيوانات قرار ندهيد و فراموش ننمائيد گوشت خون انسان را فوق فوق العاده ترش ميكند و عكس العمل اين ترشي زياد سلول سرطان تشكيل ميدهد وقتي سرطان

پيدا شد خون قليائي ميشود و ترشي آن بوسيله ادرار دفع ميشود پس وقتي خون قليائي رشد و ترشي ادرار بالا رفت مقدمات ايجاد سرطان پيدا شده است. خوردن گوشت زياد- خوردن ماهي هاي حرام مثل سگ ماهي و امثال آنها نخوردن بيضه ي گوسفند، خوردن گوشت حيوانيكه انسان با او جمع شده باشد ميكروب سرطان در بردارد و مشخص را مبتلا به اين مرض خواهد نمود، ناگفته نماند مقاربت در ايام ناپاكي زنان هم خطر سرطان در بردارد.
معالجه: اشوه ده مثقال- چيني ۵ مثقال بجوشانيد تا سه بطر آب حاصل شود آن آب را تا ده روز روي يك استكان صبح يكي شب با نبات ميل نمايند. سفاله(تفاله) آنرا نرم بسايند با جيوه كشته شده و شنجرف را با تفاله ساييده شده فوق در داخل ليمو عماني خشك شده بريزند يعني سوراخ كوچكي به ليمو بنمايند كه داروها در داخل ليمو قرار گيرد درب ليمو را ببنديد و درسر قليان بگذارند آتش بر روي آن گذاره و بكشند بسيار در معرض سرطان نافع است.

نسخه:
قرقات ۴ل، شمبليله و گشنيز و كاسني تازه آنها را از هر كدام ۱۴، سركه و عمل از هر كدام چهار مثقال مخلوط نموده يعني قرقات را نرم بسايند و آب سبزيجات ريخته عسل و سركه را براي آن اضافه نموده صبح و ظهور و عصر ميل نمايند در مرض سرطان مفيد است.