اين پروژه شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان های SQL و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه سعی شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش عمده ای از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

فهرست

 

فصل اول : تاريخچه نرم افزارهای پروژه
مقدمه ۱۱
تاريخچه زبان دلفی ۱۳
تاريخچه ۲۰
چارت سازمانی ۲۳
حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرداز:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم: مراحل ساخت پروژه
مراحل ساخت پروژه ۲۴
مشکلات موجود قبل از ايجاد پروژه ۳۴
مزايای ايجاد پروژه ۳۵
عوامل موجود در پروژه ۳۵
چگونگی ايجاد پروژه ۳۶
ايجاد و راهبری پايگاه داده و فايل های داده ای ۳۷
فصل سوم:تشريح پروژه
تشريح پروژه ۴۱
ثبت پرسنل ۴۵
ثبت سمت ۴۹
ثبت سمت پرسنل ۵۲
ثبت مزايا ۵۵
ثبت کسورات ۵۸
ثبت بيمه ۶۱

تقويم کاری ۶۲
تعطيلات رسمی ۶۵
تعريف کاربر ۶۶
سطح دسترسی ۶۹
بخش ساعت ورود و خروج ۷۰
ماموريت ۷۴

مساعده ۷۷
غيبت ۷۹
تاخير‏های مجاز ۸۲
پرداخت حقوق ۸۵
جستجو ۸۹
نتيجه گيری ۹۰
پيشنهادات ۹۱
منابع ۹۲


فهرست شکل ها

شکل۱: صفحه اصلی(تعاريف)……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
شکل۲: صفحه اصلی(ساعت ورود وخروج)……………………………………………………………………………………………۳۲
شکل۳: صفحه اصلی(اطلاعات کاری)……………………………………………….

…………………………………………………..۳۳
شکل۴: صفحه اصلی(خروج)………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
شکل:۵ پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۵-۲: اصلاح مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۵-۳: چاپ مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….۳۸
شکل۶: سمت ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۶-۱: ثبت سمت………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۶-۲: اصلاح سمت………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
شکل۷: سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۷- ۱ :ثبت سمت پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………۴۳
اصلاح سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………۴۴: ۷-۲
شکل۸ :مزايا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
ثبت مزايا………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶: ۸-۱
اصلاح مزايا…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷: ۸-۲
شکل ۹: کسورات

……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۹-۱ :ثبت کسورات……………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
اصلاح کسورات………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۹-۲:
شکل۱۰: بيمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
شکل۱۱: تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۱۱- ۱ :ثبت تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۱۱- ۲: اصلاح تقويم کاری…………………………………………………………………………………………………………………۵۴
شکل۱۲: تعطيلات رسمي…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
شکل ۱۳: تعريف کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۱۳-۱: ثبت کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
اصلاح کاربر………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸ ۱۳-۲:
شکل۱۴ : سطح دسترسی……………………………………………………………………………………………………………………۵۹
شکل۱۵ : بخش ساعت ورود وخروج……………………………………………………………………………………………………..۶۰
اصلاح ساعت ورودی وخروجی……………………………………………………………………………………………….۶۱ ۱۵-۱:
اصلاح ويژه مدير…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲ ۱۵-۲:

شکل۱۶ : مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
ثبت مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴ ۱۶-۱:
اصلاح مرخصی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵ ۱۶-۲:
شکل۱۷: ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
ثبت ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………۶۷ ۱۷-۱:
اصلاح ماموريت…………………………………………………………………………………………………………………….۶۸ ۱۷-۲:
شکل۱۸: مساعده……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
ثبت مساعده ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰ ۱۸-۱:
شکل۱۹ :غيبت………………………………………………………

…………………………………………………………………………..۷۱
۱۹-۱:ثبت غيبت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۱۹-۲: اصلاح غيبت………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
شکل۲۰: تاخيرهای مجاز……………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
ثبت تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………………۷۵ ۲۰-۱:
اصلاح تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………….۷۶ ۲۰-۲:
شکل۲۱: پرداخت حقوق………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
ثبت حقوق…………………. ………………………………………………………………………………………………………..۷۸ ۲۱-۱:
فيش حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹ ۲۱-۲:
اصلاح حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰ ۲۱-۳:


مقدمه

چند سالي است كه از ديجيتالي شدن و اينترنتي شدن زندگي صحبت مي‌كنيم به طوري كه مي‌توان گفت دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در تمام اعمال و كردار روزانه ما نشانه‌هايي از ميل به اين دنياي جديد ديده مي‌شود. هر روزه از بهداشت و پزشكي الكترونيكي و ديجيتالي گرفته تا آموزش و شهر و دولت الكترونيك و كارت‌هاي هوشمند و پ

ول الكترونيك و … صحبت مي‌شود. البته در بعضي از موارد هم كار از صحبت كردن مي‌گذرد و برخي از اين نشانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي شدن را به عينه در زندگي روزمره‌مان مشاهده مي‌كنيم. باپيشرفت صنعت الکترونيک و مدرن شدن ابزارها و وسايل باعث شده است که دنيای امروزی از فناوری الکترونيکی بيشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنيای کامپيوتر و ارتباطات الکترونيکی از اين امر مستثنا نيستند.

امروزه بيشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سيستم های الکترونيکی برای سريعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده مي کنند که باعث بهينه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزايش کارايي ,افزايش کارآوری و…. مي شود و منجر شده است که بيشتر کشورهای در حال توسعه از سيستم الکترونيکی استفاده کنند. دراين پروژه ما سعی کرده ايم که سيستم حسابداری يک شرکت را به صورت الکترونيکی انجام دهيم که بتوانيم ک

می از مشکلاتی که در زمينه حسابداری وجود دارد را حل کنيم .

فصل اول
تاريخچه نرم افزارهای پروژه

تاريخچه زبان دلفی
گسترش روش دلفی به‌دنبال رواج فعاليت های مرتبط با پيش بينی آيندهٔ فناوری ها که از سال ۱۹۴۴ ميلادی آغاز شد، صورت گرفت. در اين تاريخ و بنا به سفارش نيروی دريايی ايالات متحده

آمريکا، پروژه‌ای بنام راند در شرکت هواپيما سازی دوگلاس و با هدف پيش بينی فناوريهای آينده با کاربرد نظامی تعريف شد. اين پروژه به مطالعه در زمينه سلاح های بين قاره‌ای فراسطحی پرداخت. در سال ۱۹۵۹ ميلادی هلمر و رشر ، دو تن از محققان پروژهٔ رند طی مقاله‌ای تحت عنوان « نظريه

 

فلسفی دانش در علوم نادقيق »، اين ايده را مطرح کردند که در زمينهٔ هايی از علم که در آن هنوز قوانين علمی توسعه نيافته است،اتکاء به آراء خبرگان مجاز می‌باشد. حال مساله اين است که چگونه آرای اين خبرگان مورد استفاده قرار گيرد و علی الخصوص چگونه با ترکيب نظرات يک تعداد از خبرگان ، بيانيه‌ای سودمند تدوين شود. از ديدگاه روش دلفی، قضاو های انسانی بمثابه ورودی هايی مشروع و سودمند برای انجام پيشبينی ها می‌باشند. بعضا خبرگان و متخصصان منفرد

می‌توانند در معرض خطر يکجانبه نگری قرار گيرند ضمن اينکه گروه‌های خبره نيز می‌توانند تحت تأثير تمايلات رهبر گروه، از تجديد نظر بر روی ايده‌های قبلی اکراه داشته باشند. بمنظور غلبه بر چنين نارسايی هايی، روش دلفی با مبانی نظری و دستورالعمل های روش مند در طول دهه‌های پنجاه و شصت ميلادی در موسسهٔ رند توسعه يافت. عبارت دلفی کنايه از مکانی مقدس در يونان باستان است که در آنجا با واسطه گری پيشگويان بلند پايه، پيش بينی هاو سخنان خدايان يونانی اعلام می‌شده است. به‌نظر می‌رسد استفاده از اين نام مورد تاييد بنيان گذاران اين روش يعنی هلمر و دالکی نبوده است. بنا بر اظهارات دالکی در سال ۱۹۶۸، کلمه دلفی به نوعی القاء کننده وابستگی روش آنان به غیبگویی بوده و جنبه‌ای اسرار آميز دارد. حال آنکه آنچه توسط اين دو ارايه شده است، روشی است برای بهبود دادن به پيش بينی ها به کمک استفاده کامل از اطلاعات ناکافی که در اختيار می‌باشد. دلفی در واقع يک کامپايلر پاسکال است. دلفی ۶ نسل جديد کامپايلر های پاسکال است که شرکت برلند از زمان ايجاد اولين نسخه پاسکال توسط آندرس حجلسبقگ در ۱۵ سال پيش به بازار عرضه کرد
برنامه نويسی به زبان پاسکال در ساليان سال از استواری و ثبات، زيبايی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپايل سود برده است. دلفی هم از اين قاعده مستثنی نيست. کامپايلر دلفی ترکيبی از بيش از يک دهه تجربه طراحی کامپايلر پاسکال و معماری بهبود يافته کامپايلر های ۳۲ بيتی است. اگرچه قابليت های کامپايلرها با گذشت زمان پيشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نيافته و همچنان از سرعت بالايی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپايلر دلفی معياری برای سنجش ديگر کامپايلرهاست.
در زمان استفاده از سيستم عامل داس برنامه نويسان مجبور بودند از بين زبان پر قدرت ولی کم

سرعت بيسيک و زبان کارآمد ولی پيچيده و نامفهوم اسمبلی يکی را انتخاب کنند. پاسکال با ارائه يک زبان ساخت يافته و يک کامپايلر سريع و کم نقص اين شکاف را پرکرد. برنامه نويسان ويندوز ۳٫۱ هم با تصميم گيری مشابهی رو برو شدند. يکی زبان قدرتمند و سنگين سی و يکی زبان ساد

 

ه و محدود کننده ويژوال بيسيک ارائه دلفی۱ در اين مورد هم راه حل خوبی برای برنامه نويسان بود. دلفی مجموعه متفاوتی برای برنامه نويسی بود . طراحی و توسعه برنامه های کاربردی، اي

نويسی ويندوز بود که محيط طراحی ويژوال، کامپايلر بهينه کد برنامه و دسترسی قوی به پايگاههای داده را در يک جا جمع کرد که آن را به يکی از بهترين ابزارهای روش نوين توسعه سريع نرم افزار تبديل کرد. اين مجموعه قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسياری از برنامه نويسان

زبانهای ديگر به دلفی روی بياورند و اين موفقيت بزرگی برای برلند به حساب می آمد.
همچنين بسياری از برنامه نويسان پاسکال دلفی را ابزاری يافتند که توسط آن هم از توانايی و تجربه خود در برنامه نويسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانايی کار در ويندوز را به دست آوردند. همچنين زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شيئی در دانشگاهها ايجاد شده بود يک زبان بسيار خشک و محدود کننده بود که اصلاٌحالت کاربردی پيدا نکرد. .
ويژگيهای دلفی مثل طراحی ظاهری حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان پاسکال شيئی عملاٌ از رده خارج شود. تيم طراحی وب در ميکروسافت قبل از حضور دلفی هيچ رقيب مهمی برای خود نمی ديد. ويژوال بيسيک در آن زمان زبانی نا کارآ ، کم سرعت و کند ذهن بود. ويژوال بيسيک ۳ در عمل اصلا توانايی رقابت با دلفی ۱را نداشت. در اين سال شرکت برلند گرفتار يک سری مشکلات قضائی با شرکت لوتيوس بود که در نهايت هم متخلف شناخته شد. همچنين درگيری مشابهی هم با ميکروسافت بر سر تلاش در تغيير دادن فضای نرم افزار های ميکروسافت پيدا کرد. همچنين برلند مشغول طراحی و فروش طرح کيواتور به شرکت نوول و طراحی پايگاه های داده ديتابيس و پارادوکس بود که با استقبال قابل توجهی مواجه نشد .
در اين زمان که برلند مشغول فعاليتهای قضايی و تجاری بود ميکروسافت توانست گوی سبقت را از برلند بربايد و قسمت اعظم بازار ابزار های برنامه نويسی تحت ويندوز را در اختيار بگيرد و سعی می کرد تا اين طرز فکر را اشاعه دهد که چون ويندوز را طراحی کرده صلاحيت و توانايی تهيه بهترين ابزار های برنامه نويسی تحت آن را نيز در دست دارد. در اين شرايط برلند با عرضه دلفی و نسخه جديد برلند سی پلاس سعی کرد خدشه ای در فرمانروايی ميکروسافت وارد کند و سهمی در بازار بزرگ اين محصولات داشته باشد .

 

 

دلفی۲(سال۱۹۹۶)
يک سال بعد دلفی۲ تمام مزايای نسخه قبلی را تحت سيستم های جديد ۳۲ بيتی ارائه داد. همچنين دلفی۲ با ارائه خصوصيات اضافه و کارکرد های قويتری نسبت به دلفی۱ توانايی های خود را افزايش داد. (ازجمله ارائه کامپايلر ۳۲ بيتی که سرعت بالايی به نرم افزار ها می بخشيد، کتابخانه بزرگ و کاملی از اشيای مختلف، شيوه جديد و تکامل يافته ای برای اتصال به پايگاه های داده مختلف، اديتور پيشرفته، پشتيبانی از الی ، توانايی وراثت در فرمهای ويژوال و سازگاری با پروژه های ۱۶ بيتی دلفی۲) دلفی۲ به معياری برای سنجش و مقايسه همه ابزارهای توسعه نرم افزار در آن زمان تبديل شد.
در آن زمان با ارائه سيستم ۳۲ بيتی ويندوز۹۷جهش بزرگی در سيستم عا

مل ويندوز رخ داد و برلند بسيار مشتاق بود که دلفی را به بهترين ابزار برنامه نويسی سيستم جديد تبديل کند. نکته اين که در آن زمان به منظور تاثير در افکار عمومی و تاکيد بر قدرت دلفی در سيستم عامل ۳۲ بيتی قرار بود که نرم افزار با نام جديد دلفی۳۲ به بازار عرضه شود ولی در آخرين مراحل به خاطر اينکه نشان دهند اين زبان زبانی رشد يافته و تکامل يافته نسخه قبلی يعنی دلفی۱ است نام دلفی۲ را برای آن انتخاب کردند.
ميکروسافت تلاش کرد که با يژوال بيسيک۴با دلفی مقابله کند ولی از ابتدا کيفيت پايين آن و ضعف آن در انتقال برنامه های ۱۶ بيتی به سيستم ۳۲ بيتی و بروز اشکالات ساختاری در طراحی آن موجب شکست زودهنگام ويژوال بيسيک شد. در اين زمان هنوز تعداد زيادی از برنامه نويسان به ويژوال بيسيک وفادار بودند. برلند همچنين روشها و ابزارهای قدرتمندی همچون پوير بيلدر برای طراحی نرم افزار های کلاينت وسرور ارائه داد ولی دلفی هنوز آن قدر قدرتمند نشده بود که بتواند نرم افزارهايی که جايی در بين توسعه گران پيدا کرده اند را براندازد..

دلفی۳(سال۱۹۹۷)

از زمان تهيه و توسعه دلفی تيم توسعه دلفی در فکر گسترش و ايجاد يک زبان قدرتمند جهانی بود. برای دلفی۲ اين تيم تمام نيروی خود را صرف اعمال مربوط به انتقال تواناييها و کارکرد ها به سيستم ۳۲ بيتی و همچنين اضافه کردن خصوصيات کلاينت وسرور و پايگاه داده کرد. در زمان تهيه دلفی تيم توسعه فرصت لازم برای گسترش مجموعه ابزار موجود را يافت و در اين راستا کيفيت و کميت ابزارهای دلفی بهبود يافت. به علاوه راه حل هايی برای مشکلات عمده و قديمی برنامه

نويسان تحت ويندوز ارائه شد. به ويژه استفاده از برخی فناوری های پيچيده و نا مفهوم (مثل کام و اکتيوايکس وتوسعه نرم افزار های تحت وب وکنترل پايگاههای داده چند کاربره). روش نمايش کد برنامه همچنين توانايی کامل کردن خودکار کد عمليات کد نويس

ی را راحت تر کرد. ضمن اين که همچنان در بيشتر موارد اساس و متدولوژی برنامه نويسی

ماننددلفی۱بود و بر پايبندی به قوانين اصولی پاسکال تاکيد می شد .
در اين زمان رقابت شرکت های توليد کننده ابزار های برنامه نويسی بسيار تنگاتنگ شده بود. ميکروسافت با ارائه ويژوال بيسيک۵ به پيشرفت های خوبی دست يافت ازجمله پشتيبانی قوی ازکام و اکتيوايکس و ايجاد برخی خصوصيات و تغييرات کليدی و اساسی در کامپايلر ويژوال بيسيک ضمن اين در همين سال برلند با پشتوانه قوی دلفی و با استفاده از ساختار موفق آن ابزارهای ديگری همچون فورت به بازار عرضه کرد .
تيم دلفی در زمان طراحی دلفی ۳ چند تن از اعضای کليدی خود را از دست داد آندرس حجلسبقگ معمار اصلی دلفی در اقدام غير منتظره ای برلند را ترک کرد و تصميم گرفت به رقيب ديرينه يعنی ميکروسافت بپيوندد. اما حرکت تيم دلفی متوقف نشد و معاون حجلسبقگ که سالها تجربه همکاری با او را داشت توانست رهبری اين تيم را به خوبی در دست بگيرد. همچنين مسئول فنی تيم هم در اقدام مشابهی به گروه ميکروسافت ملحق شد. اين تغييرات بيشتر به خاطر اختلافات شخصی بين افراد تيم بود و نه به خاطر مسائل حرفه ای.
دلفی۴(سال۱۹۹۸)
دلفی۴ بيشتر بر روی راحتتر کردن کار با دلفی متمرکز شد. مرورگر روال ها بهبود يافت و مرور و ويرايشها را راحت تر کرد. کنترل کد و کامل کردن خودکار کلاسها اين فرصت را به کاربر داد که فکر و زمان خود را روی ساختار اصلی برنامه بگذارد و در وقت صرفه جويی کند. طر

احی رابط کاربر هم کاملاٌ عوض شد و بهبود يافت و اشکال زدا نيز پيش

رفت قابل توجهی داشت .
در اين سال دلفی جايگاه خود را در رقابت با ديگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت دست يابی به سودآوری مالی مورد نظر خود پيش می رفت. در واقع در اين زمان بود که حاصل کار سنگين چند ساله تيم نمايان می شد. بعد از سالها آزمايش دلفی شهرت و محبوبيت خاصی پيدا کرد و ديگر برنامه نويسان دلفی توانايی جدا شدن از آن را نداشتند. در اين زمان برلند به کار سوٌال برانگيزی دست زد و به منظور تبليغ بيشتر و برتری در جنگ روانی با ديگر شرکتها نام اينپريس را برای فعاليتهای تجاری خود برگزيد.
ابزار های مربوط به فن آوری کوروبا را گسترش داد تا راه جديدی برای سودآوری ايجاد کند. برای موفقيت در اين زمينه کوربا نياز به رابط کاربر قدرتمندی داشت که در کنار توانايی های آن کار کردن با آن نيز راحت باشد. دقيقاٌ همان کاری که در سالهای قبل در مورد کام و برنامه نويسی تحت وب انجام شده بود و به موفقيت دست يافته بود. با اين وجود بنا به دلايل مختلفی اين

گسترش و توسعه کوربا هيچ وقت تکامل و موفقيتی که مورد نظر بود را به دست نياورد و بر خلاف تبليغات و سرمايه گذاری های انجام شده فن آوری کوربا تنها توانست نقش کوچکی در روند رو به جلوی دلفی ايفا کند.

دلفی۵(سال۱۹۹۹)

دلفی۵ در برخی زمينه ها پيشرفت های قبلی را ادامه داده است. اولاٌ مسيری را که دلفی۴ با اضافه کردن ويژگيهای زيادی شروع کرده بود ادامه داد. دلفی۴ باعث شد کارهايی که قبلاٌ به صرف وقت زيادی احتياج داشت بسيار سريعتر انجام شود. دلفی به شکل اميدوار کننده ای به برنامه نويس اين امکان را می دهد که بيشتر به برنامه ای که ميخواهد بنويسد توجه کند و نه به قواعد برنامه نويسی و نوشتن کد های تکراری و خسته کننده. اين ويژگيهای سودمند شامل رابط کاربر بهبوديافته و سيستم اشکال زدايی توانمند ، امکانات برنامه نويسی تيمی و ابزار های ترجمه می شود .
ثانيا دلفی۵ خصوصيات جديدی را در بر می گيرد که توسعه برنامه های تحت وب را واقعاٌ راحت کرده است. اين ويژگيها شامل طراح اشيای مربوط به ا س پ برای ساختن صفحات، اشيايی موسوم به اينترنت اکسپرس برای پشتيبانی از خصوصيات جديد که آن را به يک ابزار همه کاره در پايگاه های داده تحت وب تبديل کرد. در نهايت با صرف وقت ، هزينه و صبر زياد توانست دلفی۵ قدرتمند را عرضه کند. اين فعاليت مدتها به طول انجاميد و قبل از عرضه عمومی، دلفی۵ بارها در بازبينی ها و آزمايشهای داخلی قسمتهای مختلف آن تغيير کرد و بهبود يافت .
دلفی۵ در نيمه دوم سال ۱۹۹۹ به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار ادامه داد. در اين زمان ويژوا بيسيک که کم کم به عضوی تحقير آميز برای ميکروسافت تبديل می شد هم با پيشرفتهايی توانست در رقابت دوام بياورد و از صحنه خارج نشود. در اقدام درست و به جايی نام اينپريس دوباره به برلند بازگشت. اين اقدام از سوی طرفداران و مشتريان قديمی برلند با استقبال خوبی مواجه شد.
دلفی۶و۷و……
در هنگام تهيه دلفی۶ ساختار دلفی در زمينه های مختلف شکل گرفته بود و به يک تکامل نسبی رسيده بود. اين مسئله باعث شد که تيم طراحی بتواند وقت خود را بر روی طرحی که مدتها تنها در حد يک نظريه بود بگذارد و آن را بسيار زودتر از آن که انتظار می رفت عملی کند: گ

ام نهادن به محيط های فراتر از ويندوز . بيشتر نيروی توسعه گران دلفی در اين مدت صرف رهانيدن دلفی از بند ويندوز شد که اين خود در درجه اول مبارزه ای آشکار با سلطه ميکروسافت بود و ثانياٌ راه برنامه نويسان را به سوی فضا های ديگر برنامه نويسی باز کرد. در ابتدا اين عمل ريسک بزرگی بود و بيم آن می رفت که جايگاه دلفی در ويندوز هم به خطر بيفتد ولی در نهايت به نقطه

رشد و قوتی بدل شد که دلفی را به يکی از بهترين ابزار برنامه نويسی مولتی پلاتفرم تبديل کرد.
به نظر می رسد که اين فعاليتها باعث ثبات دلفی در دنيای برنامه نويسان شود و نگرانی های برلند و برنامه نويسان که هميشه می ترسيدند که مبادا با ضعيف شدن ويندوز جايگاه خود را از دست بدهند حال به افتخار و آرامش برای آنان و نگرانی برای طرفداران ميکروسافت تبديل شده ا

 

واژه ی اس کيو ال به صورت سی کو ال بايد تلفظ کنيم و اس کيو ال نا صحيح می باشد. منشا اصلی اس کيو ال به مقاله ادگار تحت عنوان « مدل رابطه‌ای داده‌ها برای بانک‌های داده‌ای اشتراکی » که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد،باز می‌گردد. در دهه ۷۰ گروهی از شرکت ای بی ام در شهرسن جوز بر روی سيستم پايگاه داده ای بدون توجه به اين مقاله کار می‌کردند و زبان اسکيو ال را به منظور عمليات و بازيابی اطلاعات ذخيره شده در سيستم پايگاه داده ای ايجاد کردند. اگر چه اس کيو ال ناشی از تلاشهای کاد بود اما.چامبرلن و رايموند اف . بويس را به عنوان طراحان زبان اسکيو ال می‌دانند.
سمينارهايی در زمينه فناوری بانک اطلاعاتی و مباحثاتی در مورد مزايای مدل رابطه‌ای جديد برگزار گرديد. تا ۱۹۷۶ مشخص بود که ای بی ام طرفدار جدی فناوری بانک اطلاعاتی رابطه‌ای بوده، توجه زيادی نسبت به زبان اس کيو ال دارد. تبليغات در زمينه سيستم پايگاه داده ای باعث جذب گروهی از مهندسين در مارک منلو در کاليفرنيا گرديد، و اين گروه به اين نتيجه رسيدند که تحقيقات ای بی ام منجر به يک بازار تجاری برای بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای خواهد گرديد. .
در ۱۹۷۷ اين گروه شرکتی بنام ای ان سی تأسيس نمودند تا يک دی بی ام اس رابطه‌ای بر اساس اس کيو ال بسازند. محصولی بنام اراکل در۱۹۷۹ عرضه گرديد، و اولين دی بی ام اس رابطه‌ای بوجود آمد. به اين ترتيب محصول اراکل باعث گرديد اولين محصول ای بی ام برای مدت ۲ سال در بازار دچار رکود باشد. اين محصول بر روی مينی کامپيوترهای اجرا می‌شد که خيلی از کامپيوترهای بزرگ ای بی ام ارزان تر بودند.
امروزه اين شرکت با نام اراکرل کورپورشن اولين فروشنده سيستم‌های مديريت بانک اطلاعاتی رابطه‌ای است. استادان آزمايشگاههای کامپيوتر در دانشگاه برکلی کاليفرنيا نيز در نيمه دهه ۱۹۷۰ مشغول تحقيق در زمينه بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای بودن (مانند تيم تحقيق ای بی ام)، گروه فوق نيز يک نمونه از دی بی ام اس رابطه‌ای ايجاد نمودند و سيستم خود را انجرس نام نهادند .
پروژه انجرس شامل يک زبان پرسش بود بنام کيو ای ال ، اگر چه از اس کيو ال خيلی ساخت يافته تر بود، اما شباهت آن به زبان انگليسی کمتر بود. .
در حاليکه اراکل و انجرس برای ارائه محصولات تجاری در رقابت بودند، پروژه سيستم پايگاه داده ای شرکت ای بی ام در تلاش بوده‌است که يک محصو ل تجاری با نام SQL/Data system عرضه نمايد. ای بی ام موجوديت ان را در ۱۹۸۱ اعلام، و در ۱۹۸۲ شروع به عرضه محصول خود نمود. در سال ۱۹۸۳ ای بی ام يک نسخه ان را برای VM/CMS (سيستم عاملی که در کامپيوتر بزرگ ای بی ام غالبا استفاده شده بود)، اعلام نمود. .

همچنين در سال ۱۹۸۳ شرکت ای بی ام ، محصول ديتابيس ۲ را معرفی نمود که يک دی بی ام اس رابطه‌ای بود برای سيستم‌های بزرگ آن شرکت.ديتابيس۲ تحت سيستم عامل مراکز کامپيوتری بزرگ اجرا می‌شد. اولين نسخه ديتابيس۲ در ۱۹۸۵ عرضه گرديد، و مسئولين ای بی ام اعلام نمو دند که اين محصول يک برنامه استراتژيک برای تکنولوژی نرم افزاری ای بی ام می‌باشد ديتابيس۲ .از آن تاريخ تاکنون دی بی ام اس رابطه‌ای شاخص بوده و ای بی ام از آن حمايت نموده و زبان DB۲’s SQL استاندارد عملی زبان بانک اطلاعاتی بوده‌است.

فصل دوم
مراحل ساخت پروژه

چارت سازمانی

حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرد

از:
• تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری مبتنی بر بار کد (Application) .
• ارزیابی و طراحی مجدد ساختار سیستم های اطلاعاتی سازمان (AROIS) .
• مشاوره در زمینه اخذ استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (ISO / IEC 27002) با همکاری شرکت URS.
• ارزیابی ، طراحی و اجرای سیستمهای مربوط به شبک

ه (( Indoor & Outdoor .
• تامین کلیه قطعات و تجهیزات مربوط به کلیه پروژه های ذکر شده ( . (Hardware
• تامین انواع مواد مصرفی Label & Ribbon ) ) .
• پشتیبانی و ارایه خدمات پس از فروش اعم از نرم افزار و تجهیزات ( On Call ).

تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری (Application)
شرکت نوآوران مبانی پرداز در طول ۱۰ سال حضور فعالانه در عرصه فناوری اطلاعات کشور و اجرای نزدیک به یکصد پروژه موفق در بیش از ۱۵۰ مرکز صنعتی و خدماتی دولتی و خصوصی، به تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری (Application) می پردازد. ارائه نرم افزارهای کاربردی، منطبق بر فرآیندهای عملیاتی و در راستای اهداف و استراتژی های تجاری سازمان خط مشی تولید نرم افزارهای این شرکت می باشد.

متدولوژی و ابزار توسعه سیستمی:
متدولوژی حاکم بر توسعه سیستم های نرم افزاری این شرکت منطبق بر روش شیء گرا (Object Oriented)
و بر اساس متدولوژی RUP می باشد. که در نهایت سیستم تحلیل و طراحی شده را با ابزارهای مناسب در راستای محیط اجرای سیستم و نیاز مشتری اجرا می نماید.

مراحل توسعه سیستم:
فاز اول) شناخت و ارزیابی سیستم (Inception)
شناخت دقیق نیازهای مشتری مبنی بر استفاده از سی

ستم، تعیین دقیق قابلیتها و روندهای عملیاتی سیستم و نیز ترسیم پرسپکتیو سیستم نهایی از جمله اصلی ترین دستاوردهای این فاز می باشد. در انتهای این فاز اسناد شناخت سیستم که مشتمل بر ۵ سند اصلی می باشد تکمیل و به تأیید سازمان یا نماینده مشتری خواهد رسید. در حقیقت به واسطه اجرای این فاز کلیه ایهامات موجود در مورد سیستم نهایی از میان برداشته شده و طرفین قرارداد به وضوح قابل ملاحظه ای می توانن

د امکانات، محدودیتها و فرآیندهای عملیاتی سیستم نهایی را در انتهای این فاز مشاهده نمایند.

فاز دوم) تحلیل و طراحی (Elaboration)
پس از اتمام فاز شناخت، پروژه وارد فاز دوم می گردد. در این فاز به کلیه نیازهای نرم افزاری که پیش از این و در فاز شناخت گردآوری گردیده است، ماهیت منطقی و قابل اجرا به لحاظ علوم نرم افزاری بخشیده می شود که این عملیات مربوط به بخش تحلیل سیستم (Analysis) می باشد. پس از تکمیل مرحله تحلیل سیستم نوبت به طراحی سیستم می گردد. طراحی آخرین بخش از فاز دوم پروژه می باشد.

فاز سوم) برنامه نویسی و ایجاد سیستم (Construction)
در فاز سوم پروژه، ماهیت منطقی سیستم که پیش از این طراحی گردیده است تحت برنامه نویسی قرار می گیرد. تمامی مراحل انجام برنامه نویسی و کدینگ سیستم پیش از این مشخص گردیده و صرفاً کافی است تیم توسعه دهنده سیستم، به تکمیل کدینگ سیستم بپردازند. در انتهای این فاز تست اولیه () سیستم صورت پذیرفته و نسخه اولیه سیستم آماده می گردد

فاز چهارم) نصب و راه اندازی (Transition)
نسخه اولیه سیستم که در فاز قبلی آماده گردیده است، در این مرحله نصب و راه اندازی می گردد تا سیستم در محیط واقعی مورد آزمایش قرار گیرد. در یک دوره زمانی فشرده مشکلات احتمالی و معایب سیستم شناسایی و بر طرف گردیده و در نهایت نس

 

خه نهایی سیستم یا نسخه  نصب خواهد گردید. پس از این مرحله دوره پشتیبانی سیستم آغاز خواهد شد.

ارزیابی و طراحی مجدد ساختار سیستم های اطلاعاتی سازمان (AROIS)
طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی ضرورتی است که هر سازمانی را مجبور به بهره گیری از آن نموده است. دامنه این عمل آنقدر گسترده و پر اهمیت است که بدون استفاده از ابزار و دستاوردهای مهندسی این رشته تقریباً اجرای این سیستم ها را غیر ممکن ساخته است. شرکت مبانی پرداز برای نخستین بار با رعایت کلیه تکنیکهای استاندارد این رشته و هم راستا با علوم روز این مبحث در دنیا اقدام به ارائه خدمت ارزیابی و طراحی و مجدد ساختار سیستم های اطلاعاتی سازمانها (AROIS) نموده است. استاندارد سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان بگونه ایست که شرکتها پس از اجرای این پروژه قادر به اخذ گواهینامه استاندارد مربوطه از سوی شرکت توف رایلند (URS)مجری گواهینامه های استاندارد جهانی (ISO) خواهند بود که این امر برای اولین بار در ایران از سوی شرکت نوآوران مبانی پرداز ارائه می گردد.
هدف از ارائه این خدمت، ارزیابی، استاندارد سازی و طراحی مجدد ساختار سیس

تم های اطلاعاتی سازمانهاست. نتیجه نهایی این سرویس ایجاد ساختاری از سیستم های اطلاعاتی است که:
۱- در راستای دیدگاه ، مأموریت ، استراتژی ها و اهداف سازمانی است.
۲- منطبق بر فرآیندهای عملیاتی سازمانی و هم راستا با فرآیندهای کسب و کار

سازمان است.
۳- منطبق بر نوین ترین اصول مهندسی فناوری اطلاعات و در سطوح جهانی است.
۴- با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی امکان بومی سازی برای سازمانهای ایرانی را دارا می باشد.
۵- منتج به مهندسی مجدد فرآیندهای اطلاعاتی(BPR) و نیز فرآیندهای عملیاتی اشتباه سازمان است.

مشاوره در زمینه اخذ استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (ISO / IEC 17799)
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها رودرو می باشند. این تهدیدات مشتمل بر : تهدیدات داخلی سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات ناشی از خطاهای عمدی و غیر عمدی است. امروزه سازمانها بسیاری از فرصتهای کسب و کار خود را به لحاظ از دست دادن اطلاعات پر ارزش خود از دست می دهند. هدف اصلی این سیستم برقراری مکانیسمی جهت حفاظت از همین فرصتهاست.

بخشی از مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات BS7799) ISO 27001 (:
هرچند که اصلی ترین مزیت این سیستم حفاظت از سرمایه های سازمانی ا

ست اما می توان پاره ای از مزایای این سیستم را اینگونه برشمرد:
۱- بهبود در برنامه ریزیهای امنیتی.
۲- بهبود امنیت در سراسر سازمان.
۳- تشریح دقیق الزامات سازمان جهت حفظ اطلاعات با ارزش.

۴- دستیابی به مدیریت امنیت اطلاعات اثربخش.
۵- به حداقل رساندن تهدیدات در ارتباط با شرکاء سازمان.
۶- بهبود امنیت در تجارت الکترونیک.
۷- کاهش مسئولیت های انسانی در حفظ امنیت اطلاعات، بواسطه کنترل های سیستماتیک.

بخشی از رزومه کاری و پروژه های اجرا شده توسط شرکت نوآوران مبانی پرداز

ردیف نام سازمان شرح سیستم
۱٫ شرکت پلی اکریل ایران طراحی و مدسازی و اجرای سیستم مکانیزه کنترل اطلاعات محصول مبتنی بر بارکد مشتمل بر بیش از ۱۰ سیستم در بخش های تولید، انبارها، فروش، حسابداری فروش، بازارهدف، نظر سنجی و شکایات و …
۲٫ شرکت پلی اکریل ایران سیستم جامع تدارکات داخل و خارج
۳٫ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طراحی و مدلسازی سیستم ردیابی محصول در جریان ساخت (PTS) مشتمل بر ۸ سیستم در بخشهای تولید و انبار محصول.
۴٫ شرکت پارس نخ اجرای سیستم کنترل اطلاعات تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد.
۵٫ شرکت پارس دکور اجرای سیستم کنترل اطلاعات تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد و برقراری ارتباط الکترونیک با استفاده از تکنیک Replication بین کارخانه و دفتر تهران.
۶٫ شرکت پارس تکمیل اجرای سیستم کنترل اطلاعات تولید و انبا

ر محصول مبتنی بر بارکد.
۷٫ شرکت نساجی تهران طراحی و مدلسازی و اجرای سیستم کنترل اطلاعات تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد.
۸٫ شرکت فرش تهران سیستم کامل ردیابی محصول در جریا
۹٫ شرکت فرش کبیر یزد سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) مشتمل بر بیش از ۱۰ سیستم تولیدی.
۱۰٫ شرکت فرش گلبافت طلایی کاشان سیستم بسته بندی و انبار محصول
۱۱٫ شرکت فرش پاوان سیستم بسته بندی و انبار محصول
۱۲٫ شرکت فرش سهند سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) مشتمل بر بیش از ۱۰ سیستم تولیدی. در واحدهای ریسندگی و تکمیل فرش
۱۳٫ شرکت فرش نگین گلستان سیستم بسته بندی و انبار محصول
۱۴٫ شرکت نگین مشهد سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۱۵٫ شرکت پارس لامع سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۱۶٫ شرکت ایران مرینوس سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۱۷٫ شرکت پالاز موکت طراحی کامل سیستم ردیابی محصول در جریان ساخت (PTS)
18. شرکت پالاز موکت سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۱۹٫ شرکت ایران ریسه سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۲۰٫ شرکت صنعتی نمد سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۲۱٫ شرکت چرم امین سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۲۲٫ شرکت روبرته سیرجان (مواد غذایی) سیستم مهندسی فروش و مدیریت ارتباط با مشتری
۲۳٫ شرکت سایوان صنعت سیستم یکپارچه کنترل مواد، کنترل تولید و کنترل محصول مشتمل بر بیش از ۱۰ سیستم.
۲۴٫ شرکت پلار سونیه دوال سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۲۵٫ شرکت سوپا سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتن

ی بر بارکد
۲۶٫ شرکت پویش پارت طراحی و مدلسازی از فرآیندهای تجاری (Business Modeling) و اصلاح فرآیندهای فاقد ارزش افزوده سازمانی.
۲۷٫ شرکت کوشا وران (قطعات خودرو) اجرای سیستم کنترل اطلاعات تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد.

۲۸٫ شرکت سیم لاکی فارس سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) مشتمل بر ۶ سیستم تولیدی و انبار محصول.
۲۹٫ شرکت سیم لاکی مرکزی سیستم ردیابی بسته بندی و انبار محصول
۳۰٫ شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۳۱٫ سازمان انرژی اتمی ایران سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) مشتمل بر ۳ سیستم تولیدی و انبار محصول.
۳۲٫ فرش پرشین مشهد سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) بسته بندی و انبار محصول
۳۳٫ پلی پک سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) بسته بندی و انبار محصول
۳۴٫ فولاد خوزستان سیستم کامل ردیابی محصول در جریان ساخت (Production Tracking System) مشتمل بر ۶ سیستم تولیدی و انبار محصول.
۳۵٫ فولاد خوزستان سيستم آنلاين موقعيت يابي، جمع آوري و تحليل اطلاعات سير و حركت لكوموتيوها
۳۶٫ فولاد خوزستان سیستم مدیریت حمل و نقل صنعتی شرکت فولاد خوزستان
۳۷٫ سلماس نسج سیستم کنترل تولید و انبار محصول مبتنی بر بارکد
۳۸٫ کارخا نجات ایران مرینوس سیستم فروش
۳۹٫ کارخا نجات ایران مرینوس مکانيزه کردن و يکپارچه سازي سازمان انبارها در غالب طرح نرم افزاري مبتني بر بارکد

۴۰٫ پارس لامع سیستم مهندسی فروش
۴۱٫ پایاباف سیستم یکپارچه کنترل مواد، کنترل تولید و کنترل محصول مشتمل بر بیش از ۱۰ سیستم.

دوره های آموزشی

 

ردیف نام دوره محل برگزاری
۱ سمینار ارزیابی و طراحی سیستم های اطلاعاتی (AROIS) هتل ونوس تهران
۲ نقش سیستم های اطلاعاتی در ردیابی محصول در جریان ساخت هتل ونوس تهران
۳ آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001 هتل ونوس
۴ آشنایی با نقش های استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری درون سازمانی
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
۵ نقش سیستم های اطلاعاتی در ردیابی محصول در جریان ساخت درون سازمانی
شرکت ماشین سازی اراک
۶ آشنایی با مفاهیم مدلسازی از سیستم های تجاری (Business Modeling) درون سازمانی
شرکت پویش پارت
۷ سمینار کارگاهی آموزشی مدلسازی از سیستم های تجاری
(Business Modeling-Workshop) درون سازمانی
شرکت پویش پارت

پروژه های در دست اجرا و یا Pre-Assessment:

ردیف نام سازمان شرح سیستم
۱ مرکز تحقیقات مهندسی فارس طراحی سیستم اطلاعاتی
Business Modeling
Information System Modeling
Software Modeling
2 شرکت کاشی عقیق طراحی سیستم ردیابی محصول در جریان ساخت (PTS)
3 کاشی سامان طراحی سیستم ردیابی محصول در جریان ساخت (PTS)
4 شرکت تک ماکارون سیستم مکانیزه کنترل طلاعات محصول مبتنی بر بارکد
۵ شرکت تولیدی دنده فن¬آور طراحی سیستم ردیابی محصول در جریان ساخت (PTS)

توجه :
علاوه بر جدول بالا تعداد زیادی پروژه یکپارچه فروشگاهی وانبارداری و …. در سطح کشور به اتمام رسیده که در لیست بالا ذکر نشده است.
لیست بزرگی از پروژه های در دست انجام این شرکت موجود میباشد ، که در لیست بالا ذکر نشده است.
همچنین شرکت مبانی پرداز فرمی مبنی بر رضایتمندی مشتری تهیه نموده که در صورت نیاز تقدیم میگردد.

 

مراحل ساخت پروژه

هدف اين پروژه ايجاد سيستم پرداخت حقوق کارمندان است که با ايجاد آن بتوان باعث از بين رفتن يا کم شدن مشکلات زير شد:
۱٫ کاهش کارهای دستی
۲٫ کاهش بروز خطای انسانی
۳٫ کاهش هزينه ها
۴٫ کاهش بوجود آمدن مشکلات احتمالی در بخش حسابداری و…..
پروژه به صورت مراحل زير کاربرد دارد:
الف)تعريف سيستم حسابداری شرکت
ب)تعريف دستورالعمل های لازم برای پرداخت حقوق
ج) تعريف اعضای شرکت
د)تعريف ميزان درآمد و مقدرا پرداختی حقوق
ه)تعريف بخش های ضرورری در سيستم مثل: ساعت ورود و خروج ،اطلاعات هر شخص و……..
مشکلات موجود قبل از ايجاد پروژه
پرداخت حقوق در شرکت بصورت دستی انجام می شد و کاربر مجبور بود برا ی دريافت حقوق با مراجعه به بخش حسابداری فرم دريافت حقوق را دريافت کند و بعد از تکميل آن را به حسابدار تحويل بدهد ودر اين فرايند مشکلاتی وجود داشت :
۱- افزايش هزينه ها
۲- به وجود آمدن خطاهای بسيار در فرم ها
۳- افزايش زمان
۴- وقت گير بودن کارها
۵- ازدحام افراد در يک زمان
۶- عدم امکان پاسخگويی هنگام بروز مشکل و………….
مزايای ايجاد پروژه
اين پروژه برای سهولت در امر پرداخت حقوق و……… ايجاد می گردد. و حسابدار می تواند با استفاده از کامپيوتر شخصی در هر مکان به راحتی کارهای مربوط به ثبت و دريافت حقوق کارمندان را انجام دهد. و از مزايای ديگر آن می توان به موارد زير

اشاره کرد:
۱- راحتی کاربر در حين کار با سيستم
۲-کاهش زمان
۳- افزايش کارآمد
۴- کاهش هزينه ها

۵- امکان پاسخگويی هنگام بروز مشکل و………….
عوامل موجود در پروژه

۱٫ کاربران داخلی سيستم :
الف ) مدير : کسی که تصميمات لازم را برای شرکت انجام مي دهد
ب ) حسابدار : کسی که تصميمات مدير را به درستی در بخش حسابداری پياده سازی مي کند

۲٫کاربران خارجی سيستم:
الف ) کارمندان : کسانی که با صورت مستقيم جزی از سيستم محسوب مي شوند و هر کدام در بخش حسابداری دارای يک کد پرسنلی هستند.
ب ) بانک: سيستم ديگری که در اين پروژه به صورت غير مستقيم با سيستم حسابداری در ارتباط است.
پروژه ذکر شده شامل ۵ بخش اصلی مي باشد :
۱٫ تعاريف :
 اين بخش شامل تعاريف پايه‏ای پرسنل ، سمت ، سمت پرسنل ، مزايا ، کسورات ، ماليات و بيمه ، تقويم کاری ، تعطيلات رسمی ، تعريف کاربر و سطح دسترسی می باشد .
۲٫ ساعت ورود و خروج :
 اين بخش شامل ثبت و اصلاح و اصلاح ويژه مديريت ساعت ورود و خروج پرسنل می‏باشد .
۳٫ اطلاعات کاری :

 اين بخش شامل ثبت مرخصی‏‏ها ، ماموريت‏ ها ، مساعده‏ ها ، غيبت ها و تاخير‏های مجاز در نظر گرفته شده است .
۴٫ پرداخت حقوق
۵٫ خروج

 

چگونگی ايجاد پروژه
در برنامه مديريت SQL دو مجموعه Enterprise Manger و Query Analyzer نام دارد که در اين پروژه بخش اعظم کارها با Enterprise Manger انجام شده است.
SQL نوعی از پايگاه داده به نام پايگاه داده رابطه ای را بکار مي برد . در پايگاه های داده رابطه ای داده ها در قالب جداول سازماندهی مي شوند . جداول داده های مربوط به يک موضوع واحد را گروه بندی مي کنند و حاوی سطرها و ستونهای اطلاعات هستند. جداول توسط موتور پايگاه داده در هنگام درخواست به يکديگر مرتبط مي شوند. در کتابهای تئوری جداول وابسته به مفهوم ارتباط و موجوديت هستند
مي توان پايگاه داده را به عنوان مجموعه ای از داده های مرتبط تصور کرد.در محصولات پايگاه دهدا قبلی يک پايگاه داده فقط يک فايل است نظير employee.dbf که شامل جدولی از داده هاست . در داخل employee.dbf ستونهای حاوی اطلاعات کارمندی نظير حقوق تاريخ استخدام نام شماره وغيره وجود دارد و هر سطر آن به يک پرسنل اختصاص دارد. ايندکس هايي که برای افزايش سرعت دستيابی داده ها بکار مي روند در فايل جداگانه قرار دارند.
در SQL يک پايگاه داده لزوما به يک فايل مجزا بسته نمي شود و بيشتر يک مفهوم منطقی مبتنی بر مجموعه ای از اشيا مرتبط است. برای مثال يک پا يگاه دده ايندکس ها ايمنی پايگاه داده و احتمالا ساير اشيا نظير ديد ها يا روالهای ذخيره شده خاص پايگاه داده است.
ايجاد و راهبری پايگاه داده و فايل های داده ای
يک پايگاه داده حداقل در دو فايل مجزا نگهداری مي شود يک فايل شامل داده ها , جداول سيستم و ساير اشيا پايگاه داده است و فايل ديگر فايل گزارش تراکنش ها مي باشد. در SQL با مشخص کردن گزينه های رشد فايل مي توانيم هردو فايل را به شکل پويا رشد دهيم.
اساسا يک گروه فايل اين امکان را مي دهد محل اشيا پايگاه داده نظير جداول و ايندکس ها را صريحا در يک فايل يا گروهی از فايلهای مشخص پايگاه داده تعيين کنيم . گروه فايل مي تواند عمليات نگهداشت پايگاه داده را با امکان پشتيبان گيری از يک فايل گروه خاص بجای کل پايگاه داده بهبود بخشد. همچنين مزايايي در بخشهای راهبر نگهداشت وبهبود عملکرد نسخ بزرگ SQL فراهم مي کند.

 

برای ايجاد يک پايگاه داده جديد SQL يکی از سه روش زير را مي توان بکار برد:
 ويزارد Database Creation
 برنامه Enterprise Manager
 دستور CREATE DATABASE
که در اين پروژه از روش دوم استفاده شده است که برای ايجاد يک پايگاه داده جديد در Enterprise Managerبايد مراحل زير را طی کرد:
۱- برای شروع Enterprise Manager را ازمنوی star program و SQL انتخاب مي کنيم
۲- برروی آيکون پوشه Database يا محلی از ناحيه راست کليک کرده و از منو گزينه New Database را انتخاب مي نکنيم.
۳- در ليست Database porperteis در برگه General
دلفی يک زبان برنامه نويسی قوی سطح بالا است. در اصل بر مبنای زبان برنامه نويسی خوب طراحی شده پاسکال ايجاد شده است. دلفی بر خلاف پاسکال مقدمتاً برای اهداف تحصيلی طراحی نشد. اضافه بر ويژگی های زبان های سطح بالا ، برنامه نويسی سطح پايين نيز با فعال شدن اسمبلر و بوسيله کدهای دستورالعمل پردازنده نيز ممکن است. ويژگی های شيئ گرايی زبان فقط چند ريختی بر مبنای کلاس و رابط که باعث می‌شود برنامه با وضوح بيشتری درظاهر يک برنامه نوشته شده به چند زبان نوشته شود، اجازه و استفاده چند ارثی داده شده. کلاس های خودی، اولين اشياء کلاس هستند. اشياء در حقيقت به اشياء رجوع می‌کنند(شبيه جاوا) که دلفی به طور ضمنی ارجاع می‌دهد، بنابراين به اختصاص دادن حافظه برای اشاره گرها به اشياء توسط خودمان يا تکنيک های مشابه آن در زبان های ديگر نيازی نيست. در آنجا مراجع اختصاصی که نوع رشته دارند وجود دارد.(به خوبی رشته‌های نا متناهی) ترجيحاً نسبت به توابع، رشته‌ها بوسيله علامت + می‌توانند ملحق شوند. برای آن دسته از انواع رشته‌ای اختصاص داده شده، مديريت حافظه توسط خودمان لازم نيست، بلکه مدير حافظه اين را مديريت می‌کند. مدير حافظه پيشرفته که توسط Borland Developer Studio 2006 معرفی شده است، توابعی را برای اختصاص دادن

حافظه فراهم می‌کنند. زبان برای پيشرفته سازی های بعدی مناسب است و از IDE جامع آمده است. دلفی با يک رابط گرافيکی بزرگ به اسم VCL ارتباط خوبی دارد، که شامل خيلی از کد

های منبع آن است. سوم-اجزا حزب (معمولا با منبع كامل قانون) موجود در بازار هم به منزله تقويت ide يا براي ساير كارهاي دلفي مربوط به توسعه است. IDE شامل واسط گرافيکی برای محلی

سازی و ترجمه برنامه‌های ايجادشده که می‌تواند به یک مترجم گسترش داده شود ، بدون هزينه اضافی.( برخی از گسترش دهنده‌ها دسته سوم محصولات را به خاطر عامليتی که دارند ترجح می‌دهند.) رابط گرافيکی حالتی را پيش می‌آورد که نسخه‌های قديمی به نسخه‌های جديد دلفی، تبديل شوند. کتابخانه های دسته سوم می‌توانند از طريق فروشنده يا قابليت های کامپ

ايل دوباره برنامه را ارتقا داده شوند. VCL سازگار کننده قديمی ای بود از تزريق وابستگی يا کنترل

معکوس. VCL يک مدل با قابليت استفاده دوباره ، خبره و توسعه پذير با ارتقا دهنده هاست. با کمک کنندۀ کلاس ، می‌توان عملکرد هسته RTL و کلاس های VCL را بدون تغيير دادن منبع اصلی کد تغيير داد. بهينه سازی سريع وساده ا نتقال کامپايلری می‌تواند به برنامه اجرايی تبديل کند.CLX بيشتر پشتيبانی نشد چون Kylix از رده خارج شد. دلفی درون خود، يک ابزار گذر از پايگاه نيست. اما Delphi.NET برای چارچوب های گرافيکی .NET کامپايل می‌کند، که برای پايگاه‌های گذار با چند تنظيم کد منبع pre.NET اصل طراحی شده است. محصول Kylix، که انتقال برنامه‌ها را به لينوکس امکان می بخشد، خيلی به فروش نرفت. هر نسخه جديد دلفی سعی در سازگاری با نسخ قبل

ی دارد. اين به کاربران امکان می‌دهد تا کدهای ارث برده شده بسازند بدون اينکه در توابع و رابط ها مشکلی پيش بيايد. اما بعضی از ارتقا دهندگان احساس می‌کنند اين توجه به سازگاری با قبل از تحول در دلفی جلو گيری کند، و باعث کهنگی و از رده خارج شدن تصميمات طراحی در کتابخانه‌های استاندارد کلاس(VCL/RTL) شود. در حال حاضر توسعه‌های ۶۴ بيتی در دلفی موجود نيست، اما نسخه‌ای با نام Commodore که در اواسط ۲۰۰۹ به بازار خواهد آمد در ح

ال برنامه ريزی است.

فصل سوم
تشريح پروژه

تشريح پروژه

شکل ۱: صفحه اصلی(تعاريف)

شکل۲: صفحه اصلی(ساعت ورود وخروج)

شکل۳: صفحه اصلی(اطلاعات کاری)

شکل۴: صفحه اصلی(خروج)

ثبت پرسنل
در بخش مشخصات پرسنل اطلاعات فردی پرسنل ثبت مي شود که قابليت اصلاح, حذف و چاپ را دارد (شکل۵)

شکل۵: مشخصات پرسنل
۱٫ جديد : ثبت پرسنل جديد در نظر گرفته شده است (شکل ۵-۱)

شکل۵-۱: ثبت مشخصات پرسنل

۲٫ اصلاح : ويرايش مشخصات پرسنل در نظر گرفته شده

است .(شکل۵-۲)

شکل۵-۲: اصلاح مشخصات پرسنل
بخش اول اطاعات موجود را نمايش می‏دهد تا در صورت تغيير ناخواسته در بخش دوم که برای اصلاح اطلاعات می‏باشد بتوان اطلاعات را به حالت ابتدايی برگرداند
۳٫ حذف : حذف پرسنل مورد نظر به کار می‏رود .

 

۴ . چاپ : چاپ کارت پرسنلی (شکل۵-۳)

شکل۵-۳:چاپ کارت پرسنل

ثبت سمت
در قسمت سمت ها مي توان سمت هايي که در شرکت وجود دارد را برای ايجاد سطح دسترسی ايجاد کرد که قابليت ايجاد , اصلاح و حذف را دارد.(شکل۶)

شکل۶: سمت ها

۱٫ جديد : ثبت سمت جديد (شکل ۶-۱)