فلاش و طراحي در آن

مقدمه
با استفاده از ابزارهاي طراحي فلاش ، بوسيله يكسري خطوط و رنگ هاي يكنواخت و ساده اجسام و شكلهاي ابتدايي را ترسيم مي نماييد . در فرهنگ لغت شناسي فلاش به اين خطوط ، Stroke و به اجسام توپر Fill گفته مي شود .
فلاش همچنين به شما اجازه مي دهد كه طرح ها و شكل هاي رسم شده توسط ساير برنامه گرافيكي از جمله Free Hand و Adobe illustrator را براحتي به فلاش وارد كرده و در ايجاد انيميشن و فيلم خود از آنها ، استفاده نماييد (به فصل ۷ مراجعه كنيد) .

براي اولين بار در فلاش ۵ ، ابزار طراحي منحني هاي Bezier از طريق استفاده از ابزار قلم ، ارائه شده است . ابزار جديد قلم ، مشابه ابزار Bezier در ساير برنامه هاي گرافيكي عمل مي نمايد . براي افرادي كه با ابزار Bezier آشنايي نداشته و مي خواهند آزادانه و بصورت دستي طراحي نمايند ، فلاش كماكان ابزار معمولي طراحي را به همراه دستيارهاي۱ مختلف ارائه داده است . بعنوان مثال اين دستيارها در فلاش مي توانند يك خط راست رسم شده كه داراي اندكي پستي و بلندي است را به يك خط كاملاً راست تبديل نموده و يا با تصحيح و نرم كردن انحناها باعث شوند كه منحني هاي رسم شده زيباتر بنظر برسند .

شما مي توانيد تمام طرح ها و شكل هاي ترسيم شده توسط ابزارهاي Bezier و يا ابزارهاي معمولي را مورد ويرايش قرار دهيد ، البته تصحيح اجسام و ويرايش تصاوير با روشهاي مختلفي در فلاش صورت مي گيرد .

مرور جعبه ابزار Toolbox
شكل ظاهري جعبه ابزار در فلاش ۵ اندكي با فلاش ۴ متفاوت است . مهم ترين تغييرات ، اضافه شدن ابزار قلم (Pen Tool)و ابزارهاي فرعي مربوط به آن و حذف بسياري از تغييردهنده هاي ابزار (Tool Modifiers) و انتخاب مربوط به آنها مي باشد. اين تغيير دهنده هاي ابزار (كه در واقع ويژگي هاي ابزار مورد نظر را تغيير مي دهند ) در نسخه جديد ، در پانل ها گنجانده شده و مورد استفاده قرار مي گيرند . بدين ترنيب شما مي توانيد در هر مرحله اي از كار ، پانل مناسب و صحيح را انتخاب كرده و هميشه آن را در دسترس داشته باشيد و اين انتخاب به نوع ابزاري كه در حال استفاده از آن هستيد نيز بستگي نخواهد داشت .

البته تغيير دهنده هاي (Modifiers) رنگ Fill و Stroke همانند نسخه هاي قبلي در جعبه ابزار فلاش ۵ نيز وجود دارند همچنين اين جعبه ابزار داراي سه رنگ تكمه جديد بود كه به شما امكان مي دهند مستقيماً ، رنگ پيش فرض براي stroke(سياه ) و Fill (سفيد) را انتخاب نموده رنگ آنها را با هم عوض كرده و يا هر يك را بدون رنگ نمايش دهيد .

استفاده از ابزار خط (Line Tool)
با استفاده از ابزار خط در فلاش ، شما مي توانيد يك پاره خط مستقيم ترسيم كنيد . البته با كنار هم قرار دادن اين پاره خط ها مي توان شكلها و چند ضلعي هاي متنوعي (پنج ضلعي يا ستاره و …) ايجاد نمود .

براي رسم پاره خط ها :
۱-ابزار خط يا Tool Line را با انتخاب شمايل مربوط در جعبه فعال كنيد . البته براي اين كار مي توانيد كلمه N را در صفحه كليد فشار دهيد .
۲-نشانگر ماوس را به نقطه اي در صفحه نمايش اصلي (Stage)كه مي خواهيد نقطه شروع پاره خط شما باشد منتقل نماييد .
در اين هنگام ، نشانگر ماوس به يك علامت (+) تبديل مي گردد .

۳-بر روي صفحه نمايش اصلي كليك كرده و همانطور كه كليد ماوس را نگاه داشته ايد آن را حركت داده تا يك پاره خط ترسيم شود . فلاش پاره خط مذكور را كه فاقد مشخصات خط (رنگ ، فرم يا استيل ، ضخامت ) است بصورت Preview نمايش مي‌دهد .
۴-زماني كه طول و مكان خط مناسب بود ، كليد ماوس را رها كنيد .
در اين هنگام ، فلاش پاره خط مذكور را بر اساس تنظيمات فعلي رنگ ، فرم خط و ضخامت موجود در پانل Stroke رسم مي كند (به قسمت تنظيم مشخصات Stroke ها در همين فصل مراجعه نماييد ) .

نكته ها
• تا زماني كه كليد ماوس رها نشده است ، خط كشيده شده بصورت قطعي و نهايي در صفحه نمايش قرار نگرفته و فرم نشان داده شده در واقع فرم پيش نمايش آن خواهد بود . به همين دليل شما مي توانيد قبل از رها كردن كليد ماوس اندازه خط مذكور را تغيير داده و يا امتداد ، زاويه و شبي آن را با حركت دادن ماوس تغيير دهيد.
• فشار دادن كليد Shift در هنگام رسم پاره خط ، آن را در وضعيت هاي افقي ، عمودي يا زاويه ۴۵ درجه قرار مي دهد .
• زماني كه شما براي طراحي از خطوط با ضخامت كم و نازك استفاده مي كنيد ، براي تمايز و مشاهده دقيق آنها در صفحه نمايش بايد از بزرگنمايي (Zoom in)استفاده نماييد ، در غير اين صورت اين خطوط كاملاً شبيه به هم در صفحه نمايش اصلي نسان داده خواهند شد ولي با اين حال اگر حتي از بزرگنمايي نيزط استفاده نشود ، در هنگام چاپ بر روي صفحه كاغذ كاملاً متمايز از هم مي باشند .

استفاده از ابزارهاي بيضي و چهارگوش
فلاش براي ترسيم بيضي ها و چهار گوش ها از ابزار جداگانه اي استفاده مي كند ولي نحوه عمل اين دو ابزار تقريباً مشابه هم مي باشد . بطوريكه هر دو مي توانند يك جسم توخالي بصورت يك كادر تنها (فقط يك Stroke ) و با يك جسم توپر (يك Fill ) توليد نمايند . همچنين شما مي توانيد بكمك اين ابزار شيي ايجاد كنيد كه همزمان داراي Stroke و Fill باشد .

براي توليد يك بيضي توخالي۱ :
۱-ابزار بيضي را از جعبه ابزار انتخاب كرده و يا كليد O را در صفحه كليد فشار دهيد .
۲-براي فعال كردن جعبه Fill – Color در قسمت رنگ جعبه ابزار شمايل سطل رنگ (Paint Bucket) را انتخاب نماييد .
۳-براي تبديل رنگ Fill به حالت None 2به يكي از روش هاي زير عمل نماييد :‌
• بر روي جعبه Fill – Color كليك كرده و در پنجره مجموعه رنگ هاي ظاهر شده كليك No Color را انتخاب نماييد .

• در قسمت رنگ جعبه ابزار كليد No Color را فشار دهيد .
۴-از رنگ و ضخامت خط فعلي ثبت شده در پانل Stroke استفاده كرده و يا مشخصات فوق را به دلخواه تغيير دهيد . (به نحوه تنظيم مشخصات Stroke در قسمت هاي قبلي همين فصل مراجعه نماييد )
۵-نشانگر ماوس را به صفحه نمايش اصلي منتقل كنيد .
در اين هنگام نشانگر مذكور به يك علامت (+) تبديل مي گردد .
۶-روي نسخه نمايش اصلي كليك كرده و بكشيد تا يك بيضي به اندازه دلخواه ايجاد شود .
در اين هنگام فلاش نرم Preview بيضي رسم شده را نشان مي دهد .
۷-كليد ماوس را رها كنيد .
بعد از رها كردن ماوس شكل نهايي بيضي رسم شده در صفحه نمايش نشان داده
مي شود .

نكته
• براي رسم يك دايرة كامل در هنگام كشيدن بيضي كليد Shift را فشار داده و نگاه داريد .

استفاده از حالت Straighten براي رسم بيضي ها و چهارگوشها :
۱-پس از انتخاب ابزار مداد در جعبه ابزار ، حالت Straighten را فعال كرده و در صفحه نمايش اصلي يك چهار گوش يا دايره را رسم كنيد .
البته لازمنيست كه شكل مذكور كاملاً منظم و يا بسته باشد (فاصله كوتاهي بين نقطه شروع و نقطه انتهاي خط باقي بماند ) .
۲-كليد ماوس را رها كنيد .

در اين هنگام ، فلاش شكل رسم شده را شناسايي كرده و با بستن انتهاها و منظم كردن خطوط يا بيضي ويا يك چهارگوش كامل و منظم رسم مي نمايد . بدين ترتيب شكل شما تكميل خواهد شد .

نكته
• در اينجا تنظيم متغيرهاي تولرانس از اهميت زيادي برخوردار مي باسند . شما
مي توانيد فلاش را وادار سازيد كه هر جسم بيضي شكل را به دايره و هر جسمي كه اندكي شبيه يك مستطيل است را به چهار گوش منظم تبديل نمايد . توصيه
مي كنيم كه مدتي با تنظيمات موجود در Editing Tab جعبه محاوره اي Preferences كار كنيد تا با درجات مختلف دقت و تولرانس ، كه در فلاش ارائه شده است آشنايي پيدا نماييد .

حالت Smooth ابزار مداد فلاش توانايي شناسايي شكل ها و بستن انتهاها را ندارد. اين حالت در واقع فقط منحني هاي شما را هموار و منظم كرده تا نرم تر و بصورت شكيل تري به نمايش در آيند .

براي رسم منحني هاي منظم :
۱-ابزار مداد را از جعبه ابزار انتخاب كرده و حالت Smooth آنرا فعال نماييد .
۲-نشانگر ماوس را به صفحه نمايش اصلي منتقل نموده و يك خط موجي رسم كنيد .
۳-كليد ماوس را رها كنيد .
در اين هنگام ، فلاش موارد اضافه ، لرزشها و خطوط موجود را حذف و شكل نهايي را بصورت قطعاتي از منحني هاي نرم و منظم ، مجدداً ترسيم خواهد كرد .

استفاده از ابزار قلم (Pen Tool):
قطعات منحني
در تمرين هاي قبلي شما به سادگي كليك كردن بر روي صفحه نمايش اصلي ، نقاط

لنگر (Ancho Points) را ايجاد كرده و فلاش نيز بصورت خودكار ، با پاره خطهاي مستقيم آن ها را به يكديگر متصل مي نمود . حال براي اينكه فاصله بين اين نقاط با قطعات منحني پر شود بايد ابزار Bezier را فعال نمود . براي اينكار شما بايد بعد از كليك كردن بر روي صفحه نمايش اصلي و ايجاد اولين نقطه لنگر ، بدون رهما كردن كليد ماوس آنرا بكشيد .

بدين صورت دسته هاي Bezier نقطه فوق در جهت حركت ماوس ايجاد شده و گسترش مي يابند .
در هنگام رسم وايجاد منحني توسط ابزار قلم ، نمايان كردن شبكه راهنماي فلاش (Grid) بسيار كمك كننده خواهد بود براي اينكار ، گزينه show Grid را از منوي View انتخاب كنيد .

براي رسم نمحني هاي با تعقر به سمت بالا ، بوسيله ابزار قلم :
۱-ابزار قلم را انتخاب كرده و نشانگر ماوس را به صفحه نمايش اصلي (Stage) منتقل نماييد .
در اين هنگام شمايل قلم به همراه يك علامت ضربدر (×)كوچكدر كنار آن ظاهر شده و اين علامت نشان مي دهد كه شما براي ايجاد اولين نقطه لنگر مسير مورد نظر
آماده ايد .
۲-بر روي يكي از نقاط تقاطع شبكه راهنما كه مي خواهيد نقطه شروع منحني شما باشد ، كليك كرده و كليد ماوس را نگاه داريد .

فلاش يك نقطه را بصورت Preview نشان داده و نشانگر ماوس نيز به يك سر پيكان توخالي تبديل مي گردد .
۳-ماوس را به سمت قله منحني مورد نظر خود حركت دهيد . (در اينجا چون
مي خواهيم قله منحني به سمت بالا باشد ، نشانگر ماوس را به طرف بالا حركت
مي دهيم.

در اين هنگام ، همانطور كه نشانگر ماوس به سمت بالا مي رود ، دو دسته يا Handle از نقطه لنگر اوليه در جهت مخالف هم ايجاد و گسترش مي يابند .
۴-كليد ماوس را رها كرده ، نشانگر را به سمت راست محل اوليه منتقل نماييد .
بدين ترتيب مجدداً شمايل قلم ظاهر شده و فلاش يك منحني را بين نقطه اوليه نوك شمايل قلم بصورت Preview به نمايش مي گذارد .
۵-حال مجدداً كليك كرده و همانطور كه كليد ماوس را نگاه داشته ايد آنرا خلاف جهت قله منحني (در اين تمرين به سمت پائين ) بكشيد .

همانطور كه نشانگر به شمت پائين مي آيد ، فلاش فرم پيش نمايش يا Preview منحني مذكور را متناسب با حركت ماوس تغيير مي دهد .
۶-زماني كه فرم نمايش داده شده (Preview) را قبول كرديد ، كليد ماوس را رها كنيد . در اين هنگام فلاش با نسبت دادن يك Stroke قطعه منحني شما را تكميل خواهد كرد .
شما مي توانيد در همين مرحله مسير را بسته و يا مراحل ۲ تا ۶ را تكرار نموده تا منحني هاي بيشتري به مسير اضافه گردد .

براي رسم منحني هاي S شكل توسط ابزار قلم :
۱-چون منحني هاي S شكل داراي ۲ قله مي باشند ، نشانگر ماوس را به سمت قله اول (در اينجا به سمت بالا ) حركت دهيد .