قانونگذاران سياسي در مورد تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها

كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي در مورد:
تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها
روز به روز سازي در سال ۲۰۰۲
اكتبر سال ۲۰۰۲

نوشته شده توسط Matt Sundeen رئيس اصلي برنامه:
ارتباط بين جلب توجه راننده و ايمني بزرگراهها مساله قابل توجهي براي قانونگذاران در ايالات متحده مي باشد. هر سال بيش از ۰۰۰/۴۲ نفر كشته مي شوند و بيش از ۳ مليون تصادف رانندگي زخمي مي شوند. سازمان ملي ايمني بزرگراهها (NHTSA) تخمين مي زند كه ۲۰ درصد از ۲۰ درصد تمامي تصادفات وسائط نقليه – يا حدود ۱٫۲ ميليون تصادف به عنوان يك عامل اصلي از طريق حواس پرتي راننده انجام مي گيرد.

توجه اينكه خيلي از چيزها مي تواند باعث حواس پرتي راننده شود موضوع چراغ روشنايي براي قانونگذاران محلي ارتباطي بين استفاده تكنولوژي هاي داخل ماشيني مخصوص تلفنهاي بي سيم را براي قانونگذاري مشخص مي كند. از سال ۱۹۹۹ هر ايالت قانونگذاري را با توجه به استفاده تلفنهاي بي سيم در نظر گرفته است. در همين وضعيت كنگره از شرايط خاصي را بر روي اين قضيه صحه گذاشت است. بسياري از آژانسهاي فدرال و ايالتي تاثيرات تكنولوژي بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار مي دهند و تخمين زده اند ۳۰۰ شهر شهرستان و يا بخش داراي موارد خاص استفاده ازتلفنهاي همراه هستند.

علاقه مندي به استفاده از تلفنهاي همراه و امنيت بزرگراهي با افزايش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره اي و ارتبات اينترنتي (CTIA) بيانگر اين است كه بيش از ۱۳۷ ميليون و در حال حاضر از سرويسهاي بي سيم در ايالات متحده استفاده مي كنند كه بيشتر از ۶۰ ميليون مشترك در سال ۱۹۹۸ بوده است.
ميانگين زيادي از مشتركين بي سيم و نيمي بيش از ۱۳۰ فرد از ابزارهاي پرتابل كه قابليت استفاده در داخل و خارج از ماشين را دارند استفاده مي كنند.

افزايش در تعداد تلفنها به همراه پيچيدگي عملكردهاي تلفني و پتانسيل بيشتر براي حواس پرتي رانندگان مي باشد. تلفنهاي مدرن به افراد اين اجازه را مي دهند كه از بازار بورس خبردار شوند شرايط جديد رويدادهاي ورزشي را بدانند و يا تصاوير ديجيتال بفرستند.
قابليت جابجائي پذيري تلفن همراه به اين معني است كه افراد مي توانند از تلفن ها در هنگام رانندگي استفاده كنند:
NTHSA تخيمن زده است كه در حدود ۷۳ درصد از مشتركين از تلفن هاي خود در هنگام رانندگي استفاده مي كنند. بقيه حدس زده اند كه بين ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد از تمامي تلفن هاي موبايل در ماشين مورد استفاده قرار مي گيرند.

تلفن هاي موبايل تنها تكنولوژي مورد استفاده در جاده نيست. توليد كنندگان اتومبيل اطلاعات متنوع و يا سرگرمي هاي مختلف در زمينه تلفن هاي همراه در ماشين قرار مي‌دهند. در حال حاضر در اكثر ماشين هاي رانندگان و مسافران مي توانند e-mail چك كنند در اينترنت گشت بزنند، سيستم هاي اطلاعاتي را پي گيري كنند و از ابزارهاي مختلفي استفاده كنند كه تا به حال تنها از طريق يك خط ثابت امكان پذير بوده است.

متخصصين پيش بيني مي كنند كه اين گونه تكنولوژي هاي داخل ماشيني مي توانند احتمالاً تا حدود ۳۰$ بيليون دلار تا S5 بيليون در صنعت تا سال ۲۰۱۰ رشد كند.
با تمامي اين وسايل جديد و وسائط نقليه موتوري قانون گذاران ديدگاه جديد تري از اين كه چگونه امنيت راه را در نظر بگيرند دارند. موارد جلوگيري اين بحث را پيش كشيده اند كه اين موارد از ابزارهاي موجود حالت جالب تري را در نظر مي گيرد. ابزارهاي جديد در ماشين معمولا به طور

خطرناكي توجه راننده رامنحرف كرده و باعث ايجاد خطر مي شوند. ابزارهاي مربوط به اينترنت احتياج به اين دارند كه راننده درگير دستگاه هاي مربوط شود و از اين طريق قابليت كاركرد راننده را به وظيفه خود يعني رانندگي، كاهش مي دهد.

افراد مخالف بر اين باورند كه تكنولوژي ها ناقص امنيت در رانندي نيستند و باعث جلب توجه مسافران نمي شوند در حالي كه مسافران مي توانند بدليل آگاه بودن بيشتر از شرايط رانندگي مي توانند رانندگان را از خطرات موجود در راه آگاه كنند اين گونه شرايط همچنين داراي مواردي است كه باعث ايجاد احتياج براي قانون گذاري مي شود.

مخالفان محدوديت بيانگر ارزش تلفنهاي بي سيم وديگر ابزارها هستند كه به عنوان شرايط عمومي مناسب مي باشد. بيش از ۱۳۷ ميليون فرد از تلفن هاي بي سيم استفاده مي كنند. علي رغم الكل براي مثال تلفن هاي بي سيم فراهم آورنده مورهائي براي راننده هستند. افراد از تلفن هاي خود براي كار استفاده مي كنند و هنوز با برخي موارد مورد علاقه درگير هستند. بر طبق CTIA، بيش از ۱۵۶۰۰۰ تماس ضروري از طريق تلفن هاي بي سيم يا موبايل انجام مي شود. بعلاوه مخالفان بر سر اين مساله بحث دارند كه كمي موجود است كه صحبت كردن تلفن هاي بي سيم و موبايل نسبت به ديگر فعالتي هاي معمول در ماشين مثل خوردن و آرايش كردن و يا استفاده از راديو و ايجاد حواس پرتي مي‌كند.

در حقيقت آمار كمتري از تصادف و اين مورد وجود دارد. مگر در حال حاضر كه تعدادي از ايالت، كاليفرنيا- فلوريدا- مينوسوتا اوكدها يا پنسيوانيا و تنسي اطلاعاتي را از تعدادي از تصادفات كه در آنها تلفن هاي بسيار يا راديوهاي CB به عنوان عامل اصلي بوده است انتشار دادند. اطلاعات موجود نشان دهنده اين است كه تلفن هاي بي سيم داراي فاكتورهاي كمتر از ۱ درصد از تصادفات وسائط نقليه را تشكيل مي دهند. (جدول ۱ را ببينيد). منتقدان بر اين باور هستند كه اطلاعات نشر داده شده به طور صحيح نشان دهنده مساله مورد بحث نيستند. با مقايسه ديگر فاكتورها در ديگر تصادفات وسائط نقليه مثل الكل يا كمربند ايمني استفاده از تلفن همراه براي شناسائي محدوده خطر شكل مي باشد. محققان در زمينه تصادف معمولا بايد متكي به شواهد و اطلاع رساني رانندگان باشند تا دريابند آيا يك تلفن همراه در زمان تصادف عامل اصلي بوده است يا نه. در نتيجه برخي محققان مدعي هستند كه اطلاعات حال حاضر تصادفات وسائل نقليه مثل الكل يا كمربند ايمني استفاده از تلفن همراه براي شناسائي محدوده خطرناك شكل مي باشد. محققان درزمينه تصادف معمولا بايد متكي به شواهد و اطلاع رساني محققان باشند تا دريابند آيا يك تلفن همراه در زمان تصادف عامل اصلي بوده است يا نه. در نتيجه برخي محققان مدعي هستند كه اطلاعات حال حاضر تصادفات اغراق آميز است.

جدول ۱٫ اطلاعات تصادفات ايالتي در ارتباط با تلفن هاي همراه و رانندگي.
Calif Minn. Fla. Okla. Pa. Tenn.
تصادفات كلي ۲۳۷۷۸۰ ۱۲۶۴۷۰ ۱۰۲,۲۹۰ ۷۹,۱۲۰ ۳۲,۷۲۳ ۳۰,۹۹۴
تصادفات ناشي از تلفن سيار يا CB 341 174 140 107 139 48
تصادفات ناشي از تلفن سيار به عنوان درصدي از كل ۰٫۱۴% ۰٫۱۴% ۰٫۱۳ ۰٫۱۳% ۰٫۴۲% ۰٫۱۵%

اطلاعات متعددي تلفن هاي همراه و ديگر تكنولوژي هاي در ارتباطات را با خلل هاي ديگر موجود در رانندگي ارتباط مي دهند.

مطالعات گسترده سال ۱۹۹۷ كه به وسيله محققان در دانشگاه تونتو انتشار يافته است كه در ژورنال: New England Journal of medicine به چاپ رسيده است بيانگر اين است كه رانندگاني كه از تلفن هاي همراه در حين رانندگي استفاده مي كنند ۵ برابر بيسشتر از نسبت به ديگر رانندگان در معرض خطر هستند. اين ميزان تقريباً برابر ميزان تصادفات رانندگان در معرض خطر مي باشند.
تحقق جديد نشر يافته شده توسط دانشگاه يوتا در سال ۲۰۰۱ بيانگر اين است كه مكالمات موبايل سطحي از حواس پرتي را ايجاد مي‌كند كه بسيار بالا تر از فعاليت هايي مثل شنيدن راديو و يا كتابهاي صوتي مي باشد.

اگر مطالعات بر اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط كمتري بين تلفن هاي بي سيم و تصادفات ناشي از حمل و نقل كننده هاي موتوري وجود دارند تحقيقي كه در سال ۲۰۰۱ وسيله دانشگاه امنيت تحقيقاتي بزرگراهي كاروليناي شمالي ارائه شده است استفاده از تلفن هاي بي سيم را به عنوان هشتمين فاكتور در ميان فاكتورهايي كه باعث حواس پرتي رانندگان تصادفات مي شود اعلان داشته است. بر طبق اين مطالعه با استفاده از يك تلفن بي سيم كه ۱٫۵ درصد از تصادفات كاروليناي شمالي ايجاد شده است كه محدوده كمتري از فعاليت هاي ديگر داخل ماشيني مثل تنظيم راديو يا خوردن و آ‌شاميدن مي باشد.

فعاليت ايالتي:
كمترين ايالتي استفاده از تلفن هاي بي سيم يا ديگر تكنولوژي ها را در هنگام رانندگي قانونمند مي كنند (جدول ۲ را ببينيد).نيويورك از تمهيد محدود كننده تري استفاده مي‌كند به طوري كه با محدود كردن رانندگان با استفاده از تلفن هاي بي سيم در هنگام رانندگي آنها را كنترل مي‌كند.
لينو مري از رانندگان زير ۲۱ سال كه تنها اجازه نامه نگهداري تلفنهاي بي سيم تبعيت نمي كنند ممانعت به عمل مي آورند. آريزونا، ايلينويس ها سا چوست و جزيره رود (Rhode) از استفاده از تلفن همراه براي رانندگان سرويس هاي مدرسه در هنگام سرويس دهي ممانعت به عمل مي آورد

مگر اينكه مورد اضطراري پيش بيايد. فلورايدا ايلينويس تنهابه صورت استفاده از گوشي و دهني استفاده از تلفن همراه را مجاز مي دادند. در كاليفرنيا اجاره دهندگان خدمات اتومبيلي را ملزم به قرار دادن اطلاعيه هائي گزينه استفاده صحيح از تلفنهاي همراه و ملزمات آن در اتومبيل هاي كرايه اي مي‌كند.
همچنين ايالتها نقش فعالي در ارتقا صحيح اطلاعات دارند. ۱۷ ايالت در حال حاضر احتياج به شراي

ط بازرسي ويژه دارند تا از اطلاعات معرف تلفن همراه در ايالت ها بگيرند. (جدول ۱). بعلاوه قانونگذاران در ۶ ايالت- دلوار، لوئزيانا، نيوجرسي، نيويورك، پنسيلوانيا و ورجينا- تمهيداتي را در نظر گرفته اند تا تاثيرات تلفنهاي بي سيم از لحاظ قانون گذاري اعمال كرده است.
در سال ۲۰۰۲ قانون گذاران در سال ۳۱ ايالت حدود تقريباً ۱۰۰ قبض جريمه در مورد حواس پرتي صادر كردند. طوري كه در ۴۳ ايالت بيش از ۱۴۰ قبض جريمه در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است. يك

ممنوع كرده است. در حقيقت در سال ۲۰۰۲ تنها ۵ ايالت جلوگيري هاي مناسبي در تمامي تلفن هاي همراه بي سيم و ديگر تكنولوژي ها در هنگام رانندگي ايجاد كردند. يازده ايالت تمهيداتي را

براي پيشبرد اطلاعاتي و جمع آوري آن و ارتباط بين حواس پرتي رانندگان و تصادف ارائه كردند شش ايالت در زمينه جلوگيري از رانندگان مدرسه اي از استفاده از تلفن هاي بي سيم اذعان داشتند. در حالي كه ۵ ايالت تمهيداتي را كه تمامي موارد پرت كننده حواس را كه شامل تلفن همراه مي شود اما آن را محدود نمي كند را ارائه داده است.