كنترل كردن انسانهاي مجازي با استفاده از PADS

نسل جديد آسيستانهاي ديجيتال شخصي (PDA) وموبايل فن (تلفن هاي همراه) داراي قدرت محاسبه كافي براي نمايش گرافيك ۳D است . ايت دستگاه هاي موبايل جديد (دستي ) داراي بعضي احتمالات ارتباطات و تراكنش جالب نيز مي باشند .
در اين مقاله ما برنامه هاي كاربردي بالقوه انسانهاي مجازي ۳D را درداخل دستگاههاي موبايل و استفاده از گوشي هاي دستي بعنوان رابط هاي كنترل براي راه اندازي انسانهاي مجازي وناوبري از طريق محيط هاي مجازي آنها را شرح مي دهيم .

۱ـ مقدمه :
از هنگام معرفي آن در ۱۹۸۴ توسط PSION ، مفهوم آسيستان ديجيتالي شخصي بصورت يك ايده با پتانسيل زياد در صنعت دستگاههاي محاسبه باقي مانده است . اگر چه آغاز آن معين نبود ، همچون اكثريت فن آوري هاي ابتكاري ، دستگاههاي موبايل امروزه يك واقعيت هستند . مسير موفقيت اين ايده توسط عبور از موانع مفهومي و فني متعددي طي شده است . مهمترين مشكلات براي غلبه عبارت اند از عملكرد سخت افزار ، ايجاد محتوايي تخصيص يافته و رابط كاربر بوده است .
اولين مسئله به توسط توسعه هاي نمايي در مورد فن آوري هاي مدارات يكپارچه و ريز پردازنده ها حل شده است . آخرين نسل دستگاههاي PDA داراي يك ريز پردازنده با يك معماري شبيه به Risc و قدرت محاسبة معادل با قدرت يك دستگاه قديمي ۱۵ ساله بوده است .اين CPU قوي اجازة ادارة يك صفحه نمايش رنگي ۱۶ بيتي و همچنين تجهيزات پيراموني متفاوت را مي دهد از قبيل دوربين ويدئو، يك سيستم صداي استريو يكپارچه با توانايي هاي ضبط كردن و كارت شبكه بي سيم و غيره . داشتن يك سيستم رايانه با عملكرد بالا و كاملاً عملياتي كه در كف دست شما كاملاً جاي مي گيرد ، يك واقعيت است . با اين حال ، مسئله دوم مي توانست توسط كار فوق العاده بر روي محتواي موجود حل شود ، تا مسئلة قدرت تفكيك و اندازة صفحه نمايش درنظر گرفته شود يا محتواي خاص ارائه گردد . بعلاوه ، واقعيت هنوز رويا را محقق نكرده است ، اين مسئله كه حل نشده باقي مي ماند مربوط به رابط كاربر مي باشد . از آغاز ، راه اصلي براي ارتباط با اين دستگاه هاي به اندازة كف دست عبارت از نوشتن دستي بود .متافور PDA آن را به صورت يك دفتر ياد داشت الكترونيك درنظر مي گيرد . اين امري جامع بود زيرا نيروي محاسبة دستگاههاي اوليه آزادي بسياري را براي تخيل باقي گذاشت . با اين حال ، آخرين نسلPDA تراكنش رايانه ـ كاربر بر پاية متن را شامل مي گردد و تلاش ها براي افزودن معاني غني تر تراكنش با اين سيستم هاي موبايل را اختصاصي يافته اند . شناسايي كلام به يك سطح بالغ مي رسد و بصورت قدرت پردازشگر ها به افزايش خود ادامه مي دهد . با اين حال ، ارتباط حاصل از دستگاه ها عمدتاً متن مي باشد . دستگاههاي موبايل بايد ماوراي مفهوم سيستم هاي شخصي تا سطح آسيستانهاي مجزا پيش بروند و به اين منظور ، يك رابط ارتباطات غني تر بايد اجرا شود . از آنجايي كه ما در جستحوي يك آسيستان هستيم ، آنگاه ، چه متافوري بهتر از يك انسان مجازي براي يك آسيستان ديجيتال

خواهيد داشت ؟ اكنون كه دستگاهها داراي قدرت محاسبه براي انيميشن كردن گرافيك هاي سه بعدي ۳D هستند ، ما مي توانيم انسانهاي مجازي را از جهان مجازي خودشان بيرون كنيم و آنها را دركف دست هاي شما قرار دهيم ، جايي كه آنها به روش هاي بسياري مي توانند به ما كمك نمايند . در اين مقاله ، فوايد يك رابط بر پاية « انسان مجازي » را براي كاربردهاي بر روي دستگاههاي موبايل تحليل مي كنيم و يك نسخة توسعه يافته ارائه مي نماييم . بدنبال اين تمايل براي يافتن كاربردهاي جديد براي دستگاههاي دستي ، ما يك ناحية دوم را نيز مطرح مي نمايي

م . ما راه ديگري را مي رويم . بجاي داشتن انسانهاي مجازي به كنترل كردن PDA ،
مي توانستيم سعي كنيم كه آنها و جهان آنها را كنترل نماييم ( از دستگاههاي موبايل ) . در بخش دوم يك نسخه از يك رابط كنترل از راه دور براي
محيط هاي مجازي ۳D ارائه مي شود .

۲ـ يك انسان مجازي بصورت رابط كاربر
در اين بخش ما كاربرد يك انسان مجازي را بصورت مؤلفة اصلي يك رابط كاربر غني براي PDA و ساير دستگاههاي موبايل توجيه خواهيم كرد .نمونه رابط كاربر پذيرفته شده در حال حاضر استفادة وسيعي از پيامهاي متن پنجره بندي شده را مي نمايد و تصاوير استاتيك از قبيل شمايل ها براي ارتباط و تراكنش با كاربر بكار برده مي شود . در حاليكه اين متافور روميزي بر پاية پنجره ها بر روي PC هاي معمولي مفيد بوده است ، مدل نسبتاً محدود مي شود هنگامي كه سيستم رايانه يك كليد بورد و يك دستگاه اشاره گير“ استاندارد” را ندارد . رابط هاي بر پاية پنجره ها ( ويندوز ) براي كاربردهاي اجرايي از قبيل مواد مورد نظر بحث و نرم افزار طرح ريزي مناسب هستند . با اين حال ، براي بهره گيري از مزيت كامل نيروي محاسبه و ويژگي هاي آخرين نسل دستگاهها ، كاربردهاي جديد بايد توسعه داده شود . حافظة بيشتر ، پردازشگر هاي سريعتر ، ارتباطات بي سيم و غيره منجر به تفكر دربارة انواع جديد كاربر براي انواع مختلف كاربر ها مي شود . رابط رايانه انسان نهايي شامل تحليل سمعي / بصري و سنتز در تركيب با روش هاي هوش مصنوعي (AI) ، مديريت ديالوگ و حركات بدن ، چهره است كه اجازة يك محاورة هوشمندانه را با كاربر مي دهد . ما درجستجوي يك عامل نرم افزار مستقل و نيمه مستقل هستيم كه به صورت يك شخص حقيقي نگاه ميكند ، حركت مي نمايد گوش مي دهد و صحبت مي نمايد .« انسان در داخل رايانه» (رابط بر پاية انسان

مجازي ) مي توانست بصورت آسيستان شخصي نهايي عمل كند .اهداف طبيعي براي اين نمونه رابطه كاربردهاي موبايل هستند درجايي كه انسانهاي مجازي ديجيتال مي توانستند براي محتويات حاضر بكار بروند ، در تحقيق اطلاعات كمك مي كند و با خدمات پيوسته و on line تراكنش نمايد .

ارتباطات غير زباني وتوليد كلام از يك انسان مجازي مي تواند مقدار اطلاعات بيشتري را به شيوة موثرتر و قابل درك براي انسان منتقل كند . و چه سكوي بهتري داراي يك آسيستان شبيه انسان است كه يك دستگاه شخصي مثل آخرين نسل PDA دارد . هدف عبارت اند از توليد يك انسان مجازي بر روي يك PDA است . ( يا عامل ۳D ) . در بخش فرعي بعدي ما يك بازنگري از پيشرفت را درمورد عوامل ۳D ارائه مي كنيم كه فن آوري ها را براي آنها بر روي دستگاههاي موبايل ارزيابي

وارائه مي كند .

۳ـ پيشرفت بر روي عوامل ۳D و دستگاههاي موبايل
استثناء انجام شده از بازديد كنندة VRML منحصر بفرد موجود براي PDA هاي بر پاية PC جيبي توسط paralklGraphics توسعه يافت ، هيچ برنامه كاربردي ۳D قدرتمندي بر روي PDA ها وجود ندارد