لقاح مصنوعی

راهنمایی درباره ی IVF برای همکاری تیم اصلی . همکاری دانشگاه و کالج های مسیحی را ببینید . برای فرمت فایل ویدیویی هند ، لوله آزمایش جنین هندی را ببینید . برای برنامه تلویزیونی ، لوله آزمایش جنین برانیاک را ببینید . برای فیلم ۱۹۳۸ فیلم لوله آزمایش جنین را ببینید .

لقاح مصنوعی (IVF) فرآیندی است که بوسیله آن سلول های تخمی با اسپرم خارج از رحم بارور می شوند . IVF عملی کلی در باروری هنگامی است که روش های فناوری تناسلی دیگر با شکست مواجه شده اند . این فرآیند شامل کنترل هورمونی فرآیند تخمک گذاری و کاهش تخمک است از تخمدان های زن و اجازه به بارور شدن اسپرم ، تخمک بارور شده به رحم بیمار منتقل می شود و تمایل دارد یک بارداری موفق ایجاد کند . اولین کودک لوله آزمایشی لوییز براون در سال ۱۹۸۷ متولد شد .
اصطلاح مصنوعی بارشیه لاتین به معنای درون شیشه است و به این خاطر استفاده می شود که آزمایشات زیست شناختی اولیه شامل کشت بافت ها خارج از موجود زنده است که در ظرف ها شیشه ای مثل بشر لوله آزمایش یا ظرف مخصوص کشت میکروب نگه داشته می شود . این اصطلاح (in vitro ) امروزه برای روجوع به هر فرآیند زیست شناختی که خارج از موجود زنده انجام می شود استفاده می گردد . این علم به طور طبیعی هم می تواند انجام شود وقتی بافت درون موجود زنده باقی می ماند . اصطلاح خاصی که برای نوزادان بوجود آمده در نتیجه IVF بوجود می آیند ، بچه ها لول آزمایشگاهی نام دارد . لوله آزمایشگاه به ظرف های شیشه ای یا رزین پلاستیکی گویند که معمولا در آزمایشگاه های شیمی و یا زیست شناختی مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود لقاح مصنوعی معمولا در ظرف های کم عمق به نام ظرف مخصوص کشت

میکروب انجام می شود با این وجود روش IVF بافت رحمی خود مشتق معمولا در مواد معدنی اجرا می شود که لقاح مصنوعی گویند آن را وقتی استفاده می کنند که والدین مشکلات باروری دارند و یا می خواهند چند قلو بزایند .
مندرجات
۱- نمایشات
۲- روش
۱-۲ تحریک تخمدان
۲-۲ بازیابی تخمک
۳-۲ باروری
۴-۲ انتخاب
۵-۲ انتقال گیاهک تخم
۳ میزان بارداری
۱-۳ تاثیر فشار
۲-۳ میزان تولد زنده
۴ عوارض
۱-۴ کمبود های تولد
۵- مهار کننده فساد سرمایی ۱-۵ مهار کننده فساد گیاهک تخم
۲-۵ مهار کننده فساد کیست
۳-۵ مهارکننده فساد یافت تخمدان
۶ دگرگونی ها
۷ بخشش کیسست و گیاهک تخم

۸ طب سوزنی
۱-۸ مکانیزم های طب سوزنی
۲-۸ طب سوزنی برقی در بازیابی کیست برای IVF
9 تاریخچه
۱۰ اصول اخلاقی

۱-۱۰ بافت ها
۲-۱۰ حاملی بعد یائسگی
۳-۱۰ زو های هم جنس
۱۱ مسائل مذهبی
۱۲ ؟؟؟؟ و در دسترس بودن
۱۳ باز هم ببینید
۱۴ منابع
۱۵ مطالعه بیشتر
۱۶ خطوط خارجی
تجویزات
IVF برای غلبه بر باروری به واسطه ی مشکلات لوله فالوپین گسترش یافت اما در بسیاری موقعیت های ناباوری دیگر هم موفق شد . معرفی تزریق اسپرم درون سیتوپلاسمی به مشکلات ناباروری مردانه در سطحی وسیع بر می گردد . برای اینکه IVF موفقیت آمیز باشد نیاز به تخمک سالم ، اسپرمی که بتواند بارو کند و رحمی که بتواند حاملگی را بپذیرد داریم . به خاطر قیمت این پروسه ، IVF های ارزان تر با شکست مواجه شدند .
این به این معناست که IVF می تواند برای زنی که یائسه شده است هم استفاده شود. در ظرفی مخصوص باروری صورت می گیرد . دگر باروری موفقیت آمیز باشد ، تخم بارو به رحم منتقل می شود که در تخمک گیاه توسعه می یابد .
روش
تحریک تخمدان
چرخه عملکرد ها درروز سوم قاعدگی آغاز می شود و شامل منطقه دارویی باروری برای تحریک توسعه فولیکول های چند گانه ی تخمدان هاست . در اکثر بیمارانگان

د و تروپین تزریقی تحت نمایشی بسته صورت می گیرند . این نمایش متعاقبا سطح استرادول و بوسیله سونوگرافی چند بعدی ، رشد فولیکولی است . معمولا ده روز تزریق ضروری است . تخمک گذاری سریع در طول این چرخه معمولا با استفاده از کشمش c8RH منع می شود که غلیان طبیعی هورمون لوتنیسنیگ را می بندد .
بازیابی تخم
وقتی بلوغ فولیکولی کافی باشد ، گاند و تروپین کوریونی انسان ارائه می شود . این عامل که به عنوان آنالوگ هورمون لوتینینگ عمل می کند ، تخمک گذاری را ۲۴ ساعت پس از تزریق سبب می شود اما پروسه بازیابی پیش از آن روی می دهد . تخم ها از بیمار بوسیله رو

ش انتقال به واژن شامل سوراخ کردن دیواره واژن با سوزنی فراضوتی به منظور رسیدن به تخم لان ها بازیابی می شوند . بوسیله این سوزن ، فولیکول ها می توانند مکیده شوند و جریان فولیکولی برای تشخیص تخمک به آزمایشگاه IVF می رود . کاهش بین ۱۰ تا ۳۰ تخم معمولی است . پروسه بازیابی ۲۰ زمان می برد و تحت شرایط تسکین آگاهانه یا بیهوشی کلی صورت می گیرد .
باروری
در آزمایشگاه ، تخم های شناسایی شده سلول ها را محاصره می کنند و برای باروری آماده می شوند . در این زمان نطفه برای باروری بوسیله کاهش سلول های غیر فعال و جریان نطفه ای آماده می شود . اگر نطفه مجهز به اسپرم باشد ، برای عملکرد پیش از انجماد و ذوب شدن آماده می گردد و آماده ذوب شدهن برای استفاده می گردد . اسپرم و تخم با هم تلقیح می شوند به مدت ۱۸ ساعت در پوشش میانی . در بیشتر موارد ، تخم در آن زمان بارور می شوند و تخم با رور شده دو پرنکلی را نشان می دهد . در شرایط خاص مثل کمبود یا چسبندگی اسپرم ، یک تک اسپرم با استفاده از تزریق درون پلاسمایی مستقیما به تخم تزریق می شود ( ICST ). تخم بارور شده از رشد خاصی عبور می کند و حدود ۴۸ ساع تا زمانی که تخم به مرحله سلولی ۸-۶ برسد باقی می ماند .
انتخاب
آزمایشگاه ها روش های پایه را برای کیفیت گیاهک تخم گسترش داده اند . معمولا گیاهک تخم ها به مرحله سلولی ۸-۶ می رسند و سه روز پس از بازیابی منتقل می شوند . در بسیاری برنامه های آمریکایی و استرالیایی گیاهک تخم ها در سیستم کاشت توسعه یافته قرار داده می شوند و جنس تکامل یافته حیوان پستاندار پنج روز پس از بازیابی متقل می شود . انتقال مرحله ی بلاستوکیست برای نتیجه گیری در میزان بارداری نشان داده شده است . در اروپا ، انتقال ۲ روز بعد صورت می گیرد .
انتقال گیاهک تخم
گیاهک ها تخم توسط امبریولوژیست براساس تعداد سلول ها ، برابر با رشد میزان تکه تکه شدن مشخص می شود تعداد انتقالات به تعداد قابل دسترس ، سن زن و دیگر عوامل شناختی و بهداشتی بستگی دارد . در کشور هایی مثل انگلیس ، استرالیا و نیوزلند ، حداکثر نمک گیاه بجز چرخه های غیر طبیعی منتقل می شود . در انگلیس طبق قوانین HFEA ، زن بالای ۴۵ سال می تواند سه انتقال گیاهک تخم داشته باشد در حالیکه در امریکا ، زنان جوانتر می توان

ند براساس تشخیص باروری شخص گیاهک تخم داشته باشند . بیشتر کلینیک های تنظیمی به دنبال جستجوی کاهش خطر حاملگی های چند قلویی هستند . گیاهک تخم برای انتقال به رحم بیمار بوسیله یک بسوند نازک پلاستیکی و از طریق واژن و گردنه رحم بهترین هستند . چندین گیاهنک تخم ممکن است از رحم برای بهبود شانس کاشت و حاملگی عبور کند .
میزان بارداری
میزان بارداری ، میزان موفقیت حاملگی است . برای IVF ، درصد تلاش هایی که منجر به حاملگی می شود ، با تلاش هایی که به چرخه ی قاعدگی بر می گردد تخم ها بارور می شوند .
با انرژی تقویت شده ، میزان حاملگی امروزه بهتر از سال های پیش است . در سال ۲۰۰۶ ، کلینیک های کانادایی میزان بارداری متوسط %۳۵ را گزارش کردند .
تاثیر فشار
طبق مطالعه سوئدی در سال ۲۰۰۵ منتشر شد در روزنامه آکسفورد ، ۱۶۶ زن از یک ماه قبل از چرخه IVF شان تحت ناظر بودند و هیچ ارتباطی بین فشار و زیست شناختی و نتیجه IVF مشاهده نشد مطالعه با توصیه به کلینیک های درمانی IVF و با دادن اطلاعات به آن ها خاتمه یافت . وقتی فشار زیست شناختی در طول چرخه تجربه می شود ، ممکن است روی IVF اثر نگذارد و ممکن است تجربه IVF منجر به استرس و افسردگی شود . در آمد مالی در IVF روی سختی و هیجان کار تاثیر می گذارد . با این وجود ، برای بسیاری زوج ها ، تجربه ناباروری می تواند عامل فشار و افسردگی باشد .
میزان تولد زنده
میزان تولد زنده درصد چرخه ای IVF است که منجر به تولد زنده می شود و میزان حاملگی هایی که گاهی به سقط جنین غیر عمدی می انجامد . درصد ها برای حاملگی های موفقیت آمیز است . با توجه به تولد بچه ها مثل دوقلو ها یا چند قلو ها که در IVF شایع است .
در سال ۲۰۰۶ ، کلینیک کانادایی %۲۷ تولد زنده اعلام کرد خلاصه گزارشات ۲۰۰۶ از کلینیک های آمریکا شامل تخم های اهدایی که میزان موفقیت ان %۶-۴۲ برای ۲۷ ساله است . میزان برای مریض های جوان کمتر است . میزان موفقیت %۳ /۳۵ برای ۲۱ ساله ها و کمتر از آن است . میزان موفقیت برای بیماران مسن تر کمتر بود و در ۳۷ ساله ، ۴/۲۷% بود و در ۴۸ ساله ها هیچ تولد زنده ای مشاهده نشد .