ماهواره و فرکانسهای مخابراتی

لايه أنيوسفر در فركانس حدود ۳۰ مگا هرتز به صورت شفاف عمل مي كند. علائم ارسالي بر روي اين فركانس مستقيما از ميان آن مي گذرد و در فضاي بيرون گم مي شوند. اين فركانس ها همچنين در خط مستقيم ديد حركت مي كنند. به اين دلايل براي مقاصد ارتباطي آن ها را بايد به طريقه هاي گوناگون به كار گرفت.

فركانسهاي ۳۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز بسيار مفيد و كارامد هستند چون انتشار آنها با وجود محدود بودن پايدار است. اين امواج با چنين فركانسي براي امواج تلويزيون كارامدند زيرا فركانسهاي بالاي آن ها اجازه حمل مقادير فراواني از اطلاعات مورد لزوم را مي دهد و براي پخش صداي داراي كيفيت بالا نيز سودمند مي باشد. علت اين امر اين است كه در اين محدوده از فركانس براي كانالهاي پهن جا وجود دارد. قسمتي از باند UHF را كه بين ۷۹۰ تا ۹۶۰ مگاهرتز قرار دارد مي توان براي مرتبط ساختن ايستگاههايي با فاصله بيش از ۳۲۰ كيلومتر به شيوه به اصطلاح پراكندگي در لايه

تروپوسفر زمين به كار برد. اين شيوه به توانايي گيرنده دوردست در گرفتن بخش كوچكي از علائم فركانس UHF كه به دليل ناپيوستگي هاي بالاي لايه تروپوسفر پراكنده شده بستگي دارد. يعني علائم در جايي پراكنده مي شوند كه تغييرات شديدي و تندي در ضريب شكست هوا وجود دارد.

امواج مايكروويو چه نوع امواجي هستند؟
فركانس هاي بين ۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ مگاهرتز براي رابطهاي در خط مستقيم كه در آن پيام رساني از طريق آنتن هايي بر فراز برجهاي بلند ارسال مي شود به كار مي رود. ايستگاههاي تكرار كننده را كه ساختاري برج مانند دارند نيز در فواصل ۴۰ تا ۴۸ كيلومتري ( معمولا بالاي تپه ها ) كار مي

گذارند. اين ايستگاهها امواج را مي گيرند تقويت مي كنند و دوباره به مسير خود مي فرستند. بخش مربوط به امواج مايكروويو براي ارتباط مراكز پرجمعيت بسيار مفيد است چون فركانس بالا به معناي آن است كه امكان حمل باند عريضي از طريق مدولاسيون وجود دارد و اين نيز به اين معني

است كه هزاران كانال تلفن را مي توان روي يك فركانس مايكروويو فرستاد. باند عريض اين نوع فركانس اجازه مي دهد كه علائم ارسالي تلويزيون سياه و سفيد و تلويزيون رنگي بر روي يك موج حامل منفرد ارسال شوند و چون اين امواج داراي طول موج بسيار كوتاه هستند براي متمركز كردن علائم رسيده مي توان از بازتابنده هاي بسيار كوچك و اجزاي هدايت مستقيم بهره گرفت.

ماهواره چيست ؟
دستگاههاي ارتباطي ماهواره ها در باند مايكروويو عمل مي كنند در واقع ماهواره ها صرفا ايستگاه مايكروويو غول پيكري است در مدار زمين كه با كمك پايگاه زميني بازپخش مي شود. اين مدار تقريبا دايره شكل در ارتفاع ۳۶۸۰۰ كيلومتري بالاي خط استوا قرار دارد و در اين فاصله سرعت ماهواره با سرعت زمين برابر است و نيروي خود را به وسيله سلولهاي خورشيدي از خورشيد مي گيرد. نيروي جاذبه زمين شتاب زاويه شي قرار گرفته در مدار را دقيقا بي اثر مي سازد. در اين فاصله دور چرخش ماهواره ها با حركت دوراني زمين كاملا همزمان و برابر است و باعث مي شود ماهواره نسبت به نقطه مفروض روي زمين ثابت بماند.
ايستگاه زميني در كشور اطلاعات را با فركانس ۶ گيگاهرتز ارسال مي كند. اين فركانس فركانس UPLINK ناميده مي شود. سپس ماهواره امواج تابيده شده را گرفته و با ارسال آن به نقطه ديگر كه بر روي فركانس حامل متفاوت DownLink برابر ۴ گيگا هرتز است عمل انتقال اطلاعات از

فرستنده به گيرنده را انجام مي دهد. در واقع ماهواره اطلاعات گرفته شده را به سمت مقصد تقويت و رله مي كند. آنتن ماهواره ترانسپوندر نام دارد. از مدار همزمان با زمين هر نقطه از زمين بجز قطبين در Line of sight است. و هر ماهواره مي تواند تقريبا ۴۰ % از سطح زمين را بپوشاند. آنتن ماهواره ها را طوري مي شود طراحي كرد كه علائم پيام رساني ضعيف تر به تمام اين ناحيه فرستاده شود و يا علائم قويتر را در نواحي كوچكتري متمركز كند. بر حسب مورد اين امكان وجود دارد كه از ايستگاه زميني در كشوري فرضي به چندين ايستگاه زميني ديگر واقع در كشورهاي گوناگون علائم ارسال كرد. به طور مثال : وقتي برنامه اي تلويزيوني در تمام شهر ها و دهكده هاي

يك يا چند كشور پخش شود در اين حالت ماهواره ماهواره پخش برنامه است ولي وقتي علائم ارسال ماهواره در سطح گسترده اي از زمين انتشار يابد ايستگاههاي زميني بايد آنتنهاي بسيار بزرگ و پيچيده اي داشته باشند. هنگامي كه علائم ارسالي ماهواره در محدوده كوچكترين متمركز مي شوند و به حد كافي قوي هستند مي توان از ايستگاههاي زميني كوچكتر ساده تر و ارزانتر استفاده كرد.
از آنجاييكه ماهواره ها براي جلوگيري از تداخل امواج راديويي بايد جدا از هم باشند لذا شماره مكان هاي مداري در مدار همزمان با زمين كه امكان استفاده آن براي ارتباطات وجود دارد محدود است. از اين رو جاي شگفتي نيست كه وظيفه مديريت در امور دستيابي به مدار و استفاده از فركانس ها براي انواع روز افزون و متنوع كاربردهاي زميني و ماهواره اي بوسيله شمار روزافزوني از كشورها بي نهايت دشوار شده است. از سويي استفاده از ماهواره ها در كش.رهاي متمدن و پيشرفته به عملكرد دقيق و عمليات روز به روز دقيق تر نه تنها از نظر به كارگيري شيوه خودشان بلكه از نظر همسايگانشان در مدار همزمان با زمين نياز مي باشد.
برخي از ماهواره ها نيز در مدار ناهمزمان با چرخش زمين non- geosynchronous قرار داده مي شوند.در ماهواره هاي ناهمزمان با مدار زمين ماهواره ديگر در ديد ايستگاه زميني نيست زيرا كه سطح افق زمين را پشت سر مي گذارد و از ديررس خارج مي شود در نتيجه براي اينكه ارسال

همواره ادامه يابد به چندين ماهواره از اين نوع نياز است و چون نگهداري و ادامه كار چنين شيوه ارتباطي بسيار پيچيده و گران است لذا كاربران و متخصصان طراحي ماهواره ها بيشتر جذب ماهواره همزمان با زمين مي شود.
فركانس هاي بالاي فركانس مايكروويو چه نوع فركانس هايي هستند؟
با كشف ليزر براي نخستين بار آن قسمت از محدوده فركانسي كه بالاتر از باند فركانس هاي مايكروويو بودند به منظور حمل پيام هاي بي سيم در نظر گرفته شدند.

 

پرتو هاي ليزري تحت تاثير عواملي مانند مه – غبار — خرابي وضع هوا و روزهاي بسيار داغ به شدت ضعيف مي شوند. اگر چه ليزر براي حمل اطلاعات تا مسافت هاي كوتاه خط ارتباطي بسيار عالي ايجاد مي كند ولي چون پرتو ليزر خاصيت هدايت شونده بالايي دارد بازداشتن يا سد كردن آن بسيار دشوار است. اين امر سبب مي شود براي ارتش و بعضي از مقاصد نظامي كه شيوه هاي آن ها بايد داراي حفظ اسرار باشد بسيار سودمند است در ضمن دستگاه ليزر براي كاربردهاي ارتباط سيار از سبكي و قابليت حمل خوبي برخوردار است. برخلاف امواج راديويي امواج نوري را نمي توان با عبور دادن جريان هاي متناوب در سيم ها توليد كرد آن ها تنها با فرايند هايي كه داخل اتم روي مي دهد به وجود مي ايند فن آوري تار نوري مشابه موج رسان فلزي مايكروويو براي پرتو تاباني الكترومغناطيسي در ناحيه نور مرئي تعريف شده است. اين شيوه به طور كلي شامل رشته اي شيشه اي با نازكي موي انسان است كه از هدر رفتن انرژي نور در مسافت طولاني جلوگيري مي كند همچنين بر خلاف پرتوي نور معمولي پرتوي نور ليزري تكفام است يعني فقط داراي يك فركانس تنها است. پرتوي ليزر داراي گستره پهن فركانس است كه خاصيت گسيختگي نور را ندارد به همين دليل آن ها را مي توان دقيقا به همان طريق كه با فركانس هاي مايكروويو تعديل مي شوند و تغيير نوسان مي دهند را با پيام هاي تلفني و اطلاعات و علائم تصويري تعديل كرد.

به هر حال چون فركانس آن ها خيلي بالاتر است به تناسب آن مي توان تعداد بيشتري از امواج و كانالها را انتقال دهند. به طور كلي مقايسه بين شيوه هاي مختلف ارسال امكان پذير مي باشد. روابط بين فرستنده و گيرنده خواه انتشار از روي سيم و خواه از هوا به نوع ساخت شيوه ارتباطي بستگي دارد و به همين ترتيب باند به فركانس به كار رفته به شرايط حل مساله ارتباطاتي وابسته است. بيشتر فركانسهاي در دسترس را مقررات ملي و توافق هاي بين المللي تعيين مي كنند. اگر چه تصميمات مربوط به شيوه ها و نحو ارسال امري فني به شمار مي آيد ولي در اكثر اوقات ملاحظات سياسي آن را در بر مي گيرد.

تاريخچه ماهواره

اولين پرتاب ماهواره به مدار زمين را روسها به نام خود ثبت كردنداين ماهواره كه اسپوتنيك نام داشت در سال ۱۹۵۸ در مدار زمين قرار گرفت. آمريكايي ها دو سال بعد وارد عرصه ماهواره شدندو در سال ۱۹۶۰ اولين ماهواره را پرتاب كردند.فن آوري صنعت ماهواره و ايستگاههاي پرتاب آن اكنون در انحصار چند كشور است.بيشترين پرتاب را تاكنون روسيه انجام داده است ولي ماهواره هاي آمريكايي از لحاظ پيشرفت و دقت از روسيه جلوتر است

عملکرد ماهواره به زبانی ساده
امروزه شاهد كاربرد وسيع تكنولوژي ماهواره اي در دنيا هستيم. تكنيكهاي ماهواره اي نه تنها در خدمت سيستمهاي مخابرات و صدا و تصوير قرار گرفته است، بلكه در پيشرفت علوم ديگر مانند علوم فضايي، زمين شناسي، هواشناسي و علوم نظامي نيز تأثير بسزايي دارد. اساسي ترين بهره اي كه سازمان صدا و سيما از تكنولوژي ماهواره مي برد، انتقال صدا و تصوير است. به اين نوع سرويس، سرويس پخش عمومي راديو و تلويزيون يا( BSS (Broadcast satellite service مي گويند . از سرويس هاي ديگر مورد استفاده در سيستمهاي ماهواره اي، سرويس ارتباط ثابت FSS یا fix satellite service است كه در اين سرويس ارتباط راديويي بين نقاط ثابت و ماهواره صورت مي گيرد. اين سيستم به اين منظور ارتباطات تلفني،تلگراف،‌ديتا و راديو و تلويزيون بكار مي رود. در اين

سرويسها با قراردادن يك آنتن كوچك و يك گيرنده(Receiver)، سيگنالهاي راديو و تلويزيون دريافت مي شود. با ديجيتال شدن سينگنالهاي صدا و تصوير و پيشرفت سيستمهاي فشرده سازي تعداد سيگنالهاي بيشتري انتقال مي يابد. بنابراين، از اين تكنولوژي اقتصادي تر نيز شده است. علاوه بر اين،‌در سيستمهاي ديجيتال، كد گذاري سيگنالها باعث بالا رفتن امنيت انتقال سيگنال شده است.
مدار زمین ثابت:
FSS ‌و BSSعموماً در مدار زمين ثابت يا(GEO (Gostationary Orbit قرار دارند، اين مدار يك مدار تقريباً دايره اي است كه در فاصله ۴۲۱۶۴ كيلومتري از مركز زمين در صفحه استوا قرار دارد يعني

كامل آن را طي كند . به همين دليل زمين ثابت ناميده مي شود. در شكل ۱ موقعيت يك ماهواره نسبت به زمين ديده مي شود.

در اين مدار با سه ماهواره كل سطح زمين به غير از قطبها پوشش مي يابد. در شكل ۲ پوشش ۳/۱ از سطح زمين در اين مدار ديده مي شود؛ حال اگر سه ماهواره با فاصله ۱۲۰ درجه از هم روي اين مدار قرار گيرد، كل سطح زمين پوشيده خواهد شد ( البته بجز قطب ها).

پوشش (Footprint) :
پوشش يك ماهواره محدوده اي است كه تحت تأثير امواج منتشره از ماهواره قرار مي گيرد و گيرنده هاي خانگي قادر به دريافت سينگالهاي ماهواره اي خواهند بود. در شكل ۳ ، به عنوان مثال، پوشش ماهواره Intelsat902 را میبینید:

طول و عرض جغرافيايي:
هر منطقه روي زمين داراي يك طول و عرض جغرافيايي است. خط استوا داراي عرض جغرافيايي صفر و نصف النهار مبدأ كه از روي گرينويچ عبور مي كند داراي طول جغرافيايي صفر است. بنابراين هر چه از استوا دورتر شويم مقدار عددي عرض جغرافيايي بيشتر مي شود. اگر به سمت شمال برويم مقدار مثبت و اگر به سمت جنوب برويم مقدار منفي حاصل مي شود. اگر به سمت شمال برويم مقدار مثبت و اگر به سمت جنوب برويم مقدار منفي حاصل مي شود. همين طور سمت راست گرينويچ ، شرق Eest))، داراي طول جغرافيايي مثبت و سمت چپ، غرب West))، داراي طول جغرافيايي منفي خواهد بود. دانستن اين مطلب براي تنظيم آنتن مفيد خواهد بود.
روي مدار GEO نيز اين قاعده برقرار است. مثلاً وقتي عنوان مي شود كه ماهواره Intelsat روي مدار ۶۲ درجه قرار دارد، يعني اين ماهواره روي مدار GEO ،‌۶۲ درجه با مبدأ فاصله دارد و در

شرق آن واقع است.
مرحله ارسال سيگنال به ماهواره (Uplink) :
سيگنال هاي صدا و تصوير خام ديجيتال وارد مداري به نام انكودرEncoder)) مي شود. در انكودر اين سيگنال با استاندارد MPEG-2 (Motion Pictuer Expert Group) فشرده و مالتي پلكس مي شود سپس سيگنال حاصل مدوله شده و تغيير فركانس مي يابد. در نهايت سيگنال تقويت شده و به ماهواره مورد نظر ارسال مي شود. اين مرحله در ايستگاه ارسال زميني انجام مي شود.
مرحله ارسال از ماهواره به زمين (Downlink) :
در ماهواره اين سيگنال دريافت شده و به فركانس ديگري تبديل مي شود و پس از آن به سمت زمين ارسال مي گردد.
مرحله دريافت سيگنال:
در روي زمين سيگنال توسط آنتن گيرنده زميني دريافت مي شود. در شكل ۴ مراحل دريافت سيگنال از ماهواره مشاهده مي شود. پس از آن به توضيح هر بخش مي پردازيم
آنتن:
همانطور كه ذكر شد، سيگنالهاي ماهواره اي پس از طي فاصله حدود ۳۶۰۰ km دريافت مي شوند؛ اين سيگنالها مي توانند در باندهاي c(حدود ۴GHz) و يا KU( در حدود ۱۲GHz) باشند و داراي توان بسيار كمي مي باشند. به همين منظور براي دريافت اين سيگنالها بايد از آنتن هاي بشقابي Parabolic antenna/ dish ‌استفاده كرد. آنتن بشقابي سيگنالهاي ضعيف موجود در فضا را جمع آوري كرده و آنها را در يك نقطه به نام نقطه كانوني Focal point متمركز مي كند. به اين ترتيب سيگنالي با قدرت كافي فراهم مي شود كه مي توان آن را آشكار كرد. بنابراين هر چه اندازه آنتن بشقابي بزرگتر باشد، ميزان تقويت سيگنالهاي ضعيف شده است كانون آنتن روي محور آنتن قرار

دارد و محور آنتن خطي است كه از مركز آنتن عبور مي كند. در شكل ۵ برخورد يك دسته موج به يك آنتن و انعكاس آن از سطح آنتن و در نهايت متمركز شدن سيگنال در نقطه كانوني، نشان داده شده است
قدرت سيگنال دريافتي در هر نقطه از سطح زمين باEIRPنشان داده مي شود.
LNB:
LNB در كانون آنتن بشقابي قرار دارد و وظيفه آن تقويت و تقليل كردن سيگنالهاي دريافتي است. LNB سيگنالهاي جمع آوري شده در كانون را تقويت مي كند و با كاهش فركانس آن (در حدود باند MHz 2150-950) سيگنال را براي آشكار سازي در اختيار گيرنده ماهواره اي قرار مي دهد. علت

كاهش فركانس اين است كه طول كابل بين LNB و گيرنده معمولاً به چندين متر مي رسد، بنابراين براي كاهش تضعيف سيگنال توسط اين كابل بايد فركانس كمتر شود. زيرا هر چه فركانس كمتر باشد تضعيف آن در كابل نيز كمتر است.
يكي از مشخصات مهم LNB كه بايد در نظر گرفته شود، عبارتست از باند عملكرد LNB كه مي تواند باندهاي Cو Ku باشد و بايد متناسب با مشخصات سيگنال مورد نظر انتخاب شود. بايد توجه داشت كه محدوده فركانس كار LNB هاي مختلف باند ku متفاوت است و به چهار نوع , wide Band ,

universal , ku high ku low تقسيم مي شود و هنگام انتخاب LNB بايد توجه به فركانس دريافت كانالهاي مورد نظر از LNB مناسب استفاده نمود و يا اينكه از LNB هاي Univesal استفاده كرد كه تمامي باند Ku را در دو پلاريزاسيون مي پوشانند.در شكل ۶ دو نوع مختلف LNB را مشاهده مي كنيد. شكل الف، يك LNB از نوع باند C و شكل ب از نوع دو خروجي است كه توسط آن مي توان توسط يك آنتن بشقابي و يك LNB دو گيرنده ماهواره اي را تغذيه كرد.
مشخصه ديگر عدد نويزNoise Figure) LNB) مي باشد كه با علامت اختصاري N.F بر روي بدنه LNB درج شده است. اين عدد نشاندهنده عملكرد LNB در مقابل نويز مي باشد كه هرچه مقدار آن كمتر باشد، بهتر است.
آخرين مشخصه LNB ها، فركانس نوسان ساز، محلي آن است. اين فركانس نشاندهنده ميزان كاهش فركانس در خروجي LNB نسبت به ورودي آن است و براي دريافت صحيح سيگنال مقدار آن بايد با تنظيمات فركانس LNB در گيرنده ماهواره اي يكسان باشد.
دستگاه گيرنده ماهواره اي :
سيگنال خروجي LNB توسط گيرنده دريافت مي شود و گيرنده از درون سيگنال دريافت شده، سيگنال صدا و تصوير را آشكار مي كند. براي دريافت صحيح كانالهاي مورد نظر، بايد مشخصات آنها وارد گيرنده شود كه اين مشخصات عبارتند از فركانس دريافت،‌نرخ سمبل Symbol Rate) FEC) و قطبيت( Polarization). لازم به ذكر است چنانچه آنتن به درستي تنظيم شده باشد، گيرنده ها،

قابليت جستجوي اتوماتيك و شناسايي كانالهاي قابل دريافت را داشته و معمولاً نيازي به وارد كردن مقادير فوق نمي باشد. اما در صورتي كه پس از جستجوي اتوماتيك،‌كانال مورد نظر يافت نشد، مي توان با وارد كردن مشخصات دريافت، در صورتي كه سيگنال از قدرت كافي برخوردار باشد،‌آن را دريافت نمود.
راهنمايي هاي كلي براي دريافت سيگنالهاي ماهواره اي:

سيگنالهاي ماهواره اي مشابه سيگنالهاي مايكروويو مي باشند و براي دريافت آنها،‌فرستنده و گيرنده بايد در ديد مستقيم يكديگر باشند. وجود هر گونه مانعي در مسير آنتن گيرنده و ماهواره، موجب عدم دريافت سيگنال مي شود. سيگنالهاي ماهواره نمي توانند از موانعي چون چوب، ديوارهاي آجري و سيماني،‌فلز و يا حتي برگ درختان عبور كنند. بنابر اين مطمئن شويد كه هيچگونه مانعي بين آنتن گيرنده و ماهواره وجود ندارد.
تنظيم آنتن:
براي دريافت صحيح سيگنال ،‌آنتن بايد مستقيماً به طرف ماهواره قرار گيرد. جهت گيري صحيح آنتن با دو مقدار زاويه آزيموت(Azimuth) و زاويه فراز(Elevation) مشخص مي شود.آزيموت مقدار زاويه بين محور آنتن و سمت شمال و فراز،‌زاويه بين محور آنتن و سطح افق است. در شكل v زواياي. El. Az در شكل نشان داده شده است. اگر نقطه دريافت در نيمكره شمالي زمين باشد، براي دريافت ماهواره هاي مختلف،‌اگر طول جغرافيايي ماهواره با طول جغرافيايي نقطه دريافت يكسان باشد،‌جهت گيري زاويه آزيموت به سمت جنوب بوده و زاويه فراز حداكثر مقدار خود در آن نقطه را دارد. براي ماهواره هايي كه موقعيت شرق نسبت به نقطه دريافت قرار مي گيرند، هر چه اختلاف طول جغرافيايي ماهواره و نقطه دريافت بيشتر شود، جهت گيري آنتن بيشتر به سمت شرق متمايل شده و زاويه فراز كاهش پيدا مي كند(جهت آنتن به افق نزديكتر مي شود) و براي ماهواره هايي كه در موقعيت غرب نسبت به نقطه دريافت قرار مي گيرند، هر چه اختلاف طول جغرافيايي ماهواره و نقطه دريافت بيشتر شود، جهت گيري آنت بيشتر به سمت غرب متمايل شده و زاويه فراز كاهش پيدا مي كند( جهت آنتن به افق نزديكتر مي شود) اگر نقطه دريافت در نيمكره جنوبي قرار داشته باشد، جهت گيري آنتن به سمت شمال مي باشد و تغييرات زاويه هاي فراز و آزيموت مشابه حالت قبل مي باشد.

همچنين براي دريافت سيگنال از يك ماهواره ثابت هر چه بر روي زمين به سمت شرق حركت كنيم (طول جغرافيايي بيشتر) زاويه ، Az به سمت غرب متمايل مي شود. و از طرف ديگر هر چه عرض جغرافيايي بيشتر شود( حركت به سمت شمال در نيمكره شمالي و حركت به سمت جنوب در نيمكره جنوبي بر روي زمين) زاويه El. كاهش پيدا مي كند. البته مقدار زاويه El.Az در مكانهاي مختلف متفاوت است.

ماهواره هاي جاسوسی
كاربردهاي ماهواره
ماهواره ها همان طور كه در زمينه پيشرفت علوم مختلف كمكهاي شاياني به بشر كرده اند واستفاده ازآنها تاثير بسزايي در زندگي انسانها داردبسياري ازمسايل و مشكلات مربوط به هزينه , زمان وثبات اطلاعات ارسالي را حل كرده وكارايي شبكه هاي تلويزيوني رابه شكل چشمگيري افزايش داده است در عين حال مشكلات خاص خود را نيز ايجاد كرده است.گسترش خارق العاده ارتباطات ماهواره اي بيانگر تلاش بي وقفه انسان در به كارگيري تكنولوژي جديد درجهت رفع نيازهاي جوامع بشري است در حال حاضر بيش از هزار ماهواره درمدارهاي مختلف وبراي مقاصد متفاوت در اطراف زمين در حال چرخش است. كاربردهاي وسيع آن در زمينه هاي مخابرات،كشاورزي , هواشناسي , معادن , اكتشافات , نجوم حفاظت محيط زيست , نظامي و غيره , اطلاعات بي شماري را در اختيار انسان قرار داده كه ما مي بايست ازكاربردهاي مثبت به نحو احسنت استفاده و از عواقب منفي آن جلوگيري كنيم.كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنم.
نظامي
تامين ارتباط مخابراتي اضطراري در زمان جنگ
گرچه ۶۰ درصد ماهواره هاي ساخته شده , جنبه نظامي دارند, كه اين اهميت استفاده ازماهواره را در كاربرد نظامي آن روشن مي كند, هنوز مطالب زيادي در مورد آنها منتشر نشده است ماهواره هاي نظامي اطلاعات بسيار دقيق و مفيدي راجع به زاغه هاي مهمات در زير زمين , مقر تانكها و خودروهاي نظامي , محل استقرار نيروها, مراكز تجمع و آرايش و جابه جايي نيروها و تعداد آنها را به طور تقريبي جمع آوري وبه مراكز مشخصي مي فرستند.درجريان جنگ خليج فارس ,ماهواره هاي جاسوسي عكاسي آمريكا بيش از۱۲ باردر روز از قلمرو فضايي عراق عبورمي كردند ودرهر عبور, صدهاعكس و تصويرازاوضاع گوناگون اين كشور در اختيار فرماندهان نظامي قرار مي دادند. اين عكسها از طريق ماهواره هاي مخابراتي . نظامي خاصي به منطقه نبرد فرستاده و در آنجا توسط گيرنده هاي متحرك دريافت مي شد
راديو و تلويزيون

۱-فراهم ساختن امكان فرستادن گزارشهاي صوتي و تصويري به تمام جهان از وقايع اجتماعي , فرهنگي و … علمي به طور همزمان
۲-مبادله جديدترين عكسها و خبرهاي روز توسط خبرگذاريهاي بين المللي
. به تمام كشورهاي دنيا
۳- پوشش كليه نقاط كشورها از نظر پخش برنامه هاي راديو وتلويزيوني

۴- پخش برنامه هاي آموزشي , به خصوص براي مناطق دورافتاده
۵- امكان تامين كنفرانس تلويزيوني
۶- پخش مستقيم مسابقات ورزشي
۷- پخش فيلمهاي سينمايي از ماهواره
مخابرات
زيرپوشش قرارگرفتن نقاط دورافتاده وصعب العبور كشوركه از طريق فرستنده ها, رله هاوشبكه هاي زميني نمي توانند زيرپوشش تلفن , تلكس , ديتا و امكانات ديگر ارتباطي قرارگيرند
۱-پوشش كليه نقاط قاره ها وكشورهاي پهناورازنظر برنامه هاي ارتباطي
امكان برگزاري كنفرانس تلفني ازراه دور
۲-تامين سريع ارتباط مخابراتي هنگام بروزسوانح طبيعي از قبيل زلزله , آتش سوزي, طوفان وسيل كه باعث قطع ارتباطات موجود مي شوند.

۳- تامين سرويسهاي پيشرفته ارتباطي بين كشورها باكيفيت بسيار مطلوب در سطح جهاني
۴-ايجاد شبكه ديتا ( اطلاعات ) در جهت انتقال اطلاعات بين مراكز تحقيقاتي , صنعتي , آموزشي و شعب
۵-بانكها بامراكز اصلي با كيفيت و سرعت ارتباطي بسيار مطلوب
۶- تامين امكان انتشار روزنامه هاي كثيرالانتشار به طور همزمان در نقاط مختلف كشور وجهان
۷- ارتباط مراكز كامپيوتري با يكديگر در سطح بين المللي
آموزش

ايجاد ارتباط بين مراكز پزشكي تخصصي و مراكزدرماني در دورترين نقاط كشور وجهان در رابطه با آموزش پزشكي , پيشگيري امراض عمومي و درمان بيماران توسط پزشكان محلي در اسرع وقت
آموزش از راه دور از طريق تشكيل كلاسهاي تدريس همزمان , زير پوشش قرار دادن كليه نقاط كشور در رابطه با پخش برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي سوادآموزي كشاورزي , بهداشت عمومي و تنظيم خانواده ماهواره ها همچنين مي توانند شرايط اقليمي و محيطي از قبيل ميزا

ن نزولات آسماني , رطوبت خاك , تبخير و تعرق , جريان باد, ميزان حرارت و…را با كمك فرستادن بالونهاي هواشناسي به لايه هاي گوناگون اتمسفر زمين و نصب دستگاههاي هواشناسي خودكار و نيمه خودكار در مناطق گوناگون كره زمين از قطبهاي آن گرفته تا درياها , خشكيها وشنزارها تعيين و بررسي كنند