بهداشت مرغداری
مقدمه:
مسئله بیما ری دربین گله های مرغ امروزه یکی ازمشکلات درایران به شمار می رود . نگهداری تعداد زیادی مرغ یا جوجه در زیر یک سقف وتراکم بیش از حد توسعه مرغداری ، تشکیلا ت مرغداری در منا طق اطراف شهرها ، کنترل بیماری را بسیار مشکل می نما ید . بروز بیماری در بین گله های مرغ سبب ضرر و زیا ن مستقیم و غیر مستقیم مرغدار می گردد . برای تو سعه پرورش طیور درایران باید توجه زیادی به مسئله کنترل بیماری نمود . دراین مورد پیشگیری فوق العاده اهمیت دارد و مهمتر از درمان است . زیرا
اولا : نگهداری تعداد زیا دی مرغ دریک جایگاه مسئله درمان را مش

 

کل می سازد
ثانیا : درمان گران تمام می شود .
ثالثا : بسیاری از بیماریهای خطرناک طیور مانند بیماریهای ویروسی درمان مطمئنی ندارند .

برای پیشگیری از بیماریهای طیور درگله سه راه عملی وجود دارد که عبارتند از :
۱- رعایت بهداشت و بهسازی
۲- ۲- رعایت اصول ضد عفونی
۳- ۳- استفاده از وا کسیناسیون لازم
رعایت بهداشت و بهسازی در مرغداری :
از نظر تعریف امروزه بهداشت را به عنوان علم سلا متی و بهسازی را به عنوان علم از بین برد ن شرایط مضر محیطی که در سلا مت موجود موثر است معنی کرده اند . نکته ای را که هر مرغدار می داند تهیه جوجه سالم واصیل است . هیچ مرغداری نمی تواند از پر ورش جوجه های ضعیف و مشکوک انتظار نتیجه خوب و کسب فواید کافی داشته باشد . در این مورد رعایت موارد زیر ضروری است :
– انتخاب جوجه انتخاب جوجه سالم
برای این منظور جوجه را باید از تشکیلاتی تهیه نمود که :
الف- جوجه ها از نظر نژادی کاملآ مطمئن باشد .
ب- از مادرها یی تو لید شده باشند که عاری از بیماریهای عفونی قابل انتقال باشند .
ج – رعایت بهداشت در تشکیلات مذکور درحد استاندارد انجام گرفته باشد .
برای تشخیص جوجه های سالم وقوی از جوجه های ضعیف وبیمار در هنگام تحویل گرفتن جوجه بایدموارد زیر را مد نظر قرارداد
جوجه هایی که تمام یا قسمتی از بدنشان مرطوب است حذ ف گردند . جوجه هایی که آثار فلجی نشان می دهند حذف گردند .جوجه هایی که ورم ناف دارند .
جوجه های ریز و ضعیف را نباید به هیچ وجه وارد مرغداری نمود . زیرا علا وه برآن که تلف خواهند شد منشا عفونت وآلود گی برای جوجه های سالم هستند . در جوجه ها طول پرها اصلی بیشتر از پرهای کرکی است .
تغذیه مناسب
جیره های غذایی مناسب چه از نظر کیفی وکمی در اختیار جوجه قرار گیرد در غیر اینصورت به سرعت آثار کمبود مواد غذایی و بیماریهای ناشی از ان ظاهر می گردد . برای اینکه بیماریها به آسا نی از یک مرغداری به مرغداری دیگر منتقل نشود باید از هم فاصله کافی داشته باشند .
– شرایط لانه و تراکم مناسب :
باید به تهویه توجه کافی داشت . جریا ن هوای داخل باید با تعداد و وزن طیور محبوس در آن رابطه مستقیم داشته باشد .

– نگا هداری گله بر حسب سن :
مسئله سن در پیشگیری از بیما ریها بسیار مهم است .مرغها ی بالغ ممکن است اغلب حامل بیماریهای عفونی وانگلی به خصوص انگلهای روده ای ( کو کسیدوز) باشند . در این مورد باید به اصول کلی توجه نمود .

– نگهداری انواع مختلف پرندگان :
نگهداری انواع مختلف پرندگان در یک محل از نظر بهداشتی واحتمال اشاعه بیماری خطرناک است . زیرا بعضی از پرندگان ناقل بیماری برای دیگر پرندگان هستند (مثل بیماری سر سیاه ) توسط بوقلمون به آسانی مرغ منتقل میشود . باید بوسیله تور کشی پنچرهها از ورود پرندگان وحشی به داخل مرغداری جلوگیری کرد .
– تشخیص مرغهای ضعیف وبیمار :
مرغ ضعیف وبیمار منشاء آلودگی درگله می باشد . که بوسیله دقت در رفتار وخصوصیات افراد گله می توان مرغهای ضعیف وبیمار تشخیص داد وازگله خارج نمود . تاج بی رنگ وچروکیده نشانه

آلودگی انگلی وبیماری مزمن وتغذیه بد است . پوسته پوسته بودن پلک چشم علامت کمبود اسید پانتو تنیک است.
ورم ملتحمه ووجود پلاکها در چشم علامت کمبود ویتامین آ است . وجود اسهال خونی دلیل (کوکسیدیوز) و وجود اسهال سفید(پلوروز) است.
-معدوم کردن تلفات:
لاشه های مرغهای تلف شده اغلب منشاء خطر ناکی برای بیماری در مرغداری میباشد از این رو باید در صورت امکان آنها را بلا فاصله در کوره های مخصوص سوزانده ویا از جاه برای دفن تلفات استفاده کرد.
– جلوگیری ورود آلودگی از خارج به مرغداری:
– معمولاً هر تشکیلات مرغداری به روشهای مختلف با محیط خارج درتماس است. این ارتباط روزمره گاهی ممکن است سبب انقال عوامل بیماریزا به داخل مرغداری گرد د که برای جلوگیری باید تدابیر زیر را اتخاذ کرد.
– الف) ماشین حمل غذای مرغ
– ب) کارتنهای حمل تخم مرغ
– د ) جلوگیری از ورود افراد مختلف به مرغداری
اصول ضد عفونی کردن مرغداری:
به وسیله ضدعفونی کردن صحیح لانه ووسائل میتوان به آسانی با حداقل هزینه جلو بسیاری از بیماریها را گرفت از این رو ضد عفونی کردن اساسی ترین عملی است که یک مرغدار برای حفظ سلامتی گله خود انجام دهد .

تعریف ضد عفونی:
اصولا هر ماده ای که بتواند ا ز رشد و نمو میکروب و عوامل بیماریزا در داخل ویا روی سطح بدن و محیط زندگی جلوگیری بعمل آورد . تاثیر مواد ضد عفونی کننده تابع عوامل زیر است :
۱- غلظت
۲- ۲- حرارت
۳- ۳- مدت مجاورت ماده ضدعفونی کننده با محیط آلوده
۴- ۴- میزان آلودگی محیط
موادی که برای ضد عفونی کنندگی بکار می رود:
ضدعفونی کننده های طبیعی

۱- نور آفتاب
۲- سرما و برودت
ضد عفونی کننده های فیزیکی
– حرارت که بر دو نوع حرارت خشک و حرارت مرطوب است .
مواد ضد عفونی کننده شیمیایی :
فرمالد ئید
ترکیبات چهار تایی آمونیوم
مواد فنولی
مواد یدی و کلرین
ضد عفونی کننده های گازی:
فرمالین
پارا فرمالدئید
بخار گوگرد
تسخیر بازارهای منطقه ایی طیور ، هدفی در همین نزدیکی

حقیقت آن است که با گذشت زمان ، جهان روز به روز کوچکتر می شود . در صورتی که فردی به تهران مسافرت نماید ، به حومه شهر تایلند برود یا مناطق وسیع کشاورزی اروپا را مورد بازدید قرار دهد ، شباهتهای بسیار زیادی را در روند تولید و پردازش جوجه های گوشتی مشاهده خواهد نمود . در واقع ، تفاوتهای اندکی در این روند در نقاط مختلف جهان وجود دارد
تحکیم و ترکیب شرکتهای تهیه کننده گله های مادر ، تجهیزات تولیدی و پردازشی طیور ، تجارت جهانی و صادرات و واردات را به روندی ضروری مبدل ساخته است .

روند یاد شده ، در بهبود خصوصیات ژنتیکی ، فرمولاسیون دان و تکنولوژی های پردازش محصولات طیور نقش بزرگی را ایفا می نمایند . تحت چنین شرایطی ، صنعت تولید جوجه های گوشتی ، توانایی تولید به صرفه جوجه های گوشتی را پیدا کرده است
اما عموم تولیدات و اقدامات پردازشی ، پتانسیل رقابت تولیدکنندگان گوشت طیور را در عرصه بازارهای جهانی فراهم آورده است .
رقابت برای نفوذ در بازارهای جهانی :
سرویس خارجی کشاورزی USDA در اکتبر سال جاری ، مطالبی را تحت عنوان (( تولیدات طیور : بازارهای جهانی و تجارت )) منتشر نمود . صنعت تولیدات طیور ایالات متحده ، طی دهه اخیر رشد مناسبی را داشته است . اما بایستی توجه داشت که در حال حاضر ، رشد تولید یاد شده کاهش یافته است . از سوی دیگر ، برخی از مفسرین نیز از قطع رشد تولید این کشور سخن به میان آورده اند .

به عبارت دیگر ، ظرف سالهای اخیر ، چین و برزیل رشد ثابتی را در تولید داشته اند . جالب آن که این رشد ، موقعیت آمریکا را در میان تولیدکنندگان بزرگ جوجه های گوشتی در جهان دچار تهدید کرده است
اما سوالی در این بین مطرح می گردد . چگونه میتوان شرکتهای پرورش طیور اهلی را گسترش داد ؟
این قبیل شرکتها با حمایت ارگانهای ذی ربط و همچنین یافتن بازارهای مناسب مصرفی م

حصولات تولیدی آنها ، تقویت شده و رشد می کنند .
توجه داشته باشیم که چنین شرکتهایی را نمی توان با معرفی بازارهای محدود مصرف داخلی به جایگاه مناسبی رسانید . در این بخش به مرور یک تجربه می پردازیم . در واقع شرکتهای بین المللی بسیاری را میتوان در سراسر جهان نام برد که همگام با شرکتهای تولیدکننده داخلی کشورها ، سالیان طولانی نقشی مهم را در تامین پروتئین مصرفی کشورها ایفا نموده اند
شرکت بین المللی Pilgrim نمونه واضحی از این قبیل شرکتهاست . این شرکت بین المللی نقش مهمی را در تامین طیور مصرفی کشور مکزیک ایفا نموده است . نکته جالب آن که قدمت شرکت مذکور با شرکتهای مشابه مکزیکی برابر بوده و همچنان نقش موثر خود را در این کشور ایفا میکند
یا میتوان به مدارک منتشره توسط شرکت تایسون اشاره نمود . این شرکت اخیرا ادعا کرده است که حجم سرمایه گذاری خود را در چین و برزیل افزایش داده است .
اما این قبیل شرکتهای تولیدکننده محصولات طیور در چه مناطقی سرمایه گذاریهای خود را انجام می دهند . در واقع ، این شرکتها چگونه بازارهای هدف خود را شناسایی میکنند ؟
کشور عزیز ما ممکن است بازار جذابی برای شرکتهای تولیدکننده تجهیزات مرغداری باشد . این در حالیست که نبایستی از نقش کشورهایی چون برزیل نیز در منطقه ما غافل شد . در واقع ، نباید با بررسی نگاه راسخ برزیل به بازارهای منطقه خود متعجب گردیم . توجه داشته باشیم که این کشور و کشورهایی از این دست ، بدنبال جای پای محکمی در منطقه جذاب ما بوده و به تلاشهای خود در جهت ایجاد بزرگراهی مناسب جهت سرازیر نمودن محصولات طیور خود به بازارهای مصرفی منطقه ادامه خواهند داد روزهای ۲۸ تا ۳۰ ژانویه سال جاری ، روزهای پرتلاطمی برای مفسرین و تلاشگران عرصه صنعت طیور جهان بود . طی این سه روز ، نمایشگاه بین المللی طیور در آتلانتا آمریکا برگزار گردید .
با بررسی نظرات مفسرینی که از نمایشگاه مذکور بازدید نمودن میتوان این نکته را دریافت که راههای تجارت بین المللی طیور برای رهبران پیشرو در این صنعت باز شده است . بطور عام ، منطقه ما و بطور خاص ، کشور عزیزمان ایران نیز بعنوان یکی از ده کشور برتر تولیدکننده محصولات طیور در سراسر جهان ، از فرصت یاد شده بایستی استفاده مناسبی را ببرد .

بر اساس آمارهای منتشره ، نزدیک به ۴۰۰۰ بازدیدکننده در سال ۲۰۰۸ میلادی از یکصد کشور جهان به بازدید از نمایشگاه فوق پرداختند . در این نمایشگاه اکثر بازدیدکنندگان از آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی بوده و مابقی آنها از آسیا و اقیانوسیه بودند
پیش بینی میشود که برگزاری نمایشگاههایی از این دست در سال ۲۰۰۹ میلادی با استقبال بیشتری روبرو گردد . شکست قیمتهای برخی محصولات و همچنین ، تلاشهای صنعت در جهت فراهم نمودن منابع مورد نیاز پروتئین مردم با توجه به میزان افزایش تقاضا ، از دلایل اصلی این قبیل پیش بینی ها میباشد .
استفاده از فرصت در منطقه
آنچه را جهانی شدن می نامند اگر چه برای کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حالتوسعه یا کمتر توسعه یافته فرصت سود بردن از شرایط جدید را فراهم کرده است، لیکناین امکان را برای برخی از کشورهای در حال توسعه فراهم آورده تا با برنامه ریزیصحیح و تلاش بتوانند جایگاه خویش را در صحنه رقابت های بین المللی ارتقا دهند.
اين در حاليست كه با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب كشورمان و قرارگيري در مجاورت كشورهايي چون عربستان سعودي ، امارات متحده عربي و همچنين نزديكي به قاره آفريقا با برنامه ريزي مناسب و مدون نقشي بسيار مناسب را در اين منطقه ايفا نمائيم .
در پایان این نکته را یادآور می شوم که اینفرصت رشد، نیازمند بهره‌گیری بدون تأخیر و با سرعت و برنامه ریزی صحیح برای قرارگیری در مسیر توسعه می باشد.
حداث سالن مرغداری وتاسیسات آن
مقدمه
ساختمانهای مرغداری بایستی به طریقی ساخته شوند که در زمستان گرم ودر تابستان خنک باشد . رعایت اصول صحیح ساختمان وعایق بندی سقف ودیوارها ووجود دستگاههای تهویه مناسب از تراکم رطوبت جلوگیری می کند و مانع مرطوب شدن بستر شده به ترتیب از شیوع بیماریهای انگلی ازجمله کوکسیدوز جلوگیری به عمل می آورد .

در رابطه با ساختمان مرغداری توجه به پنج فاکتور مهم است :
۱ – دائمی یا موقتی بودن لانه
۲ – اندازه ساختمان
الف:انفرادی
ب:ردیفی
پ:چند ردیفی
۳ – ساختمان از نظر پرورش
۴ – شکل از نظر پرورش

۵ – مصالح ساختمانی
ساختمان مرغداری را نباید برای استفاده طولانی در نظر گرفت بلکه باید طوری ساخت که حداکثر پس از ۱۰ تا ۱۵ سال بتوان تغییراتی همراه با پیشرفتهای روزمره درامور ساختمانی درآن به عمل آورد . در هلند عقیده بر این است لانه را برای مدتی حدود ۱۰ سال ساخت تا پس از این مدت بدون این که خسارت زیادی
بر مرغداری وارد آید بتوان آن خراب کرد وبا مصا لح باقیمانده لانه جدیدی طبق اصول وقواعد روز بنا نمود
ساختمان مرغداری از نظر پرورش شامل :
۱- ساختمان مرغ مادر (چه مرغ مادر گوشتی چه تخمی)
۲- ساختمان انکو باسیون
۳- ساختمان پرورشی جهت جوجهای گوشتی
ساختمانهای مرغداری از نظر طراحی شامل :
۱- مرغداری گوشتی :
الف: سیستم باز
ب: سیستم بسته
۲- مرغ مادر:
الف : سیستم باز ب : سیستم بسته
سیستم بسته : الف: سیستم قفس ب : سیستم بستر
۳-ساختمان انکوباسیون
جدا از نوع پرورش ونوع ساختمان که تقسیم بندی شد بسته به نوع منطقه وشرایط آب وهوایی طراحی ساختما ن متفاوت است یعنی اینکه نوع مصالح مورد استفاده متفاوت است بسته به میزان سرمایه گزاری نیز در انتخاب نوع مصالح دخیل است چنانچه در مناطق شمال کشور و بسیاری از کشورها از چوب بیشتر استفاده می شود جدایی از تفکیک موارد بالا جهت تهیه ساختمان مرغداری از هر نوع که باشد طراحی آن در مناطق ایران به شرح زیر است :
شکل ساختما ن :
ساختمان را ممکن به اشکال ، ساده ودو سقفی ساخت . در نوع ساده که بیشتر در مرغداری های کوچک عمل می شود ازیک سقف مسطح ویا شیبدار استفاده می شود شیب از جلو به عقب است واینکار هم سبب گرفتن نور بیشتری می گردد وهم آب باران در جلوی ساختمان جمع نمی شود . در ساختمان دو سقفی ، تهویه بخوبی صورت گرفته سقف اصلی شیب دار است وفضای بین سقف اول ودوم بعنوان انبار می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
مصا لح ساختمانی :

شامل چوب و آجر و سیمان و بلوک و همچنین ورقهای فلزی وآ لومنیوم و یا ایرانیت ، البته استفاده از هرکدام از این مصالح دارای معایب و مزایایی است .
ساختمانهای اداری و مسکونی باید در مدخل فارم احداث شوند . اولین قدم در احداث واحد مرغداری محل مزرعه است و باید به نحوی انتخاب شود که با سایر مراکز پرورش فاصله داشته باشد البته با توجه به اینکه بیماریهای مثل نیوکاسل و برونشیت از مسافتهای بسیاردور و از طریق مواد به راحتی منتقل می شودو بعضی ازعوامل بیماری زا مثل MG از طریق تماس مستقیم و توسط انسان ویا مواد مختلف منتقل
می شود. در مناطقی مثل شمال کشور که رطوبت نسبی زیاد است وامکان استفاده از سیستم خنک کننده تبخیری موجود نیست سیستم آشیانه های باز توصیه می گردد .
عملیات ساختمانی :
پی ساختمان در صورت دائمی بودن ساختمان باید به پی آن توجه زیادی نمود. تا بدین وسیله رطوبت لانه را به حداقل رساند. و ضد عفونی در آن به خوبی صورت گیرد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی در لانه های دائمی برای پی از کانگریت یا سمنت استفاده می گردد .در ایران برای پی و پایه های ساختمان از شفته (مخلوط آهک،خاک، سنگ . آب) استفاده می کنند. عمق پی ۱۵ تا ۶۰ سانتیمتر، و عرض آن حداقل دو برابر عرض دیوار باید باشد. پی حداقل ۴۰ سانتیمتر از سطح خاک بالاتر باشد تا رطوبت نتواند به آسانی در لانه نفوذ کند .کف باید طوری باشد که به هر طریق از نفوذ رطوبت زیرین جلوگیری نماید کف بایستی قابل شستشو باشد وبتوان آن را ضد عفونی کرد . از زمین طبیعی به عنوان کف جایگاه نمی توان استفاده کرد .کف جایگاه باید حداقل ۲۵ الی ۳۰ سانتیمتر از کف زمین بلندتر باشد تا از خشک بودن لانه اطمینان حاصل کنیم . کف ها امروزه به دو صورت ساخته می شوند :
۱- کف توری : کف توری در ایران زیاد معمول نیست . در اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد . حدود یک متربلندتراز کف اصلی تور سیمی یا پرده های چوبی نصب می شود . از محاسن این روش مرغ ها برروی فضولات خود قرار نمی گیرند . از نظر بهداشتی بسیار مناسب اماگرانقیمت است.
۲-کف معمولی : این کف ها رامی توان بدون استفاده از مصالح ساختمانی یا با استفاده از مصالح ساختمانی بنا نمود . بدون استفاده از مصالح ساختمانی فقط در لانه های موقتی به کار می رود.
در ساختن کف می توان از مصالحی چون کف سیمان، کف چوب، کف آجر استفاده نمود .
رایج ترین کف در ایران به شرح زیر است :
۲۰ سانتیمتر از سطح زمین را شن ریزی می کنند . و آن را باید خوب کو بید و طبقه ای ا ز بتون به ضخامت ۸ تا ۱۰ سانتیمتر کشید بعد عایق بندی یا قیروگونی کرد در آخر لا یه ای به ضخامت ۴ تا۵ سانتیمتر سیمان بر روی قیر گونی کشید .

دیوار ساختمان:
بسته به نوع وشکل ساختمان دیوارها فرق می کند . معمولاً دیوار ساختمانهای انفرادی ساده وکوتاه و ارتفاع در ساختمانهای چند ردیفی و آنهایی که دارای سقف دوگانه هستند بلندتر است

ارتفاع در ضلع جنوبی بلندتر از شمالی است در داخل لانه نیز از یک سری دیوارهای کوتاه به منظور جدا سازی قسمتهای مختلف استفاده می کنند ، این دیوارها به طور معمول از تورهای سیمی ساخته می شود .
دو نوع از دیوارهای مناسب در مرغداری :
۱-استفاده از بلوکهای سیمانی توخالی ۲۴ سانتیمتر طرف داخل بلوکها را توسط ورقهای پرس شده و از کاه به ضخامت ۵ سانتیمتر پوشانده توسط میخ به دیوار چسبانده از سطح زمین تا ارتفاع یک متری سیمان کاری نموده وبقیه را گچ کاری می کنند طرف خارجی را برای جلوگیری از نفوذ باران سیمانکاری می کنند .
۲- استفاده از آجر معمولی وعایق کاری نمودن همچنین استفاده از ورقهای آلومنیوم یا نئوپان رنگ شده استفاده کنند و طرف بیرون را سیمان کاری کنند .
سقف:
با توجه به امکان تبادل سریع حرارتی در سقف آشیانه های مرغداری باید سعی در عایق کاری این قسمت از ساختمان نمود .

سقف دارای انواع زیر است :
سقف ساده ، سقف شیبدار ، سقف شیبدار با زاویه مساوی ، سقف شیبدار با زاویه نا مساوی .
درو پنجره:
درها از نظر اندازه باید بزرگ نباشند . حداقل یک متر پهنا ودو متر بلندی داشته باشند . تعداد پنجره ها را باید حداقل گرفت ، در مناطق سردسیر باید از چوب استفاده کرد و در مناطق خیلی سرد بهتر است پنجره ها دوبل باشند . مساحت پنجره تابعی از سطح آشیانه است به متوسط۲۰/۱ تا ۲۵/۱ سطح آشیانه به پنجره اختصاص می یابد . پنجره هرچه به کف نزدیک تر باشد آفتاب بیشتری به کف خواهد تابید در مناطق سردسیر برای حداکثر استفاده از نور وگرما پنجره ها را باید حتی المکان به کف نزدیک کرد . البته پیشنهاد می شود که با توجه به هزینه ها و مسائلی چون ، تنظیم نور سالن ، جلوگیری از ورود آلودگی به داخل سالن و . . . از سیتم ویندولس (بدون پنجره ) استفاده شود .
ارتفاع سالن در مناطق سردسیر ۴/۲ متر و در مناطق گرمسیر ۳ متر باید باشد .
سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری
مقایسه مزیتها و معایب سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری

– سیستمهای حرارتی : یکی از فاکتورهای بسیار مهم پرورش و نگهداری انبوه پرندگان تأمین احتیاجات حرارتی محیط پرورش و نگهداری آنها در شرایط سنی مختلف است. ۲- شرایط کلی مولدهای حرارتی در سالنهای مرغداری و اماکن مرتبط با صنعت مرغداری: ۱) یک منبع حرارتی مناسب و مطمئن باید قادر به مقایسه مزیتها و معایب سیستم های گرم کننده سالنهای مرغ

داری
– سیستمهای حرارتی : یکی از فاکتورهای بسیار مهم پرورش و نگهداری انبوه پرندگان تأمین احتیاجات حرارتی محیط پرورش و نگهداری آنها در شرایط سنی مختلف است. ۲- شرایط کلی مولدهای حرارتی در سالنهای مرغداری و اماکن مرتبط با صنعت مرغداری: ۱) یک منبع حرارتی مناسب و مطمئن باید قادر به تولید گرمای یکنواخت باشد و نیاز به مراقبت زیاد و همچنین سرویسهای روزانه – هفتگی – ماهانه و سالانه نداشته باشد و به سادگی قابل راه اندازی باشد، تکنسین های خاص ملزم به تعمیرات اساسی و جزئی آن را نداشته باشند و از تکنسین های معمولی بتوان جهت سرویس و نگهداری آنها استفاده نمود. ۲) قیمت آنها با توجه به هزینه استهلاک ، هزینه تعمیرات و هزینه های اولیه و ثابت و ثانویه مناسب باشد