مطالبي در مورد مونتاژ و عيب يابي قطعات سيستم

مادربودر: ارتباط بين قطعات كامپيوتري را انجام مي دهد.داراي دونوع AT و ATX‌ مي باشد كه AT‌ ها به صورت مربع شكل هستند.ATX‌ ها مستطيل مي‌باشند. Serial ports براي اتصال Mouse و Port‌ هاي موس و صفحه كليد از نوع PS2 و پورت USB كه برروي مادربورد وصل مي باشد.محل نصب CPU‌ در بعضي مادربوردها به صورت Socket مي باشند كه از ۳۷۰ به بالا وجود دارد و در بعض ها به شكل Slot 1 مي باشند.Slot هاي PCI براي نصب كارتهاي PCI‌( صوت،مودم و…)و اسلات

AGP‌ براي نصب كارت گرافيكي و اسلات sesi.بانكهاي PAM‌كه دو پايه يا چهار تا هستند.Bios و باتري آن كه براي نگهداري محتويات Bois و Click سيستم مي باشد.تعدادي سوييچ ( jumper) براي تنظيم مادربورد و Port‌ هاي IED‌ براي وصل هارد و Rome و CD و غيره مي باشد.
Cpu: Cpu‌ مغز كامپيوتر است وبسته به نوع و شركت سازنده اشكالي مختلفي دارند.برروي cpu‌ سرعت آن،ولتاژ برحسب وات،شماره سريال ساخت و فركانس BUS‌ آنها نيز نوشته نشده

است.Cpu هاي پنتيوم IIو III‌ داراي Cash از ۱۲۸ تا ۲۵۶ درون خود مي باشند.قطعه داتلبورد براي نصب Cpu بر روي آن Main هاي از نوع Slot 1 مي باشد.
RAM: مهمترين نوع حافظه در كامپيوتر مي باشد وتمام نرم افزارها از طريق فرم قابل اجرا هستند.حافظه هاي ديگر نظير هارد،فلاپي و CD‌ براي ذخيره اطلاعات مي باشند.RAM ها انواع گوناگون دارند مثلاً يكي از آنها داراي ۱۲۸ MB و ۱۳۳ MH2g و از نوع SD-168 pin مي باشد.رمهاي DDR نسبت به SD‌ جديدتر بوده و از سرعت بالاتري برخوردارند.
SOUND: پورتهايي در پشت كارت صوت وجوددارد.پورت خروجي صدا (Lineout)، پورت ورودي صدا (Mic)، ورودي ديگري صدا Linein مي باشد كه Stereo مي باشد و پورت ديگري براي اتصال به Joystick مي باشد(Game) بعضي كارتها داراي آمپيلي فاير هستند كه صدا را تقويت مي كند.

VGA: كار اصلي كارت گرافيك تبديل اطلاعات ديجيتال واقع در حافظه به پالسهاي قابل نمايش در Monitor مي باشد.تفاوت آنها در حداكثر قدرت تفكيك يا قدرت resglation آنهاست.كارتهيا ساده ۷۶۸×۱۶۴ نقطه در صفحه نمايش مي دهند.كارتهاي جديدتري ۱۵۳۶×۲۰۴۸ نقطه يا بيشتر را نمايش مي‌دهند. كارتهاي گرافيكي امروزي ۱۶ ميليون رنگ يا trueglir هستند.اسلات AGP كه براي كارت گرافيك در نظر گرفته شده است قابليت بهتري براي دسترسي به حافظه را ايجاد م

ي كند.كارت گرافيكي Allin wouder‌ امكان ضبط تصاوير و وصل به آنتن را دارا مي باشند.
Hard: براي ذخيره اطلاعات در كامپيوتر از HDD‌ استفاده مي شود.ظرفيت هاردها با يك برچسب بر روي آنها مشخص مي شود.داراي يك كانكتور IDE‌ مي باشد كه به Main متصل مي شود ويك كانكتور هم براي اتصال برق استفاده مي شود و جامپرها براي تنظيم در حالت Moster وslave م

ي باشند.
Flopy: در پشت Floppy Drive دو كانكتور وجوددارد كه يكي براي كابل برق مي باشد و ديگري كانكتور FDD‌ مي باشد. با بازكردن سويچ كوچكي كه روي ديسكت وجود دارد از عمل نوشتن مي توان جلوگيري كرد.
CD-Drive: CD داراي دو نوع مي باشد CD-R كه فقط يك بار قابليت نوشتن را دارند وCD-RW كه تا چندبار قابليت نوشتن و كپي كردن اطلاعات را دارند.CD-ROM به سرعت خواندن آنها مي باشد.

البته سرعت حقيقي بسته به نوع CD و سرعت سيستم بستگي دارد.در جلوي CD-Rom سوكتي وجود دارد كه براي شدن صداي CD‌هاي Audio از طريق هدفن مي باشد.يك سوراخ كوچك نيز روي آن وجود دارد كه براي خروج اضطراري CD‌ مي باشد.
اگر در هنگام روشن كردن سيستم يك بوق ممتد ضعيف و قوي شنيده شود نشان دهندة‌اين است كه كارت گرافيكي به درستي در جاي خود نصب شده است. و اگر يك بوق ممتد با چندبار قطع و وصل شنيده شود نشان دهند اين است كه كانكتور مانيتور را به كارت گرافيكي درست وصل نكرده ايم.اگر بوق منظم و منقطع شنيده شود مشكل از RAM سيستم مي باشد.شايد رم درست جانرفته باشد يا با Main سازگار نباشد و شايد هم RAM خراب باشد.
بعضي اوقات ممكن است باتري Main ضعيف شود و پيغام cmos checksum error نمايش داده شود.بايد در اين وضعيت باتري را تعويض كرد.حال اگر زماني رمزي را كه روي سيستم گذاشته شده است را فراموش كرديم مي توان با برداشتن باتري رمز را پاك كرد و يا از طريق برداشتن جامپري كه براي اين منظور روي main وجود دارد اين كار را انجام داد.
گاهي در هنگام روشن كردن سيستم،RAM به طور كامل شمارش نمي شود و پيني Meaory testtails مواجه مي شويم پس RAM داراي مشكل است.اگر در مواردي در داخل ويندوز هنگام كار با نرم افزارهاي سنگيني با مشكلي مواجه شديم و از سلامت نرم افزار و ويندوز Main و CPU مطمئن باشيم مي توان مشكلي را از RAM و كم آوردن آن دانست.فن و هيت سينگ را كه فن روي آن سوار است را به مادربورد وصل مي كنيم.چيپ UIMM يا چيپ RAM را نيز بايد نصب كرد و Dvice‌هاي ديگري را نيز نصب خواهيم كرد.براي نمونه اسمبل كردن يك سيستم III با مادربورد P3V 133 را در زير نظر مي گيريم.

ابتدا مادربورد را داخل Case‌ قرار مي دهيم.براي قراردادن cpu روي main يك slot‌ طراحي شده است.اين نصب را براي يك پنتيوم III در نظر مي گيريم.slot هاي sesi براي مودم ها و كارتهاي صوتي و كارتهاي ديگر مي باشد كه قديمي هستند و اكنون كارايي ندارند.slot هاي سفيد رنگ و كوچك از sesi ها كه بالاتر از آنها قراردارند،slit‌هاي PCI هستند.اين slot‌ها نسل جديدتري از slot‌ها هط به گرافيك طراحي شده است.يك چيپ روي main قراردارد كه Bios نام دارد و برنامه هايي كه در اين چيپ ذخيره مي شوند عمليات اساسي كامپيوتر و نحوه ارتباط اجزاء مختلف را در پايين ترين سطح آن به عهده دارد،مانند تنظيم ساعت و تاريخ سيستم،شناسايي هارد راديو،پورتهاي ورودي و خروجي ،فلاپي درايو،RAM,CD-Rom وساير سژقطعات سخت افزاري و همچنين ايجاد p

assword به عهدة چيپ Bios‌ است.اين چيپ درگوشه سمت راست پاييني اين مادربورد قراردارد.كانكتورهايت هارد،درايوهاي DVD-Rom,CD-Rom و فلاپي در قسمت بالا سمت راست قراردارد.پورتهاي اتصال Dimm (RAM) نيز كنار آنها قراردارد و چهارتا مي باشند.اسلات CPU نيز در روي main‌و پشت پورتهاي Serial و ps2 مي باشد.پورت موازي يا Paralel براي نصب چاپگر مي باشد.دو پورت USB‌ نيز وجود دارد كه براي دستگاههاي USB‌ به كار مي رود.مثل دوربين هاي ديجيتال،اسكنرها و دستگاههاي ديگري كه به كامپيوتر وصل مي شوند.Keyboard‌و Mouse را به كانكتورهاي Ps2‌وصل مي كنيم.سوراخ هاي روي بورد را با سوراخ هاي روي Case‌تنظيم كرده و پيچ ها را مي بنديم.پيچ هاي برنجي ايستاده را ابتدا روي سيني Case‌بسته و بعد بورد را روي آنها قرار مي دهيم و پيچ ها را مي بنديم.
حال سراغ CD-Rom مي رويم و آنرا در يكي از محفظه هاي در نظر گرفته شده قرار مي دهيم.البته ابتدا بايد صفحه جلوي اين محفظه را در آوريم.حال درايو را از جلوي case به داخل مي بريم.هارد را نيز مثل CD-Rom در داخل محفظه خودش قرارداده و پيچ هاي آنها را مي بنديم.فلاپي درايو را نيز در محل مخصوص خود كه دريچه اي كه در جلوي case‌ دارد قرار مي دهيم.جامپر CD-Rom را در حالت slave‌ قرار مي دهيم.يك كابل براي صدا از كارت صوت به CD-Rom و قسمت مربوطه اش وصل مي

شود،به CD-Rom و طرق ديگر به main وصل مي شود.كابل برق نيز از يك طرف وصل مي شود كانكتور ديگر كابل IDE‌ را به هارد اتصال مي دهيم.كابل كوچك برق را براي فلاپي درايو در نظر گرفته و سپس كابل FDD‌ را به فلاپي درايو و main وصل مي كنيم.توجه شود كه جامپر هارد درايو بايد به حالت Moster باشد كابل IDE‌ كه بايد به بورد وصل شود به كانكتور Primary يا IDE‌ يك وصل مي شود.كانكتور برق به جاي مربوطه خود روي بورد وصل مي شود.كانكتور برق از سمت منبع تغذيه به بورد مي آيد.اگر مادربورد را استفاده مي كنيد كه جامپرهايي دارد،پس بايد با استفاده از دفترچه مادربورد جامپرها را تنظيم كرد.قبيل از روشن كردن كامپيوتر بايد اين نكته را توجه داشت كه بايد

جامپرها را با استفاده از پردازنده اي كه قراراست استفاده شود تنظيم كرد.در غير اينصورت ممكن است پردازنده آسيب ديده يا كارايي لازم را نداشته باشد.
براي اندازه گيري درجه حرارت cpu مي توان از يك سنسور استفاده كرد كه روي پايه هيت سينك با استفاده از نوار چسب مي چسبانيم و سر ديگر آنرا به كانكتور مربوط وصل مي كنيم.اگر حرارت زياد شود سيستم را مطلع مي سازيم و عمل خنك كردن را كنترل مي نمايد.

پس از نصب مادربورد بايد سيمهايي را كه از جلوي case آمده را به ماردبورد وصل مي كنيم.هركدام از اين سيمها با يك كانكتور كوچك كه كارايي آنها رويشان نوشته شده است.سيمي كه براي فعال نمودن كليد reset‌ مي باشد به رنگ آبي وسفيد است و كلمةReset روي كانكتور آن نوشته شده است.سيم سفيد و قرمز براي LED‌هارد مي باشد و روي كانكتور آن HDD‌ نوشته شده است.سيم قرمز و مشكي كه كانكتور آن بزرگتر از بقيه مي باشد براي speaker‌ داخل case‌ مي باشد.سيم سبز و سفيد براي LED سبز رنگ جلوي case‌ كه براي نشان دادن روشن و خاموش بودن سيستم مي باشد به مادربورد وصل مي شود.در case‌هاي ATX سيم ديگري براي power وجود دارد.با مراجعه به دفترچه مادربورد مي توانيد محل دقيق هريك از سيم ها را بيابيد.در صورت روشن نشدن چراغها مي توانيد سيم را درآورده و جهت آنرا عوض كنيد.معمولاً روي main ها دو پورت IDE وجود دارد.اولين پورت IDE‌ را primary IDE و دومي را secoundary IDE مي نامند.مي توان Master‌يا Slave بودن دستگاهها را با جامپرهاي مربوط به آنها تنظيم كرد.اگر جامپرها در حالت es باشد

بسته به جاي كابل حالت slovegmasker مشخص مي شود و يا هر دو دستگاه نيز جامپرهايشان در حالت CS(Cobleseleut) باشند.اگر هر دو را به حالت Moster‌يا حالت Slave‌ انتخاب كنيد،هنگام راه اندازي كامپيوتر به پيغام خطايي در لحظه شناسايي دستگاههاي IDE ملاحظه مي كنيد.پس 
اگر بعد از روشن كردن سيستم متوجه شديد كه كابل فلاپي درايو روشن مانده است يا پيغام floppy disk fail(40) را ملاحظه كرديد داخل setup‌رفته و هارد را معرفي نماييد.و اگر بازهم هارد را نشناخت اتصالات فيزيكي كابلهاي بين هارد و مادربورد را بررسي نماييد.
اگرزماني پس از روشن كردن كامپيوتر نه تصويري ديديد ونه صدايي شنيديد اين كارها را انجام دهيد در مرحله اول شايد cpu را خوب جانزده باشيد و يا شايد cpu مشكلي داشته باشد.پس cpu ديگري را روي كامپيوتر خود امتحان كنيد.شايد اشكال از درست تنظيم نكردن جامپربراي cpu باشد

و يا اتصال بين سيني case‌ و مادربورد.شايد يكي از كارتهاي نصب شده روي مادربورد سوخته باشددر بعضي موارد عدم برق رساني منبع تغذيه مي باشد و شايد كانكتور مربوط به منبع تغذيه را درست وصل نكرده باشيد.اگر منبع AT‌باشد بايد سيستم هاي مشكلي در كنار هم باشند درغير اين صورت سيستم راه اندازي نمي شود.و گاهي مواقع از كارافتادن Bios و يا خراب بودن قسمتهاي ديگر آن مي تواند دليل راه نيافتادن كامپيوتر باشد.بعد از موارد گفته شده main‌ ديگري را نصب كرده و امتحان نماييد.