تاريخچه
تاريخچة بدمينتون در جهان
از دوران بسيار قديم در ژاپن بازي بدمينتون به نام آل بين وجود داشته است. آزتكها (از سرخپوستان مكزيك) و اينكاها نيز به اين ورزش علاقه داشته‌اند و در دورة رنسانس، زماني كه اين ورزش در اروپا به عنوان تفريح اوقات فراغت اشراف درآمده، آن را در قصرها، چمنزارهاي تفريحي و حتي روي عرشه قايقهاي بادباني بازي مي‌كرده‌اند.

انقلاب فرانسه به سال ۱۷۸۹ به اين ورزش جنبه همگاني بخشيد و آن را تبديل به تفريح روزهاي يكشنبه عدة زيادي از مردم نمود و سرانجام افسران انگليسي مستقر در هندوستان با اين بازي آشنا شدند و در سال ۱۸۶۹ آن را به انگلستان آوردند. دوك بيوفرت به اين بازي علاقه‌مند شد و امكانات آن را در قصري به نام بدمينتون فراهم آورد و از ميهمانان خود با اين بازي پذيرايي كرد. نام بدمينتون از اين كاخ گرفته شده است.
پس از آن مقررات خاص و قوانين لازم براي بدمينتون تدوين گرديد و به شكل رسمي درآمد و بين باشگاهها و كشورهاي جهان مسابقاتي برگزار گرديد. اينك مدت بسيار زيادي است كه بدمينتون جنبة جهاني گرفته است. در سال ۱۹۳۴ فدراسيون بين‌الملي بدمينتون (IBF) به وجود آمد و اكنون بيش از هفتاد كشور جهان در آن عضويت دارند.
در المپيك ۱۹۷۲ نمايشي از ورزش بدمينتون برگزار و از المپيك سال ۱۹۹۲ اين رشته به طور رسمي وارد بازيهاي المپيك گرديد.
معتبرترين مسابقات تيمي مردان جهان از سال ۱۹۴۸ به نام توماس كاپ و تيمي بانوان از سال ۱۹۵۶ به نام اوبركاب هر سه سال يك بار انجام مي‌شود. سرجورج توماس اولين رئيس فدراسيون بين‌المللي بدمينتون بود. ديگر مسابقات مهم اين رشته در سطح جهان عبارتند از:
مسابقات انفرادي (يكنفره و دونفره) قهرماني جهان – مسابقات جايزه بزرگ – مسابقات آزاد جهاني انگلستان- مسابقات سودرمن – مسابقات اختصاصي هر قاره به صورت تيمي و انفرادي.
مسابقات ياد شد، در هر دو قسمت مردان و بانوان برگزار مي‌شود.

علاوه بر آن، مسابقات بين‌المللي متعددي به مناسبتهاي مختلف در سطح جهان انجام مي‌گردد.
از صاحب نامان بدمينتون در سطح جهان، كشورهاي چين، اندونزي، كره جنوبي، مالزي و اخيرا دانمارك را مي‌توان نام برد.

تاريخچة بدمينتون در ايران
در ايران و در جنوب كشور به ويژه مسجد سليمان و آبادان، اتباع انگليسي بدمينتون بازي مي‌كرده‌اند. از اين رهگذر تعدادي از ايرانيان هم با آن آشنا شدند و آن را آموختند و به همين دل

يل اولين قهرمانان ايران و تيم ملي در سالهاي نخستين شروع فعاليت رسمي بدمينتون، بازيكنان اين مناطق بودند.
فدراسيون بدمينتون ايران در سال ۱۳۵۱ تشكيل و فعاليت رسمي بدمينتون در ايران آغاز گرديد. تيم بدمينتون ايران در مسابقات آسيايي تهران، سال ۱۳۵۳ به مقام هشتم آسيا دست يافت.
از استانهاي صاحب نام بدمينتون كشور، مي‌توان زنجان، تهران، اصفهان، يزد، گلستان و قم را نام برد. اولين دورة مسابقات قهرماني ايران به صورت رسمي در سالن ورزش دانشگاه شهيد بهشت

ي تهران با شركت ۲۴ تيم برگزار شد.
انجمن بدمينتون آموزشگاههاي كشور در سال ۱۳۶۰ تشكيل گرديد. اما بنا به دلايلي اولين دورة رسمي مسابقات آموزشگاهها در سال ۱۳۶۶ در شهر زنجان با شركت شش تيم برگزار گرديد. پس از آن، همه ساله مسابقات مذكور با كميت و كيفيت بيشتر و بهتري برگزار مي‌شود و تعداد تيمهاي شركت‌كننده هر يك از سه مقطع تحصيلي، در هر دوره از مسابقات بيش از بيست تيم از استانهاي مختلف كشور مي‌باشد.

اسكوليوز (انحناي ستون فقرات به طرفين)
۱- افتادگي شانه: وضعيتي كه در آن شاخه‌ها در راستاي يك خط افقي قرار نگرفته در اين وضعيت يك طرف بدن قوي شده و طرف ديگر در حالت ضعف باقي مي‌ماند و شانه طرف ضعيف به طرف پايين متمايل مي‌گردد و حالت افتادگي به خود مي‌گيرد. اگر در مراحل اوليه اين ضعف تشخيص و درمان نگردد پيشرفت آن موجب تغييراتي در ستون فقرات خواهد شد و سبب پشت كج مي‌شود اغلب به دليل فعاليت يك جانبه كج پشتي بيشتر توسعه مي‌يابد.
عوامل: (تمرينهاي نامتعادل)
در ورزش بدمينتون استفاده از دست مسلط بدون توجه و به كارگيري دست ديگر براي مدت طولاني و قرار گرفتن وضعيت بدن در حالت نامتعادل از عوامل ايجاد ناهنجاري است.
يعني تمرينهايي را به صورت غيرمتقارن انجام مي‌دهند چرا كه در اجراي اين ورزش مثل (زدن ضربه سرويس) بخشي از بدن قسمت دست درگير فعاليت و كار مداوم شديد است در شرايطي كه بخش ديگر به آن ميزان درگير فعاليت نمي‌شود اين طريقه تمرين باعث رشد بيشتر ع

ضلات در يك طرف مي‌شود.
به تمرينات جبراني يا اصلاحي قدرتي و انعطاف‌پذيري براي طرف مقابل بدنشان نياز دارد تا بدين وسيله از رشد بيش از اندازه يك طرف بدن و كج پشتي پيشگيري شود.
تمرينهاي اصلاحي:
– با دستي كه شانه در آن سمت افتاده است از بارفيكس آويزان شويد
– دمبل را در دست چپ خود بگيريد سپس آن را از طرف پايين به بالاي سر خود ببريد و بعد با دست ديگر دمبل را بگيريد و حركت را دوباره تكرار كنيد.
– در موقع تمرينات از دست غير برتر هم استفاده كنيد تا تعادل برقرار شود.

۲- چرخش كمر : (پشت كج)
در ضرباتي مانند اورهد- درايوبك و اسمش بك
اورهد: تاس فورهندي است كه سمت مخالف دست راكت و كاملا بيرون از بدن روي توپ‌هاي كه سرعت زيادي دارند و به سمت گوشه بك هند انتهاي زمين در حركتند، زده مي‌شود. الگوي حركتي اورهد شباهت زيادي به تاس فورهند دارد و اصولا يك ضربه دفاعي است و زمانيكه بازيكن شباهت زيادي به تاس فورهند دارد و اصولا يك ضربه دفاعي است و زمانيكه بازيكن فرصت گام برداشتن و حتي چرخيدن به سمت توپ را ندارد استفاده مي‌شود اين ضربه بدليل چرخشهاي غلطي (از نظر بيومكانيكي) كه در كمر بوجود مي‌آورد بايد كمتر استفاده شود
درايو بك هند و اسمش بك هنر:
در اين ضربات توپ به سمت مخالف دست راكت يا قسمت بك هرفرد در موقع زدن ضربه چرخش كمر ايجاد مي‌شود كه اصطلاحا انحراف جانبي ستون فقرات به چپ يا راست را پشت كج يا كجي ستون فقرات مي‌نامند (اين ناهنجاري در زمان تمرينات مداوم و طولاني اتفاق مي‌افتد.

تمرينات اصلاحي:
– بايستيد و دستها را در بالاي سر در يكديگر قفل كنيد سپس در جهت مخالف انحراف ستون فقرات به پهلو خم شويد.

– بر زمين زانو بزنيد دستي كه در جهت مخالف انحراف ستون فقرات است را در زير بغل قرار دهيد و دست ديگر را بالاي سر نگه داريد سپس به سمت دستي كه زيربغل است خم شويد.

لوردوز
۱- لوردوز كمري:
افزايش بيش از حد گودي كمر كه اگر اين قوس از ۴۰ تا ۶۰ درجه بيشتر باشد لوردوز كمر گفته مي‌شود عوامل ايجاد پشت گود در ورزش بدمينتون: در ضرباتي مانند: تاس و دراپ و اسمش در موقع زدن ضربه تاس اگر توپ را بالاي سر خود نبيند و به سمت عقب خم شود يعني (تقل

يد الگوهاي حركتي غلط در بلندمدت) نيز مي‌تواند در ايجاد و يا تشديد اين عارضه موثر باشند و همچنين در ضربات ديگر مثل ضربه اسمش به خاطر اينكه سنگيني وزن بدن به پاي عقب ريخته مي‌شود و در لحظه زدن ضربه بالاتنه به سمت عقب خم مي‌شود تا با قدرت بيشتري به توپ ضربه وارد شود باعث مي‌شود به مرور زمان و تكرار اين حركت باعث ناهنجاري پشت گود مي‌شود.
تمرينهاي اصلاحي: حالت چهار دست و پاي گربه را به خود گرفته و با انقباض عضلات شكم بكوشيد تا قوس ناحيه كمر را كم كنيد.
– روي زمين و به پشت دراز بكشيد پاها را از ناحيه ساق به دست بگيريد و به طرف شكم جمع كنيد سپس سر و سينه خود را به طرف پاها ببريد.
– پاها را به طرف سينه بگيريد و حركت گهواره را انجام دهيد.
۲- لوردوز گردني:
ستون فقرات در ناحيه گردن به سمت جلو تحدب دارد.

احتمال عوامل ايجاد سر به جلو در ورزش بدمينتون:
در موقع حالت آماده وسط زمين در موقع حالت آماده براي دريافت سرويس در اين صورت بدن و سر متمايل به سمت جلو و دست‌ها به طوري جلوي بدن قرار دارند اين حركت باعث مي‌شود به مرور زمان در فعاليتهاي بلندمدت اين ناهنجاري صورت پذيرد.

تمرينهاي اصلاحي:

– حذف عادات حركتي غلط و سعي فرد براي قرار دادن سر در وضعيت طبيعي.
– مي‌توانيد در يكي از دو حالت ايستاده يا نشسته قرار گرفته و با گذاشتن كف دست خود بر روي پيشاني از حركت سر به جلو خودداري كنيد و به آن مقاومت دهيد به گونه‌اي كه عضلات ناحيه قدامي منقبض شود.