نحوه قرارگيري و جابجايي يک گاو از ابتداي تولد تا زمان شيردهي در جايگاههاي مختلف

از ابتداي تولد يک گاوداري صنعت خواني اگر حيوان مورد نظر ماده باشد ۶۰ روز در box انفرادي و اگر حيوان نر باشد۵۵ روز در box انفرادي نگهداري مي گردد. بعد از اين مدت زماني گوساله هاي نر و ماده از شير گرفته مي شوند و به يک جايگاه ديگر منتقل مي گردند مدت زمان نگهداري توام اين گوساله ها ۲ هفته مي باشد تا کنترل هاي دامپزشکي برروي گوساله ها صورت گيرد مواردي چون فلق و اسهال و ساير بيماري ها. سپس اين دسته از گوساله ها بدها بند دوم منتقل مي شوند.

مدت زمان نگهداري اين گوساله ها در اين بهار بند ۵ ماه مي باشد. پس از اين مدت زماني حيوانات نر و ماده از يکديگر جدا مي شوند. گوساله هاي نر را به بهار بند گوساله هاي نر کوچک انتقال مي دهند و بعد از يک برنامه پرواربندي چند هفته اي به قسمت نرهاي بزرگ انتقال داده مي شوند که اين دامها بعد از کسب وزن مناسب به بازرا ارائه مي گردند. حيوانات ماده را نيز ابتدا به بهار بند تليسه کوچک ( تاسن ۱۰ ماهگي) منتقل مي کنند سپس به تليسه متوسط که تا سن ۱۴ بزرگ منتقل مي شوند که اين بهار بند هر روزي به منظور تشخيص حيوانات ماده فحل توسط کارگران کنترل مي شوند. بعد از تشخيص فحلي حيوان مورد نظر تلقيح مصنوعي يا طبيعي مي گردد و باز هم به همان بهار بند بازگردانده مي شود. بعد از سپري شدن مدت آبستني تليسه نيز همانند گاوهاي شيري ديگر به قسمت گاوهاي خشک ۲۰ روز منتقل مي گردد تا جيره غذايي تنظيم شد

 

ه براي اين مرحله از آبستني در اختيار دام قرار گيرد بعد از گذشت اين مدت به بهاربند گاوهاي خشک ۴۰ روز انتقال داده مي شود و از اين لحظه به بعد گاو تحت مراقبت هايقبل از زايمان قرار مي گيرد. و تقريبا ۴۰ روز قبل از زايمان به قسمت زايمان منتقل مي گردد. نکاتي که در زايشگاه بايد رعايت شوند
بستر مناسب ، بستهنبايد لغزندگي داشته باشد
آرامش ، زايشگاه بايد دور از هياهو و مزاحمت قرار داشته باشد

تهويه مناسب بعد از زايمان گاوهاي مورد نظر به بهار بند گاوهاي تازه را منتقل مي شوند و در اين قسمت کنترل هاي بعد از زايمان صورت مي گيرد. به عنوان مثال گاوها به منظور تشخيص جفت ماندگي کنترل مي گردند همچنين در اين دوره بايد تغذيه گاوها به نحو احسن اجرا و کنترل گردد چون حيوان به علت استفاده از ذخايه بدني احتياج به تغذيه مناسب دارد و اگر تغذيه در اين دوره به نحو احسن انجام نشود گاوها به pic توليدي خود نخواهند رسيد و اين از لحاظ اقتصادي براي گاودار بسيار گران تمام خواهد شد. مدت زمان نگهداري گاوها در اين بهاربند ۲ هفته مي باشد بعد از ۲ هفته اين گاوها به بهار بند گاوهاي يک شکم منتقل مي گردند. ولي گاوهايي که بيشتر ا

ز يک زايمان ارند بر اساس شير توليدي به بهار بند هاي مختلف انتقال داده مي شوند که به شرح زير مي باشد :
۱-ميان شير : زير ۲۰ليتر در روز شير مي دهند
پر شير: که روزانه ۲۰ تا ۳۰ ليتر مي دهند
گاوهاي سوپر توليد : بين ۳۰ تا ۴۰ ليتر شير مي دهند
گاوهاي دولوکس : که بيشتر از ۴۰ ليتر روزانه شير توليد مي کنند

سالن شيردوشي
قسمت هاي مختلف دستگاه شير دوشي
شيشه رکوردگير
پلت کولر
پمپ
خرچنگي
جا خرچنگي
يخچال

بعد از هر بار شير دوشي دستگاه را باسودو اسيد مي شوند. ابتدا دستگاه را با سود شستشو مي دهيم به اين دلايل که اگر ابتدا با اسيد بشوييم لکه هاي پروتئين و چربي بر روي شير باقي مي ماند . شير گاوهاي که آنتي بيوتيک مصرف مي کند براي مصرف گوساله بکار برده مي شوند بايد توجه داشت که شير گاو به طور کامل گرفته شود.
ترتيب شيردهي گاوها در شير دوشي :

صبح : الف ) ميان شير ب)پرشير ج) سوپر د) دولوکس ه) تازه زا و) يک شکم
ظهر : الف) پر شير ب) س.وپر ج ) دولوکس د)تازه زا ه) يک شکم
شب: الف) ميان شير ب) پرشير ج) سوپر د) دولوکس ه) تازه زا و) يک شکم
شستشوي دستگاه :
ابتدا مخزن شير را با آب شستشو مي دهيم سپس وان ۲۰۰ ليتري را پرآب کرده و ۲ ليتر سود را داخل آن حل مي کنيم سپس دسنگاه را روشن نموده و ۱۵ دقيقه صبر مي کنيم تا کاملا آب داخل دستگاه به چرخش در آيد سپس دوباره وان را که حجم آن ۲۰۰ ليتر است پرکرده و دوباره در مدار قرار مي دهيم.
سپس وان را با آب تازه و ۲ ليتر اسيد نيتريک پر مي کنيم و دستگاه را روشن مي کنيم و ۱۵ دقيقه صبر مي کنيم. در انتها براي اينکه بدانيم مواد اسيدي خارج شده يک استکان آب تخليه شده يک قطره فنل نتالئين مي ريزيم اگر قرمز شد شستشو را دوباره انجام مي دهيم.

مديريت در هنگام زايمان:
گاوهاي خشك مقدار مناسبي از پروتئين، انرژي، مواد معدني، و ويتانين ها را درحيره خود نياز دارند. كمبود مواد معدني ممكن است تاثير سيستم ايمني گوساله را در مبارزه با امراض كاهش دهد. تامين جيره متعادل جهت گاو خشك هم براي گوساله تازه متولد شده و هم خود گاو ضرور

ي است.
گاو خشك بايد يك هفته قبل از زايمان به زايشگاه انتقال داده شود. زايشگاه بايد ۱۶ تا ۲۵ متر مربع مساحت، فضاي روشن و سطح بستر مناسب داشته باشد و لغزنده نباشد. تعبيه قلاب در سقف براي بلند كردن گاو دراز كشيده مفيد است. توصيه مي‏شود بع ازاي هر ۲۵ راس يك جايگاه زايش در نظر گرفته شود. زايشگاه بايد بين دو زايمان ضد عفوني شوند. از يك محوطه مرتعي زهكشي شده تميز مي‏توان به صورت موفقيت آميز براي اين كار استفاده كرد.
تقريبا ۵ درصد گوساله ها ( در حين تولد) مرده متولد مي‏شوند. بسياري از اين گوساله ها را مي توان با ياري دادن گاو در حين زايمان از مرگ نجات داد. در آستانه زايمان، بايد به گاوها مرتب سركشي نمود تا در صورت نياز به آنها كمك كرد. در مواردي همچون گاوهاي كوچك، گوساله هاي بزرگ حالات غير طبيعي، چند قلو زايي، ممكن است نياز به كمك باشد. گاو بايد بعد از شروع درد زايمان ، هر ۲ ساعت يك بار سركشي شود. محققان ويسكانيسن (كراولي و همكاران، ۱۹۸۳) مراحل زايمان را بدين گونه توصيف نموده‏اند.

مرحله اول:
ناآرامي ۱- گاو هر از چند گاهي بلند مي‏شود، مي‏نشيند و راحت نيست. درد زايمان به هنگام پاره شدن كيسه آب قابل مشاهده است. مواد چسبنده و لغزنده موجود در داخل كيسه آب براي زايمان طبيعي ضروري است. در گاوهاي بالغ،‌گوساله در عرض ۲ ساعت متولد خواهد شد، ليكن در تليسه‏ها ممكن است كه ۴ ساعت يا بيشتر طول بكشد.

مرحله دوم:
گوساله زايي ۲- در گاوهاي بالغ گوساله ها بايد طي نيم تا يك ساعت بعد از ظاهر شدن در دهانه رحم خارج گردد، براي تليسه‏ها اين زمان حدود ۲ ساعت مي‏باشد. ماساژ گاو در هنگام انقباض ماهيچه‏ها، تنشي كه بر گاو وارد مي‏شود را به حداقل خواهد رساند.

مرحله سوم:
خروج جفت ۳- جفت بين نيم تا ۸ ساعت بعد از زايمان خارج مي‏شود. جفت ماندگي در ۸ تا ۱۰ درصد زايمانهاي عادي رخ مي‏دهد. تغذيه ويتامين E,D,A ، سلنيم، فسفر و كلسيم جفت ماندگي رابه حداقل مي‏رساند.
گوساله بايد بلافاصله پس از قطع ناف، شروع به تنفس نمايد. تنفس گوساله را مي‏توان با خارج ساختن مواد موكوسي موجود در داخل سوراخ‏هاي بيني، مالش براي تحريك آن، وارد كردن انگ

شت به داخل سوراخهاي بيني براي تجذك تنفس و يا استفاده از تنفس مصنوعي، آغاز كرد. بند ناف بايد بريده و در فاصله حدود ۵ سانتي متري بدن گره داده شود، تا از ورود باكتري به داخل بدن جلوگيري شود. براي ضد عفوني بند ناف مي‏توان از الكل يا گيره پلاستيكي مخصوص استفاده

كرد. گره زدن بند ناف خيلي نزديك به بدن ممكن است باعث فتق ناف شود. به منظور از بين بردن جرمهاي بيماري زا بايد بند ناف، به طور كامل با محلول تنتوريد، ضد عفوني شود. قبل از انتقال گوساله به محلي خشك و عاري از كثافات مي‏توان براي خشك كردن آن از پارچه يا كاغذ استفاده كرد.

 

آغوز:
اولين شير توليدي گاو بعد از زايش آغوز نام دارد كه سرشار از مواد مغذي و پادتن‏هاست. گوساله در هنگام تولد فاقد مقاومت در برابر بيماريهاست، زيرا ديواره‏هاي جفت مانع عبور پادتن‏ها (ايمنو گلوبين‏ها) از مادر به دستگاه گردش خون جنين مي‏شوند. پادتن‏هاي آغوز تا رشد سيستم ايمني گوساله و توان توليد پادتن آنها،‌ مقاومت اوليه گوساله جوان را در برابر بيماريها تامين مي‏كنند.