– مقدمه

صنعت نرم‌افزاري در جهان و ايران صنعتي است نو و نسبتاً جديد. با اين وجود در طي عمر بسيار كوتاه، اين صنعت تحولات وسيع، عميق و شگرفي را شاهد بوده است. مهم‌ترين اين نوع تحولات را مي‌توان موارد زير دانست:

 رشد شديد و قابل توجه در درآمد بخش
 تاثير آن بر ساير صنايع (امروز نرم‌افزار را مي‌توان يكي از انواع صنايع مادر يا پايه‌اي دانست)
 تحول عميق در فناوري‌ةاي مربوط به آن
 تحول در فرآيندهاي آن و تبديل آن‌ها از فرآيندهاي تجربي به فرآيندهاي مهندسي
 گسترش و تنوع بي‌سابقه در فرآورده‌ها و خدمات

مجموعه فوق باعث مي‌شود كه هر كشور دنيا براي رشد و توسعه صنعت نرم‌افزار خود برنامه‌ريزي‌هاي فراواني بنمايد اما از طرف ديگر، تجربه نشان مي‌دهد كه چنان چه بدون برنامه‌ريزي درست اقدام به ورود به اين عرصه شود، نتيجه مطلوب ممكن است بدست نيايد. بنابراين بسيار مهم است كه بدانيم در كدام عرصه‌ها، چگونه و با چه مجموعه فرآورده‌ها و خدماتي بايد وارد شد.

گزارش حاضر براي پاسخ‌گويي به همين مسئله آماده شده است. اين گزارش (كه اولين گزارش از مجموعه گزارشاتي از اين دست است) ابتدا به بررسي وضعيت بازار جهاني مي‌پردازد و سپس تخميني از حجم بازار داخلي را بدست مي‌دهد.

۲-۱ Data Base Management System

نرم‌افزار پايگاه داده‌ها Data Base، مجموعه‌اي است كه داده هاي ذخيره شده به صورت منطقاً مجتمع و به هم مرتبط و حتي الامكان فاقد افزونگي را كه مورد استفاده چند كاربر از يك محيط عملياتي است به صورت هم زمان و اشتراكي تحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز DBMS قرار مي‌دهد. پس DBMS نرم‌افزاري است كه به كاربر امكان مي‌دهد كه پايگاه داده خود را تعريف و بر روي آن عمليات انجام دهد و بر روي آن تا حدي كنترل داشته باشد.

در سال ۱۹۹۹ DBMS(مديريت سيستم پايگاه داده‌ها) از يك رشد ۱۸درصدي برخورداربوده است. درآمد بازار نرم‌افزار DBMS در سال ۲۰۰۰ حدود ۸/۸ ميليارد دلار برآورد شده است كه نسبت به سال ۱۹۹۹، ۱۰ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۰۰ Object DBMS و DBMS Pre-Relational که شامل HDBMS و NDBMS يك رشد منفي داشته و در مقابل DBMS Relational يك رشد ۱۵% داشته است. در حقيقت DBMS‌R 80% از كل بازار DBMS را به خود اختصاص داده است .

در جدول زير درآمد بازار نرم‌افزار DBMSتا سال ۲۰۰۵ پيش‌بيني شده است.

۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰
۹۰/۱۲۷۴۴ ۱۰/۱۱۸۹۷ ۹۰/۱۱۰۶۵ ۷۰/۱۰۱۶۱ ۶۰/۹۳۷۵ ۴۰/۸۷۸۷ درآمد درجهان
• درآمد برحسب ميليون دلارمحاسبه گرديده است .

سهم بازار شركت‌ها
۱۹۹۹ ۲۰۰۰
۴/۳۱% ۸/۳۳% Oracle
9/29% 1/30% IBM
1/13% 9/14% Microsoft
3/3% 2/3% Sybase
0/5% 0/3% Informix
3/17% 15% Other
نمودار بالا سهم درآمد شركتهاي بزرگ توليدكننده نرم‌افزارهاي Data Base Management System را از بازار اين دسته از نرم‌افزارها ارائه مي‌كند.

http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_771791,00.html
http://www.bccresearch.com/

۲-۲ XML , Virtual DBMS

( eXtensible Markup Language ) XML در سال‌هاي اخير به عنوان استاندارد جديدي براي بيان داده و رد و بدل كردن آن در اينترنت به كار مي‌رود. XML محتوي اطلاعاتي را از فرمت نمايشي آن جدا مي كند.

بازار XML و Virtual DBMS در سال ۲۰۰۰ از يك رشد ۷/۶۶% برخوردار بوده است. يعني از مقدار ۱۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ به ۷۷ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ رسيده است. جدول زير نشان‌گر درآمد بازار , XML Virtual DBMS از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ توسط فروشندگان آنها مي باشد.

 

مطالعات انجام شده از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بر روي درآمد XML نشان مي دهد كه در سال ۲۰۰۴ ، ۲۵/۱ ميليارد دلار درآمد خواهد داشت و اين رشد بيان‌گر نياز به XML در بازار IT مي‌باشد.

اگر وضعيت بازار را بر حسب موقعيت جغرافيايي نيز بسنجيم در سال ۲۰۰۰ اروپاي غربي رشد درآمد آن بالغ بر ۳۴ ميليون دلار بوده كه ۲/۴۴% از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و آمريكاي شمالي با رشد درآمد كمتر از ۳۴ ميليون دلار، %۶/۴۳ از سهم بازار را به خود اختصاص مي‌دهد.

نمودار زير درآمد حاصل از , XML Virtual DBMS را با توجه به محيط سيستم عامل نشان مي دهد. ( درسال ۲۰۰۰ )

بازار , XML Virtual DBMS نقش مهمي را در موفقيت enterprise information management ايفا نموده است به طوريكه پيش‌بيني مي شود كه EIM در بين سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ با نرخ رشد ساليانه ۸۵% پيش رود.

نمودارهاي زير درآمد و سود حاصل از , XML Virtual DBMS را با توجه به منطقه و محيط سيستم عامل نشان مي دهد . ( در بين سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ )

http://www.idc.com

۲-۳ Data Management System

مديريت كليه داده‌ها و اطّلاعات دريك سازمان كه شامل آناليز، رده‌بندي و نگه‌داري از داده‌ها و ارتباطات آنها و بهره‌برداري و گسترش DB (پايگاه داده‌ها) که شامل توسعة مدل هاي داده و ديكشنري داده‌ها و بهينه‌سازي سيستم‌هاي كاربردي و رعايت استانداردها براي تعريف داده ها و روش‌هايي كه مردم بتوانند آنها را درك كرده و از آنها استفاده كنند.

سرمايه‌گذاري در زمينه راه حل هاي مناسب مديريت داده ها Data Management solution در صنايع توليدي و صنايع پردازشي رشد خيلي سريع‌تري نسبت به بازار مديريت داده‌ها در اين چند سال داشته است. رشد سرمايه گذاري در پيدا كردن راه حل هاي مناسب مديريت داده‌ها ۱۷% درسال افزايش يافته است.

نفوذ داده به واسطة مديريت محتوي و مستندات ( Document /content Management )
و مديريت دادة محصولات (PDM) براي بهبود سرمايه‌گذاري و تشکيلات اقتصاديِ کارا بسيار مفيد خواهد بود.

رشد در سرمايه‌گذاري Data Management Solution ( راه حل هاي مناسب مديريت داده ) باعث بهبود در ركورد اقتصادي مي شود هر چند كه بيش‌تر اين رشد متعلق به بازار مديريت داده محصولات مي‌باشد.

شرکت Daratechپيش‌بيني مي‌کند که تا سال ۲۰۰۷ سرمايه‌گذاري کاربران در اين زمينه %۳۵ افزايش خواهد داشت.

روند اين رشد در برنامه‌ريزي اوليه استراتژيك صنايع توليدي و پردازشي، باعث يك‌پارچه كردن طراحي و مهندسي و همچنين توليدات سريع‌تر و پردازش مديريت چرخه حياتLifecycle process و ارتباط فعال بين مشتري و تهيه كننده مي شود.

نمودار زير بيانگر اين موضوع مي‌باشد .

www.daratech.com

۳-۱ Operating system

 

نرم‌افزار سيستم عامل اصلي‌ترين و مهم‌ترين نرم‌افزاردر كامپيوتر مي‌باشد كه وظيفه كنترل و تخصيص منابع(Memory space – File storage – I/O device – Cpu time) بر عهده دارد و ارتباط بين سخت‌افزار وكاربر و برنامه‌هاي كاربردي را ايجاد مي‌كند .

دريك تقسيم بندي كه شركت ارتباطات بازرگانيBusiness communication co) (انجام داده است‌سومين بخش از بازار نرم افزار از لحاظ گستردگي و فراگيري ، بخش Embedded است كه شامل موارد زير مي باشد :

۱٫ Embedded
2. Critical
3. Real time application

طبق بررسي هاي انجام شده پيش بيني مي شود كه بخش فوق در دوره زماني۵ ساله ( از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴) رشد متوسط سالانه اي معادل ۲۴% خواهد داشت .

بر طبق آمار و اخبار منتشره از Cyber atlas در نيمه اول سال ۲۰۰۱ ميزان افزايش فروش نرم‌افزار ( سيستم عامل ) MS Windows Me ، ۹/۲۵% بوده است .

در حالي كه درآمد سيستم عامل Linux در همين دوره ۴۰% كاهش داشته اما درآمد سيسستم عامل Windows ، ۵/۳۱% افزايش نشان مي دهد . در اين گزارش گفته شده كه انتشار OSX در اين مدت ميزان فروش سيستم عامل Apple Computer ( كامپيوترهاي اپل ) را ۲۰% افزايش داده است .

http: //buscom . com / editors / presser cleanse, html
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,1323,1301_856591,00.html

۳-۲ Infrastructure software

 

طبق يك تحليل آماري كه شركت Gartnerانجام داده بازار جهاني نرم افزارهاي زير بنايي (Infrastructure software) در سال ۲۰۰۰، ۳% كاهش داشته و پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۲ ، با ۶% و در سال ۲۰۰۳ ، با ۸% افزايش روبرو خواهد شد و احتمالا” اين روند رشد براي سالهاي بعد ادامه خواهد يافت .

در يك تحليل ، درآمد نرم افزارهاي زيربنايي ( System Infrastructure ) در سال ۲۰۰۱ از پيش بيني قبلي ۴/۸% به ۸/۴% تقليل پيدا كرده و در سال ۲۰۰۲ نيز نرخ رشد ، ۸/۱۱ درصد خواهد بود كه ۲/۱% از پيش بيني قبلي كمتر مي باشد .

در منطقه Asia pacific به جز ژاپن ، شركت IBM با درآمد ۴/۵۵۶ ميليون دلار كه حدود۱۰ درصد كل فروش بوده حائز رتبه دوم شده و عمده درآمد خود را دربخشهاي زير بدست آورده است .

۱٫ Application tools software
2. System infrastructure

در طي يك پيش بيني كه شركتIDC انجام داده است . در سال ۲۰۰۴ صنايع زير ساختي شامل Telecommunication (ارتباط از راه‌دور ) . Broadcast Communication (ارتباط ماهواره‌اي ) ‌ Transportation (انتقالات ) و Utilities ( ابزارهاي كمكي ) مبلغ ۹/۱ ميليارد دلار از درآمد CRM و يا ۶/۲۴% از بازار را در اختيار خواهد داشت .

http://www4. Gartner. Com.
http://www.internet.com
www. Idc. Com/getdos.jhtml? confainersol= Pr 503
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,1323,1301_856591,00.html

۴-۱ نرم افزارهاي ضد ويروس (Anti viruses)

نرم افزارهاي ضد ويروس در حال حاضر يکي از پر فروش‌ترين نرم‌افزارهاي امنيتي مي‌باشد. اين نرم‌افزارها روند رشد بسيار سريعي همراه با گسترش تکنولوژي اينترنت داشته‌‌اند. از نرم‌افزارهاي ضد ويروس براي مقابله با نفوذکنندگان اينترنتي (Hackers)

و هم‌چنين ويروس‌ها استفاده مي‌‌شود .

ايمن‌سازي محيط‌هاي نرم‌افزاري کاربردي و پايگاه داده‌ها براي کاربران در محيط شبکه و مقابله با ويروس‌ها و خارج کردن فايل‌هاي آلوده يا پاک‌سازي ويروس‌ها از عمده عمليات اين نرم‌افزارها مي‌باشد که با شناسايي کدهاي ويروس انجام مي‌پذيرد .

نرم‌افزارهاي ضد‌ويروس در حال حاضر به ۳ گروه عمده تقسيم مي‌گردند :
۱- نرم‌افزارهاي تحت اينترنت (Internet Gateways)
2- نرم‌افزارهاي تحت شبکه (Server Based )
3- نرم‌افزارهاي Desktop

نرم‌افزارهاي تحت اينترنت (Internet Gateways) :

استفاده از نرم‌افزارهاي ضدويروسي در محيط اينترنت هم اکنون روند رشد سريعي دارد. بازار اين نرم افزارها از طريق خروجي‌هاي اينترنت با فراگير شدن تکنولوژي اينترنت رو به گسترش است. هم‌اکنون سهم بازار جهاني ‌نرم‌افزارهاي ضد‌ويروس۶۳% از طريق خروجي‌هاي اينترنت (Internet Gateways) و ۳۱% از طريق بازارهاي نرم‌افزار مي‌باشد. با گسترش تکنولوژي اينترنت هم اکنون خريد نرم‌افزارهاي ضد‌ويروس از طريق خروجي‌هاي اينترنت سهم بزرگي از بازار فروش نرم‌افزارهاي امنيتي را داراست که طبق گزارش يکي از شرکت‌هاي بزرگ توليد کننده اين نرم‌افزارها(TrendMicro) 63% سهم بازار خود را از اين طريق ( نرم‌افزارهاي تحت اينترنت ) به‌دست‌آورده است.

نرم‌افزارهاي تحت شبکه (Server Based) :

اين دسته از نرم‌افزارهاي ضدويروس در شبکه‌هاي محلي (LAN) و شبکه‌هاي وسيع‌تر مورد استفاده قرار مي‌گيرند . اين نرم‌افزارها در سرويس‌گيرنده‌ها و سرويس‌دهنده‌هاي شبکه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين حال فروش Server Based Antivirus با بالاترين نرخ رشد و افزايش ۴۵% از ۳۶۶ ميليون دلار به ۲۴۷/۱ ميليارد دلار از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پيش‌بيني شده است .

نرم‌افزارهاي Desktop :

نرم‌افرارهاي ضد ويروس Desktop از آلوده شدن کامپيوترهايي که از طريق دستگاه‌هاي ورودي خود در معرض ويروس‌ها مي‌باشند، جلوگيري مي‌کند. با گسترش تکنولوژي اينترنت و اينترانت ، استفاده از اين نرم‌افزارها و بازار آن کاهش مي‌يابد.

طبق گزارش ID

C (International Data Corporation) فروش نرم‌افزارهاي ضد‌ويروس Desktop با روند کاهش ۴% از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ روبرو مي‌گردد .

IDC گزارش مي‌دهد Server Based Antivirus و Internet Gateways حدود ۷۰% سهم بازار فروش نرم‌افزارهاي ضد ويروس را در سال ۲۰۰۵به خود اختصاص خواهد داد.

از جمله توليد کنندگان مطرح نرم‌افزارهاي ضد ويروس شرکت Trend Micro ، McAffe و Symantec مي‌باشند . شرکت McAffe 29% سهم بازار نرم‌افزارهاي ضد ويروس را داراست .

http://www.trendmicro.co.uk
http://www.trendmicro.co.uk
http://www.trendmicro.co.uk
http://www.symantec.com
http://www.mcafeeasap.com

۴-۲ نرم‌افزارهاي امنيتي (Security Software) :

نرم‌افزارهاي امنيتي سهم گسترده‌اي از بازار توليد نرم افزار را در سطح جهان داراست. استفاده از اين نرم‌افزار براي کاربران اينترنت و شبکه‌هاي کامپيوتري به ويژه شبکه‌هاي متصل به پايگاه‌ داده‌ها الزامي است .

نرم‌افزارهاي امنيتي مانند فايروال‌ها firewall )‌ ( با کنترل ورود و خروج اطلاعات از سرويس دهنده‌ها و سرويس‌گيرنده‌ها و هم‌چنين کنترل ارتباطات شبکه (Sessions) و نظارت بر پورت‌ها (Ports) با مسدود کردن پورت‌هاي استفاده شونده توسط هکرها ، روند موثري در ايجاد محيط‌ امن براي کاربران شبکه را فراهم کرده است .

فايروال‌ها بيش‌ترين نرخ رشد(در حدود ۴۲%) را در بين نرم‌افزارهاي امنيتي داشته است .IDC پيش بيني مي‌كند ، درآمد نرم‌افزارهاي امنيتي از کمتر از ۴ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۹ به بيش از ۱۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ صعود خواهد داشت .

نرم‌ افزارهاي امنيتي ۳A که شامل) Authentication,Autorization,Administration ( مي‌باشد ، بيشترين سهم بازارنرم‌افزارهاي امنيتي را با ۲/۱ ميليارد دلار درآمد داشته است .

طبق گزارش IDC ، ۳A بالاترين افزايش نرخ رشد را در بين نرم‌افزارهاي امنيتي‌خواهد‌ داشت. در آمد ۳A با افزايش ۲۸% نرخ ترکيبي رشد ساليانه (‍CAGR ) از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پيش‌بيني شده است ، كه اين مقدار به بيش از ۵/۹ ميليارد دلار تقريباً ۶۷% سهم بازار در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.

در حال‌حاضر آمريكاي شمالي توليد کننده بيش از ۶۶% نرم‌افزارهاي امنيتي مي‌باشد و آمريكاي شمالي و اروپاي غربي در كل۸۴% از بازار فروش نرم افزارهاي امنيتي را داراست. آمريكاي شمالي بيش از نيمي از در‌آمد بازار جهاني نرم‌افزارهاي امنيتي را در سال ۲۰۰۵ (حدود ۵۲% ) را به خود اختصاص خواهد داد. فروش نرم‌افزارهاي امنيتي در منطقهً Asia-Pacific نيز رشد بسيار سريعي دارد و درآمد آن با نرخ ترکيبي رشد ساليانه ۳۲% CAGR از سال ۲۰۰۰‌ تا ۲۰۰۵ پيش‌بيني گرديده است . شركت IBM رتبه اول در نرم‌افزارهاي امنيتي ۳A را در PacificََAsia- داراست .

 

گزارش IDC حاکي است فايـروال‌ها (Firewall) ،Encryption Software و نرم‌افزارهاي A3 Authentication ) ، Authorization، (Administration رشد بيش از ۲۵% را در سال ۲۰۰۵ خواهند داشت .

گزارش جامعIDC حاکيست درآمد نرم‌افزارهاي امنيتي با افزايش ۳۳% درحدود ۵/۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ بوده‌است و درآمد آن بيش از ۱۴ ميليارد دلار با CAGR 23% ازسال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پيش‌بيني شده است . انتظار مي‌رود فروش نرم‌افزارهاي امنيتي در سال ۲۰۰۲ به ۳/۴ ميليارد دلار برسد كه ۱۸% افزايش از ۶/۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ را داشته است .

پيش‌بيني درآمدنرم‌افزارهاي امنيتي در سراسرجهان (ميليون دلار)

۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵
۳,۲۷۶٫۵۰ ۳,۶۷۳٫۲۰ ۴,۳۳۵٫۵۰ ۵,۰۱۲٫۳۰ ۵,۶۳۶٫۹۰ ۶,۱۵۴٫۶۰

http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_489891,00.html
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_876241,00.html
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_969961,00.html
http://gartner11.gartnerweb.com

۵- Business Software

Business Software دسته‌اي از نرم افزارها كه توانايي انجام كليه امور مربوط به فعاليتها ي يك شركت را دارا مي باشند.

۵-۱ Finance Software

 

نرخ رشد و سودآوري نرم‌افزارهاي مالي در نيمه نخست سال ۲۰۰۱ بالاي ۵/۱۲% بوده است همچنين فروش سالانه و فروش دلاري نرم‌افزارهاي مالي در همين دوره ۲/۱۶% بوده است كه سريع ترين نرخ رشد را در بازار نرم‌افزار در طول سال ۲۰۰۱ داشته است.

در بخش نرم‌افزارهاي مالي ، نرم‌افزارهاي مالياتي با ۱۹% بيشترين تعداد فروش را دارا بودند . در مجموع پيش‌بيني مي شود حوزه چند نرم‌افزار از جمله نرم‌افزار تجاري داراي متوسط نرخ رشد ساليانه حدود ۲۵% از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ را دارا خواهند بود.

سود حاصل از ابزارهاي هوشمند در حال افزايش است، نرخ رشد ساليانه برابر ۲۷% مي‌باشد يعني از مقدار ۳۰۶ ميليارد دلار ر سال ۲۰۰۱ به مقدار ۱۱۰۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.
نرخ رشد و سودآوري ، فروش ساليانه و فروش دلاري نرم‌افزارهاي تجاري در نيمه اول سال ۲۰۰۱ به ترتيب در حدود ۷/۷% و ۵/۱۲% مي‌باشد.

۵-۲ Office,Word processing

در دسته بندي بازار نرم‌افزارچين در سال ۱۹۹۹ wps97 ( پردازشگر Word به زبان چيني وOffice 2000, wps 2000 در مجموع ۱۵% از مجموع بازار را به خود اختصاص مي‌دهد همچنين در همين بازار نرم‌افزار Translation و نرم افزار antivirws ، Office و Word processing 13% از بازار را در بر مي‌گيرد..
از سال ۱۹۹۹ به بعد بازار نرم‌افزار تجاري در كشور آلمان ۵/۱۱% رشد داشته و در سال ۲۰۰۰ به ميزان ۶/۳ ميليارد مارك ( ۷/۱ ميليارد دلار ) رسيده است اين رشد در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف نرم‌افزاربود كه فروش نرم‌افزار Word-processing بزرگترين و بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و بيش از ۳۷% كل فروش بازار نرم‌افزار را شامل مي شود ( ۳/۱ ميليارد مارك ) در بين شركت‌هايي كه در بازار نرم‌افزار آلمان فعاليت دارند شركت مايكروسافت با ۶۸% سهم فروش بالاترين رتبه را در بين شركت‌ها داراست و نرم‌افزار Word شركت فوق در كنار نرم‌افزارهاي Excel و Access پيشتاز ساير نرم‌افزارها مي‌باشد.

با توجه به تحقيق به عمل آمده در بازار آلمان ميانگين رشد ساليانه شركت مايكروسافت تقريباً ۲۵% مي‌باشد كه در كنار سهم بالاي بازار فروش، شركت مايكروسافت را تبديل به فروشنده اي انحصاري در بازار نمود.

طبق پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده بين سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۰ فروش تا ميزان ۶/۱۶% افزايش يافته و به ارزش تقريبي ۲/۴ميليارد مارك ( ۲ ميليارد دلار) خواهد رسيد در اين

مدت حجم فروش سيستمهاي تجاري PC افزايش خواهد يافت. همان طور كه روند افزايش فروش نشان مي‌دهد نرم‌افزارهاي Word-processing بيشترين ميان رشد را به خود اختصاص خواهد داد و مطابق با پيش‌بيني ۳۳% از كل فروش نرم‌افزار مربوط به اين نرم‌افزار خواهد بود .

http://www.tgc.com/dsstar/01/0619/010619.htm
www.buscom.com
www.majormarketprofiles.com/defaul www.china2thou.com/9905p5.htm http://www.cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article

۶-۱ Package

طي بررسي‌هايي كه شركت IDC در ميزان تاثيرگذاري واقعه ۱۱ سپتامبر بر بازار نرم افزار داشته به اين نتيجه رسيده است كه در طي سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۱ نرخ رشد بازار بسته هاي نرم افزار به جاي ۱۲% پيش بيني قبلي به ۸/۶% رشد دست خواهد يافت و بيش‌ترين كاهش نرخ رشد مربوط به Application development and deployment مي باشد كه معادل ۷/۴% است. ( پيش‌بيني هاي قبلي ۲/۱۵%)

بنا به گزارش شركت ارتباطات تجاري) Business communication co (بزرگترين بخش بازار نرم افزار كه قسمت اعظم بازار را در برگرفته شامل :

۱٫ Software Implementation
2. Design Application

است كه اززير بخشهاي بسته هاي نرم افزاري هستند و طي بررسي‌هاي آماري و تحقيقات انجام شده تا سال ۲۰۰۴ نرخ متوسط رشد سالانه ۳۲% را خواهند داشت .

طبق تحقيق IDC ، در منطقه آسيا و اقيانوسيه ، شركت oracle با فروش به مبلغ ۴۰۸ ميليون دلار كه حدود ۷% كل فروش در اين منطقه مي باشد حائز رتبه سوم بوده است اين شركت درآمد خود را بيشتر از بخش نرم افزارهاي كاربردي ( ( Application tools software كسب نموده است .

بازار نرم افزار Application كه بايد طبق پيش بيني تا سال ۲۰۰۱ ، ۷/۱۲% رشد داشته باشد به نرخ رشد ۴/۹% رسيده است و اين روند در سال ۲۰۰۲ نيز ادامه داشته و به جاي نرخ رشد پيش بيني شده ۶/۱۴% فقط ۱/۹% رشد خواهد داشت .

هم اكنون نرم افزارهاي كاربردي در حدود ۵۰% از بازار فروش نرم افزار را در اختيار دارند . در اين ميان فروش بسته هاي نرم افزاري از رشدي ۱۵درصدي برخوردار بوده و انتظار مي رود كه دو سوم كد نرم افزارهاي كاربردي در سه سال آينده مبتني بر بسته هاي نرم افزاري باشند . البته استفاده از بسته هاي نرم افزاري با خود مشكلاتي از قبيل سازگاري با ساير نرم افزارها و هزينه هاي زياد مربوط به ارتقاء را به دنبال دارد . به اين دليل هميشه تقاضا براي نرم افزارهاي سفارشي به ويژه در حوزه مالي وجود دارد كه مي تواند براي شرکت استفاده کننده تفاوتي از فايده تا ضرر را ميان نرم افزار هاي سفارشي و بسته هاي نرم افزاري ايجاد كند .
افزايش سريع اتصال به اينترنت مسير آينده صنعت نرم افزار را تغيير خواهد داد . درحال حاضر۱۲% از نرم افزارها در اينترنت توزيـع شده اند . در حالي كه در سال ۲۰۰۵ اين ميزان به ۶۶% افزايش مي يابد .

بازار بسته هاي نرم افزاري بين سالهاي ۲۰۰۰ الي ۲۰۰۵ نرخ رشد متوسط سالانه اي در حدود ۳/۱۷% خواهد داشت . درحالي كه اين درصد بين سالهاي ۱۹۹۰ الي ۱۹۹۸ حدود ۱/۱۵% بوده است .
اين پيش بيني به معني افزايش Business software Establishment از ۵۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸ به ۱۴۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ خواهد بود .

بازار جهاني بسته هاي نرم افزاري در سال ۱۹۹۸ با ۱۵% رشد نسبت به سال قبل از آن به ۱۴۰ ميليارد دلار رسيد .

ايالات متحده تقريبا”۷۰% بازار را در اختيار دارد . فروش بسته هاي نرم افزاري كامپيوترهاي شخصي در آمريكا تقريبا”۳۰ ميليارد دلار ، نرم افزارهاي تجاري ۲۴ ميليارد دلار، محصولات خانگي ۵ ميليارد دلاز و نرم افزارهاي طراحي شده براي مدارس ۸۰۰ ميليون دلار است .
فروش بسته هاي نرم افزاري در دهه نود متوسط نرخ رشد ساليانه ۱۲% را داشته است .

نرم افزارهاي Application solution به صورت بسته هاي نرم افزاري هستند كه به سفارش مشتري جهت مصارف خاص در منازل شخصي يا صنايع و يا انجام عمليات تجاري طراحي مي شوند كه شامل زير بخشهاي ذيل مي‌باشند :

۳-۱- مصرف كننده ( Consumer )
3-2- بازرگاني و تجارت (‍commercial )
3-3- فني ( Technical )

پيش بيني مي شده‌است كه درسال ۲۰۰۱ بازار جهاني مجوز نرم افزار(software license ) 6% كاهش داشته باشد . در سال ۲۰۰۲ نيز ۱% كاهش خواهد داشت و پس از آن در سال ۲۰۰۳ ، ۸% رشد خواهد يافت . همچنين بازار جهاني مجوز نرم افزارهاي زير ساختي (World wide infrastructure software license)در سال ۲۰۰۱ ، ۳% كاهش يافته اما با ۶% رشد در سال ۲۰۰۲ و ۸% رشد در ۲۰۰۳ وضعيت بهتري پيدا خواهد نمود .

طي بررسي‌هايي كه شركت IDC از نرخ رشد بازار داشته است ( ۲۰۰۵-۲۰۰۱ ) نرخ رشد بسته هاي نرم افزاري به علت واقعه ۱۱ سپتامبر از مقدار پيش بيني شده ، ۲/۵% كاهش پيدا كرده و به ۸/۶ % رسيده است .

۶-۲ The Automated Software Quality Tools

تحليل و پيش‌بيني بازار نرم‌افزاركنترل كيفيت خودكار) (ASQغير متمرکز ۲۰۰۵-۲۰۰۱

نرم‌افزارهاي کنترل کيفيت خودکار (ASQ) نرم‌افزارهايي‌ هستند که‌ براي آزمايش و تاييد عمل‌کرد نرم‌افزارهاي كاربردي استفاده مي‌شوند. ابزارهاي اين بخش در مراحل گوناگون فرايند توسعه ، از مراحل اوليه چرخه طراحي تا پياده‌سازي و نگهداري به کار مي‌روند.

ابزارهاي ASQ تست سيستم وتست نرم‌افزارها و يا هر دو را پشتيباني مي‌كند . اين ابزارها عملكردهايي مانند تست‌هاي ويژه ، توليد واجرا و تجزيه وتحليل نتايج را نيز در بر مي‌گيرد .

بازار ابزارهاي ASQ شامل چندين بازار فرعي است كه شامل کشف خطاي هنگام اجرا (run time error)(مثل اشكال حافظه)، آزمون تابع، آزمون بارگزاري(Load)وكارايي و مديريت تضمين کيفيت مي‌شود .

مثالها : محيطهاي غير متمرکز شامل نرم‌افزارهاي client/server، مجموعه نرم‌افزارهايERP client/server و طيف کامل نرم‌افزارهاي اينترنت، اينترانت، اکسترانت است.

علي‌رغم افزايش مشكلات اقتصادي در اواخر سال ۲۰۰۰ بازار ابزارهاي ASQ براي محيطهاي غير متمرکز بر شدت رشد خود افزوده است . رشد چشم‌گير۷/۴۲% در سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد كه از ميزان اين رشد در سال ۱۹۹۹ (۶/۳۶%)بسيار فراتر بوده است. اگر چه اين ميزان از پيش‌بيني شركت IDC (2/48%) در سال قبل كمتر مي‌باشد .

جدول(۱): درآمد نرم‌افزار کنترل کيفيت خودکار (ASQ) در محيطهاي غير متمرکز برحسب فروشنده در سطح جهان، ۲۰۰۰-۱۹۹۸(ميليون دلار)

درصدرشد۲۰۰۰-۱۹۹۹ سهم%سال۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸
۰/۵۷ ۸/۵۰ ۲۷۱ ۱۷۳ ۱۱۲ Mercury Interactive Corp.
3/42 9/19 106 74 61 Rational
0/23 6/8 46 37 34 Segue Software
8/38 4/7 40 29 21 Compuware Corp.
2/142 2/4 22 10 1 Empirix
7/116 0/2 10 5 0 RadView Software
1/29 2/1 7 9 11 Cyrano Corp.
3/7 6/0 3 3 2 McCabe & Associates
4/1 5/0 3 3 3 Telcordia Technologies
3/32 5/0 2 4 2 Computer Associates Intl. Inc
5/14 4/0 2 3 3 IBM
0/1 3/0 1 2 2 Hewlett-Packard
8/76 1/0 1 0 0 Telelogic AB
4/46 5/96 4/5 351 250 Subtotal
1/16 5/3 19 22 23 ساير(شرکت‌ها)
۷/۴۲ ۰/۱۰۰ ۵۳۳ ۳۷۴ ۲۷۴ جمع کل

يك بررسي (براساس منطقه جغرافيايي) نشان مي‌دهدكه مصرف کننده اصلي ابزارهاي ASQ براي محيط‌هاي غير متمرکزمنطقه امريكاي شمالي است . در سال ۲۰۰۰، سهم اين منطقه ازدرآمد بازار ۸/۶۷% بوده است .

شکل (۱): سهم درآمد برحسب منطقه ۲۰۰۰

مجموعه: ۵۳۳ ميليون دلار
حرکت مستمر توسعه نرم افزار در جهت ويندوز ۳۲ بيت، در بازار ASQ غير متمرکز در سال ۲۰۰۰ کاملاً آشکار بود و به ۷/۸۵% در آمد جهاني رسيد. Unix تنها سيستم عامل ديگري بود که سهمي ۲ رقمي (۳/۱۲%) در سال ۲۰۰۰ داشت.