نقش دانشگاه بر تربیت بدنی

تاریخچه ومعرفی
اداره تربيت بدني در سال ۱۳۴۰ تأسيس گرديد. تربيت بدني دانشگاه شامل دو بخش اداره تربيت بدني و گروه تربيت بدني ميباشد كه وظيفه اداره برگزاري برنامه هاي فوق برنامه ورزشي و گروه كه يك گروه سرويسي است، وظيفه آن ارائه دروس تربيت بدني يك و دو به دانشجويان مي باشد. تا سال ۱۳۶۲ گروه و اداره تربيت بدني در يكديگر ادغام گرديدند ولي از آن سال به بعد با

تلاشهايي كه اعضاي گروه تربيت بدني نمودند توانستند مسئولين دانشگاه را به تفكيك آن مجاب نمايند و سال ۶۲ از يكديگر جدا شدند و اداره تربيت بدني وظيفه نگهداري از اماكن ورزشي و اعزام تيم ها ي دانشجويي به مسابقات داخلي و جشنواره ها و المپيادها و تشكيل تيم هاي ورزشي دختران و پسران در كليه رشته هايي كه مسابقات دانشجويي در آنها انجام مي شود و گرفتن تيم

هاي ورزشي دختران و پسران در كليه رشته هايي كه مسابقات دانشجويي در آنها انجام مي شود و گرفتن مربي جهت آمادگي تيم ها و تهيه وسايل وملزومات تيم ها و گروه تربيت بدني را به عهده گرفت و گروه تربيت بدني همان وظيفه خود را كه سرويس واحدتربيت بدني يك و دو

دانشجويان بود عهده دار شد. قابل ذكر است كه پيش از سال ۶۲ امور آموزش تربيت بدني (دروس تربيت بدني ۱و۲) و فعاليتهاي فوق برنامه در يك واحد تحت عنوان اداره تربيت بدني و فعاليتهاي فوق برنامه و با مديريت يكي از اعضاي گروه به انجام مي رسيد.در حال حاضر اين اداره از ديد تشكيلاتي زير مجموعه معاونت دانشجويي محسوب مي گردد كه با توجه به سياستهاي دانشگاه در خصوص گسترش ورزش دانشجويي و با عنايت به برنامه هاي پيش بيني شده جهت تعميم ورزش در بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه داير گرديده است. لكن هم اكنون برنامه ريزي آموزشي و فعاليت هاي فوق برنامه كماكان با اداره تربيت بدني صورت مي گيرد و علت اين امر را ميتوان در مكمل بودن اين فعاليت ها با هم دانست.
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
موضوع این رشته تحصیلی:
تربیت بدنی رشته میان رشته ای می باشد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه ی پزشکی می باشد تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی است تا دانشجوی این رشته با تنش و واکنش

انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی برخورد کند. و بالاخره یک بعد این رشته شامل علوم ورزشی می شود یعنی دانشجو، علوم ورزشی را به صورت علمی و عملی آموزش می بیند تا بتواند در رشته های مختلف ورزشی مهارت داشته باشد و همچنین توانایی تحقیق در علوم ورزشی را به دست بیاورد.
● توانایی های لازم:
دانشجوی این رشته باید از کودکی ورزشکار باشد. چون یکسری از مهارت های پایه ای را مثل

ژیمناستیک و یا دومیدانی که نیاز به هماهنگی کامل عصب و عضله دارد، نمی توان در بزرگسالی فراگرفت. در ضمن افرادی که از کودکی اهل ورزش هستند، انگیزه ی بیشتری برای فراگیری مطالب علمی و عملی از خود نشان می دهند.
گفتنی است که قد آقایان داوطلب رشته تربیت بدنی باید حداقل ۱۶۵ سانتی متر و خانم ها ۱۵۸ سانتی متر باشد (قهرمانان تیم ملی از شرط یاد شده مستثنی هستند) و حداقل دید چشم آنها باید باشد. گفتنی است که این رشته بصورت نیمه متمرکز دانشجو می گیرد. یعنی در یک آزمون عملی مهارت، آمادگی و توانایی جسمی دانشجویان سنجیده می شود.
● موقعیت شغلی در ایران:
فارغ التحصیل تربیت بدنی می تواند به عنوان مربی و مسوول ورزش در وزارتخانه ها و بعضی از وزارتخانه ها که بخش تربیت بدنی دارند، فعالیت کند. همچنین می تواند در ساخت وسایل و البسه ورزشی مشاور یک طراح باشد.
چون نظرات یک کارشناس ورزشی نقش موثری در بهبود وسایل ورزشی دارد. در کل فارغ التحصیل این رشته اگر فرد فعالی باشد، هیچ وقت بیکار نمی ماند چون می تواند به عنوان مربی در باشگاههای ورزشی آزاد فعالیت کند و یا به عنوان مربی، کارشناس یا مربی بدنسازی جذب سازمان تربیت بدنی شود.
● درس های این رشته در طول تحصیل:
▪ دروس پایه:
آناتومی انسانی، فیزیولوژی انسانی، شیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضیات پایه و مقدمات آمار، کمکهای اولیه، زیست شناسی.
▪ دروس اصلی:

اصول فلسفه آموزش و پرورش، مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه، روانشناسی کودکی و نوجوانی، روانشناسی تربیتی، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری، تولید و کاربرد مواد آموزشی، روشها و فنون تدریس، مدیریت آموزشی.
▪ دروس تخصصی:
اصول و مبانی تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی، تغذیه و ورزش، آسیب شناسی ورزشی، رشد و تکامل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، یادگیری حرکتی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،

بهداشت و ورزش، تربیت بدنی در مدارس، مدیریت سازمانهای ورزشی ، مدیریت و طرز اجرای مسابقات، زبان اختصاصی، حرکت شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و ورزش معلولین، مقدمات بیومکانیک ورزشی، مبانی روانی و اجتماعی، تربیت بدنی، آمادگی جسمانی، فوتبال، دو و میدانی ، ژیمناستیک، شنا، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، کشتی، بدمینتون.

آشنايي با اداره تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه

مأموريت و اهداف كلي:
كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني،عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان و كاركنان از طريق پرداختن به فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزش

اهداف اختصاصي :

۱- ارتقاء كيفيت زندگي، تأمين سلامت، شادابي و روحيه نظم پذيري دانشجويان و كاركنان در سطح دانشگاه

۲- بالابردن سطح علمي و كيفي ورزش در سطح دانشكده ها، خوابگاهها و كاركنان دانشگاه ۳-ايجاد انگيزه و تقويت اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانشجويان و كاركنان از طريق برنامه هاي ورزشي

۴- غني سازي اوقات فراغت دانشجويان و كاركنان از طريق فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش ورزشي
۵- ايجاد انگيزه و تقويت اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانشجويان و كاركنان از طريق برنامه هاي ورزشي

 

تربيت بدني دانشگاه داراي دو بخش است:

الف: اداره تربيت بدني و فوق برنامه
ب: گروه تربيت بدني

الف: اداره تربيت بدني و فوق برنامه: اين اداره زير مجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي

دانشگاه بوده و وظايف آن بشرح ذيل مي باشد.

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمي، روحي، نشاط و شادابي و تقويت توانمنديهاي دانشجويان و كاركنان و رشد و تعالي ورزشهاي اسلامي آنان

۲- ارتقاء ورزش قهرماني در سطح دانشگاه و حمايت از دانشكده ها و خوابگاهها و كاركنان جهت ايجاد و تقويت تيمهاي ورزشي بمنظور شركت در مسابقات درون دانشگاهي و برون دانشگاهي و مسابقات قهرماني دانشگاههاي كشور و المپيادهاي ورزشي

۳- استعداديابي و شناسايي ورزشكاران نخبه و ايجاد زمينه جهت جذب آنان در تيمهاي ورزشي دانشگاه از طريق برگزاري مستمر مسابقات در سطح دانشگاه
۴- توسعه و گسترش فعاليتهاي ورزشي در خوابگاهها، دانشكده ها و كاركنان و برگزاري جشنواره هاي درون دانشگاهي
۵- ايجاد، توسعه و تقويت انجمنهاي ورزشي دانشكده ها، خوابگاهها و كاركنان
۶- توسعه ورزش همگاني و گسترش اردوهاي تفريحي و ورزشي دانشجويان و كاركنان دانشگاه
۷- توسعه و گسترش فضاهاي ورزشي دانشگاه
۸- شركت در جلسات شوراي عالي تربيت بدني دانشگاه، تربيت بدني وزارت علوم و منطقه ۲ ورزش كشور
۹- تحليل شايسته از قهرمانان، مجريان و دست اندركاران ورزشي در دانشگاه بمنظور ايجاد انگيزه بيشتر
۱۰- ميزباني برگزاري سمينارها، همايش ها، كارگاههاي تخصصي ورزشي و مسابقات قهرماني دانشگاههاي كشور
۱۱- ايجاد اتاقهاي تندرستي در دانشكده ها و خوابگاهها

۱۲- ارزيابي عملكرد برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي دانشگاه

دکتر حميدرضا طاهري قائم مقام تربيت بدني وزارت علوم:
دانشگاهها بايد فعاليتهاي ورزشي خود را به استانداردهاي جهاني برسانند

دکتر حميدرضا طاهري قائم مقام اداره کل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري گفت : دانشگاهها بايد به قطب هاي سلامت و تندرستي تبديل شوند و فعاليتهاي ورزشي خود را به استانداردهاي جهاني برسانند. وي افزود: در کوتاه کردن اين فاصله ها عناصر فرهنگ ساز مثل خانواده، آموزش وپرورش و رسانه ها بسيار اثرگذار هستند. وي اضافه کرد : دانشجويان به عنوان جوانان نخبه و صاحب انديشه ، متخصص و سازنده نياز به توجه ويژه دارند و به موازات تفحص، تحقيق و تعميق علم ودانش مي بايست از طريق شرکت در ورزش و شکوفايي ساير ابعاد وجودي خويش تلاش نمايند. طاهري تاکيد کرد:دانشجوبان با ورزش و کسب نشاط و تندرستي حضور پربارتري در صحنه هاي زندگي خود داشته و در نتيجه آينده شاد و سالم را براي کشور رقم مي زنند. وي ادامه داد: تربيت بدني دانشگاهها يکي از ارکان ورزش کشور است که در سلامت روحي ،رواني وتوسعه فرهنگ حرکت وپويايي در اقشار جامعه خصوصا جوانان نقش بسزايي دارد درحقيقت مخاطبين ورزش دانشگاهها مديران آينده ساز کشورند که سلامت آنان ،پويايي جامعه را متضمن است. معاون طرح و توسعه ورزش دانشگاهها درخصوص اهداف تشکيل اين معاونت گفت: اين معاونت به منظور برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد تربيت بدني دانشگاهها وموسسات آموزش عالي،بررسي وارائه راهکارهاي مناسب جهت بهينه سازي واحدهاي تربيت بدني يک و ۲ دانشگاهها ، توسعه فرهنگ ورزش همگاني بويژه در خوابگاهها وتوسعه اماکن و فضاهاي ورزشي دانشگاهها و ارتقاي نيروي انساني تربيت بدني دانشگاهها ايجاد شده است. به گفته وي، واحدهاي برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي، توسعه اماکن ورزشي دانشگاهها، توسعه ورزشهاي همگاني و آموزش و پژوهش تحت پوشش اين معاونت هستند. طاهري در خصوص جشنواره ورزشهاي همگاني دانشجويان گفت : برگزاري اين جشنواره براي تمامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور با هر نوع آمادگي بدني از سال ۷۷ تاکنون در بهار هر سال به دانشگاهها ابلاغ گرديده و در سطح خوابگاهها ، دانشکده ها و دانشگاهها به اجرا گذاشته مي شود. وي، تغيير عادت مربوط به شيوه زندگي جامعه دانشگاهي و نگرش بهزيستي و تاکيد بر نقش تربيت بدني و ورزش درزندگي شخصي و اجتماعي دانشجويان، بهبود وضعيت آمادگي جسماني دانشجويان

کشور، ارتقاي سطح تندرستي و افزايش کارايي بدني دانشجويان، افزايش جمعيت دانشجويي تحت پوشش فعاليتهاي ورزش همگاني، تقويت روحيه شور و نشاط و شادابي و جلوگيري از رخوت و سستي دربين دانشجويان، جهت دهي و غني سازي اوقات فراغت دانشجويان، اشاعه ورزشهاي عمومي و همگاني را اهداف مهم برپايي اين جشنواره اعلام کرد. المپيادهاي درون دانشگاهي ديگر برنامه هاي ساليانه دانشجويان است که طاهري آن را تجربه موفقي براي بهبود ورزش دانشجويا

ن دانست و برتقويت آن تاکيد کرد. وي گفت : زمان برگزاري اين جشنواره در هر دانشگاه با توجه به شرايط و مقتضيات دانشگاه بصورت متمرکز يا نيمه متمرکز به تفکيک دختران و پسران در پاييز و زمستان برگزار مي گردد. طاهري بااشاره به شناخت موجود از نيازها ، نظرات ، فرصتها و تهديدهزمينه ورزش نباشيم نمي توانيم برنامه ريزي اصولي، علمي وحتي حمايت کامل از ورزش دانشگاه داشته باشيم به همين منظور در يک پروسه زماني کمتر از دو سال بيش از ۸۰ درصد دانشگاههاي کشور را بررسي کرديم. اين مقام مسوول در خصوص فعاليتهاي انجمن هاي ورزشي در دانشگاهها گفت: آيين نامه انجمنهاي ورزشي دانشجويان با هدف تقويت نيروي انساني ورز

ش دانشگاهها از طريق مشارکت دانشجويان در برگزاري رويدادهاي ورزشي ، هماهنگ نمودن فعاليتهاي خود جوش دانشجويان از طريق عضويت در اين انجمنها همچنين ايجاد محيطي مملو از همکاري ، تعاون و تقويت روحيه مشارکت اقشار دانشجويي با امضا» وزير علوم به دانشگاهها ابلاغ گرديد . طاهري افزود:انتخابات انجمنهاي مذکور هر دوسال يکبار براساس آيين نامه موجود برگزار

مي گردد و دانشگاهها گزارشات خود را به اداره کل تربيت بدني ارسال مي کنند. وي گفت: باتوجه به منطقه اي شدن انجمن ها مقرر گرديده درسال ۸۶ گردهمايي انجمن هاي مذکور در سطح مناطق نه گانه انجام پذيرد. به اعتقاد طاهري، انجمنهاي ورزشي دانشجويي نهادي است

دانشجويي که به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي خودجوش ورزش دانشجويان وبا عضويت دانشجويان علاقمند به فعاليتهاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشکده در راستاي سياستهاي وزارت علوم شکل گرفته است. طاهري رشد و ارتقا» دانش و مهارت هاي ورزشي در بين مديران، دانشجويان و کارشناسان تربيت بدني دانشگاهها و بالطبع ان حرکت علمي در ورزش دانشگاهي را يک اصل خواند و گفت به همين منظور در دو حيطه آموزش وپژوهش فعاليتهاي گسترده اي را

شامل برگزاري کارگاههاي آموزشي، کلاس هاي مربيگري و داوري در سطوح مختلف وارتقا» سطح شناخت علمي ورزشي قشر دانشجويي،مديران و کارشناسان و افزودن نيروي متخصص به جمعيت ورزشي و آموزشي دانشگاهها توسط گروه هاي آموزش ديده از اهم اهداف اين بخش مي باشد.

ورزش و تربيت بدني دانشگاه ها
پيشاهنگان فرهنگ ورزش
به تدريج كه ريشه هاي باور جامعه درمورد ورزش – به عنوان يك نهاد فرهنگي – تقويت مي شود و نقش تعيين كننده آن در تعالي و توسعه به منصه ظهور مي رسد ، حركت عظيم توده هاي انساني به سوي آن نيز بيشتر حس مي شود.
اين خيزش بلند جدا از فرهنگ جامعه صورت نمي گيرد.
اتخاذ سياست هدايتي بايد مبتني بر اهداف ورزشي به مفهوم واقعي آن باشد، در غير اين صورت حركت آن نسبت به بقيه پديده هاي جامعه كندتر خواهد شد. ورزش از مهمترين اصول بنيادين كشور است. امروزه پديده تربيت بدني از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، جسماني، رواني و اقتصادي اهميت فراواني دارد و نقش اين مقوله در سالم سازي جامعه همچنين رشد، شكوفايي و بالندگي اقشار مختلف جامعه انكارناپذير است. بي شك اجراي هر برنامه نياز به وسايل و ابزار خاصي دارد. برنامه هاي تربيت بدني آموزش عالي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست.
باتوجه به اين اصل انتظار پيشرفت برنامه هاي تربيت بدني با حداقل امكانات و ساير ابزارهاي لازم، انتظاري بيهوده است زيرا نقش ورزش در دانشگاه ها مي تواند از جهت اجتماعي و بازسازي نسل هاي آينده بسيار موثر باشد. از آنجا كه رشته تربيت بدني با درس هاي نظري و عملي سروكار دارد و بخصوص بخش عملي زماني نمود عيني پيدا مي كند كه امكانات و تجهيزات كافي و در حد نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دراختيار باشد.

از آنجا كه دانشكده ها و گروه هاي تربيت ، متوليان صاحب نظر و كارشناس تربيت بدني و علوم ورزشي هستند و در آينده، مدرسان، مديران، سياست گذاران و برنامه ريزان تربيت بدني كشور در نهادها و ارگان هاي مختلف علمي، آموزشي و پژوهشي و… خواهند بود، پس توجه به تربيت بدني در دانشگاه ها يكي از مهم ترين برنامه هاي وزارت علوم بايد باشد.
امروزه در سطوح مختلف قهرماني نيز دانشگاه ها نقش اصولي ندارند .در واقع اهميت نقش فرهنگي در ورزش را جدي نگرفته ايم.

آنچه امروز تربيت بدني و ورزش را دچار فقدان آموزشي كرده است، ناديده گرفتن حركت هاي اصلي در دانشگاه هاست . ما حتي يك نهاد تصميم گيرنده قاطع به عنوان متولي ورزشگاه دانشگاه ها نداريم. شايد اگر جنبش تربيت بدني دانشگاه آزاد طي سالهاي اخير صورت نمي گرفت، امروز اين تعداد قهرمان ملي در دانشگاه ها هم وجود نداشت.
اگر اين حركت را حتي كاذب و مقطعي بدانيم كه چنين هم نيست تربيت بدني دانشگاه ها در اين زمينه يك گام به جلو برداشته است. بيش از هفتاد سال از نهضت ورزش نوين ايران مي گذرد و ما هنوز در زمينه ورزش دانشگاه به يك جمع بندي اجتماعي نرسيده ايم. تشكيلات و

رزشي دانشگاه ها در همان اوايل سال ۱۳۱۳ زيرنظر دانشگاه تهران فعاليت مي كرد، اما امروز با داشتن دو تشكيلات تربيت بدني در وزارت علوم و دانشگاه آزاد نتوانسته ايم در هر دو زمينه قهرماني و پرورشي به دستاوردهاي مطلوب برسيم.
ورزش دانشگاه ها مي تواند به عنوان پيشاهنگ ورزش جامعه باتوجه به فرهنگ غني ايران، رئوس برنامه هاي كلان ورزش را ترسيم كند.
متخصصان علوم تربیت بدنی، بر توسعه ورزش همگانی برای سلامتی و نشاط جامعه تاکید دارند و معتقدند برنامه ریزی در این حوزه از اولویت های مهم کار دولت است. به گزارش خبرنگار ایرنا، با توجه به اهمیت توسعه ورزش همگانی در جامعه و مشکلاتی که تحرک نداشتن برای مردم بوجود می آورد، دیدگاههایی وجود دارد که در پی آمده است:
** ‪۱۵‬درصد مردم ایران ورزش می کنند
عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با تشکر از مسوولان کشور برای کمک به فرهنگ سازی و توسعه ورزش همگانی گفت: براساس نتایج آخرین آمارهای بدست آمده، بیش از ‪۱۵‬درصد مردم ایران ورزش می کنند و این آمار به صورت تساعدی در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه آمارگیری در این فدراسیون به صورت مداوم پیگیری و انجام می شود، افزود: برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تری از میزان تحرک مردم ایران، با مرکز آمار ایران هماهنگی شده تا در آمارگیری جدید این مرکز، تعریفی برای ورزش همگانی صورت گیرد تا در آن تعداد ورزش کاران در خانواده ها مشخص شود.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به اینکه ساکن بودن، افزایش نیافتن سوخت و ساز در بدن و خوابیدن بیش از حد، خطر جدی برای انسانها است ، گفت: برای حل این مشکلات باید حرکت کرد تا زندگی سالم و با نشاطی داشت.
حیدری، پیاده روی را یکی از مهمترین و کم هزینه ترین ورزشها برای سلامتی خا

نواده ها و افراد جامعه دانست و گفت: براساس توصیه های پزشکان، تنها راه مبارزه با سرطان، پوکی استخوان، دیابت و بیماریهای قلبی، پیاده روی است.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، برگزاری همایش های پیاده روی در استانها را یکی از موفق ترین برنامه های این فدراسیون دانست و افزود: کشورهای همجوار مثل بحرین، امارات عربی متحده و ترکیه از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران درخواست کردند تا با استفاده از تجربه های ایران، همایش های پیاده روی را در کشورشان برگزار کنند.
وی از امضای توافقنامه با سازمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برای انجام ورزش صبحگاهی در تمامی مدارس کشور خبر داد و افزود: از دیگر برنامه های این فدراسیون برای ترویج و نهادینه کردن ورزش در خانواده ها، تاسیس انجمن ورزش کودکان است که ورزش در مهدکودک ها، پیش دبستانی و کلاس اولی ها را تحت پوشش دارد.
حیدری، حمایت و عملکرد رسانه ها را برای توسعه ورزش همگانی در خانواده ها بسیار با اهمیت دانست و افزود: سرودی برای ورزش همگانی تهیه شده که پخش آن مردم را به وجد می آورد و تاثیر زیادی در ایجاد انگیزه برای ورزش کردن دارد.
وی، مردم را یکی دیگر از عوامل مهم برای همگانی کردن ورزش دانست و گفت:
اگر هر فردی که ورزش می کند، یک همراه برای خود مهیا کند، تعداد ورزشکاران دو برابر می شود.
حیدری، حمایت دولت و سازمان تربیت بدنی را از ورزش همگانی بسیار خوب توصیف کرد و گفت: برنامه ای با هماهنگی سازمان تربیت بدنی برای تصویب به هیات دولت ارسال شده که بر اساس آن در یک زمان مشخص با پخش سرود ورزش همگانی، همه مردم ورزش خواهند کرد.
وی، آغاز دور جدید همایش های راه پیمایی را از نیمه دوم آذر ماه اعلام کرد و گفت: براساس برنامه های تدوین شده، همایش تهران با حضور رئیس محترم جمهوری و بیش از یک میلیون نفر از خانواده های تهرانی برگزار خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در انتهای صحبت های خود ضمن استقبال از پیشنهادات و نظرهای مردم گفت: بزودی شماره تلفنی برای دریافت راهکارها و پیشنهادهای مردم به منظور توسعه ورزش همگانی اعلام می شود.

** ورزش همگانی پول، شهرت و سفر خارجی ندارد
دکتر محمدعلی قره مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه ورزش همگانی چون پول، شهرت و سفر خارجی ندارد، بنابراین کسی به آن اعتنا نمی کند، گفت: ورزش همگانی به دو دلیل در درجه اهمیت قرار دارد. یکی اینکه براساس قانون، توسعه ورزش همگانی، اولین وظیفه همه ارگانها و سازمان های ورزشی است و دوم اینکه ورزش همگانی زیربنای ورزش ق

هرمانی به حساب می آید.
وی با اشاره اینکه تحقیقات نشان داده است که ورزش قهرمانی در همگانی شدن ورزش نقش حاشیه ای دارد اما ورزش همگانی در رشد و توسعه ورزش قهرمانی نقش محوری و زیربنایی دارد، افزود: سلامتی جامعه، مبارزه با اعتیاد، مبارزه با ناهنجاری ها، پرکردن اوقات فراغت و تامین برنامه برای نشاط جمعی جامعه بوسیله ورزش همگانی صورت می پذیرد.
قره با تاکید بر اینکه متاسفانه سازمان تربیت بدنی برنامه ای برای ورزش همگانی ندارد و صدا و سیما هم با برنامه های خود مردم را وادار به ساکن شدن می کند، گفت: براساس تحقیقات انجام شده، ‪۵/۹۲‬درصد مردم ایران ورزش می کنند بنابر این محور اصلی کار متخصصان و رسانه ها باید افزایش حضور مردم در اماکن ورزشی باشد.
قره، یکی از راهکارهای رسیدن به این مهم را بالا بردن شناخت ورزشی مردم از نگاه علمی و اعتقادی دانست و افزود: برای بالا بردن شناخت مردم، وسایل ارتباط جمعی و گروه های مختلف اجتماعی باید براساس یک تفکر سازمانی در زمینه ورزش همگانی، فرهنگ سازی کنند.
وی ادامه داد: وقتی اطلاعات ورزشی مردم افزایش یابد، شناخت آنان تغییر خواهد یافت و این تغییر باعث تحول نگرش ورزشی آنان از نظر علمی و اعتقادی مردم می شود و در نهایت باعث تغییر سبک زندگی حرکتی آنان خواهد شد.
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، یکی از کارهای مهم نیل به این مقصود را اصلاح معیار ارزشیابی مدیران ورزش کشور دانست و گفت: سنجش عملکرد تربیت بدنی با مدال، کار اشتباهی است. معیار ارزیابی سازمانها و مراکز ورزشی ایران باید افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه های آن مراکز یا سازمانها باشد.

قره با اشاره به نقش مهم دانشگاهها در همگانی کردن ورزش در کشور گفت:
آزمون ورودی دانشگاهها نه تنها برای شرکت کنندگان بلکه برای خانواده های آنان نیز وسیله سکون آفرین شده است.
وی، تغییر شرایط پذیرش در دانشگاهها به نحوی که ‪۹۰‬درصد برای ذهنیات و ادارک متقاضیان و ‪۱۰‬درصد برای آمادگی جسمانی آنان باشد را به عنوان پیشنهادی برای همگانی کردن ورزش دانست و افزود: دانشجویی که چهار سال می خواهد درس بخواند باید از بدن سالم و ورزشی برخودار باشد.
وی از حضور نیافتن اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاهها در حوزه های علمیه برای انتقال دانش ورزش و تمایل نداشتن حوزه های علمیه به دانشگاه و اساتید رشته تربیت بدنی برای پاسخ

گویی به نیاز حرکتی و روزمره بدنشان به ورزش را مورد اشاره قرار داد و گفت: یک حلقه باید این دو حوزه را به هم متصل کند و از انرژی عظیم اعتقادی برای ورزش همگانی استفاده کنیم.