هنر معماري قديم به روايت تصوير
معبد آناهيتا
معبد آناهيتا بزرگترين بناي سنگي ايران است و شيوه ي ساخت معماري آن شامل رواق هاي سرپوشيده طويل در چهار سوي صحن وسيع مستطيل شكل ، تعداد زيادي ستون هاي تناور و كم ارتفاع در دو سوي رواق ها فضاي كوچك مستطيل شكل در شرق صحن بزرگ ، در ميان بنا هاي تاريخي و يادماني كشور منحصر به فرد است.
بقاياي اين معبد عظيم با مساحتي قريب به ۴۶ هزار متر مربع بر فراز صخره اي كم ارتفاع از نوع شيست ( سنگ سيليس از انواع سنگ هاي آتشفشاني ) در شهر كنگاور و در استان كرمانشاه قرار دارد.محور اصلي ارتباطي همدان و كرمانشاه از ضلع غربي محوطه ي وسيع معبد مي گذرد و دشت زيباي كنگاور زير پاي آن گسترده است.

كلبه ي زردشت

کعبه زرتشت در کنار استودان های صخره ای نقش رستم (شیراز) واقع شده که به گفته برخی مورخین محل نگهداری اوستا بوده ، دیدنش خالی از لطف نیست
منشور کوروش

استوانه سفالین کوروش کبیر به ابعاد ۲۵ سانتیمتر که بنام منشور کوروش شهرت داره و در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری میشه.
فروهر

این نقش تجسمی از یک مرد مقدس بر بالای حلقه ای می باشد که سمبلی از اهورا مزدا ست و در کاخ های شاهان هخامنشی در تخت جمشید و مقبره های آنها حجاری شده است
میمند کرمان

روستایی صخره ای با ۱۲۰۰۰ هزار قدمت در استان كرمان

دوازه ي ملل

خشایار شاه گوید : به خواست اهورامزدا این دروازه ی همه ی سرزمین را من ساختم که امروزه به دروازه ملل شهرت دارد و این دروازه نمای زیبایی از. شکوه و عظمت را در چشم تازه واردین به تخت جمشید تداعی می کرد

كودك و معماري

هر کودکی، بر روی کره زمین، زمانی آرزوی دنیایی پاک تر را در دل پرورانده است. دنیایی مبرا از این هزاران آزار های زندگی، و در عوض مزین به باغ جادویی پر از عجایب، مخفیانه امن مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسان ها و محیط پیرامون شان در تاثیر پذیری متقابلند. کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان، تاثیر پذیری بیشتر و عمیق تری داشته و در عوض، تاثیر گذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی اند.
کودکان حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهمترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی- ذهنی- جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد تا زمانی که وارد شهر می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد.

مراحل ساخت برج ايفل

عكس هاي معماري ( مختلف )
رستوران زير آب

هتل

برج ANARA دبـــــــــي

ساختماني در دانمارك
هتل در دبي

حياط مساجد: بررسی تاريخی و سير تحول ۱
معماری مساجد
قسمت اول
علی رغم بهره گیری از سبک ها، تکنیک ها و مصالح متفاوت در ساخت مساجد در ممالک مختلف اسلامی، حیاط مرکزی یا صحن یکی از عوامل وحدت دهنده به معماری مساجد در طول تاریخ بوده است. این عامل در شکل گیری مساجد دوران اولیه ی اسلام نیز نقش مهمی داشته است. حیاط مرکزی گر چه در فرهنگ معماری قبل از اسلام نیز وجود داشته است، ولی در ارتباط با جهان بینی اسلام معانی جدیدی یافت و عامل مهمی در بیان معماری درونگرا که خصیصه ی ویژه ی معماری اسلامی است، شد.