« Gexital Herpes Simplex»
تعريف هر پس ژنيتال يك عفونت ويروسي منتقله جنسي است كه به وسيله بروز يكدفعه و انفجاري تاول هاي كوچك و دردناك در ناحيه تناسلي، در اطراف ركتوم، يا در نواحي پوست اطراف و نزديك آنها بوجود مي آيد.
نام هاي جايگزين = هر پس ژنتيال-هر پس سيمپلكس- ژنيتال؛ هر پس ويروس ۲-HSV
عوامل، شيوع و ريسك فاكتورها

هر پس بوسيله ۲ ويروس ايجاد مي شود. هر پس سيمپلكس ويروس نوع ۱ و هر پس ويروس سمپلكس نوع ۲ تحقيقات نشان مي دهد كه ۹۰ درصد از جمعيت در معرض۱HSV- ( هر پس دهاني ) و ۲۵ درصد از جامعه در سنين ۴۵-۲۵ سالي در ايالات متحده در معرض عفونت با HSV-2 (هر پس تناسلي) قرار گرفته اند.

به علاوه، HSV-1 مي توان باعث هر پس ژنتيال از طريق انتقال بوسيله Oral Sex بشود بنابراين هر دو زنجيره اين ويروس مي تواند به وسيله تماس جنسي منتقل شود. عفونت هر پس دهاني اوليه، اگرچه در سنين بچگي رخ مي‌دهد. بنابراين جزو بيماريهاي منتقله محسوب نمي شود.

در حاليكه HSV-1 مسئول بروز ۵ تا ۱۰ درصد هر پس تناسلي مي باشد. HSV-2 حاصل اصلي هر پس تناسلي محسوب مي شود. HSV-2 از طريق ترشحات تناسلي و دهاني منتقل مي شود.
برآورد همانند ۸۶ ميليون نفر درجهان هر پس تناسلي داشته باشد.
از آنجا كه ويروس از طريق ترشحات تناسلي و دهاني منتقل مي شود، جاهاي رايج در عفونت در مردان شامل ساقه و سر آلت تناسلي و اسكلروتوم و سمت داخلي ران و مقعد مي باشد.

لب ها، واژن، گردن رحم و مقعد و قسمت داخلي ران در زمان نيز رايج است. دهان مي تواند در هر دو جنس مشترك باشد.
تحقيقات نشان مي دهد كه ويروس هر پس مي تواند در غياب علائم كلينيكي نيز منتقل شود. بنابر اين يك شريك جنسي بودن هر پس تناسلي مشخص مي‌ تواند بيماري را منتقل بكند.
در حقيقت، هر پس بدون علامت مي تواند به نسبت بيشتري نسبت به حالت فعال آن بيماري را منتقل كند.

شكايات مختلفي در ارتباط با عفونت هر پس وجود دارد. ويروس هر پس تناسلي در زنان بطور مشخص محسوس مشخص باشد و يكي از احتمالات سرطان گردن رحم محسوب مي شود.
البته هنگامي كه HSV همراه با HPV همراه باشد خطر به مراتب بيشتر مي‌شود.
در زنان حامله، حضور HSV1 و HSV2 همراه با يكديگر در دستگاه تناسلي و كانال جنيني يك تهديد براي جنين محسوب مي شود. عفونتهاي متعاقب در جنين تازه متولد شده مي تواند در عامل مننژيت هر پس، هر پتيك ويرميا، عفونت هاي پوستي مزمن و حتي مرگ باشد.

عفونت هر پس در افرادي كه نقص سيستم ايمني دارند به شكل مختلفي بروز پيدا مي كند. افراد مبتلا به ايدز- تحت درمان به شيمي درماني – راديو تراپي- دريافت كننده دوز بالاي كورتون و كورتيزون اين افراد ممكن است در عفونت هاي ارگان هاي مختلف رنج ببرند مانند:
هر پتيك كراتيت: عفونت هر پسي چشم كه منجر به اسكار در قرنيه و

حتي كوري مي شود.
عفونت درمداوم غشاي موكوسي و پوست بيني ، دهان و گلو.
هر پتيك از وفاژيت: عفونت مري
هر پتيك هپاتيت: عفونت كبد
آسفاليت: يكسري عفونت مغز است. كه اگر درمان نشود، حدوداً ۶۰ درصد تا ۸۰درصد از افرادي كه مبتلا هستند در طي مدت كوتاهي و در كما يا مرگ مي‌شوند.
افرادي كه بهبودي يابند معمولاً از آسيب ديدگي رنج مي برند كه در محدوده آسيب ديدگي عصبي ملايم تا فلج اندامها متفاوت است.
نومونيت: عفونت ريه ها كه بوسيله ذات الريه تهديد كننده حيات ايجاد مي‌شود.
علائم= براي افرادي كه هيچ تماسي با HSV-1وHSV-2 نداشته اند، عفونت اوليه بوس

يله علائم سيستميك شناخته مي شوند. علائم عمومي شامل: تب، ساكت، درد عضلاني و كاهش اشتها مي باشد.
علائم موضعي در زير توضيح داده شده اند:
تظاهرات اوليه تاول مي‌باشد و افرادي كه مبتلا شده اند ممكن است تجربه افزايش حساسيت پوستي، سوزش، داغي، خارش يا درد در ناحيه اي كه تاول وجود دارد داشته باشد.
پوست ممكن است كه قرمز شود و تاول هاي كوچك پوستي گسترده
(وزيكول) نيز وجو دارد.
تاول ها سپس مي تركند و زخمهاي سطحي و كم عمق و بسيار دردناك هستند ايجاد مي كنند.
اين زخمها يكدفعه خشك مي شوند و در طي يك دوره ي ۷ تا ۱۴ روزه التيام مي يابند.
گسترش ممكن است با بزرگ شدن و دردناك شدن غدد لنفاوي همراه باشد. (معمولاً در كشاورزان)

زنان همچنان ممكن است كه دچار ترشحات واژينال و سوزش ادرار شوند. مردان اگر زخم در نزديك دهانه بيشرابراه باشند نيز مي توانند دچار سوزش ادرار شوند.
وقتي كه يك فردي آلوده مي شود، ويروس خود را در داخل سلول هاي عصبي پنهان مي كند كه كار را براي شناسايي سيستم ايمني و نابودي آن مشكل مي‌كند. در داخل سلول هاي عصبي ويروسي ممكن است كه به صورت نهفته براي مدت طولاني باقي بماند، ( دوره نهفته)

عفونت ممكن است كه دوباره در دوره اي بازفعال شود. و باعث تاول هاي دردناك مجدد در ناحيه تناسلي، مقعد، داخل ران و دهان مي گردد.
حوادث مختلف در مرحله انتقال مي تواند باعث فعال شدن ويروس مي گردد.
مثلاُ تحريك و عصبانيت و آزردگي (Irritation)، فشار عصبي و استرس و خونريزي ماهيانه (Mense) و خستگي.

حمله مجدد دو رابطه مي تواند به ندرت مثلاً يكبار در سال رخ مي دهد. يا مي‌تواند آنچنان رايج و متوالي باشند كه علائم هميشه و بطور مداوم ديده شوند، دوره برگشت در مردان، به طو رمعمول ملايم تر و كوتاه تر از دوره زنان مي باشد.
نشانه ها و تست ها
كشت ويروس از مايعات تاول كه از زخمها بدست مي آيد براي هر پس سيمپلكس ثبت مي باشد. و ويروس هر پس سيمپلكس در طي ۲ تا ۳ روز رشد مي كند اگر اين تست شب باشند. تقريباً ۱۰۰ درصد دقيق مي باشد. مخصوصاً اگر ماليات بدست آمده از تاول اوليه باشد.

زماني كه ويروس ها به سختي رشد مي كنند معمولاً جواب منفي خواهد بود حتي در زماني كه ويروس وجود داشته باشد.
شناسايي DNA ويروس بوسيله PCR از مايعات تا ول.
مايعات تاول هاي شامل سلولهاي انساني و ذرات ويروسي مي باشد. PCR روشي مي باشد كه متراكم DNA را شناسايي مي كند و مي تواند نشان دهد كه آيا ويروسي در تاول ها وجود دارد يا خير.
آزمايش Tzanck از زخمهاي پوستي ممكن است نتايج ثابت و پايدار از عفونت با ويروس هر پس نشان دهد.
اين آزمايش شامل رنگ آميزي سلول هاي انساني موجود در مايعات تاول ها بوسيله يك رنگ نمي باشد. اگر سلولهايي بدست آمده اند كه حاوي ذرات ريز ويروس مي باشند آنها قابل مشاهده خواهند بود. به هر حال آزمايش نمي‌تواند معين كند، كدام زنجيره( Strain) از ويروس از تاول وجود دارد.

سرطان هر پس تناسلي درمان نمي شود با اين حال، درمان مي تواند علائم را بهبود بخشد درمان مي تواند به سرعت درد و احساس ناراحتي را كاهش دهد. و مدت زمان التيام را به خوبي كوتاه مي كند.
۴ عامل خوراكي ( دهاني ) به طور رايج تجويز مي گردد. شامل acycloir (Zoviron)، Famcicloriv( Famvir)، Penciclovir(Denarir)، Valacyclovir(Valtreu)، اين درمانها. نشان داده اند كه افزايش سرعت، التيام و دفع علائم در دفعه اول بيشتر از موارد برگشتي (Recurentepisote) مي باشد. اين درمانها، به هر حال درمان نمي كنند. اما در عوض علائم را سركوب مي كنند. اثر لازم شود. درمان سركوبي روزانه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نشان داده شده است كه توالي برگشت در بيماران با هر پس ژينتال ريكارنت كمتر شده است.
براي حد اكثر منفعت در طي دوره برگشتي، درمان بايد به محض حس سوزش، دائمي يا خارش يا به محض اينكه تاول ها شروع شود. عوارض جانبي از اين درمان ها شامل: Nausea (تهوع) – استفراغ (Vomiting)، راش، سردرد- خستگي، لرزش دار موارد خيلي نادر صرع

اسيكلوير داخل وريدي اغلب در عفونت هاي هرپس شديد كه مغز، چشم ها و ريه ها را درگير كه است تجويز مي شود. اين پيچيدگي ها به طور تيپيك در افرادي كه مبتلا به نقص سيستم ايمني هستند مورد استفاده قرار مي گيرد.
(Foscarir) Foscarnet، يك عامل ضد ويروسي قدرتمند. او اين انتخاب براي درمان زنجيره هاي هر پس كه به acyclovir در دارو هاي مشابه مقام شده اند به كار مي رود. تزريق داخل وريدي دارو مي تواند بيشترين اثر داشته باشد، مانند آسيب قابل برگشت كليه يا القاي صرع

با وجود اين اثرات جانبي جدي ،Foscarent فقط براي عفونت هاي هر پس مواد و شديد تجويز مي شود. مانند ديگر داروهاي ضد ويروسي اين شيوه درماني نيز به طور كامل هر پس زا درمان نمي كند.
حمام گرم ممكن است كه به بهبود درد زخمهاي تناسلي كمك كند به طور ملايم كاملاً تميز كردن با صابون و آب پيشنهاد مي شود اگر عفونت ثانويه زخمهاي پوستي بوسيله باكتريها ايجاد شود آنتي بيوتيك ها ي پوستي و دهاني مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
گردهاي حمايت كننده پيوستن به گروههاي حمايت كننده، كه افراد آن داراي مسائل و تجربيات

مشتركي هستند مي توانند استرس در رابطه با بيماري را كاهش دهد.
انتظارات و پيش آگهي كسي كه يكبار مبتلا شده است ويروس در بدن وي براي بقيه عمر باقي مي ماند بعضي ها هرگز ديگر اتفاق برايشان نمي افتد و بعضي ديگر رجعت هاي متوالي خواهند داشت. در بيشتر رجعت يا هيچ شروع مقطعي معرفي شده است. براي عمده زيادي، حمله هاي هر پس ژنيتال در ارتباط باشرايط زير اتفاق مي افتد.

شرايط= بيماريهاي عفوني ( ار ملايم تاشديد و جدي مانند جراحي، حمله قلبي و ذات الريه)
خستگي، استرس فيزيكي و رواني – سركوب سيستم ايمني ( ايدز – شيمي درماني …) كروما در مناطق مؤثر مانند فعاليت جنسي

عادت ماهيانه (Menstruation)
در اشخاص با سيستم ايمني نرمان، هرپس ژنيتال يك عفونت موضعي و دردسرباز باقي مي ماند اما به قدرت يك عفونت تهديد كننده زندگي محسوب مي شود.
پيچدگي ها
– بيماري راجعه ( رايج)
– آنسفاليت ( بندرت)

– گسترش عفونت و ويروس در ديگر ارگان هاي بدن در افراد ايميون ساسپريسو.
– ميلو پاتي متقاطع (آسيب از طريق نخاع منتقل مي شود) (Transverse Myelopathy)
– بي اختيار ي( عدم خويشتن داري)(Incontinence)
پيشگيري كاندوم هنگامي كه از نظر شخص فعال مي باشد، بهترين محافظ بر عليه هر پس ژينتيال اكتسابي مي باشد. استفاده درست و مداوم و پايدار از كاندوم در جلوگيري از انتقال بيماري كمك كننده مي باشد.
استفاده از كاندوم Latex ضروري و اجباري است. استفاده از كاندوم هاي غشايي حيواني (animal Membrane) بايد اجتناب كرد. زيرا ويروس مي‌تواند به راحتي از آنها عبور نمايد.
كاندوم زنانه نيز بايد تست شود و از كاهش خطر انتقال به خوبي مطمئن شد. به هر حال جلوگيري و پيشگيري مشكل مي باشد. اين حقيقت كه ويروس به راحتي به ديگران منتقل مي شود حتي زمانيكه شخص آلوده هيچ دليل قطعي عفونتي نداشته باشد، وجود دارد.

به طور واضح اشخاص با هر پس تناسلي بايد از تماس جنسي هنگامی که زخمهای فعال وجود دارند اجتناب کند.
به علاوه اشخاص با هر پس تناسلی مشخص اما بدون علائم کلینیکی رایج باید شریک خود را از وجود بیماری خود مطلع سازند. این اقدام احتیاطی به هر شریک جنسی اجازه می دهد که از سوی فظت کننده استفاده نمایند.
از زن حامله با هر پس ژنتیال باید هر نقطه از کشت گردن رحم وارد دستگاه تناسلی خارجی در هنگام زایمان تهیه که اگر کشت شب باشد باید برای زایمان به روش سزارین (C-S) برای جلوگیری از عفونت جنین اقدام نمود.
سوالات رایج

۱- چگونگی انتقال ویروس هرپس چیست؟
– انتقال از شخصی به شخص دیگر انجام می شود.( Skimtoskin) ویروس از زخمهای مشخص بیرون می ریزد اما همچنین می تواند و از مناطق تحت تأثیر در طی گسترش علائم منتقل می شود.
HSV در مناطقی از پوست که تحت تماس قرار داشته است منتقل می شود. در موارد دیگر انواع تماس های دیگر نیز HSV را منتقل می کنند. برای مثال، یک دار تیه از هر پس، به عنوان هر پس gladiatorium ( قهرمانی) می تواند طی تماس های بدنی در طی ورزش مانند کشتی منتقل شود.
۲- آیا واکسنی برای هر پس وجود دارد؟
یک واکسن بر علیه هر پس ساخته شده است اما هنوز مراحل آزمایشگاهی را طی می کند. آزمایش های این واکسن ها در حال طراحی است که آیا موثر واقع می شوند یا خیر.
ویروس هر پس در دختران جوان:
در مبنای تحقیقی که در آمریکا انجام شده نشان داد که دختران در حدود سنین ۱۲ سالگی به طور معمول با فرمهای مختلف از ویروس هر پس آلوده می‌شوند که یکی از آنها هر پس تناسلی می باشد.

تحقیقات اخیر، اندیشه ی یک واکسن جدید هر پس تناسلی را تقویت می کند. مطالعه ای که روی ۱۷۴ نفر درمان شده در یک کلینیک پزشکی انجام شد، نشان داد که ۷ درصد از دختران ۱۵-۱۲ سال به هر پس تناسلی مبتلا بوده اند. ۳ سال بعد ۱۴ درصد از آنها مجدداً مبتلا شده بودند.
به یک گروه بزرگ از دختران (۸۱ درصد) حامل سیتومگال ویروسی (CMV) بوده اند. CMV بعد از عفونت در بدن باقی می ماند. ( Dormant State).
یک واکسن جدید برای CMV توسط دکتر سوزان روزنتال تولید شده است. که اگر در دسترس قرار گیرد، دختران نوجوان اولین گروه سنی واکسیناسیون می باشند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد که در نوجوانان نیز همانند بزرگسالان درصد بالایی از عفونت با HSV-2 و CMV، HSV1 وجود دارد. چون HSV-1 یک ایمنی طبیعی متشابه HSV-2 ایجاد می کند بنابراین در هنگام سرما خوردگی اثرات واکسن کمتر می باشد.
یک درمان جدید از گیاهان دارویی رایج
یک عامل جدید ضد ویروسی از یک گیاه دارویی رایج استخراج شده است که به صورت موثری بیماری را در حیوانات درمان و پیشگیری می کند.
گیاه مزبور Prunella Vulgaris می باشد که در چین یافت می شود.
P- Vulgaris به عنوان یک جوشانده در دردهای دهانی و گلو مورد استفاده قرار می گیرد. ( که هم مصرف خارجی و هم مصرف داخلی دارد) مثلاً به عنوان یک داروی ضد سرطان و داروئی بر بالابردن فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد.

دانشمندان یک ترکیب لیگنین کربوهیدرات از این گیاه استخراج کرده اند که به داخل کرمهای پوستی تلقیح شده و در موشها و خوک که به HSV-1 و HSV-2 مبتلا شده بودند امتحان گردیده است. خوک که به وسیله کرم کرم جدید مورد درمان قرار گرفته بودند به میزان مؤثری زخمهای آنهاسریعتر بهبود یافته و مدت زمان استفاده از داروها بر آنان کاهش یافت. موشها نیز بطور مؤثری افزایش دوا وطول عمر رانشاندادند.
ترکیبات anti-HSV که از P- Vulgaris بدست آمده است همان کمپلکس لیگنین کربوهیدرات می باشد.
گیاه پرونلا می تواند یک داروی ضد هر پس موثر باشد.