لطفا به نکات زیر در هنگام خرید مقاله در مورد پروژه مالي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه مقاله در مورد پروژه مالي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

نام شركت:
تعميرگاه مركزي زرين گل

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه ۱۳۸۱ در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

۱/۱۱- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰ ريال خریداری میش.د. مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.
الف- یک فقره چک به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ريال

ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:
سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ به سررسید ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ريال
سفته شماره ۱۷۲۵۰۳ به سررسید ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال
سفته شماره ۱۷۲۵۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال
سفته شماره ۱۷۲۵۰۵ به سررسید ۱۵/۲/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ريال
۲/۱۱- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ريال به طور نسیه از فروشگاه صفایی خریداری گردید.
۵/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ريال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.
۷/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ريال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
۷/۱۱- مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ريال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.
۹/۱۱- مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه خریداری شد. شرط فروش ن/۱۰-۲/۵٫

۱۰/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال از قطعات و لوازم یدکی خریداری شده (مورخ ۹/۱۱/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.
۱۱/۱۱- مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. شرکت تعاونی ۲% تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.

۱۱/۱۱- با شرکت گواه به منظور خرید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان سپرده نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سپرده در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب سپرده دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)
۱۲/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.
۱۳/۱۱- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت ۲% تخفیف نقدی، مبلغ ۱۷۶۴۰۰۰ ريال نقدا پرداخت شد.

۱۴/۱۱- مبلغ ۲۷۲۸۰۰۰ ريال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
۱۴/۱۱- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ ۹/۱۱) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.
۱۵/۱۱- وجه سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ طی یک فقره چک پرداخت گردید.
۱۵/۱۱- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ ۳۵۸۵۰۰۰ ريال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱۶/۱۱- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ريال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ريال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.
۱۸/۱۱- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.
۲۰/۱۱- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ ۱۲/۱۱) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
۲۱/۱۱- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ريال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.
۲۲/۱۱- مانده مطالبات

از فروشگاه گلچین پس از اعطای ۲% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.
۲۳/۱۱- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ ۵۸۷۷۰۰۰ ريال شد. مبلغ ۸۷۷۰۰۰ ريال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.
۲۵/۱۱- معادل ۵۲۰۰۰۰۰ ريال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.

۲۶/۱۱- شرکت سرعت، معادل ۲۵۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی خریداری شده ( مورخ ۱۲/۱۱) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.
۲۷/۱۱- مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، خریداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.

۲۸/۱۱- مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ريال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ريال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.
۲۸/۱۱- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر ۴۷۵۰۰۰۰ ريال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
۲۹/۱۱- مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ ريال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱/۱۲- مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰ ريال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.
۲/۱۲- مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ ۲/۱۱) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره ۱۸۹۰۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ صادر و تسلیم شد.
۳/۱۲- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.
۴/۱۲- مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت خریداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای ۲% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/۲۵-۲-۱۰)
۵/۱۲- مبلغ ۳۱۶۶۵۰۰ ريال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:
الف- سفته شماره ۶۶۷۱۱۵ به سررسید ۲۰/۱۲/۱۳۸۱
ب- سفته شماره ۶۶۷۱۱۶ به سررسید ۲۰/۱/۱۳۸۲
۶/۱۲- آپارتمان فوقانی ساختمان اداری از قرار ماهانه مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ريال برای مدت یک سال اجاره داده شد. بهای اجاره سه ماهه آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز گردید و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان ودیعه از مستاجر در یافت شد و در زمان تخلیه عینا به وی مسترد شود. وجه مذبور به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید. (از حساب سپرده پرداختنی استفاده شود.)
۷/۱۲- یکی از کارگران فنی تعمیرگاه به دلیل انتقال به شهری دیگر، با تعمیرگاه قطع همکاری نمود و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ريال به عنوان بازخرید سنوات خدمت خود از تعمیرگاه نقدا دریافت کرد. ( از حساب هزینه بازخرید سنوات خدمت استفاده شود.)
۸/۱۲- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ريال فروش نقدی در هفته اول اسفندماه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
۸/۱۲- معادل ۵۸۲۰۰۰۰ ريال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول اسفندماه ارائه شده است. از مبلغ مزبور معادل ۳۷۰۰۰۰۰ ريال پیش دریافت اجرت تعمیر اتومبیل بود که قبلا وجه آن به طور علی الحساب دریافت شده بود و بقیه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
۹/۱۲- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ريال برای واگذاری انشعاب یک خط تلفن ساختمان اداری طی یک فقره چک در وجه شرکت مخابرات پرداخت گردید.
۱۰/۱۲- مبلغ ۳۸۲۵۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. مبلغ ۱۸۲۵۰۰۰ريال از آن طی یک فقره چک پرداخت گردید و قرار شد بقیه ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت شود.
۱۱/۱۲- شرکت گواه بر اساس درخواست مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۱ تعمیرگاه مرکزی زرین گل، معادل ۳۸۰۰۰۰۰ريال قطعات یدکی در اختیار این تعمیرگاه قرار داد و مقرر شد بقیه اقلام ظرف مدت یک هفته تحویل تعمیرگاه شود. در مقابل تحویل اقلام مذکور دو فقره سفته صادر و به شرح زیر تسلیم شرکت گواه شد:
الف- سفته شماره ۶۶۵۱۳۷ به سررسید ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ريال
ب- سفته شماره ۶۶۵۱۳۸ به سررسید ۱۰/۱/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال
۱۳/۱۲- هزینه های بنزین و روغن مصرفی وسیله نقلیه تعمیرگاه به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ ريال به طور نقد پرداخت شد.
۱۴/۱۲- مبلغ ۱۸۵۰۰۰ ريال بابت خرید ابزار آلات کم دوام از قبیل آچار، انبار،اره،سوهان، چکش و نظایر آن به طور نقد خریداری شد. (در حساب هزینه ابزار مصرفی ثبت شود.)