پروژه مدل سازي شركت كفش شادانپور

پژوهش در عمليات
مقدمه:
در بيست يا سي سال اخير دسته عمده اي از مدل هاي بهينه به نام مدل هاي برنامه ريزي مورد توجه قرار گرفته است كه كاربرد آنها در حل مسائل مختلف مانند مسائل نظامي، سياسي، صنعت مديريت و غيره با اهميت مي باشد.

در مجموع مدل هاي برنامه ريزي شامل واگذاري مناسب ترين تركيب از منابع محدود در رسيدن به هدف يا هدف هاي تصميم مي باشد بدين قرار كه هر تصميم گيرنده منابعي از قبيل پول و نيروي انساني مواد خام اوليه و ماشين آلات در اختيار دارد كه همگي از نظر كميت و كيفيت و يا هر دو محدود مي باشند واگذاري تركيب خاصي از اين منابع محدود در رسيدن به هدف مشخص در يك تصميم مدل برنامه ريزي را تشكيل مي دهد.

در جنگ جهاني دوم فرماندهي نظامي در انگلستان از گروهي از دانشمندان دعوت به عمل آورئد. تا در مسائل سوق الجيشي و تدابير جنگي مربوط به دفاع زميني و هوايي كشور مطالعه نمايند. هدف آنها تعيين بهينه ترين روش استفاده از منابع محدود نظامي بود از جمله مسائلي كه مورد بررسي قرار گرفت مطالعه كارآئي بمب افكن هاي نوع جديد و روش استفاده از راداري بود كه به تازگي اختراع شده بود تشكيل اين گروه علمي به عنوان اولين فعاليت رسمي تحقيق در عمليات يا پژوهش عملياتي به شمار آمده است.

اين نام بدين مناسبت داده شده بود كه اين گروه به پژوهش در عمليات نظامي پرداخته بود اين رشته جديد تصميم گيري از آغاز به عنوان رشته اي شناخته شده است كه اطلاعات علمي را از طريق تلاش گروهي متخصص در نظام هاي مختلف به منظور تعيين بهترين نحوه استفاده از منابع محدود به كار مي گيرد.
نتايج موفققيت اختري كه توسط گروه هاي تحقيق در عمليات در بريتانيا به دست آمده بود فرماندهي نظامي آمريكا را به آن داشت تا فعاليت هاي مشابهي را شروع نمايد از فعاليت هاي موفقيت آميز گروه هاي آمريكائي مي توان مطالعه مسائل پيچيده تداركات نظامي، ابداع الگوهاي جديد پرواز طرح مين گذاري دريا و استفاده موثر از وسايل الكترونيكي را نام برد.

بعد از جنگ جهاني دوم موفقيت گروه هاي نظامي توجه مديران صنعتي را به خود جلب نمود. آنها در جستجوي راه حلهايي براي مسائل خود بودند كه بر اثر وارد شدن تخصص شغلي در تشكيلات تجاري روز به روز حادتر مي شدند.
اولين تكنيك رياضي در اين رشته كه مورد قبول همه قرار گرفت و روش سيمپلكس برنامه ريزي خطي ناميده شد در سال ۱۹۴۷ ميلادي به توسط رياضيدان آمريكائي جورج.ب. دانسيك (George .B. Dantiziy) به وجود آمد از آن به بعد با تلاشها و همكاري هاي علاقمندان در مؤسسات علمي و صنعتي تكنيك ها و كاربردهاي جديدي پديد آمده اند و تأثير تحقيق در عمليات را امروزه مي توان در بسياري از زمينه ها مشاهده نمود.
در حال حاضر بسياري از شركت هاي مشاور در مديريت سرگرم فعاليت هاي تحقيق در عمليات مي باشند. اين فعاليت ها از كاربردهاي تجاري و نظامي فراتر رفته اكنون بيمارستان ها مؤسسات مالي كتابخانه ها طراحي شهرها دستگاه هاي ترابري و …

.
مدلي در ذيل ارائه مي شود توسط اينجانب در رابطه با برنتامه ريزي شركت كفش (شادابي پور) مي باشد.
اين شركت به توليد كفشهاي مردانه و بچه گانه مشغول مي باشد اين كفش ها در سه طرح مختلف و سه نوع جنس مي باشد. توليدات اين شركت كفش هاي معمولي و ورزش مردانه بوده و جهت توليد مراحل مختلفي با نيروهاي با تخصص هاي مختلف مي باشد.

مراحل توليد يك جفت كفش از قسمت هاي مختلف كه در ذيل آمده تشكيل مي‌شود:

تعداد كارگران اين قسمت ها به ترتيب:
قسمت برش ۲ نفر
قسمت دوخت ۵ نفر
قسمت زيره زني ۵ نفر
قسمت ارم زني ۲ نفر
قسمت بسته بندي ۱ نفر

در قسمت برش مواد اوليه كه چرم يا نبوك يا فوم مي باشد در اندازه هاي مختلف و به شكل هايي كه به وسيله قالب مشخص مي شود برش خورده و به قسمت دوخت فرستاده مي شود در اين قسمت تكه هاي بريده شده به وسيله چرخهاي بزرگ به هم دوخته شده و شكل اوليه بخود مي گيرد در قسمت زيره زني قطعات دوخته شده به روي قالب قرار گرفته زيره يا همان تخت كفش

است به آن متصل شده و در مرحله آرم يا علامت اختصاري شركت كه به صورت مارك هاي كوچك مي باشد به روي كفش ها به وسيله حرارت يا چسب يا دوخت نصب مي گردد و در مرحله آخر اضافات و لبه هاي زائد تخت كفش تميز شده و لكه ها يا اضافات چسب پاك گرديده و بسته بندي شده مضاف به اينكه جعبه هاي كفش آماده شده و منگنه خورده و بعد از بسته بندي كفش ها

جهت ارسال به بازار در جعبه هاي بزرگ بسته بندي مي گردد.

هر كفش مردانه از جنس چرخ مقدار ۷/۱ پا يا cm2 (50 * 50 ) يا m225/0
و كفش بچه گانه از همان جنس مقدار ۴/۱ پا يا cm2 (42 * 42 ) يا m2 1764%
مصرف مي‌كند.

براي برش كفش مردانه هر جفت كفش ۳۰/۲ دقيقه زمان مي برد.
براي برشت كفش بچه گانه هم هر جفت كفش ۳۰/۲ دقيقه زمان لازم دارد.
چون كفش ها به وسيله پرس و قالب برش مي خورد زمان برش هر دو مدل يكسان مي باشد.
دوخت كفش مردانه هر جفت كفش ۱۰/۸ دقيقه زمان لازم دارد.
دوخت كفش بچه گانه هم هر جفت ۳۰/۷ دقيقه زمان لازم دارد.
آرم زني هر كفش مردانه ۲۴/۲ دقيقه زمان مي برد.

و چون دستگاه آرم زني حرارتي و مارك زني براي هر دو مدل يكسان مي باشد پس زمان لازم جهت آرم زني هر جفت كفش بچه گانه هم ۲۴/۲ دقيقه زمان مي برد. تميزكاري و بسته بندي هر جفت كفش مردانه و بچه گانه زماني باربر ۳۰/۱دقيقه لازم دارد.
نوع كفش برش دوخت زيره زني آرم زني تميزكاري‌و بسته‌بندي جمع زمان
مردانه ۳۰/۲ ۱۰/۸ ۱۲/۷ ۲۴/۲ ۳۰/۱ ۴۶/۲۱

بچه گانه ۳۰/۲ ۳۰/۷ ۱۲/۷ ۲۴/۲ ۳۰/۱ ۰۶/۲۱

توليد كفش از جنس نبوك
مقدار مصرف نبوك براي كفش مردانه به ميزان cm2 (50 * 50)