پروژه کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی

فصل اول – معرفی طرح
معرفی طرح
۱-۲-مشخصات محصول

۱-۱-۲- نام و کاربرد محصول:
ایجاد و طراحی فضا و راه اندازی سیستم پرورش و تولید تکثیر و نگهداری ماهی و انواع آبزیان دریایی با هدف ترویج فرهنگ استفاده از آبزیان به عنوان یکی از مهمترین فراورده های غذایی …

۳ – ۱ – ۲ – معرفی روشهای تولید :
استفاده از روشهای تولید ۲ مرحله ای و ۳ مرحله ای در تولید ماهی و استفاده از روش تولید پایا در تولید سایر آبزیان دریایی …

فصل دوم
ظرفیت ها

۲ – فصل دوم – تعیین ظرفیت
۲-۲-تعیین ظرفیت تولید
ردیف نام محصول ظرفیت تولید سالانه ظرفیت تولید ماهانه ظرفیت تولید روزانه
۱ تهیه تجهیزات مورد نیاز ۲۵۰۰۰تن ۲۰۸۰ تن ۶۹ تن
۲ تهیه امکانات مورد نیاز ۴۵۰ میلیون تومان ۴۰ میلیون ۱ الی ۲ میلیون تومان
۳ نصب و تجهیز سیستم امنیتی – – –
۴ نصب و راه اندازی سیستم تولیدی – – –

۵ تولید – – ———-
۶ پیاده سازی سیستم تولید ۲ مرحله ای – – –

۲-۵-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی
ردیف عنوان تاسیسات به مقدار مصرف مقدار مصرف
محوطه کارگاه اداری بنزین گازوییل
۱ برق * * * *
۲ آب *
۳ گاز * *

۴ تلفن *
۵ سوخت گرمایش * *

فصل سوم
نیروی انسانی

فصل سوم – معرفی نیروی انسانی
۱-۳-برآورد پرسنل تولیدی
ردیف عناوین شغلی تعداد میزان تحصیلات جنسیت
۱ سرپرست ۱ کارشناس کشاورزی ( امور شیلات ) مرد
۲ مهندس ۲ کشاورزی ( شیلات ) مرد
۳ تکنسین ۲ فوق دیپلم مرد
۵ اپراتور رایانه ۴ فوق دیپلم مرد – زن
۶ کارگر ۱۰ دیپلم مرد

 

۲-۳-پرسنل اداری و خدمات
ردیف نوع مسئولیت تعداد شرح وظایف
۱ مدير ۱ مدیریت و نظارت بر فعالیتهای سایر کارکنان
۲ خدمات ۲ انجام امور خدماتی به دستور مدیریت
۳ حسابدار ۱ انجام امور حسابداری و ذیحسابی و بست آوردن میزان سود و زیان
۴ کارمند ۲ انجام امور دفتری
۵ کارگر ۱۰ انجام سایر امور

 

فصل چهارم
معرفی هزینه ها

۳ – فصل چهارم – معرفی هزینه ها
۱ – ۳ تعریف هزینه های سالیانه
ردیف عنوان هزینه مبلغ سالانه به ريال
۱ مواد مصرفی ۵۰۰۰۰۰۰۰
۲ تامین انواع انرژی سوخت(تاسیسات-گرمایش-سرمایش) ۲۸۰۰۰۰۰۰
۳ هزینه خدمات نیروی انسانی ۴۵۰۰۰۰۰۰۰
۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ۲۵۰۰۰۰۰۰
۵ هزینه زمین-ساختمان ۴۰۰۰۰۰۰۰
۶ هزینه لوازم اثاثیه اداری ۵۰۰۰۰۰۰
۷ هزینه های قبل از بهره برداری ۳۰۰۰۰۰۰

۸ جمع کل هزینه ها ۱۷۹۸۰۰۰۰۰۰۰

۲ – ۳ برآورد هزینه استهلاک
شرح ارزش دارایی ( ریال) درصد هزینه استهلاک
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات و وسایل آزمایشگاهی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۰۰۰
تاسیسات
وسایل حمل و نقل
وسایل دفتری ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۰۰
پیش بینی نشده
جمع کل ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵۵۰۰۰۰۰
سود ناخالص= هزينه هاي ساليانه- در آمدسالیانه
۹۶۰۰۰۰۰۰ = ۱۷۹۸۰۰۰۰۰۰ – ۲۵۰۰۰۰۰۰۰

 

فصل پنجم
شرح فرآیند

۴ – فصل پنجم – شرح فرآیند
تاریخچه
بهره برداري از سواحل جنوبي درياي خرز به صورت اجاره اي – سالانه از سال ۱۲۱۹ شمسي ( زمان سلطنت محمد شاه قاجار) آغاز شد. اين نظام حقوقي در بهره برداري به مدت ۸۰ سال تا ۱۲۹۹ شمسي ادامه داشته است. تا زمان محمد شاه, حاكمان هر منطقه به ميل خود رودخانه ها و دريا را به اتباع روسيه اجاره مي دادند. اما از سال ۱۲۱۵ هجري شمسي اين اختيار با فرمان محمد شاه لغو شد.

۲ – در سال ۱۳۰۶ هجري شمسي بين دولت هاي ايران و شوروي سابق پيماني جهت تاسيس شركت مختلط براي صيد ماهي در سواحل جنوب درياي مازندران منعقد شد و ساير رودخانه هاي داخلي در اختيار وزارت دارائي قرار گرفت كه به طور سالانه از طريق مزايده اجاره داده مي شد.
۳ – در سال ۱۳۳۲ هجري شمسي شركت شيلات توسط دكتر محمدمصدق ، نخست‌وزير وقت ، ملي اعلام گرديد و به عنوان شيلات ايران نامگذاري شد. اين تشكيلات اولين س

اختار سازماني رسمي ماهيگيري كشور بود و به همين دليل شيلات ايران ناميده شد.
۴ – تا سال ۱۳۳۲{اعلام ملي شدن شيلات} فعاليتهاي شيلات براساس قراردادهاي ايران و روسيه انجام و رودخانه هاي شمال نيز تحت اختيار وزارت دارايي بوده و از طريق مزايده واگذار مي شدند.
۵ – با تشكيل وزارت منابع طبيعي در دي ماه ۱۳۴۶ شيلات ايران به اين وزارتخانه وابسته شد و بعد از انحلال وزارتخانه مذكور امور شيلات به وظايف وزارت كشاورزي افزوده گرديد.

۶ – نخستين آئين نامه صيد در درياي خزر در سال ۱۳۳۲ پس از ملي شدن شركت شيلات ايران تدوين و اجرا گرديد كه عمدتاً مشتمل بر تعيين فصول مجاز و ممنوعه صيد و تعيين مناطق مجاز صيادي بود.
۷ – اولين فعاليت دولتي در زمينه آبزيان با همكاري پروفسور بلگواد دانماركي در سال ۱۳۱۶ هجري شمسي بر روي ماهيان جنوب انجام شد. درسال ۱۳۲۸ اين كار توسط دكتر پطرسن دانماركي ادامه يافت.
۸ – طي سالهاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵ هجري شمسي يك شركت ژاپني مطالعاتي را در خصوص توسعه ماهيگيري جنوب در خصوص انواع آبزيان خليج فارس به ويژه ماهي و ميگو انجام داد و در نتيجه مشخص شد بهره برداري از منابع آبزي خليج فارس در تمام مدت سال امكان پذير است. در سال ۱۳۳۵ سازمان برنامه و بودجه شركت ماهيگيري خليج فارس را با مشاركت ژاپني ها تحت عنوان ” ماهيگيري خليج فارس ” تاسيس گرديد كه ژاپن سهامدار آن بود سپس در سال ۱۳۳۶ تمامي سهام اين شركت به سازمان برنامه انتقال يافت.
۹ – در شهريور ۱۳۴۰ در اجراي قانون شيلات ايران و تقاضاي وزارت دارايي و موافقت سازمان برنامه و تصويب هئيت دولت, اين شركت به شيلات منتقل و در نهايت منجر به تشكيل شركت سهامي شيلات جنوب به سهامداري وزارت دارايي, وزارت جنگ, شير خورشيد سرخ و بانك تعاون كشاورزي در سال ۱۳۴۲ گرديد..

شركت سهامي شيلات جنوب با مشاركت تعدادي از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي تاسيس و با ايجاد ناوگان صيادي و چندين اسكله و مجتمع عمل آوري شيلاتي در جهت گسترش فعاليتهاي صيادي اقدام نمود.
۱۰ – در سال ۱۳۴۳ نخستين آئين نامه صيد در رابطه با فعاليتهاي صيادي در جنوب كشور ( خليج فارس و درياي عمان و رودخانه هاي تابعه) مشتمل بر محدوديت هاي فصلي, مكاني و ابزاري تدوين يافت.
۱۰ – اولين بار در سال ۱۳۰۱ توليد و رها سازي ۳ ميليون قطعه بچه ماهي جهت رها سازي در درياي مازندران انجام شد.

 

۱۱ – طي سالهاي ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ جهت حفظ ذخاير با ارزش ماهيان خاوياري و تكثير و پرورش كپور ماهيان, كارگاه تكثير و پرورش ماهيان سد سنگسر و ايستگاه تكثير و پرورش پل آستانه تاسيس شد.
۱۲ – پس از انقلاب اسلامي با ادغام شركت هاي شمال و جنوب و تشكيل شركت سهامي شيلات ايران تحت پوشش وزارت كشاورزي حوزه نظارت و فعاليت دولت به تمامي جنبه هاي شيلاتي كشور از جمله آبهاي داخلي و تكثير و پرورش آ‎بزيان گسترش يافت.

۱۳ – در سال ۱۳۶۱ بر اساس مصوبه شوراي انقلاب شركتهاي شيلات شمال و جنوب ادغام شده در معاونت امور شيلات و آبزيان وزارت كشاورزي , با نام شركت سهامي شيلات ايران شكيل گرديد.
۱۴ – در شهريور ماه سال ۱۳۶۷ به پيشنهاد سران سه قوه و موافقت رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ( ره ) شركت سهامي شيلات ايران از وزارت كشاورزي منتزع و به وزارت جهاد سازندگي الحاق گرديد.
۱۵ – سازمان تحقيقات شيلات ايران در سال۱۳۶۹ تشكيل شد.
۱۶ – قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۷۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
۱۷ – آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران نيز در تاريخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۷۸ هيات وزيران به تصويب رسيد.
۱۸ – در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۷۲ موسسه تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان توسط آقاي هاشمي رفسنجاني افتتاح شد.
۱۹ – در سال ۱۳۷۴ نام سازمان تحقيقات و آموزش شيلات ايران به موسسه تحقيقات شيلات ايران تغيير يافت.
۲۰ – تشكيل وزارت جهاد كشاورزي از ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهاد سازندگي در سال ۱۳۷۹ و قرار گرفتن شيلات ايران در وزارتخانه جديد
۲۱ – انتزاع موسسه تحقيقات شيلات در سال ۱۳۸۱ از شركت سهامي شيلات ايران

منتزع و به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي الحاق شد.
۲۲ – اساسنامه موسسه تحقيقات شيلات ايران توسط شوراي گسترس آموزش عالي در تاريخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.
۲۳ – و بالاخره تصويب قانوني مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در تاريخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۳ توسط نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۳ شركت سهامي شيلات ايران به ” سازمان شيلات ايران” تغيير يافت. بر اساس اين قانون, شيلات كه همچنان از مجموعه هاي وزارت جهاد كشاورزي محسوب خواهد شد از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۴ به صورت سازمان اداره مي شود. رئيس سازمان توسط وزير جهاد كشاورزي منصوب و به عنوان معاون وزير خواهد بود.
۲۴ – فروش خاويار همچنان در انحصار شيلات است و اين وظيفه در قالب يك شركت دولتي و وابسته به شركت مادر تخصصي كشاورزي انجام خواهد شد

۱ – ۴ مراحل انجام كار :
زمين مناسب با توجه به خاك مناسب
براي انتخاب زمين براي استخر چند نكته اساسي لازم است:
• داراي شيب ملايم باشد
• محل استخر بايد آفتاب گير و بهتر است نزديك محل زندگي پرورش دهنده نيز باشد
• نبايد روي تپه يا نقطه مرتفعي واقع شود زيرا خطر باران و سيلاب آنرا تهديد مي كند
• خاك استخر بايد مناسب و داراي شرايط لازم باشد: براي اين عمل يك مشت خاك را برداش

ته و در دست خود فشار داده تا بهم بچسبد. خاك فشرده شده را به بالا بيندازيد و بگيريد. اگر خاك شكل خود را به طور چسبنده حفظ كرد، نشانه مرغوبيت آن است و مي تواند آب را در استخر نگه دارد. خاك نامرغوب داراي ريگ و ماسه است و آب را نمي تواند نگه دارد. بر آزمايش مرغوبيت خاك، در كف استخر حفره هايي به عمق از پا تا كمر كنده اگر خاك كف حفره و سطح زمين داراي شرايط لازم بوده محل مورد نظر مناسب براي استخر خواهد بود.
منبع آب: (رودخانه، چشمه، تالاب)
نوزاد ماهي (كپور ماهي)
تغذيه ماهيان (كود گياهي) (كود حيواني(