پنبه

خصوصیات گیاهی:
پنبه گونه هاي وحشي زيايد دارد كه همگي به جنس Gossypium تعلق دارد . بنظر مي رسد كه منشأ تمام گونه ها از آفريقاي استوائي باشد .
قابليت شستشو ،‌دوام ، استحكام (‌هنگام خشك و تر بودن ) ،‌قابليت هدايت بخار آب ، دوام شيميايي ، نرمي ، قابليت انعطاف و سهولت آب رفتن يا تجمع اوليه از خصوصيات الياف پنبه مي باشد .
بيشتر ارقام زراعي از گونه G.hirsutum مي باشد . پنبه

گياهي است ذاتاً چند ساله كه بصورت گياهي يكساله مورد زراعت قرار مي گيرد . پنبه داراي ريشه مستقيمي است كه به سرعت زيادي به اعماق خاك نفوذ مي كند .ميوه بصورت كپسول يا غوزه است .

سازگاری:

پنبه گياهي است گرما دوست كه به هواي گرم و يك فصل رشد بدون يخبندان حداقل ۲۰۰ روزه محتاج است . پنبه به آفتاب فراوان نياز دارد . كمبود نور موجب افزايش رشد سبزينه اي و نقصان توليد غوزه مي شود .

ارقام:
بيشتر ارقامي كه امروزه در جهان كاشته مي شود به گونه G.hirsutum تعلق دارد .

تناوب زراعی:
پنبه به عنوان اولين محصول وجيني پس از گياهان علوفه اي چند ساله ،‌كود سبز و يا كود حيواني فراوان ( ۳۰ الي ۵۰ تن در هكتار ) قرار مي گيرد .
پنبه از محصولاتي است كه مي توان آن را طي چند سال مداوم در يك زمين كاشت بدون آنكه عملكرد آن نقصان يابد .
مثالهايي از تناوب پنبه عبارتند از :
يونجه ـ پنبه ـ ذرت ـ گندم ـ آيش
كود سبز ( خلر ، منداب ، شنبليله ، لوبيا روغني و يا شبدر ) ، پنبه ـ حبوبات ـ گندم
كود سبز ( خلر ، چاودار، ماشك ) ، پنبه
پنبه ـ آيش ـ گندم
پنبه ـ آيش

کود شیمیایی:
توليد هر تن وش ( دانه همراه با الياف ) موجب خروج ۳۲ تا ۴۶ كيلو ازت ،‌۱۲ تا ۱۵ اكسيد فسفر ، ۳۲ تا ۴۳ كيلو اكسيد پتاسيم ، ۳۰ الي ۴۰ كيلو اكسيد كلسيم (cao) و ۸ تا ۱۰ كيلو منيزيوم (Mgo) از زمين مي گردد . بطور معمول ۹۰ الي ۱۵۰ كيلو ازت ، ۹۰ تا ۱۲۰ كيلو فسفر و در صورت كمبود پتاسيم ۵۰ تا ۶۰ كيلو اكسيد پتاسيم در هكتار بكار مي برند .

تاریخ کاشت:
حداقل درجه حرارت براي جوانه زدن بذر پنبه حدود ۱۵ درجه سان

تي گراد مي باشد . بهترين درجه حرارت براي جوانه زدن و رشد گياهچه پنبه حدود ۳۴ درجه سانتي گراد است . ميانگين درجه حرارت شبانه روزي هوا به حداقل ۱۵ درجه سانتي گراد رسيده .

روش کاشت:
بذر سالم پنبه مي تواند تا ۱۱ سال قوه ناميه خود را حفظ نمايد مشروط بر آنكه در شرايط مساعدي نگهداري شود .چنانچه درصد جوانه زدن بذري از ۸۰ درصد كمتر باشد بايستي از كشت آن خودداري شود .
مساله ديگر در كشت پنبه وجود كرك روي پنبه دانه است . كرك نه تنها بر كار دستگاه رديف كار ايجاد اختلال مي نمايد بلكه در جذب آب دخالت نموده و جوانه زدن را به تأخير مي اندازد .
براي كرك زدائي مي توان از وسايل مكانيكي سانيده استفاده نمود .اما مواد شيميايي ماند اسيد سولفوريك ( فرو بردن بذر در محلول ۱ نرمال اسيد براي ۱۰ تا ۱۵ دقيقه و سپس شستن كامل و خشك كردن بذر ) و يا قرار دادن پنبه دانه تحت تأثير بخار اسيد كلريدريك نتيجه بهتر و كامل تري مي دهد و كركها بهتر حذف مي كند .

کنترل علفهای هرز:
پنبه به علف كشهاي هروني بسيار حساس است . علف كشي مانند تريفلورالين را مي توان قبل از كاشت با خاك مخلوط نمود . اين علف كش اثر بقائي داشته و بذر علفهاي هرز را در مرحله جوانه زدن تا ۲ الي ۳ ماه پس از سبز شدن محصول كنترل مي كند بدون اينكه بر پنبه اثر نامطلوبي گذارد .

آفات مزارع پنبه

كرم برگخوار پنبه يا پرودينا Spodoptera littoralis

(Lep: Noctuidae)

 

معرفي آفت

يكي از آفات پلي فاژ بوده كه به گياهان مختلفي نظير پنبه،‌ چغندرقند، گوجه فرنگي، نخود، پياز، بادمجان، هويج، برنج، ذرت، يونجه، شبدر، لوبيا، جعفري، اسفناج، تربچه و… خسارت مي زند. لاروهاي سنين اوليه آفت به طور دسته جمعي از پارانشيم برگها تغذيه كرده و برگها را مشبك مي سازند و به تدريج كه لاروها بزرگتر مي شر اندامهاي گياه ميزبان نيز حمله ور مي شوند.

زيست شناسي:
زمستان را به صورت شفيره در داخل خاك به سر مي برد. با مساعد شدن شرايط آب و هوا در فروردين ماه پروانه ها ظاهر و پس از تغذيه از گرده و شيره گلها جفت گيري و تخمريزي مي نمايند. محل تخمريزي پشت برگها بوده و حشره تخمهاي خود را به صورت دسته اي در دستجات ۲۵۰ تا ۵۰۰ عددي در پشت برگها قرار داده و روي آنها را با ماده چسبناك و كرك هاي انتهاي شكم خود مي پوشاند. دورة جنيني ۱۲-۳ روز، سپس لاروها خارج و شروع به تغذيه مي نمايند. داراي ۶ سن لاروي بوده و طول دوران لاروي در فصول گرم ۲۰-۱۵ روز و در پائيز تا دو ماه به طول مي انجامد. لاروهاي كامل در داخل خاك پيله خاكي ساخته و در داخل آن تبديل به شفيره مي شوند. دوره شفيرگي حدود ۱۸-۸ روز به طول مي انجامد. دورة يك نسل آن در فصول گرم ۴۵-۳۲ روز و در فصول معتدل ۶۵-۵۰ روز است. ممكن است تا ۵ نسل در سال داشته باشد.

کنترل:
۱٫ در صورت شدت آفت اتريمفوس (اكامت) به نسبت ۲ ليتر در هكتار استفاده شود.
۲٫ مونوکرتوفوس(نواکرون SL40%) و ۲لیتر
۳٫ دلتامترین(دسیس EC25% ) و۷۵۰سی سی

كرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella

(Lep: Gelechiidae)

Pink cotton boll worm

معرفي آفت

اين حشره اولين بار از هندوستان گزارش گرديده و در ساير كشورهاي همجوار مانند پاكستان و افغانستان انتشار دارد. اين آفت در نواحي جنوبي كشور (سيستان و بلوچستان) احتمالاً وجود دارد ولي گزارش دقيقي از آن در دسترس نيست.

زيست شناسي:

 

زمستان را به صورت لارو سن آخر در داخل بذر به صورت دياپوز بسر مي برد. برخي اوقات زمستان را در زير خاك مي گذراند. گاهي اوقات لارو تا ۲٫۵ سال در داخل بذر به صورت وقفه بسر مي برد. در شرايط مساعد به شفيره و حشره كامل تبديل مي شود. انتشار اين آفت بيشتر از طريق حمل بذرهاي پنبه از كشوري به كشور ديگر صوگياهان خانوادة پنيركيان Malva Ceae و مخصوصاً‌ روي قوزه جوان قرار مي دهد. ۶-۴ روز بعد لاروهاي جوان بيرون آمده و از رگبرگها و قسمتهاي داخلي قوزه و مغز پنبه دانه تغذيه مي كنند. سه الي چهار هفته بعد رشد لارو كامل شده و مجدداً تبديل به شفيره و پروانه مي گردد. ممكن است تا چندين نسل در سال داشته باشد.

کنترل:

رعايت موارد قرنطينه اي و اقدامات جدي براي جلوگيري از ورود بذر پنبه از كشورهاي آلوده.

مگس سفيد يا عسلك پنبه White flies

Bemisia tabaci

(Hom: Aleyrodiadae)

معرفي آفت

Aleyrodiadae در لاتين به معناي آرد مانند مي باشد. از نظر ميزبان دامنه وسيعي از گياهان زراعي، باغي، علفهاي هرز و گياهان زينتي را مورد حمله قرار مي دهد. در دنيا اينحشره از روي ۵۰۷ ميزبان گياهي كه به ۷۴ خانواده تعلق دارند گزارش گرديده است. بيشترين تعداد ميزبانها به ترتيب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بين گياهان زراعي، پنبه، گوجه فرنگي، كنجد، كنف، آفتابگردان اهميت بيشتري دارد.

زيست شناسي:

زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدي از تخم،‌ پوره تا حشره كامل مي گذراند. طول دوران رشد بستگي به درجه حرارت محيط دارد. طول يك نسل در حدود ۱۵ روز طول مي كشد و ممكن است تا ۱۵ نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات كامل اين آفت قطعات دهاني خود را در بافتهاي زير برگ فرو برده و از شيره گياهي تغذيه مي كنند و بطور مستقيم و غير مستقيم موجب زيان اقتصادي مي گردند. خسارت مستقيم آنها از طريق تغذيه از شيره گياهي و ضعف شديد بوته ها و همچنين آلوده كردن برگها و ساير اندامهاي گياهي با عسلك و رشد قارچ دوده و جلوگيري از عمل فتوسنتز مي باشد و خسارت غير مستقيم آن انتقال بيش از ۱۹ بيماري ويروسي بر روي ۵۰ گونه ميزبان است كه توسط حشره كامل صورت مي

گيرد.

کنترل:
۱-دشمنان طبيعي
الف-زنبور پارازتيوئيد:
(Hym.: Aphelinidae)
Encarsia formusa
Encarsia lutea

ب: شكارچي ها:

Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)
Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روی مگس سفید
Coccinella septempunctata
Exochomus nigripennis
Hippodamia Variegata

۲-از بين بردن بقاياي مزارع پنبه و سوزانيدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
۳-دور كاشتن زراعت پنبه از جاليز يا آفتابگردان و رعايت فاصله كافي.
۴-تبديل روشهاي كرتي به خطي.
۵-كاشت واريته هاي مقاوم.
۶-از بين بردن علفهاي هرز.
۷-در صورت امكان در اواخر فصل كاشت كود اوره به زمين ندهيم.
ج- کنترل شیمیایی:
۱٫ پیریمیفوس متیل(اکتلیک)EC50% و۱٫۵لیتر
۲٫ آمیتراز(مایتاوک)EC20% و ۳لیتر
۳٫ پیری — فن(آدمیرال (EC10% و۰٫۷۵لیتر
۴٫ بوپروفزین(آپلاود)و ۱٫۲۵ SC40% لیتر

كنه دو نقطه اي كنه تار عنكبوتي پنبه Two spotted mite

Tetranychus urticae

(Acari: Tetranychidae)

معرفي آفت

اين كنه بسيار پلي فاژ بوده و بيش از ۱۵۰ گونه گياه مانند لوبيا، باقيا، شبدر، يونجه، پنبه، گياهان زينتي، گياهان خانوادة Cucurbitaceae، Cruciferae، Solanaceae و يره را مورد حمله قرار مي دهد. اين كنه با تنيدن تار سطح برگهاي ميزبان

را همراه با قشري مانند گرد و خاك مي پوشاند. مخصوصاً در كشت هاي زير پلاستيك و گلخانه اي گياهان جاليزي اين تارها روي گياهان،‌ زياد ديده مي شود. علايم خسارت اين كنه ممكن است به صورت لكه هاي خاكستري يا زرد، در متن سبز برگها مشاهده شود. گاهي برگها در اثر از دست دادن شيره گياهي حول دمبرگ اصلي خميده مي شوند.

زيست شناسي:

 

اين كنه زمستان را به صورت ماده بالغ بارور در زير پوست درختان ميوه، بوته ها و گاهي داخل خاك، زير كاه و كلش و برگهاي افتاده به حالت دياپوز مي گذارند. كنه هاي زمستاني قرمز آجري هستند. در اوايل بهار روي علفهاي هرز تخمريزي مي كنند. سپس گياهان زراعي، زينتي و سبزي و جاليزي را مورد حمله قرار مي دهند. هر كنه ماده ۸۰-۴۰ عدد تخم مي گذارد. تخمها بسته به درجه حرارت پس از ۱۵-۱۲ روز تفريخ شده و پوره هاي كنه خارج مي شوند و پس از سه نوبت پوست عوض كردن كامل مي گردند. دورة زندگي يك نسل كامل كنه ۲۲-۱۵ روز طول مي كشد و چندين نسل در سال دارد. سيكل زندگي آن مشابه ساير كنه هاي Tetranychidae مي باشد.

کنترل:

۱- رعايت اصول به زراعي و از بين بردن علفهاي هرز.
۲- پروپارژیت(اومایت) EC57% و۱٫۵ لیتر درهکتار
۳- تترادیفون(تدیون) EC 7.52% و۴لیتر
۴- آمیتراز(مایتاک) EC20% و۳لیتر
۵- فن پروپاترین EC10% و۱لیتر

تريپس توتون Thrips tabaci

or: Thysanoptera

Sub or: Terebrantia

Family: Thripidae

معرفي آفت

گونه اي پلي فاژ بوده كه به گياهان مختلفي نظير توتون، پنبه، لوبيا، چغندرقند، گوجه فرنگي، سيب زميني،‌ نخود و انواع كدوئيان خسارت مي زند. اين حشره در گياه پنبه به جوانه ها، برگها و قوزه هاي نورس بوته حمله نموده و در اطراف رگبرگهاي

زير برگ لكه هاي فرو رفته براقي ايجاد مي كند كه به تدريج به رنگ نقره اي در مي آيند. در اثر حمله آفت رشد بوته كم شده و علاوه بر به تعويق افتادن برداشت مقدار محصول پنبه نيز تقليل مي يابد. راستة Thysanoptera به دو زير راسته تقسيم مي شود كه خصوصيات هر دو زير راسته و تفاوتهاي مرفولوژيكي و بيولوژيكي آنها در بخش اول در تريپس گندم مفصلاً‌ شرح داده شده است.

زيست شناسي:

زمستان را به صورت حشره كامل و پوره روي گياهان و علفهاي هرز و زير كلوخه ها و شكافهاي زمين بسر مي برد. حشرات كامل ماده پس از خروج از اماكن زمستانه ابتدا ۳-۲ روز تغذيه و سپس تخمگذاري مي كنند. حشرات ماده به صورت بكرزائي توليد مثل مي كنند و تخمها را به صورت انفرادي در زير اپيدرم برگ قرار مي دهد. طول دوران يك نسل بين ۲۶-۱۶ روز متغير است و تا ۱۰ نسل ممكن است ايجاد كند.

کنترل:

۱- از بين بردن علفهاي هرز مزارع وضد عفونی بذور با سم گاچو.
۲- سم متاسیستوکس در هنگام بروز مشکل می توان استفاده کرد.

سن سبز پنبه Nezara viridula

معرفي آفت

اين سن به گل، جوانه ها، قوزه هاي پنبه و شاخه هاي جوان حمله مي نمايد و از شيره گياهي مي مكند. تخمهاي پنبه نارس مانده و ممكن است وزن آنها تا ۴۵ درصد كاهش يابد. الياف پنبه نيز نارس مانده و دوام خود را از دست مي دهد
و نازك مي ماند. الياف پنبه در نقاطي كه حشره نيش مي زند تغيير رنگ مي دهد و زرد قهوه اي مي شود. زمستان را به صورت حشره كامل زير بوته ها و كلوخه هاي خاك بسر مي برد. دورة تكاملي آن حدود ۵۶ روز است و ممكن است تا ۴ نسل در سال داشته باشد.

سنک تخم پنبه Oxycarenus hyalipennis

(Hem: lygaeidae)

معرفي آفت

 

حشره كامل و لارو آفت از بذور رسيدة پنبه و ساير گياهاان Malvaceae تغذيه نموده و به هيچ وجه صدمه اي به الياف پنبه وارد نمي سازند. سنگ شيرة‌كوتيلدون بذر را مكيده و بذور صدمه ديده. قوة نامية‌ خود را از دست مي دهند.

زيست شناسي:

زمستان را به صورت حشره كامل روي علفهاي هرز خانوادة Malvaceae مانند ختمي مي گذراند. در بهار شروع به فعاليت نموده و پس از اينكه بوته هاي پنبه رشد كردند به مزارع پنبه مهاجرت مي نمايند. حشرات ماده پس از جفت گيري با نر، تخمهاي خود را روي قوزه هاي باز شده روي الياف پنبه قرار مي دهند. تخمها در حرارت ۳۵-۳۰ درجه ظرف مدت ۴ روز و حرارت ۶/۱۴ درجه سانتي گراد ۴۳ روز بعد تفريخ مي شند. داراي ۵ سن پورگي، دورة‌پورگي در نسل تابستانه حدود سه هفته و در نسل پائيزة ۶ هفته مي باشد. اين سنك ۴-۳ نسل در سال دارد.

کنترل:

۱-قوزه ها و محصول پنبه هر چه زودتر برداشت و جمع آوري شود كه حشره موفق به تخمريزي روي آنها نشود. مبارزه شیمیایی علیه سایر آفات در کنترل سنکها موثر است.

شته پنبه Aphis gossypi
(Hom: Aphididae)

معرفي آفت

شته پنبه پلي فاژ بوده و مانند ديگر شته ها با مكيدن شيره گياهي باعث پيچيدن برگها و عدم رشد سر شاخه ها مي گردند. به علاوه عسلك فراوان حاصله از آن روي گياهان را پوشانده كه قارچهاي ساپروفيت روي آن رشد كرده و باعث فوماژين مي شوند. ناقل حدود ۷۰ نوع بيماريهاي ويروسي در گياهان مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از:
Bean Common mosaic-Bean yellow mosaic-Beet mosaic-Cucumber mosaic
براي اين شته ۷۰ گونه ميزبان گزارش شده است. در ايران مرحوم افشار آن را جزء آفات پنبه،‌ جاليز، ‌سبزي ها و گياهان صنعتي و علوفهي اي گزارش كرده و دواچي و تقي زاده آن را به عنوان آفات مركبات و فرح بخش اين آفت را روي گوجه فرنگي، خربزه، هندوانه، خيار و… گزارش كرده است.

زيست شناسي:

در مناطق گرمسير سيكل زندگي آن Anholocyclic بو

ده و در مناطق سردسير به صورت Holocyclic مي-باشد. در شرايط عادي طول عمر يك شته از بدو تولد تا مرگ، يك ماه طول مي كشد. در مناطق گرمسير تا ۵۹ نسل آن شمارش شده است.

کنترل شيميايي انواع شته هاي پنبه:

۱- مونوکرتوفوس(نواکرون) SL40% يک ليتر ۲-۱ نوبت
۲- ايميداکلوپرايد(کونفيدور) SC 35% و ۲۵۰سي سي درهکتار
۳- متاسيستوکس EC25% و ۱ليتر
۴- پي متروزين(چس) WP 25% و ۱کيلوگرم در هکتار

بیماری های پنبه
بيماري بوته ميري پنبه:
عامل بيماري بوته ميري پنبه قارچي است بنام Fusarium oxusporum كه به بافت آوندي ريشه حمله و انتقال آب را مختلف مي نمايد .
ريزش برگهاي مسن در اثر حمله اين قارچ تسريع گشته و پژمردگي بوته در ارقام حساس مشاهده مي گردد.
ظاهراً ارقام استونويل ، كوكروامپاير به اين بيماري مقاوم و ارقام آكالا و دلتا پاين ۱۵ به اين بيماري حساسند .

بيماري پژمردگي پنبه:
توسط قارچ Verticillium dahliae ايجاد مي شود .بارزترين نشانه بيماري زرد شدن حاشيه برگها و فواصل رگبرهاست .
انتقال آب در اثر توسعه بيماري دچار اختلال شده و گياه دچار پژمردگي مي گردد . مبارزه بااين بيماري از طريق عمليات معمول بهداشتي ،‌ضد عفوني بذر با قارچ كشها و استفاده از ارقام مقاوم بعمل مي آيد . ظاهراً رقم ساحل مقاومت نسبي به اين بيماري دارد .

بيماري ساق سياه پنبه:
توسط يك نوع باكتري بنام Manthomonas malvacearum ايجاد مي شود . حمله اين باكتري سبب پوسيدگي و سوختگي ساقه و طوقه پنبه مي شود . بدنبال توسعه بيماري ساقه ها خشك و يا ضعيف شده و در اثر باد و وزن بوته مي شكند . عمليات بهداشتي ، ضد عفوني بذر و استفاده از ارقام مقاوم براي كنترل اين بيماري توصيه شده است .

بيماري مرگ گياهچه پنبه:
توسط قارچ ساپروفيت Rihizoctonia Solani ايجاد شده و در اوايل دوره رشد به پنبه آسيب مي رساند . گاهي گياهچه قبل از سبز شدن دچار بيماري گشته و در زير خاك از بين مي رود . مبارزه با اين قارچ از طريق تأمين شرايط مناسب براي تسريع در سبز شدن بذر و نيز انتخاب ارقام مقاوم انجام پذير است .

 

مدیریت تلفیقی آفات پنبه
مديريت تلفيقي آفت پنبه (IPM ) همواره در راه رسيدن به مديريت آفات حشره و كنه پنبه در حال تكامل است . هدف IPM تلفيق كردن همه روش هاي مديريت جمعيت آفت به منظور كاهش مصرف حشره كش مي باشد ضمن آنكه سودمندي محصول نيز حفظ گردد .
محصول پنبه در معرض جمله انواع آفت قرار دارد و اغلب دامنه وسيع از فراواني آفت بين فصول مشاهده مي شود . هر چند حشره كش هاي جديد نسبتاً انتخابي در دسترس كشاورزان قرار مي گيرند اما بررسي دقيق كارشناسان محيط زيست كاربرد برخي سموم قديمي و جديد را خيلي مشكل نموده است . اين امر انگيزه قوي در استفاده از حشره كش هاي كم خطر براي محيط زيست و كاهش مصرف كلي حشره كش ها بوجود آورده است . پذيرش سريع سموم جديد توسط كشاورزان و كارشناسان ‍،مانع افزايش آگاهي آنها از ارزش حشرات مفيد در اكوسيستم پنبه مي گردد .
مديريت كشت پنبه
جهت اجراي برنامه IPM، مديريت كشت پنبه به پنج دوره مجزا تقسيم مي شود.
۱- برداشت محصول تامرحله قبل از كاشت پنبه
۲-آماده سازي زمين يا مرحله قبل از كاشت پنبه
۳- زمان كاشت تا مرحله گلدهي(ظهور يك گل در هر متر رديف كشت)
۴- مرحله گلدهي تا باز شدن اولين قوزه در هر متر رديف كشت
۵- مرحله باز شدن اولين قوزه تا مرحله برداشت محصول
آفات پنبه در دوره هاي فوق در مراحل مختلف رشد و فعاليت قرار دارند. مديريت تلفيقي آفت با توجه به شرايط فعاليت آفت در هردوره اجرا مي شود .
۱- دوره پس از برداشت تا قبل از كاشت پنبه
۱-۱-بررسي وضعيت شفيره كرم قوزه
نمونه برداري از خاك حداقل از عمق ۱۰ سانتي متري به منظور تعيين تراكم شفيره كرم قوزه انجام ميگيرد .در صورت مشاهده شفيره كرم قوزه با تراكم زياد انجام شخم پاييزه يا زمستانه توصيه مي شود .
۱-۲- انتخاب گياه زراعي جهت تناوب زمستان در حد فاصل زمان برداشت محصول تا كاشت مجدد پنبه ، گياه زراعي مناسبي با توجه به نوع آفات آن جهت كاشت در نظر گرفته مي شود .
۱-۳- كشت گياهان تله اي براي به تله انداختن كرم قوزه در اوايل بهار يك نوع گياه زراعي مانند نخود به عنوان گياه تله كاشته مي شود .
با استفاده از يك حشره انتخابي و يا با انجام شخم ومدفون نمودن گياه، كرم قوزه هاي روي آنرا از بين مي برند .
۱-۴- از بين بردن بقاياي گياهي و رشد مجدد پنبه در صورت رشد مجدد پنبه ، وضعيت آفات روي آن را بررسي نموده و اقدام لازم نسبت به از بين بردن آنها به عمل مي آيد . خرد كردن بقاياي پنبه و استفاده از مواد شيميايي برگ ريز جهت ممانعت از رشد مجدد پنبه .
۱-۵- علف هاي هرز ميزبان آفت ، آفات پنبه از قبيل كنه ، شته ، ِسنك و عسلك روي علف هاي هرز داخل و حاشيه مزرعه پنبه زمستان گذراني مي كنند . با استفاده از علف كش يا شعله افكن و يابا انجام شخم علف هاي هرزرا از بين مي برند .
۱-۶- كشت گياه زراعي مناسب به عنوان پناهگاه حش

رات مفيد .
برخي از گياهان زراعي مانند يونجه پناهگاه خوبي براي حشرات مفيد مي باشند .
۱-۷- مصرف كودهاي ازته،براي تجزيه و پوساندن بقاياي گياهي و فعال كردن ميكروارگانيزم هاي مفيد خاك مصرف كودهاي ازته توصيه مي شود .
۲-دوره آماده سازي زمين و مرحله قبل از كاشت پنبه
۲-۱- انتخاب زمين
با توجه به شرايط جغرافيايي محل از نظر وجود رودخانه ، منابع آب ، جاده ،مراتع، مسير وزش باد ، مناطق همجوار ، زمين مناسب جهت كشت پنبه انتخاب گردد.
۲-۲-تهيه بستر بذر
تماس بهتر بذر با خاك و تأمين رطوبت ودماي مورد نياز و كاشت بذر در عمق مناسب موجب جوانه زني و رشد سريع بذر شده وگياهچه هاي قوي بدست مي آيد .
۲-۳- انتخاب رقم مناسب پنبه
زودرسي و برداشت زود هنگام محصول به كاهش خسارت آفات در اواخر فصل كمك مي نمايد .
۲-۴- ضد عفوني بذر
جهت كنترل آفات مكنده در اوايل فصل كشت از يك حشره كش مناسب جهت ضد عفوني بذر استفاده مي شود .
۲-۵- تغذيه گياهي
تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه پنبه
۲-۶- تأمين آب مورد نياز پنبه در اوايل رويش
۳- مرحله كاشت پنبه تا مرحله گلدهي ( مشاهده يك گل در يك متر رديف كشت )
۳-۱- تاريخ كشت
با توجه به دماي خاك و پيش بيني آب و هوا ، ناريخ كشت مناسب تعيين شود .
از كشت خيلي زود و دير هنگام پنبه اجتناب گردد .
۳-۲- مصرف ازت
با توجه به آزمون خاك و تجزيه دمبرگ ، ميزان مصرف ازت تعيين شود.
۳-۳- مصرف مواد تنظيم كننده رشد
براي جلوگيري از رشد رويشي غير عادي از مواد تنظيم كننده رشد استفاده گردد .
۳-۴- گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات پنبه
با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات ، مبارزه شيميايي و بيولوژيكي توصيه مي شود .
۴- مرحله گلدهي تا مشاهده اولين قوزه باز در هر متر رديف كشت
۴-۱-گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات
توصيه مبارزه شيميايي و بيولوژيكي ، با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات.
۴-۲- آبياري پنبه بر اساس نياز گياه
۵- مرحله باز شدن اولين قوزه تا برداشت محصول

۵-۱- گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات پنبه
توصيه مبارزه شيميايي و بيولوژيكي ، با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات.
۵-۲- آبياري پنبه بر اساس نياز گياه
۵-۳-استفاده از مواد شيميايي جهت خزان زودرس برگها
اجزاي اصلي مديريت تلفيقي آفت
۱-شناخت بيولوژي و اكولوژي آفات و گياهان زراعي
۲-گشت زني در مزرعه
۳-آستانه هاي خسارت اقتصادي
۴-بررسي تاثير روش هاي مبارزه بر جمعيت آفات

گشت زني در مزرعه
جمعيت آفت از سالي به سال ديگر و حتي ا زيك مزرعه به مزرعه ديگر در طي سال تغيير مي كند.بازديد دقيق مزرعه به كشاورز امكان مبارزه شيميايي به موقع را فراهم مي سازد .
كاربرد حشره كش ها بايستي بر مبناي گشت زني در مزرعه وآستانه خسارت اقتصادي آفات صورت گيرد . از سمپاشي هاي بي رويه و از قبل برنامه ريزي شده اجتناب گردد .
روش هاي گشت زني در مزرعه
از چند روش گشت زني به منظور ارز يابي اثر آفات روي مزارع پنبه استفاده مي شود.الگو هاي گشت زني در مزرعه پنبه ممكن است به شكل هاي حروفX وZ و يا عدد ۸ باشد.
بعضي از حشرات پنبه مانند تريپس در سطح مزرعه تقريبا“ پراكنش يكنواخت دارند و آفات ديگر مانند سنك و كنه مزرعه پنبه رابيشتر به صورت

لكه اي آلوده مي سازند و آلودگي آنها بيشتر از حاشيه مزرعه شروع مي شود. توصيه مبارزه شيميايي بايستي زماني انجام شودكه پس از گشت زني در مزرعه تعداد آفت به سطح آستانه خسارت اقتصادي رسيده باشد .
از زمان ظهور گياهچه تا مرحله گلدهي ، مزارع پنبه بايستي حداقل يك بار در هفته مورد بازديد قرار گيرد . از مرحله گلدهي تا باز شدن قوزه ها ، مزرعه پنبه را بايستي هر پنج روز يا دوباردر هفته بازديد نمود .