کارخانه آرد

مقدمه
كارخانجات توليدي بعد از اخذ پروانه بهره برداري آماده هستند تا كالاي ورودي را گرفته و شروع به كار كنند كارخانه آرد نيز بعد از اخذ اين پروانه آماده دريافت گندم است تا شروع به فعاليت كند . و چون امروزه كل خريد گندم به وسيله اداره غله خريداري مي شود اكثر كارخانجات آرد سازي با قرارداد با اداره غله كشور تعيين سهميه مي شوند . كارخانجات بسته به ظرفيت توليد كارخانه با اداره غله قرارداد مي بندند سهميه بر اساس تعهد سهميه داده مي شود .

گندم آورنده با حواله هاي اداره غله كشور وارد كارخانه آرد مي شود با مقداري كه حواله تعيين كرده به آن آرد داده مي شود و رسيدي از كاميون دار مي گيريم . با اخذ رسيد از راننده كاميون مقدار حواله آرد داده مي شود مقدار حقوق كارخانه آرد بر اساس تني آردي است كه در آخر ماه تحويل داده ميشود .
دستمزد آسياباني به وسيله سازمان حمايت از توليد و مصرف كننده تعيين مي گردد و به وسيله اداره غله وجه آن پرداخت مي شود .

شرح عملكرد بخش اداري
گندم با كاميون هايي كه راننده آن حواله اي از اداره غله به دست دارد وارد كارخانه مي شود . راننده به بخش اداري مراجعه كرده و وارد دفتر مدير توليد و يا سر شيفت مي شود .
مدير توليد كسي كه تمامي مراحل كارخانه را اعم از دريافت گندم و توليد آرد و تحويل آن كنترل مي كند . از طرف اداره غله به كارخانه دار سه دفتر مخصوص داده مي شود به نام دفاتر واردات گندم , دفتر روزنامه و دفتر معين كه در دست مدير توليد است .

كارخانه ابتدا گندم وارد شده را وزن مي كند بعد آن را تخليه كرده و ذخيره مي كنند .
اداره غله گندمي را كه فرستاده تمامي مشخصات آن را كه ضايعات آن مشخص شده و مشخصات آرد توليد شده تحويلي را در حواله اي كه توسط راننده فرستاده شده مشخص كرده . پس در حواله ميزان آرد تحويلي ونوع آرد آن مشخص شده تحويل مدير توليد داده مي شود . مدير توليد تمام مشخصات حواله را وارد دفتر واردات گندم مي كند كه شامل شماره حواله , تاريخ ورودي ,وز
در دفتر روزنامه نيز ريز ريز حواله ها با تمامي جزئيات آن در طي روز صادر مي شود نوشته مي شود . گندم بدين شكل پذيرفته مي شود و در كارخانه تبديل به آرد مي شود .
حال براي تحويل آرد :
اداره غله حواله اي مي دهد كه كارخانه آردي با اين مشخصات در اختيار خريدار قرار دهد. خريدار وارد كارخانه شده و به مدير توليد مراجعه مي كند . مدير توليد بر اساس ميزان حواله , توليد كارخانه , مقدار مورد نياز خريدار را به صورت ماهانه يا روزانه يا هفته اي اين مقدار آرد تحويل بگيريد . پس خريدار راننده كاميوني را معرفي مي كند و مقدار درخواستي وارد كاميون كرده و تحويل داده مي شود و رسيدي از كاميون يا راننده اخذ مي شود كه به آن رسيد تعيديه تحويل ميزان حواله ناميده ميشود . كه اين اطلاعات يعني اطلاعات آرد صادر شده در دفتر روزنامه ثبت مي شود .
مقدار حقوق كارخانه دار بر اساس تن آردي است كه در آخر ماه تحويل داده مي شود .
نرخ تبديل يك تن گندم به آرد تعيين شده بعداز پايان هر ماه ميزان توليدي را به ادراه غله داده مي شود و حقوق به وسيله اداره غله كه زير مجموعه اداره بازرگاني است وجه پرداخت مي شود . به طور كلي گندم به طور امانت وارد كارخانه مي شود . از تخليه گندم تا بارگيري كيسه هاي آرد بر عهده كارخانه دار است پس اگر كارخانه به اندازه مورد نياز محاسبه شده اداره غله آرد تحويل ندهد خود كارخانه بايد جوابگو باشد و از طرف شوراي آرد و نان اين مسئله پيگيري مي شود.

 

دفتر معين كه توسط مدير توليد نيز پر مي شود در آخر ماه مشخص مي كند كه چند نفر خريدار وجود دارد و ميزان آرد تحويل داده شده به اين افراد نوشته شده است .
انواع آردها با سبوس گيري متفاوت انجام مي گيرد . در حوله ها ذكر شده اين درصد آرد تحويل داده مي شود كه نشاندهنده مقدار درصد سبوس در آرد است .

شرح عملكرد كارخانه
مراحل فراوري گندم در كارخانجات آرد سازي از بدو ورود كاميونهاي گندم به كارخانه تا خروج كاميونهاي آرد از كارخانه هاي آرد سازي بدين شرح مي باشد .
اول بايد بدانيم كه كليه گندم توليدي كشور از نظر كيفيت يكسان نيستند و انواع گوناگون دارند و اغلب كارخانجات كه به كيفيت آرد توليد شان اهميتي قائل هستند سعي مي كنند انواع گندمها را در انبارهاي خاصي تخليه كنند كه در موقع آرد از انواع گندمها مخلوط جهت ارتقاء كيفيت آرد استفاده كنند .
و اما از بدو ورود كاميون گندم در انبار يا سيلوها جهت تخليه و همچنين جهت كنترل گرد و خاك گندمهاي در حال تخليه دستگاههاي مكنده شروع به كار و گردو خاك احتمالي گندم را به انبارهاي ضايعات هدايت مي كند . از اين جاست كه كار اصلي مراحل فراوري گندم به آرد شروع مي شود يعني گندم به وسيله تسمه نقاله يا الواتر به دستگاههاي بوجاري پوستگيري , شن گيري ,تخمه علف گير و غيره طي مراحل خاص هدايت و بعد از آن كه تمام ضايعات از گندم جدا و گندم كاملا پاك مي شود .
مراحل بعدي نم زني به گندم شروع مي شود متعاقب آن گندمهاي نم زده جهت خراب و خشك شدن نسبي به سيلوهاي خاصي هدايت كه بعد از مدتي گندمها آماده آرد شدن مي شود .فرق نم زدن با نزدن آن اين است كه اگر نم زده نشود كار جداسازي سبوس از گندم سخت تر مي شود در نتيجه آرد سفيد نمي شود .
گندمهاي آماده آرد شدن در داخل دستگاهها به آرد تبديل مي شوند و وارد لوله هايي مي شود كه تعدادي كارگر سر هر كدام از آن لوله ها ايستاده اند آنها كيسه را به دور آن لوله با كمر بندي محكم مي كنند و با فشار دادن يك دكمه اندازه اي آرد وارد كيسه مي شود و با برداشتن دست از روي دكمه ورود آرد قطع مي شود بعد آن كيسه را وزن مي كنند هر كيسه kg 40 آرد دارد سپس از ميزان كردن آرد داخل كيسه با چرخ صنعتي سر كيسه ها را دوخته سپس تعداد كارگر ديگر كيسه ها را داخل انبار قرار مي دهند . تخليه گندم با جك و بيل برقي صورت مي گيرد و آرد آماده در داخل كيسه توسط نوار نقاله بالا برده مي شود و كارگر ديگر در بالاي كاميون كيسه را گرفته و در داخل ماشين جا سازي مي كند .
كارخانجات انواع اقسام آرد را توليد مي كنند كه بعضي از آردها توليدي از قبیل آرد صنعتي كه مصرف آنها در كارخانه هاي ماكاروني , كارخانه بيسكويت سازي و قنادي ها و مقداري هم آرد خبازي توليد مي شود كه در اختيار نانوايي هاي شهر و روستا قرار مي گيرد كه بهترين نان از نظر كارشناسان پزشكي دنيا ناني است كه صد در صد با سبوس طبخ شده باشد .
انواع آرد مثل آرد وارسي كه سبوس ندارد بر اساس نياز هر چه آرد سفيد تر شود سبوس آن كمتر مي شود . آرد خبازي سبوس بيشتري دارد كه هر چه سبوس بيشتر باشد غذاييت نان بيشتر است . ضايعات گندم از هم جدا شده و به انواع مختلفي تبديل مي شود مثل چينه مرغي , كلوخ , تخمه علف , كاه و خاك به غير از خاك همه ضايعات گندم مورد استفاده دامداري هاست براي تغذيه دامها و طيور .
بهداشت تمامي كارخانجات زير نظر اداره بهداشت هستند از نظر تجهيزات , سلامتي كارگران , بهداشت كارگران و بهداشت محيط بررسي مي شود تمام كارگران بايد لباس مخصوص به تن داشته باشند .

 

مشكلات
۱) ناهماهنگي بين اداره غله با اتحاديه نانوا
۲) به موقع تحويل ندادن گندم و در مقابل اتحاديه خواهان آرد زياد بوده زيرا با سرد شدن آرد كيفيت نان ارتقاء مي يابد . كارخانه با مشكل روبرو مي شود .
۴) چون اداره غله گندم را مي فرستد شايد گندم خوبي نباشد در نتيجه اختلاف گندمها و تركيب آنها جهت بالا بردن كيفيت از دست كارخانه خارج مي شود .
۵) كارخانجات با تمام ظرفيت اسمي خودكار نمي كنند به همين دليل براي آنها به صرفه نيست .
۶) اگر گندم دير برسد براي كارخانه دار هزينه دارد .

توقعات
گندم از انحصار اداره غله خارج شود و خريداري گندم را بر عهده كارخانه دار بگذارد و در عوض تحويل آرد در انحصار اداره غله باشد تا كارخانجات جهت ارتقاء آرد توليدي دستشان باز باشد .
به عبارت ديگر علت عدم كيفيت نان فقط به اين علت است كه كيفيتي در آرد توليدي كارخانجات نيست چون انگيزه در دريافت گندم و تبديل به آرد و انتقال آن خلاصه مي شود پس توجهي به كيفيت آن ندارند . اما اگر كارخانجات به طور خصوصي به دنبال گندم بوده سعي در بهبود كيفيت آرد توليدي داشته و نتيجتا كه كيفيت نان بهتر مي شود .

 مقدمه

 جمع آوری داده های خام

 اشکالات سیستم

 توقعات

 چارت سازمانی
 روند نمای سیستم
 جدول تصمیم
 CDسيستم
 DFDسطح يك ودو و..
 DFDﻓﯾﺰيكي سیستم جاري
 DFDمنطقی سیستم جاری
 DFDمنطقی سیستم پیشنهادی
 DFDفیزیکی سیستم پیشنهادی

 تعیین فعالیتها وپیش نیازهای زمان اجرا

 رسم شبکه مسیر بحرانی وتعیین Li و Ei

 تعیین شناوری فعالیتها ومسیر بحرانی

 

 نمودارهای ساختاری

 نمودارهای ERD

 دیکشنری ساختار داده و اجزای داده

 دیکشنری پردازش

 

جدول تصمیم

ناحيه شرايط ناحيه اقلام شرايط
اگر راننده حواله دارد
اگر در حواله وزن گندم مشخص نبود
اگر کاربرد آرد مشخص بود
اگرمتقاضی آرد حواله داشت
y y y y y y y y N N N N N N N N
y y y y N N N N y y y y N N N N
y y N N y y N N y y N N y y N N
y N y N y N y N y N y N y N y N

ناحيه
اقدامات ناحيه اقلام اقدام
حواله را قبول کن
گندم را وزن کن
مقدار سبوس آن را تعیین کن
آرد را تحویل بده
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – – – –
۲ ۲ ۲ ۲ – – – – ۱ ۱ ۱ ۱ – – – –
۳ ۳ – – ۲ ۲ – – ۲ ۲ – – ۱ ۱ – –
۴ – ۳ – ۳ – ۲ – ۳ – ۲ – ۲ – ۱ –

چارت سیستم

روندنمای سیستم

CD سیستم

 

تعیین لیست فعالیت هاوپیش نیازهاوزمان اجرا

فعالیت پیش نیاز زمان اجرا

شرح عملکرد کارخانه A – 12

توقعالت واشکالات C – 1

 

چارت وروندنمای سیستم D A 3

CD سیستم E A 4

DFD سطح ۱و۲و… F E 6

DFD منطقی جاری G F 3

DFD فیزیکی پیشنهادی H C,G 3

نمودارساختاری i F 2

نمودار ERD J F 7

دیکشنری ساختارداده K J 6
واجزای داده

دیکشنری پردازش L F 5

رسم شبکه

تعیین مسیر بحرانی وLi و Ei

 

تعیین شناوری فعالیتها ومسیر بحرانی

مسیر ها:

 

AD = 15

AEFI = 24

۳۵ AEFJK =

AEFL = 27

 

AEFGH = 28

CH= 4

مسیر بحرانی :

AEFJK = 35

زیر نظر استاد :

جناب آقای حج فروشان

محقق :

مهری نوائی

فایل های موجود در سیستم

انبار آرد
تاریخ تولید :
مقدار ورودی جدید :
موجودی قبلی :
درصد سبوس :
مشخصات آرد :

ردیف نوع کاربرد وزن تعداد کیسه

حواله متقاضی آرد
شماره حواله :
میزان حواله :
میزان موردنیازخریدار :
نوع مصرفی :
درصد سبوس :
تاریخ خروج :
مشخصات راننده پیشنهادی :

نام نام خانوادگی آدرس تلفن شماره کامیون

فایل های موجود در سیستم

انبار گندم

 

نوع گندم :
وزن گندم :
موجودی قبلی :
تاریخ ورود:

 

حواله ادره غله
شماره حواله :
وزن خالص گندم :
نوع گندم :
میزان افت :
نوع آرد تولیدی :
تاریخ ورود :
مشخصات آورنده گندم :

نام نام خانوادگی آدرس تلفن شماره کامیون

فایل های موجود در سیستم

بایگانی اطلاعات

تاریخ دریافت گندم :
وزن خالص گندم :
میزان افت آن:
طبق شماره حواله :

تاریخ تحویل آرد:
نوع آرد:
وزن آرد:
طبق شماره حواله:

مشخصات آورنده
مشخصات تحویل دهنده
نام :
نام خانوادگی :
آدرس :

شماره کامیون :
نام :

نام خانوادگی :
آدرس :

دیکشنری ساختار داده