– کنترل مواد اولیه
مواد اولیه مورد نیاز در کارخانه به انبار انتقال داده می شود و در آنجا نگهداری می شود و توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی می شود . در انبار از مواد اولیه وارده از نظر نوع تعداد و قیمت لیست تهیه شده وارد کامپیوتر می شود .
کلا مواد اولیه موجود در انبار به دو دسته

 

تقسیم می شوند :
۱-۱ مواد اولیه مورد نیاز که توسط خود کارخانه ساخته می شود : این مواد بر حسب نیاز کارخانه ساخته و شرایط استاندارد را دارا می باشد . با وجود اینکه این قطعات توسط خود کارخانه ساخته شده و در ساخت آن واحد کنترل کیفیت نظارت دارد . اما برای اطمینان در کیفیت بهتر و بالاتر دوباره کنترل کیفیت می شود این قطعات عبارتند از :
۱-۱-۱ لولا : لولا در درب اجاقها استفاده می شود . این قطعه توسط مهندسین کارخانه طراحی شده و با توه به فرمولهای مقاومت مصالح بر حسب نیروی کشش که باید داشته باشد (تحمل کند) ساخته می شود .
ویژگیهای لولا از نظر کیفیت : ورق استفاده شده در ساخت آن بر طبق استاندارد باید ورقی به ضخامت ۱mm به بالا باشد تا استحکام کافی را داشته باشد . و همچنین ویژگیهای یک ورق خوب و سالم را داشته باشد .

متر لولا باید بر حسب مورد استفاده لولا انتخاب شده و کشش و تحمل لازم را داشته باشد .
۱-۱-۲ لوله ها : به دو دسته لوله اصلی و فرعی تقسیم می شوند .
لوله اصلی : لوله ای است که شیرها روی آن بسته می شوند . این لوله ها از نظر استاندارد باید شرایط زیر را دارا باشند : لوله اصلی انشعاب دهنده باید حتماً از نوع فولادی سخت باشند .
لوله فرعی : لوله ای که به انتهای شیر بسته می شود . لوله های فرعی می توانند از نوع سخت نیمه سخت فولادی مسی و یا آلومینیومی باشند . لوله های فولادی می توانند از نوع درزدار و ی

ا بدون درز بوده و حداقل ضخامت آنها نباید از ۲٫۱ میلیمتر کمتر باشد و لازم است جنس آنها ضد زنگ و یا دارای پوشش از مواد زنگ نزن و مقاوم در برابر حرارت باشد . لوله هایی که شیر و سر شیلنگی فقط به وسیله بست و اتصالات غیر دنده پیچ بر روی آنها سوار می شود تا ضخامت ۱٫۴ میلیمتر نیز قابل قبول است . لوله های فولادی که به عنوان لوله اصلی برای انشعاب لوله های گاز مشعل ها به کار می رود باید دارای ضخامت کافی باشد تا بتوان حداقل دنده برای اتصال شیر پیلوت و لولهای انشعاب و غیره در آنها ایجاد نمود . در صورتی که ضخامت لوله برای ایجاد تعداد دنده های لازم کافی نباشد به طرق دیگری از قبیل اتصال مهره و امثال ان تعداد دنده لازم برای اتصال ایجاد گردد . همچنین در صورت استفاده از لولهای آلومینیومی نیمه سخت این لوله ها نباید در معرض تماس با مواد خورنده و یا ریزش مکرر مایعات صدمات فیزیکی قرار داشته و یا بوسیله پوشش مناسب در مقابل مواد خورنده محافظت شوند .
لولهای موجود در شرکت لوله کنار ۳ شعله ۲ . ۲٫۵ لوله وسط ۳ شعله ۲٫۵ لوله کنار ۵ شعله ۲ و ۲٫۵ لوله راست و لوله چپ ۵ شعله ۲ و ۲٫۵ لوله کنار و چپ راست ۵ شعله همکف ۲و ۲٫۵ …..
کنترل کیفیت لوله ها ک ۱- از نظر جنس ضخامت ، قطر و پوش (رنگ کوره ای ، آبکاری ) از لوله های سنگین باید استفاده شود . ۲- از نظر عدم نشتی بعد از بستن شیرها که به ترتیب زیر می باشد :
بعد از ساخت لوله اصلی و تایید کیفیت آن شیرها که قبلا از نظر نشتی تست شده اند روی آن بسته شده و سر لوله را که باز می باشد به شیلنگ گاز وصل می کنند و لوله را در وان آب قرار می دهند . در این قسمت هم لوله از نظر نشتی تست می شود و هم شیرها (در صورت نشتی داشتن ، حبابهای گاز ؟سطح آب می آیند ) و در آخر هم که لوله های فرعی به شیر و لوله اصلی بسته می شوند و سر شعله نیز بسته شده اند تست نشت گاز با اتصال شیلنگ گاز به لوله اصلی لوله های فرعی نیز همزمان با شیرها و لوله اصلی تست می شوند بنابراین تست لوله ها در چند مرحله برای اطمینان بیشتر در کنترل کیفیت صورت می گیرد .

۱-۲ مواد اولیه که از شرکت ها و کارخانجات دیگر خریداری می شوند .
این مواد به دو دسته مواد اولیه شیمیایی و غیر فعال شیمیایی تقسیم می شوند .
چگونگی خرید و نحوه سفارش مواد اولیه : مواد اولیه با توجه به مقدار مصرفی و تعداد تولید (مقدار روزانه ، ماهانه که در خط و تولید و مونتاژ مصرف می شوند ) این مواد توسط مسئولین هر قسلازم خریداری شوند . سفارش مواد اولیه باید به موقع قبل از اتمام مواد قبلی صورت بگیرد در غیر این صورت کنترل کیفیت به موقع و به خوبی انجام نمی گیرد .
خریداری باید به دو صورت انجام پذیرد :
۱- مواد اولیه ای که برای اولین بار از یک شرکت سفارش داده می شود : باید چند نمونه از محصولات آن توسط واحد کنترل کیفیت از نظر استاندارد و سایر ویژگیها آزمایش شود و بعد خریداری صورت بگیرد .
۱- مواد اولیه ای که به صورت مداوم از یک شرکت خریداری می شود .
مواد اولیه خریداری شده قبل از بارگیری باید توسط واحد کنترل کیفیت تایید شده و بعد تخلیه صورت بگیرد . مواد اولیه با توجه به شرایطی که کارخانه سازنده آن سفارش کرده باید در انبار نگهداری شود تا از کیفیت آن کاسته نشود .
۱-۲-۱ مواد اولیه شیمیایی
مواد اولیه شیمیایی اغلب موادی هستند که در واحد نقاشی و بر حسب نیاز در سایر قسمتهای کارخانه مورد استفاده قرار میگرند . این مواد توسط واحد شیمی سفارش و کنترل می گردند و فرم مربوط به آن توسط این قسمت پر می شود .
این مواد عبارتند از : رنگ کوره ای ، رنگ روغنی ، رنگ فوری و …
کنترل کیفیت : از آنجاییکه هدف هر واحد تخصصی ایجاد شرایط بهینه کار و بهره وری بیشتر می باشد . واحد شیمی نیز به دنبال تهیه مواد با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت می باشد . ضمن اینکه شرایط انجام کار متناسب با نوع امکانات تغییر می کند . بدین لحاظ ضمن ارتباط با شرکتهای مختلف و استفاده از تجربیات آنها در بهینه کردن خط نمونه های مواد چربی گیر و فسفات را گرفته و در حد آزمایشگاهی آزمونهای لازم را انجام می دهد . یعنی دقیقاً شرایط عینی و واقعی در مقیاس آزمایشگاهی پیاده می شود و در صورت تایید اقدام به خرید صورت می گیرد . ضمن اینکه بعد از خریداری مواد مذکور شرایط انبارداری مواد که توسط سازنده توصیه می گردد نیز مرتبا کنترل می گردد .
نظیر کارهایی که به هنگام خریداری نمونه های مواد شیمیایی انجام می شود برای رنگ نیز کلیه آزمایشات استاندارد رنگ (سنجش ویسکوزیته ، سختی و …) و نیز آزمایشات استاندارد بر فیلم رنگ ( ضخامت لایه رنگ ، براقیت ، خش ، خمش و ضربه و … ) انجام می گیرد و در صورت تایید خریداری می شود .
بخشی از قطعات اجاق گاز بواسطه اینکه درمعرض حرارت می باشند (از جمله صفحه رویه ، شبکه ها و…) دارای پوشش لعاب می باشند و از آنجائیکه مقرواحد لعاب در شرکت مستقر نمی باشد این کار توسط شرکت دیگر انجام شده و توسط واحد شیمی کنترل و بازرسی می شود .
۱-۲-۲ مواد اولیه غیر شیمیایی

۱-۲-۲-۱ مواد اولیه ای که به صورت مستقیم در تولید استفاده می شوند .
۱-۲-۲-۲ مواد اولیه ای که به صورت غیر مستقیم در تولید استفاده می شوند (یا در محصول)
۱-۲-۲-۱ این مواد به ترتیب زیر می باشند .
۱- انواع ورق با ضخامت های متفاوت مانند ورق ۳,۲٫۵,۱٫۵,۸۰,۷۵,۷۰,۶۰,۵۰ ورقها بر ح

سب مقدار کشش و مقاومت آنها خریداری می شوند . بسته به اینکه ورقها از کجا خریداری می شوند و چه سابقه ای دارند کنترل کیفیت آنها صورت می گیرد . کنترل کیفیت ورقها از نظر خش نداشتن ، یکنواخت بودن ، صاف و سالم بودن (چروک نداشتن ) سیاه نبودن (به خاطر حرارت زیاد بعضی قسمت ها تغییر رنگ داده کدرتر از سایر قسمتها است و به اصطلاح سوخته شده ) سوراخ نداشتن ، زنگ تر ده بودن ، بریده بریده نبودن لبه های آن .
ورقها نباید سرکجی داشته باشند یعنی کاملا مستطیل باشند برای کنترل ورقها از نظر سرکجی می توان از گونیا برای گوشه های آن استفاده نمود .
مقدار کشش ورق باید بر حسب مورد استفاده (پرسکاری ، خمکاری و …) و ابعاد ورق باید به گونه ای سفارش داده که حداقل ضایعات را داشته باشد . ورقها از دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و اوکراین خریداری می شود . ورقهایی که از ذوب آهن اصفهان خریداری می شود چرب و مقاومت آنها بیشتر است و با توجه به سابقه آن سرکجی کمتری دارد از این ورق برای پرسکاری استفاده می شود . ورقهای ساخت اوکراین اصلا ضایعات ندارند و ابعاد آنها کاملا استفاده می شود این ورقها خشک بوده و چون مقاومت کمتری دارند در خمکاری استفاده می شوند . ورقها قبل از وارد شدن به خطر باید توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی شوند .
مشخصات ورق از نظر استاندارد : ضخامت ورقهای آهن و اجزای فولادی اسکلت اجاق باید حداقل ۵/۰ میلی متر باشد (در صورتیکه لعاب نداشته باشد ) هر گاه ورقهای اجزاء اجاق از فلز یا آلیاژهای ضد زنگ ساخته و یا از ورقهای آهنی لعاب داده شده باشند به نحوی که دوام و مقاومت آنها به پایه ورق فولادی mm5/0 رسیده باشد منظور فوق تامین خواهد شد .
۲- انواع سرشعله : سرشعله چدنی بر حسب قطر سوراخ وسط ۲۰ , ۱۵,۵ , ۱۶ cm از نظر کنترل کیفیت باید دارای شرایط زیر باشند : پلیسه نداشتن ، بند نبودن ممک هاشکسته نبودن ممک هاو نداشتن ماسه داخل ممک ها و خود چدنی و خراب نبودن رزوه ها ، سر شعله آلومینیوم دایکاست و کف پر و سر شعله برنجی حلقه ای متوسط و بزرگ تمام سر شعله ها باید به گونه ای رزوه شده باشند که کاملا منطبق بر لوله های فرعی باشند و خوب بسته شوند سر شعله ها از نظر رزوه داشتن و خراب نبودن رزوه حائز اهمیت می باشند .
شرایط از نظر استاندارد : فلزاتی که در ساختمان بدنه اصلی مشعل و همچنین قسمتهای مختلف آن از قبیل سر مخلوط کننده لوله مخلوط کننده و شعله پخش کن بکار می روند باید محکم و با دوام بوده و نقطه ذوبشان از ۵۱۰C سانتیگراد کمتر نباشد . سوراخهای شعله پخش کن باید توسط ماشین و با اندازه های معین ساخته شود .

هر یک از مشعلهای فوقانی باید حداکثر با اختلاف mm3 با سوراخ وسط بشقاب زیر خود هم مرکز باشند .
۳- انواع پولکی (لعابی ، فلزی ، پلاستیکی ) : کنترل آن از نظر رنگ لعاب کم و زیاد نبودن رن

گ و ترک نخوردن صورت می گیرد .
۴- انواع زیر شعله (معمولی ، لعابی ، شومینه کوچک و بزرگ ) : این هم از نظر لعاب کنترلمی گردد .
۵- انواع شیشه : شیشه ها از نظر کنترل کیفیت باید دارای شرایط زیر باشند .
شفاف ، براق و یکنواخت باشند . شکستگی و پریدگی نداشته باشند و دو رنگ استفاده شده در آن از هم تفکیک شده باشند و پاشیدگی رنگ نداشته باشد .
۶- انواع سرکلید : باید بر شیر مربوطه منطبق باشد و سالم باشد .
۷- انواع شبکه : شبکه ها به خاطر استفاده شدن در روی صفحه رویی اجاق گاز باید رنگ لعاب بخورند تا در اثر حرارت و شستن آسیب نبینند از نظر استاندارد باید شبکه ها تعادل لازم و کافی را جهت نگهداشتن ظرف روی اجاق را داشته و حداکثر لقی مجاز آن mm 3 باشد . طرح شبکه های روی مشعلها باید به طریقی باشد که نتوان آنها را به جای یکدیگر در محل نادرست کرد و یا در صورتی که چنین عملی امکان داشته باشد عمل احتراق باید در حالات مختلف آن بدون عیب و نقص انجام گیرد . ساختمان شبکه ها باید طوری باشد که در جای خود تعرش و تغییر وضعیت افقی بیش از ۳mm نداشته باشد و به علاوه شاخه های شبکه های روی مشعلها باید به نحوی باشد که بتوان ظرفی با قطر حداقل ۶cm را در وسط شبکه قرار داد .
۸- انواع شیر گاز : شیرهای مورد استفاده از کارخانجات ایران و پارس خریداری می شوند . شیرها از نظر موارد زیر کنترل می شوند عدم نشتی ، گریپاژ ، آچار خور ، پیچ تنظیم کننده ، رزوه ، پیچ اتصال و لقی بین دو قطعه متصل شده و باز و بسته شدن و هرز نبودن . تست عدم نشتی به این صورت می باشد که شیلنگ گاز به آن وصل شده و در حالات مختلف بسته ، ماکس هم و در داخل وان آب تست می شود .
شرایط استاندارد : زاویه چرخانیدن دسته شیر برای روشن کردن مشعل باید در تمام شیرهایی که برای مشعلهای فوقانی یک اجاق گاز نصب می گردند مساوی و یکسان باشد . و شیر مشعل نباید با کمتر از ۲ عمل (فشار دادن و سپس چرخانیدن باز شود ولی با فقط یک عمل بسته شود .
۹- انواع چپقی : چپقی نیز از نظر شکستگی رزوه و سایر موارد و عدم نشتی مانند نشتی شیر تست می شود .
۱۰- انواع بر چسب : بر چسب ایمنی که روی آن نحوه استفاده و موارد ایمنی توسط مدیر کنترل کیفیت تنظیم شده برای تمام اجاق گازها نصب می شود .
۱۱- انواع شلف ۱۲ – انواع غلطک

۱۳- انواع پیچ خودکار : پیچی که ته آن به صورت مخروطی باشد . در پیچها باید کاملا رزوه باشند آچار خور داشته باشند و جنس پیچ ها شکننده نباشد و با توجه به نوع مصرف سخت کاری شده باشند هرز نباشند و شکستگی نداشته باشند .
۱۴- انواع واشر : پلاستیکی ، پولکی ، هوا ، فنری و بر حسب قطر آن تخت ۶٫۴
۱۷- انواع کلاف چوبی ۱۸- انواع پایه پلاستیکی
۱-۲-۲-۲ این مواد و وسایل عبارتند از :
انواع مته بر حسب قطر سوراخ و جنس قطعه سوراخ شده مانند مته الماسه ۸ ، ۷٫۵ ، ۷، ۶، ۵ ، ….
پیستولت بادی ، آچار بادی ، دریل و سنگ زن بادی و برقی و روغن مخصوص روغنکاری ماشین آلات . سمباده ، سیم جوش ، پودر جدا کننده و …. برای کنترل کیفیت این مواد و وسایل از افرادی که از آنها استفاده می کنند کمک گرفته شده و توسط واحد کنترل کیفیت تایید شده و بعد خریداری صورت می گیرد .
تقریبا در حدود ۴۰ درصد کنترل کیفیت باید در قسمت مواد اولیه صورت بگیرد .
۲- کنترل مراحل ساخت و تولید کابین اجاق گاز
کنترل مراحل ساخت به دو صورت انجام می گیرد : کنترل در زمان تولید – کنترل محصول تولید شده
ماده اولیه مورد استفاده در قسمت ساخت ، تولید ورق سیاه تاب می باشد که بر حسب مورد استفاده ضخامت معین دارد .
ورقهای به ضخامت ۰/۷۵mm به ابعاد ۱*۲m برش می خورند و از این ورقها در ساخت قاب جلو و پشت و صفحه رویی استفاده می شود . ورقهای به ضخامت ۵/۰ به ابعاد ۸۵*۱۵۰cm می باشند و از این ورقها برای ساخت بدنه و سایر قسمتهای اجاق گاز استفاده می شود چون این ورقها مقاومت کمتری در مقایسه با ورقهای ۰/۷۵ دارند و در صورت پرس شدن تاب بر می دارند از آنها در خمکاری استفاده می شود . ورقها قبل از استفاده در خط توسط واحد کنترل کیفیت کنترل شده و بعد استفاده می شود . در حین انجام مراحل ساخت هر قطعه واحد کنترل کیفیت روی آن نظارت داشته تا ساخت آن به صورت مطلوب باشد .
مواردی که در هنگام ساخت باید کنترل شود :
۱- در هنگام برش ورقها برای ساخت هر قطعه برش آن باید دقیق باشد ، سرکجی نداشته باشد و اندازه بریده شده با اندازه مطلوب منطبق باشد چون در بعضی قسمتها حتی ۱ یا ۲mm باعث بر هم خوردن تعادل کابین می شود .
۴- در هنگام سوراخکاری با پرس نباید ورق پاره شود و یا زیا د در ورق فرو رفته شده باشد و اندازه آن دقیق باشد (این عمل در صورت زیاد بودن فشار پرس و یا تنظیم نبودن قرار آن بوجود می آید .
۳- اندازه های خط کشی شده برای خمکاری باید دقیق باشند .
۴- در هنگام فرم دادن ورق به وسیله پرس مثلا صفحه رویی اجاق گاز ورق نباید گوشه های آن پاره شده و یا لبه های آن چروک و جمع شده باشد و قرار آن باید تنظیم باشد .
۵- در هنگام جوش نقطه ای قطعات به هم از شابلون استفاده می شود (شابلون قطعه ای است که به منظور خاص با اندازه مشخص ساخته می شود ) در صورت تنظیم نبودن آمپراژ سنبه بالا و پایین نقطه جوش در ورق فرو رفته و بعد از رنگ روی بدنه کاملا مشخص می شود .

۶- جوشکاری با گاز باید به صورت یکنواخت و با استحکام زیاد انجام بگیرد .
شرایط استاندارد : اجزاء و مصالحی که در ساختمان اجاق بکار می رود باید کاملا غیر مستعمل باشد ساخت و سوار کردن اجزاء مختلف باید با موازین ایمنی استحکام و دوام وفق دهد

، ساخت و سوار کردن اجزاء مختلف باید با رعایت نکات فنی و دقت انجام گیرد و دقت شود که پیچ و مهره ها و سایر اجزاء کاملا محکم بسته و سوار شوند و همچنین لبه های خارجیدستگاه که با دست تماس حاصل نمی نمایند باید کاملا صاف و غیر برنده باشند مواد بکار رفته در ساختمان اجاق گاز باید با درجه حرارتهایی که هنگام کار اجاق گاز در معرض آن قرار می گیرند مناسب باشد .
طرح و ساخت این گونه اجاق ها به طریقی باید باشد که اگر باری معادل ۱۳۶kg بدون ضربه به مدت ۵min بر روی سطح فوقانی آن در وسط فاصله بین جلو و عقب و یا دو پهلوی دستگاه وارد آید معایب زیر در آن بوجود نیاید :
الف – شکستگی یا ضایعه دائمی در هر یک از قسمتهای اجاق
ب – حداکثر تغییر شکل دائمی بیش از mm 5/0 نباشد .
مراحل ساخت کابین اجاق گاز :
مراحل ساخت صفحه رویی :
برش پرس ۷۵ برای سوراخ وسط پرس ۳۰۰ برای فرم دادن ، پرس ۱۰۰ برای ۴ سوراخ کنار ، پرس ۱۵ برای سوراخهای گوشه ، پرس ۶ تن برای زدن گوشه های زائد .
مراحل ساخت قاب جلو :
برش ، پرس ۳۰۰ ، پرس ۱۵
مراحل ساخت قابل پشت
برش – پرس ۱۵۰
مراحل ساخت درب
برش ، پرش ، پرس ، خم کن ، نقطه جوش ، جوش کاربید .
مراحل ساخت نما کشو
پرس ۱۵۰ ، پرس ، (گوشه زنی ) جوشکاری تویی سنگ زدن، جوش لولا
مراحل ساخت بدنه پرس :
برش ، پرس ۱۵۰ ، نقطه جوش ، نقطه جوش .
مراحل ساخت سقف :
برش ، خط کش ، خم کن
مراحل ساخت تویی :
برش ، پرس ، خم کن ، نقطه جوش ، جوش کاربید .
مراحل ساخت سقف ۲۰۰۱ جیوه ای : برش ، پرس ۱۵ ، خم کن
مراحل ساخت بدنه ۲۰۰۵ و ۲۱۰۰ برش ، پرس ۱۵ ، خم کن

مراحل ساخت پشتی : برش ، خم کن
مراحل ساخت طبقه : برش ، خم کن
ذره کار کنترل کیفیت در قسمت ساخت باید در ابتدا که برش ورقها است و در انتهای کار که جوش قطعات به هم می باشد در نظر گرفته شود . مرحله ای که بدنه ها و سقف و کفی و تیره پشت و طبقه و تویی با جوش نقطه ای به هم جوش می خورند باید کاملا دقیق و با استفاده از شابلون مخصوص انجام بگیرد و مرحله بعد که درب ها به آن با جوش گاز متصل می شوند یک فاصله دلقی مجاز در حد ۲mm باید بین دو درب باشد و از طرفی دربها از دو طرف از بدنه بیرون زده گی نداشته باشند . تویی به سقف جوش داده نشود . در خمکاری دربها دقت شود تا درز آن باز نماند . برای غلطک های درب مدل جیوه ای قرار تنظیم و شابلون تهیه شود تا دو غلطک بالا و پایین نسبت به هم نباشند و در یک راستا قرار گیرند .
کابینها قبل از ورود به قسمت نقاشی و در مرحله آخر ساخت باید کاملا بازرسی و کنترل شوند .
مراحل ساخت لوله ها :
لوله اصلی : طول لوله برای اجاق ۳ شعله ۱m و برای اجاق ۵ شعله ۱۱۵cm می باشد . لوله اصلی ابتدای کار توسط دستگاه رزوه برقی به فاصله ۲cm تا ۱٫۵ رزوه می شود و بعد با زاویه ۹۰ خم می شود (خم کن دستی ) و با پرس ۴۰ یا ۷۰ تن به فواصل معین از هم سوراخ زده می شود (سوراخها باید عمق یکنواخت و مشخص در لوله داشته باشند ) بعد از عمل سوراخ زنی انتهای لوله پخ زده می شود (با پرس ۱۵ تن) بعد روی آن جوشکاری گاز داده می شود تا نشتی آن گرفته شود . سوراخهای روی لوله توسط دستگاه رزوه برقی ، رزوه شده به گونه ای که شیرها کاملا روی آنها بسته شود ( با در نظر گرفتن ضخامت رنگ لوله ) بستها جهت تثبیت و نگهداشتن لوله روی سقف اجاق گاز با جوشکاری گاز به لوله جوش می خورند .
لوله فرعی : ابتدا لوله با پرس ، تن با قالب برش به اندازه مطلوب (لوله چپ ، راست ، وسط ، کنار) برش داده می شود بعد توسط دستگاه خم کاری هیدرولیکی به اندازه ۹۰ خم شده (سوراخهای کوچکی روی آن برای هواکش تعبیه شده ) بعد ونتوری با پرس ، تن در سر لوله زده می شود (با زدن ونتوری ابتدای لوله تنگ و انتهای آن باز شده این باعث سرعت دادن به گاز با کشیدن هوا به داخل لوله با استفاده از سوراخهای ونتوری می شود ) در انتهانافیه که صفحه گرد کوچکی که وسط آن به اندازه قطر لوله سوراخ شده به کمک نقطه جوش برای تکان نخوردن لوله زیر صفحه اصلی به سر دیگر لوله زده می شود .
لوله ها بعد از قسمت ساخت و رنگ کاری برای بستن روی اجاق به قسمت مونتاژ می روند .
شرایط استاندارد : به منظور پاک کردن تراشه و پلیسه های سر لوله های سخت و نیمه سخت باید دو طرف آنها به دقت برنز زده شود لوله های انتقال گاز باید به طریقی خم شوند که سطح مقطع لوله در محل خم شدن نقصان قابل ملاحظه ای پیدا نکند (حداکثر %۱۰ قطر خارجی یعنی ۲mm) و هیچگونه نقصی در اثر عمل خم کردن متوجه آن نشود و نیز باید در صورت لزوم توسط عملیات

حرارتی خستگیهای موجود در آن نقاط بر طرف گردد و بالاخره باید پوسته های ایجاد شده در داخل لوله کاملا پاک گردد . در مورد لوله های درز دار خط جوش باید در یکی از سطوح جانبی خم قرار گیرد . ابتدای سر لوله اصلی انتقال گاز که معمولا سر شیلنگی به آن وصل می شود باید طبق

استاندارد ملی شماره ۱۷۹۸ دنده پیچ مخروطی لوله ها دنده شده و خارج از بدنه اجاق گاز قرار گیرد (این شرط شامل سرشیلنگ هایی که با وسائل اتصال غیر دنده پیچ به لوله اصلی متصل می گردند نمی شوند .
تقریبا حدود درصد کنترل کیفیت باید در قسمت ساخت انجام بگیرد .
۳- کنترل مراحل نقاش و رنگ آمیزی کابین و قطعات
کابینها بعد از کنترل در قسمت ساخت و بعد از مرحله جوشکاری با گاز در انتهای خط وارد نقاشخانه می شوند . قبل از رنگ آمیزی کابین و قطعات وارد قسمت شستشو می شوند .
پس از آنکه کابین مراحل ساخت را طی نمود و از لحاظ کیفیت مورد تایید واقع شود . جهت انجام مراحل زیر سازی و رنگ آمیزی به قسمت شستشو و نقاشخانه می آید . روال انجام کار در این مرحله چنین است نخست کابین یا قطعات مورد بازرسی واقع می شود تا اگر دارای نقاطی زنگ زده است عمل زنگ زدائی انجام گیرد . پس از زنگ زدائی در قسمت شستشو مراحل چربی گیری و فسفات انجام میگرد . این مراحل به صورت غوطه وری (DIP) انجام می گیرد . هنگام بیرون آوردن کابین و قطعات از داخل وانهای شستشو باید دقت شود و این کار به آرامی صورت بگیرد تا فشار آب باعث فرو رفتگی و شکم دادن طبقه ها سقف و کفی نشود .
از آنجائیکه ورقهای فلزی به هنگام عملیات نورد در کارخانجات آغشته به مواد چربی (انواع و اغلب روغنهای با فرمولهای سنگین ) می شود تا در هنگام حمل و تا زمان مصرف دچار خوردگی و اکسید نشوند و از سویی این لایه چربی مانع چسبندگی کامل رنگ می گردد پس لازم است این لایه چربی از سطح قطعه پاک گردد . اولین مرحله شستشو چربی گیری است . این کار توسط مواد قلیایی (با درصدی از شوینده های معمولی یا Detergent) انجام می گیرد . پس از انجام چربی گیری آبکشی صورت می گیرد تا سطح قطعه از مواد قلیایی کاملا تمیز شده و آماده ورود به محیط اسیدی شود (اگر آبکشی به صورت کامل و مطلوب صورت نگیرد در نتیجه مخلوط شدن مواد چربی گیری و فسفات لایه ای از نمک در سطح قطعه تشکیل می گردد علاوه بر این که مواد فسفات نیز خنثی خواهد شد ) مرحله بعد انجام فسفات است . فسفات ترکیبی است اسیدی (بر پایه اسید فسفریک) که می تواند یکی از دو نوع فسفات آهن یا فسفات روی باشد . هدف از این مرحله ایجاد سطحی زبر و متخلخل است تا چسبندگی رنگ بیشتر گردد .پس از انجام این مرحله مجددا آبکشی صورت می گیرد تا مواد فسفات باقیمانده از سطح قطعه پاک گردد .
پس از این مرحله کوره خشک کن سطح قطعه را کاملا خشک کرده وآماده رنگ آمیزی می کند . از آنجائیکه مواد چربی گیر و فسفاته در غلظت معین و دمای معین و زمان غوطه وری معین عمل چربی گیر و ایجاد لایه فسفات را انجام می دهند . لازم است مرتبا این شرایط جهت انجام بهینه کارها کنترل می گردد یعنی پس از شارژ وانها با رعایت غلظتی که سازنده توصیه می نماید و در حین انجام کارها نمونه برداری از وان چربی گیر و فسفات صورت می گیرد .

نمونه ها به وسیله انجام نیتراسیون (از نوع خنثی شدن ) آزمایش می شوند و در صورتی که از غلظت معین کمتر شده بودن متناسب با حجم وانها و متناسب با میزان کاهش مجدداً شارژ می شوند . ضمن اینکه دمای محلولها و زمان غوطه وری کنترل می گردد . وان آبکش اول (پس از چرداشتن آن در محیط خنثی ph=7 ) انجام می گیرد .
ضمن اینکه لایه ضخیم تر فسفات آهن منوط به ثابت ماندن PH محلول در حد (PH=2-3) است که این مهم نیز توسط تنظیم کننده PH و اضافه کردن در حد لزوم انجام می گیرد . پس از طی مراحل مختلف زیر سازی قطعات کنترل می شوند تا احیاناً از رنگ آمیزی قطعاتی که چربی گیری شده است یا فسفات نگرفته است یا دچار زنگ زدگی است و … جلوگیری کرده که عموما در شرایطی که کنترلهای صحیح و کامل بر محلولهای وانها صورت گیرد نیاز به کنترل نهایی نمی باشد و این بخش از کار انجام نخواهد گرفت .
پس از اینکه زیر سازی انجام گرفت . کابینها و نیز قطعات وارد نقاشخانه می گردد تا رنگ آمیزی شوند ، (هر نوع رنگ کوره ای دارای شرایطی که کارخانه سازنده توصیه می کند می باشد به عنوان مثال :ویسکوزیته معین فشار باد معین ، ضخامت فیلم رنگ ، دما و زمان پخت ، میزان مصرف رنگ و … همگی طی آزمونهای مختلف توسط دستگاهها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل می گردد . نحوه کنترل ها بدین گونه است هنگام رقیق کردن رنگ با حلال بخش وسیکوزیته کنترل ضخامت رنگ پس از پخت و در نهایت کنترل میزان مصرف رنگ ضمن اینکه تست خراش (salt spray) ها از چند گاهی انجام می گیرد (به منظور حصول اطمینان از کیفیت رنگ دوام و ماندگاری فیلم رنگ )
برای رنگ آمیزی قطعات و کابین از رنگ مایع استفاده می شود عمل رنگ آمیزی در اطاقک هایی که از سه دیوار کنار آن آبشار عبور داده می شود توسط پیستولت بادی انجام می شود . بدین نحوه که با انحلال واتر واش با غلظت معین و متناسب با حجم آبشار ذرات رنگ معلق در فضای کابین به صورت لخته جمع آوری شده و پس از طی مراحل آب گیری و رقیق کردن با حلال مجددا بازیافت شده و به عنوان رنگ درجه دوم استفاده می شود (مثلا در رنگ آمیزی لوله های فرعی یا داخل کابین و… ) بعد رنگ آمیزی کابین و قطعات به داخل کوره رفته و به دمت ۲۰min در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد پخته می شود . کوره به گونه ای است که از چهار طرف حرارت به صورت یکنواخت به کابین داده می شود و این به پخت همزمان و یکنواخت تمام قسمتها کمک می کند . بعد از خارج شدن از کوره کابینها برای کنترل کیفیت رنگ آمیزی از قبیل یکنواخت بودن رنگ تغییر ندادن رنگ ، رنگ خوردن تمام قسمت ها (پاک نشدن رنگ با دست کشیدن جمع نشدن به صورت قطره قطره) و در صورت تایید مهر کنترل کیفیت زده شده و به خط مونتاژ می روند و گونه به قسمت رنگ برگشت می خورند .
رنگهای مایع دارای معایب فراوان می باشند مانند : رنگ مایع قبل از استفاده باید با حلالی رقیق شود که این حلال هم گران است و هم خطرناک و آتش زا (در صورتی که هیچ تاثیری روی رنگ ندارد و بعد از رنگ آمیزی تبخیر می شود ) و دیگر اینکه کوره های پخت رنگ باید دمای ثابت جهت پخت خوب و مناسب داشته باشند . کوره ها از جنس stainless steel باید باشند تا بخار آب موجود در فضا باعث زنگ زدگی آنها نگردد و خلاصه اینکه مجموعه عوامل فوق و نیز عوامل دیگر باعث شد تا محققان به دنبال رنگی ارزانتر با همان براقیت پوشش و شیرهای رنگ مایع باشند که در عین حال دارای یک دامنه پخت باشد و مهم تر از همه اینکه نیاز به حلال نداشته باشد . بنابراین تحقیقات منجر به پیدا کردن و کشف رنگهای پودری گردید . اساس رنگ های پودری با وارد شدن ذرات رنگ در یک میدان الکتریکی است ؟ این نحو که رنگ از یک مخزن به کمک پمپ وارد شیلنگ می شود و سپس وارد میدان الکتریکی در حد هزار ولت می شود و پس از بار دار شدن (بار منفی) به سطح قطعه که به زمین متصل است و بار مثبت دارد می چسبد و به این ترتیب پوششی کاملا یکنواخت در تمام سطح بوجود می آید . این رنگ فقط مخصوص فلزات نیست بلکه قطعاتی نظیر چوب سنگ و شیشه را به همین ترتیب می توان رنگ آمیزی کرد . در این نوع رنگ آمیزی می توان با تنظیم شدت جریان و ولتاژ پوش و ضخامت را کنترل نمود . رنگ پودری از لحاظ خواص در مقابل ضربه خراش ، مواد شیمیایی ، رطوبت و سایر عوامل محیطی بسیار مقاوم تر از رنگ مایع است به

خصوص اینکه با رنگ پودری می توان تا ضخامت ۲۰۰m را بوجود آورد که در رنگ مایع اصلا ممکن نمی باشد . مزیت بسیار برجسته رنگ پودری پوشاندن نقاط نوک تیز و برجسته داخل اجسام استوانه ای و تو خالی است . مزیت دیگر این نوع رنگ درجه حرارت پخت است که اصلا دمای ثابتی نیست و بلکه طیف دمای پخت را می توان در نظر گرفت که تنها مدت زمان پخت تغییر می کند .
منحنی دما – زمان رنگ پودری :
با افزایش دما ، زمان کاهش می یابد و بلعکس  :
Hitap : حرارت قطعه رنگ با هم به پخت می رسند .
Holding توقف در حرارت معین برای پخت کامل
Cooling منطقه سرد شدن (برای شکنندگی رنگ هگام پخت)

۴-کنترل مراحل مونتاژ
کابینهای کنترل شده و مهر خورده بعد از رنگ آمیزی به قسمت مونتاژ برده می شود و جهت انجام عملیات مونتاژ در چند خط چیده می شوند ( یک مسئول بر کار هر خط نظارت می کند )
مواد اولیه مورد نیاز در قسمت مونتاژ که قبل از وارد شدن به قسمت مونتاژ توسط واحد کنترل کیفیت کنترل شده اند عبارتند از : کلاف چوبی ، شیشه ، دستگیره ، شبکه ، سرشعله ، زیر شعله ، پولکی ، برچسب ها ، کارت کنترل ، پلاک مشخصات ، ساعت ، کارتن ، پلاستیک و نوار بسته بندی .
۴-۱- مراحل کاری مونتاژ:
۴-۱-۱ : کابینهای مهر خورده در هر خط برگردانده شده و کلافهای چوبی به قسمت پایین آنها پیچ می شود .
۴-۱-۲ : شیشه های مربوط به هر نوع مدل اجاق گاز روی درب آنها جا زده می شود به طوری که شیشه داخل درب لق نمی زند و کاملا در جای خود محکم و ثابت باشد .
۴-۱-۳ : بالا دربی بالای دربها گذاشته شده و پیچ می شود .
۴-۱-۴: دستگیره ها روی درب پیچ می شوند .
۴-۱-۵ : قاب جلو به قسمت جلو و بالای درب به کابین پیچ می شود .
(برای انداختن طرح شعله ها روی قاب جلو که کلیدها روی آن قرار می گیرند از کلیشه استفاده می شود . کلیشه یک نوع توری ابریشمی می باشد که طرح مورد نظر را روی آن می کشند و قسمتهایی که نباید رنگ بگیرد با لاک میپوشانند و بقیه قسمتها که باید روی کار نقش بگیرند توری می باشد (این توریها ساخت اوکراین می باشد ) طرحهای روی قاب جلو در سه رنگ می باشند که برای هر رنگ از یک کلیشه استفاده می شود )
۴-۱-۶ : تست لوله اصلی شیر : قبل از نصب لوله اصلی شیر تست می شود . تست آن به این صورت است که بعد از بستن شیرها روی لوله اصلی به شیلنگ گاز متصل می شود و داخل وان آب قرار می گرد و در صورت نشتی داشتن لوله مشخص می شود در این قسمت فرم مخصوص به قسمت لوله اصلی شیر توسط واحد کنترل کیفیت تکمیل شده و عیب یابی می شود .
۴-۱-۷ : نصب لوله اصلی شیر به کمک بست های روی آن به سقف کابین پیچ می شوند (نصب لوله اصلی باید به گونه ای باشد که پیچ باز و بستن شیر طوری که سر کلید به راحتی روی آن

بسته شود قرار بگیرد . )
۴-۱-۸ : بعد از نصب لوله اصلی شیر ژیگلورها روی شیر بسته می شوند (هر شیر با توجه به مقد

ار سوخت شهری یا مایع بدون گاز ژیگلور مخصوص به خود را دارد . (ژیگلور ۶۰،۷۰،۹۰)
۴-۱-۹ :نصب صفحه رویی اجاق باید صاف و بدون شیب به وسیله پیچهای محکم کننده صورت گیرد .
۴-۱-۱۰ : جا زدن لوله های فرعی
۴-۱-۱۱ : نصب سرشعله ها روی لوله های فرعی
۴-۱-۱۲ : شبکه ها روی صفحه رویی قرار گرفته لقی و کجی آن گرفته می شود .
۴-۱-۱۳ : رگلاژ دربها : در صورتی که درب ها با هم موازی نباشند و یا کج باشند تنظیم می شوند .
۴-۱-۱۴ : قسمت نهایی : در این قسمت لوله های اصلی ، فرعی ، شیرها و چپقی ها و کلا وسایل غریق تست می شوند . چپقی به شیلنگ گاز متصل شده و تمام شعله ها از نظر نشتی تست می شوند .
۴-۱-۱۵ : سرکلید ها بعد از تست نشتی شیرها و لولها روی شیرها نصب می شود .
۴-۱-۱۶ : پلاک مشخصات (که روی آن مدل ، شماره سریال ، نوع گاز مصرفی (مایع ، طبیعی ) و سال ساخت قدرت حرارتی مشعلها و این جمله : فاصله افقی لبه های فوقانی اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال ۱۵ سانتی متر باشد نوشته شده است ) پلاک مشخصات به کمک پرچ در پشت اجاق گاز نصب می شود .
۴-۱-۱۷ : قاب پشت اجاق گاز داخل اجاق قرار داده می شود .
۴-۱-۱۸ : بر چسب ها در جای خود چسبانیده می شوند .
۴-۱-۱۹ : داخل اجاق و قسمتهای دیگر به کمک سرهء باد تمیز شده گرد و خاک آن گرفته می شود .
۴-۱-۲۰ : در صورت کثیف بودن به کمک مایع های تمیز کننده لکه گیری می شود .
۴-۱-۲۱ : در پایان اجاق تکمیل شده توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت نداشتن اشکال کارت کنترل کیفیت نهایی روی آن نصب می شود .

۴-۱-۲۲ : اجاق ها داخل پلاستیک قرارگرفته و با کارتن بسته بندی می شوند .
۴-۱-۲۳ : هر روز باید از هر خط یک نمونه به آزمایشگاه برده شود و در آنجا تست شود .
شرایط استاندارد : کلید و پیچهای سر صاف باید زنگ نزن باشد و اگر فولادی هستند سطح خارجی پیچ باید دارای پوشش زنگ نزن باشد . در صورتیکه پایه ها جدا شدنی هستند باید در جای خود محکم قرار گیرند و نتوان آنها را به جای یکدیگر به کاربرد . مگر اینکه شکل و اندازه پایه ها به طر

یقی باشد که سوار کردن آنها در محل نادرست عملی نباشد . وقتی باری معادل kg68 به اضافه آن تستی از وزن که بر پایه وارد می آید به طور عمودی و بدون ضربه روی آن پایه قرار داده شود هیچگونه شکستگی و یا ضایعه در آن پیدا نشود ، قسمت انتهایی پایه ها و قاعده دستگاه که با زمین و یا محل قرار گرفتن دستگاه تماس دارد بایستی فاقد لبه های تیز باشد . پایه ها و قاعده دستگاه باید محکم و مقاوم باشد به نحوی که اگر دستگاه از هر امتداد و در جهت افقی با وارد آوردن فشار کافی به یکی از لبه های فوقانی آن به اندازه ۹۰cm روی یک سطح صاف سیمانی لغزانیده شود . هیچگونه تغییر شکل دائمی یا ضایعه ای در پایه ها یا قاعده دستگاه بوجود نیاید . سوراخهای شعله پخش کن که باید توسط ماشین و به اندازه های معین ساخته شود ، روپوش صفحه فوقانی اجاق باید با تعبیه زبانه و یا به طرق دیگری به ترتیبی طرح شود که از بسته شدن اتفاقی آن در اثر عدم تعادل و امثال آن در موقع کار و حوادث ناشی از کار جلوگیری شود .
عمل سوراخ زنی ژیگلورها باید با دستگاه مخصوص و به دقت انجام بگیرد .
تقریبا حدود ۵ درصد کنترل کیفیت باید در قسمت مونتاژ انجام بگیرد .
۵- آزمایشگاه
محصول تولید شده باید در آزمایشگاه از نظر تمام آزمایشهای استاندارد تست شود و در صورت داشتن مشکل عیب یابی و آزمایشات لازم جهت رفع عیب و بهتر شدن محصول انجام گیرد .
مواد اولیه سفارش قبل از خرید انبوه باید در آزمایشگاه ، آزمایشات مربوط به آن روی آن انجام بگیرد و بعد خریداری شود . علاوه بر این آزمایشگاه باید مجهز به وسایل و امکانات لازم باشد تا آزمایشات لازم برای نوآوری و بهتر و با کیفیت بالاتر محصول انجام بگیرد .
آزمایشگاه باید هر ماه فرم مربوط به اداره استاندارد که گزارشات آزمایشهای صورت گرفته در مورد محصول می باشد را تحویل دهد .
جهت رسیدن به هدف بالاتر محصولاتی که دارای استاندارد جهانی می باشند باید با نمونه محصول شرکت مقایسه و آزمایشات لازم برای مطابقت با آن روی محصول انجام بگیرد .
محاسبات ، عملیات و آزمایشات لازم جهت بازدهی بیشتر و رفع عیوب صورت بگیرد .

آزمایشات و شرایط استاندارد : جهت آزمایش استحکام اجاق باید در وسط صفحه رویی بار ۱۳۶kg قرار بگیرد و تغییر شکل دستگاه از ۰٫۵mm بیشتر نباشد . عدم تغییرشکل در صورت کشیدن اجاق روی صفحه سیمانی به اندازه ۹۰cm مشعلها را باید به میزان قدرت حرارتی تعیین شده برای آنها تحت فشار معمولی تنظیم کرد مگر به نحو دیگر مشخص شده باشد تمام این تنظیم ها باید در حدود -+۵ در صد ظرفیتهایی باشد که مشخص شده است ظرفیت مشعلهای فوقانی آرام سوز حداقل ۳۰۰ کیلوکالری در ساعت و مشعلهای فوقانی طبق مشخصات داده شده از طرف سازنده هوای اولیه باید طوری تنظیم شود که احتراق کامل صورت گیرد و همچنین تنظیم گاز مشعل و هوای اولیه را در تمام طول مدت آزمایش با هر یک از گازهای آزمایش نباید عوض کرد. احتراق در گازه

ا باید به صورتی انجام گیرد که اکسید کربن حاصله از ۰٫۰۱ درصد تجاوز ننماید (۰٫۰۱ درصد هوای اتاق)
هنگامی که مشعلها با فشار آزمایش معمولی یا فشار کافی برای احتراق کار می کنند از دریچه ورودی هوای اولیه نباید گاز خارج شود بدین منظور باید شعله کوچکی در اطراف دریچه های ورودی هوای اولیه حرکت داده شود در این حال اگر گاز از آنها خارج شود مشتعل خواهد گردید . هنگام آزمایش با فشار آزمایش معمولی دفع شعله و پیلوت باید طوری باشد که اثر جریان باد حاصله از باز و بسته سریع درها و کشوها موجب خاموشی شعله نشود . خاموش و روشن شدن مشعلها باید بدون صدا باشد و مشعلها ضمن سوختن سر و صدای غیر عادی نداشته باشند . در اجاقهاییکه با گاز طبیعی کار می کنند بازده حرارتی مشعلهائیکه میزان گاز ورودی آنها ۳۶۰۰ کیلوکالری در

ساعت یا کمتر باشد نباید از ۴۰ درصد و برای مشعلائیکه میزان گاز ورودی آنها بیش از ۳۶۰۰ کیلوکالری در ساعت است از ۴۵ درصد کمترباشد .