گزارش کار اموزی ترازوهاي ديجيتالي

مطالب حاضر اطلاعاتي در مورد انواع ترازوهاي ديجيتالي كه مورد استفاده بسياري از مكانها مي باشد در اختيار شما قرار مي دهد. ترازوهاي ديجيتالي انواع مختلفي دارد مانند DS 9000، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، آزما و… مدارات داخلي انواع اين ترازوها مشابه هم مي باشد. اكنون به توضيح كلي مدارات داخلي مي پردازيم.

ترازوهاي ديجيتالي از چند قسمت تشكيل مي شود.
۱- تغذيه
۲- سنسور
۳- برد ADC (A/D)
4- برد CPU
5- نمايشگر
۶- شارژر
حال به توضيح هر قسمت مي پردازيم.
تغذيه:
در ترازو به ولتاژهاي با جريان دهي مناسب و همچنين ولتاژ رفرنس A/D و سنسور داريم.
ابتدا برد تغذيه ولتاژ V220 شهر توسط يك ترانس كاهنده به تبديل مي شود و توسط پل ديودي يكسو مي گردد و پس از ريپل گيري توسط دو رگولاتور ۷۹۰۵ براي ولتاژ و رگولاتور ۷۸۰۵ براي ولتاژ تثبيت بدست مي آيد.

چون ولتاژ رفرنس سنسور از تا درنظر گرفته شده است نيازي به ساختن آن نيست. ولي در بعضي از ترازوها كه تا مي باشد از همان ولتاژ ، توسط ترانزيستور ساخته مي شد زيرا چنانچه ولتاژ ما كه ولتاژ تغذيه سنسور مي باشد در اثر گرما و نويزهاي احتمالي تغيير نمايد ولتاژ رفرنس سنسور نيز متناسب با آن تغيير نمايد.

سنسور:
سنسور مهمترين المان ترازو مي باشد كه بستگي به ظرفيت ترازو، شكل و ابعاد مختلفي دارد و عملكرد آن شبيه يك پل مقاومتي است به طوري كه هيچ وزنه اي روي ترازو نمي باشد حاصلضرب مقاومتهاي مقابل برابر بوده و اختلاف ولتاژ دو سر پل صفر مي باشد و هنگام قرار گرفتن بار روي ترازو اين حاصلضرب متمايز شده و اختلاف ولتاژي در حد يك ميكروولت دو سر پل به طور ديفرانسيل

مي افتد. و توسط تقويت كننده (ICOPO7) OP-Amp تقويت شده و در حد ميلي ولت مي رسد و سپس توسط IC به شماره LM308 بافر گرديده و داخل A/D مي گردد. ضمناً هر سنسوري شامل يك ولتاژ تغذيه و يك ولتاژ رفرنس مي باشد كه در تراز و هر سنسور شامل ۵ سيم مي باشد كه عبارتند از:
۱- تغذية سنسور
۲- رفرنس
۳- شيلد (كه معمولاً به زمين وصل مي شود.)
۴- و ۵- خروجيهاي ديفرانسيل

برد A/D:
وظيفة A/D تبديل ولتاژ آنالوگ به ديجيتال مي باشد كه IC A/D بنا به دقت ترازو با ديجيت هاي مختلف به كار مي رود كه در ترازوهاي فروشگاهي معمولاً از IC به شمارة ۷۱۰۹ و يا ۷۱۳۵ استفاده مي گردد. هر IC A/D نيز براي باياس شدن نياز به يك نوسان ساز دارد كه معمولاً توسط شركت سازنده بنا به كاربردهاي مختلف معرفي مي گردد و همچنين شامل يك ولتاژ رفرنس مي باشد كه توسط يك تقسيم مقاومتي ساخته مي شود.

برد CPU:
برد CPU كه مغز دستگاه محسوب مي شود و شامل يك min سيستم ميكروپروسسور مي باشد كه اجزاي اصلي آن شامل: IC CPU، EPROM، RAM و پورت هاي ورودي و خروجي مي باشد. و برد CPU براي ترازوهايي كه نياز به كاربردهاي نرم افزاري دارند استفاده مي شود و در ترازوهاي صنعتي و باسكول ها كه تك نمايشگر هستند و فقط وزن را نمايش مي دهند نيازي به برد CPU نمي باشد.

– IC CPU:
در ترازوها معمولاً از IC به شمارة ۸۰۳۰۳۱ استفاده مي شود كه براي باياس شدن اين IC نياز به يك كريستال مي باشد كه بسته به سرعت انتقال اطلاعات يا Boud Rate فركانس آن متفاوت است و پاية شمارة ۹ اين IC پاية Reset مي باشد كه هنگام شروع كار بايد enable باشد كه با فراهم بودن اين دو مورد ICها در حالت باياس قرار مي گيرد و همچنين از IC به شمارة ۷۴HC373 كه Latch مي باشد به خاطر دو منظوره بودن پايه هاي ۳۲ تا ۳۹، IC CPU هم به عنوان خطوط

اطلاعات و هم به عنوان خطوط آدرس استفاده مي گردد و همچنين در مدار CPU از يك IC فرمان با شمارة ۷۴HC138 كه يك ديكدر ۳ به ۸ مي باشد براي فرمان Latch و IC هاي ديگر استفاده مي شود و همچنين از يك Latch با شمارةْ ۷۴HC245 براي ارتباط Keyboard با CPU استفاده مي گردد. و از IC، Latch شمارة ۷۴HC374 براي ارتباط CPU با نمايشگر استفاده مي گردد.

– IC EPROM:
اين IC كه حافظة اصلي ترازو مي باشد، تنها يكبار مي توان روي آن نوشت و مرتب از روي آن مي توان خواند به همين دليل برنامة اصلي ترازو و همچنين ضرايب مربوط به كاليبراسيون داخل اين IC قرار مي گيرد و بنا به مقدار برنامه شماره هاي آن متفاوت است.
– IC RAM:
اين IC كه حافظة جانبي ترازو مي باشد كه هم مي توان دائماً روي آن نوشت و هم مي توان دائماً از روي آن خواند به همين دليل اطلاعالت مربوط به قيمت اجناس و تاريخ و تقويم، گزارش فروش روزانه و ماهانه و پاره سنگ الكترونيك در آن ذخيره مي شود و براي از بين نرفتن اطلاعات آن هنگام قطع برق از يك باتري Backup، V6/3 استفاده مي گردد. و همچنين در مدار CPU از مقاومت هاي شبكه براي جلوگيري از افت دامنة اطلاعات استفاده مي گردد.

نمايشگر:
در ترازو نمايشگرهاي مختلفي از قبيل LCD، Seven-Segment و VFD استفاده مي گردد. كه هركدام از آنها داراي ICهاي درايو مخصوص خود مي باشد و غالباً براي راه اندازي اين درايوها از دو ديكدر ۳ به ۸ با شمارة ۷۴HC138 استفاده مي گردد كه اين نمايشگرها دوطرفه بوده كه يك طرف آن مخصوص اپراتور و طرف ديگر مخصوص مشتري مي باشد. كه سمت مشتري نياز به ICهاي درايو مستقل ندارد و موازي برد اصلي مي باشد.

شارژ:
برد شارژ كه براي شارژ باتري ترازو مورد استفاده قرار مي گيرد كه معمولاً در ترازو از باتري هاي سيلد اسيد V6، ۵/۴ تا ۵ آمپر ساعت استفاده مي شود و به همين دليل برد شارژر ما بايد ولتاژي حدود V7 با جريان دهي مناسب بسازد و همچنين اگر در تغذيه ترازو از ترانس سروسط استفاده شده باشد براي ساختن ولتاژ V5- در برد شارژر از ICهاي منفي ساز نظير IC به شمارة ۷۶۶۰ يا IC به شمارة ۱۰۵۴ استفاده مي گردد.