نام رايج گياه :pyrethrum’
اسم لاتين:pyrethrum cinerariaefolium
خانواده گياه : asteraceae
پيرتر گياهي است با خاصيت حشره کشي، به طور طبيعي که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزي معمول ميباشد .
ماده حشره کشي اين گياه از سر شاخه هاي گل خشک شده دريافت ميشود .
ازسال ۱۹۵۰ فرآوري اين گياه تنها متمرکز به کنيا بود ولي اکنون پرورش آن به استراليا نيز گسترش يافته است.

اين گياه به طور معمول به دليل خاصيت حشره کشي خوسش پرورش مي يابد وماده موثره آن pyrethrin در سر شاخه هاي گياه يافت ميشود .اين گياه در اکثر کشورها يافت ميشود بويژه در کنيا و تانزانيا و اکوادر و رواندا که به طوريکه برآورد شده هرساله توليدات اين گياه ۳۴/۲ميليون پوند محصولات اين کشور ما به خود نسبت داده است.خرمن سر شاخه ها به دو طريق است : هم به صورت کار دستي و هم به صورت مکانيزه که نوع دوم يعني در مقياس مکانيزه کارآيي کاملتري داشته و از کاردستي مي کاهد.

آرايش گياه:inflorescence

پيرتر گياهي است علفي و باريک و پايا به قد ۱۲ – ۳۰ اينچ و هم چنين قسمت مرکزي گل که به رنگ زرد ميباشد از پهنا ۲/۱۱ اينچ ميباشد.
اين گياه در مناطق معتدل با درجه بارندگي ۴۵ تا ۵۰ اينچ پرورش مي يابد. براي کاشت اين گياه ابتدا بذرها را در خزانه ميکارند و ان وقت بعد از گذشت ۴ ماه يعني زماني که داراي گياه به ۴ تا ۵ اينچ رسيد انرا در زمين اصلي ميکارند. در ۴ ماه بعد خرمن سر شاخه هاي باز شروع ميشود. بعد از ۳ سال محصول دهي به تدريج بهره گياه کاهش مي يابد. ماکزيمم بهره کشت و کاشت اين گياه در فصل دوم گرفته مي شود.
هر گل آذين آن شامل ۱۸ تا ۲۲ گل سفيد است و به صورت مجتمع در مرکز به رنگ زرد که شامل ۴۰ تا ۱۰۰ گل لوله اي کوتاه با جنسيت نروماده ميباشد. گلهاي پيرتر زياد مورد توجه زنبورهاي عسل نيستند تنها گرده ها را دريافت کرده و در امر گرده افشاني شرکت دارند.
البته دانشمندان دريافته اند که زنبورها محصولات را افزايش ميدهند. خرمن زماني شروع ميشود که روي هر ساقه يا سرشاخه ۳ يا ۴ گل کاملا باز وجود داشته باشد.

شرايط گرده افشاني: pollination requirement
در مورد پيرتر شرايط گرده افشاني به وضوح شناخته نشده است اما طي اظهاراتي پيرتر داراي خود حاصلخيزي بالايي است و همچنان که گرده ها از گلي به گل ديگر ميروند که تشکيل بذرهايي با قدرت ماندگاري بالايي ميدهند..

Krolla بحثي داشته راجع به تست مقاله اي پرورش گياهان در قفسه هايي با حظور زنبورها و بدون حظور آنها در محيطهاي باز. او گزارش کرد نشانه اي قوي حاکي از اين است که پرورش پيرتر در حطور حشرات گرده افشان به طور گسترده افزايش مي يابد. گزارش سازمان ملل متحد اظهاز داشت که پيرتر يک گياه دگر لقاح بوده و جشرات مداخله گر در امر گرده افشاني از مهمترين آنها زنبورها وديگر hymenoptera بوده اند.
Brewer اظهارداشت که گرده هاي خود گياه نمي توانند پذيرنده سطح کلاله باشند زيرا وقتي گرده ها از بساک خارج مي شوند سر کلاله بسته مي شود و از اجازه ورود گرده به داخل خام

ه جلوگيري ميکند .نتيجه تست در چگونگي بذر هاي پيرتر بدين نحو بوده : خود لقاحي بدون حضور زنبورها ۱-۰ % در حضور زنبورها ۷/۱ _۷/۲ ميباشد و دگر لقاحي بدون حضور زنبورها ۲/۵_۳/۸ % و در حضور زنبورها ۷/۱۷_۷/۳۷ % مي باشد .

توجه :
Pyrethrum يک حشره کش گياهي است که از گلهاي داوودي و دالماسيا اغلب کمتر از گلهاي داوودي ايراني و گياهاني مه در اروپاي شرقي و Caucasus کشف شده توليد شده البته در حال حاضر گل داوودي و الماسيا که به صورت تجاري است ليشتر در مناطق کوهستاني کنيا وتونس و اکادور کشت شده است.
کشت : pyrethrum
شرح و انتخاب گونه ها: انتخاب خزانه ها و دانه ها و گياهان براي توليد کنندگان دانه کانادايي اغلب به گونه هاي تزييني گل داوودي ايراني که حاوي pyretyhrin کمتر از دالماسيا مي باشد محدود شده متا سفانه اين گونه هاي براي ظهورشان به جاي عصاره pyrethrin انتخاب شده اند .
به طور ايده ال گونه هايي از قبيل آنهايي که در کنيي کشت شده اند بهتر هستند و بايد جستجو شوند و اين گونه ها در سطحهاي بالاتر توسعه يافته اند.
گل داوودي ايراني شبيه گل مرواريد و گلهاي قرمز و صورتي و سفيد که توليد ميشوند ميباشد . گل داوودي دالماسيا بيشتر شبيه گل مرواريد است اين گلها مخصوصا سفيد يا مرکز زرد رنگ با تعداد زيادي ساقه هاي کاملا سفت کلشته ميشوند. گونه هاي ديگراز قبيل chrysanthemum balsatita و c.marshalli مواد حشره کش را شامل ميشود .
شرايط مناسب :
کشت تجاري گل داوودي دالماسيا در ارتفاعات بين ۱۶۰۰و۳۰۰۰ متر انجام ميشود.زيرا pyrethrin با ارتفاعات افزايش مي يابد در صورتي که توليد گل در ارتفاعات پايين تر از ۱۶۰۰ متر کاهش مي يابد . به راستي که رشد آن در آب و هواي نيمه خشک با زمستانهاي سرد و با بارش باران در حدود ۱۲۰۰ ميلي متر و ۲ يا ۳ ماه فصل خشک ميباشد
تکثير :
گياهان ميتوانند با تکثير قسمتي از خود گياه يا دانه ها تکثير شوند. خيلي اسان تر است که کشت گل داوودي را با فراهم کردن گياهان از خزانه يا از همنوع خود شروع کنيم اگر چه هر وقت گياهان براي يکسال استفاده شده اند . براي سالهاي بعد هم ميتوانند استفاده شوند . ريشه گياه ميتواند در پاييز يا بهار موقعي که جوانه هاي جديد ظاهر شوند تقسيم شوند . دانه ها بايد استريل شوند . دانه ها در ۲ يا ۴ هفته جوانه مي زنند. درجه حرارت واقعي براي جوانه زدن در حدود ۲۰ – ۲۲ است . دانه ها را مي توانيم مستقيما در اگوست بکاريم يا آنها را چند سانتي متري در زمين نرم و خشک مخفي کنيم .
گياهان در رديفهاي با فاصله ۳۰ تا ۵۹ سانتي متري جدا از هم يا ۳۵ تا ۴۰ سانتي متر در سراسر رديف جوانه ميزنند .
توجه:

 

گلهاي داوودي بايد خيلي خوب وجين شوند براي اينکه آنها براي مبارزه خيلي حساس هستند .
برداشت :
زمان برداشت براي بدست آوردن بيشترين سطح pyrethrin در گلها مهم است. برداشت بايد در مدت زمانهاي گرم و خشک انجام شوند. در واقع گلها بايد براي رشد کامل حتي در ميان روز پنجم و نهم از شروع شکوفايي برداشت شده باشند . گلها در مرکز گياه شامل pyrethrin بيشتر از بيرون است .

نام گياه : زوفا
نام علمي : hyssopus officinalis
عنوان مقاله : ژوپيتر علامت سرطان
مقدمه :
زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سياه سرفه ، برونشيت و آسم استفاده ميشود . مواد موثره اين گياه سبب افزايش فشارخون ، هضم غذا و همچينين کاهش تورم مي شود . زوفا اگر چه تلخ مزه است ولي به عنوان طعم دهنده مواد غذايي و همچنين در تهيه سس مورد استفاده قرار ميگرد.

اسانس زوفا :
خاصيت ضد قارچي و باکتريايي دارد . اين اسانس در صنايع کنسرو سازي ، نوشابه سازي و همچنين در صنايع آرايشي و بهداشتي کاربرد فراواني دارد .به علت نوش فراواني که در گلهاي اين گياه به وجود مي آيد در رديف گياهان مولد عسل قرار دارد . عسل حاصله از آن کيفيت بسيار مطلوبي دارد .
مشخصات گياه :
زوفا گياهي خشبي وچند ساله است . منشا اين گياه آسياي صغير گزارش داده شده و همچنين زوفا در سطح وسيعي در مرکز و جنوب اروپا ، عمدتا در روسيه ، بلغارستان، مج

ارستان ، ايتاليا ف اسپانيا، فرانسه و کشمير و هند کشت ميشود . واز درياي خزر تا درياي سياه همچنين درمناطق شني نواحي مديترانه مي رويد.
ريشه زوفا مستقيم است وانشعابات فراواني دارد ساقه چهارگوش ، مستقيم ارتفاع آن cm70_50 است . قسمت تحتاني (پاي ساقه ) چوبي و قهوه اي رنگ و از انشعابهاي فراواني برخوردار است ولي قسمت فوقاني آن نرم و سبز رنگ مي باشد . برگهاي صاف ، فاقد دندانه، باريک، کشيده وکم وبيش نيزه اي شکل ورنگ آن سبز روشن است

روش کاشت :
از آنجايي که بذرهاي زوفا قوه رويشي مناسبي دارند کشت مستقيم در زمين اصلي نتايج مطلوبي داشته وپس از کاشت زمين را بايد آبياري کرد چنانچه اين گياه در شيبها کشت شود چهت رديف ها بايد برخلاف جهت شيب زمين باشد در گذشته در برخي ازکشورها تکثير زوفا به روش هاي غيرمستقيم (کشت در خزانه ويا حتي به روش رويشي است ) انجام ميگرفته است ولي در حال حاضر در اکثر کشور هايي که اين گياه کشت ميشود براي تکثير از روش مستقيم استفاده ميشود
تناوب کاشت :
زوفا ۷_۵ سال عمر ميکند از اين رو انتخاب زمين مناسب براي اين گياه ضرورت دارد علفهاي هرز در رشد ونمو مقدارمواد موثره زوفا تاثير منفي برجاي ميگذارد مبارزه با علفهاي هرز در طول رويش گياه ضروري است. زوفا را باگياهاني مانند غلات، خردل وذرت به تناوب کشت کرد کاشت اين گياه در زمينهايي که به مقدار زيادي از علف کشهايي با ماده موثره تريازين استفاده شده است مناسب نيست تناوب کشت زوفا با گياهاني که بذرآنها پس از رسيدن به اطراف ريزش ميکند (مانند رازيانه ، گشنيز و… ) و همچنين تناوب با گياهان ريشه اي ( مانند يونجه ، شبدر….) مناسب نيست زيرا اين گياهان در گسترش بيماريها موثرند
زوفا راميتوان ۵_۴ سال متوالي در يک قطعه زمين کشت کرد پس از اين مدت بايد با گياهان مناسب به تناوب کشت شود.

برداشت :
اگر هدف از کاشت استفاده از پيکر رويشي آن براي ادويه باشد اوايل گل دهي بايد برداشت شود اگر به منظور استخراج اسانس کشت شده باشد گياهان را در مرحله گل دهي کامل يعني اوايل تابستان بايد برداشت کرد .برداشت اندامهاي مورد نظرگياه بايد از اندام فوقاني ساقه هاي چوبي صورت گيرد اگر هنگام برداشت هوا خشک باشد و آفتاب شديد نتابد پيکر رويشي برداشت شده را ميتوان براي مدتي روي زمين قرار داد و پس از کاهش رطوبت آنها را به خشک کن منتقل کرد دماي مناسب براي خشک کردن گياه با استفاده از خشک کن هاي الکتريکي ۳۵_۳۰ درجه است .
خواص دارويي :

نوشيدن زوفاي جوشيده با عسل و گياه سداب به کساني کمک ميکند که به سرفه هاي شديد، تنگي نفس ، افراد مبتلا به رماتيسم وکساني که نفسشان با خس خس همراه است کمک ميکند . اين گياه همراه با عسل کرمهاي داخل شکم را ميکشد و کوبيده شده آن با انجير تازه به از خشکي در آمدن مزاج کمک ميکند اثر آن قوي تر هم ميشود اگر گل زنبق يا سوسن يا شاهي به آن اضافه شود اين گياه دارويي عالي براي ورم يا آماس لوزه در گلو است و اين تحت شرايطي است که به عنوان غرغره ازآن استقاده شود ماليدن پماد آن به سر شپش را از بين مي برد اين گياه براي کاهش بيماري خلط بسيار مناسب است و در تمام مشکلات ناشي از سرما يا بيمار

يهاي قفسه سينه ويا ريه مناسب است و اين تاثير هنگامي است که مثل شربت استفاده شود
عناب

عناب: ziziphus
عناب يکي از گونه هاي بي شمار ziziphus[rhamnaceae] است که ميوه آن خوراکي است ، با اين حال تنها گونه ديگر ازziziphus ،عناب هندي حساس به سرما [z.mauritiana] نيزبه خاطر ميوه اش بسيار کشت ميشود . پراکنش طبيعي کنوني عناب از اروپاي جنوب شرقي تا چين را در برميگيرد وبه طور متناوبي در جنوب شرقي ايالات متحده کشت مي شود . محاسبات، تنوع دامنه کشت آن را نشان ميدهد ولي بشر آن را از خاور ميانه به روم انتقال داده که در آنجا به وسيله پليني شناخته شده است .به مدت چهار هزار سال درخت عناب در چيت کشت مي شده است .
توليد سالانه اين ميوه در چين ۴۵۰ هزار تن است که درميزان آن در باغات ۲۹۰ هزار هکتار عناب در چين به ميزان هکتار مرکبات در فلوريدا محاسبه ميشود
کاربرد هاي دارويي اين گياه
عناب هم ميوه اي خوشمزه است وهم دارويي گياهي موثري به شمار ميرود . اين ميوه به افزايش وزن بدن کمک ميکند ، قدرت ماهيچه ها را زياد نموده و بنيه بدن را افزايش ميدهد .
در داروهاي چيني اين ميوه به عنوان ماده اي مقوي در فعال ساختن جگر استفاده ميشود .
در يک آزمايش پزشکي در چين به ۱۲ بيمار که از ناراحتي جگر شکايت داشتند عناب تجويز شد و به همراه آن بادام زميني وشکر سرخ،شبانه خورانده شد ، عملکرد جگر اين افراد طي ۴ هفته بهبود يافت .
از عناب به عنوان پادزهر، زياد کننده ادرار ،داروي ملين و خلط آور استفاده ميشود.برگهاي آن بند آورنده خون وتب بر هستند . گفته ميشود که اين برگ ها رشد موها را تسريع مينمايند.انها به شکل ضماد در درمان ادرار بندي به کار گرفته ميشود. ميوه هاي خشک شده آرامبخش ،ضد سرطان ،ضر بيماري هاي تنفسي ،تب بر ،مسکن ، اشتها آور ، بند آورنده خون ومقوي هست

 

ند . تصفيه کننده خون بوده و به هضم غذا کمک ميکند .آنها در درمان نامرتب بودن ضربان قلب ،بيخوابي ،خستگي اعصاب ،عرق شبانه وتعرق زياد بدن استفاده ميشوند . ريشه گياه در درمان سوء هاضمه مفيد است . جوشانده ريشه به پودر تبديل مي شود وبراي زخم ها ودمل هاي کهنه مفيد هستند گياه درماني براي کم خوني، کشيدگي عضلات ، تورم کليه وبيماري هاي عصبي محسوب ميشود اين گياه به طور گسترده در چين براي درمان سوختگي به کار ميرود.