طرح پرواربندي جوجه شترمرغ

مقدمه :‌
طرح پرورش آهو و پرورش شترمرغ طرحهايي هستند كه در بحث كارآفريني مطرح بوده و توسعه آنها از اهداف دولت جمهوري اسلامي بوده و دولت همواره توجه خاص و حمايت نسبت به آن را ابراز داشته حال آكه پروژه پرواربندي جوجه شترمرغ مد نظر اين طرح پروژه بوده در قسمت هاي بعدي به بحث مفصل اين طرح پرداخته شده است و يكي از معايبي كه شروع اين طرح دارد اين است كه

دولت هيچ نوع تسهيلات بانكي در اختيار كارآفرينان قرار نداده و هركار آفريني بايد علاوه بر ريسك و خصوصيات ديگر كار آفرينان از سرمايه نيز برخوردار باشد . شترمرغ حيواني است استراليايي اما پرورش و زندگي اين حيوان تنها به يك كشور و محدوده جرافيايي خاص محدود نمي شود و در هر

نقطه آب و هوايي گرم ( استراليا )‌ و سرد كانادا و روسيه قابل زيست و توليد مثل بوده زيرا ساختار بدني اين حيوان بگونه اي است كه بين پر و پوست اين حيوان لايه اي وجود دارد كه هر نوع آب و هوا را تحمل كرده چه گرم و چه سرد مي تواند سريعا خود را با آب و هواي محيط وفق دهد .
در اين طرح بحث پروار بندي مدنظر است نه پرورش و تكثير .
جوجه شترمرغ كه ۲۰% حسياسيت جوجه مرغ معمولي را دارد براي پرواربندي خريداري شده و پس از ۹ ماه پروارشده آماده فروش مي گردد. پرورش شتر مرغ خواهان سرمايه گذاري بلند مدت

بوده حال آنكه در پروار بندي زودتر به سوددهي خواهيم رسيد . شترمرغ حيواني است بياباني و براي پرورش نياز به مكاني است محصور شده براي جلوگيري از فرار اين پرنده و بصورت چريدن رشد و نمو مي نمايد خوراك اين حيوان متشكل از جو ،‌سبوس و ذرت مي باشد .
در معرفي محصول اين حيوان مي توان گفت هيچ چيز اين پرنده دور ريختني نيست : پر ،‌ گوشت ،‌ چرم ، كود و حتي چشم اين حيوان خواص دارويي دارد ، چرم اين حيوان در نوع خود بي نظير و گرانبهاست .
براي استفاده از اين محصول هيچ رده سني نياز نبوده و كلسترل كمتري نسبت به گوشت قرمز دارد و از نظر جمعيت مشتري در ايران هر روز به جمعيت مشتريها افزوده مي شود .
از نظر رقبا اين محصول در بازارهاي داخلي تقريبا هيچ رقيبي نداشته و تمام كساني كه در اين راستا فعاليت چشمگير داشته با ساير توليد كنندگان جنبه همكاري براي پيداكردن بازار بهتر و زيادتر شدن محصول دارند شايد در آينده توليد اين محصول و ارائه آن بصورت رقابتي شود .
در بحص معيار هاي انتخاب مكان بدليل كاهش هزينه اين طرح چون مورد توجه دولت مي باشد از طريق منابع طبيعي مي توان بصورت رايگان در محدوده هايي كه جزء حريم شهري نبوده دريافت و شروع به كار نمود.

 

خلاصه طرح :
موضوع طرح : پروار بندي جوجه شترمرغ
نوع توليدات :‌شتر مرغ
تعداد شاغلين : ۸ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح :‌ ۸/۷۵۴۶
سرمايه گذاري ثابت :‌ ۸/۷۲۸۵
سرمايه در گردش :‌ ۳/۷۶

درآمد ساليانه :‌ ۰۰۰/۹۰
سود ويژه :‌ ۵۱۶۲٫۵
دروه بازگشت سرمايه :‌ ۲۰ ماه
نرخ بازدهي سرمايه : ۴۸%

۱- سرمايه گذاري ثابت طرح :
۱-۱- زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ميليون ريال )
۱۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰

۱-۲- محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(متر مربع) هزينه واحد (ريال) هزينه كل (ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۱۵۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۰۵
۲ حصاركشي ۴۵۰ ۸۰۰۰۰ ۳۶
۳ فضاي سبز ،‌ خيابان كشي ۱۴
جمع ۱۵۵

 

۳-۱-ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا هزينه واحد هزينه كل (ميليون ريال)
۱ سالن توليد ۱۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰
۲ انبارها ۹۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰
۳ ساختمان اداري و سرويسها ۵۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۵۰
۴ نمازخانه ۳۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰
۵ آزمايشگاه
۶ نگهبان و سرايدار ۳۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰
ساير
جمع ۱۶۳۰

 

۴-۱ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات فني هزينه كل
( ميليون ريال)
۱ برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه) ۳۰
۲ آبرساني (حق انشعاب و لوله گذاري و . . . ) ۲۰
۳ گازرساني (حق انشعاب و ولوله گذاري و . . .)
۴ امتياز خط تلفن ۱۰
۵ ايمني و اطفا حريق ۲۰۰
۶ وسايل سرمايش و گرمايش ۵۰
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب
۸ سيستم بخار : برآورد تعداد و ظرفيت ديگهاي بخار
۹ تهويه و هواي فشرده
۱۰ ساير
جمع ۳۱۰

۵-۱- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

رديف نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي تعداد هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ آسياب ۱ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰
۲ آبخوري ۱۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
۳ ظرف خوراك ۱۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰
۴ ساير ۱ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
جمع ۱۱۰۵

۶-۱-وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :
رديف شرح تعداد هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ وانت ۱ ۹۱۰۰۰۰۰۰ ۹۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمع ۱ ۹۱

۷-۱- تجهيزات اداري و كارگاهي
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)

۱ لوازم اداري ( ميز ـ صندلي ـ فايل ـ‌گوشي تلفن و . . .) ۱/۹
۲ لوازم آشپزخانه ۱
۳ ابزارآلات كارگاهي ( در صورت نياز )
جمع ۱/۱۰

۸-۱- هزينه هاي قبل از بهره برداري :
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)
۱ تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه ۳/۱۰۳
۲ اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها ۷/۴
۳ حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ۴۸
۴ راه اندازي آزمايشي (معادل ده روز مواد اوليه ـ سوخت و انرژي و دستمزد) ۷/۲۸
جمع ۷/۱۸۴

جدول هزينه هاي ثابت طرح :
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)
۱ زمين ۳۶۰۰
۲ محوطه سازي و ساختمان ۱۷۸۵
۳ تاسيسات و تجهيزات ۳۱۰
۴ وسايط نقليه ۹۱
۵ ماشين آلات و تجهيزات ۱۱۰۵
۶ تجهيزات اداري و كارگاهي ۱۰٫۱
۷ متفرقه و پيش بيني نشده ۲۰۰
۸ هزينه هاي قبل از بهره برداري ۱۸۴٫۷
جمع ۷۲۸۵٫۸

۲- هزينه هاي جاري طرح
۲-۱- مواد اوليه و بسته بندي :

 

رديف مواد اوليه و بسته بندي مصرف ساليانه
تن هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال)
ريالي ارزي
۱ ذرت ۳۵ ۳۲۵۰ ۱۱۳٫۷۵
۲ گندم ۳۵ ۳۵۰۰ ۱۲۲٫۵۰
۳ يونجه ۱۰ ۲۰۰۰ ۲۰
۴ سويا ۴۰ ۳۷۰۰ ۱۴۸
۵ ساير مكمل ها ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰
۶
۷
۸
۹
۱۰
جمع ۴۱۴٫۲۵

۲-۲- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :
رديف شرح تعداد حقوق ماهيانه
(ريال) حقوق ساليانه
(ميليون ريال)
۱ مدير عامل ۱ ۵۳۹۴۷۵۴ ۶۴٫۸
۲ مالي و اداري ۱ ۴۲۹۱۵۸٫۴ ۵۱٫۵
۳ نگهبان ۱ ۳۱۳۴۴۷٫۲ ۳۷٫۶
۴ راننده ۱ ۳۱۳۴۴۷٫۲ ۳۷٫۶
۶
۷
۸
۹
۱۰
جمع حقوق ۴ ۱۹۱٫۵

جمع كل ۱۹۱٫۵

۳-۲- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي :‌
رديف شرح تعداد حقوق ماهيانه
(ريال) حقوق ساليانه
(ميليون ريال)
۱ مسئول محوطه ۱ ۳۱۳۴۴۷٫۲ ۳۷٫۶
۲ كارگر ساده ۲ ۳۱۳۴۴۷٫۲ ۷۵٫۲
۳ كارگر ماهر ۱ ۳۱۳۴۴۷٫۲ ۳۷٫۶
۴
۵
۶
۷
۸

 

۹
۱۰
جمع حقوق ۴ ۱۵۰

جمع كل ۱۵۰٫۴

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :
توليدي + غير توليدي = ۱۵۰٫۴ + ۱۹۱٫۵ = ۳۴۱٫۹

۴-۲- هزينه سوخت و انرژي
رديف شرح واحد مصرف ساليانه هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق مصرفي كيلو وات ساعت ۲۱٫۶
۲ آب مصرفي متر مكعب ۱۶٫۲
۳ گاز مصرفي متر مكعب
سوخت مصرفي
۴ نفت ليتر ۱۸
۵ گازوئيل ليتر ۲٫۲
۶ بنزين ليتر
۷ روغن واسكازين ليتر
جمع ۵۸

 

۵-۲-استهلاك و تعمير و نگهداري :
رديف شرح ارزش دارايي
(ميليون ريال) استهلاك تعمير و نگهداري
درصد مبلغ درصد مبلغ
۱ ساختمان ۱۷۸۵ ۱۰ ۱۷۸٫۵ ۲ ۳۵٫۷
۲ تاسيسات ۳۱۰ ۱۲ ۳۷٫۲ ۵ ۱۵٫۵
۳ وسايط نقليه ۲۱۱ ۲۰ ۴۲٫۲ ۱۰ ۲۱٫۱
۴ ماشين آلات و تجهيزات ۱۴۵۵ ۱۰ ۱۴۵٫۵ ۵ ۷۲٫۷
۵ تجهيزات اداري ۱۰٫۱ ۲۰ ۲ ۱۰ ۱
جمع ۳۷۷۱٫۱ ۴۰۵٫۴ ۱۴۶