یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی

Djammer: a New Digital, Mobile, Virtual, Personal Musical Instrument
Mat Hand, Appril slyden, Mark Smith (HP labs , Palo Atto, CA) Banny Benerjee, Arvind Gupta (IDEO, Palo Atto, CA) mat,
hans @ hp.com

خلاصه
Djammer متشکل از کلمه های Dj و jamming، به کاربردها اجازه می دهد تا موزیکشان را با استفاده از فنون استاندارد Dj دستکاری کرده، همچنین به آنها اجازه می دهند که با دیگر کاربرها در جلسات بداهه نوازی جمعی از طریق مبادله و تقسیم چندین جریان موزیکی به تعامل بپردازند. در این مقاله، ما تکامل تدریجی Djammer شامل فرآیند تعامل و تکامل تدریجی که به آخرین مدل

(Prototype) منتهی شده است را شرح می دهیم. این آخرین مدل به کاربرانش اجازه می دهد تا موزیک دیجیتالشان را از طریق دستگاری (mainpulation) و کنترل با یک دست متاثر سازند. با پذیرفتن این دو مورد خلاقیت و ارتباط با موزیک دیجیتالی (با این ویژگیها) Djammer یک ابزار موسیقی جدید است که مرحله جدیدی در تکامل تدریجی از ضبط و پخشهای (player) صوتی قابل حمل را در بر می گیرد.

۱-مقدمه
با رشد محبوبیت playerهای صوتی دیجیتال قابل حمل و فراهم بودن حجمی از موزیک دیجیتالی، مصرف کننده ها در حال حاضر می توانند آن را داشته باشند و صدها ساعت از موزیک را در جیبهایشان حمل کنند. استفاده از آنها روش و سبک را تغییر داده و آنچه که خطی مشی (platfore) فردی بود از بین رفته و به موزیک از پیش ضبط شده تبدیل شده است. یک Player

صوتی دیجیتال معمولاً کارکردهایی (functions) دارد که به کاربر اجازه می دهد که برروی محتوای صورت دیجیتالی با استفاده از روشهای مختلف کار کند. این کارکردها ممکن است شامل playback (تکرار)، record (ضبط)، forward (جلو) revers (عقب)، skip (پرش) random play (پخش تصادفی) و repeat (تکرار) باشد. ما معتقدیم مراحل بعدی در تکامل تدریجی موزیک دیجیتالی در بخشهای خلاقیت و ارتباطات می باشد.

Playerهای صوتی دیجیتالی موجود به طور عمومی هر دستکاری مربوط به محتوای صورت مثل mixing (ترکیب)، scratching (خراش)، fading (شفاف سازی صدا)، reverse player (اجرای معکوس) و looping (گردشی) فراهم نمی کنند. این کارکردها بوسیله صفحه گردانهای (turntables) خاص Dj فراهم شده است و برای ایجاد محتوای صوت برای پخش بعدی از طریق بعضی از انواع رسانه ها (media) یا برای پخش زنده استفاده می شود. آنها به طور کلی برای استفاده اجراکننده

(Performe) فردی طراحی شدند و براحتی مورد استفاده گروهی از اجراکننده ها برای ترکیب کردن جلسات دسته جمعی صوتی به صورت بداهه نیستند، بخصوص اگر همکارها (collaborators) در یک مکان فیزیکی نباشند.
بعد از گوش کردن به ارائه Dj Gerald، “Word wide web” یک برنامه نویس دیجیتال در دپارتمان موزیک NYU در طول تابستان ۲۰۰۲ با علم بر اینکه صفحه گردانها همان گیتار برقی (electric guitar) شده اند، تیم آزمایشگاهی HP شروع کرد به فکر کردن در باره اینکه چطور می توانند هم خلاقیت و هم ارتباط را مورد توجه قرار دهند.
این مقاله یک مدل جدید از Djammer که در شکل ۱ نشان داده شده است که به یک سطح پیشرفته از تعامل و ارتباط در Playerهای موزیک ومتحرک که هم برای مصرف کننده و هم برای Dj های حرفه ای به طور یکسان جالب توجه است را شرح می دهد.

۲-فنون استاندارد DJ
یک فن و تکنولوژی) اساسی Dj، ضبط Scraching شامل دستکاری مستقیم صدای موزیک توسط حرکت یک صفحه وینیل که برروی صفحه گردان مستقر شده است می باشد. Djها scratch می کنند بوسیله جای دادن دستشان برروی صفحه و هل دادن صفحه به جلو و کشیدن صفحه به عقب یا نگه داشتن صفحه در جای خود. هرکدام از این حرکات مسیر آوازی که در حال اجرا است را تغییر می دهند و سرعتی که با آن، حرکات اجرا می شوند درجه زیر و بمی آواز را تغییر می دهد وبدان

وسیله بر صدایی که تولید می شود تاثیر می گذارند. علاوه بر حرکت صفحه برروی صفحه گردان، Djها همچنین از crossfader برای دستکاری صدای موزیک بوسیله یک پردازش شناخته شده به نام fading استفاده می کنند. Grossfader معمولاً یک لغزنده (slider) که برروی mixer مشخص شده است (یا به طور غیر مستقیم بر روی صفحه گردان در مورد صفحه گردانهای دیجیتالی) و درجه

صدایی را که از mixer بیرون می آید را کنترل می کند. شیب crossfader تعیین می کند که صدای خارج شده از صفحه گردان به تدریج با حرکت crossfader تغییر یا اینکه آناً وقتی crossfader به یک نقطه ویژه که به نام نقطه انقطاع (cut-point) شناخته می شود رسید، تغییر کند. یک شیب تند اساساً لغزنده crossgader را به یک دکمه تبدیل می کند و فرایند قطع و وصل (muting /

unmuting) صدا را انجام یم دهد. این مهم است که توجه کنیم پردازش fading فقط برروی صدای خارج شده از mixer/speaker تاثیر می گذارد. Dj باید اول نمونه (sample) یا قطعه خاصی از موزیک را برای دستکاری مشخص کند. این عمل شناخت موقعیت یک نمونه خاص به cueing یا پیدا کردن نقطه شکست (break point) شناخته می شود. شناخت نقطه شکست برروی صفحه می تواند با کمک بصری همچون برچسب برروی صفحه در شروع آوازهای خاص یا در محل نمونه های خاص

انجام شود. Djها همچنین می توانند با گوش کردن به آواز از طریق هدفن شان یک نقطه شکست را تعیین کنند و سپس نمونه موردنظر را با حرکت صفحه هدایت کنند. نقاط شکست معمولاً در شروع هر آواز شناخته می شوند اما در هر جائی از آواز بسته به میل و سلیقه Dj می توانند قرار بگیرند.
۳-مدل اولیه
با درنظر داشتن این فنون در ذهن، تیم آزمایشگاهی HP، Djmmer را اختراع کرد. این وسیله سرگرمی شخصی جدید یک کارکرد خلاق صفحه گردان مانندی (turntable liked) را به دنیای MP3 دیجیتالی متحرک می آورد، در حالیکه یک چارچوب همکلاری مجازی با در اختیار داشتن یک روند مبتکرانه در شبکه را ارائه م دهد.
برای انجام این مورد، Djammer یک صفحه گردان مجازی را با استفاده از تکنولوژی پردازش سیگنال اجرا می کند. این (Djammer) برای کارهایی همچون ایجاد (creat)، تغییر و اصلاح (alter) با ترکیب موزیک و صورت بصورت بلادرنگ را فراهم می کند.

از آنجائیکه صفحه گردان مجازی است یک Djanner می تواند چندین کانال صوتی که همزمان با هم کار می کنند را داشته باشد.
یک واسط (interface) که هم دیجیتالی و هم آنالوگ را جواب می دهد، کاربر را قادر به استفاده از سنسورهای متنوع به عنوان محرک (فعال کننده) صفحه گردان مجازی می کند. یک مدل اولیه (earl version) از Djammer، که در شکل ۲ نشان داده شده، با شتاب سنج های

(accelyerometer) حساس به ضربه (sgock) و سنسورهای نوری برای آشکارسازی نقطه لمس شده نشان داده شده است. این سنسورها به کاربر اجازه می دهد تا موزیکشان با استفااده از Percussive striking motion یا اعمال مختلفی شامل ردیابی حرکت مثل sliding یا strumming را scratch و interact کنند.
روند تکنولوژیهای ارتباطات رسانه ها در Djammer از استانداردهای صنعتی پیروی می کند و اجازه می دهد تا مصرف کننده ها مبادله و تقسیم و متقابلاً اثر کنند برروی چندین جریان موزیکی یک شرح کامل از نمونه اولیه را در (۵) و (۶) می توانید پیدا کنید.
۴-یک وسیله موسقیایی جدید

در تابستان ۲۰۰۴ گروه آزمایشی HP با شرکت صنعتی IDEO تیمی درست کرد برای اینکه یک مدل جدید ایجاد کند که Djها در ترکیب با تجهیزات قدیمی خود استفاده کنند. از آنجا که Djammer یک نمونه جدید در دنیای تجهیزات Djها بوده مدل اولیه هزاران دستور تهیه کرد که طرح نهایی می توانست فرض کند. این مدل توانایی استفاده کردن از سنسور ورودی به منظور انجام کارکردهای ضروری Dj را از خود نشان داده بود. به منظور ایجاد یک دستور مناسب برای واسط (interface) فیزیکی و انتخاب سنسورها، تیم مدل اولیه را با بعضی از Djهای مهم تست کرد.
Cut chemist و Dj Gawkl دو Dj معروف با تجربه در ارائه مدل برای تجهیزات جدید Dj، Djammer ای را تست کردند که یک proximity sensor (سنسوری که به نزدیک یا دور بودن حساس است) به آن

متصل بود به عنوان واسط scarching و همچنین تعدادی کلیدهای سریع (momentary swityches) برای کنترلهای دیگر داشت. Djها، فیدبک مهمی که در طراحی واسط (interface) تاثیر کلیدی داشت، فراهم کردند. فیدبکشان به وضوح نشان می داد که تاخیر بین ورودی کاربر به نتیجه افکت صوتی بسیار مهم است. تاخیر در هر یک از آلات قابل رشد Dj باید با تاخیر ابزارهای قدیمی Dj که از صفحه vinyle استفاده می کند مقایسه شود. علاوه بر آن، ِDjها زمانیکه در کنترلهای دیگر مثل

“enable-disable” و cross-fade و پیدا کردن نقطه مشخص را خاطرنشان کردند. فیدبک (آگاهی دادن از اخبار) مهم دیگر این بود که واسط باید طوری باشد که در آن شخص بتواند حس خوبی را نسبت به آن کسب کند همانند هر ابزار موسقیایی.
اینکه بتواند چندین سنسور را در یک جانشینی سریع با یک انگشت فعال کند، به عنوان یک نیاز برای scratching موثر به نظر می رسد. نهایتاً سنسورها باید بتوانند حرکات (ضربات) حساس کوچک را نسبت به حرکات دراز (پرقدرت تر) ضبط کنند.

یافته های حاصل از تست کاربر نشان می دهد که در عوض استفاده از یک Proximity sensor برای scrach ورودی، یک واسط که در دست جا داد (hand held interface) با یک شتاب سنج امکان تبدیل بهتری بین حرکت فیزیکی و دستکاری موریک می دهد. تیم جدید به سرعت برروی یک طرحی که به Dj اجازه دهد تا یک جریان موزیکی را به طور wireless، به دور از وسایل Dj، scratch کند.

این احساس می شد که به منظور ایجاد یک interface که به درستی از آزادی (رهایی) از نزدیک بودن به ابزار Dj بهره برداری کند. واسط Djammer باید یکطرفه باشد تا دو طرفه. طرح واسط Djammer به نمونه های سریع (کم تاخیر) رسید. چندین نمونه از مدلهای ناکامل به منظور شبیه سازی وسیله ورودی ایجاد شد. اینها در دستهای مردم با اندازه های مختلف گذاشتند تا پیامدهای مختلف تعداد (میزان) راحتی و سرعت انجام کار با آن را بفهمند.

تبدیل ابزار کنترلی پیچیده یک ایستگاه قدیمی Dj برروی یک دست نیازمند توجه بسیار زیادی بود. موقعیتها و نقشه های مختلفی برای کنترلهای مختلف در یک فرآیند تکراری با فیدبکی که توسط Djهای حرفه ای scratch فراهم شده بود، مدلسازی شد. شکل ۳ نقشه نهایی برای مدل جدید را شرح می دهد.
برای جا دادن سنسورهای جدید، یک واحد سخت افزاری front-end جداگانه اضافه شد. برای اینکه جائی برای interfaceهای الکتریکی و فانکشنهای پردازش سیگنال فراهم کند. واحد سخت افزاری front-end جدید اجازه می دهد که چندین سنسور در Djammer استفاده شود که بعضی از آنها داده ها در سرعتهای بسیار بالا استفاده می کنند و یا اینکه درجه زیادی از دقت را می طلبد مانند ماشین کوچک gyro (micro machine gyross) ، شتاب سنج های خطی (Linear

acceleromenyers) و سنسورهای حساس به نزدیکی (proximity sensors). این (واحد سخت افزاری) سیگنال سنسور اولیه را که در واحد اصلی Djammer پردازش شده بود را از رده خارج می کند و اجازه می دهد که برای سنسورهای جدید سفارشی و بهینه گردد. این (واحد سخت) به HP اجازه می داد سنسورهای Djammer که نسل سوم از توسعه واسط های کاربر تعریف و منتشر شود و همینطور مکانیزمهای کنش و واکنش برای Djammer
سنسورهای ورودی برای scratching یک شتاب سنج که در دست جای می گرف

ت در شکل ۴ نشان داده شده است مثل حرکتی شبیه چرخش دیسک به عقب و جلو که یک افکت مشابه بر روی موزیک دیجیتال شبیه سازی می کند را طراحی می کردند. Scratching موزیک با استفاده از صفحه های وینیل موجب یک فیدبک لامسه ای قوی می شود، این احساس می شد که کارکرد scratch-on/off باید کاری شبیه به اینکه یکی از دستها پایین می آید برای دستکاری صفحه و یک دست از صفحه بالا می رود باشد. این رابطه (کار) معنادار یا کلیدهای کم تاخیر

(momentary switched) برروی یک دسته بلند در حالتهای مختلف تست شد. یک سطج بزرگ «پدال» بین انگشت میانی و موچک برای موفقیت آمیز بودن کار پیش بینی شد.
عمل mute/unmute که یکی از فعل و انفعالهای کلیدی در ایجاد موزیک Dj است، نیاز است که در یک جانشینی سریع به کار بیفتد و از نزدیک عمل scratch را به هم مرتبط کند. از این رو این کنترل یک کلید سریع حساس خودکار که زیر نوک انگشت سبابه جای دارد.
با فرکانس پایین، از این احساس می شد که یک دکمه بزرگ برروی کنار وسیله که بتواند کوبیده شود (thumped) با دست دگر در برابر بدن است.

معماری کنونی نتیجه طرحی بود که هدفش ایجاد یک نوع جدید از ابزار موسیقی همراه با محوریت قراردادن انسان بود. این به فرم صافی منتهی شد به خاطر استفاده از فلز جلا داده شده و چوب. حلقه که در یک پایه انگشت شصت قرار دارد صرفنظر از کمک به ظاهر زیبا برای نگه داشتن وسیله که وصل شده به دست وقتی که همه کنترلها جدا شده اند به کار می رود همانگونه که در شکل ۵ آمده است. طراحی مجدد Djammer یک حلقه برجسته از جنس آلومینیوم که با صفحات نیکل جلا داده شده می باشد که به راحتی در دست جای می گیرد. شکل و مواد تشکیل دهنده و احساس و تجربه یک وسیله موسیقی جدید را شکل می دهد.

مدل جدید که چند کاربر با ۶ نفر شخص باتجربه غیرحرفه ای برروی آن کار می کردند، بوجود آمد، هر یک از Djها یک وسیله نیمه ساخته را یک ساعت در جلسه استفاده کردند. در نتیجه تجربه حسمی مختلفی از air-scratching مقایسه شد با scratching توسط وینیل. Djها توجه داشتند که مثل هر وسیله موسیقیایی Djammer زمان می برد برای ماهر شدن. آنها همه بیان کردند که استفاده از Djammer به عنوان وسیله فرعی برای نصب استاندارهایشان روشن است. آنها همگی توضیحات مناسب راجع به اندازه و وزن Djammer داشتند.

چه رنگ باشد و چطور محتویات زیاد را در آن پر کرد.
واضحاً این نوعی احساس طبیعی است… شما یک جواب خوب از آنچه که در دست شما است به طور طبیعی دارید.
۵-پایان
آخرین اختراع شخصی، مجازی، متحرک و دیجیتالی HP در ویترین فروش، Djammer از طریق رسانه های جمعی در کنفرانس Digital Experience launch معرفی شد. Dj-Gowk – شکل ۵- مهمانان کنفرانس را با ایجاد ملودیهایش که با استفاده از Djammer آنها را ایجاد کرده بود سرگرم کرد و تیم هم توانست پیشروی از صفحه گردان استاندارد Dj که صرفاً آنالوگ بودند به یک وسیله سرگرمی دیجیتالی جدید معرفی و شرح دهد.
یک دستاورد مهم Djammer نشان دادن یک راه چند رسانه ای که بعدها استفاده خواهد شد به عنوان شرط ارتباط است. تعامل با مسیرهای رسانه ای به صورت بلادرنگ هرگز نمی تواند تغییر دهد که مردم چطور موزیک بسازند و استفاده کنند بل

که چطور آنها ترکیب آن را با سایر وسیله ها همچون ویدئو و سخنرانی.

۶-شناسایی
ما می خواهیم از Sam lucente، Larry Trigger، Goug cole، Mirjana sposojerie و Ian Robinson از HP و Paul Bradly، Matt Adams و Michel lee از IDEO و Gavin O’Conner برای حمایتشان و کمک به Djammer تشکر کنیم.