لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقررات ملی دارو سمینار چالوس شرکت جابر بن حیان ۹ مهر ماه ۱۳۸۳ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقررات ملی دارو سمینار چالوس شرکت جابر بن حیان ۹ مهر ماه ۱۳۸۳ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فرآیند مدیریت کلان دارودر تولید داروهای جدید

nارزیابی بالینی داروها

lاثربخشی و ایمنی ***

nارزیابی شیمیائی

lکنترل ریز مواد شیمیائی بکار رفته در فرآیند تولید دارو

n

n*** سازمان بهداشت جهانی آمادگی همکاری فنی و مشاوره ای خود را اعلام کرده است 

اسلاید ۲ :

nکنترل GMP

nکنترل شدید بعد از ورود به بازار

nبرقراری یک نظام سازمان یافته سلامت

nثبت عوارض ، اثربخشی ، و مقاومت ها و …….

اسلاید ۳ :

nکنترل GDP

nاعمال ممیزی و اعتباربخشی Auditing&Accreditation

lممیزی درونی توزیع

lممیزی بیرونی توزیع

nکنترل توزیع منطقی و عادلانه

lبازار به تنهائی کفایت نمیکند

اسلاید ۴ :

nکنترل خطای پزشکی

lMedical Error Management

nتجویز منطقی

nفرآیند منطقی

nمصرف منطقی

اسلاید ۵ :

مرجع ملی قانونگذاری* دارو

nمسئولیت پایه :

lایجاد اطمینان و تضمین دررابطه با:

nبکارگیری استاندارهای قابل قبول کیفیت، ایمنی و اثربخشی در تمامی محصولات تولیدی

nبکارگیری تجهیزات استاندارد تولید

nانبارداری و توزیع استاندارد

nفروش نهائی ومصرف

اسلاید ۶ :

nپروانه محصول یک سندقانونی است مشخصات زیر را شامل میشود :

lترکیب

lفرمولاسیون

lمشخصات بر اساس دارونامه رسمی

lقابلیت جایگزینی بالینی

lبسته بندی

lعمر قفسه ای

lبر چسب محصول

اسلاید ۷ :

nاقدامات قبل ازصدور پروانه :

lتعریف دقیق از محصول داروئی

lطبقه بندی دقیق مختلف دارندگان مجوز

lمحتوا و قالب پروانه برای محصول و تولیدکننده

lضوابط ارزیابی درخواست پروانه

lراهنمائی گروههای ذینفع در مورد محتوا و شکل درخواست پروانه

lشرایط نیازمند تجدید ، توسعه یا تغییر پروانه

اسلاید ۸ :

nصدور پروانه :

lوجود ساختار قانونی برای صدور پروانه  :

nمحصولات

nسازندگان

nواردکنندگان

nتوزیع کنندگان

nفروشندگان نهائی یا داروخانه ها

lدرصورت تجارت جهانی اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت

اسلاید ۹ :

nثبت موقت محصولات داروئی موجود

nجداسازی محصولات ثبت شده بطور موقت

nپروانه های محصولات جدید

nتجدید و تغییر پروانه ها

اسلاید ۱۰ :

nثبت موقت محصولات داروئی موجود

nجداسازی محصولات ثبت شده بطور موقت

nپروانه های محصولات جدید

nتجدید و تغییر پروانه ها